Diplomuddannelsen i ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomuddannelsen i ledelse"

Transkript

1 Diplomuddannelsen i ledelse Grundmoduler, valgmoduler, specialemodul 2019 og 2020

2 Diplomuddannelsen i ledelse Grundmoduler Det personlige lederskab og forandring Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Organisation, udvikling og samskabelse ECTS 10 ECTS 10 ECTS 10 Valgmoduler Valgmodul Valgmodul Valgmodul ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 + Specialemodul ECTS 15 Har du spørgsmål til Diplomuddannelsen i ledelse hos PS Videnscenter, så kontakt Mette Uhre Dalum, telefon

3 God ledelse skaber resultater på alle niveauer Viden og indsigt er nøgleord i fremtidens ledelse. På Diplomuddannelsen i ledelse sætter vi fokus på strategi, målstyring, personale- og organisationsforandringer, så du bliver klædt på til at håndtere komplekse ændringer i din organisation. Diplomuddannelsen i ledelse er målrettet dig, der allerede er leder i den private eller offentlige sektor eller er på vej til et lederjob. Diplomuddannelsen giver dig et stærkt kort på hånden i forhold til dine lederkompetencer. Moduler Uddannelsen består af 3 obligatoriske grundmoduler af 10 ECTS-point og 3 valgmoduler af 5 ECTS-point samt specialemodul af 15 ECTS-point. Den samlede Diplomuddannelse i ledelse består af 60 ECTS-point, og hele uddannelsen skal være gennemført inden for 6 år. Alle moduler kan tages individuelt og uden krav om at tage hele uddannelsen. Modulernes varighed Grundmoduler afvikles typisk over 4-6 måneder og består af 8 undervisningsdage, 4 studiegruppedage, vejledning og eksamen. Valgmoduler afvikles typisk over 2-3 måneder og består af 4 undervisningsdage, 2 studiegruppedage, vejledning og eksamen. Priser Grundmodul: ,- kr. Valgmodul: 7.500,- kr. Specialemodul: ,- kr. Tilmelding via psvidenscenter.dk eller telefon Diplomuddannelsen i ledelse udbydes i samarbejde med Zealand/Center for Diplomledelse 3

4 10.000,- kr. til efter- og videreuddannelse Du har mulighed for at søge midler til din uddannelse gennem den nye omstillingsfond, der støtter efter- og videreuddannelse på akademi- eller diplomniveau. Du kan søge op til kr. om året til og med Midlerne tildeles efter først til mølle-princippet. Læs om ordningen på Diplomuddannelse i ledelse (DIL) eller Den offentlige lederuddannelse (DOL) Diplomuddannelsen i ledelse på PS Videnscenter er DIL. Hvis du har moduler fra DOL, men ønsker at tage moduler på DIL, kan du få merit for dine moduler. Det er, med andre ord, ikke noget problem af fortsætte eller afslutte din lederuddannelse hos PS Videnscenter. Den nye studieorning der trådte i kraft 1. januar 2019 kan også have indflydelse på dine gamle moduler. Tag en snak med os, så finder vi en løsning. Kontakt Mette Uhre Dalum, telefon

5 Indhold Grundmoduler Det personlige lederskab og forandring... side 6 Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling... side 7 Organisation, udvikling og samskabelse... side 8 Valgmoduler Ledelse og coaching... side 9 Forandringsledelse... side 10 Projektledelse... side 11 Ledelse og filosofi... side 12 Faglig ledelse... side 13 Specialemodul Speciale/Afgangsprojekt... side 14 5

6 Grundmodul 10 ECTS-point 21. august 2019 Forår og efterår 2020 Det personlige lederskab og forandring Træd i karakter som leder og kommuniker i overensstemmelse med det, som er vigtig for dig Bliv afklaret i forhold til dine værdier, din identitet som leder og det ideal, du har for den måde, du håndterer dit lederskab på. Du lærer, hvordan du kan arbejde med at udvikle dit ledelsesgrundlag og øge din bevidsthed, så dine handlinger skaber mening i forhold til organisationens behov og opgaveløsning. Når du er opmærksom på, hvordan du skaber en refleksiv praksis, bliver du i stand til at udvikle og praktisere et personligt, fagligt og professionelt lederskab. På modulet har vi fokus på ledelseskommunikation og konkrete samtale- og faciliteringsredskaber. Du opnår forståelse for, hvad der skal til for at skabe kommunikation, der engagerer dine medarbejdere og udvikler følgeskab. Du udvikler kompetencer til at forstå og håndtere samtaler på en professionel måde. Du vil opnå en øget bevidsthed om, hvordan du kontinuerligt arbejder med at udvikle dit lederskab og blive klogere på kommunikation. Målet er, at du Opnår viden om og forståelse for teorier, metoder og praksis inden for personligt og fagligt lederskab. Opnår viden om og forståelse for teorier og metoder om kommunikation og betydningen heraf i en ledelsesmæssig praksis. Har du en drøm om at blive leder, eller ønsker du at blive afklaret i forhold til lederrollen, så er modulet Det personlige lederskab og forandring et godt sted at begynde. Er du teamleder, teamkoordinator, førleder eller lederaspirant? 6

7 Grundmodul 10 ECTS-point 14. januar 2020 Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Bliv bedre til at skabe dynamikker, der understøtter læring og motivation i organisationen Få viden om og inspiration til, hvordan du som leder kan udvikle og lede de professionelle relationer i organisationen ved at forstå dynamikker, magt og motivation. Du bliver trænet i, hvordan du med forskellige samtaleteknikker kan styrke samarbejdsrelationer og læring i organisationen både på individ- og teamniveau. Du lærer, hvordan du som leder bliver bedre til at lede ud fra kerneopgaven ved at understøtte kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov. Du bliver i stand til at indsamle data i organisationen, så du kan analysere behovene, når du skal lede lærings- og udviklingsforløb. Dermed opnår du den ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i organisationen. Målet er, at du Får viden om og forståelse for samfundsmæssige og organisatoriske rammevilkår og ressourcer, og hvilken betydning de vilkår har for professionelle relationer i og uden for organisationen. Får viden om og forståelse for teorier om magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau. 7

8 Grundmodul 10 ECTS-point 22. august 2019 Efterår 2020 Organisation, udvikling og samskabelse Få blik for, hvad der styrer hvem og hvordan Du får indgående kendskab til og forståelse for forskellige styringsmekanismer, og hvordan styring kan forstås. Du lærer, hvordan du arbejder reflekteret i samspillet med ledelse og medarbejdere, og hvordan du realiserer organisationens mål ved hjælp af samskabelse, styring og strategier. Undervejs får du indblik i, hvordan du arbejder med organisationens kultur, og hvilke processer du kan sætte i gang for at udvikle den. På den baggrund lærer du at begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer og handlemuligheder. Du bliver mere strategisk i din ledelse, og du bliver trænet i at se tingene fra flere perspektiver. Måler er at du Opnår viden om og forståelse for teorier om organisation, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen og dens omverden. Opnår viden om og forståelse for teorier om strategi og styring af organisationens udvikling samt metoder til proces- og opgaveledelse. Opnår viden om og forståelse for teorier om økonomi- og ressourcestyring. Lærer at indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer. 8

9 Valgmodul 5 ECTS-point 12. april 2019 Forår 2020 Ledelse og coaching Bliv bedre til at skabe læring og udvikling med en coachende tilgang På modulet får du inspiration til og træning i, hvordan du med en coachende tilgang kan styrke samarbejdsrelationer og læring i organisationen på individog teamniveau. Med afsæt i forskellige teorier og ved at afprøve konkrete coaching- og faciliteringsredskaber udvikler du dine kompetencer til at forstå og håndtere coaching som et ledelsesredskab. Undervejs bliver du trænet i at anvende coaching, når vi inddrager konkrete cases fra din arbejdssituation og dine egne ledelsesmæssige udfordringer. Vi arbejder med forskellige samtaleformer og coachingredskaber med fokus på coachingmodeller og spørgeteknikker. Modulet er for dig, der ønsker at udvikle og kvalificere den professionelle samtale. Målet er, at du Opnår viden om og forståelse for teorier og metoder inden for ledelsesmæssig coaching, og at du kan reflektere over, hvordan du bruger dem i praksis. Opnår færdigheder til at kunne coache i egen ledelsespraksis og sætte coachende processer i gang i egen organisation. 9

10 Valgmodul 5 ECTS-point 28. august 2019 Forandringsledelse Bliv bedre til at inddrage de centrale personer, når noget skal forandres Lær at lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation med henblik på udvikling og fornyelse. Få blik for, hvordan du involverer medarbejdere og brugere, så I arbejder i samme retning. Lær at håndtere modsatrettede følelser og kommunikere bevidst og involverende om forandringerne, så de giver mening. Når du som leder lærer, hvordan du håndterer forandringsprocesser, udvikler du både din egen og organisationens evne til at modtage og bearbejde forandringer. Målet er, at forandringer bliver en typisk måde for organisationen at agere på, og at forandringer bliver skabt i et indbyrdes, effektivt samspil. Undervejs arbejder du med et konkret område, som skal udvikles og forandres i din organisation. Du bliver bevidst om, hvilke områder du er udfordret på, og hvordan du kan håndtere dem. Målet er, at du Opnår viden om og forståelse for teorier og modeller om forandringsog udviklingsprocesser i et ledelsesmæssigt perspektiv. Opnår færdigheder til at kunne reflektere over og vurdere teoretiske modeller om forandringsledelse i forhold til problemstillinger fra egen praksis. Lærer at begrunde og udvælge relevant løsningsmodel/-teori. 10

11 Valgmodul 5 ECTS-point Forår 2020 Projektledelse Sådan skaber du retning, rammer, råderum og relationer som projektleder På modulet får du viden, færdigheder og kompetencer, så du kan påtage dig rollen som projektleder. Du lærer at organisere et projekt, og du får indblik i de strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner et projekt. Målet er, at du Opnår viden om og forståelse for teorier, begreber og metoder om projektledelse, og at du kan reflektere over anvendt praksis. Lærer at bruge metoder og redskaber til at lede et projekt med afsæt i viden om organisationen, relationer og projektets øvrige vilkår. Lærer at formidle og vurdere ledelsesmæssige opgaver i konkrete projekter. Lærer at skabe grundlag for fremdrift og sikre, at dit projekt interagerer hensigtsmæssigt med eventuelle andre igangværende projekter i organisationen. Kan varetage ledelse af projekter ud fra virksomhedens eller organisationens værdier, mål, drift, interessenter, økonomi m.v. Kan udvikle din egen praksis i projektledelse. Søg op til kr. til efterog videreuddannelse via omstilingsfond. zealand.dk/gratis-efteruddannelse/ 11

12 Valgmodul 5 ECTS-point Efterår 2020 Ledelse og filosofi Få en filosofisk vinkel på din ledelsesopgave Lær at relatere din ledelsesmæssige praksis til centrale teorier, begreber og metoder, der knytter sig til ledelse og filosofi. Målet er, at du Opnår viden om og forståelse for udvalgte teorier og begreber fra den praktiske og teoretiske filosofi med relevans for ledelse og det ledelsesmæssige rum. Lærer at inddrage relevant filosofisk teori i arbejdet med ledelsesmæssige udfordringer. Opnår færdigheder i at arbejde med forskellige filosofiske perspektiver på viden og værdier i en ledelsesmæssig kontekst. Evner at forholde dig til din ledelsesmæssige mulighed for at inddrage filosofiske perspektiver i en organisatorisk kontekst. 12

13 Valgmodul 5 ECTS-point Efterår 2020 Faglig ledelse Bliv bedre til at understøtte den professionelle opgaveløsning med faglig udvikling og ledelse Du får viden, færdigheder og kompetencer til at kunne lede den professionelle opgaveløsning. Herunder faglig udvikling, ledelse af den faglige kvalitet og ledelse af de relationer og personer, der løser de faglige opgaver. Måler er, at du Opnår viden om og forståelse for de særlige opgaver, der knytter sig til faglig ledelse baseret på teori, metode og praksis. Lærer at indsamle data om den faglige udvikling med udgangspunkt i de kompetencer, der findes i organisationen. Ud fra din egen ledelsesmæssige kontekst lærer at lede organisationens professionelle udvikling. Opnår færdigheder i at kommunikere retningen for den professionelle opgaveløsning. Lærer at understøtte opgaveløsningen ud fra de fastlagte udviklingsmål og den løbende feedback. Kan kulturudvikle og lede den faglige udvikling sammen med kolleger, medarbejdere og andre aktører. Kan identificere både organisationens og dine egne udviklingsbehov inden for faglig ledelse. 13

14 Specialemodul 15 ECTS-point 12. november 2019 Speciale/afgangsprojekt Fordyb dig i en selvvalgt ledelsesproblemstilling og afslut din Diplomuddannelse i ledelse Afgangsprojektet er et større selvstændigt fordybelsesarbejde, hvor du dykker ned i en selvvalgt problemstilling fra din egen ledelsespraksis. Du indsamler empiri og vælger en række undersøgelsesmetoder. Gennem dine analyser får du blik for, hvordan du kan udvikle din ledelsespraksis og tilegne dig ny viden i samspil med organisationens udvikling. Du får en dyberegående viden om det felt, du vælger som dit speciale, og du får redskaber til at udvikle din ledelsespraksis og skabe ny viden i samspil med organisationens udvikling. Undervejs arbejder du selvstændigt og gør brug af din vejleder for at lære mest muligt under arbejdet med dit afgangsprojekt. Målet er, at du Viser, at du har viden om og forståelse for teorier og metoder i forhold til egen ledelsesmæssig og organisatorisk praksis og den valgte problemstilling. Viser, at du kan udvælge ledelsesteorier og undersøgelsesmetoder som grundlag for analyse af den valgte problemstilling. Viser, at du kan formidle komplekse problemstillinger, analyseresultater og ledelsesmæssige beslutninger til relevante interessenter i og uden for organisation. Viser, at du på reflekteret baggrund kan udvikle og begrunde dine valg af løsninger og handlinger for komplekse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger. 14

15 Tør du være i tvivl? Charlotte Eli er en af underviserne på Diplomuddannelsen i ledelse hos PS Videnscenter. Vi har taget en snak med Charlotte om, hvordan det er at stå alene som leder med mange komplekse opgaver, og hvordan et læringsnetværk kan gøre en forskel. Min erfaring er, at mange ledere oplever, at de har mange komplekse opgaver, hvor der ikke findes ét svar. Det kan skabe frustration og en følelse af at stå alene med opgaven. Det at indgå i et læringsnetværk med andre ledere på uddannelsen gør en stor forskel for mange af de lederstuderende, jeg har mødt. De oplever et fællesskab, hvor de kan dele oplevelser og erfaringer, og hvor der er plads til at udveksle ideer, som kan være med til at forandre praksis. De studerende bliver undervejs klar over, at situationer og opgaver kan forstås og håndteres anderledes, end de før har haft øje for. Mange opfatter også tvivl som noget negativt, men man skal turde at være i tvivl. Tvivl er en central ledelseskompetence, for der findes ikke ét entydigt svar indenfor ledelse. Jeg oplever, at de lederstuderende, jeg underviser, lærer at bruge tvivlen konstruktivt, så de får mod til at afprøve nye måder at gøre tingene på. Den udvikling, de gennemgår, gør dem i stand til at reflektere over deres valg og handlinger. Som underviser er jeg optaget af, at alle studerende føler sig set og imødekommet, og at undervisningen understøtter den enkeltes reflektion. Jeg tror på, at alle har evner, som de ikke bruger, og at træning, viden og erfaring er nøglen til at bringe deres kompetencer i spil på en ny og bedre måde. Charlotte Eli Book et møde Er du interesseret i at høre mere om Diplomuddannelsens indhold og muligheder, så kommer vi gerne til et uforpligtende møde. Her kan vi tage en uddybende snak om uddannelsens opbygning, og hvordan de forskellige moduler understøtter udviklingen i din organisationen, og hvorfor det er en fordel, at flere ledere fra samme organisation tager uddannelsen sammen. Book et møde på telefon

16 Koblingen mellem teori og praksis er en stor styrke og gør diplomuddannelsen yderst relevant. Jeg kan omsætte det, jeg har lært, direkte i min hverdag, fordi undervisningen tager afsæt i den virkelighed, vi kommer fra. Thea Teglbjærg, leder af et socialpædagogisk opholdssted. Følg os på facebook Kurser, foredrag og uddannelser på psvidenscenter.dk Find vej til PS Videnscenter PS Videnscenter Parkering til PS Videnscenter Der er indkørsel til PS Videnscenters gratis p-plads via Ydervang 11. Find kørselsvejledning på psvidenscenter.dk/find-vej PS Videnscenter, Højvang 5, 4300 Holbæk, telefon ,

Djøfs diplomuddannelser. Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder. Tænk længere

Djøfs diplomuddannelser. Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder. Tænk længere Djøfs diplomuddannelser Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder Tænk længere Vælg en diplomuddannelse i ledelse eller projektledelse Hvorfor vælge en diplomuddannelse? Med en diplomuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Redigeret 9/2-18 Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab Professionelt lederskab - Det

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Redigeret 9/2-18 Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab Professionelt lederskab - Det Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 6 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 9 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Diplomuddannelsen i. ledelse. Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse på vegne af Zealand, Sjællands Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i. ledelse. Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse på vegne af Zealand, Sjællands Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse på vegne af Zealand, Sjællands Erhvervsakademi ledelse kræver viden og indsigt Viden og indsigt er nøglebegreberne

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

DEN NYE LEDER. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point UDDANNELSE FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

DEN NYE LEDER. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point UDDANNELSE FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DEN NYE LEDER Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point UDDANNELSE FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING DEN NYE LEDER HVAD SIGER TIDLIGERE DELTAGERE? Uddannelsen

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Systemisk lederuddannelse

Systemisk lederuddannelse Systemisk lederuddannelse Styrk din ledelsespraksis, og vær med til at udvikle din organisation. Professionel ledelsespraksis Deltag på denne 1-årige systemiske lederuddannelse, og få professionaliseret

Læs mere

Den Offentlige Lederuddannelse. Bliv en bedre leder, styrk det faglige miljø og skab organisatorisk handlekraft med en offentlig lederuddannelse

Den Offentlige Lederuddannelse. Bliv en bedre leder, styrk det faglige miljø og skab organisatorisk handlekraft med en offentlig lederuddannelse Den Offentlige Lederuddannelse Bliv en bedre leder, styrk det faglige miljø og skab organisatorisk handlekraft med en offentlig lederuddannelse på diplomniveau. n å Kan du genkende en hverdag fyldt med:

Læs mere

Målrettet kompetenceudvikling. diplomniveau

Målrettet kompetenceudvikling. diplomniveau Målrettet kompetenceudvikling på akademi- og diplomniveau Kompetenceudvikling ved brug af moduler på hhv. Kommunomuddannelsen, som foregår på akademiniveau og Den Offentlige Lederuddannelse, som foregår

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

DIAKONI OG LEDELSE. Diplomuddannelsen i ledelse. MAIBRITT NIELSEN, Forstander på Dalsmark Plejehjem, Danske Diakonhjem

DIAKONI OG LEDELSE. Diplomuddannelsen i ledelse.   MAIBRITT NIELSEN, Forstander på Dalsmark Plejehjem, Danske Diakonhjem MAIBRITT NIELSEN, Forstander på Dalsmark Plejehjem, Danske Diakonhjem Det helt unikke ved diplomuddannelsen i ledelse og diakoni er, at diakonien kobles på ledelsesteorierne og giver et indhold og en dybde,

Læs mere

Studieordning Diplomuddannelse skoleledelse

Studieordning Diplomuddannelse skoleledelse Studieordning Diplomuddannelse skoleledelse 1 Indhold 2 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4 3. Adgangskrav 4 4. 4 5. Struktur, fag og prøver 4 Afgangsprojekt 15 ECT 5 6. Se bilagene 1-3 med hensyn til

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Den nye leder. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point

Den nye leder. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point Den nye leder Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point DEN NYE LEDER Uddannelsen Den nye leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der er nødvendige for et godt afsæt

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

DEN NYE LEDER. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point

DEN NYE LEDER. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point DEN NYE LEDER Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point DEN NYE LEDER HVAD SIGER TIDLIGERE DELTAGERE? Uddannelsen Den nye leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse 5 gode råd til porteføljestyring af projekter: 1. Giv et 360-graders billede af porteføljen for alle interessenter 2. Forudsig og vurdér ledelsens behov for information 3. Lav projektopfølgning

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Vi har fokus på indhold, læring og netværk og mindre på eksamensræs.

Vi har fokus på indhold, læring og netværk og mindre på eksamensræs. Vi har i Danmark mere end nogensinde brug for ledelsesudvikling og særdeles kvalificerede og dedikerede lederkolleger, for at skabe fortsat vækst og styrkelse af vores konkurrenceevne. I stedet for at

Læs mere

Systemisk projektlederuddannelse

Systemisk projektlederuddannelse Systemisk projektlederuddannelse En kombination af klassiske og nye projektstyringsfærdigheder og relationelle forståelser Giv din projektpraksis et løft Kan du navigere i de mange komplekse projektopgaver?

Læs mere

UDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE PÅ AU

UDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE PÅ AU AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø 2019 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR udviklingsforløb, målrettet forskningsledere på AU. Der oprettes løbende hold,

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

- O F F E N T L I G L E D E L S E S K A B E R V Æ R D I ( M A R T S )

- O F F E N T L I G L E D E L S E S K A B E R V Æ R D I ( M A R T S ) MASTER I OFFENTLIG LEDELSE MASTER OG PUBLIC GOVERNANCE - O F F E N T L I G L E D E L S E S K A B E R V Æ R D I ( M A R T S 2 0 1 8 ) MASTER I OFFENTLIG LEDELSE - O F F E N T L I G L E D E L S E S K A B

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Ledernes Lederuddannelse. Få følgeskab som leder

Ledernes Lederuddannelse. Få følgeskab som leder Ledernes Lederuddannelse Få følgeskab som leder 1 2 Styrk din evne til at navigere i rollen som leder på en professionel måde Ledernes Lederuddannelse er et lederudviklingsforløb for dig, der ønsker at

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 50, Aarhus, marts 2019 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Region Syddanmark nr. OA2011051300001 Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Uddannelsen tilrettelægges, så den er med SVU, for SVU - berettigede, det

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer Forår 2019 Coaching i organisationer 8 dage Njalsgade 19D 1. Sal 2300 København S CVR: 37475238 kontakt@feedwork.dk +45 27 11 99 01 www.feedwork.dk Rammer Op til 25 deltagere pr hold Varighed: 8 dage x

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL Psykologi og kommunikation ECTS-POINT 10 ANTAL TIMER 70 GÆLDENDE FRA August 2017 Indholdsfortegnelse: Læringsmål formål

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

UNIK COACHUDDANNELSE

UNIK COACHUDDANNELSE FORSKNING - INNOVATION - VIDEREUDDANNELSE UNIK COACHUDDANNELSE 2019-2020 Tag en anderledes coachuddannelse, der kombinerer teori og praksis, og få et teoretisk grundlag svarende til diplomniveau. ucsyd.dk

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Financial controller. Valgfagskatalog

Financial controller. Valgfagskatalog Financial controller Valgfagskatalog Efterår 2016 Indhold 1 Indledning... 1 2 Human Ressource Management... 2 3 Markedsføringsplanlægning... 3 4 Organisation og ledelse... 4 5 Videregående statistik...

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse BEK nr. 835 af 03/07/2015 1. oktober 2015 STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelsens varighed...

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgfagspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og

Læs mere

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark HR-Uddannelserne i Danmark er et samarbejde mellem flere konsulentvirksomheder og har en række af landets dygtigste og mest erfarne undervisere på området. Vi tilbyder

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del III: Fordybelsesspor Ikrafttrædelse: 1. december 2018 1. Fordybelsesspor... 2 1.1 Strategisk markedsføring og

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser

Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser Kursuskatalog Speditørskolen - Akademiuddannelser Akademilederuddannelse Gennem et intensivt forløb over 4 moduler styrker du dine personlige og ledelsesfaglige kompetencer, og skaber dermed bedre resultater.

Læs mere

Unik coachuddannelse. ucsyd.dk

Unik coachuddannelse. ucsyd.dk Unik coachuddannelse Unik coachuddannelse Tag en anderledes coachuddannelse, der kombinerer teori og praksis, og få et teoretisk grundlag svarende til diplomniveau. ucsyd.dk 1 2 Unik coachuddannelse Uddannelsen

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship STUDIEORDNING for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Revideret 3. juli 2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Få 80% tilskud fra STAR til udvalgte moduler på akademiuddannelsen og de to diplomuddannelser

Få 80% tilskud fra STAR til udvalgte moduler på akademiuddannelsen og de to diplomuddannelser VIDEREUDDANNELSE Få 80% tilskud fra STAR til udvalgte moduler på akademiuddannelsen og de to diplomuddannelser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ucsyd.dk Medarbejdere i jobcentre og a-kasser

Læs mere

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE PÆDAGOGIK MED HANDLING UDDANNELSE MED VILJE ARBEJDE MED FREMTID Jeg har fået redskaber til at støtte indsatte i at ændre vaner. Det at anerkende individet som ligeværdigt

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 1. juni 2009 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen i ledelse er lov om erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere