Flereskalmed. Monitoreringsrapport februar2019. Dataeropgjortpr.28.februar. Landsdækkende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flereskalmed. Monitoreringsrapport februar2019. Dataeropgjortpr.28.februar. Landsdækkende"

Transkript

1 Flereskalmed Monitoreringsrapport februar2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.28.februar

2 Overblik-Landsdækkende-februar2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen Niveauforsidstemåned(antal) ,99% Visitation Andeligruppe1 Andeligruppe2 Andeligruppe3 AndeliUdskudtvisitation 55% 34% 11% 1% (12.978) (7.940) (2.540) (236) Visiteredefordeltpåvisitationsgruppe Antalborgereiindsatsgruppen(januar) Andelivirksomhedsforløbmv. Antalivirksomhedsforløbmv. Niveauforsidstemåned(antal) % Andelijobeleruddannelseialt Andelselvforsørgetbeskæftigelse Andelifleksjob Andeliuddannelse 9% 6% 2% 2% (1.216) (733) (203) (280) Andel Antal Niveauforsidstemåned(antal) Borgereigruppe1ivirksomhedsforløbmv. Borgereigruppe1ijobeleruddannelse Borgereigruppe1medpersonligjobformidler Note:Virksomhedsforløbmv.inkludererordinæretimer,fleksjob,uddannelsesamt virksomhedspraktik/løntilskud.dadatavedr.ordinæretimerertilgængeligemed énmånedsforsinkelse,ermålingenopgjortmedénmånedsforsinkelse. Note:I Joboguddannelse indgårborgeredereriselvforsørgetbeskæftigelse, fleksjobogordinæruddannelse.dadatavedr.ordinæretimerertilgængeligemed énmånedsforsinkelse,ermålingenopgjortmedénmånedsforsinkelse. Startafklaring(februar) Virksomhedsforløbmv.(januar) Joboguddannelse(januar)

3 Startafklaring Figur1:Andelvisiteredeborgereibruttomålgruppenfordeltpådetrevisitationsgrupperogudskudtvisitation (Bruttomålgruppe=23.697) Gruppe1-Indsatsgruppe Gruppe2 Gruppe3 UdskudtVisitation Marts2018(22774) April2018(23090) Maj2018(23419) Juni2018(23458) Juli2018(23542) August2018(23586) September2018(23596) Oktober2018(23660) November2018(23687) December2018(23693) Januar2019(23694) Februar2019(23694) Kilde:DetFæ lesdatagrundlag Note:Figurenviserandelenafvisiteredeborgereibruttomålgruppenideseneste12månederfordeltpådetrevisitationsgrupperogudskudtvisitation.Taletiparenteseftermånederneviserantalvisiterede borgereibruttomålgruppen.

4 Figur2:Andelvisiteredeborgereibruttomålgruppenfordeltpådetrevisitationsgrupperogudskudtvisitationsamtpåjobcentre Ringsted(121) Frederiksberg(198) Aalborg(1134) Aarhus(1486) Ærø(7) Albertslund(117) Alerød(24) Assens(106) Balerup(198) Bilund(32) Bornholm (104) Brøndby(384) Esbjerg/Fanø(672) Faaborg-Midtfyn(84) Favrskov(33) Faxe(109) Fredensborg(101) Fredericia(284) Frederikshavn/Læsø(131) Frederikssund(168) Furesø(68) Gentofte(114) Gladsaxe(171) Glostrup(114) Greve(52) Gribskov(83) Guldborgsund(318) Haderslev(287) Halsnæs(112) Hedensted(52) Helsingør(349) Herlev(145) Herning(240) Hilerød(109) Høje-Taastrup(305) Holbæk(310) Holstebro(164) Horsens(385) Hørsholm (26) Hvidovre(236) Ikast-Brande(95) Jammerbugt(91) Kalundborg(227) København(6257) Køge(223) Kolding(439) Langeland(42) Lejre(25) Lemvig(27) Loland(292) Lyngby-Taarbæk(116) Mariagerfjord(161) Middelfart(69) Morsø(35) Næstved(323) Norddjurs(195) Nordfyns(81) Nyborg(69) Odder(30) Odense(1539) Odsherred(126) Randers(514) Rebild(40) Ringkøbing-Skjern(67) Rødovre(236) Roskilde(280) Silkeborg(289) Skanderborg(85) Skive(37) Slagelse(472) Solrød(31) Sønderborg(218) Sorø(70) Stevns(59) Struer(47) Svendborg(245) Tårnby/Dragør(165) Thisted(134) Tønder(144) Valensbæk/Ishøj(151) Varde(94) Vejen(112) Vejle(369) Vesthimmerland(92) Viborg(151) Kilde:DetFæ lesdatagrundlag Note:Figurenviserandelenafvisiteredeborgereibruttomålgruppenfordeltpådetrevisitationsgrupperogudskudtvisitationsamtpåjobcentre.Taletiparentesefterjobcentretsnavnviserantaletafborgerei bruttomålgruppen. Gruppe1-Indsatsgruppe Gruppe2 Gruppe3 UdskudtVisitation Startafklaring(februar)

5 Startafklaring(februar) Figur3:Andelafvisiteredeborgereibruttomålgruppenfordeltpåjobcentre Kilde:DetFæ lesdatagrundlag Note:Figurenviserandelenafvisiteredeborgereibruttomålgruppenfordeltpåjobcentre.Jomørkereblåfarvener,jostørreerandelenafvisiteredeborgereijobcentret,Jomørkeregulfarvener,jolavereer andelenafvisiteredeborgere.

6 Startafklaring Figur4:Andelborgereiindsatsgruppen,som harenpersonligjobformidler Marts2018(12466) April2018(12666) Maj2018(12835) Juni2018(12872) Juli2018(12905) August2018(12923) September2018(12933) Oktober2018(12963) November2018(12970) December2018(12975) Januar2019(12977) Februar2019(12978) Kilde:DetFæ lesdatagrundlag Note:Figurenviserandelenafborgereiindsatsgruppen(gruppe1),som harenpersonligjobformidler.taletiparenteseftermånederneviserantaletafborgereiindsatsgruppen(gruppe1).

7 Hørsholm (14) Odder(14) Favrskov(2) Solrød(10) Alerød(12) Ringkøbing-Skjern(33) Struer(16) Frederikssund(49) Valensbæk/Ishøj(79) Glostrup(32) Bilund(12) Næstved(150) Lemvig(7) Skanderborg(18) Horsens(231) Køge(46) Skive(17) Slagelse(267) Holbæk(160) Tønder(50) Svendborg(76) Helsingør(192) Vesthimmerland(34) Norddjurs(82) Herlev(66) Hedensted(31) Stevns(28) Nordfyns(50) Rødovre(153) Loland(169) Sorø(30) Odense(1088) Randers(183) Roskilde(136) Frederiksberg(103) Holstebro(115) Furesø(18) Middelfart(37) Morsø(19) Høje-Taastrup(127) Gentofte(41) Gribskov(31) Brøndby(281) Aarhus(881) Hvidovre(88) Faaborg-Midtfyn(56) København(3878) Ikast-Brande(72) Varde(49) Viborg(87) Aalborg(506) Esbjerg/Fanø(401) Nyborg(26) Rebild(28) Ringsted(89) Herning(152) Mariagerfjord(122) Fredensborg(46) Haderslev(184) Langeland(17) Jammerbugt(56) Vejle(200) Faxe(48) Gladsaxe(73) Silkeborg(171) Bornholm (28) Hilerød(29) Odsherred(59) Sønderborg(71) Halsnæs(47) Guldborgsund(143) Assens(64) Lyngby-Taarbæk(64) Fredericia(130) Vejen(75) Balerup(154) Thisted(100) Kolding(250) Ærø(3) Albertslund(45) Frederikshavn/Læsø(56) Greve(25) Kalundborg(69) Lejre(4) Tårnby/Dragør(23) Kilde:DetFæ lesdatagrundlag Note:Figurenviserandelenafborgereiindsatsgruppen(gruppe1)medenpersonligjobformidler.Opgørelseneropdeltpåjobcentreopgjortforfebruarmåned.Taletiparentesefterjobcentrenesnavnerantaletaf borgereiindsatsgruppen(gruppe1). Figur5:Andelborgereiindsatsgruppen(gruppe1)medenpersonligjobformidlerfordeltpåjobcentre,February2019 Startafklaring(februar)

8 Virksomhedsforløbmv.,resultatmållandsplan Figur6:Andelborgereiindsatsgruppenivirksomhedsforløbmv. Over30ordinæretimermånedligt Under30ordinæretimermånedligt Fleksjob Uddannelse Virksomhedspraktik/Løntilskud Andelmedordinæretimer(januar) 11% Antalmedordinæretimer(januar) Niveauforsidstemåned(antal) Ingendataforordinæretimerifebruar* Marts2018(12466) April2018(12666) Maj2018(12835) Juni2018(12872) Juli2018(12905) August2018(12923) September2018(12933) Oktober2018(12963) November2018(12970) December2018(12975) Januar2019(12977) Februar2019(12978) Kilde:eIndkomst,DetFæ lesdatagrundlag *Note:Figurenviserandelenafborgereiindsatsgruppen(gruppe1),som erivirksomhedsforløbmv. Følgendeindgåriopgørelsenafvirksomhedsforløbmv.:Ordinæretimer(Overogunder30timermånedligt),fleksjob,uddannelsepåordinærevilkårsamtvirksomhedspraktik/løntilskud.Over30ordinæretimer månedligterdefineretved,atenborgerharenbeskæftigelsesgradpåminimum.under30ordinæretimermånedligterdefineretved,atenborgerharenbeskæftigelsesgradpåoptil.denenkelteborger kankuntæ lemedéngang.såfremtborgerenfx.bådeharover30ordinæretimerogeriordinæruddannelse,tæ lerborgerenkunmediordinæretimer(>30timermånedligt).hierarkieterfølgende:1.over30 ordinæretimermånedligt,2.under30ordinæretimermånedligt,3.fleksjob,4.ordinæruddannelse,5.virksomhedspraktik/løntilskud.dataforordinæretimerertilgængeligmedénmånedsforsinkelse.iseneste månedsopgørelseindgårderforkundataforfleksjob,uddannelseogvirksomhedspraktik/løntilskud.taletiparenteseftermånederneviserantaletafborgereiindsatsgruppen(gruppe1). Dadatavedr.ordinæretimerertilgængeligemedénmånedsforsinkelse,indgårordinæretimerikkeimålingen fordensenestemåned.taletiparenteseftermånederneviserantaletafborgereiindsatsgruppen (gruppe1).

9 Virksomhedsforløbmv.(januar) Figur7:Andelborgereiindsatsgruppenivirksomhedsforløbmv.fordeltpåjobcentre,januar Over30ordinæretimermånedligt Under30ordinæretimermånedligt Fleksjob Uddannelse Virksomhedspraktik/Løntilskud Helsingør(192) Bornholm (28) Hørsholm (14) Furesø(18) Langeland(17) Lejre(4) Jammerbugt(56) Silkeborg(171) Fredericia(130) Guldborgsund(143) Nyborg(26) Loland(169) Odense(1088) Morsø(19) Rødovre(153) Gribskov(31) Kolding(250) København(3878) Haderslev(184) Ærø(3) Faaborg-Midtfyn(56) Norddjurs(82) Høje-Taastrup(127) Tårnby/Dragør(23) Roskilde(136) Odder(14) Lyngby-Taarbæk(64) Vejen(75) Halsnæs(47) Herlev(66) Fredensborg(46) Odsherred(59) Thisted(100) Mariagerfjord(122) Hedensted(31) Frederiksberg(103) Assens(64) Aarhus(880) Greve(25) Solrød(10) Vejle(200) Horsens(231) Valensbæk/Ishøj(79) Brøndby(281) Glostrup(32) Balerup(154) Hilerød(29) Gentofte(41) Ringsted(89) Aalborg(506) Holbæk(160) Slagelse(267) Næstved(150) Frederikssund(49) Ikast-Brande(72) Sorø(30) Herning(152) Struer(16) Svendborg(76) Nordfyns(50) Holstebro(115) Sønderborg(71) Esbjerg/Fanø(401) Varde(49) Kalundborg(69) Randers(183) Frederikshavn/Læsø(56) Hvidovre(88) Favrskov(2) Rebild(28) Stevns(28) Viborg(87) Tønder(50) Faxe(48) Skive(17) Ringkøbing-Skjern(33) Gladsaxe(73) Lemvig(7) Albertslund(45) Bilund(12) Køge(46) Skanderborg(18) Vesthimmerland(34) Alerød(12) Middelfart(37) Kilde:eIndkomst,DetFæ lesdatagrundlag Note:Figurenviserandelenafborgereiindsatsgruppen(gruppe1),som erivirksomhedsforløbmv.ijanuarmåned.taletiparentesefterjobcentrenesnavneerantaletafborgereiindsatsgruppen(gruppe1)i januarmåned.følgendeindgåriopgørelsenafvirksomhedsforløbmv.:ordinæretimer(overogunder30timermånedligt),fleksjob,uddannelsepåordinærevilkårsamtvirksomhedspraktik/løntilskud.30ordinære timermånedligterdefineretved,atenborgerharenbeskæftigelsesgradpåminimum.under30ordinæretimermånedligterdefineretved,atenborgerharenbeskæftigelsesgradpåoptil.denenkelte borgerkankuntæ lemedéngang.såfremtborgerenfx.bådeharover30ordinæretimerogeriordinæruddannelse,tæ lerborgerenkunmediordinæretimer(>30timermånedligt).hierarkieterfølgende:1.over 30ordinæretimermånedligt,2.Under30ordinæretimermånedligt,3.Fleksjob,4.Ordinæruddannelse,5.Virksomhedspraktik/løntilskud.Dadatavedr.ordinæretimerertilgængeligemedénmånedsforsinkelse, visesdataiovenståendegrafforjanuarmåned.

10 Joboguddannelse Figur8:Andelborgereiindsatsgruppenijobeleruddannelse Selvforsørgetbeskæftigelse Fleksjob Uddannelse Ingendataforordinæretimeri februar* Marts2018(12466) April2018(12666) Maj2018(12835) Juni2018(12872) Juli2018(12905) August2018(12923) September2018(12933) Oktober2018(12963) November2018(12970) December2018(12975) Januar2019(12977) Februar2019(12978) Kilde:eIndkomst,SU Note:Figurenviserandelenafborgereiindsatsgruppen,dererijobeleruddannelsefordeltpådeseneste12måneder.Følgendeindgåriopgørelsenafjoboguddannelse:Selvforsørgetbeskæftigelse,fleksjobog uddannelsepåordinærevilkår.selvforsørgetbeskæftigelseerdefineretvedenbeskæftigelsesgradpåminimum.denenkelteborgerkankuntæ lemedéngang.såfremtborgerenfx.bådeeriselvforsørget beskæftigelseogeriordinæruddannelse,tæ lerborgerenkunmedunderselvforsørgetbeskæftigelse.hierarkieterfølgende:1.selvforsørgetbeskæftigelse,2.fleksjob,3.ordinæruddannelse.dataforordinære timerertilgængeligmedénmånedsforsinkelse.isenestemånedsopgørelseindgårderforkundataforuddannelseogfleksjob.taletiparenteseftermånederneviserantaletafborgereiindsatsgruppen(gruppe 1).

11 Ærø(3) Lejre(4) Lemvig(7) Nyborg(26) Stevns(28) Struer(16) Gribskov(31) Sorø(30) Hilerød(29) Rebild(28) Odense(1088) Tønder(50) Halsnæs(47) Guldborgsund(143) Vejen(75) Jammerbugt(56) Langeland(17) Skive(17) Glostrup(32) Ringsted(89) Rødovre(153) København(3878) Silkeborg(171) Helsingør(192) Høje-Taastrup(127) Mariagerfjord(122) Bilund(12) Odsherred(59) Brøndby(281) Loland(169) Faaborg-Midtfyn(56) Haderslev(184) Slagelse(267) Esbjerg/Fanø(401) Kolding(250) Thisted(100) Morsø(19) Herlev(66) Fredensborg(46) Randers(183) Lyngby-Taarbæk(64) Balerup(154) Furesø(18) Aarhus(880) Horsens(231) Sønderborg(71) Frederiksberg(103) Herning(152) Næstved(150) Gentofte(41) Frederikshavn/Læsø(56) Holbæk(160) Ikast-Brande(72) Viborg(87) Valensbæk/Ishøj(79) Aalborg(506) Hedensted(31) Vejle(200) Fredericia(130) Hvidovre(88) Nordfyns(50) Bornholm (28) Odder(14) Norddjurs(82) Vesthimmerland(34) Holstebro(115) Ringkøbing-Skjern(33) Albertslund(45) Greve(25) Gladsaxe(73) Skanderborg(18) Roskilde(136) Assens(64) Kalundborg(69) Tårnby/Dragør(23) Varde(49) Svendborg(76) Frederikssund(49) Faxe(48) Hørsholm (14) Middelfart(37) Køge(46) Solrød(10) Alerød(12) Favrskov(2) Kilde:eIndkomst,SU Note:Figurenviserandelenafborgereiindsatsgruppen,dererijobeleruddannelsefordeltpåjobcentreijanuarmåned.Følgendeindgåriopgørelsenafjoboguddannelse:Selvforsørgetbeskæftigelse,fleksjobog uddannelsepåordinærevilkår.selvforsørgetbeskæftigelseerdefineretved,atenborgerharenbeskæftigelsesgradpåminimum.denenkelteborgerkankuntæ lemedéngang.såfremtborgerenfx.bådeer selvforsørgendebeskæftigetogeriordinæruddannelse,tæ lerborgerenkunmedunderselvforsørgetbeskæftigelse.hierarkieterfølgende:1.selvforsørgetbeskæftigelse,2.fleksjob,3.ordinæruddannelse. Taletiparentesefterjobcenteretsnavnviserantaletafborgereiindsatsgruppen(gruppe1)ijanuarmåned. Selvforsørgetbeskæftigelse Fleksjob Uddannelse Figur9:Andelborgereiindsatsgruppen,som erijobeleruddannelsefordeltpåjobcentre,januar Joboguddannelse(januar)

12 Borgereivisitationsgruppe2(Gruppe2figur) Figur10:Borgereigruppe2fordeltpåandreforsørgelsesgrundlagendkontanthjælp*samtpåmåneder Førtidspension Ledighedsydelse/Fleksjob Ressourceforløb Andet Marts2018(7589) April2018(7686) Maj2018(7807) Juni2018(7829) Juli2018(7846) August2018(7861) September2018(7866) Oktober2018(7906) November2018(7934) December2018(7938) Januar2019(7939) Februar2019(7940) Kilde:eIndkomst,DetFæ lesdatagrundlagogsu *Note1:Kontanthjælpskategorienbestårafkontanthjælp,integrationsydelsesamtuddannelseshjælpogerikkeendelaffiguren. Note2:Figurenviserborgereigruppe2fordeltpåforsørgelsesgrundlagpr.måned.Forsørgelsesgrundlageneer;Førtidspension,ledighedsydelse/fleksjob,ressourceforløbsamtandet."Andet"kategorien indbefatter:uddannelse,ordinæretimer,revalidering,sygedagpengeogjobafklaringsforløb.denenkelteborgerkankuntæ lemedéngang.såfremtborgerenfx.bådefårførtidspensionogeriressourceforløb, tæ lerborgerenkunmedunderførtidspension.hierarkieterfølgende:1.førtidspension,2.ledighedsydelse/fleksjob,3.ressourceforløb,4.andet.datavedr.ordinæretimerertilgængeligemedénmåneds forsinkelse,hvorfordisseikketæ lermedi"andet"kategorienforfebruarmåned.taletiparenteseftermånederneviserantaletafborgere,derervisiterettilgruppe2

13 Figur11:Borgereigruppe2fordeltpåandreforsørgelsesgrundlagendkontanthjælp*samtpåjobcentre Førtidspension Ledighedsydelse/Fleksjob Ressourceforløb Andet Holbæk(141) Ærø(3) Favrskov(31) Hedensted(13) Odsherred(56) Lyngby-Taarbæk(32) Hvidovre(125) Aalborg(448) Vesthimmerland(57) Tårnby/Dragør(131) Glostrup(79) Valensbæk/Ishøj(64) Svendborg(147) Høje-Taastrup(144) Furesø(30) Gladsaxe(62) Fredericia(140) Gentofte(62) København(1668) Gribskov(34) Loland(93) Faxe(57) Helsingør(121) Jammerbugt(29) Alerød(10) Kalundborg(148) Næstved(107) Rødovre(52) Fredensborg(48) Hørsholm (12) Lejre(20) Albertslund(54) Køge(167) Solrød(17) Holstebro(13) Hilerød(74) Guldborgsund(144) Herlev(70) Assens(31) Mariagerfjord(31) Frederikshavn/Læsø(68) Herning(50) Kolding(155) Odder(14) Roskilde(113) Lemvig(19) Slagelse(158) Langeland(24) Tønder(82) Aarhus(435) Thisted(28) Vejle(90) Brøndby(40) Norddjurs(76) Randers(108) Skive(20) Struer(28) Odense(357) Nyborg(37) Vejen(30) Sorø(38) Rebild(8) Esbjerg/Fanø(147) Bornholm (75) Frederiksberg(69) Ringsted(27) Frederikssund(69) Halsnæs(41) Viborg(54) Balerup(36) Bilund(12) Horsens(84) Skanderborg(62) Haderslev(94) Ikast-Brande(21) Stevns(21) Greve(23) Nordfyns(25) Ringkøbing-Skjern(27) Sønderborg(111) Middelfart(31) Silkeborg(109) Faaborg-Midtfyn(18) Morsø(13) Varde(27) Kilde:eIndkomst,DetFæ lesdatagrundlagogsu. *Note1:Kontanthjælpskategorienbestårafkontanthjælp,integrationsydelsesamtuddannelseshjælpogerikkeendelaffiguren. Note2:Figurenviserborgereigruppe2fordeltpåforsørgelsesgrundlagsamtpåjobcentreijanuarmåned.Forsørgelsesgrundlageneer;Førtidspension,ledighedsydelse/fleksjob,ressourceforløbsamtandet. "Andet"kategorienindbefatter:Uddannelse,ordinæretimer,revalidering,sygedagpengeogjobafklaringsforløb.Denenkelteborgerkankuntæ lemedéngang.såfremtborgerenfx.bådefårførtidspensionogeri ressourceforløb,tæ lerborgerenkunmedunderførtidspension.hierarkieterfølgende:1.førtidspension,2.ledighedsydelse/fleksjob,3.ressourceforløb,4.andet.dadatavedr.ordinæretimerertilgængelige medénmånedsforsinkelse,visesdataiovenståendefigurforjanuarmåned.taletiparentesefterjobcenternavneneviserantaletafborgere,derervisiterettilgruppe2. Borgereivisitationsgruppe2(januarGruppe2figur)

Flereskalmed. Monitoreringsrapport marts2019. Dataeropgjortpr.31.marts. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport marts2019. Dataeropgjortpr.31.marts. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport marts2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.marts Overblik-Landsdækkende-marts2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport december2018. Dataeropgjortpr.31.december. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport december2018. Dataeropgjortpr.31.december. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport december2018 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.december Overblik-Landsdækkende-december2018 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport april2019. Dataeropgjortpr.30.april. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport april2019. Dataeropgjortpr.30.april. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport april2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.30.april Overblik-Landsdækkende-april2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport januar2019. Dataeropgjortpr.31.januar. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport januar2019. Dataeropgjortpr.31.januar. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport januar2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.januar Overblik-Landsdækkende-januar2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport juli2019. Dataeropgjortpr.31.juli. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport juli2019. Dataeropgjortpr.31.juli. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport juli2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.juli Overblik-Landsdækkende-juli2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport juni2019. Dataeropgjortpr.30.juni. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport juni2019. Dataeropgjortpr.30.juni. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport juni2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.30.juni Overblik-Landsdækkende-juni2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport august2019. Dataeropgjortpr.31.august. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport august2019. Dataeropgjortpr.31.august. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport august2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.august Overblik-Landsdækkende-august2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport maj2019. Dataeropgjortpr.31.maj. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport maj2019. Dataeropgjortpr.31.maj. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport maj2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.maj Overblik-Landsdækkende-maj2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport august2018. Dataeropgjortpr.31.august. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport august2018. Dataeropgjortpr.31.august. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport august2018 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.august Overblik-Landsdækkende-august2018 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport oktober2018. Dataeropgjortpr.31.oktober. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport oktober2018. Dataeropgjortpr.31.oktober. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport oktober2018 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.oktober Overblik-Landsdækkende-oktober2018 Startafklaring(oktober) Visitation Visiteredefordeltpåvisitationsgruppe Borgereigruppe1medpersonligjobformidler

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport september2018. Dataeropgjortpr.30.september. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport september2018. Dataeropgjortpr.30.september. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport september2018 Landsdækkende Dataeropgjortpr.30.september Overblik-Landsdækkende-september2018 Startafklaring(september) Visitation Visiteredefordeltpåvisitationsgruppe

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport november2018. Dataeropgjortpr.30.november. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport november2018. Dataeropgjortpr.30.november. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport november2018 Landsdækkende Dataeropgjortpr.30.november Overblik-Landsdækkende-november2018 Startafklaring(november) Visitation Visiteredefordeltpåvisitationsgruppe Borgereigruppe1medpersonligjobformidler

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 379.703 420.688 459.060 53.444 49.802 45.839 46.149

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012 37.383 37.383 35.261 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 72.644 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 53.444 49.802 45.839 46.149 47.913 52.807 59.176 56.703 63.216 127.691

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med N O T A T Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med 7. maj 2019 18/14839 AFA EHO Indledning I projektet Flere skal med deltager 88 kommuner, og bruttomålgruppen for projektet udgør ca. 24.000

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Overgange til ungdomsuddannelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx Dimittendundersøgelse for XXXe Kære XXX XXXuddannelsen i xxx Du dimitterede fra UCL XXXuddannelsen i mm.åååå, og vi henvender os til dig, fordi vi som et vigtigt led i fortsat udvikling af uddannelsen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/

CFU s Lønkort for staten pr. 1/ Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/10-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Samtaler i alt 1. halvår halvår mdr fælles samtaler mdr fælles samtaler ugers fælles samtaler. 104.

Samtaler i alt 1. halvår halvår mdr fælles samtaler mdr fælles samtaler ugers fælles samtaler. 104. Samtaler i alt 1. halvår 2016 2. halvår 2016 16 mdr fælles samtaler 6.413 5.912 6 mdr fælles samtaler 31.390 25.520 4 ugers fælles samtaler. 104.728 I alt 37.803 136.160 Fælles samtaler fordelt på kommuner

Læs mere

Region Hovedstaden. Kommune

Region Hovedstaden. Kommune Dan Yu Wang April 2017 Region Hovedstaden Albertslund 12 14 13 6,1 7,3 7,1-3% 150 152 144 1,9 2,2 2,2-3% Allerød 6 6 7 3,2 3,6 4,6 27% 77 75 93 0,9 0,9 1,2 26% Ballerup 17 14 14 5,0 4,4 4,4-2% 123 92 88

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228 44.013 174.639 147.370 227.252 194.598 279.758 238.611 333.495 400.849 454.760

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat til 600 personer.

Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat til 600 personer. 3. Asylkontor Til Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene 29. september 2019 Kommunekvoter for 2020 Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410 50.280 59.375 67.354 65.078 93.150 80.945 79.863 70.709 71.628 75.220 82.182 83.015 100.758

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Marts 2019 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Landbrugsstyrelsen Foto: COLOURBOX ISSN: 2246-2872 Tillæg til ISBN

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 Antal downlån 128.507 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 48.119 42.786 58.514 Antal besøg 86.156 86.556 77.353 72.962

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 Oversigt: antal omsorgstandplejepatienter pr. kommune og region, absolutte

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 1 - Rangliste 2017 alle midlertidige ydelser rnes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 Nyborg 1 1.620 1.840 1,1 220-16.300.000 (32) Frederiksberg 2 4.330 5.090 1,1 760-57.300.000 (71) Gladsaxe

Læs mere

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33%

Visiterede hjemmestimer om året pr. ældre %-ændring årige 17,4 10,3-41% 80+ årige 85,8 57,6-33% 21. februar 2019 AG Side 1 af 6 Udvikling i hjemmehjælp på kommuneniveau På landsplan er hjemmehjælpen til 67+årige blevet reduceret med ca. 6,5 mio. timer 1 i perioden 2008-2017, svarende til et fald

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 86.670 183.271 Antal downlån 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 680.956 48.119 42.786 58.514

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet

Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet P r æ s e n t a t i Helle Rasmussen Vicedirektør 8. Maj 2018 Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet Viden fra evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob og JobFirst om

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2.

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 2 Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 5 Kommunernes placering på ranglisten

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 Antal downlån 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 okt12 48.119 42.786 58.514 Antal

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 116 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 116 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal, gens. antal og udvikling siden nov 2017, samt vægtet gennemsnit Kommune personer Dagpengemodtagere, 6-9 mdr. Jobparate kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere