Resultatrevision 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2018"

Transkript

1 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019

2 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats, med fokus på opfølgning på målene i Beskæftigelsesplan Resultatrevisionen viser resultaterne for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal berørte personer, fuldtidspersoner mv. Resultatmålene i beskæftigelsesplan 2018 er formuleret i forhold til de realiserede resultater på diverse ydelsesområder i andre kommuner/jobcentre med sammenlignelige rammevilkår, kaldet klyngen - og derfor måles disse resultatmål for Frederikssund fortsat op imod disse klynger, selvom klyngerne officielt er blevet afskaffet i november Jobcentrene som indgår i klyngen varierer for de forskellige ydelsesområder - se bilag 1 for en samlet oversigt over hvilke klynger, der vedrører de enkelte ydelsesområder. Ved de supplerende målinger er gennemsnittet for landet brugt som sammenligningsgrundlag. Resultatrevisionen giver Vækstudvalget, Byrådet og øvrige interessenter mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund, og giver samtidig et afsæt for arbejdet med Beskæftigelsesplan Resultatrevisionen udarbejdes én gang om året, men på kan der løbende hentes opdaterede opgørelser vedrørende resultaterne af jobcentrets indsats. Opsamling Mål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse. Resultatmål 1, andelen af borgere på offentlig forsørgelse. På tværs af alle forsørgelsesydelser (inkl. efterløn) var 15,7 % af befolkningen målt i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i december Det er et fald på 0,7 procentpoint i forhold til december I klyngen var 17,9 % af befolkningen på offentlig forsørgelse, hvilket ligeledes er et fald på 0,7 procentpoint i forhold til december Resultatmålet, om at andelen af borgere på offentlig forsørgelse fortsat skal være mindst 2 lavere end gennemsnittet i klyngen af sammenligningskommuner, er dermed indfriet. Mål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Resultatmål 2A, jobcentrets medvirken ved besættelse af ordinære job. Jobcentret har i 2018 medvirket ved besættelse af 244 ordinære job. Resultatmålet, om besættelse af minimum 220 ordinære job i 2018, er dermed indfriet. Resultatmål 2B, virksomhedernes tilfredshed med servicen fra jobcentret. Jobcentret gennemførte en tilfredshedsundersøgelse i november 2018, som havde fokus på virksomhedernes oplevelse af jobcentrets service og kommunikation. Undersøgelsen blev udsendt til 367 tilfældigt udvalgte virksomheder, som jobcentret havde samarbejdet med i jan. nov I alt 185 virksomheder responderede på undersøgelsen, svarende til 50 Ud af de 185 virksomheder, svarede 94 % tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende på spørgsmålet om, hvordan oplevede du servicen fra Jobcenter Frederikssund? En stigning på 8 procentpoint i forhold til undersøgelsen i Resultatmålet, om at mindst 85 % af virksomhederne, som jobcentret samarbejder med, udtrykker tilfredshed med den service, de får af jobcentret, er dermed indfriet. Mål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Resultatmål 3, andelen af flygtning og familiesammenførte der kommer i beskæftigelse. I december 2018 var 162 flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse i Frederikssund, svarende til en andel på 41,4 %. I klyngen af 2

3 sammenlignelige kommuner var andelen på 41,9 %. Resultatmålet, om at andelen af flygtninge og familiesammenførte i Frederikssund, der kommer i beskæftigelse, skal være højere end gennemsnittet i klyngen af sammenlignelige kommuner, er dermed ikke indfriet. Mål 4: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Resultatmål 4A, udviklingen i andelen af kontanthjælpsmodtagere. I december 2018 havde Frederikssund Kommune 408 fuldtidspersoner på kontanthjælp - fordelt på 121 jobparate, 287 aktivitetsparate og 6 uoplyst Opgjort på andel af befolkningen er andelen af kontanthjælpsmodtagere i Frederikssund Kommune faldet 0,3 procentpoint - fra 1,8 % til 1,5 %. Klyngen har i samme periode oplevet et fald på 0,1 procentpoint - fra 1,4 % til 1,3 %. Resultatmålet, om at udviklingen i andelen af kontanthjælpsmodtagere i Frederikssund Kommune skal være bedre end gennemsnittet i klyngen, er dermed indfriet. Resultatmål 4B, virksomhedsrettede tilbud til jobparate kontanthjælpsmodtagere. Jobcenteret havde i december jobparate borgere på kontanthjælp, og heraf var 36 aktiveret i virksomhedsrettede tilbud, svarende til 29,0 %. I klyngen var det 20,6 %. Resultatmålet, om at andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud, skal være minimum 25 %, er dermed indfriet. Resultatmål 4C, virksomhedsrettede tilbud til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. I december 2018 havde jobcentret 290 aktivitetsparate borgere på kontanthjælp, og heraf var 64 aktiveret i virksomhedsrettede tilbud, svarende til 22,1 %. I klyngen var det 19,7 %. Resultatmålet, om at andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud, skal være minimum 20 %, er dermed indfriet. Mål 5: Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes. Resultatmål 5, det interne samarbejde om forebyggelse og kontrol af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal øges. Kontrolenheden i Frederikssund Kommune modtog i alt 239 interne henvendelser i løbet af Resultatmålet, om at det interne samarbejde i Frederikssund Kommune om forebyggelse og kontrol af socialt bedrageri og fejludbetalinger øges, så der undersøges mindst 200 interne henvendelser i 2018, er dermed indfriet. Mål 6: Flere unge skal have en uddannelse. Resultatmål 6, andelen af uddannelseshjælpsmodtagere skal nedbringes. Frederikssund Kommune havde i december 2018 i alt 236 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp - fordelt på 113 uddannelsesparate og 123 aktivitetsparate. Opgjort på andel af befolkningen er andelen af unge på uddannelseshjælp i Frederikssund Kommune faldet 0,1 procentpoint - fra 0,9 % til 0,8 %. I klyngen af sammenlignelige kommuner har andelen af unge målt i forhold til befolkningen været status quo. - dvs. en andel på 0,9 %. Resultatmålet, om at andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i Frederikssund Kommune som minimum skal nedbringes til at være som gennemsnittet i klyngen af sammenlignelige kommuner, er dermed indfriet. Supplerende målinger vedrørende diverse ydelsesgrupper Frederikssund har en lavere andel af befolkningen på A-dagpenge end landet - 1,6 % mod 2,1 %. Ligeledes har Frederikssund kun 4,5 % og 1,6 % af befolkningen på henholdsvis førtidspension og i fleksjob, hvor landet ligger på en andel af befolkningen på 5,4 % og 2,0 %. På kontanthjælpsområdet har Frederikssund en andel på 1,5 % af befolkningen på kontanthjælp, mens landet og klyngen af sammenlignelige kommuner har henholdsvis 1,9 % og 1,3 % af befolkningen på kontanthjælp. En større andel af befolkningen er på sygedagpenge (2,1%) og jobafklaringsforløb (0,7%) i Frederikssund end i landet, hvor andelen ligger på henholdsvis 1,9 % og 0,6 %. 3

4 Målinger vedrørende konkrete resultatmål i beskæftigelsesplan 2018 Tabel 1: Andelen af borgere på offentlig forsørgelse Resultatmål 1 Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, Gnsn. udvikling i klyngen ift. Perioden året Forsørgede i alt - (inkl. efterløn) Dec ,2-6,2-2,9 Andel af befolkningen på forsørgelse - (inkl. efterløn) Dec ,7 17,9 Ændring i andel af befolkningen på forsørgelse - (inkl. Dec 2017 efterløn) fra 2017 til 2018 Dec ,7-0,7 Frederikssund Kommune forsørgede i december 2018 i alt fuldtidspersoner. Det er 192 fuldtidspersoner færre end i december Et fald på 4,2 % - klyngen har haft et fald på 2,9 %. I Frederikssund var 15,7 % af befolkningen målt i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, hvilket er et fald på 0,7 procentpoint i forhold til december I klyngen var 17,9 % af befolkningen på offentlig forsørgelse, hvilket er et fald på 0,7 procentpoint i forhold til december Andelen af borgere på offentlig forsørgelse er 2,2 procentpoint lavere end i klyngen, og målet i beskæftigelsesplan 2018 om, at andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Frederikssund Kommune fortsat skal være 2 lavere end i gennemsnittet af vores sammenligningskommuner, er dermed indfriet. Tabel 2: Jobcentrets medvirken ved besættelse af ordinære job Resultatmål 2A Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, Gnsn. udvikling i klyngen ift. Perioden året Medvirken ved besættelse af antal ordinære job Dec Jobcentret har i løbet af 2018 medvirket ved besættelsen af i alt 244 ordinære job, hvilket indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplan 2018, om minimum 220 ordinære job i 2018, er indfriet. Målet er i beskæftigelsesplanen fastsat som et lokalt resultatmål for Frederikssund, og det er udmøntet på baggrund af Ministerens mål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Resultatmål 2B - Resultatet af 2018 undersøgelsen blandt virksomhederne Jobcenter Frederikssund samarbejder med. Jobcenter Frederikssund gennemførte en tilfredshedsundersøgelse i november Undersøgelsen havde fokus på virksomhedernes oplevelse af jobcentrets service og kommunikation. I alt 367 virksomheder var tilfældigt udvalgt som modtagere af tilfredshedsundersøgelsen. Fælles for disse var, at der var samarbejdet med virksomheden i 2018 (jan. nov.). Samarbejdet har været alt fra vejledning til hjælp til rekruttering, fastholdelse af medarbejdere, samt praktikker og løntilskud. I alt 185 virksomheder responderede på undersøgelsen, svarende til 50 %. 4

5 Af de 185 virksomheder, som responderede på undersøgelsen, svarede 94 % tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende på spørgsmålet om, hvordan oplevede du servicen fra Jobcenter Frederikssund? Målet i beskæftigelsesplan 2018 om, at mindst 85 % af virksomhederne, som jobcentret samarbejder med, udtrykker tilfredshed med den service, de får af jobcentret, er dermed indfriet. Tabel 3: Andelen af flygtninge og familiesammenførte, der kommer i beskæftigelse Resultatmål 3 Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste i klyngen, Gnsn i klyngen, Antal flygtninge og familiesammenførte, der er i beskæftigelse Andel flygtninge og familiesammenførte, der er i beskæftigelse Dec Dec ,4 57,1 41,9 I december 2018 var 162 flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse i Frederikssund, svarende til en andel på 41,4 %. I klyngen af sammenlignelige kommuner var andelen på 41,9 %. Målsætningen i beskæftigelsesplan 2018, om at andelen af flygtninge og familiesammenførte i Frederikssund, der kommer i beskæftigelse, skal være højere end gennemsnittet i klyngen af sammenlignelige kommuner, er dermed ikke indfriet. Tabel 4: Udviklingen i andelen af kontanthjælpsmodtagere Resultatmål 4A Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste udvikling i klyngen, Gnsn. i klyngen, Antal kontanthjælpsmodtagere i alt Dec ,0-17,6-8,7 Antal jobparate kontanthjælpsmodtagere Dec ,8-42,3-14,1 Antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Dec ,7-23,6-6,8 Antal uoplyst Dec ,0-28,6-1,6 Andel kontanthjælpsmodtagere i alt i forhold til befolkningen Andel kontanthjælpsmodtagere i alt i forhold til befolkningen Dec ,8 1,4 Dec ,5 1,3 I december 2018 havde Frederikssund Kommune i alt 408 fuldtidspersoner på kontanthjælp fordelt på 121 jobparate, 287 aktivitetsparate og 6 uoplyst. De 414 fuldtidspersoner på kontanthjælp i december 2018 er et fald på 85 personer i forhold til december 2017, svarende til et fald på 17,0 %. Målt på andel af befolkningen er andelen i Frederikssund Kommune faldet 0,3 procentpoint - fra 1,8 % i december 2017 til 1,5 % i december Klyngen af sammenlignelige kommuner har i samme periode oplevet et fald på 0,1 procentpoint - fra 1,4 % i december 2017 til 1,3 % i december Målsætningen i beskæftigelsesplan 2018, om at udviklingen i andelen af kontanthjælpsmodtagere i Frederikssund Kommune skal være bedre end gennemsnittet i klyngen af sammenlignelige kommuner, er dermed indfriet. 5

6 Tabel 5: Andelen af virksomhedsrettede tilbud til jobparate kontanthjælpsmodtagere Resultatmål 4B Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste i klyngen, Gnsn. i klyngen, Antal jobparate kontanthjælpsmodtagere Dec Antal virksomhedsrettede tilbud til jobparate kontanthjælpsmodtagere Andel jobparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede tilbud Dec Dec ,0 52,3 20,6 I december 2018 havde Frederikssund Kommune 124 jobparate kontanthjælpsmodtagere, og heraf var 36 aktiveret i virksomhedsrettede tilbud, svarende til 29,0 %. I klynge af sammenlignelige kommuner var 20,6 % aktiveret i virksomhedsrettede tilbud. Målsætningen i beskæftigelsesplan 2018, om at andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud, skal være minimum 25 %, er dermed indfriet. Tabel 6: Andelen af virksomhedsrettede tilbud til aktivitetsparateparate kontanthjælpsmodtagere Resultatmål 4C Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste i klyngen, Gnsn. i klyngen, Antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Dec Antal virksomhedsrettede tilbud til aktivitets-parate kontanthjælpsmodtagere Dec Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede tilbud Dec ,1 30,6 19,7 I december 2018 havde Frederikssund Kommune 290 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og heraf var 64 aktiveret i virksomhedsrettede tilbud, svarende til 22,1 %. I klynge af sammenlignelige kommuner var 19,7 % aktiveret i virksomhedsrettede tilbud. Målsætningen i beskæftigelsesplan 2018, om at andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud, skal være minimum 20 %, er dermed indfriet. Resultatmål 5 Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger I økonomiaftalerne mellem regeringen og KL for 2016 og 2018 er der fokus på, at bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger er centrale indsatser for at sikre opbakning til velfærdssamfundet og borgernes retssikkerhed. Som noget nyt for 2018 indgår området i ministerens beskæftigelsespolitiske mål. Konkret modtog Kontrolenheden i Frederikssund Kommune i alt 239 interne henvendelser fra kommunens medarbejdere i løbet af Målet i beskæftigelsesplan 2018, om det interne samarbejde i Frederikssund Kommune om forebyggelse og kontrol af socialt bedrageri og fejludbetalinger øges, så der undersøges mindst 200 interne henvendelser i 2018, er dermed indfriet. 6

7 Tabel 7: Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere Resultatmål 6 Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste udvikling i klyngen, Gnsn. i klyngen, Antal uddannelseshjælpsmodtagere i alt Dec ,9-15,5-1,7 Antal uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Antal aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Dec ,3-31,9-3,4 Dec ,1-19,3 0,7 Antal uoplyst Dec Andel uddannelseshjælpsmodtagere i alt i forhold Dec ,9 0,9 til befolkningen Andel uddannelseshjælpsmodtagere i alt i Dec ,8 0,9 forhold til befolkningen I december 2018 havde Frederikssund Kommune i alt 236 unge (fuldtidspersoner) på uddannelseshjælp fordelt på 113 uddannelsesparate og 123 aktivitetsparate. De 236 unge på uddannelseshjælp i december 2018 er et fald på 23 unge i forhold til december 2017, svarende til et fald på 8,9 %. Målt på andel af befolkningen er andelen af unge på uddannelseshjælp i Frederikssund Kommune faldet 0,1 procentpoint - fra 0,9 % i december 2017 til 0,8 % i december I klyngen af sammenlignelige kommuner har andelen af unge målt i forhold til befolkningen været status quo - dvs. andelen lå på 0,9 % i både december 2017 og december Målsætningen i beskæftigelsesplan 2018, om at andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i Frederikssund Kommune som minimum skal nedbringes til at være som gennemsnittet i klyngen af sammenlignelige kommuner, er dermed indfriet. Supplerende målinger vedrørende diverse ydelsesgrupper Tabel 8: Forsørgede i alt Forsørgede i alt Periode Niveau Udvikling Sammenligning året Forsørgede i alt (inkl. efterløn) Dec ,2-3,5 Andel af befolkningen på forsørgelse - (inkl. efterløn) Dec ,7 17,7 Ændring i andel af befolkningen på forsørgelse - (inkl. efterløn) fra 2017 til 2018 Dec Dec ,7-0,6 Frederikssund Kommune forsørgede i december 2018 i alt fuldtidspersoner. Det er 192 fuldtidspersoner færre end i december Et fald på 4,2 % - tilsvarende har landet haft et fald på 3,5 %. I Frederikssund var 15,7 % af befolkningen målt i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, hvilket er et fald på 0,7 procentpoint i forhold til december I landet var 17,7 % af befolkningen på offentlig forsørgelse, hvilket er et fald på 0,6 procentpoint i forhold til december

8 Tabel 9: A-dagpenge A-dagpenge Periode Niveau Udvikling Sammenligning året Antal borgere på A-dagpenge Dec ,2-2,4 Andel af befolkningen på A-dagpenge Dec ,6 2,1 Frederikssund havde 457 fuldtidspersoner på a-dagpenge i december Det er en stigning på 1 fuldtidsperson - svarende til en stigning på 0,2 %. Til sammenligning har der i landet været et fald på 2,4 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på a-dagpenge 1,6 % i Frederikssund - i landet udgør andelen 2,1 %. Tabel 10: Kontanthjælp Kontanthjælp Periode Niveau Udvikling Sammenligning året Antal kontanthjælpsmodtagere i alt Dec ,0-8,5 Antal jobparate kontanthjælpsmodtagere Dec ,8-13,8 Antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Dec ,7-6,6 Antal uoplyst Dec ,0-5,0 Andel kontanthjælpsmodtagere i alt i forhold til befolkningen Dec ,5 1,9 Andel jobparate kontanthjælpsmodtagere i forhold til befolkningen Dec ,4 0,5 Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i forhold til befolkningen Dec ,0 pct 1,4 I december 2018 havde Frederikssund Kommune i alt 414 fuldtidspersoner på kontanthjælp fordelt på 121 jobparate, 287 aktivitetsparate og 6 uoplyst.. De 414 fuldtidspersoner på kontanthjælp i december 2018 er et fald på 85 personer i forhold til december 2017, svarende til et fald på 17,0 %. Målt på andel af befolkningen er andelen i Frederikssund Kommune faldet 0,3 procentpoint - fra 1,8 % i december 2017 til 1,5 % i december Den samlede andel fordeler sig med en andel på 0,4 % jobparate og 1,0 % aktivitetsparate. Landet har i samme periode oplevet et fald på 0,2 procentpoint - fra 2,1 % i december 2017 til 1,9 % i december For landet fordeler den samlede andel sig med en andel på 0,5 % jobparate og 1,4 % aktivitetsparate. 8

9 Tabel 11: Uddannelseshjælp Uddannelseshjælp Periode Niveau Udvikling Sammenligning året Antal uddannelseshjælpsmodtagere i alt Dec ,9-3,1 Antal uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Dec ,3-4,8 Antal aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Dec ,1-1,2 Andel uddannelseshjælpsmodtagere i alt i forhold til befolkningen Dec ,8 0,9 Andel uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til befolkningen Dec ,4 0,4 Andel aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til befolkningen Dec ,4 0,5 Udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp i Frederikssund Kommune viser i fuldtidspersoner et fald på 23 - fra 259 til 236 et fald på 8,9 %. Til sammenligning har den gennemsnitlige udvikling i landet været et fald på 3,1 %. Udviklingen dækker over et fald på 10,3 % i de uddannelsesparate og et fald på 6,1 % i de aktivitetsparate unge. I landet var den tilsvarende udvikling et fald på 4,8 % blandt de uddannelsesparate og et fald på 1,2 % blandt de aktivitetsparate unge. Opgjort som andel af befolkningen udgjorde unge på uddannelseshjælp 0,8 % i Frederikssund fordelt med 0,4 % uddannelsesparate og 04 % aktivitetsparate. I landet udgjorde den gennemsnitlige andel af unge på uddannelseshjælp 0,9 % af befolkningen fordelt med 0,4 % uddannelsesparate og 0,5 % aktivitetsparate. Tabel 12: Revalidering Revalidering Periode Niveau Udvikling Sammenligning året Antal borgere på revalidering Dec ,0-16,6 Andel af befolkning på revalidering Dec ,0 0,1 Fra december 2017 til december 2018 har der været en stigning fra 4 til 5 fuldtidspersoner i Frederikssund. En stigning på 1 fuldtidsperson, svarende 25,0 %. Til sammenligning har landet haft et gennemsnitligt fald på 16,6 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på revalidering 0,0 % i Frederikssund, mens borgere på revalidering gennemsnitlig udgør en andel på 0,1 % i landet. 9

10 Tabel 13: Sygedagpenge Sygedagpenge Periode Niveau Udvikling Sammenligning året Antal borgere på sygedagpenge i alt Dec ,8 pct -0,7 Andel af befolkningen på sygedagpenge Dec ,1 1,9 pct Der har i 2018 været et fald fra 609 til 598 fuldtidspersoner i Frederikssund et fald på 11 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 1,8 %. Til sammenligning har det gennemsnitlige fald i landet været på 0,7 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på sygedagpenge 2,1 % i Frederikssund - mens andelen i landet er på 1,9 %. Tabel 14: Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb Periode Niveau Udvikling Sammenligning året Antal borgere på jobafklaringsforløb i alt Dec ,9 5,6 Andel af befolkningen på jobafklaringsforløb Dec ,7 0,6 Der har i 2018 været en stigning fra 172 til 189 fuldtidspersoner i Frederikssund - en stigning på 17 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 9,9 %. Til sammenligning har den gennemsnitlige stigning i landet været på 5,6 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere i jobafklaringsforløb 0,7 % i Frederikssund - mens andelen i landet er på 0,6 %. Tabel 15: Ressourceforløb Ressourceforløb Periode Niveau Udvikling Sammenligning året Antal borgere på ressourceforløb Dec ,1 6,0 Andel af befolkning på ressourceforløb Dec ,5 0,6 Der har i 2018 været en stigning fra 136 til 147 fuldtidspersoner i Frederikssund - en stigning på 11 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 8,1 %. Til sammenligning har den gennemsnitlige stigning i landet været på 6,0 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere i ressourceforløb 0,5 % i Frederikssund - mens andelen i landet er på 0,6 %. 10

11 Tabel 16: Integrationsydelse Integrationsydelse Periode Niveau Udvikling Sammenligning året Antal integrationsydelsesmodtagere i alt Dec ,5-24,0 Jobparate integrationsydelsesmodtagere Dec ,8-28,2 Aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere Dec ,4-17,1 Uddannelsesparate integrationsydelsesmodtagere Dec ,5-4,3 Uoplyst Dec ,0-36,5 Andel af befolkningen på integrationsydelse Dec ,5 0,4 Andel jobparate på integrationsydelse Dec ,4 0,3 Andel aktivitetsparate på integrationsydelse Dec ,1 0,1 Andel uddannelsesparate på integrationsydelse Dec ,0 0,0 Samlet set har der fra december 2017 til december 2018 været et fald på 70 fuldtidspersoner i Frederikssund - et fald på 33,5 %. Til sammenligning har faldet i landet været 24,0 %. I Frederikssund fordeler de 139 integrationsydelsesmodtagere sig med 100 jobparate, 34 aktivitetsparate, 5 uddannelsesparate og 0 uoplyst. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på integrationsydelse 0,5 % i Frederikssund - fordelt med 0,4 % jobparate og 0,1 % aktivitetsparate. I landet udgør andelen 0,4 % af befolkningen - fordelt med 0,3 % jobparate og 0,1 % aktivitetsparate. Tabel 17: Ledighedsydelse Ledighedsydelse Periode Niveau Udvikling Sammenligning året Antal borgere på ledighedsydelse Dec ,3 0,2 Andel af befolkning på ledighedsydelse Dec ,5 0,4 I december 2018 var der 130 fuldtidspersoner på ledighedsydelse i Frederikssund. Det er en stigning på 10 fuldtidspersoner - svarende til en stigning på 8,3 %. Til sammenligning har landet i perioden haft en stigning på 0,2 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på ledighedsydelse 0,5 % i Frederikssund - mens andelen i landet er på 0,4 %. 11

12 Tabel 18: Fleksjob Fleksjob Periode Niveau Udvikling Sammenligning året Antal borgere i fleksjob Dec ,0 7,5 Andel af befolkning i fleksjob Dec ,6 2,0 Frederikssund havde i december 2018 i alt 444 fuldtidspersoner i fleksjob. Det er en stigning på 33 fuldtidspersoner i forhold til december 2017 svarende til en stigning på 8,0 %. Til sammenligning har landet haft en stigning på 7,5 %. Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere i fleksjob 1,6 % i Frederikssund, mens den i landet udgør 2,0 %. Tabel 19: Førtidspension Førtidspension Periode Niveau Udvikling Sammenligning året Antal borgere på førtidspension Dec ,5-1,5 Andel af befolkning på førtidspension Dec ,5 5,4 I alt 1265 fuldtidspersoner modtog i december 2018 førtidspension i Frederikssund. Det er en stigning på 19 fuldtidspersoner - svarende til en stigning på 1,5 %. Til sammenligning har landet haft et gennemsnitligt fald på 1,5 %. I december 2018 udgør borgere på førtidspension 4,5 % af befolkningen i Frederikssund, mens det i gennemsnit er 5,4 % af borgerne i landet. 12

13 Bilag 1: Samlet oversigt over hvilke ydelsesområder, der vedrører hvilke klynger (jobcentre med tilnærmelsesvis sammenlignelige rammevilkår). A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse har følgende klynge: Billund, Brøndby, Faxe, Frederiksberg, Frederikssund, Greve, Gribskov, Hedensted, Helsingør, Herning, Holstebro, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Lemvig, Rebild, Silkeborg, Sorø, Stevns, Tårnby/Dragør, Varde, Vejle, Viborg, Aarhus. Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering og ressourceforløb har følgende klynge: Assens, Billund, Frederikssund, Furesø, Greve, Hillerød, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Middelfart, Nordfyns, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Silkeborg, Stevns, Syddjurs, Tårnby/Dragør. Sygedagpenge og jobafklaringsforløb har følgende klynge: Assens, Billund, Brønderslev, Esbjerg/Fanø, Faxe, Fredericia, Frederikssund, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Haderslev, Halsnæs, Hedensted, Hjørring, Holstebro, Jammerbugt, Kalundborg, Køge, Lemvig, Mariagerfjord, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Næstved, Odsherred, Randers, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Rødovre, Skive, Slagelse, Stevns, Sønderborg, Thisted, Tønder, Tårnby/Dragør, Varde, Vejen, Vest-himmerland, Viborg, Vordingborg, Aabenraa. Ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension har følgende klynge: Ballerup, Billund, Brøndby, Frederikssund, Gribskov, Herlev, Herning, Horsens, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Ringkøbing-Skjern, Rødovre, Stevns, Syddjurs, Vejen, Vejle. Alle ydelser under ét har følgende klynge: Albertslund, Billund, Faxe, Frederikssund, Herlev, Herning, Hvidovre, Ikast-Brande, Kolding, Køge, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Silkeborg, Sorø, Stevns, Syddjurs, Tårnby/Dragør, Vallensbæk/Ishøj, Vejle, Viborg, Aarhus. 13

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Juli Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Juli 218 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 2018 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 4 kvartal 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 3 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob November 217 Jan 212 Mar 212 Maj 212 Jul 212 Sep 212 Nov 212 Jan 213 Mar 213 Maj 213 Jul 213 Sep 213 Nov 213 Jan 214 Mar 214 Maj

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Marts Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Marts 219 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udsatte borgere på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse,

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen Indhold 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 1.2 Ledighedsprocenten i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 2.1 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2.

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår halvår Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 2 Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. halvår 2017-1. halvår 2018 5 Kommunernes placering på ranglisten

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-feb 14 4,7 3,6 - samme periode sidste år Jan-feb 13 6,1 5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-feb 14 4,7 3,6 - samme periode sidste år Jan-feb 13 6,1 5 Kontanthjælp Aktuel måling maj 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 1 - Rangliste 2017 alle midlertidige ydelser rnes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 Nyborg 1 1.620 1.840 1,1 220-16.300.000 (32) Frederiksberg 2 4.330 5.090 1,1 760-57.300.000 (71) Gladsaxe

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med

N O T A T. Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med N O T A T Kvartalsanalyse af personer i gruppe 2 i Flere skal med 7. maj 2019 18/14839 AFA EHO Indledning I projektet Flere skal med deltager 88 kommuner, og bruttomålgruppen for projektet udgør ca. 24.000

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Kontanthjælp Aktuel måling 2 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp måneder efter afsluttet forløb - aktuel måling 2. kvt 201 01 - samme periode sidste måling 2. kvt 201

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb A-Dagpenge Aktuel måling 3 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på A- Dagpenge Niveau * Udvikling - aktuel måling Aug 201 333 - samme periode sidste år Aug 201 3 Kommunale udgifter pr.

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1. Uddannelseshjælp Aktuel måling 1 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-aug 14 3,3 3,6 - samme periode sidste år Jan-aug 13 4,2 4,4

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-aug 14 3,3 3,6 - samme periode sidste år Jan-aug 13 4,2 4,4 A-Dagpenge Aktuel måling august 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Oktober Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i

Oktober Masterplanchesæt. Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. P r æ s e n t a t i P r æ s e n t a t i Oktober 2019 Masterplanchesæt Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob Udvikling i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob Antal personer

Læs mere

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS

Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Notat Februar 218 Supplerende opgørelser til brug for evalueringen af FØP/FLEKS Til brug for evalueringen, er der som supplement til eksisterende analyserne foretaget en række særskilte opgørelser. Disse

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal, gens. antal og udvikling siden nov 2017, samt vægtet gennemsnit Kommune personer Dagpengemodtagere, 6-9 mdr. Jobparate kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 612 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 612 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 612 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8

Læs mere

Det viser med al tydelighed behovet for de forskellige initiativer, som regeringen har taget for at sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde.

Det viser med al tydelighed behovet for de forskellige initiativer, som regeringen har taget for at sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 202 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk René Christensen Rene.Christensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet

Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet P r æ s e n t a t i Helle Rasmussen Vicedirektør 8. Maj 2018 Indsatsen for de svageste borgere tilbage til arbejdsmarkedet Viden fra evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob og JobFirst om

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 01 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Vedrørende manglende med ledige

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

P r æ s e n t a t i. Jobreform fase 1

P r æ s e n t a t i. Jobreform fase 1 P r æ s e n t a t i Jobreform fase 1 Oktober Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober Udvikling i antal personer berørt af kontanthjælpsloft oktober 21-december 217 Antal 3. Antal

Læs mere

P æ s e n a o. Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del - Bilag 229 Offentligt. Jobreform fase 1

P æ s e n a o. Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del - Bilag 229 Offentligt. Jobreform fase 1 P r æ s e n t a t i o Beskæftigelsesudvalget 218-19 BEU Alm.del - Bilag 229 Offentligt Jobreform fase 1 Udvikling i antal personer berørt af kontanthjælpsloft oktober 216-sep 218 Antal 3. Antal 3. 28.7

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6. Antal personer. Kommune

Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6. Antal personer. Kommune Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal samtal Kommune Antal personer Dagpengemodtagere, 6-9 Gens. antal Andel m. 6 eller Hele landet 12.339 6,2 67% Hele landet ekskl. frikommuner**

Læs mere

Kvartalsredegørelse. for arbejdsmarkedet i. Guldborgsund Kommune

Kvartalsredegørelse. for arbejdsmarkedet i. Guldborgsund Kommune Center for Arbejdsmarked Kvartalsredegørelse for arbejdsmarkedet i Guldborgsund Kommune Juli 2015 Indledning Kvartalsopfølgningen tager udgangspunkt i de kvantitative mål i udvalgsstrategi 2015 og beskæftigelsesplan

Læs mere

Svar: Med jobpræmieordningen har regeringen giver langtidsledige et ekstra incitament til at komme i beskæftigelse.

Svar: Med jobpræmieordningen har regeringen giver langtidsledige et ekstra incitament til at komme i beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport marts2019. Dataeropgjortpr.31.marts. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport marts2019. Dataeropgjortpr.31.marts. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport marts2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.marts Overblik-Landsdækkende-marts2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport december2018. Dataeropgjortpr.31.december. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport december2018. Dataeropgjortpr.31.december. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport december2018 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.december Overblik-Landsdækkende-december2018 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport april2019. Dataeropgjortpr.30.april. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport april2019. Dataeropgjortpr.30.april. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport april2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.30.april Overblik-Landsdækkende-april2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport februar2019. Dataeropgjortpr.28.februar. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport februar2019. Dataeropgjortpr.28.februar. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport februar2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.28.februar Overblik-Landsdækkende-februar2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport januar2019. Dataeropgjortpr.31.januar. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport januar2019. Dataeropgjortpr.31.januar. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport januar2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.januar Overblik-Landsdækkende-januar2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport juli2019. Dataeropgjortpr.31.juli. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport juli2019. Dataeropgjortpr.31.juli. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport juli2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.juli Overblik-Landsdækkende-juli2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport juni2019. Dataeropgjortpr.30.juni. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport juni2019. Dataeropgjortpr.30.juni. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport juni2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.30.juni Overblik-Landsdækkende-juni2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport august2019. Dataeropgjortpr.31.august. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport august2019. Dataeropgjortpr.31.august. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport august2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.august Overblik-Landsdækkende-august2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport maj2019. Dataeropgjortpr.31.maj. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport maj2019. Dataeropgjortpr.31.maj. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport maj2019 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.maj Overblik-Landsdækkende-maj2019 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport august2018. Dataeropgjortpr.31.august. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport august2018. Dataeropgjortpr.31.august. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport august2018 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.august Overblik-Landsdækkende-august2018 Antalborgereibruttomålgruppen Andelvisiteredeibruttomålgruppen Antalvisiteredeibruttomålgruppen

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport oktober2018. Dataeropgjortpr.31.oktober. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport oktober2018. Dataeropgjortpr.31.oktober. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport oktober2018 Landsdækkende Dataeropgjortpr.31.oktober Overblik-Landsdækkende-oktober2018 Startafklaring(oktober) Visitation Visiteredefordeltpåvisitationsgruppe Borgereigruppe1medpersonligjobformidler

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport september2018. Dataeropgjortpr.30.september. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport september2018. Dataeropgjortpr.30.september. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport september2018 Landsdækkende Dataeropgjortpr.30.september Overblik-Landsdækkende-september2018 Startafklaring(september) Visitation Visiteredefordeltpåvisitationsgruppe

Læs mere

Flereskalmed. Monitoreringsrapport november2018. Dataeropgjortpr.30.november. Landsdækkende

Flereskalmed. Monitoreringsrapport november2018. Dataeropgjortpr.30.november. Landsdækkende Flereskalmed Monitoreringsrapport november2018 Landsdækkende Dataeropgjortpr.30.november Overblik-Landsdækkende-november2018 Startafklaring(november) Visitation Visiteredefordeltpåvisitationsgruppe Borgereigruppe1medpersonligjobformidler

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Leif Lahn Jensen Leif.Jensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere