Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation /PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen 2013 samt Gladsaxe Kommunes resultatkrav på beskæftigelsesområdet og mål fra kommunestrategien. Flere af målene sammenlignes med klyngekommunerne: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. J. nr P05 1

2 Indhold Indhold Målopfyldelse Samlet forsørgertryk Uddannelsesgrad Tilgangen af personer til førtidspension Langtidsledige Personer i virksomhedsrettet aktivering Nydanskere Sygedagpenge Løntilskud og førtidspension...16 J. nr P05 2

3 1. Målopfyldelse Tabel 1.1 Oversigt over målopfyldelse Ministermål, supplerende mål og kommunens resultatkrav Målsætning Målopfyldelse Målopfyldelse 2. Forsørgertryk Kommunens resultatkrav: Gladsaxes udgifter til forsørgelse pr. indbygger i alderen år, skal ligge under gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner. 3. Uddannelsesgrad Ministermål: Uddannelsesgraden skal være på 25 pct. i december Det svarer til en stigning til et niveau 3,3 procentpoint over 2011 niveauet. Kommunens resultatkrav: Gladsaxe skal være i den bedste fjerdedel sammenholdt med klyngekommunerne ift. at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. 4. Tilgangen af personer til førtidspension Ministermål: Tilgangen til førtidspension begrænses til 80 personer i 2013, svarende til en reduktion på 45 pct. fra december december Supplerende mål fra Beskæftigelsesplan 2013: Tilgangen til førtidspension som andel af arbejdsstyrken i Gladsaxe skal være 10 procent mindre end i klyngekommunerne i december Langtidsledige Ministermål: Antallet af langtidsledige skal begrænses til 425 personer i december 2013 svarende til et fald på 20 pct. i forhold til december 2011 Supplerende mål fra Beskæftigelsesplan 2013: Antallet af langtidsledige som andel af befolkningen nedbringes således, at andelen maximalt svarer til gennemsnittet for klyngekommunerne. 6. Personer i virksomhedsrettet aktivering Kommunens resultatkrav: Antallet af aktiverede ledige, i virksomhedsrettet aktivering, skal i 2013 stige til 479 fuldtidspersoner. Kommunens resultatkrav: Antallet af aktiverede ledige fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivering skal udgøre mere end 50 pct. af det samlede antal ledige fuldtidspersoner i aktivering. 7. Nydanskere Kommunens resultatkrav: Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande skal højst være 8,6 % ved udgangen af 2013 Kommunens resultatkrav: Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande skal højst være 4,6 procentpoint ved udgangen af Sygedagpenge Kommunens resultatkrav: Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal maksimalt udgøre 62 fuldtidspersoner i Løntilskud og førtidspension Kommunens resultatkrav: Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 2013 stige til kvartal kvartal 2013 NB: I løbet af 2013 fastsættes nye klyngekommuner fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. De nye klynger kan medføre ændrede mål på et eller flere områder i målopfølgningsrapporten. J. nr P05 3

4 2. Samlet forsørgertryk Gladsaxes udgifter til forsørgelse, per indbygger i alderen år, skal i 2013 ligge under gennemsnittet for sammenlignelige klyngekommuner. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Tabel 2.1 Forsørgertryk A-dagpenge samlet kr 268 kr 249 kr 19 kr kr kr 233 A-dagpenge under 30 kr 50 kr 51 kr -0 kr 604 kr 608 kr -4 A-dagpenge over 30 kr 218 kr 198 kr 20 kr kr kr 237 Kontanthjælp samlet kr 297 kr 253 kr 44 kr kr kr 530 Kontanthjælp under 30 kr 88 kr 88 kr -0 kr kr kr -5 Kontanthjælp over 30 kr 209 kr 165 kr 45 kr kr kr 535 Sygedagpenge kr 144 kr 181 kr -37 kr kr kr -450 Ledighedsydelse kr 35 kr 49 kr -13 kr 425 kr 586 kr -161 Førtidspension kr 402 kr 450 kr -48 kr kr kr -576 Revalidering kr 5 kr 12 kr -7 kr 57 kr 147 kr -90 Samlet kr kr kr -43 kr kr kr -513 Opdateret: PITHOM Revideres: I perioden januar 2013 til ultimo juni 2013 ligger Gladsaxes gennemsnitlige månedlige udgifter til kontanthjælp og A-dagpenge højere end klyngekommunernes. Dog er det kun A- dagpengemodtagere over 30 år og kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der har et højere udgiftsniveau. Ydelserne til sygedagpenge, ledighedsydelse, førtidspension og revalidering er lavere i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Ultimo juni er Gladsaxes samlede gennemsnitlige forsørgelsesudgifter, for borgere mellem år, kr. og ligger dermed lavere end klyngekommunernes gennemsnitlige forsørgelsesudgifter, som ligger på kr.. Gladsaxe Kommunes samlede årlige forsørgelsesudgifter er estimeret til kr. per borger, og forsørgelsesudgifterne er estimerede til kr. per borger i klyngekommunerne. Målet er opfyldt for juni Gladsaxes gennemsnitlige månedlige udgifter til og med juni 2013 Klyngens gennemsnitlige månedlige udgifter til og med juni 2013 Difference - Gennemsnitlig månedlige udgifter til og med juni 2013 Gladsaxes estimerede årlig udgift Klyngens estimerede årlig udgift Difference mellem den årlige udgift J. nr P05 4

5 Gladsaxes niveau i forhold til klyngekommunerne Figur 2.1 Niveau og udvikling forsørgertryk Forsørgelsesudgifter (i pct.) per borger i alderen år. Udviklingen fra juni 2012 til juni % 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Førtidspension Sygedagpenge Khj o 30 Kontanthjælp samlet A-Dagpenge Khj u 30 A-DP o 30 samlet A-DP u 30 Ydelser i alt; -4% Ledighedsydelse -50% -60% Revalidering -70% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Opdateret: PITHOM Revideres: Gladsaxes udviklingen i forhold til klyngekommunerne (i pct.) Figur 2.1 viser udviklingen i forsørgelsesudgifterne i perioden juni 2012 til juni Niveau ift. klyngen: De samlede udgifter til kontanthjælp ligger 17 pct. højere i Gladsaxe Kommune end i klyngekommunerne og udgifterne til A-dagpenge ligger 8 pct. højere end i klyngekommunerne. Alle øvrige ydelser ligger under klyngekommunernes udgiftsniveau. De seneste 13 måneder har Gladsaxe samlet set haft et udgiftsniveau, der har ligget 4 pct. lavere end klyngekommunernes. Udvikling ift. klyngen: Forsørgelsesudgifterne vedrørende A-dagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse er steget mere i Gladsaxe end i klyngen, mens udgifterne til sygedagpenge, revalidering og førtidspension er steget mindre. Samlet set har Gladsaxe Kommune, de seneste 13 måneder, haft en udvikling i udgifterne, som ligger 3 pct. over klyngekommunerne. Målet er opfyldt for juni J. nr P05 5

6 3. Uddannelsesgrad Uddannelsesgraden skal være på 25 pct. i december 2013 svarende til en stigning på 3,3 procentpoint fra Definition: Uddannelsesgraden er defineret som den andel af året, hvor A-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år uden en gennemført erhvervskompetencegivende uddannelse har været i ordinær uddannelse, siden de begyndte i et A-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb. Målet er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Figur 3.1 uddannelsesgrad Uddannesesgrad for unge mellem år 25 Ministermål for december 2013 = 25 pct. 21,9 22, ,2 12,9 14, ,4 0 År 2012 År 2013 I alt A-dagpenge Kontanthjælp Opdateret: PITHOM Revideres: Figur 3.1 er nu opdateret med tal for 2013, men kun for perioden til om med april Figuren viser uddannelsesgraden i 2012, som dækker over perioden januar til december 2012, og uddannelsesgraden i 2013 som dækker over perioden januar til april I 2013 er udannelsesgraden for A- dagpengemodtagere 1,4 pct. og uddannelsesgraden for kontanthjælp er 14,4 pct.. Gladsaxe er samlet set 12,1 pct. fra det endelige ministermål i december Der bemærkes en forskel i uddannelsesgraden mellem år 2012 og år Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at dette kan skyldes dataudfordringer, da data stammer fra to forskellige registre, som opdateres uafhængigt af hinanden. Registreringerne vedrørende uddannelsesaktiviteten kan desuden være forsinket, så den i højere grad opgøres i sidste halvår. Trods nedgang i tallene for uddannelsesgraden viser opgørelser fra jobindsats, at Gladsaxe ligger over uddannelsesgennemsnittet for resten af landet. Ved sammenligning af uddannelsesgraden for klyngekommunerne har Gladsaxe den næsthøjeste uddannelsesgrad kun overgået af Sorø på 13,3. Målet er ikke opfyldt for april J. nr P05 6

7 Andel ydelsesmodtager under 30 år Gladsaxe Kommune skal, sammenlignet med klyngekommunerne, ligge i den bedste fjerdedel i forhold til at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Figur 3.2 Unge på offentlig forsørgelse 16,00 14,00 12,00 10,00 11,2 8,4 9,0 9,5 9,9 10,0 10,7 10,7 11,2 11,7 11,8 11,9 12,2 12,7 13,8 14,1 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Klyngekommunerne og dst.dk Opdateret: PTIHOM Revideres: Figur 3.2 bygger på data fra maj I maj placerer Gladsaxe sig som nummer 4 ud af de 15 klyngekommuner i forhold til at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. Gladsaxe ligger 1,3 under gennemsnittet for klyngekommunerne. Målet er ikke opfyldt for maj J. nr P05 7

8 4. Tilgangen af personer til førtidspension Tilgangen til førtidspension skal begrænses til 80 personer i Det svarer til en reduktion på 45 pct. fra december 2011 til december Målet er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Tabel 4.1 Begrænsning af tilgangen til førtidspension Milepælsplan ift. begrænsning af tilgangen til førtidspension Permanent forsørgelse Milepælsplan Samlet Opdateret: PITHOM Revideres: Tabel 4.1 viser status på tilgangen til førtidspension opdelt på måneder. Der er foretaget en lineær nedskrivning af førtidspensioner med afsæt i 146 tildelte førtidspensioner i december 2011, således at førtidspensioner lander på 80 personer i december Ministermålet er reduceret grundet førtidspensions- og fleksjobreform, da der forventes færre tilkendelser til førtidspension. Tabellen viser, at tildelingen af det samlede antal førtidspensioner i juli 2013 samt de 11 foregående måneder er 89, hvilket ligger under målet fra milepælsplanen. Differencen mellem tildeling af førtidspensioner i juli 2013 og det endelige ministermål i december 2013 er på 9. Målet er opfyldt for juli jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Førtidspension Realiseret Samlet Difference ift. ministermål dec 2013 J. nr P05 8

9 Andel ift. klyngen Tilgangen til førtidspension, som andel af arbejdsstyrken i Gladsaxe, skal i december 2013 være 10 procent mindre end i klyngekommunerne. Målet er fra Beskæftigelsesplanen Figur 4.1 Begrænsning af tilgangen til førtidspension 40% Begrænsning af tilgangen til førtidspension (Udvikling for perioden juli 2012 til juli 2013 samt andel ift. klyngen) 30% 20% 10% 0% -10% Mål fra beskæftigelsesplanen for december % -30% Tilgang til førtidspension -40% -50,00-45,00-40,00-35,00-30,00-25,00-20,00-15,00-10,00-5,00 0,00 Udvikling ift. klyngen, procentpoint Opdateret: PITHOM Revideres: Målet om at Gladsaxe skal ligge 10 pct. under klyngekommunerne er afbildet ved den røde stiplede linje i tabel 4.2. Andelen af nytilkendte førtidspensioner er 31 pct. mindre i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Målet er opfyldt for juli J. nr P05 9

10 5. Langtidsledige Antallet af langtidsledige skal begrænses til 425 personer fra december 2011 til december 2013 svarende til et fald på 20 pct.. Definition: Langtidsledige defineres som personer der har været ledige i mindst 80 pct. af tiden indenfor de seneste 52 uger. Målet er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Tabel 5.1 Langtidsledige Milepælsplan ift. begrænsning af langtidsledige Langtidsledige dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Milepælsplan Samlet heraf kontanthjælp match heraf dagpenge Realiseret Samlet heraf kontanthjælp match heraf dagpenge Difference - (Realiseretmilepæle) Samlet heraf kontanthjælp match heraf dagpenge Difference ift. ministermål december Opdateret: PITHOM Revideres: Tabellen indeholder en milepælsplan, som viser, hvor mange langtidsledige Gladsaxe maksimalt må have per måned for at opfylde ministermålet i december Det samlede antal af langtidsledige udgør 593 personer i juni I forhold til milepælsplanen er der 163 flere kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1, mens der er 63 færre langtidsledige dagpengemodtagere. Når status på langtidsledige i juni sammenholdes med ministermålet i december 2013, så har Gladsaxe samlet set 168 flere langtidsledige i juni For at kunne opfylde målet om, at der gennemsnitlig er 425 langtidsledige i december 2013, skal Gladsaxe således nedbringe antallet af langtidsledige med mere end 168 langtidsledige. Målet er ikke opfyldt for juni J. nr P05 10

11 Andel ift. Klyngen Antallet af langtidsledige som andel af befolkningen nedbringes således, at andelen maksimalt svarer til gennemsnittet for klyngekommunerne. Målet er fra Beskæftigelsesplanen Figur 5.1 Langtidsledige Langtidsledige som andel af årige (udvikling juni 2012 i forhold til juni 2013 og andel ift. klyngen) 50,0% Jobklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Jobklare kontanthjælpsmodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere under 30 år I alt; 27,5% A-dagpengemodtagere A-dagpengemodtagere over 30 år 0,0% A-dagpengemodtagere under 30 år -10,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Opdateret: PITHOM Revideres: I figur 5.1 aflæses at Gladsaxe har en større andel af langtidsledige end klyngekommunerne inden for alle kategorier på nær A-dagpengemodtagere under 30 år. Dog er antallet af både jobklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år og jobklare kontanthjælpsmodtagere under 30 år steget mindre i Gladsaxe end i klyngekommunerne, når juni 2012 sammenlignes med juni Gladsaxe ligger samlet set 27,5 pct. over klyngekommunerne, når langtidsledige opgøres som andel af de årige. Målet er ikke opfyldt for juni Udvikling ift. klyngen (pct.) J. nr P05 11

12 6. Personer i virksomhedsrettet aktivering Antallet af aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering skal i 2013 stige til 479 fuldtidspersoner. Målingen er beregnet som antal uger, hver enkelt person har været aktiveret inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som hele perioden dækker. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Tabel 6.1 Antallet af aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering Milepælsplan ift. antal aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering Aktiverede ledige jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Milepælsplan Fuldtidsaktiverede Realiseret Løntilskud Virksomhedspraktik I alt Difference ift. ministermål december 2013 Samlet Opdateret: PITHOM Revideres: Tabel 6.1 viser fordelingen af aktiverede ledige i løntilskud og i virksomhedspraktik opdelt på måneder. Antallet af ledige i virksomhedsrettet aktivering er 308 i maj Gladsaxe burde have aktiveret yderligere 171 ledige i virksomhedsrettet aktivering for at kunne nå målet om 479 fuldtidsaktiverede i december Målet er ikke opfyldt for juni J. nr P05 12

13 Antallet af aktiverede ledige fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivering skal udgøre mere end 50 pct. af det samlede antal ledige fuldtidspersoner i aktivering. Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Figur 6.1 Andel af aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering 100% 90% 80% Ledige i virksomhedsrettet aktivering i procent af alle aktiverede 70% 60% 50% 57% 56% 59% 59% 60% 57% 40% 30% 14% 15% 15% 15% 13% 17% 20% 10% 0% 29% 29% 27% 26% 27% 27% jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 Løntilskud Virksomhedspraktik Øvrig aktivering (Ikke virksomhedsrettet) Opdateret: PITHOM Revideres: Figur 6.1 viser, at i juni måned er 27 pct. af alle aktiverede ledige i løntilskud og 17 pct. er i virksomhedspraktik. 57 pct. af alle aktiverede ledige er således ikke i virksomhedsrettet aktivering. I forhold til målet om aktiveringsprocenten er der dog siden maj måned sket en forbedring på 3 procentpoint. Målet er ikke opfyldt for juni J. nr P05 13

14 7. Nydanskere Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande skal højst være 8,6 procentpoint ved udgangen af Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikkevestlige lande skal højst være 4,6 procentpoint ved udgangen af Mål fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Tabel 7.1 Ledighedsgrad mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande samt efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande Ledighedsgrad juni 2013 Ledige som Forskel i ledighedsgrad Mål Forskel i i andel af arbejdsstyrken procent-point ledighedsgrad ift. personer i med dansk oprindelse i Herkomst procent procent-point Personer med dansk oprindelse 5,8 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 15,0 9,2 8,6 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 12,3 6,5 4,6 og Opdateret: PITHOM Revideres: Forskellen i ledighedsgraden mellem danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande er 9,2 procentpoint, hvilket er 0,6 procentpoint over målet for En sammenligning af danskere og efterkommere fra ikke-vestlige lande viser en forskel i ledighedsgrad på 6,5 procentpoint, som ligger 1,9 procentpoint over målet for Målet er ikke opfyldt for juni J. nr P05 14

15 Gennemsnit 2011 Gennemsnit 2012 År til dato 2013 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 Antal personer 8. Sygedagpenge Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal maksimalt udgøre 62 fuldtidspersoner i Mål er fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Figur 7.1 Længerevarende sygedagpengeforløb 120 Antal sygedagpengeforløb over 52 ugers varighed Mål fra Kommunestrategi for december 2013 = Kilde: KMD Opdateret: PITHOM Revideres: Det gennemsnitlige antal personer på sygedagpenge er år til dato 28 fuldtidspersoner. Det er 33 fuldtidspersoner færre end målet om maksimalt 62 fuldtidspersoner i december I budgetbidraget foreslås, at målsætningen sænkes til 40 fuldtidspersoner i Målet er opfyldt for juli J. nr P05 15

16 Gns Gns Åtd jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 Antal 9. Løntilskud og førtidspension Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 2013 stige til 79. Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Figur 8.1 Løntilskud til førtidspensionister Antal førtidspensionister i job med løntilskud 80 Mål fra Kommunestrategi 2013 = Kilde: Opera Opdateret: PITHOM Revideres: Antallet af førtidspensionister, som er ansat i job med løntilskud, er i juli År til dato 2013 er det gennemsnitlige antal førtidspensionister i løntilskud 59. Målet er 79 førtidspensionister. Målet er ikke opfyldt for juli J. nr P05 16

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.04.2014/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Kvartalsstatistik BIU

Kvartalsstatistik BIU GLADSAXE KOMMUNE Kvartalsstatistik BIU 2. kvartal 2012 Kvartalsstatistikken omfatter data der vedrører målgrupperne; A-dagpenge, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, personer i fleksjob samt

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.10.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 17.02.2017/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.4.214/PITHOM Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik NOTAT Dato 19.1.29 Af: Morten Østergaard Christensen Grundlaget for

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.6.214/LYVATO Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.02.2015/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2014 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik 4. kvartal 29 NOTAT Dato 25. januar 21 Af: Morten Østergaard Christensen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017) Jobcenterstatus Frederikssund (November 217) Vækstudvalget den 5. december 217 Indeks / andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse Alle offentlige ydelser under ét Udviklingen

Læs mere

Udvikling i perioden

Udvikling i perioden GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 24.11.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Udvikling i perioden 2014-2017 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I dette udvidede tema til kvartalsstatistikken for 3. kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 1. kvartal 21 NOTAT Dato 27. april 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen Grundlaget

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune November 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune November 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune November 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Målopfølgning, 2. kvartal 2018 Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 2018 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikssund. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Frederikssund 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer Ledelsesrapport for Jobcenter Opdateret 1-1-214 side1 Jan-Jan 11 Jan-apr 11 Jan-jul 11 Jan-okt 11 Jan-feb 12 Jan-maj 12 Jan-aug 12 Jan-nov 12 Jan-mar 13 Jan-jun 13 Jan-sep 13 Jan-dec 13 Jan-Jan 11 Jan-mar

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune Jobcenter Administration Køgevej 90 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere