VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsselskab... 2 Falck Global Assistance... 2 Har du brug for akut hjælp?... 2 Rejsehjælp... 2 Vil du anmelde en skade?... 2 Har du spørgsmål til forsikringen?... 2 Har du en kronisk eller eksisterende sygdom?... 2 Telefonnumre hvis du skal have en forhåndsvurdering:... 2 Generelt om vilkårene... 2 Fælles vilkår Hvem er forsikret? Hvor dækker forsikringen? Hvilke rejser er dækket? Forsikringens pris Indeksregulering Varighed Hvis skaden sker Regres Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Ankenævn Lovgivning Generelle undtagelser på forsikringen Hvornår dækker forsikringen? Sygeforsikring Sygetransport Sygeledsagelse Tilkaldelse Bagageforsinkelse Forsinket fremmøde Privatansvar Ulykkesforsikring Afbestillingsforsikring... 9 Ordforklaring

2 FORSIKRINGSSELSKAB Rejseforsikring MasterCard Guld er tegnet i Topdanmark Forsikring A/S og administreres i samarbejde med Basisbank, som har tegnet forsikringen på vegne af MasterCard Guld kortholder. FALCK GLOBAL ASSISTANCE Vi samarbejder med Falck Global Assistance, under navnet Rejsehjælp, for at sikre dig en effektiv skadehjælp døgnet rundt. Rejsehjælp kan hjælpe og tilbyde skadeservice direkte på dit feriested. De kan hjælpe hvis der er sproglige vanskeligheder, fx hvis der skal tales med lægen eller hospitalet i udlandet. De kan hjælpe dig med at booke hotel eller fly hjem, hvis du må forlade feriestedet efter en skade, og de kan sørge for en foreløbig erstatningsudbetaling, hvis du har akut behov for økonomisk hjælp efter en skade, der er dækket af forsikringen. HAR DU BRUG FOR AKUT HJÆLP? Hvis du har brug for akut hjælp på ferierejsen, kan du kontakte Rejsehjælp, som har døgnåbent. REJSEHJÆLP c/o Falck Global Assistance Kongebakken 1, 2765 Smørum Telefon Telefax VIL DU ANMELDE EN SKADE? Ring til Topdanmark Skade Rejse på telefon , hvis du vil anmelde en skade, før eller efter at du er kommet hjem. HAR DU SPØRGSMÅL TIL FORSIKRINGEN? Ring til Topdanmark, hvis du har spørgsmål til forsikringen. Telefonnummeret er HAR DU EN KRONISK ELLER EKSISTERENDE SYGDOM? Hvis du har en kronisk eller eksisterende sygdom, vil vi anbefale dig at kontakte Rejsehjælp, inden du rejser. Her kan du få en forhåndsvurdering*, så du ved, hvordan du er dækket, hvis uheldet er ude. Er du i tvivl om dækningen, kan du kontakte Topdanmark Rejseforsikring. TELEFONNUMRE HVIS DU SKAL HAVE EN FORHÅNDSVURDERING: Hvis du Kan du ringe til Telefon: Skal på ferie og har en bestående sygdom Rejsehjælp (Falck Global Assistance) Planlægger at købe en rejse og skal forhåndsvurderes af afbestillingsforsikringen Topdanmarks skadeafdeling GENERELT OM VILKÅRENE I vilkårene er nævnt de skader, som forsikringen dækker. Skader eller situationer, som ikke er nævnt, er derfor ikke dækket. Vær dog opmærksom på de generelle undtagelser, der er nævnt i punkt 12 Generelle undtagelser på forsikringen. Selv om der i vilkårene står du, gælder vilkårene også for de personer, som er nævnt i punkt 1 Hvem er forsikret?. Forsikringen dækker rejser i maks. 60 dage*. Hvis du rejser erhvervsmæssigt, skal du have en Erhvervsrejseforsikring. Sker der under rejsen en skade, som er omfattet af forsikringen og som medfører, at din rejse forlænges ud over 60 dage*, så forlænges dækningen automatisk. Det kan fx være, hvis du bliver indlagt på et hospital lige inden din hjemrejse ved udgangen af 60 dages dækningsperioden. FÆLLES VILKÅR Følgende fælles vilkår er gældende. 1. HVEM ER FORSIKRET? A KORTHOLDEREN Forsikringen dækker indehaveren af et gyldigt MasterCard Guld udstedt af Basisbank. B KORTHOLDERENS HUSSTAND Dvs. familiemedlemmer, der bor hos kortholderen, herunder plejebørn, og de personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med kortholderen eller hjemmeboende børn. For at være omfattet af forsikringen skal de nævnte personer være tilmeldt folkeregistret på kortholderens helårsadresse og i øvrigt rejse sammen med kortholderen på hele rejsen. Rejses der forskudt af kortholderen, er der udelukkende dækning i tiden sammen med kortholderen. Logerende er ikke omfattet af forsikringen. 2

3 C UDEBOENDE DELEBØRN For at være omfattet af forsikringen skal barnet være barn af et medlem af husstanden, være under 21 år på tidspunktet for afrejsen og i øvrigt rejse sammen med kortholderen på hele rejsen. Rejses der forskudt af kortholderen, er der udelukkende dækning i tiden sammen med kortholderen. Det pågældende barn må hverken leve i fast parforhold eller have fastboende børn hos sig. D HVILKE BETINGELSER STILLER VI? Det er en betingelse, at de sikrede er omfattet af Den offentlige sygesikring i Danmark og har folkeregisteradresse i Danmark. 2. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker rejser i hele verden. Ved rejser i Danmark dækker forsikringen udelukkende afbestilling af rejser som nævnt i punkt HVILKE REJSER ER DÆKKET? A PRIVATE FERIEREJSER OG STUDIEREJSER Forsikringen dækker: 1. dine private ferierejser i udlandet af op til 60 dages* varighed 2. studierejser i udlandet af op til 60 dages* varighed, når du ikke er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet. B HVILKE BETINGELSER STILLER VI? Ved rejser til et EU land, skal du medbringe det blå sygesikringskort*. Det kan dække dig bl.a. ved sygdom, og derfor er det vigtigt, at du husker kortet. Det kan bestilles hos Borgerservice. 4. FORSIKRINGENS PRIS Prisen bliver fastsat efter Topdanmarks gældende tarif. 5. INDEKSREGULERING A HVILKE BELØB OG HVORNÅR? Forsikringssummer og andre beløb, der er nævnt i vilkårene, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. B HVILKET INDEKS? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Topdanmark bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 6. VARIGHED Forsikringen ophører når kortet opsiges. A HVOR LÆNGE GÆLDER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker så længe sikrede er indehaver af et gyldigt dansk MasterCard Guld udstedt af Basisbank. 7. HVIS SKADEN SKER A EN SKADE SKAL ANMELDES HURTIGT Sker der en skade, skal Rejsehjælp eller Topdanmark have besked hurtigst muligt. Hvis der er behov for akut hjælp i udlandet, står Rejsehjælp til rådighed døgnet rundt. Sikrede har pligt til at følge de anvisninger, som Rejsehjælp giver, og i øvrigt videregive alle de informationer, som Rejsehjælp har brug for. B DOKUMENTATION Er der behov for at kontakte Rejsehjælp, har du pligt til at følge de anvisninger, som her gives, ligesom Rejsehjælp skal have alle de informationer, som er nødvendige for at kunne yde en korrekt assistance. Du har også pligt til at udfylde en skadean meldelse og udlevere alle relevante originale dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, købskvitteringer, originalregninger m.v. som er nævnt i vilkårene under beskrivelsen af den konkrete dækning. Det forudsættes tillige, at du giver Rejsehjælp/Topdanmark fuldmagt til at indhente nødvendige relevante oplysninger. 8. REGRES A HVAD ER REGRES? Regres betyder, at Topdanmark har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. B REGLERNE Hvis Rejsehjælp og/eller Topdanmark har betalt en erstatning eller udlagt et beløb, som viser sig at være betalt, uden at Topdanmark har været forpligtet til at erstatte, har Topdanmark ret til at gøre regres for beløbet. C UDGIFTER, SOM IKKE BLIVER ERSTATTET AF TOPDANMARK Forsikringen erstatter ikke udgifter, som sikrede har ret til at få betalt fra anden side, fx rejsebureau, transportselskab, anden forsikring, Den offentlige sygesikring, Nordisk Konvention* eller Det blå kort*. 3

4 9. HVIS SKADEN OGSÅ ER DÆKKET AF ANDEN FORSIKRING Er der købt forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller bliver indskrænket, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder de samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 10. ANKENÆVN A KLAGEMULIGHED Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Topdanmark om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, København V Telefon mellem kl. 10 og 13. B SÅDAN KAN FORSIKREDE KLAGE Du skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan du få hos: 1. Topdanmark 2. Ankenævnet for Forsikring LOVGIVNING Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 12. GENERELLE UNDTAGELSER PÅ FORSIKRINGEN A REJSER SOM DE DANSKE MYNDIGHEDER FRARÅDER Forsikringen dækker ikke rejser til et område, som Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig myndigheder fraråder privatpersoner at rejse til. B FORSÆT, GROV UAGTSOMHED, SELVFORSKYLDT BERUSELSE OG LIGNENDE Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: 1. sikredes forsæt. Dette gælder uanset sikredes sindstilstand og tilregnelighed. 2. sikredes grove uagtsomhed. 3. sikredes selvforskyldte beruselse, selvforskyldte påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer. Undtagelsen gælder dog ikke punkterne om Sygeforsikring, Sygetransport, Sygeledsagelse og Tilkaldelse. C SIKREDES DELTAGELSE I FORSKELLIGE AKTIVITETER Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: 1. sikredes deltagelse i slagsmål 2. sikredes overtrædelse af straffeloven 3. sikredes deltagelse eller træning i a. professionel sport, dvs. hvor sporten er forsikredes hovederhverv eller sport hvor der indgår pengepræmier b. bjergbestigning* c. ekspeditioner, fx rejser til et uberørt eller ukendt område d. faldskærmsudspring. D BEHANDLINGSREJSER Forsikringen omfatter ikke rejser, hvor formålet er at blive behandlet på en klinik, hospital eller lignende. E KRIG, NATURKATASTROFER OG ATOMSKADER Forsikringen dækker ikke skader, som direkte eller indirekte er en følge af: 1. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når sikrede er på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en betingelse, at sikrede ikke a. rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer b. sikrede selv deltager i handlingerne. 2. Naturkatastrofer, Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark, Færøerne og Grønland. 3. Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 4

5 13. HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN? A DÆKNINGEN TRÆDER I KRAFT 1. Rejsedækningen træder i kraft, når rejsen begynder. Det vil sige, når du forlader din private bopæl eller dit opholdssted* i Danmark. 2. Afbestillingsforsikringen træder i kraft på det tidspunkt, hvor du betaler den første del af rejsen*. B OPHØR AF DÆKNINGEN 1. Rejsedækningen ophører, når du er kommet tilbage til din private bopæl eller dit opholdssted* i Danmark. 2. Afbestillingsdækningen ophører når du forlader din private bopæl eller dit opholdssted* i Danmark for at begynde rejsen. C HVILKE BETINGELSER STILLER VI? Det er en betingelse, at du har et gyldigt Basisbank Mastercard Guld kort. 14. SYGEFORSIKRING Din forsikring dækker Sygeforsikring når du rejser i verden i maks. 60 dage Hvis du har en kronisk eller eksisterende sygdom, bør du kontakte Rejsehjælp, inden du rejser, og få en forhåndsvurdering*, s å du ved, om eller hvordan du er dækket, hvis uheldet er ude. A HVAD DÆKKER SYGEFORSIKRINGEN? Hvis du bliver akut syg eller kommer til skade på ferierejsen, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter i udlandet i op til 1 år til: 1. behandling hos en autoriseret læge og lægeordineret medicin 2. lægeordineret ophold og behandling på et hospital 3. kost og logi* fra det tidspunkt, hvor du bliver udskrevet fra et hospital, og indtil du kan rejse hjem, blive transporteret hjem eller indhente din planlagte rejserute. Det er en betingelse, at det sker efter aftale med Rejsehjælp 4. behandling i forbindelse med graviditet i indtil en måned før det forventede fødselstidspunkt 5. behandling af et for tidligt født barn, hvis barnet er født mere end en måned før det forventede fødselstidspunkt 6. Indhentning af rejserute efter endt sygdom eller tilskadekomst, til det sted, hvor du ifølge din rejseplan skulle befinde dig. Hvis der er tale om en kronisk eller eksisterende sygdom, er det en betingelse, at sygdommen har været i en stabil god fase* i de sidste 2 måneder, inden afrejse. B HVAD DÆKKER SYGEFORSIKRINGEN IKKE? 1. Forsikringen dækker ikke udgifter jf. punkt 8C 2. Forsikringen dækker ikke udgifter a. til behandling af en kronisk sygdom eller eksisterende lidelse, hvis der sker en forværring*, som med rimelighed kunne forventes b. til kontrol, behandling eller medicin til at holde en kronisk sygdom eller en eksisterende lidelse stabil c. som skyldes, at du har standset behandlingen eller har fået afslag på behandling af en kronisk sygdom eller lidelse d. som vedrører et behandlingsbehov, du kendte inden din afrejse fra Danmark e. som skyldes, at du er udeblevet fra et aftalt kontrolbesøg for en kronisk sygdom eller eksisterende lidelse f. til behandling og ophold i udlandet, hvis Rejsehjælps læge har besluttet - og den læge, som behandler dig, har godkendt at behandlingen kan vente, til du er kommet hjem til Danmark g. til fortsat behandling og indlæggelse på et hospital, hvis du nægter at lade dig transportere hjem, selvom Rejsehjælps læge har besluttet, at du kan transporteres hjem, og den læge, som behandler dig, har godkendt transporten h. som skyldes, at du ikke følger de anvisninger, som du får af den læge, som behandler dig, og / eller af Rejsehjælps læge i. kosmetiske indgreb. C DOKUMENTATION Du skal sende os: 1. original flybillet eller rejsebevis 2. kopi af journal fra læge eller hospital 3. original dokumentation for ekstraudgifter*. 15. SYGETRANSPORT A HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker sygetransport, hvis du er blevet akut syg eller kommer til skade på din ferierejse. B HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i udlandet til: 1. sygetransport til og fra det nærmeste, egnede behandlingssted 2. transport til Danmark med almindeligt transportmiddel, ambulance eller ambulancefly 3. hjemtransport af efterladt bagage som følge af din hjemtransport 4. transport til Danmark ved død 5

6 5. ekstraudgifter* til kost, logi* og lokaltransport* indtil sygetransporten kan ske, hvis denne ligger efter tidspunktet for den planlagte hjemrejse. Kost, logi* og lokaltransport* er dækket med højst kr. (2014) i døgnet for hver forsikret person. Erstatningen kan højst være kr. (2014) for hver forsikret person. C HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE? Forsikringen dækker ikke udgifter til transport: 1. som skyldes, at du frygter smittefare. 2. som er dækket jf. punkt 8C 3. med ambulancefly, hvor transport kan finde sted på anden lægelig forsvarlig måde. D HVILKE BETINGELSER STILLER VI? Det er en betingelse, 1. at din sygdom eller tilskadekomst er dækket af Sygeforsikringen jf. punkt 14 A. 2. at Rejsehjælp godkender transporten og formidler en eventuel hjemtransport eller indhentning af rejserute. E DOKUMENTATION Hvis du selv har haft udgifter til sygetransport, skal du sende os: 1. original flybillet eller rejsebevis 2. kopi af journal fra lokal læge eller lokalt hospital 3. original dokumentation for ekstraudgifter*. 16. SYGELEDSAGELSE A HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker, hvis en sygeledsager bliver hos dig eller ledsager dig, fordi du: 1. akut er blevet alvorligt syg 2. er kommet alvorligt til skade eller 3. dør. B HVILKE BETINGELSER STILLER VI? 1. Ledsagelsen skal altid være aftalt med Rejsehjælp. 2. Transporten skal ske ved først mulige afgang. C HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? 1. Forsikringen dækker de ekstraudgifter*, som dine sygeledsagere har til kost, logi* og lokaltransport*, samt sygeledsagernes ekstraudgifter* til transport hjem til Danmark på samme klasse som den planlagte. Forsikringen dækker også ekstraudgifter* til at indhente den planlagte rejserute, hvis dine sygeledsagere fortsætter rejsen. 2. Vi betaler ekstra udgifter* for enten a. din husstand, som er med på rejsen eller b. op til 3 sygeledsagere efter dit eget valg. Ved sygeledsagelse dækker forsikringen dog altid børn under 18 år, som du har med på rejsen. 3. Ekstra udgifterne* dækkes op til kr. (2014) til kost, logi* og lokaltransport*. Ekstra udgifterne* hertil for sygeledsagelse og tilkaldelse (se punkt 17) kan aldrig overstige kr. (2014) i alt. D HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE? Forsikringen dækker ikke udgifter jf. punkt 8C E FORSIKRING AF DINE SYGELEDSAGERE Hvis dine sygeledsagere ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af en forsikring, der svarer til denne forsikring. F DOKUMENTATION Du skal sende os: 1. original flybillet eller rejsebevis. 2. kopi af journal fra lokal læge eller lokalt hospital. 3. original dokumentation for ekstraudgifterne*. 17. TILKALDELSE A HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker op til 3 personer, der bliver tilkaldt fra Danmark, fordi du: 1. akut er blevet alvorligt syg 2. er kommet alvorligt til skade eller 3. dør. 6

7 B HVILKE BETINGELSER STILLER VI? Det er en betingelse, 1. at tilkaldelsen er aftalt med Rejsehjælp 2. at Rejsehjælp vurderer, at du skal opholde dig på hospitalet i mindst 3 døgn, og 3. at du ikke kan blive transporteret hjem inden for 3 døgn. C HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? 1. Forsikringen dækker udgifter til kost, logi* og lokaltransport*, samt selve rejsen for de personer, der bliver tilkaldt fra Danmark. 2. Udgifterne til kost, logi* og lokaltransport* dækkes op til kr. (2014). De samlede udgifter hertil for tilkaldelse og sygeledsagelse (se punkt 16) kan aldrig overstige kr. (2014) i alt. D FORSIKRING AF DE TILKALDTE PERSONER Hvis de tilkaldte personer ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af en forsikring, der svarer til denne forsikring. E DOKUMENTATION Du skal sende os: 1. original flybillet eller rejsebevis. 2. kopi af journal fra lokal læge eller lokalt hospital. 3. original dokumentation for udgifterne. 18. BAGAGEFORSINKELSE A HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker, når den bagage, du har indskrevet, er forsinket i mere end 4 timer i forhold til din ankomst til feriestedet uden for Danmark. B HVILKE BETINGELSER STILLER VI? Det er en betingelse, 1. at bagagen er indskrevet til samme transportmiddel som dig. 2. at erstatningskøbet* eller leje af udstyr sker på feriestedet, og inden du modtager bagagen. C HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? 1. Forsikringen dækker de ekstraudgifter* du har til erstatningskøb*, som er rimelige og nødvendige, for at du kan fortsætte ferien. 2. For dele af bagagen, som er udstyr i form af klapvogne, udstyr til ski, golf eller lignende, dækker vi alene udgiften til leje af tilsvarende udstyr i perioden, hvor udstyret er forsinket. 3. Forsikringen dækker de ekstraudgifter*, som du ikke allerede har fået godtgjort eller erstattet fra rejseudbyderen, transportselskabet eller lignende. Erstatningen kan maks. være kr. pr. døgn pr. person, dog højst i 5 døgn, i alt kr. (2014) for hver forsikret pers on. D DOKUMENTATION Du skal sende os: 1. original dokumentation fra transportselskabet for forsinkelsen (PIR-rapport Property Irregularity Report) 2. original dokumentation for erstatningskøbene* eller lejeudgifterne 3. original flybillet eller rejsebevis. 19. FORSINKET FREMMØDE A HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker, hvis du kommer for sent til dit planlagte transportmiddel og derfor må benytte en anden afgang til at indhente din rejserute. B HVILKE BETINGELSER STILLER VI? 1. Du skal være blevet forsinket, efter du har forladt din bopæl eller dit opholdssted*. Forsinkelsen skal være uforskyldt og uforudsigelig. 2. Du skal være taget af sted fra din bopæl eller opholdssted i rimelig tid*. 3. Billetten eller ferierejsen skal være bestilt minimum 24 timer før, du er rejst fra din bopæl i Danmark. 4. Hvis rejsen omfatter flyskift, skal den officielle minimum transfertid* være indregnet i tidsplanen. 5. Det er en betingelse, at ekstraudgifterne* som nævnt under punkt 19 C ikke bliver betalt af rejseudbyderen, transportselskabet eller andre. C HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker de ekstraudgifter*, du har til transport, kost og logi*. Transporten skal være på samme klasse som den oprindeligt planlagte. Kost, logi* og lokaltransport* er dækket med højst kr. (2014) i døgnet for hver forsikret person, indtil du har indhentet din rejserute. Erstatningen kan højst være kr. (2014) for hver forsikret person. 7

8 D DOKUMENTATION Du skal sende os: 1. original flybillet eller rejsebevis 2. original dokumentation for forsinkelsen 3. originale bilag for ekstraudgifter*. 20. PRIVATANSVAR A Dækningen på den private ansvarsforsikring er indeholdt og beskrevet i den sikredes private familieforsikring. Er den sikrede ikke omfattet af en sådan forsikring, erstattes efter gældende ret i det land, hvor skaden indtræder. B Forsikringen dækker for hver skade med indtil 10 mio. kr. for personskade, og med indtil 2 mio. kr. for skade på dyr og ting. Summerne bliver ikke indeksreguleret. C Forsikringen dækker rimelige og nødvendige rejseomkostninger i forbindelse med rets- og voldgiftsager i tilfælde, hvor sikrede: 1. skal være til stede, for at sagen kan gennemføres, og hvor sikrede er indkaldt af retten til partsafhøring, eller 2. er indkaldt som vidne, og sikrede har en retslig interesse i at vidne i udlandet, fordi det ikke er muligt at afholde vidneafhøring Danmark. D Forsikringen dækker endvidere skader på hotel eller lejet bolig inkl. indbo, med op til kr. pr. rejse. Summen bliver ikke indeksreguleret. E Sker der en skade, skal du altid overlade det til Topdanmark at tage stilling til, om du eller andre af de forsikrede er erstatningsansvarlig for den skete skade. Anerkender du eller andre af de forsikrede selv erstatningspligten eller kravet, risikerer I selv at måtte betale erstatningen og eventuelle omkostninger, da tilsagn af den art ikke er bindende for Topdanmark. 21. ULYKKESFORSIKRING A HVILKE SKADER ER DÆKKET: Forsikringen dækker personskade som medfører varigt mén eller død, når dette er en direkte følge af et ulykkestilfælde. 1. ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. 2. ved beskadigelse af sikredes arme (fra fingerspids til og med skulderled) og ben (fra tåspids til og med hofteled) skal beskadigelsen bestå i brud, bristning, overrivning, forvridning eller forstrækning. Skader, der skyldes slid og andre ikke pludseligt opståede lidelser, er ikke dækket, 3. direkte følger af ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse og ildebefindende det vil sige kortvarige bevidsthedstab, hvor årsagen ikke er sygdom, sygdomsanlæg eller lidelse. 4. der skal være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden for at opnå dækning. Ved vurderingen lægger vi blandt andet vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskaden. B HVILKE SKADER ER IKKE DÆKKET: 1. skade, der er opstået på grund af smitte, fx fra bakterier og virus, 2.sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, såvel som ulykkestilfælde, der skyldes sygdom og forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. 3. senfølger efter polio, dvs. post polio syndrom. 4. skader på kroppen som følge af nedslidning eller skader på kroppen som følge af overbelastning, der ikke er pluds elig, 5. varige mén som følge af en overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykken. 6. varige mén i form af psykiske følger efter hændelser. C ERSTATNING VED INVALIDITET (Godtgørelse for varigt mén) 1. Forsikringssummen er DKK ved 100% mén pr. sikret person. Summen bliver ikke indeksreguleret. 2. Invaliditetserstatningen udgør lige så mange procent af forsikringssummen ved invaliditet, som méngraden er fastsat til. 3. Ménprocenten bliver fastsat efter Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel. Vi bruger altid den méntabel, der gælder på afgørelsestidspunktet. Bliver erstatningssagen senere genoptaget, bruger vi den samme méntabel, som blev brugt ved den første afgørelse. Erstatningen udbetales, hvis skaden har medført, at sikrede har fået et varigt mén på 5% eller derover. Højeste ménprocent er 100%. Ménprocenten fastsættes på grundlag af ulykkestilfældets medicinske art og omfang og under hensyn til de af ulykkes tilfældet forvoldte ulemper i sikredes personlige livsførelse. Der tages således ikke hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, sikredes specielle erhverv, eller andre individuelle forhold. 8

9 4. Der betales ikke erstatning for invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet. En bestående invaliditet kan derfor ikke bevirke, at ménprocenten fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Hvis der sker skade på et af de såkaldt parrede organer (øjne, ører, lunger, nyrer), og der i forvejen er skade på det andet organ, bliver ménprocenten fastsat som forskellen på den oprindelige ménprocent og den samlede ménprocent for tab af begge organer 5. Vi fordobler erstatningen ved ménprocenter på 30 og derover. Er forsikrede fyldt 57 år på ulykkestidspunktet, bliver dobbelterstatningen sat ned med følgende procenter. Fra det fyldte 57. år nedsættes dobbelterstatningen til: 57 år 90% 58 år 80% 59 år 70% 60 år 60% 61 år 50% 62 år 40% 63 år 30% 64 år 20% 65 år 10% og bortfalder helt ved det fyldte 66 år. Nedsættelsen medfører ikke prisreduktion. 6. Invaliditetserstatningen beregnes efter méngraden, sikredes alder og forsikringssummen på datoen for ulykkestilfældet. 7. Erstatning til umyndige bliver betalt efter bestemmelserne i værgemålsloven. D ERSTATNING VED DØD 1. Forsikringssummen er DKK pr. sikret person over 18 år. Summen bliver ikke indeksreguleret. 2. Er sikrede under 18 år, er forsikringssummen ved død DKK , uanset at der ikke er tegnet særskilt dødsdækning. Summen bliver ikke indeksreguleret 3. Erstatningen betales til sikredes nærmeste pårørende*, medmindre der er indsat begunstigede, og dette er nævnt i policen. 4. Erstatning til umyndige bliver betalt efter bestemmelserne i værgemålsloven. 5. Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning ved både invaliditet og død. Derfor vil det beløb, der eventuelt er betalt som invaliditetserstatning, blive trukket fra i dødserstatningen. E TANDSKADE 1. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til akut tandbehandling, som følge af et ulykkestilfælde. Ved rimelige og nødvendige udgifter forstår vi udgifter til genopretning af samme tandstatus som før skaden. Behandlingen skal påbegyndes, hvor skaden indtraf i udlandet, men kan om nødvendigt afsluttes i Danmark. 2. Udgifterne til behandlingen kan ikke overstige det beløb, der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand*, uanset om en skadet tand er led i en bro, er beskadiget i forvejen eller at nabotænder mangler. 3. Tandskader, herunder skader på proteser, opstået ved tyggeskade, dækkes ikke. 4. Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der foretages mere end 10 år efter ulykkestilfældet. Er sikrede på ulykkestidspunktet under 18 år, kan tandbehandlingen dog udskydes således, at den skal være afsluttet inden det 28. år. 5. Tandbehandlingen skal godkendes af selskabet inden behandlingen påbegyndes, undtaget er dog den akutte behandling. 6. Erstatningen kan blive sat ned eller bortfalde, hvis tandens eller tændernes tilstand inden ulykkestilfældet var forringet. Forringelserne kan være op stået som følge af fyldninger, caries, genopbygning, rodbehandling, slid, paradentose, fæstetab eller andre sygdomme i tænderne og i de omgivende knogler. 22. AFBESTILLINGSFORSIKRING HAR DU EN KRONISK ELLER EKSISTERENDE SYGDOM? Hvis du har en kronisk eller eksisterende sygdom, bør du kontakte Topdanmark, inden du bestiller din rejse. Her kan du få en forhåndsvurdering*, så du ved, hvordan du er dækket, hvis du må afbestille din rejse. A HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN? 1. Dækningen træder i kraft på det tidspunkt, hvor du betaler den første del af rejsen*. 2. Dækningen ophører når du forlader din private bopæl eller dit opholdssted* i Danmark for at begynde rejsen. 3. Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse, at afbestillingsforsikringen er i kraft på det tidspunkt, hvor du bestiller din rejse. Forsikringen dækker ikke, hvis afbestillingsforsikringen træder i kraft mindre end 14 dage, før du skal rejse. 9

10 B AFBESTILLING AF FERIEBOLIG OG HØJSKOLEOPHOLD I DANMARK 1. Leje af feriebolig* i Danmark Afbestillingsforsikringen dækker afbestilling af leje af feriebolig* i Danmark, når din ferie er af en varighed på mindst 3 overnatninger. Dækningen sker efter punkterne 22 C - I med de særlige begrænsninger, der er nævnt i disse punkter. a. Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse, 1. at opholdet i ferieboligen* er på mindst 3 overnatninger 2. at årsafbestillingen er i kraft på det tidspunkt, hvor du bestiller din feriebolig*. Forsikringen dækker ikke, hvis afbestillingsforsikringen træder i kraft mindre end 14 dage før du skal overtage ferieboligen*. 2. Højskoleophold i Danmark Afbestillingsforsikringen dækker afbestilling af højskoleophold i Danmark. Dækningen sker efter punkterne 22 C - I med de særlige begrænsninger, der er nævnt i disse punkter. a. Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse, 1. at opholdet på højskolen er på mindst 3 overnatninger og maks. 14 dages varighed 2. at afbestillingen er i kraft på det tidspunkt, hvor du bestiller dit højskoleophold. Forsikringen dækker ikke, hvis afbestillingsforsikringen træder i kraft mindre end 14 dage før du skal påbegynde højskoleopholdet. b. Hvilke udgifter er dækket Forsikringen dækker det beløb, som på forhånd er betalt for opholdet. C HVORNÅR KAN EN REJSE AFBESTILLES? 1. Hvis du eller din rejseledsager* bliver syg eller kommer til skade Forsikringen dækker, når du ikke kan rejse, fordi du eller din rejseledsager* a. bliver indlagt på hospitalet pga. en akut alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst b. dør c. bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade, og en læge vurderer, at rejsen vil forværre sygdommen eller skaden væsentligt eller i øvrigt skade helbredet, d. bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade, og en læge vurderer, at det ikke vil være muligt at udføre den planlagte aktivitet på en bestilt sportsferie*, e. af medicinske årsager ikke kan modtage en krævet vaccination, som pludseligt bliver stillet som et krav for at rejse til feriemålet. Det er en betingelse, at kravet bliver stillet, efter rejsen er betalt f. bliver gravid og ikke kan gennemføre rejsen*. Det er en betingelse, at rejsen er bestilt inden graviditeten bliver konstateret. 2. Hvis en i din nærmeste familie* bliver syg eller kommer til skade Forsikringen dækker, når du kan dokumentere i form af lægeerklæring, at du ikke kan rejse, fordi en i din nærmeste familie* a. bliver indlagt på hospitalet pga. en akut alvorlig sygdom eller alvorlig tilskadekomst b. bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade c. dør. 3. Hvilke betingelser stiller vi? a. Det er en betingelse, at den sygdom eller tilskadekomst, som er årsag til, at du afbestiller rejsen, først opstår efter at rejsen er betalt. Der må heller ikke være symptomer på sygdommen eller tilskadekomsten på det tidspunkt, hvor rejsen bliver betalt. b. Er forsikringen ikke i kraft, når du betaler rejsen, er det også en betingelse, at der ikke er symptomer på sygdommen eller tilskadekomsten, når forsikringen træder i kraft. c. Hvis der er tale om en kronisk eller eksisterende sygdom, er det en betingelse, at sygdommen har været i en stabil god fase* i de sidste 2 måneder, før første del af rejsen* blev betalt. d. Ved dødsfald i din nærmeste familie* er det en betingelse, at du må afbestille af rent praktiske årsager. D SKILSMISSE, AFSKEDIGELSE OG IKKE BESTÅEDE EKSAMINER Forsikringen dækker, når du ikke kan rejse fordi: 1. du er blevet skilt, og rejsen skulle have været foretaget sammen med din tidligere ægtefælle*. 2. du bliver ufrivilligt afskediget* 3. du ikke har bestået en eksamen, og reeksamen ligger i rejseperioden. 4. Hvilke betingelser stiller vi? a. Det er en betingelse, at skilsmissen, afskedigelsen eller den ikke beståede eksamen først opstår, efter at rejsen er betalt. 10

11 b. Det er også en betingelse, at årsagen til den ikke beståede eksamen ikke er, at du selv har valgt ikke at gennemføre den pågældende eksamen. c. Det er en betingelse ved ufrivillig afskedigelse*, at 1. rejsen bliver foretaget senest 6 måneder efter afskedigelsen, og 2. at rejsen ikke kan gennemføres, fordi det bliver krævet, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet af kommune eller A-kasse, eller 3. at du inden afrejsetidspunktet ikke har fået nyt arbejde. E SKADE PÅ DIN BOLIG ELLER DIN VIRKSOMHED 1. Forsikringen dækker, når du ikke kan rejse, fordi der er sket en væsentlig skade i din private bolig som følge af brand, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri. 2. Forsikringen dækker, når du ikke kan rejse, fordi din egen virksomhed bliver udsat for en væsentlig skade som følge af a. brand, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri. b. en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. c. bedrageri begået af en medarbejder. 3. Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse: a. at skaden sker umiddelbart inden afrejsen, b. at skaden kræver, at du er til stede, og c. at du ikke var vidende om, at hændelsen var nært forestående. F HVIS DIN REJSELEDSAGER* AFBESTILLER SIN REJSE 1. Forsikringen dækker afbestilling af din rejse, hvis din rejseledsager* har ret til at afbestille sin rejse efter punkterne 22 C 2., 22 D og 22 E. 2. Hvilke betingelser stiller vi? Det er en betingelse, at rejseledsagerens* afbestilling betyder, at du ellers må rejse alene. Med rejse alene forstår vi også en voksen, som rejser sammen med børn under 16 år. Det er en betingelse, at du selv skaffer dokumentation for din rejseledsagers* afbestilling. G HVILKE UDGIFTER ER DÆKKET? 1. Forsikringen dækker udgiften svarende til rejsens pris pr. deltager* for hver af de personer, som afbestiller rejsen, og som er dækket af denne forsikring efter punkt Turistmæssige udgifter* a. Din afbestillingsforsikring dækker turistmæssige udgifter*, i tilknytning til en rejse, der er dækket af vilkårene for afbestilling. b. Betingelsen for at dække turistmæssige udgifter* er, at der er tale om forudbetalte udgifter, som ikke kan refunderes. Eventuelle billetter og adgangsbevis skal ved afbestilling udleveres til Topdanmark, således at billetterne mv. ikke samtidig kan sælges til anden side. 3. Erstatningen for hele husstanden kan højst være kr. (2014) pr. rejse for afbestilling ved rejser i Europa kr. (2014) pr. rejse for afbestilling ved rejser udenfor Europa. H HVILKE UDGIFTER ER IKKE DÆKKET? Forsikringen dækker ikke beløb, 1. jf. punkt 8C 2. du har betalt for personer, som ikke er omfattet af denne forsikring efter punkt 1. Det gælder også, selv om du har betalt deres del af rejsen. I DOKUMENTATION Når du skal afbestille en rejse, skal vi bruge en eller flere former for dokumentation. Vi skal altid bruge: 1. Originalt rejsebevis og dokumentation for rejsens andre udgifter eller lejeaftalen ved leje af feriebolig* i Danmark. 2. Bekræftelse på afbestilling med oplysning om det beløb, som evt. er refunderet af rejseudbyderen, transportselskabet eller lignende. Alt efter årsagen til afbestillingen skal vi også bruge følgende dokumentation: 3. Rejseforsikringsattest, som lægen har udfyldt ved afbestilling pga. sygdom eller tilskadekomst. 4. Kopi af dødsattesten ved afbestilling pga. dødsfald. 5. Kopi af politianmeldelsen ved afbestilling pga. brand, tyveri og bedrageri. 6. Dokumentation for formålet med rejsen ved afbestilling. 7. Skilsmisseattest eller dokumentation for skift af folkeregisteradresse ved skilsmisse og samlivsophør. 8. Dokumentation for afskedigelsen, evt. dokumentation for ny ansættelse, dokumentation for krav fra A-kasse eller lignende ved afbestilling pga. ufrivillig afskedigelse. 9. Dokumentation for ikke bestået eksamen og dato for reeksamen ved afbestilling pga. ikke bestået eksamen. 11

12 ORDFORKLARING B Bjergbestigning Fx klatring på klipper og is uanset højde samt aktiviteter, hvor der bliver brugt reb, crampons, steigeisen og andet specialudstyr. Aktiviteter på bjerge over meters højde bliver betragtet som bjergbestigning uanset udstyr. Blå kort eller EU Sygesikringskortet giver ret til behandling på de samme vilkår, som gælder for offentligt sygesikrede i det land, hvor du søger hjælp ved sygdom eller skade. EU-sygesikringskortet giver ret til læge- og hospitalshjælp, tandlægehjælp, medicin mv., hvis der opstår behov for behandling under opholdet i det pågældende land. Det er lægen i opholdslandet, der vurderer, om en behandling er blevet nødvendig under opholdet. EU-sygesikringskortet kan rekvireres i din bopælskommune. D Dage (60) Forsikringen dækker i 60 dage og her skal både ud- og hjemrejsedagen medregnes. E Ekstraudgifter er rimelige udgifter, du udelukkende har som følge af en skade, der er dækket af forsikringen. Hvis der er tale om udgifter, som du alligevel skulle betale - uanset skaden - er det ikke en ekstraudgift. Erstatningskøb er rimelige og nødvendige køb af de ting, som du mangler, fordi din bagage er forsinket fx tøj og toiletartikler. Erstatningskøb er derfor køb af ting med samme funktion, som det du mangler, og ikke nødvendigvis samme mærkevare. F Feriebolig betyder, at du har lejet en bolig eller andet, der kan sidestilles med en bolig. Som feriebolig forstås også bestilt og betalt ophold i autocamper, kahyt, campingvogn, båd eller telt. Der skal foreligge officiel lejekontrakt. Forhåndsvurdering er din sikkerhed for, at du inden den enkelte rejse ved, om du er dækket og i givet fald, hvordan du er dækket. Vurderingen foretages af en erfaren læge på baggrund af lægelige oplysninger, du skal rekvirere fra din egen læge/hospital. En forhåndsvurdering vil ende med enten et tilsagn om dækning på normale vilkår, et tilsagn om dækning på skærpede vilkår (som r egel undtagelse af udgifter, der kan relateres til den bestående sygdom eller lidelse), eller at Topdanmark ikke kan tilbyde dækning. Forværring af en kronisk sygdom eller en eksisterende lidelse kan med rimelighed forventes, hvis lidelsen inden for de seneste 2 måneder inden afrejsen fra Danmark har medført en af disse situationer: en indlæggelse på et hospital. en ændring i medicineringen af lidelsen. et lægebesøg. en henvisning fra lægen til yderligere vurdering eller behandling, eller at du er blevet dårligere, uden at du har søgt læge, selv om det reelt var nødvendigt. Første del af rejsen. Med betaling af første del af rejsen forstår vi betalt depositum til rejseudbyder, transportselskab, betaling af del af rejsen, fx betaling af flybillet eller hotel, hvor den resterende del af udgiften først skal betales senere. G Med gennemføre rejsen forstår vi, at rejsen ikke kan gennemføres, fordi den gravide ikke kan tåle en krævet vaccination, eller hvis rejsens formål er af aktiv karakter herunder dykning og vandring. K Kost og logi er rimelige udgifter til et mellemklasse hotel, måltider og drikkevarer. L Lokaltransport er transport med bus og tog. Hvis du skal bruge et andet transportmiddel, skal du aftale det med Rejsehjælp eller Topdanmark. N Nordisk Konvention medfører, at personer med Den offentlige sygesikring kan modtage behandling i et andet nordisk land. Reglerne gælder ved rejser i Finland, Island, Norge og Sverige, og betyder, at du kan modtage behandling på samme vilkår, som borgerne i det land, du opholder dig i. Nordisk Konvention dækker merudgifter til hjemtransport. Herved forstås de udgifter, der følger af, at hjemrejsen på grund af din helbredstilstand må foretages på en anden og dyrere måde, end hvad der havde været tilfældet, hvis du ikke var blevet syg før hjemrejsen. Nærmeste familie er din ægtefælle, registreret partner eller samlever, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre, søskende, svogre, svigerinder, nevøer, niecer, bedsteforældre, svigerforældre eller samlevers børn, børnebørn, forældre og søskende. Som nærmeste familie forstår vi også ikke-biologiske forældre og bedsteforældre, når pågældende person er gift eller lever fast sammen med en biologisk forælder eller bedsteforælder. Nærmeste pårørende Herved forstås sikredes ægtefælle eller den registrerede partner. Hvis der ikke efterlades ægtefælle eller registreret partner er nærmeste pårørende afdødes livsarvinger (børn og børnebørn). Ellers er nærmeste pårørende afdødes arvinger i henhold til testamente eller efter arveloven. O Den officielle minimums transfertid er den tid, luftfartsselskaberne i deres tidstabeller skriver, er nødvendig ved et flyskift. 12

13 Opholdssted er det sted uden for din bopæl, hvor du har din sidste overnatning, inden du rejser til udlandet, og det sted hvor du har din første overnatning i Danmark efter din hjemkomst fra udlandet. R Rejseledsager er den person, som du har købt din rejse med, og som du skal på ferie sammen med. Rejsens pris pr. deltager er den samlede udgift for rejsen divideret med antal deltagere på rejsen. Udgifter er det, der er betalt til transport, ophold og andre turistmæssige udgifter*, som ikke kan betales tilbage - uanset hvem der har betalt. Ved rejser i Danmark er udgiften alene udgiften til leje af feriebolig*. Med rimelig tid forstår vi, at du tager fra din bopæl eller opholdssted med en sådan tidsmæssig ramme, at du tager hensyn til vejrforhold, trafikale hændelser, herunder kødannelse mv. Rimelig tid er også, at du har god tid til skift mellem forskellige transportmidler - herunder tid til transfer i lufthavne mv. S En sportsferie er en ferie, hvor det af rejsebeviset tydeligt fremgår, at hovedformålet med ferien er fx skiferie, golfferie eller lignende sportslig aktivitet. Stabil god fase betyder, at sygdommen ikke har medført 1. en indlæggelse på et hospital 2. en ændring i medicineringen af sygdommen 3. et lægebesøg 4. en henvisning fra lægen til yderligere vurdering eller behandling 5. at du er blevet dårligere, uden at du har søgt læge, selv om det reelt var nødvendigt 6. at du ikke har standset behandlingen eller har fået afslag på behandling 7. at du ikke kendte behandlingsbehovet, inden du bestilte forsikringen eller rejsen 8. at du ikke er udeblevet fra et aftalt kontrolbesøg. Sund tand Er en tand, der ud fra en tandlægelig vurdering ikke kan antages at være væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefalet i forbindelse hermed. T Turistmæssige udgifter er udgifter til sightseeing, udflugter, seværdigheder, planlagte sportsaktiviteter, leje af sportseffekter, liftkort og bil, som du har betalt inden afrejse, og som ikke kan betales tilbage. Turistmæssige udgifter er også billetter og adgangsbevis til fx koncerter, teater, festivaler, samt forlystelsesparker. U Med ufrivillig afskedigelse forstår vi, når du er blevet afskediget fra dit arbejde og at afskedigelsen ikke er et led i en gensidig aftale om fratrædelse indgået mellem dig og din arbejdsgiver. Æ Med ægtefælle forstår vi også registreret partner eller fast samlever gennem minimum 2 år, med samme folkeregisteradresse, på tidspunktet for samlivets ophør. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden 6633-2 Juli 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse 6604-4 September 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup,

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20108-2 December 2013 Vilkår for Årsrejseforsikring Uden indboforsikring hos Danske Forsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejse enkeltperson Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Februar 2009 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Du har ret

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20352-2 August 2016 Vilkår for Årsrejseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring DF20352-2 August 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober 2014 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-7 Gældende fra 1. oktober 2001 Revideret 1. januar 2008 på grund af nye regler omkring nærmeste pårørende Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup,

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 Psykologisk krisehjælp Topdanmark Forsikring A/S Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Psykologisk krisehjælp.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark DF20384-2 Oktober 2015 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse

STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring Vilkår for Studierejseforsikring DF20237-1 November 2015 VILKÅR DF20237-1 AUGUST 2016 STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse - en del af Topdanmark Danske Forsikring

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ 5042

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ 5042 Sammenligning af sbetingelser 5041 v/ 5042 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser 5041, med de

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner pr. døgn. 1. Fællesbestemmelser I forsikringsbetingelserne

Læs mere

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121 Kollektiv ulykke - børn og unge Forsikringsbetingelser R339 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Dækningsomfang for ejerskifteforsikringen afsnit 14-24

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Vilkår for. Ulykke. (standard)

Vilkår for. Ulykke. (standard) Vilkår for Ulykke (standard) 6368-1 November 1995 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Idrætsrejseforsikringen DIF og DGI Policenr. 654 1440 938 828 Rejsearrangør Navn

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin Sektion A - Fællesbestemmelser 5.0 Generelle undtagelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager E-mail Træffes bedst Telefon privat/mobil Ferie i Europa Har du været på ferie under

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser Generelle bestemmelser A. Risikoforandring B. Anmeldelse af skade C. Hvilken dokumentation skal bruges? D. Anden forsikring E. Generelle undtagelser F. Krigs-, jordskælvs-

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser Nordea Platinum Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Platinum. Udskiftes Nordea Platinum i forsikringsperioden

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere