Status for beskæftigelsesplan 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for beskæftigelsesplan 2019"

Transkript

1 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner på ydelse), så det er muligt at sammenligne s resultater med resultaterne for og hele landet. Da der for en række ydelser er en del efterregistreringer i jobindsats.dk, anvendes data for den næst seneste tilgængelige måned. For hvert mål sammenlignes det gennemsnitligt antal fuldtidspersoner på ydelsen i perioden januar marts/april 2019 med gennemsnittet for samme periode i Målene i beskæftigelsesplanen er nedenfor angivet med kursiv. Antal borgere på offentlig forsørgelse Antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal gennemsnitligt i 2019 være 2,1 % lavere end gennemsnittet for I er antallet af borgere i 1. kvartal 2019 faldet med 0,5 % i forhold til 1. kvartal For var der et fald på 1,9 %, mens der for hele landet var et fald på 1,6 %. Målet forventes ikke nået. Borgere på ydelse, fuldtidspersoner 1. kvartal 2019 ift. 1. kvartal 2018 Dermed har vanskeligere ved at udnytte det igangværende opsving, og forvaltningen har for at rette op på indsatsen iværksat en handleplan på beskæftigelsesområdet. -1,9% -1,6% Handleplanen sætter fokus på indsatsen for aktivitetsparate unge, sygedagpengemodtagere, -2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% jobparate ledige, flygtninge og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Desuden er der sat fokus på hurtigere afklaring af sager og skarpere fokus på resultater. Der følges løbende op på handleplanen. Endelig er der i samarbejde med Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord udarbejdet en analyse af udvikling og udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Kommune. Med mere end 175 virksomheder i Alliancen er der i jobcentret sat fokus på at udnytte mulighederne i alliancen, så virksomhederne i højere grad rekrutterer arbejdskraft via jobcentret og tilbyder ordinære småjobs til de ledige, som i forvejen er i en praktik i en virksomhed. Dette forventes på mange områder at kunne bidrage til at forbedre resultaterne. -0,5% 1

2 Virksomhedsrettet indsats Effekten af den virksomhedsvendte indsats (virksomhedspraktik og løntilskud) skal i 2019 være 2 procentpoint højere end i Opgørelserne af effekter udarbejdes 3 6 måneder efter en placering i et tilbud er afsluttet, og der måles på, om borgeren er kommet i selvforsørgelse (ingen offentlig ydelse, SU, fleksjob eller flyttede ud af landet). På grund af opgørelsesmetoden er det endnu ikke muligt at måle på resultaterne vedrørende I 2. og 3. kvartal 2018 (pt. seneste målinger) afsluttede borgere et løntilskud eller en virksomhedspraktik, hvoraf 36,1 % 3 6 måneder efter forløbet blev afsluttet var kommet i selvforsørgelse. Resultatet varierer meget mellem målgrupperne (fra 0 % til over 90 %). På grund af overgang til nyt sagsbehandlingssystem i jobcentret i november 2018 er det ikke muligt at lave opgørelser for 2017 til sammenligning. Der skal laves mindst rekrutteringer til virksomheder i 2019 (inkl. ordinære timer). Pr. ultimo juni 2019 er der lavet 711 rekrutteringer til virksomheder. Resultatet ligger pt. lavere end det forventede niveau ift. at kunne nå målet for Der er internt i Job- og Ydelsesafdelingen sat ekstra fokus på målet via ugentlig opfølgning på målet. Jobcenter skal have kontakt med 20 % flere forskellige virksomheder i forhold til resultatet for Det er ikke muligt at følge op på målet, da Jobog Ydelsesafdelingen i november 2018 tog et nyt sagsbehandlingssystem i brug, og gamle data vedrørende virksomhedskontakt er ikke blevet konverteret til det nye sagsbehandlingssystem Antal job formidlet af Jobcenter inkl. ordinære timer (i 2019), mål i 2019 = Akkumuleret (højre akse) Uddannelse og opkvalificering Effekten af ordinær uddannelse/kurser skal i 2019 være 2 procentpoint højere end i Som nævnt ovenfor udarbejdes målinger af effekt 3 6 måneder efter en placering i et tilbud er afsluttet, og der måles på, om borgeren er kommet i selvforsørgelse (ingen offentlig ydelse, SU, fleksjob eller flyttede ud af landet). Det er derfor endnu ikke muligt at måle på resultaterne i I de første 3 kvartaler af 2018 var der borgere, der afsluttede et uddannelsestilbud (vejledning og opkvalificering). Heraf var kommet i selvforsørgelse, svarende til 26,9 %. I 2017 var resultatet 27,4 %, hvorfor der er tale om et lille fald i de tre første kvartaler af Resultatet på 26,9 % dækker over meget store variationer mellem målgrupperne (fra 0 % til over 75 %). Det bemærkes, at vejledning og opkvalificering i højere grad anvendes til de svagere målgrupper frem for virksomhedsplaceringer, da der ofte kan være behov for at arbejde med nogle af borgerens andre udfordringer, inden en virksomhedsplacering iværksættes. 2

3 Uddannelse skal særligt rettes mod mangelområder, som bl.a. synliggøres i den regionale positivliste, eller understøtte læse-, skrive og regnevanskeligheder. Jobcentret fokuserer uddannelse mod de steder på arbejdsmarkedet, hvor der er behov for arbejdskraft, så uddannelsesmidlerne anvendes bedst muligt. Antallet af aftaler om voksenlærlingeforløb skal i 2019 stige med 20 %. Ultimo 2018 var der 322 aftaler om voksenlærlinge, hvilket i maj 2019 er steget til 393 aftaler. Målet forventes nået. Effekten af indsatsen Effekten af den samlede indsats skal være 2 procentpoint højere end i Effekten af al aktivering gennemført i kvartal 2018 var, at 39,5 % kom i selvforsørgelse. For hele 2017 var det tilsvarende tal 36,2 %. Ydelsesområdet Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger. Der arbejdes løbende med at begrænse bedrageri og fejludbetalinger. Forsikrede ledige Antallet af forsikrede ledige forventes gennemsnitligt i 2019 højest at være fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 6,0 % i forhold til 2018, hvor der forventes gennemsnitligt fuldtidspersoner på arbejdsløshedsdagpenge. I perioden januar marts 2019 er antallet af forsikrede ledige i Kommune faldet med 1,1 % ift. samme periode i I Nordjylland er der et fald på 3,8 %, mens der på landsplan er et fald på 2,1 % i samme periode. Målet forventes ikke nået. Forsikrede ledige, fuldtidspersoner 1. kvartal 2019 ift. 1. kvartal ,8% -2,1% -1,1% -4,5% -3,5% -2,5% -1,5% -0,5% 0,5% Jobcentret har sat øget fokus på afvikling af flere jobsamtaler og en tættere opfølgning på de ledige samt iværksættelse af flere rådighedsvurderinger og herunder sanktionering, hvis de ledige udebliver fra jobsamtaler og aktiveringstilbud. Job- og Ydelsesafdelingens egne statistikker udviser en fremgang i såvel antallet af jobsamtaler som antallet af sanktioner, så der er forventning om det vil resultere i at flere ledige hurtigere kommer i beskæftigelse. 3

4 Kontanthjælpsmodtagere Antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes gennemsnitligt i 2019 højest at være på fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 3,0 % i 2018, hvor der forventes gennemsnitligt fuldtidspersoner på kontanthjælp. I perioden januar april 2019, er antallet af kontanthjælpsmodtagere i Kommune faldet med 3,7 %, mens det i samme periode i er faldet med 6,8 % og 8,5 % i hele landet. Målet forventes nået. Det er antallet af jobparate, der er faldet, mens der har været en stigning for de aktivitetsparate. Kontanthjælp, fuldtidspersoner -8,5% -6,8% -3,7% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% Inspireret af egne erfaringer og anbefalinger fra en midtvejsevaluering fra det nuværende STAR-projekt Flere skal med igangsættes et forsøg i Job- og Aktivhuset, hvor der etableres et tværfagligt team bestående af virksomhedskonsulenter, rådgivere og mentorer, som sammen skal varetage den samlede beskæftigelsesindsats for 500 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det tværfaglige team bemandes af omkring 10 medarbejdere, så den enkelte medarbejder i gennemsnit varetager indsatsen for omkring 50 kontanthjælpsmodtagere. Den enkelte medarbejder skal være såkaldt personlig jobformidler for kontanthjælpsmodtageren og arbejde målrettet på, at flere kontanthjælpsmodtagere arbejdes ud i en virksomhedsplacering, herunder at den ledige via praktikken flere kvalificeret til f.eks. at få et småjob i virksomheden. Der indledes samtidig et samarbejde med Ressourcecenter omkring at få flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i en virksomhedsplacering, idet der aktuelt er en relativ stor venteliste ved Job-og Aktivhusets virksomhedskonsulenter. Unge Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere forventes gennemsnitligt i 2019 højest at være på 1.800, hvilket svarer til et fald på 1,1 % i forhold til 2018, hvor der forventes gennemsnitligt fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. I perioden januar april 2019, er antallet af modtagere af uddannelseshjælp i Kommune faldet med 6,4 %, mens det i samme periode i er faldet med 4,8 % og 3,2 % i hele landet. Målet forventes nået. Det er antallet af åbenlyst uddannelsesparate og Uddannelseshjælp, fuldtidspersoner -6,4% -4,8% -3,2% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 4

5 uddannelsesparate, der er faldet, mens der har været en stigning i antallet af aktivitetsparate unge på uddannelseshjælp. I handleplanen er der lagt op til en tættere opfølgning af de ugen og flere job- og uddannelsessamtaler. Desuden skal flere aktivitetsparate unge deltage i et brobygningsforløb på en uddannelsesinstitution, hvor der skal være en tæt opfølgning, så de unge støttes og fastholdes i forløbet. Flere aktivitetsparate unge skal i virksomhedspraktik samt i gang med ordinære timer i form af småjobs og de unge skal tilknyttes en personlig formidler. Endelig skal de unge afklares ift. henvisning til FGU (forberedende grunduddannelse, og der skal være tæt opfølgning på unge i særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Sygedagpenge og jobafklaring Antallet af sygedagpengemodtagere forventes gennemsnitligt i 2019 højest at være på personer, hvilket svarer til et fald på 1,1 % i forhold til 2018, hvor der forventes gennemsnitligt fuldtidspersoner på sygedagpenge. I de første tre måneder af 2019 har haft en stigning på 2,2 %, mens der i Region Nordjylland har været et fald på 2,6 % og i hele landet et fald på 0,9 %. Målet forventes ikke nået. Sygedagpenge, fuldtidspersoner januar - marts 2019 ift. januar - marts ,6% -0,9% 2,2% -3,5% -2,5% -1,5% -0,5% 0,5% 1,5% 2,5% Der er iværksat en tidlig indsats overfor fuldt sygemeldte, hvor fokus ud over raskmelding er på, at flere sygemeldte genoptager arbejdet delvist. Endvidere sættes fokus på ledige sygemeldte via et tæt samarbejde med a-kasser. Initiativerne understøttes af ekstra medarbejdere finansieret via overførselsmidler fra Antallet af borgere i jobafklaringsforløb forventes gennemsnitligt i 2019 højest at være på 550 personer, hvilket er en stigning på 5,4 % i forhold til 2018, hvor der forventes gennemsnitligt 522 fuldtidspersoner i jobafklaring. I januar april var der i en stigning i antallet af fuldtidspersoner i jobafklaring på 8,5 %. Det er en større stigning end i Region Nordjylland og hele landet. Målet forventes ikke nået. Jobafklaring, fuldtidspersoner 3,9% 4,2% 8,5% I handleplanen er der sat fokus på en hurtigere afklaring af borgere i jobafklaring via tilførsel af 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 5

6 overførselsmidler fra

7 Borgere på kanten af arbejdsmarkedet Antallet af borgere i ressourceforløb forventes gennemsnitlig i 2019 højest at være 880 personer, hvilket er en stigning på 5,4 % i forhold til 2018, hvor der forventes gennemsnitlig 835 fuldtidspersoner i ressourceforløb. Det fremgår af figuren, at udviklingen i svarer til udviklingen i hele landet, og at der i er en noget større stigning end i. Målet forventes nået. Ressourceforløb, fuldtidspersoner 4,2% 6,9% Job- og Ydelsesafdelingen vil forsøge at skabe plads til behandling af flere sager, som forventeligt vil få bevilget retten til et fleksjob ved at udnytte de lovgivningsmæssige 0,0% 2,0% 4,1% 4,0% 6,0% 8,0% muligheder for at bevilge førtidspension til såkaldt åbenbare førtidspensionssager (som dermed ikke behøver at optage plads på et rehabiliteringsteammøde). Muligheden for bevilling af førtidspension i såkaldt åbenbare sager anvendes allerede, men forvaltningen vil forsøge at udvide antallet af sager, som bevilges uden om rehabiliteringsteamet. Samtidig vil der ved at være mere risikovillig i forhold til indhentning af lægeerklæring kunne afklares flere sager, hvor fokus i sygedagpenge- og jobafklaringssager er raskmelding eller fleksjob. Derudover vil Job- og Ydelsesafdelingen iværksætte en analyse af området. Antallet af borgere på ledighedsydelse forventes gennemsnitlig i 2019 højest at være 485 personer, hvilket er et uændret i forhold til prognosen for Det fremgår af figuren, at antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er steget markant i de første fire måneder af 2019 i Kommune. Det hænger sammen med afklaring af længerevarende kontanthjælpssager. og hele landet har også stigninger. men dog mindre end. Målet forventes ikke nået Ledighedsydelse, fuldtidspersoner 2,6% 4,8% 7,8% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 7

8 Antallet af borgere i fleksjob forventes gennemsnitlig i 2019 højest at være personer, hvilket er en stigning på 5,0 % i forhold til 2018, hvor der forventes gennemsnitlig fuldtidspersoner i fleksjob. Stigningen i i de første fire måneder af 2019 er på 7,5 %, hvilket er højere end målet og også lidt højere end resultaterne for Region Nordjylland og hele landet. Målet forventes ikke nået. Fleksjob, fuldtidspersoner 6,2% 7,5% 7,2% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% Antallet af borgere på førtidspension, forventes gennemsnitlig i 2019 højest at være på personer, hvilket er et fald på 1,1 % i forhold til 2018, hvor der forventes gennemsnitlig fuldtidspersoner på førtidspension. I har der i de første fire måneder i 2019 været en stigning i antallet af førtidspensionister på 1,5 %, mens der i og hele landet har været mindre fald. Målet forventes ikke nået. Førtidspension, fuldtidspersoner -0,1% -0,2% 1,5% Det hænger sammen med afklaring af et større -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% antal længerevarende kontanthjælpssager. Desuden medvirker tilbagetrækningsreformen, at der i 1. halvår 2019 er en meget begrænset afgang fra førtidspension som følge af den hævede pensionsalder. Integration Efter 1 år forventes, at 10 % er i beskæftigelse eller uddannelse. Efter 2 år forventes, at yderligere 15 % er i beskæftigelse eller uddannelse i alt 25 %. Efter 3 år forventes, at yderligere 25 % er i beskæftigelse eller uddannelse i alt 50 %. Såfremt IGU-ordningen forlænges forventes ultimo 2019 er der 75 fuldførte eller igangværende IGU forløb. Efter 2 år forventes, at 15 % af kvinderne er i beskæftigelse eller uddannelse. Efter 3 år forventes at 40 % af kvinderne er i beskæftigelse eller uddannelse. Det fremgår, at målene for alle flygtninge er opfyldt efter 2 og 3 år, mens målene ikke er opfyldt efter 1 år, ligesom målene vedr. andelen af 8

9 kvinder, der er i beskæftigelse eller uddannelse ikke er opfyldt. Der er i handleplanen sat fokus på at forstærke indsatsen ved at stille krav til borgere om deltagelse i samtaler og aktiveringstilbud og i de situationer, hvor borgeren ikke møder op, vil der ske rådighedsvurdering samt eventuel sanktionering, hvis der viser sig at være grundlag herfor. Derudover er der med ny lovgivning og paradigmeskiftet kommet et forstærket fokus på mulighederne i repatriering for flygtninge, hvor udgangspunktet er at flere skal rådgives og vejledes om muligheden for repatriering til eget hjemland. Der henvises til andet punkt på dagsordenen, hvor der orienteres nærmere om repatriering. 9

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 23. maj 2018 Rådhuset, Mødelokale Harhoff Dagsorden: 1. Drøftelse af Beskæftigelsesplan 2019, herunder blandt andet: o Foreløbige resultater af ministermål og indsats i 2018

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Resultater for Indhold: Opfølgning på Beskæftigelsesplan Konkrete mål Evt. supplerende oplysninger Status og tal er på udvalgte steder markeret med trafiklysfarver

Læs mere

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål 2017 Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål i strategien 0 Mål for indsatsen for de jobparate ledige Resultatmål for jobparate Der er pt. ca. 1.560 jobparate ledige i Næstved Kommune.

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016

Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 Status på mål i beskæftigelsesplan 2016 I beskæftigelsesplan 2016 er der opstillet 16 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 12 mål er udmeldt

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde

Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde Introduktion til det kommunale beskæftigelsesområde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. februar 2018 www.ballerup.dk Arbejdsmarkedscentrets kerneopgaver De to kerneopgaver Hjælpe ledige borgere

Læs mere

Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige. Bilag 1

Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige. Bilag 1 Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige Bilag 1 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (Hovedmål) Figur 1. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i pct. af befolkningen 16-66 år Københavns andel

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige. Bilag 1

Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige. Bilag 1 Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige Bilag 1 Udvikling i aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Figur 1. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i pct. af befolkningen 16-66 år 3,5 3,0 2,5 2,0

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 2. oktober 2018 Arbejdsgrundlaget Styring på beskæftigelsesområdet Ministermål Beskæftigelsesplanen

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 status på politiske og administrative årsmål. August 2017

Beskæftigelsesplan 2017 status på politiske og administrative årsmål. August 2017 Beskæftigelsesplan 2017 status på politiske og administrative årsmål August 2017 TEMA - Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde Politisk årsmål: Ledigheden for unge under 25 år skal være

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

RESULTATRAPPORT 4.KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 2017

RESULTATRAPPORT 4.KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 2017 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed

Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/ Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdet og pejlemærker for en ny beskæftigelsespolitik Handicaprådet den 31/1 2019 Christian Harsløf Direktør, Social, job og Sundhed Beskæftigelsesområdets kerneopgaver 1. Hjælp til ledige

Læs mere

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er:

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er: #split# Notat Jobcentret Dato: 23-08-2014 Sags. nr.: 15.20.00-P22-3822-13 Sagsbeh.: Thomas Holland Krogh Lokaltlf.: +4599455821 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Orientering om status på indsatsen på beskæftigelsesområdet

Orientering om status på indsatsen på beskæftigelsesområdet Punkt 5. Orientering om status på indsatsen på beskæftigelsesområdet 2019-041979 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering en status på indsatsen på beskæftigelsesområdet. Møde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 INDLEDNING I Haderslev Kommune tror vi på, at meget kan lade sig gøre, når vi arbejder sammen. Vi har modet til at udforske det ukendte, og når vi møder forhindringer, opsøger vi

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 22. maj 2019

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 22. maj 2019 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 22. maj 2019 Rådhuset, Mødelokale Harhoff Dagsorden: 1. Drøftelse af, herunder blandt andet: o Den aktuelle beskæftigelsessituation o Ministermål 2020 o Baggrund for o Input

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2017 Opfølgning - November 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

1. Status på indsatsen - herunder de to strategiske tiltag

1. Status på indsatsen - herunder de to strategiske tiltag Notat Sagsnr.: 15.2.-P5-1-17 Dato: 14-12-217 Titel: Status Fleksjob og Ledighedsydelse Sagsbehandler: Borgerservice og Beskæftigelse Udvalget Vækst og Erhverv drøftede på møde i juni 217 udfordringer for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Job- og Ydelsesafdelingen

Job- og Ydelsesafdelingen Job- og Ydelsesafdelingen Fokusområder i 2018 Konteksten og situationen Udnytte opsvinget! Fusion mellem jobcenter og ydelsesafdeling Afbureaukratisering af lovgivningen og arbejdsgange på beskæftigelsesområdet

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 26. SEPTEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 26. SEPTEMBER 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 26. SEPTEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 22-09-2015 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 23-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Fyn November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Resultatmål 1a: Den gennemsnitlige

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018

RAR Nordjylland. Opstarts- og Strategiseminar. Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord 7. juni 2018 A r b e j d s m a r k e d s k o n t o r M i Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Amkmidt-nord@star.dk T72 22 36 00 RAR Nordjylland Opstarts- og Strategiseminar Karl Schmidt Direktør for Arbejdsmarkedskontor

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Østjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Den dynamiske beskæftigelsesplan

Den dynamiske beskæftigelsesplan Den dynamiske beskæftigelsesplan 2019 Vejen til et sundt og langt arbejdsliv VEJEN Tryk: Vejen Kommune Tekst: Jobcenter Vejen Billeder: Colourbox Udgivet: Februar 2019 Ordrenr.: 972-19 Forord Det går godt

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Introduktion til Beskæftigelsesområdet v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Overordnede rammer for Beskæftigelsesområdet Lovreguleret af: Beskæftigelsesministeriet (BM) Beskæftigelsesminister: Troels

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere