Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017"

Transkript

1 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske processer... 4 Samlet status... 4 Information om modulets mål... 4 Interesse for fagområde... 4 Fagligt og pædagogisk indhold, deltagelse og læring... 5 Fagligt udbytte af modulet... 5 Forberedelse af primærlitteratur... 6 Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen og forberedelse... 6 Modul 6: Design af it-baserede systemer... 6 Samlet status... 6 Information om modulets mål... 7 Interesse for fagområde... 7 Fagligt og pædagogisk indhold, egen deltagelse og læring... 7 Fagligt udbytte af kurset... 8 Forberedelse af primærlitteratur... 8 Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang... 8 Modul 7: Implementering af it-baserede systemer i organisationer... 9 Samlet status... 9 Information om modulets mål... 9 Interesse for fagområde... 9 Fagligt og pædagogisk indhold, egen deltagelse og læring Fagligt udbytte af kurset Forberedelse af primærlitteratur

2 Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang Modul 8: Projektarbejde Samlet status Projektarbejde blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? Kursets faglige indhold, interaktion med vejleder, hjælp fra vejleder, gruppesamarbejdet og arbejdsprocessen Fagligt udbytte af projektarbejdet Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge under projektarbejde Semesterevaluering Studiets faglige og sociale miljø Vigtigste kompetencer styrket på semestret Gennemsnitligt ugentligt tidsforbrug Har du søgt individuel vejledning ved studievejlederne i Fib. 3? Semesterkoordinators tilbagemelding Studienævnsanbefalinger

3 Indledning I det følgende vil der være en beretning om forretningsudvalgets tilbagemeldinger samt en opgørelse af besvarelserne fra de elektroniske modul- og semesterevalueringer. Forretningsudvalget (FU) Der er blevet afholdt tre evalueringsmøder med forretningsudvalget: den 14. februar, den 20. april og den 8. maj Referater fra møderne kan ses på moodle. 3

4 Elektronisk semesterevaluering Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske processer Samlet status Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for 51 studerende. Heraf har 20 besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 39%. I 2016 var svarprocenten på 57%. Information om modulets mål Samtlige respondenter føler sig i høj eller nogen grad informeret om læringsmålene for modulet. I 2016 gjorde det sig gældende for 97% af respondenterne. Samtlige respondenter føler sig i høj eller nogen grad rustet til at anvende fagets teorier og metoder i projektarbejdet. I 2016 gjorde det sig gældende for 97% af respondenterne. Interesse for fagområde 70% af respondenterne havde ved semestrets start meget stor eller stor interesse for modulets fagområde, og 30% angiver at have haft nogen interesse i modulets fagområde. I 2016 havde 69% af respondenterne meget stor eller stor interesse for modulets fagområde. 100% af respondenterne angiver, at de her og nu har meget stor eller stor interesse for modulets fagområde. I 2016 gjorde det sig gældende for 93% af respondenterne. 4

5 Fagligt og pædagogisk indhold, deltagelse og læring 100% af respondenterne vurderer det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 93% af respondenterne 85% af respondenterne finder deres egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 var billedet det samme. Alle respondenter finder den anvendte litteratur meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 93% af respondenterne. 90% af respondenterne vurderer, at interaktion med underviser var meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 93% af respondenterne. 85% af respondenterne finder læring i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 100% af respondenterne. 90% af respondenterne vurderer samarbejdet med projektvirksomhed meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 97% af respondenterne. Fagligt udbytte af modulet 95% af respondenterne finder deres udbytte af modulet meget stort eller stort. I 2016 gjorde det sig gældende for 86% af respondenterne. 5

6 Forberedelse af primærlitteratur 65% af respondenterne har læst det hele eller det meste af primærlitteraturen, og 35% har foretaget en mindre grundig læsning. I 2016 angav 61% af respondenterne at have læst det hele eller meste, og 39% havde foretaget en mindre grundig læsning. Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen og forberedelse 40% af respondenterne angiver at bruge mellem 2-4 timer pr. kursusgang, 20% bruger mellem 4-6 timer, og 30% bruger under 2 timer. I 2016 brugte 61% af respondenterne mellem 2-4 timer, 18 brugte mellem 4-6, og 18% brugte under 2 timer. Modul 6: Design af it-baserede systemer Samlet status Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for 51 studerende. Heraf har 6 besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 11,7%. I 2016 var svarprocenten på 61%. 6

7 Information om modulets mål Alle respondenter føler sig i høj eller nogen grad informeret om målene for modulet. I 2016 var billedet det samme. Alle respondenter føler sig i høj eller nogen grad rustet til at anvende fagets teorier og metoder i projektarbejdet. I 2016 var billedet det samme. Interesse for fagområde 50% angiver, at de ved modulets start havde eller stor interesse for modulets fagområde. I 2016 gjorde det sig gældende for 37% af respondenterne. 84% angiver, at de her og nu har meget stor eller stor interesse for modulets fagområde. I 2016 gjorde det sig gældende for 90% af respondenterne. Fagligt og pædagogisk indhold, egen deltagelse og læring 83% af respondenterne finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for samtlige respondenter. Alle respondenter finder deres egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 86% af respondenterne. Alle respondenter vurderer den anvendte litteratur meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 93% af respondenterne. Alle respondenter finder interaktion med underviser meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 97% af respondenterne. 7

8 84% af respondenterne vurderer læring i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for samtlige respondenter. Samtlige respondenter finder samarbejde med projektvirksomhed meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Det samme gjorde sig gældende i Fagligt udbytte af kurset 83% af respondenterne finder, at deres faglige udbytte har været stort. I 2016 vurderede 47% af respondenterne, at deres faglige udbytte var stort, og 50% angav, at deres udbytte var meget stort. Forberedelse af primærlitteratur 83% af respondenterne angiver at have læst det meste primærlitteratur, og 17% har foretaget en mindre grundig læsning. I 2016 angav 50% af respondenterne at have læst det meste, og 47% havde foretaget en mindre grundig læsning. Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang 50% af respondenterne har brugt mellem 2-4 timer pr. kursusgang, 33% har brugt mellem 4-6 timer og 17% har brugt under 2 timer. I 2016 angav 43% af respondenterne at have brugt mellem 2-4 timer, og 17% havde brugt mellem 4-6 timer og 33% havde brugt under 2 timer pr. kursusgang. 8

9 Modul 7: Implementering af it-baserede systemer i organisationer Samlet status Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for 51 studerende. Heraf har 29 besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 56,8%. I 2016 var svarprocenten på 47%. Information om modulets mål 97% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad informeret om målene for modulet. I 2016 gjorde det sig gældende for samtlige respondenter. 83% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad rustet til at anvende fagets teorier og metoder i projektarbejdet. I 2016 gjorde det sig gældende for 82% af respondenterne. Interesse for fagområde 73% angiver, at de ved modulets start havde meget stor eller stor interesse for modulets fagområde. I 2016 gjorde det sig gældende for 65% af respondenterne. 70% angiver, at de her og nu har meget stor eller stor interesse for modulets fagområde. I 2016 gjorde det sig gældende for 69% af respondenterne. 9

10 Fagligt og pædagogisk indhold, egen deltagelse og læring 83% af respondenterne finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 92% af respondenterne. 70% af respondenterne finder deres egen aktive deltagelse tilfredsstillende. I 2016 fandt 78% af respondenterne egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende (17%) eller tilfredsstillende. 97% af respondenterne vurderer den anvendte litteratur meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 65% af respondenterne. 77% af respondenterne finder interaktion med underviser meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 82% af respondenterne. 60% af respondenterne vurderer læring i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 78% af respondenterne. 63% af respondenterne finder samarbejdet med projektvirksomhed meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 87% af respondenterne. Fagligt udbytte af kurset 50% af respondenterne finder, at deres faglige udbytte har været stort, og 37% finder at deres udbytte har været middel. I 2016 vurderede 35% af respondenterne at deres faglige udbytte var stort, og 39% angav at deres udbytte var middel. 10

11 Forberedelse af primærlitteratur 23% af respondenterne angiver at have læst det hele eller det meste primærlitteratur, og 70% har foretaget en mindre grundig læsning. I 2016 angav 39% af respondenterne at have læst det hele eller meste, og 52% havde foretaget en mindre grundig læsning. Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang 64% af respondenterne har brugt under 2 timer pr. kursusgang, 27% har brugt mellem 2-4 timer og 10% har brugt mellem 4-6 timer. I 2016 angav 30% af respondenterne at have brugt under 2 timer, 57% havde brugt mellem 2-4 og 9% havde brugt mellem 4-6 timer pr. kursusgang. Modul 8: Projektarbejde Samlet status Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for 51 studerende. Heraf har 4 besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 7,8%. I 2016 var svarprocenten på 31%. 11

12 Projektarbejde blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 80% af respondenterne angiver, at der i høj eller nogen grad blev informeret om målene for modulet, og 20% angiver, at der slet ikke blev informeret om målene. I 2016 angav 94% af respondenterne, at der i høj eller nogen grad blev informeret om målene for modulet. Kursets faglige indhold, interaktion med vejleder, hjælp fra vejleder, gruppesamarbejdet og arbejdsprocessen Samtlige respondenter vurderer, at det faglige indhold var tilfredsstillende. I 2016 gjorde det samme billede sig gældende. 80% af respondenterne finder, at interaktionen med vejleder var meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for samtlige respondenter. 60% af respondenterne vurderer muligheden for at få hjælp fra vejleder meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for samtlige respondenter. 80% af respondenterne finder samarbejde med projektvirksomhed tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for samtlige respondenter. Alle respondenterne vurderer, at gruppedannelsen var meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 80% af respondenterne. 80% af respondenterne finder det faglige samarbejde i gruppen meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 er billedet det samme. Samtlige respondenter vurderer det sociale samarbejde meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 86% af respondenterne. 12

13 Fagligt udbytte af projektarbejdet 80% af respondenterne vurderer, at deres faglige udbytte af projektarbejdet var meget stort eller stort. I 2016 gjorde det sig gældende for 93% af respondenterne. Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge under projektarbejde 40% af respondenterne brugte over 25 timer ugentligt på projektarbejdet, 20% brugte mellem timer, og andre 40% har brugt mellem timer pr. uge. I 2016 angav 27% af respondenterne at have brugt over 25 timer pr. uge, 33% havde brugt mellem timer pr. uge og 40% havde brugt mellem timer. 13

14 Semesterevaluering Studiets faglige og sociale miljø Samtlige respondenter er meget enige eller enige i, at semestret krævede en stor arbejdsindsats. I 2016 gjorde det sig gældende for 74% af respondenterne. Samtlige respondenter er meget enige eller enige i, at semestret generelt var fagligt udfordrende. I 2016 gjorde det sig gældende for 87% af respondenterne. 40% af respondenterne er meget enige eller enige i, at det faglige studiemiljø blandt de studerede påvirkede udbyttet af studiet positivt. I 2016 gjorde det sig gældende for 80% af respondenterne. 80% af respondenterne er meget enige eller enige i, at årgangen fungerede godt studiesocialt. I 2016 var billedet det samme. 50% af respondenterne er enige i, at de fra semestrets begyndelse var velinformerede om semestrets aktiviteter. I 2016 angav 80%, at de var meget enige eller enige heri. 75% af respondenterne er meget enige eller enige i, at studieaktiviteternes tidsmæssige placering var hensigtsmæssig. I 2016 gjorde det sig gældende for 60% af respondenterne. 75% af respondenterne er enige i, at studieaktiviteternes udstrækning var hensigtsmæssig. I 2016 angav 60 % af respondenterne, at de var meget enige eller enige i, at studieaktiviteternes udstrækning var hensigtsmæssig. 50% af respondenterne er meget uenige i, at de fysiske rammer om semestrets afvikling er tilfredsstillende. I 2016 var 60 % af respondenterne meget enige eller enige i, at de fysiske rammer om semesterets afvikling var tilfredsstillende. Samtlige respondenter er meget enige eller enige i, at de trives på deres uddannelse. Der findes ingen sammenlignelige data fra

15 Vigtigste kompetencer styrket på semestret De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, var følgende: Praktisk erfaring angående procesoptimering, og hvordan man arbejder som konsulent. Føler at der er kommet nye og gode kompetencer i tasken - især M5 og M6. Tilpasning af teori/metode til praksis Proces forbedring Gennemsnitligt ugentligt tidsforbrug 40% af respondenterne har brugt over 40 timer om ugen dette semester, 20% har brugt mellem og andre 20% har brugt mellem I 2016 angav 13% at bruge over 40 timer, 33% havde brugt mellem 30-40, og 27% havde brugt timer om ugen. Har du søgt individuel vejledning ved studievejlederne i Fib. 3? Semesterkoordinators tilbagemelding Generelt er svarprocenterne meget lave, og ved nogle moduler er der blot mellem 4-6 respondenter, og man kan derfor ikke tillægge disse evalueringer den store værdi. De elektroniske evalueringer suppleres af møder i forretningsudvalget på semestret, og her har der heller ikke været de helt store udfordringer. Der er dog nogle anbefalinger, som koordinator opfordrer til tages til efterretning, og de er beskrevet i det følgende. Modul 5: Modulet evalueres ganske positivt, ligesom var tilfældet foregående semester. Modulet blev opdateret forud for dette semester med ny litteratur, etc. Evalueringen giver således ikke anledning til at foretage ændringer. Modul 6: Modulet evalueres positivt (meget lav svarprocent) og sammenholdt med kommentarer fra FUmøderne, giver det ikke anledning til at iværksætte ændringer. 15

16 Modul 7: Modulet vurderes overordnet set positivt. De studerende giver på FU-møde udtryk for, at de har været glade for læsevejledning samt brugen af podcast. Der er bemærkninger ift. placeringen af fremlæggelse. Herudover gives der udtryk for, at modulet har været meget teoretisk, og der ønskes flere cases samt brug af gæsteforelæsere, da koblingen til semesterprojektet ikke er så stor på dette modul som på semestrets øvrige moduler. Tilfredsheden med udbyttet af øvelserne og samarbejde med projektvirksomheden er således lidt lavere end sidste år det kunne måske være en sammenhæng mellem de to (da øvelserne typisk centrede sig om gruppernes case), det var desuden undervisers oplevelse, at der var grupper, der havde lidt udfordringer med at få deres case til at passe ind i semesterets ramme Udbyttet af modulet vurderes af en del studerende som middel eller mindre og samtidigt er der en del som har læst mindre grundigt og brugt mindre tid på forberedelse. Her kan der være en sammenhæng. Modul 8: Projekt- og semesterevaluering. Desværre har blot fire studerende besvaret evalueringen. I referat fra FU-møde fremgår det, at de studerende tidligt i semestret ønsker en fælles orientering om, hvordan semesterrapporten skal opbygges, da det er første gang, at de skal skrive en konsulentrapport. Der blev holdt et fælles orienteringsmøde ultimo april ud fra den præmis, at alle projektvejledere var erfarne vejledere, som havde vejledt på dette semester tidligere og følgelig var i stand til at vejlede deres grupper i principperne for projektrapporten. Kritikken tages dog til efterretning og fremover vil mødet blive afholdt tidligere i semestret. Herudover har de studerende på et FU-møde foreslået, at der på 1. semester kommer en 3. semester studerende og fortæller, at eksamensperioden på 1. semester er meget hård og krævende. Underviserne fortæller det også ved semesterstart, men det er opfattelsen, at de studerende ikke tillægger undervisernes meldinger helt så meget værdi, som erfaringerne fra en medstuderende, der selv har været igennem processen. Studienævnsanbefalinger Studienævnet bemærker, at svarprocenterne er meget lave. Der er gjort flere initiativer ift. at højne svarprocenten: Link til evaluering af hvert kursus ligger på moodle. Det er vigtigt, at underviser afsætter tid på sidste kursusgang til, at de studerende kan besvare evalueringsskemaet. Studiesekretæren har indkaldt alle undervisere i Outlook, således at der popper en meddelelse op om, at de skal huske at afsætte tid til evaluering. Studienævnet beslutter, at der skal yderligere en mail ud til lærergruppen om vigtigheden af, at de husker at afsætte tid til evaluering. Det er vigtigt, at den praktiske case, som de studerende skal arbejde med i deres projektforløb på 2. semester, er tilpasset procesfokusset og progressionen i kurset. Det fungerede ikke helt optimalt for alle projektgrupper dette forår. Det er således en udfordring, der skal tages højde for ifm. rekruttering af projektsamarbejdsvirksomheder fremadrettet. 16

Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017

Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017 Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: Organisation

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk kursus- og semesterevaluering... 3 Modul 12: Organisation og

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera ret 2015 Indhold Indledning... 2 Forretningsudvalget (FU)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Møde den 9. oktober 2015... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014

Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014 Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forretningsudvalget (FU)...3 FU-møde: 19. november 2014...3 FU-møde: 27. februar 2015...4 Elektronisk semesterevaluering...5

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forretningsudvalget (FU)...4 FU-møde: 21. oktober 2013...4 Elektronisk semesterevaluering...6 Samlet status...6

Læs mere

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og undervisningsevaluering, 2. semester, fora r 2015

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og undervisningsevaluering, 2. semester, fora r 2015 Cand.it. i it-ledelse, Semester- og undervisningsevaluering, 2. semester, fora r 2015 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Referat FU møde den 24. februar 2015... 3 Referat FU møde den

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 6. semester, forår 2017

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 6. semester, forår 2017 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 6. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 12: Organisation

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2015 Indhold Indledning... 2 Modulevaluering udleveret på modulets sidste kursusgang... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Samlet status... 3

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Forskningsdesign

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Opstartsdag... 3 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget FU... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: Organisation og ledelse

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalgsmøder FU... 3 Elektronisk kursusevaluering... 3 Modul 5: Organisation

Læs mere

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Indhold Indledning... 3 Elektronisk modul- og semesterevalueringer... 3 Modul 13: IT som pædagogisk værktøj... 3 Samlet status... 3 Læringsmål

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Indhold Indledning... 2 Mundtlig modulevaluering Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 3 Elektronisk modul-

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014 Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forretningsudvalget (FU)...3 FU-møde: 6. oktober 2014...3 FU-møde: 3. november 2014...4 FU-møde: 1. december

Læs mere

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012 Angiv din uddannelsesmæssige baggrund: Andet: Art and Technology Modul 1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 1 Hvordan

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forretningsudvalget (FU)...4 FU-møde: 7. oktober 2013...4 FU-møde: 26. november 2013...5 Elektronisk semesterevaluering...6

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget FU... 3 Elektronisk semesterevaluering... 6 Modul 5: Organisation og ledelse i den offentlige

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forretningsudvalgsmøder... 2 Opstartsdag... 2 Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Den elektroniske semesterevaluering... 6 Modul 3: Samfundsøkonomi

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 7. semester, efterår 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 7. semester, efterår 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 7. semester, efterår 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Forretningsudvalget (FU)... 4 FU-møde 29. september 2016... 4 FU-møde

Læs mere

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 3. april 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering... 5 Samlet status...

Læs mere

Evalueringsrapport ILOO 8. semester. Studienævn for IT og Læring.

Evalueringsrapport ILOO 8. semester. Studienævn for IT og Læring. Evalueringsrapport ILOO 8. semester Studienævn for IT og Læring. Forår 2013 Evalueringsrapport, ILOO 8. semester forår 2013 Om evalueringsundersøgelsen: Evalueringsskemaet er udsendt til 17 studerende

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 2. semester + BA-tilvalg,

Læs mere

Besvarelsesprocenten er på 11% svarende til at blot 8 studerende ud af 73 mulige har udfyldt evalueringsskemaet.

Besvarelsesprocenten er på 11% svarende til at blot 8 studerende ud af 73 mulige har udfyldt evalueringsskemaet. Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Projekt- og semesterevaluering 7. semester, efterår 2017 Kvantitativ og kvalitativ evaluering Semestret evalueres kvalitativt på FU-møder, ligesom hvert modul

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014 Indledning 2 Elektronisk semesterevaluering 2 Modul 8: Verdenspolitik 4 Modul 9: EU og europæisering 6 Modul 10: Komparativ

Læs mere

Evaluering af 9. semester samfundsfag efteråret 2014

Evaluering af 9. semester samfundsfag efteråret 2014 Evaluering af 9. semester samfundsfag efteråret 2014 Status NB! Spørgeskemaet er sendt til seks studerende og heraf har 2 studerende besvaret hele skemaet, hvilket giver en svarprocent på 33. Modul 8:

Læs mere

Læringsmålsætninger for semestret - Ved semestrets start blev der informeret klart om målene for de to moduler på semestret

Læringsmålsætninger for semestret - Ved semestrets start blev der informeret klart om målene for de to moduler på semestret Evalueringsrapport, LOOP, 2. semester, efteråret 2013 Evalueringsrapporten er udsendt til 18 studerende den 29. januar 2014. Der er udsendt rykkermail to gange; den 6/2 og 14/2. Rapporten er samlet den

Læs mere

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012 Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? Hvis du tænker tilbage på semesterets start, hvor stor interesse

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport KA i Anvendt Filosofi, 7. semester efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport KA i Anvendt Filosofi, 7. semester efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport KA i Anvendt Filosofi, 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 48 studerende den 30. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014 Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forretningsudvalget (FU)...3 FU-møde: 9. oktober 2014...3 FU-møde: 5. november 2014...6 FU-møde: 4. december

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2015

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2015 Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2015 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget... 3 Dagsorden... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Samlet status... 4 Modul 12:

Læs mere

Til stede: Karen Egedal Andreasen, Janice Vester, Inger-Marie Brun, Asbjørn Molly og Lone Hersted Afbud:

Til stede: Karen Egedal Andreasen, Janice Vester, Inger-Marie Brun, Asbjørn Molly og Lone Hersted Afbud: Referat af semesterevalueringsmøde Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC), 2.+4. semester, efterårssemestret 2014 Koordinatorer: Lone Hersted + Asbjørn Molly Dato: 29.05. 2015 Til stede: Karen

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Svarprocent Ikke-gennemført 3 8,1% Nogen svar 2 5,4% Gennemført 32 86,5% I alt 37 100,0% Spørgsmål til projektmodulet: Eksperimentel

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 15 studerende den 7. juni 2017. Der er blevet den 19. juni og den 29. august

Læs mere

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012 Hvilket semester går du på? Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? 1 Modul 1: Organisation og forvaltning

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LFP 8. semester (Aalborg),

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Svarprocent Ikke-gennemført 1 6,7% Nogen svar 1 6,7% Gennemført 13 86,6% I alt 15 100,0% Spørgsmål til semestret:

Læs mere

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Svarprocent Distribueret 72 71,3% Nogen svar 1 1,0% Gennemført 28 27,7% I alt 101 100,0% Spørgsmål til semestret: 6. semester

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret Udbytte af studieaktiviteterne. Vurdering af læringsmæssigt udbytte

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret Udbytte af studieaktiviteterne. Vurdering af læringsmæssigt udbytte SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 57 studerende den 3. februar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Denne version af rapporten er UDEN kommentarer fra de

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 8. semester, forår 2012 Om evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport BA i Organisatorisk Læring, 1. semester efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport BA i Organisatorisk Læring, 1. semester efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport BA i Organisatorisk Læring, 1. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 27 studerende den 23. januar 2015. Der er blevet rykket

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 10. semester, forår 2015

Klinisk Videnskab og Teknologi 10. semester, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 19 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 8. semester (Kbh), forår

Læs mere

Evalueringsrapport for MLP 2. semester, efterårssemestret 2013

Evalueringsrapport for MLP 2. semester, efterårssemestret 2013 Evalueringsrapport for MLP 2. semester, efterårssemestret 2013 Om undersøgelsen Evalueringsundersøgelsen er udsendt til 42 studerende den 17/2. Der er udsendt rykkerskrivelse den 25/2 og den 5/3. I alt

Læs mere

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Evalueringsrapport Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Efterår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 2. semester, efterår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Evalueringsrapport MPL 3. semester

Evalueringsrapport MPL 3. semester Evalueringsrapport MPL 3. semester Master i Læreprocesser specialisering i Pædagogisk Ledelse Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, MPL 3. semester, forår

Læs mere

Idræt 10. semester, forår 2015

Idræt 10. semester, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 21 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Evalueringsrapport MOC 2. semester

Evalueringsrapport MOC 2. semester Evalueringsrapport MOC 2. semester Master i Læreprocesser specialisering i Organisatorisk Coaching Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Efterår 2012 Evalueringsrapport, MOC 2. semester,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 41 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 15 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Idræt kandidat 5. semester (2-fags speciale), efterår 2015

Idræt kandidat 5. semester (2-fags speciale), efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 11 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 5. semester, efterår 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 5. semester, efterår 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 5. semester, efterår 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 5 FU-møde 10. oktober 2016... 5 FU-møde d.

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2014

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2014 Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2014 Dato: 26. maj 2015 Kl.: 9-10 Til stede: Semesterkoordinator Søren Frimann Studienævnsrepræsentant Karen Egedal Andreasen

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 3. semester efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 3. semester efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 3. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 57 studerende den 30. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evaluering af kurser på 2. semester i foråret 2012

Evaluering af kurser på 2. semester i foråret 2012 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske processer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? Hvordan vurderer du: - modulets faglige indhold og tilrettelæggelse i forhold

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Filosofi, AAU. Efterår 2012 Evalueringsrapport, AF 1. semester, efterår 2012 Problembaseret læring: Udbytte

Læs mere

Semesterevaluering SIV tysk forår 2013

Semesterevaluering SIV tysk forår 2013 Semesterevaluering SIV tysk forår 2013 Generelle oplysninger: Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger: Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 46 studerende den 13. juni 2017. Der er blevet rykket den 20. juni og den

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semesteret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semesteret SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 3. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 71 studerende den 3. februar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Ballerup)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Ballerup) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Ballerup) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Ballerup),

Læs mere

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012 Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012 Dato: 20. maj 2014 Kl.: 9-11 Til stede: Semesterkoordinator Søren Frimann Claus Elmholdt Studienævnsrepræsentant

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser Fuldtidsstuderende, 1. og 3. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser Fuldtidsstuderende, 1. og 3. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser Fuldtidsstuderende, 1. og 3. semester, forår 2014. Spørgeskemaet er sendt til 3 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere to gange

Læs mere

Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015 Indhold

Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015 Indhold Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015 Indhold Semesterevaluering, bachelor i offentlig innovation & digitalisering, efterår 2015... 1 Indledning... 2 Skriftlig

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i - kursusundervisning med deltageraktivitet - databearbejdningsworkshop - Kvalitative undersøgelser - Selvinitierede

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København - 10. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 34 studerende den 30.

Læs mere

Cand.it ledelse, semester- og uddannelsesevaluering, forår 2017

Cand.it ledelse, semester- og uddannelsesevaluering, forår 2017 Cand.it ledelse, semester- og uddannelsesevaluering, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsvalgsmøder... 3 Semester- og Uddannelsesevaluering... 3 Samlet status... 3 Hvem er din specialevejleder?...

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 3. semester

Evalueringsrapport LOOP 3. semester Evalueringsrapport LOOP 3. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 3.

Læs mere

Sexologi 1. år - Efterår 2013/forår 2014

Sexologi 1. år - Efterår 2013/forår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 27 studerende den 19. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 2. juli 2014. Fristen for besvarelse udløb den 8. juli 2014. Ud af de

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 124 studerende den 1. juli 2015.

Læs mere

Idræt og Idrætsteknologi 10. semester forår 2014

Idræt og Idrætsteknologi 10. semester forår 2014 Idræt og Idrætsteknologi 10. semester forår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 19 studerende den 12. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 18. juni 2014. Fristen

Læs mere

MedIS bachelor 1. semester, efterår 2014

MedIS bachelor 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 134 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evaluering af 7. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 7. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 7. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Forretningsudvalget (FU)... 4 Ind i organisationerne-dagen... 4 Gruppedannelse... 4

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 2. semester efteråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 2. semester efteråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 2. semester efteråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 12 studerende den 16. januar 2018. Der er blevet rykket en gang den 30.

Læs mere

KVT 2. semester forår Semestrets mål - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

KVT 2. semester forår Semestrets mål - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 20 studerende den 12. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 18. juni 2014. Fristen for besvarelse udløb den 24. juni 2014. Ud af

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 4 FU-møde 19. september 2016...

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

MODUL- OG SEMESTEREVALUERING, 9. SEMESTER, POLITIK & ADMINISTRATION,

MODUL- OG SEMESTEREVALUERING, 9. SEMESTER, POLITIK & ADMINISTRATION, MODUL- OG SEMESTEREVALUERING, 9. SEMESTER, POLITIK & ADMINISTRATION, EFTERA RET 2016 Indholdsfortegnelse MODUL- OG SEMESTEREVALUERING, 9. SEMESTER, POLITIK & ADMINISTRATION, EFTERÅRET 2016... 1 Status...

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport

SurveyXact Semesterevalueringsrapport SurveyXact Semesterevalueringsrapport MOC 2. semester efteråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 16 studerende den 29. januar 2018 Der er blevet rykket 1 gang, den 5.

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LOOP

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport

SurveyXact Semesterevalueringsrapport SurveyXact Semesterevalueringsrapport MLP 1. semester foråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den 2. juni 2016. Der er blevet rykket 1 gang, den 1. september

Læs mere

Evaluering, 5. semester, efterår 2017 Politik & Administration og Samfundsfag

Evaluering, 5. semester, efterår 2017 Politik & Administration og Samfundsfag Evaluering, 5. semester, efterår 2017 Politik & Administration og Samfundsfag Evaluering Der er foretaget både elektronisk og mundtlig evaluering af semestret. Elektronisk via surveyxact og mundtlig på

Læs mere

Evalueringsrapport MPL 2. semester

Evalueringsrapport MPL 2. semester Evalueringsrapport MPL 2. semester Master i Læreprocesser specialisering i Pædagogisk Ledelse Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Efterår 2014 Evalueringsrapport, MPL 2. semester, efterår

Læs mere