Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave"

Transkript

1 Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Copyright 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres som de er og forefindes. Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler. I nogle lande kan der være begrænsninger i brugen af Bluetooth-enheder. Kontakt de lokale myndigheder.

3 Indhold 1. Introduktion...5 Bluetooth trådløs teknologi... 5 Kortet i salgspakken Sådan kommer du i gang...7 Oversigt... 7 Oplader og batterier... 9 Udtagning og isætning af batterier... 9 Opladning af batteriet...11 Når batteriet er ved at løbe tør for strøm...11 Parring af headsettet med en kompatibel telefon...12 Frakobling af headsettet fra telefonen...13 Gentilkobling af forbundet headset til kompatibel telefon...13 Fejlfinding Brug af headsettet...15 Sådan tændes og slukkes headsettet...15 Brug af headsettet...16 Opkaldsfunktioner...17 Besvarelse og afslutning af opkald...17 Automatisk besvarelse...17 Afvisning af opkald...17 Indtastning af det nummer, du sidst har ringet til Indstilling af igangværende opkald til lydløs...18 Stemmestyrede opkald...18 Justering af øresneglens lydstyrke...18 Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 3

4 Overførsel af opkald mellem telefon og headset...18 Brug af headsettet sammen med flere forbundne telefoner...19 Gendannelse af headsettets oprindelige indstillinger Batterioplysninger...21 Opladning og afladning...21 Vedligeholdelse...23 Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 4

5 1. Introduktion Det trådløse clip-on headset HS-3W kan tilsluttes til en kompatibel telefon, som understøtter Bluetooth-teknologien. På den måde bliver du i stand til at modtage opkald, uanset om du er på kontoret eller ej. Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager headsettet i brug. Denne brugervejledning til det trådløse clip-on headset HS-3W erstatter ikke brugervejledningen til telefonen, som indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse. Opbevar headsettet, således at små børn ikke kan få fat i det. Bluetooth trådløs teknologi Det trådløse clip-on headset HS-3W er specielt udviklet til kompatible Nokiatelefoner, som understøtter Bluetooth-teknologien. Headsettet kan dog anvendes sammen med enhver kompatibel Bluetooth-enhed, som understøtter headset eller håndfri profil. (Profilen defineres af Bluetooth-kommandoerne, som anvendes af telefonen til styring af headsettet). Ved hjælp af Bluetooth-teknologien er det muligt at forbinde kompatible kommunikationsenheder uden brug af kabler. En Bluetooth-forbindelse kræver ikke, at telefonen eller headsettet kan se hinanden, men den indbyrdes afstand mellem dem må højst være 10 meter. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens fra forhindringer som f.eks. mure og andet elektronisk udstyr. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 5

6 Det trådløse clip-on headset HS-3W opfylder de krav, der er angivet i Bluetooth specifikation 1.1. Der gives dog ingen garanti for, at det trådløse clip-on headset HS-3W og andre Bluetooth-produkter kan arbejde sammen, da det afhænger af deres kompatibilitet. Du kan få flere oplysninger om kompatibiliteten mellem det trådløse clip-on headset HS-3W og andre Bluetooth-produkter hos din forhandler. Kortet i salgspakken Kortet indeholder den generelle Bluetooth-kode (0000), som er nødvendig for at forbinde telefonen med headsettet. Opbevar kortet på et sikkert sted, se Parring af headsettet med en kompatibel telefon side 12. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 6

7 2. Sådan kommer du i gang Oversigt Bemærk: Der kan i visse situationer være begrænsninger på anvendelsen af de trådløse enheder. Læg mærke til, om der er begrænsninger i brugen og overhold tegn og instruktioner vedrørende anvendelsen af trådløse enheder. Headsettet indeholder de dele, som er vist på figur 1. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 7

8 Bemærk: Headsettet indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af headsettet, og personer, der bruger høreapparat eller pacemaker, bør ikke holde headsettet op mod det øre, hvor høreapparatet sidder eller tæt på pacemakeren. Sæt altid ørestykket fast i holderen, da metalliske materialer kan tiltrækkes af ørestykket. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af headsettet, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet. 1 - Afbryderknap: Tænder og slukker headsettet eller sætter headsettet til lydløs under et igangværende opkald. 2 - Besvar-/afslut-knap: Besvarer eller afslutter opkaldet. Denne tast kan også anvendes til stemmestyrede opkald, genopkald samt overførsel af et aktivt opkald mellem headsettet og den kompatible telefon. 3 - Indikatorlys: Viser headsettets nuværende status. 4 - Lydstyrke op: Skruer op for øresneglens lydstyrke under opkaldet. 5 - Lydstyrke ned: Skruer ned for øresneglens lydstyrke under opkaldet. 6 - Øresnegl: Overfører stemmen på den, der ringer. 7 - Mikrofon: Opfanger din stemme. 8 - Stik til opladning 9 - Batteridæksel Inden du tager headsettet i brug, skal du: Installer og oplad batteriet Forbind headsettet med en kompatibel telefon Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 8

9 Oplader og batterier Kontroller opladerens modelnummer, inden du anvender den sammen med headsettet. Det trådløse clip-on headset HS-3W er beregnet til brug sammen med følgende opladere: ACP-8, ACP-9, ACP-12 og LCH-12. Advarsel! Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Nokia til brug sammen med netop denne enhed. Anvendelse af andre typer kan føre til, at godkendelse eller garanti for headsettet bortfalder, og en sådan anvendelse kan være forbundet med fare. Din lokale forhandler kan oplyse dig om, hvor du kan købe godkendte batterier og opladere. Når du tager strømkablet ud, skal du tage fat i stikket og trække det ud. Træk ikke i kablet. Udtagning og isætning af batterier Bemærk: Før du åbner dækslet, skal du afbryde strømmen og fjerne enheden fra opladeren. Opbevar og anvend altid enheden med dækslet på. Headsettet har et genopladeligt LiPo-batteri. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 9

10 Åbn batteridækslet med et let tryk på udløserknappen og skub dækslet bagover, se figur 2.1. Fjern batteriet, se figur 2.2. Fjern batteriet og tag stikket ud, se figur 2.3. Udskift batteriet. Sæt stikket i igen og sæt batteriet på plads, se figur 2.4. Luk batteridækslet, se figur 2.5. Kontroller, at dækslet er lukket, se figur 2.6. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 10

11 Opladning af batteriet 1. Tilslut ladekablet til headsettet som vist på figur Sæt opladeren i en stikkontakt på væggen. Det røde indikatorlys vises under opladning. Det kan tage op til 2 timer og 45 minutter er at oplade batteriet, alt afhængig af hvilken oplader der anvendes. 3. Når batteriet er fuldt opladet, vises det grønne indikatorlys. Tag opladeren ud af stikkontakten og headsettet. Når batteriet er ved at løbe tør for strøm Det fuldt opladede batteri har strøm til op til 5 times taletid og 120 timers standbytid. (Ved standby er headsettet tændt, men der er ingen igangværende opkald.) Headsettet bipper, når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Batteriet oplades som beskrevet ovenfor. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 11

12 Parring af headsettet med en kompatibel telefon 1. Kontroller, at den kompatible telefon er tændt. 2. Tænd headsettet. Kontroller, at headsettet er opladet. 3. Aktiver Bluetooth-forbindelsen via telefonen. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til telefonen. 4. Indstil telefonen til at søge efter Bluetooth-enheder som angivet i telefonens brugervejledning. 5. Vælg Nokia HS-3W på listen. 6. Indtast koden for at forbinde headsettet med telefonen. Koden er angivet på kortet i den salgspakke, som følger med headsettet. Når du har indtastet koden, bliver telefonen headsettets standardtelefon, medmindre headsettet tidligere har været forbundet med en anden telefon. Se også Brug af headsettet sammen med flere forbundne telefoner på side 19. Headsettet bipper én gang, og en aktiv Bluetooth-forbindelse vises ved hjælp af et blinkende hvidt indikatorlys. Headsettet vises nu i telefonens menu, hvor du kan se de Bluetooth-enheder, som er tilsluttet den kompatible telefon. 7. Sådan tager du headsettet i brug (se side 15). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 12

13 Frakobling af headsettet fra telefonen Headsettet kan kobles fra telefonen, hvis du for eksempel ønsker at anvende en anden Bluetooth-enhed sammen med den. Hvis du ønsker at frakoble headsettet, skal du gøre følgende: Sluk headsettet. Kobl headsettet fra i telefonens Bluetooth-menu. Anbring headsettet over ti meter væk fra telefonen. Headsettet kobles ligeledes fra, hvis batteriet løber tør for strøm. Bemærk, at det ikke er nødvendigt at slette parringen med headsettet for at koble det fra. Når et forbundet headset kobles til igen, vil du ikke blive bedt om at opgive koden. Gentilkobling af forbundet headset til kompatibel telefon Hvis du vil gentilkoble headsettet til standardtelefonen eller den sidst anvendte telefon, skal headsettet tændes. Derefter forbindes headsettet i telefonens Bletooth-menu som angivet i brugervejledningen til telefonen. Bemærk, at forbindelsen kun etableres automatisk, hvis du har indstillet telefonen til at acceptere forespørgsler om Bluetooth-forbindelser uden din tilladelse. I kompatible Nokia-telefoner kan dette gøres ved at ændre de enheder, der er forbundet, i Bluetooth-menuen. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 13

14 Fejlfinding Hvis du ikke tilslutter headsettet til den kompatible telefon, skal du følge nedenfor stående fremgangsmåde: Kontroller, at Bluetooth-funktionaliteten er aktiveret i den kompatible telefon. Kontroller, at headsettet er tændt og forbundet med den kompatible telefon. Kontroller, at den tidligere Bluetooth-forbindelse er blevet afbrudt fra telefonen. Kontroller, at headsettet befinder sig mindre end ti meter fra telefonen, og at der ikke er nogen forhindringer som f.eks. mure eller andet elektronisk udstyr mellem headsettet og telefonen. Listen med headsettets parringsoplysninger kan være fuld. Headsettet kan højst gemme oplysninger om otte telefoner ad gangen. Hvis listen er fuld, gendannes headsettets originale indstillinger, se Gendannelse af headsettets oprindelige indstillinger på side 20. Hvis headsettet ikke automatisk gentilkobles til standardbrugeren/den sidste bruger, skal du trykke på besvar-/afslut- tasten og holde den nede. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 14

15 3. Brug af headsettet Bemærk: Der kan i visse situationer være begrænsninger på anvendelsen af de trådløse enheder. Læg mærke til, om der er begrænsninger i brugen, og overhold tegn og instruktioner vedrørende anvendelsen af trådløse enheder. Sådan tændes og slukkes headsettet Tænd headsettet ved at trykke på afbryderknappen og holde den nede i to sekunder. Headsettet bipper, og det grønne indikatorlys begynder at blinke. Indikatorlyset fortsætter med at blinke i ca. ti minutter, eller indtil headsettet forbindes med en kompatibel telefon. Hvis headsettet ikke kobles til en telefon inden for dette tidsrum, slukker headsettet. Sluk headsettet ved at trykke på afbryderknappen og holde den nede i to sekunder, når der ikke er noget igangværende opkald. Headsettet bipper, og det råde indikatorlys vises kort. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 15

16 Brug af headsettet Bær headsettet ved at fastgøre det til tøjet som vist på figur 4, eller bær det rundt om halsen ved hjælp af en halsrem som vist på figur 5. Når headsettet ikke er i brug, kan du sno øresneglens ledning rundt om headsettet som vist på figur 6. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 16

17 Opkaldsfunktioner Når headsettet er forbundet til telefonen, foretages opkald ved at bruge telefonen på normal vis. Bemærk, at opkaldsfunktionerne afhænger af den telefon, der anvendes. Besvarelse og afslutning af opkald Når der er et opkald til dig, hører du en ringetone via headsettet. Tryk på besvar-/afslut- knappen for at besvare opkaldet eller afslutte det igangværende opkald. Du kan også besvare eller afslutte opkald ved hjælp af telefonen. Automatisk besvarelse Hvis den automatiske svarfunktion er sat til, besvarer telefonen automatisk alle indkomne opkald efter et ring. Afvisning af opkald Når du modtager et opkald, som du ikke ønsker at besvare, skal du trykke kort på besvar-/afslut- tasten to gange. Indtastning af det nummer, du sidst har ringet til. Tryk kort på besvar-/afslut- knappen to gange, når der ikke er nogen igangværende opkald. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 17

18 Indstilling af igangværende opkald til lydløs Du kan indstille et igangværende opkald til lydløs tilstand eller fjerne denne indstilling ved kort at trykke på afbryderknappen. Stemmestyrede opkald Når der ikke er nogen igangværende opkald, skal du trykke på besvar-/afslutknappen og holde den nede, indtil du hører en tone, som angiver, at du nu kan sige det ønskede navn. Sig navnet. Telefonen afspiller navnet og taster det tilhørende telefonnummer. Stemmestyrede opkald kan ligeledes aktiveres ved hjælp af telefonen. Yderligere oplysninger om stemmestyrede opkald findes i brugervejledning til telefonen. Bemærk, at denne funktion kun er tilgængelig, hvis telefonen understøtter stemmestyrede opkald. Justering af øresneglens lydstyrke Tryk på lydstyrke op for at skrue op for lydstyrken eller lydstyrke ned for at skrue ned for lydstyrken. Lydstyrken justeres hurtigt ved at trykke på én af tasterne og holde den nede. Overførsel af opkald mellem telefon og headset Du kan overføre aktive opkald mellem headsettet og alle kompatible telefoner. Hvis du vil overføre et opkald fra headsettet til telefonen eller omvendt, skal du trykke på besvar-/afslut- tasten og holde den nede eller bruge den tilsvarende funktion i telefonen. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 18

19 Brug af headsettet sammen med flere forbundne telefoner Den kompatible telefon skal forbindes med headsettet, før headsettet kan anvendes. Headsettet kan højst forbindes med otte kompatible telefoner, men det kan kun tilsluttes én telefon ad gangen. Den telefon, som først blev forbundet med headsettet kaldes for standardtelefonen. Den telefon, som sidst blev anvendt sammen med headsettet kaldes for den sidst anvendte telefon. Hvis headsettet tændes inden for en afstand af ti meter til flere andre forbundne telefoner, vil headsettet forsøge at få forbindelse til standardtelefonen i løbet af et par sekunder. Hvis headsettet ikke kan få forbindelse til standardtelefonen (hvis den for eksempel er slukket, eller brugeren afviser forbindelsen), vil headsettet forsøge at få forbindelse til den sidst anvendte telefon i løbet af et par sekunder. Hvis headsettet ikke kan få forbindelse med nogen af de kompatible telefoner, vil den være tilgængelig for andre telefoner i ca. ti minutter, hvilket vises med det blinkende grønne indikatorlys. Hvis der ikke opnås forbindelse inden for dette tidsrum, slukker headsettet automatisk. Hvis du ønsker at anvende headsettet med en forbundet telefon, som ikke er standardtelefonen eller den sidst anvendte telefon, skal forbindelsen etableres i telefonens Bluetooth-menu. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 19

20 Gendannelse af headsettets oprindelige indstillinger Du kan gendanne headsettets originale indstillinger, hvis du f.eks. vil ændre headsettets standardbruger. Når headsettets originale indstillinger gendannes, slettes alle indstillinger, herunder forbindelsesoplysninger. De originale indstillinger gendannes ved at trykke på afbryderknappen og holde den nede i ti sekunder sammen med lydstyrke op. Når de originale indstillinger er gendannet, bipper headsettet to gange, og det grønne indikatorlys blinker i flere sekunder. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 20

21 4. Batterioplysninger Headsettet får strøm fra et genopladeligt batteri. Pas på batteriet, og følg nedenstående retningslinjer. Opladning og afladning Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Køb et nyt batteri, når batteriets standby- og taletid er mærkbart reduceret. Brug kun batterier, der er godkendt af producenten, og oplad kun batteriet med de opladertyper, som er godkendt af producenten. Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. Lad ikke batteriet være tilsluttet opladeren i mere end højst en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det efterhånden aflade sig selv. Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Undgå at kortslutte batteriet. Der kan opstå en kortslutning, f.eks. hvis du opbevarer et ekstrabatteri i lommen eller i tasken, hvor en metallisk genstand (f.eks. en mønt, en clips eller en kuglepen) kommer i direkte forbindelse med batteriets poler (metalpunkterne på batteriet). Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller den metalliske genstand tage skade. Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i bilen en varm sommerdag eller kold vinterdag. Opbevar altid batteriet ved en temperatur på mellem 15 C og 25 C. Et headset med et koldt eller varmt batteri virker ikke, Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 21

22 selvom det er fuldt opladt. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0 C. Brænd aldrig de brugte batterier! Brugte batterier skal indleveres til genbrug eller destrueres i henhold til gældende regler. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 22

23 Vedligeholdelse Headsettet er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover. Opbevar alt tilbehør utilgængeligt for små børn. Headsettet må ikke blive vådt. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Headsettet må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Dette kan beskadige headsettets bevægelige dele. Headsettet bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Headsettet bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når headsettet varmes op (til normal temperatur), kan der inde i headsettet dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske kredsløb. Forsøg ikke at åbne headsettet. Headsettet kan tage skade, hvis det udsættes for ukyndig behandling. Undgå at tabe, banke på eller ryste headsettet. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb. Rengør aldrig headsettet med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Mal ikke headsettet. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at headsettet fungerer korrekt. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med headsettet. Personalet vil hjælpe dig og om nødvendigt sørge for service. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 23

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253617/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette produkt HS-86W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-100 6 7 9 8 10 9255558/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-78W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-107W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning udgave

Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning udgave Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning 9355494 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-2R er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-310 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Medallion I udgave

Brugervejledning til Medallion I udgave Brugervejledning til Medallion I 9362377 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RX-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-106 2 1 4 6 3 5 7 8 9 9215216/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-106 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Nokia J (BH-806) 2.0. udgave

Nokia J (BH-806) 2.0. udgave Nokia J (BH-806) 2.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia J-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Bemærk: Beklædningen på produktets

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH /1

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH /1 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-214 6 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 10 13 14 15 9214021/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-214 overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning 9203867 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-34W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH udgave

Nokia Bluetooth-headset BH udgave Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 1. udgave 10 9 12 13 11 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-217 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1 Brugervejledning til SU-2 Image Viewer 9355895 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGVi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 3.0. udgave 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-505 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Nokia-minihøjttalere MD /1

Nokia-minihøjttalere MD /1 Nokia-minihøjttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for originalt Nokia-udstyr er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Jabra Speak 450 for Cisco

Jabra Speak 450 for Cisco Jabra Speak 450 for Cisco BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...2 OVERBLIK over...3 FORBINDELSE...5 sådan bruges...7 SUPPORT...8 Tekniske specifikationer...9 1 Velkommen Tak fordi du har købt.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

BT HS 112 Dansk vejledning

BT HS 112 Dansk vejledning Communication BT HS 112 Dansk vejledning 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Indhold Bluetooth Headset BT HS 112 2 Sikkerhed og generel information 3 Bortskaffelse 3 Leveringsomfang 3 Justering og brug af

Læs mere

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet LS-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jabra. Talk 15. Brugervejledning

Jabra. Talk 15. Brugervejledning Jabra Talk 15 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TAK... 2 OM DIT JABRA TALK 15... 2 HEADSETTETS FUNKTIONER........................... 3 KOM GODT I GANG.... 4 OPLAD DIT HEADSET.... 4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFOrTEGNELSE VELKOMMEN... 2 JABRA speak 510 OVERSIGT... 3 TILSLUTNING... 5 SÅDAN BRUGES JABRA SPEAK 510.... 8 SUPPORT.... 11 Tekniske specifikationer... 12 1 VELKOMMEN

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Jabra. Talk 5. Brugervejledning

Jabra. Talk 5. Brugervejledning Jabra Talk 5 Brugervejledning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA TALK 5...2 HEADSETFUNKTIONER...2 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED DIN TELEFON...5 BÆR

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) 9250691 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING ADVARSEL: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Brugervejledning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

JABRA SPORT Rox wireless

JABRA SPORT Rox wireless JABRA SPORT Rox wireless Brugervejledning jabra.com/sportroxwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din sikkerhed bør du altid være opmærksom på dine omgivelser, når du anvender

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere