Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013"

Transkript

1 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Opstartsdag... 3 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og arbejdsmarkedspolitik Modul 5.1: Forskningsdesign og kvantitative metoder og statistik... 3 Den elektroniske semesterevaluering... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi og økonomisk politik... 4 Generel vurdering... 4 Vurdering af kursets faglige og pædagogiske indhold, egen og medstuderendes aktive deltagelse, litteratur, interaktion med underviser samt øvelser... 5 Vurdering af kursets faglige indhold og tilrettelæggelse i forhold til eksamensformen?... 5 Vurdering af dit faglige udbytte af kurset... 6 Grundigheden ift. forberedelse af primærlitteraturen til kurset... 6 Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen, forberedelse og øvelser... 6 Hvor grundigt har du læst ifm. eksamensforberedelse?... 7 Hvad er dit tidsforbrug til eksamenslæsning?... 7 Tilmeldt og gennemført eksamen?... 8 Hvilken karakter fik du?... 8 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og arbejdsmarkedspolitik... 8 Generel vurdering... 8 Vurdering af kursets faglige og pædagogiske indhold, egen og medstuderendes aktive deltagelse, litteratur, interaktion med underviser samt øvelser... 9 Vurdering af kursets faglige indhold og tilrettelæggelse i forhold til eksamensformen?... 9 Vurdering af dit faglige udbytte af kurset Grundigheden ift. forberedelse af primærlitteraturen til kurset Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen, forberedelse og øvelser

2 Modul 4.2: Projektarbejde i Velfærdsstat Velfærdsstats- og arbejdsmarkedspolitik Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? Vurdering af kursets faglige og pædagogiske indhold, interaktion med vejleder, gruppedannelse og samarbejde i gruppen Vurdering af dit faglige udbytte af kurset Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet Hvad er dit tidsforbrug til eksamenslæsning? Tilmeldt og gennemført eksamen? Hvilken karakter fik du? Modul 5.1: Forskningsdesign og kvantitative metoder og statistik Generel vurdering Vurdering af kursets faglige og pædagogiske indhold, egen og medstuderendes aktive deltagelse, litteratur, interaktion med underviser samt øvelser Vurdering af kursets faglige indhold og tilrettelæggelse i forhold til eksamensformen? Vurdering af dit faglige udbytte af kurset Grundigheden ift. forberedelse af primærlitteraturen til kurset Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen, forberedelse og øvelser Hvor grundigt har du læst ifm. eksamensforberedelse? Hvad er dit tidsforbrug til eksamenslæsning? Tilmeldt og gennemført eksamen? Hvilken karakter fik du? Semestret generelt Timer brugt på studiet Studiemæssige rammer Studiets indhold og faglige/sociale miljø Anbefalinger fra semesterkoordinator Samfundsøkonomi og økonomisk politik Projektarbejde håndtering af frustrationer Projektarbejde gruppedannelse Tidsforbrug og arbejdsindsats Studienævnets anbefalinger

3 Indledning I det følgende der være indsat referater fra møder i forretningsudvalget på 3. semester samt en opgørelse af besvarelserne fra den elektroniske evaluering. Resultaterne af den elektroniske semesterevaluering sammenholdes med resultaterne fra elektronisk semesterevaluering foretaget i 2012, hvor dette er muligt. Forretningsudvalget (FU) Der er blevet afholdt et evalueringsmøde med forretningsudvalget. Mødet fandt sted d. 4/ Forretningsudvalget kom med følgende overordnede kommentarer og forbedringsforslag. Opstartsdag Uorganiseret. Rundvisningsaftale var ikke koordineret med POLIS. Introduktion skulle være mere grundig. Vi fik ikke noget af vide om projekt og blev ikke sat ordneligt ind i den nye studieordning. Manglede Powerpoint ved en af forelæserne. Mange blev tabt og hørte ikke efter. Boglister kom meget sent ud. Manglende information hvilket gjorde at mange studerende kom bagud med læsning fra en start. Der var meget lidt information inden studiestart. Dette hænger sammen med at der kom nyt Moodle. Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og arbejdsmarkedspolitik. Svingende kvalitet af forelæsninger. Tekster samles i et kompendium. Dette ville gøre det mere overskueligt at få læst. Mange engelske tekster, akademiske tekster. Folk får ikke læst. Forelæsere skal være mere selektive i forhold til litteratur og måske overveje om mere skal sættes under sekundær litteratur. Teste filerne, der er link der ikke virker og teksten kan være meget lille og der mangler linjer. Modul 5.1: Forskningsdesign og kvantitative metoder og statistik Nogle studerende brokker sig over pauser. Når man siger 10 min er det 10 min. Manglende information. 3

4 Statistikopgaver kunne afleveres, dette ville skabe et incitament til at lave opgaverne. Formen er god. Forelæsning, opgaver, gennemgang. De administrativt inddelte grupper skal være mulige at gå ud af og dette skal der informeres om. Det skal gøres klart at sekretæren skal informeres om evt. gruppe skift. Elektronisk aflevering af statistikopgave (eksamen). Problemer med booking af grupperum til øvelsesopgaver. Presset på tid. Vi når ikke igennem Powerpoint. Det fungerer godt når der både bliver brugt Powerpoint og tavle. Det mangler noget supplerende litteratur på dansk. Bøgerne kan godt være tunge at læse, og svære at forstå. Den elektroniske semesterevaluering Spørgeskemaet blev rundsendt til 134 studerende. Heraf har 74 studerende gennemført hele spørgeskemaet. Det svarer til en besvarelsesprocent på 55%. I 2012 blev spørgeskemaet sendt til 132 studerende, hvoraf 53 besvarede hele skemaet svarende til en svarprocent på ca. 40%. Samlet status Modul 3: Samfundsøkonomi og økonomisk politik Generel vurdering 4

5 88 % af de studerende er af den opfattelse at der i høj eller nogen grad blev informeret om målene for modulet. I 2012 havde 90 % tilkendegivet dette. 76 % af de studerende er af den opfattelse at de i høj eller nogen grad har fået større interesse for modulets fagområde. I 2012 havde 91 % tilkendegivet dette. Vurdering af kursets faglige og pædagogiske indhold, egen og medstuderendes aktive deltagelse, litteratur, interaktion med underviser samt øvelser 94 % finder det faglige indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2012 havde 98 % tilkendegivet dette. 77 % finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2012 havde 83 % tilkendegivet dette. 71 % finder sin egen og medstuderendes indsats meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 78 % finder den anvendte litteratur meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Intet sammenligningsgrundlag med 2012, da spørgsmålet ikke tidligere er blevet stillet i semesterevalueringer. 74 % finder interaktionen med underviser(e) meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Intet sammenligningsgrundlag. 87 % finder læring ifm. øvelser meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Intet sammenligningsgrundlag. Vurdering af kursets faglige indhold og tilrettelæggelse i forhold til eksamensformen? 5

6 Flertallet af studerende vurderer kurset som tilfredsstillende ift. sammenhæng mellem det faglige indhold og tilrettelæggelse af eksamen. 71 % har svaret tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. I 2012 havde 87 % tilkendegivet dette. Vurdering af dit faglige udbytte af kurset 64 % oplever det faglige udbytte af kurset som meget stort eller stort. I 2012 havde 70 % tilkendegivet dette. Grundigheden ift. forberedelse af primærlitteraturen til kurset 84 % af de studerende angiver at de har læst det hele eller det meste af primærlitteraturen. Dette er enslydende med besvarelsen fra Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen, forberedelse og øvelser 6

7 Størstedelen af de studerende (70 %) har et tidsforbrug på 4-8 timer pr. kursusgang. Intet sammenligningsgrundlag med 2012, da spørgsmålet ikke tidligere er blevet stillet i semesterevalueringer. Hvor grundigt har du læst ifm. eksamensforberedelse? 82 % af de studerende har læst det meste af eller hele pensum ifm. eksamensforberedelse. Intet sammenligningsgrundlag med 2012, da spørgsmålet ikke tidligere er blevet stillet i semesterevalueringer. Hvad er dit tidsforbrug til eksamenslæsning? Der er jævn fordeling af tidsforbruget til eksamenslæsning. 29 % har brugt over 60 timer, mens kun 10 % har brugt under 30 timer. Intet sammenligningsgrundlag med 2012, da spørgsmålet ikke tidligere er blevet stillet i semesterevalueringer. 7

8 Tilmeldt og gennemført eksamen? Intet sammenligningsgrundlag med 2012, da spørgsmålet ikke tidligere er blevet stillet i semesterevalueringer. Hvilken karakter fik du? 68 % af de studerende fik karakter mellem 7 og % af de studerende bestod ikke kurset. Intet sammenligningsgrundlag med 2012, da spørgsmålet ikke tidligere er blevet stillet i semesterevalueringer. Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og arbejdsmarkedspolitik Der er ingen sammenligning med 2012, da der er kommet ny studieordning. Generel vurdering 8

9 90 % af de studerende er af den opfattelse at der i høj eller nogen grad blev informeret om målene for modulet. 79 % af de studerende er af den opfattelse at de i høj eller nogen grad har fået større interesse for modulets fagområde. Vurdering af kursets faglige og pædagogiske indhold, egen og medstuderendes aktive deltagelse, litteratur, interaktion med underviser samt øvelser 96 % finder det faglige indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 88 % finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 73 % finder sin egen og medstuderendes indsats meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 93 % finder den anvendte litteratur meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 82 % finder interaktionen med underviser(e) meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 71 % finder læring ifm. øvelser meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende (Men flere kommenterer at der ikke var nogle øvelser på dette modul) Vurdering af kursets faglige indhold og tilrettelæggelse i forhold til eksamensformen? 9

10 Flertallet af studerende vurderer kurset som tilfredsstillende ift. sammenhæng mellem det faglige indhold og tilrettelæggelse af eksamen. 68 % har svaret tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Vurdering af dit faglige udbytte af kurset 48 % oplever det faglige udbytte af kurset som meget stort eller stort. Grundigheden ift. forberedelse af primærlitteraturen til kurset 67 % af de studerende angiver at de har læst det hele eller det meste af primærlitteraturen. Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen, forberedelse og øvelser 10

11 Størstedelen af de studerende (65 %) har et tidsforbrug på 4-8 timer pr. kursusgang. Dog har hele 28 % et tidsforbrug på under 4 timer pr. kursusgang. Modul 4.2: Projektarbejde i Velfærdsstat Velfærdsstats- og arbejdsmarkedspolitik Der er ingen sammenligning fra 2012, da der er kommet ny studieordning. Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 70 % af de studerende er af den opfattelse at der i høj eller nogen grad blev informeret om målene for modulet. Vurdering af kursets faglige og pædagogiske indhold, interaktion med vejleder, gruppedannelse og samarbejde i gruppen 11

12 92 % finder det faglige indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 71 % finder interaktionen med vejleder meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 66 % finder muligheden for at få hjælp fra vejleder meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 58 % finder forløbet omkring gruppedannelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 65 % finder det faglige samarbejde i gruppen meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 81 % finder det sociale samarbejde i gruppen meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Vurdering af dit faglige udbytte af kurset Cirka halvdelen af de studerende, 51 %, oplever det faglige udbytte af kurset som meget stort eller stort. Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet 12

13 Kun 4 % har et tidsforbrug på under 10 timer pr. uge. Hvad er dit tidsforbrug til eksamenslæsning? De fleste studerende (41 %) har brugt under 30 timer på eksamenslæsning. Tilmeldt og gennemført eksamen? 97 % af de studerende er tilmeldt og har gennemført eksamen. Hvilken karakter fik du? 13

14 79 % af de studerende fik karakter mellem 7 og 12. Kun 3 % af de studerende bestod ikke projekteksamen. Modul 5.1: Forskningsdesign og kvantitative metoder og statistik Generel vurdering 92 % af de studerende er af den opfattelse at der i høj eller nogen grad blev informeret om målene for modulet. I 2012 havde 86 % tilkendegivet dette. 57 % af de studerende er af den opfattelse at de i høj eller nogen grad har fået større interesse for modulets fagområde. I 2012 havde 62 % tilkendegivet dette. Vurdering af kursets faglige og pædagogiske indhold, egen og medstuderendes aktive deltagelse, litteratur, interaktion med underviser samt øvelser 88 % finder det faglige indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2012 havde 96 % tilkendegivet dette. 64 % finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2012 havde 77 % tilkendegivet dette. 14

15 61 % finder sin egen og medstuderendes indsats meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Intet sammenligningsgrundlag. 75 % finder læring ifm. øvelser meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Intet sammenligningsgrundlag. Vurdering af kursets faglige indhold og tilrettelæggelse i forhold til eksamensformen? Flertallet af studerende vurderer kurset som tilfredsstillende ift. sammenhæng mellem det faglige indhold og tilrettelæggelse af eksamen. 87 % har svaret tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. I 2012 havde 85 % tilkendegivet dette. Vurdering af dit faglige udbytte af kurset 38 % oplever det faglige udbytte af kurset som meget stort eller stort. I 2012 havde 55 % tilkendegivet dette. 20 % oplever det faglige udbytte som lille eller meget lille. I 2012 havde 12 % tilkendegivet dette. Grundigheden ift. forberedelse af primærlitteraturen til kurset 15

16 77 % af de studerende angiver at de har læst det hele eller det meste af primærlitteraturen. Dette er enslydende med besvarelsen fra I 2012 havde 72 % tilkendegivet dette. Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen, forberedelse og øvelser Størstedelen af de studerende (71 %) har et tidsforbrug på 4-8 timer pr. kursusgang. Intet sammenligningsgrundlag med Hvor grundigt har du læst ifm. eksamensforberedelse? 65 % af de studerende har læst det meste af eller hele pensum ifm. eksamensforberedelse. Intet sammenligningsgrundlag med

17 Hvad er dit tidsforbrug til eksamenslæsning? Der er jævn fordeling af tidsforbruget til eksamenslæsning. Intet sammenligningsgrundlag med Tilmeldt og gennemført eksamen? 95 % af de studerende har tilmeldt sig og gennemført eksamen. Intet sammenligningsgrundlag med Hvilken karakter fik du? 61 % af de studerende fik karakter mellem 7 og 12. Blot 1 % af de studerende, som har besvaret spørgeskemaet bestod ikke kurset. Intet sammenligningsgrundlag med

18 Semestret generelt Timer brugt på studiet 45 % af de studerende brugte i gennemsnit pr. uge timer på studiet. Kun 21 % havde tilkendegivet dette i I 2012 havde fleste studerende (40 %) svaret timer. Det ser altså ud til at der bliver brugt mere tid på studiet. Studiemæssige rammer 20 % er meget uenige med udsagnet: Jeg følte mig fra semestrets begyndelse velinformeret om semestrets aktiviteter. 36 % er meget uenige med udsagnet: Studieaktiviteters tidsmæssige placering var hensigtsmæssig 20 % er meget uenige med udsagnet: Studieaktiviteternes udstrækning (antal uger/undervisningsgange) var hensigtsmæssig Kun 3 % er meget uenige i udsagnet: De fysiske rammer var tilfredsstillende 18

19 Studiets indhold og faglige/sociale miljø 31 % er meget enige i udsagnet: Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil. I 2012 havde 25 % tilkendegivet dette. 53 % er meget enige i udsagnet: Semestret krævede en stor arbejdsindsats fra min side 46 % er meget enige i udsagnet: Semestret var generelt fagligt udfordrende. I 2012 havde 36 % tilkendegivet dette. Kun 7 % er meget enige i udsagnet: Det faglige studiemiljø har påvirket mit udbytte positivt. I 2012 havde 36 % tilkendegivet dette. Kun 3 % er meget enige i udsagnet: Studiesocialt fungerede årgangen godt. I 2012 havde 32 % tilkendegivet dette. Anbefalinger fra semesterkoordinator Semesterkoordinator Henrik Lolle er p.t. sygemeldt, og derfor er der ikke foretaget nogen samlet tilbagemelding fra denne. Tilbagemeldingen er derfor resultatet af de indkomne kommentarer fra underviserne på semestret. Samfundsøkonomi og økonomisk politik Der er forslag om at ændre eksamensformen, således at de studerende trækker et emne til den mundtlige eksamen. De studerende har på forhånd fået opgivet hvilke emner, der er tale om, og de har således mulighed for at forberede sig på disse emner på forhånd. Der vil stadig være krav om aflevering af øvelsesopgaver og emner tager naturligvis udgangspunkt i disse. Projektarbejde håndtering af frustrationer Der er forslag om, at der fx midtvejs i semestret holdes et evalueringsmøde mellem vejleder og de studerende, hvor emnet for mødet er gruppearbejdsprocessen og vejledning. Formålet med mødet skulle være at fjerne evt. frustrationer undervejs i forløbet, i stedet for at disse først kommer til udtryk i efterfølgende skriftlige semesterevalueringer. 19

20 Projektarbejde gruppedannelse Der er forslag om at iværksætte vidensdeling om gode metoder til gruppedannelse på tværs af institutter og fakulteter. Tidsforbrug og arbejdsindsats De studerende efterspørger færre og kortere litteraturmængder samtidig med, at mange leverer en under normen (relativt lille) ugentlig arbejdsindsats. Der er derfor forslag om, at vi fra studiets side er mere tydelige i forhold til hvad et universitetsstudie er, når forelæsningsrække præsenteres, fx at det er de studerendes egen opgave at prioritere og opøve forskellige strategier ift. at få et overblik over en stor stofmængde og lave fokuserede studier af det, de opfatter som særligt væsentligt. Samtidig skal underviserne guide de studerendes udvælgelse ved præsentation af forelæsningsrækkernes centrale temaer. Studienævnets anbefalinger Studienævnet anbefaler, at man i forbindelse med ændring af eksamensform i samfundsøkonomi indfører forberedelsestid. Studienævnet er positivt indstillede i forhold til at indføre et evalueringsmøde mellem studerende og vejleder midtvejs i et projektforløb. Mødet skal afholdes mhp. at diskutere vejledningsforløbet og dermed undgå evt. frustrationer ift. dette. 20

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forretningsudvalget (FU)...4 FU-møde: 21. oktober 2013...4 Elektronisk semesterevaluering...6 Samlet status...6

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Den elektroniske semesterevaluering... 6 Modul 3: Samfundsøkonomi

Læs mere

Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014

Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014 Evaluering af 1. semester BA OID eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forretningsudvalget (FU)...3 FU-møde: 19. november 2014...3 FU-møde: 27. februar 2015...4 Elektronisk semesterevaluering...5

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera ret 2015 Indhold Indledning... 2 Forretningsudvalget (FU)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Møde den 9. oktober 2015... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forretningsudvalget (FU)...4 FU-møde: 7. oktober 2013...4 FU-møde: 26. november 2013...5 Elektronisk semesterevaluering...6

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forretningsudvalgsmøder... 2 Opstartsdag... 2 Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk kursus- og semesterevaluering... 3 Modul 12: Organisation og

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017

Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017 Semester og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: Organisation

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014

Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014 Evaluering af 3. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forretningsudvalget (FU)...3 FU-møde: 6. oktober 2014...3 FU-møde: 3. november 2014...4 FU-møde: 1. december

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2015 Indhold Indledning... 2 Modulevaluering udleveret på modulets sidste kursusgang... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Samlet status... 3

Læs mere

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012

Semesterevaluering: 1. semester cand.it efteråret 2012 Angiv din uddannelsesmæssige baggrund: Andet: Art and Technology Modul 1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 1 Hvordan

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2015 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget FU... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: Organisation og ledelse

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 6. semester, forår 2017

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 6. semester, forår 2017 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 6. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 12: Organisation

Læs mere

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og undervisningsevaluering, 2. semester, fora r 2015

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og undervisningsevaluering, 2. semester, fora r 2015 Cand.it. i it-ledelse, Semester- og undervisningsevaluering, 2. semester, fora r 2015 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Referat FU møde den 24. februar 2015... 3 Referat FU møde den

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Forskningsdesign

Læs mere

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget FU... 3 Elektronisk semesterevaluering... 6 Modul 5: Organisation og ledelse i den offentlige

Læs mere

Evaluering af 7. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 7. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 7. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Forretningsudvalget (FU)... 4 Ind i organisationerne-dagen... 4 Gruppedannelse... 4

Læs mere

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016

Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Offentlig Innovation & Digitalisering Modul og semesterevaluering, 5. semester, efterår 2016 Indhold Indledning... 2 Mundtlig modulevaluering Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 3 Elektronisk modul-

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014

Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014 Evaluering af 1. semester cand.it. i it-ledelse eftera ret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forretningsudvalget (FU)...3 FU-møde: 9. oktober 2014...3 FU-møde: 5. november 2014...6 FU-møde: 4. december

Læs mere

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012 Hvilket semester går du på? Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? 1 Modul 1: Organisation og forvaltning

Læs mere

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Indhold Indledning... 3 Elektronisk modul- og semesterevalueringer... 3 Modul 13: IT som pædagogisk værktøj... 3 Samlet status... 3 Læringsmål

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2014 Indledning 2 Elektronisk semesterevaluering 2 Modul 8: Verdenspolitik 4 Modul 9: EU og europæisering 6 Modul 10: Komparativ

Læs mere

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014

Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Evaluering af 6. semester politik & administration, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 3. april 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering... 5 Samlet status...

Læs mere

Evaluering af 9. semester samfundsfag efteråret 2014

Evaluering af 9. semester samfundsfag efteråret 2014 Evaluering af 9. semester samfundsfag efteråret 2014 Status NB! Spørgeskemaet er sendt til seks studerende og heraf har 2 studerende besvaret hele skemaet, hvilket giver en svarprocent på 33. Modul 8:

Læs mere

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012 Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? Hvis du tænker tilbage på semesterets start, hvor stor interesse

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 8. semester, fora r 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalgsmøder FU... 3 Elektronisk kursusevaluering... 3 Modul 5: Organisation

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 3. semester, efterår 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 4 FU-møde 19. september 2016...

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 2. semester + BA-tilvalg,

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 5. semester, efterår 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 5. semester, efterår 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration, 5. semester, efterår 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Forretningsudvalgsmøder (FU-møder)... 5 FU-møde 10. oktober 2016... 5 FU-møde d.

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 7. semester, efterår 2016

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 7. semester, efterår 2016 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 7. semester, efterår 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Forretningsudvalget (FU)... 4 FU-møde 29. september 2016... 4 FU-møde

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2015

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2015 Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2015 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget... 3 Dagsorden... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Samlet status... 4 Modul 12:

Læs mere

Evalueringsrapport ILOO 8. semester. Studienævn for IT og Læring.

Evalueringsrapport ILOO 8. semester. Studienævn for IT og Læring. Evalueringsrapport ILOO 8. semester Studienævn for IT og Læring. Forår 2013 Evalueringsrapport, ILOO 8. semester forår 2013 Om evalueringsundersøgelsen: Evalueringsskemaet er udsendt til 17 studerende

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 15 studerende den 7. juni 2017. Der er blevet den 19. juni og den 29. august

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semesteret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semesteret SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 3. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 71 studerende den 3. februar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 8. semester, forår 2012 Om evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LFP 8. semester (Aalborg),

Læs mere

Læringsmålsætninger for semestret - Ved semestrets start blev der informeret klart om målene for de to moduler på semestret

Læringsmålsætninger for semestret - Ved semestrets start blev der informeret klart om målene for de to moduler på semestret Evalueringsrapport, LOOP, 2. semester, efteråret 2013 Evalueringsrapporten er udsendt til 18 studerende den 29. januar 2014. Der er udsendt rykkermail to gange; den 6/2 og 14/2. Rapporten er samlet den

Læs mere

Evaluering, Politik og Administration, forår 2019, 6. semester

Evaluering, Politik og Administration, forår 2019, 6. semester Evaluering, Politik og Administration, forår 2019, 6. semester Kvalitativ og kvantitativ evaluering De studerende har evalueret semestret både kvalitativt gennem forretningsudvalgsmøder (FU-møder) og kvantitativt

Læs mere

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Evalueringsrapport Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Efterår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 2. semester, efterår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret Udbytte af studieaktiviteterne. Vurdering af læringsmæssigt udbytte

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret Udbytte af studieaktiviteterne. Vurdering af læringsmæssigt udbytte SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 57 studerende den 3. februar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 2. semester efteråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 2. semester efteråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 2. semester efteråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 12 studerende den 16. januar 2018. Der er blevet rykket en gang den 30.

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Denne version af rapporten er UDEN kommentarer fra de

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 7 studerende den 6. januar 2017. Der er blevet rykket 1 gang, den 24.

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 8. semester (Kbh), forår

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Evalueringsrapport MPL 3. semester

Evalueringsrapport MPL 3. semester Evalueringsrapport MPL 3. semester Master i Læreprocesser specialisering i Pædagogisk Ledelse Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, MPL 3. semester, forår

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Filosofi, AAU. Efterår 2012 Evalueringsrapport, AF 1. semester, efterår 2012 Problembaseret læring: Udbytte

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 41 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evaluering af kurser på 2. semester i foråret 2012

Evaluering af kurser på 2. semester i foråret 2012 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske processer - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? Hvordan vurderer du: - modulets faglige indhold og tilrettelæggelse i forhold

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i - kursusundervisning med deltageraktivitet - databearbejdningsworkshop - Kvalitative undersøgelser - Selvinitierede

Læs mere

Evalueringsrapport MOC 2. semester

Evalueringsrapport MOC 2. semester Evalueringsrapport MOC 2. semester Master i Læreprocesser specialisering i Organisatorisk Coaching Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Efterår 2012 Evalueringsrapport, MOC 2. semester,

Læs mere

Besvarelsesprocenten er på 11% svarende til at blot 8 studerende ud af 73 mulige har udfyldt evalueringsskemaet.

Besvarelsesprocenten er på 11% svarende til at blot 8 studerende ud af 73 mulige har udfyldt evalueringsskemaet. Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Projekt- og semesterevaluering 7. semester, efterår 2017 Kvantitativ og kvalitativ evaluering Semestret evalueres kvalitativt på FU-møder, ligesom hvert modul

Læs mere

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2013

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2013 Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2013 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål 1 Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Til stede: Karen Egedal Andreasen, Janice Vester, Inger-Marie Brun, Asbjørn Molly og Lone Hersted Afbud:

Til stede: Karen Egedal Andreasen, Janice Vester, Inger-Marie Brun, Asbjørn Molly og Lone Hersted Afbud: Referat af semesterevalueringsmøde Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC), 2.+4. semester, efterårssemestret 2014 Koordinatorer: Lone Hersted + Asbjørn Molly Dato: 29.05. 2015 Til stede: Karen

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Side 1 Evalueringsrapport,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 124 studerende den 1. juli 2015.

Læs mere

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 5. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kurser

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kurser 5. sem. E17 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kurser Efter min vurdering forstod jeg disse mål 1 Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 9. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 55 studerende den 30. januar 2015.

Læs mere

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012

Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012 Referat af semesterevalueringsmøde Evaluering af Loop, 4. sem., efterårssemesteret 2012 Dato: 20. maj 2014 Kl.: 9-11 Til stede: Semesterkoordinator Søren Frimann Claus Elmholdt Studienævnsrepræsentant

Læs mere

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2015

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2015 Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2015 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt

Studiemiljøet blandt de studerende påvirkede mit udbytte af det faglige positivt Hvad er din alder? Under 5 år 5-4 år 4 4 år og derover 6 5% 5 75% Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil 4 6 5% 5 75% Semesteret var generelt fagligt udfordrende 6 4 5% 5 75%

Læs mere

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side

Læs mere

Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet

Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København 9. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 68 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

Semesterevaluering SIV tysk forår 2013

Semesterevaluering SIV tysk forår 2013 Semesterevaluering SIV tysk forår 2013 Generelle oplysninger: Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger: Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2015

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2015 Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2015 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport KA i Anvendt Filosofi, 7. semester efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport KA i Anvendt Filosofi, 7. semester efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport KA i Anvendt Filosofi, 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 48 studerende den 30. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 3. semester

Evalueringsrapport LOOP 3. semester Evalueringsrapport LOOP 3. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 3.

Læs mere

Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 7. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

1. Semester-ABC Opdateret 05/ Udarbejdet af Stine Rasmussen, semesterkoordinator 1. semester PAS

1. Semester-ABC Opdateret 05/ Udarbejdet af Stine Rasmussen, semesterkoordinator 1. semester PAS 1. Semester-ABC Opdateret 05/7 2018 Udarbejdet af Stine Rasmussen, semesterkoordinator 1. semester PAS I dokumentet her er samlet en række relevante informationer specifikt omkring 1. semester PAS, som

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 23 studerende den 22. januar 2018. Der er blevet rykket 1 gang, den 1.

Læs mere

Evalueringsrapport for MLP 2. semester, efterårssemestret 2013

Evalueringsrapport for MLP 2. semester, efterårssemestret 2013 Evalueringsrapport for MLP 2. semester, efterårssemestret 2013 Om undersøgelsen Evalueringsundersøgelsen er udsendt til 42 studerende den 17/2. Der er udsendt rykkerskrivelse den 25/2 og den 5/3. I alt

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret 1. sem. E16 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Arbejdsindsats i studieaktiviteterne Hvordan vil du vurdere din indsats i semestrets studieaktiviteter?

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kurser

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kurser 1. sem. E17 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kurser Arbejdsindsats i studieaktiviteterne Hvordan vil du vurdere din indsats i semestrets

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 46 studerende den 13. juni 2017. Der er blevet rykket den 20. juni og den

Læs mere

Semesterevalueringsrapport 9. semester Anvendt Filosofi, efterår 12

Semesterevalueringsrapport 9. semester Anvendt Filosofi, efterår 12 Semesterevalueringsrapport 9. semester Anvendt Filosofi, efterår 12 Læringsmålsætninger for modulet - Ved modulets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Læringsmålsætninger

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2015

Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2015 Semester- og kursusevaluering, Politik & Administration og Samfundsfag, 4. semester, forår 2015 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Referat af FU møde den 17. juni er ikke

Læs mere

Evaluering, 5. semester, efterår 2017 Politik & Administration og Samfundsfag

Evaluering, 5. semester, efterår 2017 Politik & Administration og Samfundsfag Evaluering, 5. semester, efterår 2017 Politik & Administration og Samfundsfag Evaluering Der er foretaget både elektronisk og mundtlig evaluering af semestret. Elektronisk via surveyxact og mundtlig på

Læs mere

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 15 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014

Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014 Evaluering 3. sem. Psykologi - efterår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Efter min vurdering forstod jeg disse mål Arbejdsindsats i studieaktiviteterne

Læs mere

Idræt kandidat 5. semester (2-fags speciale), efterår 2015

Idræt kandidat 5. semester (2-fags speciale), efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 11 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kursus

Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kursus BA-sidefag E17 - Psykologi Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestrets kursus Arbejdsindsats i studieaktiviteterne Hvordan vil du vurdere din indsats i semestrets

Læs mere

SIV Engelsk Semesterevaluering forår 2013

SIV Engelsk Semesterevaluering forår 2013 SIV Engelsk Semesterevaluering forår 2013 Generelle oplysninger - Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold - Har du været på praktikophold

Læs mere

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 41 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Hvad er din alder? Under år % -4 år 8% 4 år og derover 6% % % 7% % Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)?. semester %. semester %. semester % 8 4. semester % % % 7% % Jeg betragter semestret

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport

SurveyXact Semesterevalueringsrapport SurveyXact Semesterevalueringsrapport MLP 3. semester foråret 2018 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 28 respondenter den 4. juni 2018. Der er blevet rykket den 14. juni og den

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 3. semester

Evalueringsrapport LOOP 3. semester Evalueringsrapport LOOP 3. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, LOOP

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester, efterår 2015

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 31 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport

SurveyXact Semesterevalueringsrapport SurveyXact Semesterevalueringsrapport MLP 1. semester foråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den 2. juni 2016. Der er blevet rykket 1 gang, den 1. september

Læs mere