2 Nyheder til Årsafslutning Andre vejledninger Virksomheder Automatisk resultatdisponering... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Nyheder til Årsafslutning Andre vejledninger Virksomheder Automatisk resultatdisponering... 5"

Transkript

1 1. juli 2019 Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til Andre vejledninger Virksomheder Automatisk resultatdisponering Stamdata fra cvr.dk Søgefunktion i posttypeinddelingen Personoplysninger Ændre rækkefølge Forkvinde eller Formand Forsidevisning Farveændring ved overskrevet formel Skabelon til likvidation Noter Valuta over noter i andelsboligforening Ny note Aktieklasser Afrunding af resultatdisponering Hente pdf fil fra ClientView ved XBRL-indberetning Posttypeinddeling for regnskabsklasse A Posttypeinddelinger med dækningsbidrag Nye linjer i kapitalkonto Ny forside til intern rapport Indehaver underskriver specifikationshæftet Nye kolonner i saldobalancen Side 1 af 27

2 5 Indkomst- og formueopgørelse Overførsel fra Skat Nova Regnskabsoplysninger nye linjer Skattemæssig resultatopgørelse Skattemæssige balance Afstemning af regnskabsmæssig egenkapital Fejlrettelse visning i KAO udskrift Fejlrettelse manglende overførsel til VSO udskrift Årsafslutning - Produktinformation Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten Samspil sikrer kvaliteten Faglighed Årsafslutning giver dig: Side 2 af 27

3 2 Nyheder til indeholder: Virksomhedsregnskab: Automatisk resultatdisponering Virksomhedsoplysninger fra cvr.dk Søgefunktion i posttypeinddelingen Rækkefølge i personoplysninger Skabelon til likvidationsregnskab Noter o Valuta i noter i andelsboligforening o Ny note Aktieklasser o Afrunding af resultatdisponering Hente pdf-fil fra ClientView ved XBRL-indberetning Ny posttypeinddeling for regnskabsklasse A Ny forside til intern rapport Indkomst- og formueopgørelse (Personligt regnskab): Overførsel fra Skat Nova 2019 Nye felter/linjer i regnskabsoplysninger Fejlrettelse visning i KAO udskrift Fejlrettelse felt VSO udskrift Side 3 af 27

4 3 Andre vejledninger Her finder du links til andre vejledninger, der kan være relevante for brugen af Årsafslutning. Brugervejledning Installationsvejledning Tidligere versioner af Årsafslutning: til Årsafslutning til Årsafslutning til Årsafslutning til Årsafslutning til Årsafslutning til Årsafslutning til Årsafslutning Side 4 af 27

5 4 Virksomheder 4.1 Automatisk resultatdisponering Der er indført mulighed for at lade programmet foretage en automatisk resultatdisponering, hvor årets resultat automatisk flyttes til egenkapitalen, hver gang resultatet ændres. Den automatiske resultatdisponering slås til under menuen Indstillinger til rapporter. Hvis dele af resultatet skal overføres til andre poster i egenkapitalen, end Overført resultat, skal man tage stilling til dette i disponeringsvinduet. Det tilgås via menuen Registrering -> Disponeringer Side 5 af 27

6 Når der er taget stilling til hvordan resultatet skal fordeles, vil den automatiske resultatdisponering fastholde de definerede beløb. Hvis der sker ændring i årets resultat, vil det kun påvirke Overført resultat de øvrige beløb vil være fastholdt, når den automatiske resultatdisponering foretages. Sker der ændring i fx Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, skal man selv rette tallet i disponeringsvinduet, for at resultatdisponeringen bliver korrekt. Der er i resultatdisponeringsvinduet foruddefineret hvilke konti de forskellige poster vil blive bogført på når resultatdisponeringen foretages. Hvis disse anvendes, vil de automatisk være tilknyttet de korrekte linjer i posttypeinddelingen. Hvis der skal bogføres på andre konti, skal disse indtastes ud for linjen i disponeringsvinduet. NB: I koncernregnskaber vil den automatiske resultatdisponering kun gælde for moderselskabet. Koncernen skal tilpasses manuelt, på sædvanlig måde. 4.2 Stamdata fra cvr.dk Det er blevet muligt at hente de virksomhedsoplysninger, der er registreret hos cvr.dk ind i Årsafslutning. Dermed slipper man for at foretage indtastningen manuelt, og risikoen for tastefejl undgås. Side 6 af 27

7 Virksomhedsoplysningerne hentes på følgende måde: 1. Klik på punktet Virksomhedsoplysninger i arbejdsgangmenuen. 2. Klik på knappen Hent info fra cvr.dk Alle data i gruppen virksomhedsoplysninger, med undtagelse af kommunenr., udfyldes fra cvr.dk, forudsat at der er registreret oplysninger på området hos cvr.dk. 4.3 Søgefunktion i posttypeinddelingen Der er tilføjet en søgefunktion i posttypeinddelingen. Det er muligt at søge på både kontonummer og kontonavn, eller dele af et kontonavn. Søgefunktionen virker ved, at man taster det man ønsker at søge på i felt og herefter klikker på forstørrelsesglasset ud for søgefeltet eller taster Enter. Hvis der er flere resultater, kan man taste Enter igen for at hoppe videre til næste resultat. Side 7 af 27

8 Man kan kun søge i den posttypeinddeling, som man står i. Der kan derved ikke foretages en samlet søgning i Resultat og Balance. Der skal vælges hhv. Resultat og foretages søgningen her og efterfølgende vælges Balance og så kan søgningen foretages her. 4.4 Personoplysninger Ændre rækkefølge I rapporten vil de underskrivende personer stå i den rækkefølge, som de står i under Personoplysninger. Hvis man ønsker, at de skal stå i en anden rækkefølge, kan man nu anvende knapperne Flyt op eller Flyt ned Hvis filen er tilknyttet programmet ClientView, vil programmet automatisk hente personoplysninger fra ClientView, hver gang filen åbnes. Det betyder, at personernes rækkefølge, vil blive ført tilbage til den rækkefølge, som de bliver overført med. Det er derfor lavet således, at hvis man ændrer på rækkefølgen, vil den automatiske hentning fra ClientView blive slået fra, for at man ikke skal tilpasse rækkefølgen hver gang filen åbnes. Den automatiske hentning af personoplysninger fra ClientView kan slås til igen, ved at sætte flueben ud for Hent fra ClientView Side 8 af 27

9 4.4.2 Forkvinde eller Formand Vi har tilføjet muligheden for at vælge betegnelsen Forkvinde eller Forperson ud over den sædvanlige betegnelse Formand. 4.5 Forsidevisning Det er blevet muligt, at få vist de oplysninger, der er på forsiden af programmet, når man har åbnet en fil. Forsiden tilgås ved at klikke på Huset i højre side af skærmen. Side 9 af 27

10 For at komme tilbage og fortsætte arbejdet i filen klikkes på LUK knappen Hvis der er nye oplysninger på forsiden siden sidste gang programmet var åbent, vil der være et rødt mærke med et udråbstegn på huset. 4.6 Farveændring ved overskrevet formel Under indstillinger til rapporter kan man se de årstal der fremgår i rapporten. Disse årstal styres automatisk af programmet. Vi oplever at nogle brugere manuelt taster i disse felter. Ulempen ved dette er, at formlen i feltet bliver slettet og når filen årsrulles vil programmet ikke automatisk indsætte det nye år, men beholde det manuelt indtastede årstal. Derfor vil manuelt indtastede tal blive vist med rød skrift. Så man kan se at formlen i feltet ikke længere virker. Hvis man vil gendanne formlen, kan man klikke på feltet og taste CTRL +SHIFT + T Herefter vil formlen være gendannet og skriften vil igen stå med sort. Side 10 af 27

11 4.7 Skabelon til likvidation Der er oprettet en ny skabelonpakke samt tilhørende delelementer til udarbejdelse af likvidationsregnskaber. Denne nye skabelonpakke tilgås under Opret regnskab, og er kun tilgængelig under Selskaber : Under Indstillinger til rapporter kan der med fordel tilføjes i likvidation til virksomhedsnavnet, således det fremkommer i headeren på likvidationsregnskabet. Side 11 af 27

12 Såfremt ikke alle elementer ønskes i likvidationsregnskabet tilpasses dette også under indstillinger til rapporter : Under Personoplysninger indtastes oplysninger omkring likvidator. Side 12 af 27

13 Disse oplysninger kan tilvælges under Stamoplysninger Side 13 af 27

14 4.8 Noter Valuta over noter i andelsboligforening Der er mulighed for at sætte valuta over noterne i andelsboligforening. Valuta indsættes ved at sætte flueben ud for Vis valuta under årstal i noterne under Indstillinger til rapporter Side 14 af 27

15 4.8.2 Ny note Aktieklasser Der er oprettet en ny note til visning af aktieklasser. Noten kan tilgås ved at åbne noteoversigten og klikke Opdater noteskabelon. Herefter kan man finde noten under gruppen Egenkapital Noten kan tilpasse på samme måde som de øvrige noter i programmet. Side 15 af 27

16 4.8.3 Afrunding af resultatdisponering Tallene i noten Resultatdisponering kan afrunde til hele tusinder, ved at sætte flueben ud for Afrund til hele tusinder 4.9 Hente pdf fil fra ClientView ved XBRL-indberetning Hvis Årsafslutningsfilen er knyttet sammen med programmet ClientView kan man hente en PDF fil gemt i ClientView, og bruge denne ved indberetningen. Det kan fx være tilfældet hvis filen er underskrevet i Penneo. Filen hentes ved at klikke på knappen Vælg fra ClientView i indberetningsvinduet. Herefter vil stifinder åbne i mappen Dokumenter der hører til den pågældende kunde i ClientView. Det herefter muligt at klikke på de underliggende mapper fx Penneo og finde den ønskede pdf fil. Side 16 af 27

17 4.10 Posttypeinddeling for regnskabsklasse A Posttypeinddelinger med dækningsbidrag 2 Der er oprettet to nye posttypeinddelinger, som indeholder dækningsbidrag 2, med eller uden specificerede Andre eksterne omkostninger. De to nye posttypeinddelinger hentes ved at klikke Opret årsregnskab og vælg Regnskabsklasse A og klik Næste. I vinduet der fremkommer sættes flueben ud for Resultatopgørelse og i dropdown menuen kan en af de to nye posttypeinddelinger vælges. Side 17 af 27

18 Nye linjer i kapitalkonto Der er oprettet to nye linjer i gruppen private andele, Blandet benyttet bil og Eget vareforbrug. Hvis disse linjer anvendes, kan de overføres til særskilte felter i Skat Nova. Private andele placeret i linjerne Private andele 1-5 summeres og overføres til feltet andre private andele ved overførsel til Skat Nova. Der er desuden oprettet en linje, der kan anvendes hvis man ønsker at vise mellemregningen under kapitalkontoen. Hvis linjen anvendes, vil den blive overført til Skat Nova, men den vil blive placeret som gæld, på samme måde som hvis mellemregning er placeret under gæld. Hvis man vælger at udskrive regnskabsoplysninger i indkomst- og formueopgørelsen vil mellemregningen indtil videre blive vist særskilt som en gæld. Side 18 af 27

19 4.11 Ny forside til intern rapport Der er oprettet en ny forside skabelon, der kan anvendes til interne rapporter for selskaber. Forsiden hentes ved at klikke Opret årsregnskab og vælg Selskaber og klik Næste. I vinduet der fremkommer sættes flueben ud for Forside og i dropdown menuen kan forsiden Selskab intern vælges. Herefter klikke Opret 4.12 Indehaver underskriver specifikationshæftet Hvis der udarbejdes et regnskabsklasse A regnskab, er det muligt at Indehaver underskriver specifikationshæftet. Indehaver sættes som underskriver ved at klikke på menuen Oplysninger til specifikationshæftet og vælge Bilag, her sættes flueben ud for Indehaver, underskrift Side 19 af 27

20 Det er vigtigt at Indehaver er oprettet under Personoplysninger 4.13 Nye kolonner i saldobalancen Der er tilføjet nye kolonner i saldobalancen, hvor man kan tilføje en bemærkning til en konto og man kan lave en afkrydsning af, at kolonnen er afsluttet. Det gøres på følgende måde: 1. Åben saldobalancen, og klik på den konto hvor du ønsker at tilføje en bemærkning og klik på knappen Rediger konto 2. I vinduet der fremkommer, kan man tilføje en bemærkning 3. Der kan sættes flueben ud for Afsluttet. Herefter klikkes OK 4. I saldobalancen kan man herefter se hhv. bemærkning og indikationen af at kontoen er afsluttet. Side 20 af 27

21 Hvis du ikke kan se kolonnerne med bemærkning og afsluttet, skal de tilvælges i kolonneindstillinger. 1. Klik på knappen Kolonneindstillinger 2. Sæt flueben ud for hhv. Bemærkning og Afsluttet 3. Klik Ok Side 21 af 27

22 5 Indkomst- og formueopgørelse 5.1 Overførsel fra Skat Nova 2019 Årsafslutning kan nu modtage data fra Skat Nova 2019 således at der kan udarbejdes indkomst- og formueopgørelser. Nye felter oprettet i Skat Nova 2019 overføres ikke til tidligere versioner af programmet. Men det er muligt at overføre fra Skat Nova 2019 til Årsafslutning version Hvis der er tale om felter der ikke er ændret imellem de 2 versioner. 5.2 Regnskabsoplysninger nye linjer Der er oprettet, slettet og ændret i felter i høj specifikation i Skat Nova. Det drejer sig om følgende felter. De er tilsvarende oprettet i regnskabsoplysninger i Årsafslutning Skattemæssig resultatopgørelse Felterne Private andele og Korrektion heraf, der blev indsat i Skat Nova 2018 som en overgangsløsning, er nu slettet. Men de ses stadig i udskriften i Årsafslutning, da felter kan være relevante ved udskrift af filer fra tidligere år. Side 22 af 27

23 Feltet ikke fradragsberettigede låneomkostninger er flyttet fra at være en korrektion af det ordinære resultat, til at være en korrektion til kapitalposteringer. Men felter er ikke ændret placeringsmæssigt i udskriften i Årsafslutning Skattemæssige balance Vi har tilføjet 3 nye felter. Ejendomme, ovf. fra indtastede ejendomme, Korrektion af gæld på lån, der ikke er indberettet til Skat og Korrektion af øvrige gældsforpligtelser skal sikre, at de indtastede korrektioner kan relateres til de specifikke poster i den regnskabsmæssige balance. Ejendomme og Ejendomme, ovf. Fra indtastede ejendomme summeres og vises i en linje i udskrift af regnskabsoplysninger i Årsafslutning. Side 23 af 27

24 5.2.3 Afstemning af regnskabsmæssig egenkapital I forhold til Skat Nova har vi i Skat Nova 2019 valgt at vise tilbageførsel af bogførte private andele specifikt i afstemningen. Feltet er også oprettet i regnskabsoplysninger i Årsafslutning. Vi har desuden fjernet feltet Private andele, der i de seneste 2018 versioner ikke har været et indtastningsfelt. Begge felter vil dog fremgå i Årsafslutning, idet det skal være muligt at udskrive regnskaber både for året og for tidligere år. Tal kan ikke indtastes men overføres altid fra Skat Nova. 5.3 Fejlrettelse visning i KAO udskrift Der er rettet en fejl i visning af overskrift og sum i KAO udskriften i Årsafslutning. Hvis der er tal i nogle felter, men summen giver nul, så blev overskrift og sum ikke vist i kapitalafkastgrundlag ultimo, men kun primo. Det er rettet. Således at ultimo vises på samme måde som primo. Side 24 af 27

25 5.4 Fejlrettelse manglende overførsel til VSO udskrift Der er rettet en fejl i VSO udskriften i Årsafslutning, feltet markeret nedenfor blev ikke overført fra Skat Nova. Det er rettet, så nu overføres tallet, hvis det fremgår i Skat Nova. Side 25 af 27

26 6 Årsafslutning - Produktinformation 6.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten Årsafslutning er et program, der styrer processen i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. En let tilgang til opgaverne og løbende kvalitetssikring sparer tid og sikrer samtidig en høj kvalitet af årsrapporten. 6.2 Samspil sikrer kvaliteten Årsafslutning er opbygget efter en intuitiv arbejdsgang, der guider brugeren hele vejen gennem udarbejdelsen af årsrapporten. Programmet kan integreres med f.eks. ERP-systemer, så stamdata og regnskabstal overføres direkte. Den intuitive arbejdsgang og automatiserede processer minimerer risikoen for fejl og sikrer effektivitet i regnskabsprocessen yderligere. 6.3 Faglighed Årsafslutning sikrer kvaliteten af den faglige opdatering af din regnskabsmodel i henhold til gældende regnskabslovgivningen og god regnskabsskik. Side 26 af 27

27 6.4 Årsafslutning giver dig: Digitale regnskaber via XBRL Skabeloner til forskellige regnskabsopstillinger og formål Opdaterede revisionserklæringer Notebibliotek med fleksible og faste noteskabeloner Mulighed for automatisk generering af noter med værdi Integration til Revision Direkte import fra Norriq, Webfinans, AuditPlus, e-conomic m.fl. Årsafslutning er integreret med de øvrige systemer og programmer, hvilket gør udarbejdelsen af årsrapporten effektiv og sikker. Side 27 af 27

Årsafslutning Indhold. 20. marts Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning Indhold. 20. marts Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 20. marts 2019 Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til... 2 3 Andre vejledninger... 3 4 Virksomheder... 4 4.1 Ny roller... 4 4.1.1 Indehaver... 4 4.2 Integration til Business Point... 5 4.3 XBRL rettelser... 5

Læs mere

Årsafslutning september Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning september Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 24. september 2018 Årsafslutning 2018.4 Indhold 1. Nyheder til Årsafslutning 2018.4... 2 2. Andre vejledninger... 3 3. Generelt... 4 3.1 Opret regnskab ændret... 4 3.2 Liste ved indsættelse af sideskift

Læs mere

Årsafslutning Skat Nova Professionel. 1 Indhold. 21. marts Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning Skat Nova Professionel. 1 Indhold. 21. marts Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 21. marts 2019 Skat Nova Professionel Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til... 2 3 Andre vejledninger... 3 4 Indkomst- og formueopgørelse... 4 4.1 Diverse fejlrettelser... 4 4.1.1 Opgørelse af skat note med

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 20. marts 2018

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 20. marts 2018 20. marts 2018 Årsafslutning 2018.2 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2018.2... 2 1 Andre vejledninger... 3 2 Virksomheder... 4 2.1 Branchetal... 4 2.2 Regnskabsklasse A model... 8 2.3 Nye noter...14 3

Læs mere

Årsafslutning Indhold. 26. oktober Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning Indhold. 26. oktober Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 26. oktober 2018 Årsafslutning 2018.5 Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til Årsafslutning 2018.5... 2 3 Andre vejledninger... 3 4 Virksomheder... 4 4.1 Tilføjet linje til Ekstraordinært udbytte udloddet efter

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 21. marts 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Virksomheder... 3 Små rettelser af erklæringer... 3 Anvendt regnskabspraksis for andelsboligforeninger... 4 Fejlrettelser i

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning for Skat Nova Professionel brugere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning for Skat Nova Professionel brugere Nyheder og vejledninger for Skat Nova Professionel brugere 6. april 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Indkomst- og formueopgørelse... 3 Rettelse af fejl i grøn check i noten Opgørelse af skat...

Læs mere

Årsafslutning Indhold. 26. oktober Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning Indhold. 26. oktober Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 26. oktober 2018 Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til... 2 3 Andre vejledninger... 3 4 Indkomst- og formueopgørelse... 4 4.1 Automatisk notehenvisning i kapitalforklaring ved valg af note... 4 4.2 Nyheder der

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 5. januar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Micro-opdatering... 3 Virksomhedsregnskaber... 6 Ny taksonomi (01-10-2016)... 6 Nye erklæringer... 7 Opdatering

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 20. februar 2018

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 20. februar 2018 20. februar 2018 Årsafslutning 2018.1 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2018.1... 2 1 Andre vejledninger... 3 2 Virksomheder... 4 2.1 Ny taksonomi (01-10-2017)... 4 2.2 Nye forretningsregler... 5 2.3 Ændringer

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 21. marts 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Virksomheder... 3 Små rettelser af erklæringer... 3 Anvendt regnskabspraksis for andelsboligforeninger... 4 Fejlrettelser i

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 21. marts 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Indkomst- og formueopgørelse (Personligt Regnskab)... 3 Ændret betegnelse... 3 Sideskift i regnskabsoplysninger... 4 Ny note:

Læs mere

Årsafslutning for Skat Nova professionel brugere

Årsafslutning for Skat Nova professionel brugere 14. december 2017 Årsafslutning 2017.6 for Skat Nova professionel brugere Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.6 professionel... 2 1 Andre vejledninger... 3 2 Generelt... 4 2.1 Visning af versionsnummer...

Læs mere

Årsafslutning Indhold. 4. februar Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning Indhold. 4. februar Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 4. februar 2019 Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til... 3 3 Andre vejledninger... 4 4 Generelt... 5 4.1 Højrestilling... 5 4.2 Ensartet layout... 6 4.3 Masterstyret visning af valuta... 7 5 Indkomst- og formueopgørelse...

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 12. februar 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Virksomheds regnskaber:... 2 Særskilt egenkapitalopgørelse... 2 Særskilt typografi for virksomhedens CVR nr. i erklæringerne...

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 14. december 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 14. december 2017 14. december 2017 Årsafslutning 2017.6 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.6... 2 1 Andre vejledninger... 3 2 Generelt... 4 2.1 Visning af versionsnummer... 4 2.2 Forældede elementer fjernet... 7 3

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 23. maj 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 23. maj 2017 23. maj 2017 Årsafslutning 2017.4 Indhold 1 Nyheder til Årsafslutning 2017.4... 2 2 Generelt... 3 2.1 Masterbruger kan blokere for besked om opdateringer... 3 2.2 Ændret placering af supportikon... 5 3

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 25. maj 2018

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 25. maj 2018 25. maj 2018 Årsafslutning 2018.3 Indhold 1. Nyheder til Årsafslutning 2018.3... 2 2. Andre vejledninger... 3 3. Generelt... 4 3.1 GDPR... 4 4. Virksomheder... 6 4.1 Nye noter... 6 4.2 Tilpasset XBRL tag

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 1. juli 2019

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 1. juli 2019 1. juli 2019 Indhold 1 til... 2 1.1 Første version af Skat Nova 2019... 2 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 2 2 Skat Nova... 3 2.1 Nyhederne i denne version... 3 2.2 Ændringer til indtastning

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 15. marts 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 2 Optimeret loadingstiden således programmet arbejder hurtigere ved indlæsning af filer... 2 Virksomheds regnskaber...

Læs mere

Årsafslutning Indhold. 31. januar Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning

Årsafslutning Indhold. 31. januar Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning 31. januar 2019 Indhold 1 Indhold 2 Nyheder til... 3 3 Andre vejledninger... 4 4 Generelt... 5 4.1 Højrestilling... 5 4.2 Ensartet layout... 6 4.3 Masterstyret visning af valuta... 7 5 Virksomheder...

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2015.5 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2014.7 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning for Skat Nova professionel brugere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning for Skat Nova professionel brugere Nyheder og vejledninger -for Skat Nova professionel brugere 10. februar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 3 Generelt... 4 Ny forside... 4 Personligt Regnskab... 6 Nye funktioner til visning af

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 10. februar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 3 Generelt... 4 Ny forside... 4 Virksomheder... 6 Nye erklæringer opdateret til FSR standard... 6 Posttypeinddeling med undergrupper

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2016.4

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2016.4 Nyheder og vejledninger 30. maj 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet mulighed for tilvalg af vandmærke... 3 Tilføjet mulighed for at master brugeren kan styre stier og dato

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2013.4 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2015.4 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2014.8 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Hvordan taster jeg private andele i virksomhed

Hvordan taster jeg private andele i virksomhed Hvordan taster jeg private andele i virksomhed 26. april 2019 Indhold 1 I Skat Nova 2018, generel info... 4 2 Spørgsmål vi hører i supporten... 4 2.1 Hvordan kan jeg få tal fra klasse A regnskab til Skat

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 14. december 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 14. december 2017 14. december 2017 Skat Nova 2017.2 Indhold 1 til Skat Nova 2017.2... 2 1.1 Systemkrav og installation... 2 1.2 Andre vejledninger... 2 2 Skat Nova... 3 2.1 Nye rentesatser... 3 2.2 Ejendomsavance... 4

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 1. februar 2018

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 1. februar 2018 1. februar 2018 Skat Nova 2017.3 Indhold 1 til Skat Nova 2017.3... 2 1.1 Systemkrav og installation... 2 1.2 Andre vejledninger... 2 1.3 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 2 2 Skat Nova... 3

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2014.2 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2015.2 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning version 2015.1 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning giver

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder til version 2011.5 Indledning - Magnus:Årsafslutning 1 Nyheder til version 2011.5 2 1. Automatisk indsendelse af XBRL til E&S 2 2. Behold egne kontointervaller ved opdatering

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 20. marts 2019

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 20. marts 2019 20. marts 2019 Indhold 1 til... 3 1.1 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 1.2 Nyhederne i denne version... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Elektronisk indberetning af oplysningsskema... 4 2.1.1 Ejendomme...

Læs mere

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber 23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber Indhold 1.1 Årsrulning af personligt regnskab i Skat Nova og Årsafslutning... 2 Årsrulning i Skat Nova... 2 Årsrulning/Årsskifte

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. marts 2019

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. marts 2019 4. marts 2019 Indhold 1 til... 2 2 Support og installation... 3 2.1 Brug User Report... 3 2.2 Program installation... 3 3 Skat Nova - Produktinformation... 4 3.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten...

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Skat Nova 2017.0 Indhold 1 til Skat Nova 2017.0... 3 1.1 Første version af Skat Nova 2017... 3 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Specifikationer...

Læs mere

Kom rigtig fra start når du vil udarbejde indkomst- og formueopgørelse

Kom rigtig fra start når du vil udarbejde indkomst- og formueopgørelse 3. maj 2019 Kom rigtig fra start når du vil udarbejde indkomst- og formueopgørelse Indhold 1 Få startet rigtigt... 3 2 Hvad skal jeg tænke over inden jeg begynder... 3 3 Struktur indtastning i Skat Nova

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 27. oktober 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 27. oktober 2017 27. oktober 2017 Skat Nova 2017.1 Indhold 1 til Skat Nova 2017.1... 2 1.1 Første version, der kan beregne skat for 2018... 2 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 2 1.3 Aktivering af licens

Læs mere

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring 8. april 2016 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres... 3 1.1.2 Data bruges

Læs mere

Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring)

Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring) 14. maj 2019 Brug af fejlkontrollen når der udarbejdes indkomst- og formueopgørelse (fejl i kapitalforklaring) Indhold 1 Brug fejlkontrollen!... 3 1.1 Lige efter årsrulning af Skat Nova fil fra sidste

Læs mere

Funktionalitet i kapitalforklaring

Funktionalitet i kapitalforklaring 1. februar 2018 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres?... 2 1.1.2 Data bruges i følgende udskrifter i Årsafslutning... 3 1.1.3

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 22. maj 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 22. maj 2017 22. maj 2017 Skat Nova 2016.9 Indhold 1 til Skat Nova 2016.9... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Indberetning til SKAT... 4 2.1.1 Udskrift at indberetningsoverblik... 4 2.1.2 Indberetning af underholdsbidrag, børnebidrag,

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. februar 2019

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. februar 2019 4. februar 2019 Indhold 1 til... 3 1.1 Selvangivelse ændret til oplysningsskema... 3 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 1.3 Nyhederne i denne version... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Hente data

Læs mere

Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016

Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016 18. maj 2016 Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016 Indhold 1 Hvordan foretager jeg en overførsel til forskudsberegning?... 2 2 Hvad sker der ved en overførsel

Læs mere

Nye udskriftsskabeloner

Nye udskriftsskabeloner Nye udskriftsskabeloner 5. april 2016 Indhold 1 Nye skabelonpakker... 2 1.1 Valg af skabelonpakke... 3 2 Delelementer i det personlige regnskab... 3 2.1 Samlingsdokument... 4 2.2 Forside... 5 2.3 Godkendendelsespåtegning/

Læs mere

Import af saldobalance

Import af saldobalance 1. februar 2018 Indhold 1 Import af CSV fil... 2 1.1 Oprettelse af CSV fil (tekstfil) med saldobalancen... 2 1.2 n... 4 1.3 Standard tekstimport... 4 1.4 Andre regnskabsprogrammer (SIE)... 6 2 Import fra

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 28. maj 2018

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 28. maj 2018 28. maj 2018 Skat Nova 2017.6 Indhold 1 til Skat Nova 2017.6... 3 1.1 Systemkrav og installation... 3 1.2 Andre vejledninger... 3 1.3 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 2 GDPR... 4 2.1 At sende

Læs mere

Nyheder og vejledning til version

Nyheder og vejledning til version 2. september 2016 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Skat Nova Nyheder og vejledning. 10. april Skat Nova

Skat Nova Nyheder og vejledning. 10. april Skat Nova 10. april 2019 Indhold 1 til... 2 1.1 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 2 1.2 Nyhederne i denne version... 2 2 Skat Nova... 3 2.1 Elektronisk indberetning af oplysningsskema... 3 2.1.1 Indberetning

Læs mere

Nyheder og vejledning til version 2016.0

Nyheder og vejledning til version 2016.0 24. oktober 2015 Indhold 1 Indledning Skat Nova... 2 1.1 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten... 2 1.2 Samspil sikrer kvaliteten... 2 1.3 Faglighed... 2 1.4 Skat Nova giver dig... 2 2 Generelt vedrørende

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 10. april 2019

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 10. april 2019 10. april 2019 Indhold 1 til... 2 1.1 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 2 1.2 Nyhederne i denne version... 2 2 Skat Nova... 3 2.1 Elektronisk indberetning af oplysningsskema... 3 2.1.1 Indberetning

Læs mere

Indhold. Skat Professionel Nova Vejledning til indtastning af kontingenter i virksomhed. 1. februar 2018

Indhold. Skat Professionel Nova Vejledning til indtastning af kontingenter i virksomhed. 1. februar 2018 1. februar 2018 Indhold 1 Indtastning af kontingent i virksomhed... 2 2 Forudsætninger for korrekt placering som ligningsmæssigt fradrag i selvangivelsen... 2 3 Hvordan gør du?... 3 3.1 Ved anvendelse

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Delvis udlejning ejendom

Delvis udlejning ejendom 13. april 2018 Delvis udlejning ejendom Indhold 1 Delvis udlejning af ejendom f.eks. værelser og sommerhus... 2 1.1 Lejeindtægt ved udlejning af sommerhus gennem bureau... 2 1.2 Delvis udlejning af ejendom,

Læs mere

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016 Vejledning 14. december 2016 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova

Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova 5. maj 2016 Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova Indhold 1 Vigtig information til indtastning og afstemning af kapitalafkastgrundlag hvis

Læs mere

Indtastning af kapitalafkastgrundlag

Indtastning af kapitalafkastgrundlag 1. februar 2018 Indtastning af kapitalafkastgrundlag Indhold 1 Vigtig information til indtastning og afstemning af kapitalafkastgrundlag hvis der anvendes underspecifikation for ejendomme i virksomheder...

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2015.8

Nyheder og vejledninger Årsafslutning 2015.8 Nyheder og vejledninger 8. januar 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 3 Generelt for Årsafslutning... 3 Virksomheds regnskaber:... 3 Personlig regnskab:... 4 Virksomhedsregnskab... 5 Tilpasning til

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo

Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo 1. februar 2018 Indhold 1... 2 1.1 Eksempel person 2 er afdød i året og person 1 sidder i uskiftet bo... 2 1.1.1 I det personlige regnskab i formuen og kapitalforklaringen overføres følgende tal for afdød

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 19. marts 2018

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 19. marts 2018 19. marts 2018 Skat Nova 2017.4 Indhold 1 til Skat Nova 2017.4... 3 1.1 Systemkrav og installation... 3 1.2 Andre vejledninger... 3 1.3 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 2 Skat Nova... 4 2.1

Læs mere

Indhold. Revision Nyheder og vejledninger. 9. november Revision

Indhold. Revision Nyheder og vejledninger. 9. november Revision 9. november 2017 Revision 2017.3.1 Indhold 1 Nyheder til Revision 2017.3.1... 2 2 Nyheder og vejledning til Revision 2017.3... 2 3 Nyt navn for arbejdsområdet... 3 4 Forbedring af processen ved start af

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING

VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING Økonomiopfølgningen er ment som et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst. Økonomiopfølgningen er en rå visning af den

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator Opret afdelinger og brugere til EDI for FP attester og journaloplysninger 31. august 2017 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI-systemet

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen. Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via

Læs mere

Upload af internt regnskab

Upload af internt regnskab Upload af internt regnskab Indsend internt regnskab (kun for regnskabsklasse A og B) For virksomheder i regnskabsklasse A og B er det muligt at uploade det interne regnskab i stedet for at udfylde blanketten

Læs mere

ClientView og ClientTime

ClientView og ClientTime 10. oktober 2018 ClientView og ClientTime 2018.3 Indhold 1 ClientView og ClientTime 2018.3... 2 2 ClientView... 2 2.1 /forbedringer... 2 3 ClientTime... 7 3.1 /forbedringer... 7 Side 1 af 11 1 ClientView

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 2. Sådan foretager man en søgning 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 4. Hvordan downloader man gemte søgninger?

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1 Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Magnus:Årsafslutning. Hjælp

Magnus:Årsafslutning. Hjælp INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkommen til Magnus:Årsafslutning...3 2. Arbejdsgang...3 2.1. Virksomhedsoplysninger...3 2.2. Opret regnskabsår...3 2.3. Personoplysninger...3 2.4. Import af regnskabsdata...3

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere