Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16."

Transkript

1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes følgende steder i bilagene og protokollerne til EØS-aftalen: I bilag I (Dyre- og plantesundhed), kapitel I (Veterinæranliggender): Del 1.1, punkt 4 (Rådets direktiv 97/78/EF), Del 1.1, punkt 5 (Rådets direktiv 91/496/EØF), Del 1.2, punkt 16 (Kommissionens beslutning 93/13/EØF), Del 1.2, punkt 67 (Kommissionens beslutning 97/735/EF), Del 1.2, punkt 71 (Kommissionens forordning (EF) nr. 2629/97), Del 3.1, punkt 1 (Rådets direktiv 85/511/EØF), Del 3.1, punkt 3 (Rådets direktiv 80/217/EØF), Del 3.1, punkt 4 (Rådets direktiv 92/35/EØF), Del 3.1, punkt 5 (Rådets direktiv 92/40/EØF), Del 3.1, punkt 6 (Rådets direktiv 92/66/EØF), Del 3.1, punkt 7 (Rådets direktiv 93/53/EØF), Del 3.1, punkt 8 (Rådets direktiv 95/70/EF), Del 3.1, punkt 9 (Rådets direktiv 92/119/EØF), Del 3.1, punkt 9a (Rådets direktiv 2000/75/EF), EEE/XPA/Bilag A/da 1

2 2 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) Del 4.1, punkt 1 (Rådets direktiv 64/432/EØF), Del 4.1, punkt 3 (Rådets direktiv 90/426/EØF), Del 4.1, punkt 4 (Rådets direktiv 90/539/EØF), Del 4.1, punkt 9 (Rådets direktiv 92/65/EØF), Del 5.1, punkt 1 (Rådets direktiv 72/461/EØF), Del 5.1, punkt 4 (Rådets direktiv 92/46/EØF), Del 5.1, punkt 5 (Rådets direktiv 91/495/EØF), Del 5.1, punkt 6 (Rådets direktiv 92/45/EØF), Del 5.1, punkt 7 (Rådets direktiv 92/118/EØF), Del 6.1, punkt 1 (Rådets direktiv 64/433/EØF), Del 6.1, punkt 2 (Rådets direktiv 71/118/EØF), Del 6.1, punkt 4 (Rådets direktiv 77/99/EØF), Del 6.1, punkt 7 (Rådets direktiv 89/437/EØF), Del 6.1, punkt 8 (Rådets direktiv 91/493/EØF), Del 6.1, punkt 11 (Rådets direktiv 92/46/EØF), Del 6.1, punkt 13 (Rådets direktiv 91/495/EØF), Del 6.1, punkt 14 (Rådets direktiv 92/45/EØF), Del 6.1, punkt 15 (Rådets direktiv 92/118/EØF), Del 6.2, punkt 17 (Rådets beslutning 93/383/EØF), Del 6.2, punkt 39 (Kommissionens beslutning 98/536/EF), Del 7.1, punkt 2 (Rådets direktiv 96/23/EF), Del 7.2, punkt 14 (Kommissionens beslutning 98/179/EF), Del 8.1, punkt 2 (Rådets direktiv 90/426/EØF), Del 8.1, punkt 3 (Rådets direktiv 90/539/EØF), Del 8.1, punkt 8 (Rådets direktiv 71/118/EØF), Del 8.1, punkt 11 (Rådets direktiv 91/493/EØF), EEE/XPA/Bilag A/da 2

3 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 3 von 89 Del 8.1, punkt 13 (Rådets direktiv 92/46/EØF), Del 8.1, punkt 14 (Rådets direktiv 92/45/EØF), Del 8.1, punkt 15 (Rådets direktiv 92/65/EØF), Del 8.1, punkt 16 (Rådets direktiv 92/118/EØF), Del 8.1, punkt 17 (Rådets direktiv 77/96/EØF), Del 9.1, punkt 9 (Kommissionens beslutning 2000/50/EF). I bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering): A. I kapitel I (Motorkøretøjer): Punkt 1 (Rådets direktiv 70/156/EØF), Punkt 2 (Rådets direktiv 70/157/EØF), Punkt 3 (Rådets direktiv 70/220/EØF), Punkt 4 (Rådets direktiv 70/221/EØF), Punkt 8 (Rådets direktiv 70/388/EØF), Punkt 9 (Rådets direktiv 71/127/EØF), Punkt 10 (Rådets direktiv 71/320/EØF), Punkt 11 (Rådets direktiv 72/245/EØF), Punkt 14 (Rådets direktiv 74/61/EØF), Punkt 16 (Rådets direktiv 74/408/EØF), Punkt 17 (Rådets direktiv 74/483/EØF), Punkt 19 (Rådets direktiv 76/114/EØF), Punkt 22 (Rådets direktiv 76/757/EØF), Punkt 23 (Rådets direktiv 76/758/EØF), Punkt 24 (Rådets direktiv 76/759/EØF), EEE/XPA/Bilag A/da 3

4 4 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) Punkt 25 (Rådets direktiv 76/760/EØF), Punkt 26 (Rådets direktiv 76/761/EØF), Punkt 27 (Rådets direktiv 76/762/EØF), Punkt 29 (Rådets direktiv 77/538/EØF), Punkt 30 (Rådets direktiv 77/539/EØF), Punkt 31 (Rådets direktiv 77/540/EØF), Punkt 32 (Rådets direktiv 77/541/EØF), Punkt 36 (Rådets direktiv 78/318/EØF), Punkt 39 (Rådets direktiv 78/932/EØF), Punkt 44 (Rådets direktiv 88/77/EØF), Punkt 45a (Rådets direktiv 91/226/EØF), Punkt 45r (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/20/EF), Punkt 45t (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/28/EF), Punkt 45za (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF). B. I kapitel II (Landbrugs og skovbrugstraktorer): Punkt 1 (Rådets direktiv 74/150/EØF), Punkt 7 (Rådets direktiv 75/322/EØF), Punkt 11 (Rådets direktiv 77/536/EØF), Punkt 13 (Rådets direktiv 78/764/EØF), Punkt 17 (Rådets direktiv 79/622/EØF), Punkt 20 (Rådets direktiv 86/298/EØF), Punkt 22 (Rådets direktiv 87/402/EØF), Punkt 23 (Rådets direktiv 89/173/EØF). EEE/XPA/Bilag A/da 4

5 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 5 von 89 C. I kapitel IV (Husholdningsapparater): Punkt 4a (Kommissionens direktiv 94/2/EF), Punkt 4b (Kommissionens direktiv 95/12/EF), Punkt 4c (Kommissionens direktiv 95/13/EF), Punkt 4d (Kommissionens direktiv 96/60/EF), Punkt 4f (Kommissionens direktiv 97/17/EF). D. I kapitel VIII (Trykbeholdere): Punkt 2 (Rådets direktiv 76/767/EØF). E. I kapitel IX (Måleinstrumenter): Punkt 1 (Rådets direktiv 71/316/EØF), Punkt 5 (Rådets direktiv 71/347/EØF), Punkt 6 (Rådets direktiv 71/348/EØF), Punkt 12 (Rådets direktiv 75/106/EØF). F. I kapitel XI (Tekstiler): Punkt 4b (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/74/EF). EEE/XPA/Bilag A/da 5

6 6 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) G. I kapitel XII (Levnedsmidler): Punkt 18 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF), Punkt 24 (Kommissionens direktiv 80/590/EØF), Punkt 47 (Rådets direktiv 89/108/EØF), Punkt 54a (Kommissionens direktiv 91/321/EØF), Punkt 54b (Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91), Punkt 54w (Kommissionens direktiv 1999/21/EF), Punkt 54zh (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/36/EF), Punkt 54zn (Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2001), Punkt 54zs (Rådets direktiv 2001/114/EF). H. I kapitel XIV (Gødning): Punkt 1 (Rådets direktiv 76/116/EØF). I. I kapitel XV (Farlige stoffer): Punkt 1 (Rådets direktiv 67/548/EØF). J. I kapitel XVI (Kosmetiske midler): Punkt 9 (Kommissionens direktiv 95/17/EF). EEE/XPA/Bilag A/da 6

7 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 7 von 89 K. I kapitel XIX (Generelle tilpasninger i forbindelse med tekniske handelshindringer): Punkt 1 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF), Punkt 3b (Rådets forordning (EØF) nr. 339/93/EØF), Punkt 3e (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/11/EF), Punkt 3g (Rådets direktiv 69/493/EØF). L. I kapitel XXIV (Maskiner): Punkt 1a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF). M. I kapitel XXVII (Spiritus): Punkt 1 (Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89). I bilag IV (Energi): Punkt 7 (Rådets direktiv 90/377/EØF), Punkt 8 (Rådets direktiv 90/547/EØF), Punkt 9 (Rådets direktiv 91/296/EØF), Punkt 11b (Kommissionens direktiv 95/12/EF), Punkt 11c (Kommissionens direktiv 95/13/EF), Punkt 11d (Kommissionens direktiv 96/60/EF), Punkt 11f (Kommissionens direktiv 97/17/EF). EEE/XPA/Bilag A/da 7

8 8 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) I bilag V (Arbejdskraftens frie bevægelighed): Punkt 3 (Rådets direktiv 68/360/EØF). I bilag VI (Social sikring): Punkt 1 (Rådets forordning (EF) nr. 1408/71), Punkt 2 (Rådets forordning (EF) nr. 574/72), Punkt 3.18 (Afgørelse nr. 117), Punkt 3.19 (Afgørelse nr. 118), Punkt 3.27 (Afgørelse nr. 136), Punkt 3.37 (Afgørelse nr. 150). I bilag VII (Gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer): Punkt 1a (Rådets direktiv 92/51/EØF), Punkt 2 (Rådets direktiv 77/249/EØF), Punkt 2a (Rådets direktiv 98/5/EF), Punkt 4 (Rådets direktiv 93/16/EØF), Punkt 8 (Rådets direktiv 77/452/EØF), Punkt 10 (Rådets direktiv 78/686/EØF), Punkt 11 (Rådets direktiv 78/687/EØF), Punkt 12 (Rådets direktiv 78/1026/EØF), Punkt 14 (Rådets direktiv 80/154/EØF), Punkt 17 (Rådets direktiv 85/433/EØF), Punkt 18 (Rådets direktiv 85/384/EØF), EEE/XPA/Bilag A/da 8

9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 9 von 89 I bilag IX (Finansielle tjenesteydelser): Punkt 2 (Rådets første direktiv 73/239/EØF), Punkt 11 (Rådets første direktiv 79/267/EØF), Punkt 13 (Rådets direktiv 77/92/EØF), Punkt 14 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF). I bilag XI (Tjenesteydelser på telekommunikationsområdet): Punkt 5i (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF). I bilag XIII (Transport): Punkt 1 (Rådets forordning (EØF) nr. 1108/70), Punkt 3 (Rådets forordning (EØF) nr. 281/71), Punkt 5 (Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF), Punkt 7 (Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68), Punkt 13 (Rådets direktiv 92/106/EØF), Punkt 18a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF), Punkt 19 (Rådets direktiv 96/26/EF), Punkt 21 (Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85), Punkt 24a (Rådets direktiv 91/439/EØF), Punkt 24c (Rådets direktiv 1999/37/EF), EEE/XPA/Bilag A/da 9

10 10 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) Punkt 26a (Rådets forordning (EØF) nr. 881/92), Punkt 32 (Rådets forordning (EØF) nr. 684/92), Punkt 33c (Kommissionens forordning (EØF) nr. 2121/98), Punkt 37 (Rådets direktiv 91/440/EØF), Punkt 39 (Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69), Punkt 46a (Rådets direktiv 91/672/EØF), Punkt 47 (Rådets direktiv 82/714/EØF), Punkt 49 (Kommissionens beslutning 77/527/EØF), Punkt 50 (Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86), Punkt 64a (Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92), Punkt 66c (Rådets direktiv 93/65/EØF), Punkt 66f (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/30/EF). I bilag XIV (Konkurrence): Punkt 2 (Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/99), Punkt 4b (Kommissionens forordning (EF) nr. 1400/2002), Punkt 5 (Kommissionens forordning (EF) nr. 240/96), Punkt 6 (Kommissionens forordning (EF) nr. 2658/2000), Punkt 7 (Kommissionens forordning (EF) nr. 2659/2000), Punkt 10 (Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68), Punkt 11 (Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86), Punkt 11b (Kommissionens forordning (EØF) nr. 1617/93), Punkt 11c (Kommissionens forordning (EF) nr. 823/2000). EEE/XPA/Bilag A/da 10

11 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 11 von 89 I bilag XVI (Indkøb): Punkt 2 (Rådets direktiv 93/37/EØF), Punkt 3 (Rådets direktiv 93/36/EØF), Punkt 4 (Rådets direktiv 93/38/EØF), Punkt 5a (Rådets direktiv 92/13/EØF), Punkt 5b (Rådets direktiv 92/50/EØF). I bilag XVII (Intellektuel ejendomsret): Punkt 6 (Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92), Punkt 6a (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1610/96). I bilag XX (Miljø): Punkt 2fa (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001), Punkt 19a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/80/EF), Punkt 21aa (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000). EEE/XPA/Bilag A/da 11

12 12 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) I bilag XXI (Statistikker): Punkt 1c (Kommissionens forordning (EF) nr. 2702/98), Punkt 1f (Kommissionens forordning (EF) nr. 1227/1999), Punkt 1g (Kommissionens forordning (EF) nr. 1228/1999), Punkt 6 (Rådets direktiv 80/1119/EØF), Punkt 7 (Rådets direktiv 80/1177/EØF), Punkt 7c (Rådets direktiv 95/57/EF), Punkt 7f (Rådets forordning (EF) nr. 1172/98), Punkt 24 (Rådets forordning (EØF) nr. 837/90), Punkt 24a (Rådets forordning (EØF) nr. 959/93), Punkt 25b (Rådets forordning (EØF) nr. 2018/93), Punkt 26 (Rådets direktiv 90/377/EØF). I bilag XXII (Selskabsret): Punkt 1 (Rådets første direktiv 68/151/EØF), Punkt 2 (Rådets andet direktiv 77/91/EØF), EEE/XPA/Bilag A/da 12

13 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 13 von 89 Punkt 3 (Rådets tredje direktiv 78/855/EØF), Punkt 4 (Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF), Punkt 6 (Rådets syvende direktiv 83/349/EØF), Punkt 9 (Rådets tolvte direktiv 89/667/EØF på selskabsrettens område). I protokol 21 om gennemførelse af konkurrencereglerne for virksomheder: Punkt 2 i artikel 3, stk. 1 (Kommissionens forordning (EF) nr. 447/98), Punkt 7 i artikel 3, stk. 1 (Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68), Punkt 11 i artikel 3, stk. 1 (Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86). I protokol 26 om EFTA tilsynsmyndighedens beføjelser og opgaver med hensyn til statsstøtte: Artikel 2 (Rådets forordning (EF) nr. 659/1999). I protokol 31 om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder: Fodnote (Rådets forordning (EØF) nr. 337/75) til artikel 4, stk. 6 (uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender), Fodnote (Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75) i artikel 5, stk. 10 (socialpolitik). Syvende led (Rådets beslutning 2000/819/EF) i artikel 7, stk. 5 (initiativ, iværksætterånd og små og mellemstore virksomheder), EEE/XPA/Bilag A/da 13

14 14 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) DEL II ANDRE ÆNDRINGER I BILAGENE TIL EØS AFTALEN Følgende ændringer indsættes i bilagene til EØS aftalen: I bilag I (Dyre- og plantesundhed), kapitel I (Veterinæranliggender) I underkapitel 1, del 1.1, punkt 4 (Rådets direktiv 97/78/EF), skal punkterne 16 og 17 i tilpasning b) ændres til 26 og 27. I bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) I kapitel XII (Levnedsmidler) I punkt 54zs (Rådets direktiv 2001/114/EF), skal "k", der indsættes i bilag II, ændres til "za". EEE/XPA/Bilag A/da 14

15 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 15 von 89 I bilag V (Arbejdskraftens frie bevægelighed): 1) I punkt 3 (Rådets direktiv 68/360/EF) skal tilpasning e), nr. ii), affattes således: "ii) fodnoten affattes således: "Alt efter udstedelsesland: belgisk(e), tjekkisk(e), dansk(e), tysk(e), estisk(e), græsk(e), islandsk(e), spansk(e), fransk(e), irsk(e), italiensk(e), cypriotisk(e), lettisk(e), liechtensteinsk(e), litauisk(e), luxembourgsk(e), ungarsk(e), maltesisk(e), nederlandsk(e), norsk(e), østrigsk(e), polsk(e), portugisisk(e), slovensk(e), slovakisk(e), finsk(e), svensk(e) og britisk(e)." 2) I punkt 7 (Kommissionens beslutning 93/569/EØF) erstattes udtrykket "Østrig, Finland, Island, Norge og Sverige" med "Island og Norge". I bilag VI (Social sikring): 1) Tilpasningerne i punkt 1 (Rådets forordning (EF) nr. 1408/71) skal ændres således: a) I tilpasningerne h), i), j), k), l), m), p), q), r), t) og v) skal punkterne "P", "Q" og "R" ændres til henholdsvis "ZA", "ZB" og "ZC". EEE/XPA/Bilag A/da 15

16 16 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) b) Listen i tilpasning n) erstattes af følgende: "301. ISLAND - BELGIEN 302. ISLAND - TJEKKIET 303. ISLAND - DANMARK Artikel 10 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni ISLAND - TYSKLAND 305. ISLAND - ESTLAND 306. ISLAND - GRÆKENLAND EEE/XPA/Bilag A/da 16

17 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 17 von ISLAND - SPANIEN 308. ISLAND - FRANKRIG 309. ISLAND - IRLAND 310. ISLAND - ITALIEN 311. ISLAND - CYPERN 312. ISLAND - LETLAND 313. ISLAND - LITAUEN EEE/XPA/Bilag A/da 17

18 18 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 314. ISLAND - LUXEMBOURG 315. ISLAND - UNGARN 316. ISLAND - MALTA 317. ISLAND - NEDERLANDENE 318. ISLAND - ØSTRIG Ingen ISLAND - POLEN 320. ISLAND - PORTUGAL EEE/XPA/Bilag A/da 18

19 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 19 von ISLAND - SLOVENIEN 322. ISLAND - SLOVAKIET 323. ISLAND - FINLAND Artikel 10 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. Juni ISLAND - SVERIGE Artikel 10 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. Juni ISLAND - DET FORENEDE KONGERIGE Ingen ISLAND - LIECHTENSTEIN 327. ISLAND - NORGE Artikel 10 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni EEE/XPA/Bilag A/da 19

20 20 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 328. LIECHTENSTEIN - BELGIEN 329. LIECHTENSTEIN - TJEKKIET 330. LIECHTENSTEIN - DANMARK 331. LIECHTENSTEIN - TYSKLAND Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 7. april 1977, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 11. august 1989 for så vidt angår udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland LIECHTENSTEIN - ESTLAND 333. LIECHTENSTEIN - GRÆKENLAND EEE/XPA/Bilag A/da 20

21 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 21 von LIECHTENSTEIN - SPANIEN 335. LIECHTENSTEIN - FRANKRIG 336. LIECHTENSTEIN - IRLAND 337. LIECHTENSTEIN - ITALIEN Artikel 5, andet punktum, i overenskomst om social sikring af 11. november 1976 vedrørende betaling af kontantydelser til personer, som er bosat i et tredjeland LIECHTENSTEIN - CYPERN 339. LIECHTENSTEIN - LETLAND EEE/XPA/Bilag A/da 21

22 22 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 340. LIECHTENSTEIN - LITAUEN 341. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG 342. LIECHTENSTEIN - UNGARN 343. LIECHTENSTEIN - MALTA 344. LIECHTENSTEIN - NEDERLANDENE 345. LIECHTENSTEIN ØSTRIG Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 23. september LIECHTENSTEIN - POLEN EEE/XPA/Bilag A/da 22

23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 23 von LIECHTENSTEIN - PORTUGAL 348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIEN 349. LIECHTENSTEIN - SLOVAKIET 350. LIECHTENSTEIN - FINLAND 351. LIECHTENSTEIN - SVERIGE Ingen overenskomst 352. LIECHTENSTEIN - DET FORENEDE KONGERIGE 353. LIECHTENSTEIN - NORGE EEE/XPA/Bilag A/da 23

24 24 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 354. NORGE - BELGIEN 355. NORGE - TJEKKIET 356. NORGE - DANMARK Artikel 10 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni NORGE - TYSKLAND 358. NORGE - ESTLAND 359. NORGE - GRÆKENLAND Artikel 16, stk. 5, i overenskomst om social sikring af 12 juni NORGE - SPANIEN EEE/XPA/Bilag A/da 24

25 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 25 von NORGE - FRANKRIG Ingen NORGE - IRLAND 363. NORGE - ITALIEN Ingen NORGE - CYPERN 365. NORGE - LETLAND 366. NORGE - LITAUEN 367. NORGE - LUXEMBOURG Ingen. EEE/XPA/Bilag A/da 25

26 26 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 368. NORGE - UNGARN Ingen NORGE - MALTA 370. NORGE - NEDERLANDENE Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 13 april NORGE - ØSTRIG a) Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 27. august b) Artikel 4 i den nævnte overenskomst vedrørende personer, som er bosat i et tredjeland. c) Punkt II i slutprotokollen til nævnte overenskomst vedrørende personer, som er bosat i et tredjeland NORGE - POLEN EEE/XPA/Bilag A/da 26

27 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 27 von NORGE - PORTUGAL Artikel 6 i overenskomst om social sikring af 5. juni NORGE - SLOVENIEN Ingen NORGE - SLOVAKIET 376. NORGE - FINLAND Artikel 10 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni NORGE - SVERIGE Artikel 10 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni NORGE - DET FORENEDE KONGERIGE Ingen.". EEE/XPA/Bilag A/da 27

28 28 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) c) Listen i tilpasning o) erstattes af følgende: "301. ISLAND - BELGIEN 302. ISLAND - TJEKKIET 303. ISLAND - DANMARK Ingen ISLAND - TYSKLAND 305. ISLAND - ESTLAND 306. ISLAND - GRÆKENLAND EEE/XPA/Bilag A/da 28

29 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 29 von ISLAND - SPANIEN 308. ISLAND - FRANKRIG 309. ISLAND - IRLAND 310. ISLAND - ITALIEN 311. ISLAND - CYPERN 312. ISLAND - LETLAND 313. ISLAND - LITAUEN EEE/XPA/Bilag A/da 29

30 30 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 314. ISLAND - LUXEMBOURG 315. ISLAND - UNGARN 316. ISLAND - MALTA 317. ISLAND - NEDERLANDENE 318. ISLAND - ØSTRIG Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 18 november ISLAND - POLEN 320. ISLAND - PORTUGAL EEE/XPA/Bilag A/da 30

31 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 31 von ISLAND - SLOVENIEN 322. ISLAND - SLOVAKIET 323. ISLAND - FINLAND Ingen ISLAND - SVERIGE Ingen ISLAND - DET FORENEDE KONGERIGE Ingen ISLAND - LIECHTENSTEIN 327. ISLAND - NORGE Ingen. EEE/XPA/Bilag A/da 31

32 32 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 328. LIECHTENSTEIN - BELGIEN 329. LIECHTENSTEIN - TJEKKIET 330. LIECHTENSTEIN - DANMARK 331. LIECHTENSTEIN - TYSKLAND Artikel 4, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 7. april 1977, som ændret ved tillægsoverenskomst nr. 1 af 11. august 1989 for så vidt angår udbetaling af kontantydelser til personer, der er bosat i et tredjeland LIECHTENSTEIN - ESTLAND 333. LIECHTENSTEIN - GRÆKENLAND EEE/XPA/Bilag A/da 32

33 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 33 von LIECHTENSTEIN - SPANIEN 335. LIECHTENSTEIN - FRANKRIG 336. LIECHTENSTEIN - IRLAND 337. LIECHTENSTEIN - ITALIEN Artikel 5, andet punktum, i overenskomst om social sikring af 11. november 1976 vedrørende betaling af kontantydelser til personer, som er bosat i et tredjeland LIECHTENSTEIN - CYPERN 339. LIECHTENSTEIN - LETLAND EEE/XPA/Bilag A/da 33

34 34 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 340. LIECHTENSTEIN - LITAUEN 341. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG 342. LIECHTENSTEIN - UNGARN 343. LIECHTENSTEIN - MALTA 344. LIECHTENSTEIN - NEDERLANDENE 345. LIECHTENSTEIN ØSTRIG Artikel 4 i overenskomst om social sikring af 23 september LIECHTENSTEIN - POLEN EEE/XPA/Bilag A/da 34

35 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 35 von LIECHTENSTEIN - PORTUGAL 348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIEN 349. LIECHTENSTEIN - SLOVAKIET 350. LIECHTENSTEIN - FINLAND 351. LIECHTENSTEIN - SVERIGE 352. LIECHTENSTEIN - DET FORENEDE KONGERIGE 353. LIECHTENSTEIN - NORGE EEE/XPA/Bilag A/da 35

36 36 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 354. NORGE - BELGIEN 355. NORGE - TJEKKIET 356. NORGE - DANMARK Ingen NORGE - TYSKLAND 358. NORGE - ESTLAND 359. NORGE - GRÆKENLAND Ingen NORGE - SPANIEN EEE/XPA/Bilag A/da 36

37 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 37 von NORGE - FRANKRIG Ingen NORGE - IRLAND 363. NORGE - ITALIEN Ingen NORGE - CYPERN 365. NORGE - LETLAND 366. NORGE - LITAUEN EEE/XPA/Bilag A/da 37

38 38 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 367. NORGE - LUXEMBOURG Ingen NORGE - UNGARN Ingen NORGE - MALTA 370. NORGE - NEDERLANDENE Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 13 april NORGE - ØSTRIG a) Artikel 5, stk. 2, i overenskomst om social sikring af 27. august b) Artikel 4 i den nævnte overenskomst vedrørende personer, som er bosat i et tredjeland. c) Punkt II i slutprotokollen til nævnte overenskomst vedrørende personer, som er bosat i et tredjeland NORGE - POLEN EEE/XPA/Bilag A/da 38

39 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 39 von NORGE - PORTUGAL Ingen NORGE - SLOVENIEN Ingen NORGE - SLOVAKIET 376. NORGE - FINLAND Ingen NORGE - SVERIGE Ingen NORGE - DET FORENEDE KONGERIGE Ingen.". EEE/XPA/Bilag A/da 39

40 40 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) d) I tilpasning s) skal punkt g) ændres til j). e) I tilpasning u) ændres punkterne 13, 14 og 15 til 17, 18 og Tilpasningerne i punkt 2 (Rådets forordning (EF) nr. 574/72) skal ændres således: a) I tilpasning a), b), c), f), h), i), l), m), og n) skal punkterne "P", "Q" og "R" ændres til henholdsvis punkterne "ZA", "ZB" og "ZC". b) I tilpasningen d) og e) erstattes udtrykket "K. ØSTRIG" med udtrykket "R. ØSTRIG". c) Listen i tilpasning g) erstattes af følgende: "301. ISLAND - BELGIEN Finder ikke anvendelse ISLAND - TJEKKIET EEE/XPA/Bilag A/da 40

41 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 41 von ISLAND - DANMARK Artikel 23 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidig afkald på refusion i henhold til artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, i forordningen (udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved arbejdsløshed) og artikel 105, stk. 2, i gennemførelsesforordningen (udgifter ved administrativ og lægelig kontrol) ISLAND - TYSKLAND Finder ikke anvendelse ISLAND - ESTLAND 306. ISLAND - GRÆKENLAND Finder ikke anvendelse ISLAND - SPANIEN Finder ikke anvendelse. EEE/XPA/Bilag A/da 41

42 42 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 308. ISLAND - FRANKRIG Finder ikke anvendelse ISLAND - IRLAND Finder ikke anvendelse ISLAND - ITALIEN Finder ikke anvendelse ISLAND - CYPERN 312. ISLAND - LETLAND 313. ISLAND - LITAUEN EEE/XPA/Bilag A/da 42

43 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 43 von ISLAND - LUXEMBOURG Ingen ISLAND - UNGARN 316. ISLAND - MALTA 317. ISLAND - NEDERLANDENE Brevveksling af 25. april og 26. maj 1995 vedrørende artikel 36, stk. 3, og artikel 63, stk. 3, i forordningen om afkald på refusion af udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme, som anført i kapitel 1 og 4 i afsnit III i forordning 1408/71 med undtagelse af artikel 22, stk. 1, litra c), og artikel 55, stk. 1, litra c) ISLAND - ØSTRIG Ordning af 21 juni 1995 om refusion af udgifter på området social sikring. EEE/XPA/Bilag A/da 43

44 44 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 319. ISLAND - POLEN 320. ISLAND - PORTUGAL Finder ikke anvendelse ISLAND - SLOVENIEN 322. ISLAND - SLOVAKIET 323. ISLAND - FINLAND Artikel 23 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidig afkald på refusion i henhold til artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, i forordningen (udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved arbejdsløshed) og artikel 105, stk. 2, i gennemførelsesforordningen (udgifter ved administrativ og lægelig kontrol). EEE/XPA/Bilag A/da 44

45 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 45 von ISLAND - SVERIGE Artikel 23 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidig afkald på refusion i henhold til artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, i forordningen (udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved arbejdsløshed) og artikel 105, stk. 2, i gennemførelsesforordningen (udgifter ved administrativ og lægelig kontrol) ISLAND - DET FORENEDE KONGERIGE Ingen ISLAND - LIECHTENSTEIN Finder ikke anvendelse ISLAND - NORGE Artikel 23 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidig afkald på refusion i henhold til artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, i forordningen (udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved arbejdsløshed) og artikel 105, stk. 2, i gennemførelsesforordningen (udgifter ved administrativ og lægelig kontrol). EEE/XPA/Bilag A/da 45

46 46 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 328. LIECHTENSTEIN - BELGIEN Finder ikke anvendelse LIECHTENSTEIN - TJEKKIET 330. LIECHTENSTEIN - DANMARK Finder ikke anvendelse LIECHTENSTEIN - TYSKLAND Ingen LIECHTENSTEIN - ESTLAND 333. LIECHTENSTEIN - GRÆKENLAND Finder ikke anvendelse. EEE/XPA/Bilag A/da 46

47 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 47 von LIECHTENSTEIN - SPANIEN Finder ikke anvendelse LIECHTENSTEIN - FRANKRIG Finder ikke anvendelse LIECHTENSTEIN - IRLAND Finder ikke anvendelse LIECHTENSTEIN - ITALIEN Ingen LIECHTENSTEIN - CYPERN 339. LIECHTENSTEIN - LETLAND EEE/XPA/Bilag A/da 47

48 48 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 340. LIECHTENSTEIN - LITAUEN 341. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG Finder ikke anvendelse LIECHTENSTEIN - UNGARN 343. LIECHTENSTEIN - MALTA 344. LIECHTENSTEIN - NEDERLANDENE Artikel 2 til 6 i aftalen af 27. november 2000 om refusion af udgifter på området social sikring LIECHTENSTEIN ØSTRIG Ordning af 14. december 1995 om refusion af udgifter på området social sikring. EEE/XPA/Bilag A/da 48

49 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 49 von LIECHTENSTEIN - POLEN 347. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL Finder ikke anvendelse LIECHTENSTEIN - SLOVENIEN 349. LIECHTENSTEIN - SLOVAKIET 350. LIECHTENSTEIN - FINLAND Finder ikke anvendelse LIECHTENSTEIN - SVERIGE Finder ikke anvendelse LIECHTENSTEIN - DET FORENEDE KONGERIGE Finder ikke anvendelse. EEE/XPA/Bilag A/da 49

50 50 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 353. LIECHTENSTEIN - NORGE Finder ikke anvendelse NORGE - BELGIEN Finder ikke anvendelse NORGE - TJEKKIET 356. NORGE - DANMARK Artikel 23 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidig afkald på refusion i henhold til artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, i forordningen (udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved arbejdsløshed) og artikel 105, stk. 2, i gennemførelsesforordningen (udgifter ved administrativ og lægelig kontrol) NORGE - TYSKLAND Artikel 1 i overenskomsten af 28. maj 1999 om afkald på refusion af udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og udgifter ved administrativ og lægelig kontrol. EEE/XPA/Bilag A/da 50

51 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 51 von NORGE - ESTLAND 359. NORGE - GRÆKENLAND Ingen NORGE - SPANIEN Finder ikke anvendelse NORGE - FRANKRIG Ingen NORGE - IRLAND Finder ikke anvendelse NORGE - ITALIEN Ingen. EEE/XPA/Bilag A/da 51

52 52 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 364. NORGE - CYPERN 365. NORGE - LETLAND 366. NORGE - LITAUEN 367. NORGE - LUXEMBOURG Artikel 2 til 4 i overenskomst af 19. marts 1998 om refusion af udgifter på området social sikring NORGE - UNGARN Ingen NORGE - MALTA EEE/XPA/Bilag A/da 52

53 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 53 von NORGE - NEDERLANDENE Brevveksling af 13. januar 1994 og 10. juni 1994 vedrørende artikel 36, stk. 3, og artikel 63, stk. 3, i forordning 1408/71 (afkald på refusion af udgifter til naturalydelser udredt i henhold til betingelserne i kapitel 1 og 4 i afsnit III i forordning 1408/71 med undtagelse af artikel 22, stk. 1, litra c), og artikel 55, stk. 1, litra c), samt udgifter ved administrativ og lægelig kontrol i henhold til artikel 105 i forordning 574/72) NORGE - ØSTRIG Ordning af 17. december 1996 vedrørende refusion af udgifter på området social sikring NORGE - POLEN 373. NORGE - PORTUGAL Ingen NORGE - SLOVENIEN Ingen. EEE/XPA/Bilag A/da 53

54 54 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 375. NORGE - SLOVAKIET 376. NORGE - FINLAND Artikel 23 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidig afkald på refusion i henhold til artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, i forordningen (udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved arbejdsløshed) og artikel 105, stk. 2, i gennemførelsesforordningen (udgifter ved administrativ og lægelig kontrol) NORGE - SVERIGE Artikel 23 i den nordiske overenskomst om social sikring af 15. juni 1992: Aftale om gensidig afkald på refusion i henhold til artikel 36, stk. 3, artikel 63, stk. 3, og artikel 70, stk. 3, i forordningen (udgifter til naturalydelser ved sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ydelser ved arbejdsløshed) og artikel 105, stk. 2, i gennemførelsesforordningen (udgifter ved administrativ og lægelig kontrol). EEE/XPA/Bilag A/da 54

55 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 55 von NORGE - DET FORENEDE KONGERIGE Brevveksling af 20. marts 1997 og 3. april 1997 vedrørende artikel 36, stk. 3, og artikel 63, stk. 3, i forordningen (refusion eller afkald på refusion af udgifter til naturalydelser) og artikel 105 i gennemførelsesforordningen (afkald på udgifter ved administrativ og lægelig kontrol).". d) Listen i tilpasning j) erstattes af følgende: "Island og Belgien Island og Tjekkiet Island og Tyskland Island og Estland Island og Spanien Island og Frankrig Island og Cypern Island og Letland Island og Litauen Island og Luxembourg Island og Ungarn Island og Malta Island og Nederlandene Island og Østrig Island og Polen Island og Slovenien EEE/XPA/Bilag A/da 55

56 56 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) Island og Slovakiet Island og Finland Island og Sverige Island og Det Forenede kongerige Island og Liechtenstein Island og Norge Liechtenstein og Belgien Liechtenstein og Tjekkiet Liechtenstein og Tyskland Liechtenstein og Estland Liechtenstein og Spanien Liechtenstein og Frankrig Liechtenstein og Cypern Liechtenstein og Letland Liechtenstein og Litauen Liechtenstein og Irland Liechtenstein og Luxembourg Liechtenstein og Nederlandene Liechtenstein og Ungarn Liechtenstein og Malta Liechtenstein og Østrig Liechtenstein og Polen Liechtenstein og Slovenien Liechtenstein og Slovakiet Liechtenstein og Finland Liechtenstein og Sverige EEE/XPA/Bilag A/da 56

57 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 57 von 89 Liechtenstein og Det Forenede Kongerige Liechtenstein og Norge Norge og Belgien Norge og Tjekkiet Norge og Tyskland Norge og Estland Norge og Spanien Norge og Frankrig Norge og Irland Norge og Cypern Norge og Letland Norge og Litauen Norge og Luxembourg Norge og Ungarn Norge og Malta Norge og Nederlandene Norge og Østrig Norge og Polen Norge og Portugal Norge og Slovenien Norge og Slovakiet Norge og Finland Norge og Sverige Norge og Det Forenede Kongerige". EEE/XPA/Bilag A/da 57

58 58 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 3) Punkterne "P", "Q" og "R" i tilpasningen i punkt 3.27 (afgørelse nr. 136) skal ændres til henholdsvis punkterne "ZA", "ZB" og "ZC". 4) Punkterne "P", "Q" og "R" i tilpasningen i punkt 3.37 (afgørelse nr. 150) skal ændres til henholdsvis punkterne "ZA", "ZB" og "ZC". I bilag VII (Gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer): 1) Punkterne n), o) og p) i tilpasning a) i punkt 18 (Rådets direktiv 85/384/EØF) skal ændres til henholdsvis punkterne za), zb) og zc), og punkterne l), m) og q) udgår. 2) I afsnit 1 i tilpasningerne i punkt 11 (Rådets direktiv 78/687/EØF) erstattes udtrykket "artikel 19, 19a og 19b" af udtrykket "artikel 19, 19a, 19b, 19c og 19d". I bilag XIII (Transport): 1) Punkt 5 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96 ændres således: a) I tilpasning i) ændres punkterne 2.15 og 2.16 til henholdsvis punkterne 2.26 og EEE/XPA/Bilag A/da 58

59 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 59 von 89 b) I tilpasning j) ændres punkt 3.16 til punkt c) I tilpasning ja) ændres punkterne 5.6 og 5.7 til henholdsvis punkterne 5.8 og 5.9 d) I tilpasning k) ændres punkterne 6.8 og 6.9 til henholdsvis punkterne 6.18 og ) Bilag VI (MODEL TIL KOMMUNIKATION) som anført i tillæg 6 skal erstattes med teksten i tillægget til dette bilag. I bilag XXI (Statistikker): 1) Tilpasning b) i punkt 6 (Rådets direktiv 80/1119/EØF) erstattes med følgende: "Bilag III ændres som følger: 1) Følgende indsættes mellem overskriften "LISTE OVER LANDE OG GRUPPER AF LANDE" og skemaets del I: "A. EØS-stater"; 2) Del II-VII affattes således: "II. EFTA-EØS-stater 26. Island 27. Norge EEE/XPA/Bilag A/da 59

60 60 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) B. Lande udenfor EØS III. Europæiske lande udenfor EØS 28. Schweiz 29. SNG 30. Rumænien 31. Bulgarien 32. Forbundsrepublikken Jugoslavien 33. Tyrkiet 34. Andre europæiske lande udenfor EØS. IV. 35. Amerikas Forenede Stater V. 36. Andre lande". EEE/XPA/Bilag A/da 60

61 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 61 von Tilpasning c) i punkt 7 (Rådets direktiv 80/1177/EØF) erstattes af følgende: "Bilag III ændres således: 1) Mellem overskriften "LISTE OVER LANDE OG GRUPPER AF LANDE" og del I i skemaet indsættes følgende: "A. EØS-stater" 2) Del II-VII erstattes af følgende: "II. EFTA-EØS-stater 26. Island 27. Norge B. Lande udenfor EØS 28. Schweiz 29. Forbundsrepublikken Jugoslavien 30. Tyrkiet 31. SNG 32. Rumænien 33. Bulgarien 34. Nær- og mellemøstlige lande 35. Andre lande". EEE/XPA/Bilag A/da 61

62 62 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) I bilag XXII (Selskabsret): 1. Punkterne p), q) og r) i tilpasning b) i punkt 4 (Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF) skal ændres til henholdsvis punkterne za), zb) og zc). 2. Punkterne p), q) og r) i punkt 6 (Rådets syvende direktiv 83/349/EØF) skal ændres til henholdsvis punkterne za), zb) og zc). EEE/XPA/Bilag A/da 62

63 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 63 von 89 Tillæg "BILAG VI MODEL TIL KOMMUNIKATION Som omhandlet i artikel 7, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 12/98 af 11. december 1997 om betingelserne for transportvirksomheders adgang til at udføre personbefordring ad landevej i en medlemsstat, hvor de er ikke er hjemmehørende, som tilpasset for anvendelse af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Cabotagekørsel udført i løbet af.. (kvartal)... (år) af transportvirksomheder etableret i (EFTA statens navn) Værtsmedlemsstat i EF eller værtsstat i EFTA A Antal passagerer Speciel rutekørsel Anden kørsel end rutekørsel Speciel rutekørsel Antal passagerer - km Speciel rutekørsel Anden kørsel end rutekørsel Speciel rutekørsel CZ B D EST DK E GR FIN F EEE/XPA/Bilag A/da 63

64 64 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) I CY LV LT IRL L H M NL PL P SLO SK S UK IS FL N Cabotage i alt " EEE/XPA/Bilag A/da 64

65 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 65 von 89 BILAG B Liste som omhandlet i aftalens artikel 4 Bilagene til EØS-aftalen ændres således: Bilag I (Dyre- og plantesundhed): 1) I kapitel I, del 5.1, punkt 4 (Rådets direktiv 92/46/EØF), indsættes følgende: Den Tjekkiske Republik (bilag V, kapitel 3, afsnit A, punkt 1), Letland (bilag VIII, kapitel 4, afsnit B, del I, punkt 1), Litauen (bilag IX, kapitel 5, afsnit B, del I), Malta (bilag XI, kapitel 4, afsnit B, del I, punkt 1) og Polen (bilag XII, kapitel 6, afsnit B, del I, punkt 1), skal anvendes." 2) I kapitel I, del 6.1, punkt 1 (Rådets direktiv 64/433/EØF), indsættes følgende før tilpasningsteksten: Den Tjekkiske Republik (bilag V, kapitel 3, afsnit A, del I, punkt 1), Letland (bilag VIII, kapitel 4, afsnit B, del I, punkt 1), Litauen (bilag IX, kapitel 5, afsnit B, del I), Ungarn (bilag X, kapitel 5, afsnit B, punkt 1), Polen (bilag XII, kapitel 6, afsnit B, del I, punkt 1) og Slovakiet (bilag XIV, kapitel 5, afsnit B), skal anvendes." EEE/XPA/Bilag B/da 1

66 66 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 3) I kapitel I, del 6.1, punkt 2 (Rådets direktiv 71/118/EØF), indsættes følgende før tilpasningsteksten: Den Tjekkiske Republik (bilag V, kapitel 3, afsnit A, del I, punkt 1), Letland (bilag VIII, kapitel 4, afsnit B, del I, punkt 1), Litauen (bilag IX, kapitel 5, afsnit B, del I) og Polen (bilag XII, kapitel 6, afsnit B, del I, punkt 1), skal anvendes." 4) I kapitel I, del 6.1, punkt 4 (Rådets direktiv 77/99/EØF), indsættes følgende før tilpasningsteksten: Den Tjekkiske Republik (bilag V, kapitel 3, afsnit A, del I, punkt 1), Letland (bilag VIII, kapitel 4, afsnit B, del I, punkt 1), Litauen (bilag IX, kapitel 5, afsnit B, del I), Polen (bilag XII, kapitel 6, afsnit B, del I, punkt 1) og Slovakiet (bilag XIV, kapitel 5, afsnit B), skal anvendes." 5) I kapitel I, del 6.1, punkt 6 (Rådets direktiv 94/65/EF), indsættes følgende før tilpasningsteksten: Letland (bilag VIII, kapitel 4, afsnit B, del I, punkt 1), Litauen (bilag IX, kapitel 5, afsnit B, del I) og Polen (bilag XII, kapitel 6, afsnit B, del I, punkt 1), skal anvendes." EEE/XPA/Bilag B/da 2

67 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 67 von 89 6) I kapitel I, del 6.1, punkt 7 (Rådets direktiv 89/437/EØF), indsættes følgende før tilpasningsteksten: Den Tjekkiske Republik (bilag V, kapitel 3, afsnit A, del I, punkt 1), skal anvendes." 7) I kapitel I, del 6.1, punkt 8 (Rådets direktiv 91/493/EØF), indsættes følgende før tilpasningsteksten: Letland (bilag VIII, kapitel 4, afsnit B, del I, punkt 1), Litauen (bilag IX, kapitel 5, afsnit B, del I), Polen (bilag XII, kapitel 6, afsnit B, del I, punkt 1) og Slovakiet (bilag XIV, kapitel 5, afsnit B), skal anvendes." 8) I kapitel I, del 6.1, punkt 11 (Rådets direktiv 92/46/EØF), indsættes følgende før tilpasningsteksten: Den Tjekkiske Republik (bilag V, kapitel 3, afsnit A, del I, punkt 1), Letland (bilag VIII, kapitel 4, afsnit B, del I, punkt 1), Litauen (bilag IX, kapitel 5, afsnit B, del I), Malta (bilag XI, kapitel 4, afsnit B, del I, punkt 1) og Polen (bilag XII, kapitel 6, afsnit B, del I, punkt 1), skal anvendes." EEE/XPA/Bilag B/da 3

68 68 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 9) I kapitel I, del 8.1, punkt 10 (Rådets direktiv 94/65/EF), indsættes følgende: Letland (bilag VIII, kapitel 4, afsnit B, del I, punkt 1), Litauen (bilag IX, kapitel 5, afsnit B, del I) og Polen (bilag XII, kapitel 6, afsnit B, del I, punkt 1), skal anvendes." 10) I kapitel I, del 8.1, punkt 11 (Rådets direktiv 91/493/EØF), indsættes følgende: Letland (bilag VIII, kapitel 4, afsnit B, del I, punkt 1), Litauen (bilag IX, kapitel 5, afsnit B, del I), Polen (bilag XII, kapitel 6, afsnit B, del I, punkt 1) og Slovakiet (bilag XIV, kapitel 5, afsnit B), skal anvendes." 11) I kapitel I, del 8.1, punkt 13 (Rådets direktiv 92/46), indsættes følgende: Den Tjekkiske Republik (bilag V, kapitel 3, afsnit A, del I, punkt 1), Letland (bilag VIII, kapitel 4, afsnit B, del I, punkt 1), Litauen (bilag IX, kapitel 5, afsnit B, del I), Malta (bilag XI, kapitel 4, afsnit B, del I, punkt 1) og Polen (bilag XII, kapitel 6, afsnit B, del I, punkt 1), skal anvendes." EEE/XPA/Bilag B/da 4

69 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 69 von 89 12) I kapitel I, del 9.1, punkt 8 (Rådets direktiv 1999/74/EF), indsættes følgende: "De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 16. April 2003 for Den Tjekkiske Republik (bilag V, kapitel 3, afsnit A, del I, punkt 2), Ungarn (bilag X, kapitel 5, afsnit B, punkt 2), Malta (bilag XI, kapitel 4, afsnit B, del I, punkt 2), Polen (bilag XII, kapitel 6, afsnit B, del I, punkt 2) og Slovenien (bilag XIII, kapitel 5, afsnit B, del I, punkt 1), skal anvendes." 13) I kapitel II, punkt 15 (Rådets direktiv 82/471/EØF), indsættes følgende før tilpasningsteksten: Den Tjekkiske Republik (bilag V, kapitel 3, afsnit B), skal anvendes." 14) I kapitel III, punkt 3 (Rådets direktiv 66/402/EØF), indsættes følgende før tilpasningsteksten: Cypern (bilag VII, kapitel 5, afsnit B, punkt 1), skal anvendes." EEE/XPA/Bilag B/da 5

70 70 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) Bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering): 1) I kapitel IX, punkt 27a (Rådets direktiv 93/42/EØF), indsættes følgende: Polen (bilag XII, kapitel 1, punkt 2), skal anvendes." 2) I kapitel X, punkt 5 (Rådets direktiv 93/42/EØF), indsættes følgende: Polen (bilag XII, kapitel 1, punkt 2), skal anvendes." 3) I kapitel X, punkt 7 (Rådets direktiv 90/385/EØF), indsættes følgende: Polen (bilag XII, kapitel 1, punkt 1), skal anvendes." 4) I kapitel XII, punkt 54b (Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91), indsættes følgende før tilpasningsteksten: Estland (bilag VI, kapitel 4, punkt 1), Letland (bilag VIII, kapitel 4, afsnit A, punkt 1) og Litauen (bilag IX, kapitel 5, afsnit A, punkt 1), skal anvendes." EEE/XPA/Bilag B/da 6

71 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 71 von 89 5) I kapitel XIII, punkt 15p (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF), indsættes følgende: Litauen (bilag IX, kapitel 1, punkt 1) og Polen (bilag XII, kapitel 1, punkt 4), skal anvendes." 6) I kapitel XIII, punkt 15q (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF), indsættes følgende: Cypern (bilag VII, kapitel 1), Litauen (bilag IX, kapitel 1, punkt 2), Malta (bilag XI, kapitel 1, punkt 2), Polen (bilag XII, kapitel 1, punkt 5) og Slovenien (bilag XIII, kapitel 1), skal anvendes." 7) I kapitel XV, punkt 12a (Rådets direktiv 91/414/EØF), indsættes følgende: Polen (bilag XII, kapitel 6, afsnit B, del II, punkt 2), skal anvendes." EEE/XPA/Bilag B/da 7

72 72 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 8) I kapitel XVII, punkt 7 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF), indsættes følgende: Den Tjekkiske Republik (bilag V, kapitel 7, afsnit A), Cypern (bilag VII, kapitel 9, afsnit B), Letland (bilag VIII, kapitel 10, afsnit B, punkt 2), Litauen (bilag IX, kapitel 10, afsnit B), Ungarn (bilag X, kapitel 8, afsnit A, punkt 2), Malta (bilag XI, kapitel 10, afsnit B, punkt 2), Polen (bilag XII, kapitel 13, afsnit B, punkt 2), Slovenien (bilag XIII, kapitel 9, afsnit A) og Slovakiet (bilag XIV, kapitel 9, afsnit B, punkt 2), skal anvendes." 9) I kapitel XVII, punkt 8 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/63/EF), indsættes følgende før tilpasningen: Estland (bilag VI, kapitel 9, afsnit A), Letland (bilag VIII, kapitel 10, afsnit A), Litauen (bilag IX, kapitel 10, afsnit A), Malta (bilag XI, kapitel 10, afsnit A), Polen (bilag XII, kapitel 13, afsnit A, punkt 1) og Slovakiet (bilag XIV, kapitel 9, afsnit A), skal anvendes." 10) I kapitel XXX, punkt 2 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF), indsættes følgende: Polen (bilag XII, kapitel 1, punkt 3), skal anvendes." EEE/XPA/Bilag B/da 8

73 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 73 von 89 Bilag IV (Energi): 1) I punkt 14 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF) indsættes følgende før tilpasningsteksten: Estland (bilag VI, kapitel 8, punkt 2), skal anvendes." 2) I punkt 16 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/30/EF) indsættes følgende før tilpasningsteksten i kapitel XIV: Den Tjekkiske Republik (bilag V, kapitel 6, punkt 2), skal anvendes." Bilag V (Arbejdskraftens frie bevægelighed): Følgende indsættes før overskriften "OMHANDLEDE RETSAKTER": "OVERGANGSPERIODE De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 16. april 2003 for Den Tjekkiske Republik (bilag V, kapitel 1), Estland (bilag VI, kapitel 1), Letland (bilag VIII, kapitel 1), Litauen (bilag IX, kapitel 2), Ungarn (bilag X, kapitel 1), Malta (bilag IX, kapitel 2), Polen (bilag XII, kapitel 2), Slovenien (bilag XIII, kapitel 2) og Slovakiet (bilag XIV, kapitel 3), skal anvendes. EEE/XPA/Bilag B/da 9

74 74 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) Med hensyn til de beskyttelsesforanstaltninger, der indgår i de overgangsordninger, der er nævnt i det foregående afsnit, med undtagelse af ordningerne for Malta, skal PROTOKOL 44 OM BE- SKYTTELSESFORANSTALTNINGERNE I TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 anvendes.". Bilag VIII (Etableringsret): 1) Følgende indsættes før overskriften "OMHANDLEDE RETSAKTER": "OVERGANGSPERIODE De overgangsordninger, der er anført i bilagene til tiltrædelsesakten af 16. april 2003 for Den Tjekkiske Republik (bilag V, kapitel 1), Estland (bilag VI, kapitel 1), Letland (bilag VIII, kapitel 1), Litauen (bilag IX, kapitel 2), Ungarn (bilag X, kapitel 1), Malta (bilag IX, kapitel 2), Polen (bilag XII, kapitel 2), Slovenien (bilag XIII, kapitel 2) og Slovakiet (bilag XIV, kapitel 3), skal anvendes. Med hensyn til de beskyttelsesforanstaltninger, der indgår i de overgangsordninger, der er nævnt i det foregående afsnit, med undtagelse af ordningerne for Malta, skal PROTOKOL 44 OM BESKYTTELSESFORANSTALTNINGERNE I TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 anvendes." EEE/XPA/Bilag B/da 10

75 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 75 von 89 2) I afsnittet "SEKTORTILPASNINGER" erstattes det indledende afsnit i tilpasningen vedrørende Liechtenstein, som blev indført ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 191/1999 af 17. december 1999, af følgende: "Følgende finder anvendelse for Liechtenstein. Under skyldig hensyntagen til Liechtensteins geografiske situation tages denne ordning op til fornyet behandling hvert femte år, første gang før maj 2009." Bilag IX (Finansielle tjenesteydelser): 1) I punkt 14 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF) indsættes følgende før tilpasningsteksten: Cypern (bilag VII, kapitel 2), Ungarn (bilag X, kapitel 2, punkt 2), Polen (bilag XII, kapitel 3, punkt 2) og Slovenien (bilag XIII, kapitel 3, punkt 4), skal anvendes." 2) I punkt 19a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF) tilføjes følgende: Estland (bilag VI, kapitel 2, punkt 1), Letland (bilag VIII, kapitel 2, punkt 1), Litauen (bilag IX, kapitel 3, punkt 1) og Slovenien (bilag XIII, kapitel 3, punkt 2), skal anvendes." EEE/XPA/Bilag B/da 11

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1 SLUTAKT AF/EEE/XPA/da 1 De befuldmægtigede for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og for: KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 4 dänischer Vertragstext DA (Normativer Teil) 1 von 21 AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

15410/17 SDM/cg DGC 1A

15410/17 SDM/cg DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Tredje tillægsprotokol

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE EEE/BG/RO/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

KONSOLIDEREDE UDGAVER AF

KONSOLIDEREDE UDGAVER AF 7.6.2016 Den Europæiske Unions Tidende C 202/1 KONSOLIDEREDE UDGAVER AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION OG TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE (2016/C 202/01) 7.6.2016 Den Europæiske Unions

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk.

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. L 189/48 14.7.2016 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

7621/16 KHO/CHB/gj DGC 1A

7621/16 KHO/CHB/gj DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. oktober 2016 (OR. en) 7621/16 Interinstitutionel sag: 2016/0091 (NLE) WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne... 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 251 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Traktat mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS,

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT AF/CE/DZ/da 1 2 von 12 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil)

Læs mere

I. ANMODNING OM OPLYSNINGER om udstationering af arbejdstagere i forbindelse med levering af en tjenesteydelse

I. ANMODNING OM OPLYSNINGER om udstationering af arbejdstagere i forbindelse med levering af en tjenesteydelse FORMULAR TIL (FRIVILLIG) BRUG FOR DEN ANMODENDE MYNDIGHED I. ANMODNING OM OPLYSNINGER om udstationering af arbejdstagere i forbindelse med levering af en tjenesteydelse I overensstemmelse med artikel 4

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

AKT OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSESVILKÅR SAMT OM TILPASNING AF DE TRAKTATER, SOM DEN EUROPÆISKE UNION BYGGER PÅ

AKT OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSESVILKÅR SAMT OM TILPASNING AF DE TRAKTATER, SOM DEN EUROPÆISKE UNION BYGGER PÅ 1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - dänische Akte: Bedingungen, Anhänge (Normativer Teil) 1 von 413 AKT OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSESVILKÅR SAMT OM TILPASNING AF DE TRAKTATER,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer

Læs mere

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Dänisch (Normativer Teil) 1 von 13 DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN FÆLLES ERKLÆRING OM DEN SAMTIDIGE UDVIDELSE AF DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG Meddelelse fra Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om status over gennemførelsen af de prioriterede anstaltninger i den

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD))

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) 17.10.2018 A8-0321/78 Ændringsforslag 78 Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen Betænkning Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/2017 2017/0291(COD))

Læs mere

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (økonomi og finans) 9. juli 2019 11129/19 1 INDHOLD

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 338/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1239/2010 af 20. december 2010 om tilpasning med virkning fra den 1. juli

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0057 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2013 COM(2013) 57 final 2013/0036 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af visse direktiver vedrørende transportpolitik

Læs mere

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA5944 Flash Eurobarometer 99 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0333 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0333 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0333 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.6.2007 KOM(2007) 333 endelig 2007/0115 (AVC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien. AL Albanien T T T.

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien. AL Albanien T T T. Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T T T BG Bulgarien T

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 ConseilUE Rådetfor DenEuropæiskeUnion PUBLIC Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 Interinstitutionelsag: 2014/0151(NLE) LIMITE CLIMA70 ENV618 ENER317 ONU85 ISL32 LOVGIVNINGSMÆSSIGERETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Første del: Principper... Anden del: Tilpasning af traktaterne... INDHOLDSFORTEGNELSE A. Traktat mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ET CIVILT GLOBALT SATELLITNAVIGATIONSSYSTEM (GNSS) MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER OG KONGERIGET MAROKKO

SAMARBEJDSAFTALE OM ET CIVILT GLOBALT SATELLITNAVIGATIONSSYSTEM (GNSS) MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER OG KONGERIGET MAROKKO 86 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 04 Vertragstext dänisch - DA (Normativer Teil) 1 von 21 SAMARBEJDSAFTALE OM ET CIVILT GLOBALT SATELLITNAVIGATIONSSYSTEM (GNSS) MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2010 KOM(2010)364 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM MEDLEMSSTATERNES ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 95/50/EF OM INDFØRELSE

Læs mere

Ikkelovgivningsmæssig liste 12831/19 + COR 1

Ikkelovgivningsmæssig liste 12831/19 + COR 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. oktober 2019 (OR. en) 12687/19 OJ CONS 52 AGRI 473 PECHE 417 FORELØBIG GSORDEN RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) ECCL, Luxembourg 14.

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2013 COM(2013) 467 final 2013/0219 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

13107/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 28. oktober 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446

13107/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 28. oktober 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) 14. og 15. oktober

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer (KRES)

Vejledning til indberetning af store debitorer (KRES) Vejledning til indberetning af store debitorer (KRES) Finanstilsynet 4 april 2017 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet indberette eksponeringer over en

Læs mere

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR STATISTIK 15/09/2008 VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Eurobarometer, Standard (EB 69) Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 AF/ACP/CE/2005/da 2 De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 4.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 93/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 311/2008 af 3. april 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere