AARHUS UNIVERSITET. Bidrag til besvarelse af tre spørgsmål til fødevareministeren stillet af Miljøudvalget. NaturErhvervstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET. Bidrag til besvarelse af tre spørgsmål til fødevareministeren stillet af Miljøudvalget. NaturErhvervstyrelsen"

Transkript

1 AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Bidrag til besvarelse af tre spørgsmål til fødevareministeren stillet af Miljøudvalget NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 16. marts bedt DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om bidrag til besvarelse af spørgsmål 355, 356 og 358 til fødevareministeren stillet af Miljøudvalget den 11. marts Vedlagte notat er udarbejdet af specialkonsulent Ole-Kenneth Nielsen og akademisk medarbejder Mette Hjort Mikkelsen, begge Institut for Miljøvidenskab. Notatet er udarbejdet som led i Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus Universitet, DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Med venlig hilsen Rikke Flinterup Specialkonsulent, Koordinator for myndighedsrådgivning. DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Rikke Flinterup Specialkonsulent Dato: 30. januar 2015 Direkte tlf.: Mobiltlf.: Fax: Sagsnummer: Afs. CVR-nr.: Reference: rcf Side 1/1 Kopi til: Innovation DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Aarhus Universitet Blichers Allé Tjele Tlf.: Fax:

2 Bidrag til besvarelse af alm. del spm. 355, 356 og 358 til fødevareministeren stillet af Miljøudvalget Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 20. marts 2015 Ole-Kenneth Nielsen og Mette Hjort Mikkelsen Institut for Miljøvidenskab Rekvirent: NaturErhvervstyrelsen Antal sider: 13 Kvalitetssikring, centret: Vibeke Vestergaard Nielsen AARHUS AU UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Tel.:

3 Indhold Baggrund 3 Bidrag til svar på Miljøudvalgets alm. del spm. 355, 356 og

4 Baggrund Til brug for besvarelsen er der anvendt officielle data for ammoniakudledninger rapporteret af lande til konventionen om langtransporteret grænseoverskridende luftforurening. Data er tilgængelige for perioden 1990 til 2011/2012 gennem en dataservice på det Europæiske Miljøagenturs hjemmeside 1. Data for mælkeproduktion 2 og svineproduktion i form af henholdsvis antallet af producerede svin 3 og den slagtede mængde 4 stammer fra Eurostat. Beregningerne fremgår af bilag 1. Bidrag til svar på Miljøudvalgets alm. del spm. 355, 356 og 358 Spørgsmål 355 Ministeren bedes bekræfte, at Danmark er det land, blandt de 10 største mælkeproducenter i EU, som siden 2004 har haft den laveste ammoniakudledning pr. kilo produceret mælk. Svar Ifølge Eurostat (Europæisk statistikorganisation) er Danmark i 2012 den 9. største mælkeproducent i EU, og ifølge data for ammoniakudledninger rapporteret af lande til konventionen om langtransporteret grænseoverskridende luftforurening har Danmark den laveste udledning af ammoniak på 3,0 gram per produceret kilo mælk. Af de 10 lande med den største mælkeproduktion har Holland og Spanien den næstlaveste og tredje laveste ammoniakudledning på henholdsvis 3,1 og 3,2 gram per produceret kilo mælk. Ekstern gennemgang af Spaniens opgørelse foretaget i 2014 viste, at der i ammoniakudledningen fra husdyrgødning ikke er taget højde for den ammoniakudledning, der sker ved udbringning af husdyrgødningen. Dermed er ammoniakudledningen givetvis højere per produceret kilo mælk end de rapporterede data. Spørgsmål 356 Ministeren bedes bekræfte, at Danmark har haft den næststørste reduktion af ammoniakudledningen pr. kilo mælk med 47 pct. i perioden i hele EU. Svar Der er kun 12 EU-lande, der har rapporteret mælkeproduktionsdata til Eurostat (Europæisk statistikorganisation) fra 1990, og det er derfor ikke muligt at sammenligne udviklingen for for alle EU-landene. Beregninger af de 12 EU-landes ammoniakudledninger er baseret på data for ammoniakudledninger rapporteret af lande til konventionen om langtransporteret grænseoverskridende luftforurening Cows'milk collection and products obtained - annual data [apro_mk_cola] 3 Pig population - annual data [apro_mt_lspig] 4 Slaughtering in slaughterhouses - annual data [apro_mt_pann] 3

5 Det er korrekt, at Danmark har reduceret udledningen af ammoniak per produceret kilo mælk med 47 % i perioden , og at Danmark har haft den næststørste reduktion af ammoniak per produceret kilo mælk. Holland har reduceret mest med 70 % og Tyskland tredje mest med 44 % ammoniak per produceret kilo mælk i perioden 1990 til Spørgsmål 358 Ministeren bedes bekræfte, at Danmark er det land i EU i perioden fra , som har reduceret udledningen af ammoniak fra svineproduktion mest samtidig med at svineproduktionen er øget. Svar Beregninger af EU-landenes ammoniakudledninger for svineproduktion er baseret på data for ammoniakudledninger rapporteret af lande til konventionen om langtransporteret grænseoverskridende luftforurening og data om svineproduktion fra Eurostat (Europæisk statistikorganisation). Danmark har øget produktionen af svin med 32 % i perioden 1990 til 2012 og har samtidig reduceret udledningen af ammoniak fra svineproduktionen med 39 %. Af de lande, der har rapporteret data for svineproduktionen for hele perioden, har Cypern, Frankrig, Irland og Spanien øget produktionen af svin. Cypern har øget produktionen af svin med 42 % og har samtidig reduceret udledningen af ammoniak med 28 %. De tre andre lande har i perioden øget produktionen af svin med henholdsvis 15, 20 og 58 % og har samtidig øget udledningen af ammoniak med henholdsvis 8, 20 og 63 %. Til sammenligning har Holland og Belgien i samme periode reduceret ammoniakudledningen mest med henholdsvis 79 og 57 %. Holland har reduceret svineproduktionen med 12 % og Belgien har haft nogenlunde uændret produktion. Sættes det i forhold til antal producerede svin har Danmark i perioden reduceret ammoniakudledningen per svin med 54 %. Beregnes ammoniakudledningen per dyr på tællingsdagen i 2012, hvilket svarer til den beregning, der anvendes, når landende skal sammenlignes, så udleder et dansk svin 2,0 kilo ammoniak i Holland og Belgien har reduceret ammoniakudledningen per svin med henholdsvis 76 % og 57 % og har i 2012 en ammoniakudledning på henholdsvis 1,7 og 3,4 kilo per svin. Ses der på ammoniakudledningen per slagtet kilo svinekød i stedet for antallet af svin ses samme billede. Danmark har i peroden slagtet 33 % mere svinekød, og har samtidig reduceret ammoniakudledningen per kilo slagtet svinekød med 54 %, mens Holland har reduceret mængden af slagtet svinekød med 20 % og reduceret den samlede udledning af ammoniak per kilo slagtet svinekød med 74 %. Belgien har reduceret slagtningen af svinekød med 42 % i perioden og har reduceret ammoniakudledningen per kilo slagtet svin med 69 %. 4

6 Emissions NH3 Gg (1000 tonnes) 4 B 1 a Cattle dairy Austria 18,1 17,7 17,3 17,3 17,2 16,1 16,1 16,9 17,5 17,1 15,6 15,4 15,4 14,9 14,7 14,6 14,7 14,9 15,2 15,3 15,3 15,4 15,5 Belgium 21,5 18,4 17,7 15,9 15,8 15,7 15,7 15,2 15,3 15,0 14,6 14,5 14,0 13,5 12,6 12,2 11,9 11,3 11,1 11,0 10,9 10,7 10,6 Bulgaria 17,6 16,4 16,4 11,0 11,0 10,5 10,6 10,4 11,7 12,3 12,2 12,0 12,2 12,0 12,8 14,2 14,9 16,5 14,0 8,6 8,9 8,9 8,4 Croatia 16,4 15,1 13,2 11,9 11,7 11,0 10,1 10,0 9,7 9,6 9,4 9,1 8,8 9,0 8,1 8,4 8,3 8,4 7,8 7,6 6,5 6,6 6,4 Cyprus 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Czech Republic 15,9 14,1 13,8 13,5 13,2 13,7 13,5 13,5 13,5 13,5 Denmark 25,1 24,2 22,8 22,3 21,4 21,0 20,7 19,7 19,5 18,2 18,1 16,9 16,2 16,3 14,0 14,1 14,3 14,0 14,3 13,9 14,5 14,1 14,5 Estonia 8,1 7,6 7,3 6,5 6,1 5,3 4,9 4,9 4,7 4,2 4,0 4,0 3,7 3,8 3,8 3,8 3,7 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 Finland 12,6 11,5 11,0 11,2 11,2 10,7 10,6 10,8 10,7 10,8 10,9 10,9 10,9 10,7 10,7 10,7 10,5 10,2 10,0 10,2 10,4 10,3 10,2 France 161,5 153,7 146,8 143,5 143,5 142,0 139,8 137,4 136,4 135,8 138,7 139,3 138,7 135,0 133,0 132,7 130,1 130,2 131,5 127,3 127,6 128,2 126,9 Germany 195,3 176,3 172,6 172,7 174,4 173,5 173,8 167,9 163,8 162,4 157,6 159,5 155,0 153,9 151,4 150,9 146,3 147,1 149,8 149,9 149,9 150,6 147,6 Greece 6,0 5,9 6,0 5,6 5,5 5,2 5,3 5,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,5 4,3 4,4 4,4 4,4 4,2 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 Hungary 21,2 19,8 18,0 16,4 15,4 14,8 14,6 14,6 14,3 14,5 13,6 13,3 13,0 12,4 11,6 11,3 10,3 10,1 9,9 9,7 9,2 9,4 9,6 Iceland 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 Ireland 26,7 26,2 25,3 25,3 25,2 25,1 25,3 25,1 25,0 24,4 24,1 24,2 23,9 23,9 23,7 20,9 22,0 22,0 22,2 22,0 21,8 22,6 22,5 Italy 138,8 122,2 111,4 109,3 103,2 106,0 105,4 104,7 105,9 105,7 102,0 102,0 93,2 92,7 89,1 89,3 88,3 89,1 88,7 91,1 84,6 85,1 90,0 Latvia 11,8 11,7 10,6 7,8 6,9 6,4 6,1 5,8 5,3 4,5 4,5 4,6 4,5 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6 Lithuania 7,7 7,7 6,8 6,2 5,7 5,4 5,4 5,7 5,0 4,5 4,0 4,1 4,1 4,1 4,0 3,8 3,7 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 3,2 Luxembourg 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 Malta 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Netherlands 120,9 124,0 87,0 88,3 68,7 55,6 54,7 48,9 42,3 44,0 37,9 41,0 40,2 40,3 38,5 38,7 37,8 40,9 38,5 37,6 39,5 39,2 35,9 Norway 6,9 7,0 7,1 6,0 5,6 5,5 5,7 5,4 5,7 5,8 5,6 5,9 5,9 6,3 6,2 6,2 6,3 6,5 6,6 6,0 6,2 6,0 6,2 Poland 120,9 107,1 106,4 90,9 91,4 75,3 72,8 73,5 74,5 71,9 65,2 63,2 60,5 61,0 58,8 58,8 59,4 58,7 59,1 56,6 55,9 55,3 54,3 Portugal 5,9 5,8 5,7 5,5 5,6 5,8 5,9 5,9 6,0 6,4 6,5 6,3 6,2 5,8 5,8 5,8 5,7 5,5 5,4 5,4 5,2 5,0 3,0 Romania 84,7 75,4 72,0 63,0 62,4 61,3 60,4 59,6 55,3 59,3 58,2 46,3 44,0 51,4 53,9 56,0 56,0 64,2 50,7 53,4 36,4 35,7 35,5 Slovakia 16,9 15,1 12,6 11,0 10,3 10,5 10,1 9,6 8,5 8,0 8,4 8,2 8,4 8,1 7,6 7,7 7,5 7,6 7,5 7,3 7,1 7,0 7,1 Slovenia 7,2 7,0 6,8 6,5 6,5 6,6 5,6 5,4 5,4 5,6 5,5 5,4 5,9 5,4 5,5 5,2 5,0 5,2 5,1 5,0 4,9 4,9 5,0 Spain 17,0 18,3 17,5 17,4 17,3 17,5 18,1 18,2 18,7 19,0 18,9 19,8 20,5 20,5 20,5 20,5 19,7 19,3 19,2 18,7 19,0 19,0 19,2 Sweden IE IE IE IE IE IE 17,0 17,2 16,7 16,3 15,9 15,3 14,1 14,1 14,5 13,6 13,5 12,7 12,3 11,2 11,2 11,3 11,2 Switzerland 31,7 31,8 31,3 30,7 31,1 30,8 30,5 29,3 28,8 27,9 27,2 27,0 26,4 26,0 25,6 26,0 26,3 26,5 27,0 25,7 25,2 25,2 25,2 United Kingdom 78,4 76,4 75,1 74,9 76,4 74,7 75,8 74,6 73,0 74,2 71,0 70,7 70,5 70,3 69,8 68,9 68,9 65,9 64,9 64,1 65,5 65,6 65,0 Kilde: EEA's data viewer indeholdende de seneste officielle indberetninger fra 2014: and maps/data/data viewers/air emissions viewer lrtap Cows'milk collection and products obtained - annual data [apro_mk_cola] Last update Extracted on Source of data Eurostat PRODMILK UNIT Top 10 (2012) Cows' milk collected Thousand tonnes

7 GEO/TIME Austria : : : : : Belgium Bulgaria : : : : : : : : : : : : : : : : Czech Republic : : : : : : : : : : : : : : Croatia : : : : : : : : : : Cyprus : : : : : : : : : : Denmark Estonia : : : : : : : : : : : Finland : : : : : France Germany Greece Hungary : : : : : : : : : : : : : Iceland : : : : : : : : : : : : : Ireland Italy Latvia : : : : : : : : : : : : : Lithuania : : : : : : : : : : Luxembourg Malta : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Netherlands Norway : : : : : : : : : : : : : : Poland : : : : : : : : : : : : : : : Portugal Romania : : : : : : : : : : : : : : Slovakia : : : : : : : : : : : : Slovenia : : : : : : : : : : Spain Sweden : : : : : Switzerland : : : : : : : : : : : : : : : : : : United Kingdom Special value: : not available

8 2004 el NH3 emission per milkproduction, g/kg 1995 el Reduktion Reduktion Reduktion Austria ##### ##### ##### ##### ##### 7,0 6,9 7,0 7,2 6,8 5,9 5,8 5,8 5,6 5,6 5,6 5,5 5,6 5,6 5,6 5,5 5,3 5,2 #VALUE! 25,5% 6,7% Belgium 6,8 6,0 6,0 5,5 5,4 5,2 5,2 5,2 4,7 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 4,4 4,2 4,2 3,9 3,9 3,7 3,5 3,4 3,4 49,6% 49,6% 22,3% Bulgaria ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 18,8 21,8 20,6 14,9 16,6 17,9 16,9 #VALUE! 10,4% #VALUE! Croatia ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 3,1 3,3 3,5 3,4 3,2 3,2 2,8 2,8 2,6 #VALUE! #VALUE! 16,3% Cyprus ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 #VALUE! #VALUE! 13,8% Czech Republic ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 0,0 0,0 0,0 104,3 100,4 95,9 97,9 91,6 91,2 91,0 89,5 88,5 88,0 #VALUE! #VALUE! 12,3% Denmark 5,5 5,5 5,2 5,0 4,8 4,7 4,6 4,4 4,4 4,1 4,0 3,8 3,6 3,6 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 2,9 3,0 2,9 3,0 46,9% 46,6% 6,3% Estonia ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 9,9 9,4 7,4 7,8 7,2 6,6 6,1 5,9 5,6 5,6 ##### 5,2 4,9 #VALUE! #VALUE! 30,9% Finland ##### ##### ##### ##### ##### 4,5 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 #VALUE! 0,1% 0,6% France 6,7 6,6 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 6,0 5,9 5,9 6,0 6,0 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,5 5,6 5,5 5,2 5,2 22,2% 22,7% 10,9% Germany 9,1 6,7 6,8 6,7 6,7 6,5 6,4 6,2 6,1 6,1 5,8 5,9 5,8 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 5,5 5,3 5,2 5,1 5,0 43,5% 45,3% 11,0% Greece 11,3 11,1 11,9 9,8 9,4 8,4 10,2 9,3 8,8 9,1 8,6 7,8 8,0 6,7 6,7 6,3 6,0 6,0 5,8 5,7 5,6 6,1 5,7 45,9% 49,3% 14,9% Hungary ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 7,4 7,3 7,4 7,1 6,9 7,0 6,9 7,0 7,2 6,9 #VALUE! #VALUE! 6,2% Iceland ##### ##### ##### ##### ##### 9,8 10,0 10,0 9,8 9,6 9,7 ##### 8,6 8,5 8,1 8,3 ##### ##### ##### ##### ##### ##### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Ireland 5,1 5,2 4,8 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,8 4,7 4,5 4,6 4,5 4,5 4,1 4,2 4,2 4,4 4,5 4,1 4,1 4,2 19,4% 17,6% 7,3% Italy 13,8 12,3 11,4 11,5 10,8 10,9 10,6 10,6 10,3 10,2 10,1 10,2 9,3 9,3 8,9 8,8 8,7 8,7 8,5 8,6 8,1 8,3 9,0 40,1% 35,0% 0,7% Latvia ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 9,4 8,8 7,9 6,6 6,1 5,8 6,0 5,7 5,3 4,9 #VALUE! #VALUE! 43,6% Lithuania ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 4,3 4,1 4,2 4,0 3,5 3,2 2,8 2,7 2,6 2,7 2,6 2,4 2,4 #VALUE! #VALUE! 32,6% Luxembourg 6,2 6,3 5,8 5,5 5,6 5,3 5,3 5,2 5,1 5,0 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1 4,1 33,5% 33,6% 7,1% Malta ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 4,7 4,7 4,6 4,5 ##### ##### ##### ##### ##### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Netherlands 11,3 11,7 8,3 8,4 6,6 5,1 5,1 4,6 4,0 4,1 3,6 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,8 3,5 3,3 3,4 3,4 3,1 70,1% 72,7% 15,8% Norway ##### ##### ##### ##### ##### 3,1 3,3 3,1 3,3 3,5 3,5 3,8 3,8 4,1 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Poland ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 6,7 6,7 6,7 6,5 6,2 6,2 5,9 5,5 #VALUE! 17,3% #VALUE! Portugal 4,1 3,8 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 3,2 3,2 3,1 3,0 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 1,6 33,5% 60,2% 46,6% Romania ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 55,5 52,5 50,6 56,1 48,1 54,7 40,5 40,0 40,1 #VALUE! 27,7% 27,7% Slovakia ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 8,4 8,3 8,1 8,0 7,8 7,9 7,9 8,6 8,9 8,6 8,3 #VALUE! #VALUE! 1,9% Slovenia ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 12,0 11,5 12,0 10,9 10,8 10,3 9,8 9,9 9,8 9,8 9,4 9,3 9,4 #VALUE! #VALUE! 13,7% Spain 3,8 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5 3,3 3,3 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 15,2% 15,2% 7,8% Sweden ##### ##### ##### ##### ##### ##### 5,3 5,3 5,1 4,9 4,8 4,7 4,4 4,4 4,5 4,3 4,3 4,2 4,2 3,8 3,9 4,0 3,9 #VALUE! 25,3% 12,4% Switzerland ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 8,2 8,0 7,6 ##### 7,3 7,3 #VALUE! #VALUE! #VALUE! United Kingdom 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,4 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 4,9 4,8 4,9 4,9 5,0 4,8 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 11,9% 11,2% 3,2%

9 Top Denmark 5,5 5,5 5,2 5,0 4,8 4,7 4,6 4,4 4,4 4,1 4,0 3,8 3,6 3,6 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 2,9 3,0 2,9 3,0 Netherlands 11,3 11,7 8,3 8,4 6,6 5,1 5,1 4,6 4,0 4,1 3,6 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,8 3,5 3,3 3,4 3,4 3,1 Spain 3,8 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5 3,3 3,3 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 Ireland 5,1 5,2 4,8 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,8 4,7 4,5 4,6 4,5 4,5 4,1 4,2 4,2 4,4 4,5 4,1 4,1 4,2 United Kingdom 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,4 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0 4,9 4,8 4,9 4,9 5,0 4,8 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 Germany 9,1 6,7 6,8 6,7 6,7 6,5 6,4 6,2 6,1 6,1 5,8 5,9 5,8 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 5,5 5,3 5,2 5,1 5,0 France 6,7 6,6 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 6,0 5,9 5,9 6,0 6,0 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,5 5,6 5,5 5,2 5,2 Poland ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 6,7 6,7 6,7 6,5 6,2 6,2 5,9 5,5 Switzerland ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### 8,2 8,0 7,6 7,3 7,3 Italy 13,8 12,3 11,4 11,5 10,8 10,9 10,6 10,6 10,3 10,2 10,1 10,2 9,3 9,3 8,9 8,8 8,7 8,7 8,5 8,6 8,1 8,3 9,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Denmark Netherlands Spain Ireland United Kingdom Germany France Poland Switzerland Italy

10 Emissions NH3 Gg (1000 tonnes) 4 B 8 Swine Reduktion Austria 13,5 13,3 13,6 14,0 13,7 13,7 13,5 13,6 13,9 12,5 12,2 12,6 12,2 12,0 11,4 11,7 11,5 12,0 11,2 11,4 11,3 10,9 10,7 20,7% Belgium 50,9 45,7 46,9 48,8 48,6 50,2 51,1 51,5 53,1 53,8 28,7 27,8 27,6 26,4 23,4 22,8 22,7 22,1 22,4 22,1 22,3 21,9 22,1 56,6% Bulgaria 32,3 32,6 28,0 22,3 18,2 15,5 15,8 14,0 11,4 12,3 9,8 6,5 6,9 7,7 7,5 7,2 7,5 7,2 6,4 5,8 5,3 4,9 4,4 86,4% Croatia 12,8 13,1 9,7 10,3 11,0 9,7 9,8 9,7 9,6 11,1 10,1 10,1 10,5 11,0 12,2 10,0 11,9 10,8 9,0 10,0 9,8 9,5 9,1 28,9% Cyprus 1,2 1,3 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 18,2% Czech Republic 29,2 25,7 22,9 21,3 18,5 15,7 15,2 13,4 11,7 10,5 Denmark 41,3 40,7 41,6 42,3 39,7 36,5 36,0 36,4 38,1 37,1 35,3 35,4 36,0 35,7 37,0 35,2 32,0 31,1 28,9 26,9 26,7 26,5 25,1 39,0% Estonia 3,0 2,5 1,7 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 55,0% Finland 5,8 5,6 5,4 5,2 5,3 5,5 5,6 6,0 5,8 5,6 5,5 5,2 5,4 5,7 5,7 5,9 5,9 6,3 6,3 6,0 5,9 5,6 5,5 5,1% France 44,3 45,2 48,0 49,6 51,1 52,0 53,9 55,1 56,2 55,8 56,5 57,2 56,5 55,2 53,8 52,8 52,0 51,5 50,9 50,1 49,4 48,6 47,6 7,6% Germany 140,1 118,4 121,9 120,1 106,8 103,7 106,6 108,3 115,3 111,9 109,3 110,2 111,5 111,5 108,9 111,8 109,9 111,9 108,6 108,6 103,5 103,2 105,0 25,0% Greece 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,3 6,4 6,3 6,3 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 5,9 5,9 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 5,5 12,9% Hungary 48,1 43,6 35,0 32,4 28,0 28,0 30,5 27,8 29,1 31,2 28,7 26,5 27,6 28,1 24,4 22,4 21,9 22,3 20,4 18,2 18,0 17,4 16,4 65,8% Iceland 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 43,9% Ireland 6,6 7,0 7,4 7,9 7,9 8,1 8,6 9,0 9,5 9,3 8,9 8,9 9,1 8,8 8,7 8,6 8,5 7,9 7,7 7,6 7,9 8,0 7,9 19,8% Italy 48,5 48,7 46,8 47,1 45,3 45,7 46,1 45,6 45,7 46,2 45,7 48,1 48,0 48,1 47,3 48,5 49,2 49,0 49,0 48,9 49,1 49,3 48,4 0,3% Latvia 6,4 5,7 4,0 2,2 2,3 2,5 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8 1,7 1,6 74,7% Lithuania 24,4 21,8 13,6 12,0 12,6 12,7 11,3 12,1 11,7 9,4 8,7 10,1 10,6 10,6 10,7 11,1 11,3 9,2 9,0 9,3 9,3 7,9 8,1 66,9% Luxembourg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 31,9% Malta 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 11,9% Netherlands 98,3 88,4 71,6 76,6 65,4 53,3 53,0 50,0 46,8 46,4 39,1 33,8 30,9 29,7 28,3 29,4 29,7 31,0 26,3 27,0 25,3 22,4 20,6 79,1% Poland 139,2 123,3 122,5 104,6 105,2 86,7 76,2 75,0 83,4 81,7 75,6 74,8 81,7 82,4 76,4 80,5 85,0 82,7 71,0 65,3 68,3 63,2 54,2 61,0% Portugal 6,8 7,0 7,0 7,1 6,9 6,8 6,5 6,4 6,4 6,3 6,1 5,8 5,3 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,7 4,7 30,9% Romania 73,8 65,7 62,8 54,9 54,4 53,4 52,7 51,9 48,2 51,7 50,7 40,4 38,4 44,8 47,0 48,9 50,4 48,0 44,8 42,1 39,6 39,4 38,7 47,6% Slovakia 15,4 13,7 11,4 10,0 9,3 9,6 9,1 8,7 7,7 7,2 7,6 7,8 7,9 7,4 5,9 5,7 4,8 4,2 3,2 3,3 3,1 2,5 2,7 82,4% Slovenia 4,8 4,2 4,5 4,5 4,3 4,1 3,8 4,0 4,1 3,7 3,9 3,8 4,3 4,0 3,4 3,5 3,6 3,4 2,7 2,6 2,5 2,2 1,9 61,3% Spain 40,5 41,1 44,3 46,4 46,8 46,4 45,5 46,9 51,5 53,1 56,4 57,5 57,5 58,7 60,6 60,9 63,4 65,3 62,6 61,9 61,2 61,8 66,1 63,1% Sweden 9,4 9,4 9,4 10,8 10,8 8,9 8,7 8,7 8,4 7,2 6,6 6,4 7,2 7,0 6,7 6,7 6,4 6,0 5,7 5,3 5,5 5,7 5,7 39,2% United Kingdom 41,8 42,2 42,1 42,4 41,5 39,5 38,5 39,8 39,2 34,5 30,7 27,5 25,5 22,9 23,0 21,5 21,6 20,4 18,9 18,0 16,6 16,4 16,5 60,4% Kilde: EEA's data viewer indeholdende de seneste officielle indberetninger fra 2014: and maps/data/data viewers/air emissions viewer lrtap

11 Pig population - annual data [apro_mt_lspig] Last update Extracted on Source of data Eurostat ANIMALS MONTH UNIT Live swine, domestic species December Thousand head (animals) Fald/stigning i produktion fra GEO/TIME Austria : : : : #VALUE! Belgium ,3% Bulgaria ,3% Croatia : : : : : : : : : : #VALUE! Cyprus ,0% Czech Republic ,4% Denmark ,3% Estonia ,9% Finland : : : : #VALUE! France ,7% Germany : #VALUE! Greece ,8% Hungary ,6% Iceland : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : #VALUE! Ireland ,5% Italy ,0% Latvia ,6% Lithuania ,9% Luxembourg ,2% Malta : : ,9% Netherlands ,2% Poland ,6% Portugal : : : : #VALUE! Romania ,4% Slovakia ,0% Slovenia ,6% Spain ,3% Sweden : : : : #VALUE! United Kingdom ,6% Special value: : not available

12 Lande med vækst i svineproduktion Størst reduktion NH3 emission per pig, kg per head Reduktion Austria ###### ###### ###### ###### 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 2,2% Belgium 7,9 7,0 6,8 7,1 7,0 7,0 7,2 7,0 7,0 7,3 4,0 4,1 4,2 4,1 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4 56,7% Bulgaria 7,7 10,4 10,4 10,7 9,2 7,3 10,5 9,4 6,6 8,1 11,8 8,2 7,0 7,5 8,0 7,7 7,4 8,1 8,1 7,9 8,0 8,0 8,3 7,0% Croatia ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 8,2 8,2 8,1 8,2 8,2 8,3 8,0 8,0 8,1 8,0 8,0 7,7 7,7 #VALUE! Cyprus 4,5 4,4 4,5 4,1 4,2 4,1 3,9 4,1 4,1 4,0 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,9 3,7 3,7 16,8% Czech Republic 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 8,8 8,4 7,8 6,9 7,4 7,9 7,2 7,8 6,9 Denmark 4,4 4,2 4,0 3,9 3,7 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 2,8 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,4 2,4 2,4 2,1 2,2 2,1 2,0 53,9% Estonia 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 4,4 4,7 4,5 4,1 4,2 3,8 4,0 3,8 3,6 3,6 3,9 4,0 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 15,1% Finland ###### ###### ###### ###### 4,1 3,9 4,0 4,2 3,7 3,7 3,8 3,5 3,8 4,1 3,9 4,1 4,1 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3 #VALUE! France 3,7 3,6 3,7 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 6,2% Germany ###### 4,5 4,6 4,6 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 3,8 3,8 3,7 18,4% Greece 5,6 6,5 5,8 5,6 6,8 6,9 7,0 6,8 7,0 6,5 6,5 7,0 5,8 6,0 6,1 6,2 5,7 5,5 5,3 5,2 5,1 5,0 5,0 9,4% Hungary 6,0 7,3 6,5 6,5 6,4 5,6 5,8 5,6 5,3 5,8 5,9 5,5 5,4 5,7 6,0 5,8 5,5 5,8 6,0 5,6 5,7 5,7 5,5 8,4% Iceland ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 5,4 5,7 #VALUE! Ireland 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,2 5,3 5,3 5,2 5,1 5,0 5,0 5,1 5,0 5,1 5,3 5,3 5,1 5,0 5,3 5,1 5,3 0,2% Italy 5,5 5,7 5,7 5,6 5,7 5,7 5,7 5,5 5,5 5,5 5,3 5,5 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,6 1,7% Latvia 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 0,1% Lithuania 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0% Luxembourg 5,8 5,6 5,7 5,5 5,6 5,5 5,0 5,6 5,2 5,4 5,1 5,6 5,6 5,9 7,1 7,6 6,3 6,3 6,9 6,1 6,2 6,2 6,0 4,5% Malta 17,0 16,2 15,2 13,9 16,5 16,6 14,1 13,6 14,9 ###### ###### 11,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,6 17,4 17,8 4,8% Netherlands 7,1 6,4 5,2 5,5 4,7 3,8 3,7 4,4 3,5 3,5 3,0 2,9 2,8 2,8 2,5 2,7 2,6 2,6 2,2 2,2 2,1 1,9 1,7 76,1% Poland 7,0 5,9 5,8 6,0 5,5 4,3 4,3 4,1 4,3 4,5 4,4 4,3 4,3 4,5 4,4 4,3 4,5 4,7 5,0 4,6 4,6 4,8 4,9 30,9% Portugal ###### ###### ###### ###### 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,9 2,9 2,7 2,7 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 #VALUE! Romania 6,2 6,0 6,4 5,9 7,0 6,7 6,4 7,3 6,7 8,8 10,6 9,1 7,6 8,7 7,2 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,4 20,2% Slovakia 6,1 5,6 5,0 4,6 4,6 4,6 4,6 4,8 4,8 4,6 5,1 5,1 5,1 5,1 5,2 5,1 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3 29,6% Slovenia 8,2 8,0 7,6 7,6 7,6 7,0 7,0 6,9 6,9 6,6 6,4 6,4 6,5 6,4 6,4 6,4 6,3 6,2 6,2 6,3 6,2 6,3 6,3 23,1% Spain 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 3,0% Sweden ###### ###### ###### ###### 4,6 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,3 3,6 3,5 3,5 3,7 3,9 3,5 3,4 3,3 3,4 3,7 3,9 16,5% United Kingdom 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,3 5,0 5,0 5,2 4,9 5,2 4,8 4,8 4,7 4,8 4,6 4,6 4,4 4,2 4,1 3,8 3,8 3,9 29,8%

13 Slaughtering in slaughterhouses - annual data [apro_mt_pann] Last update Extracted on Source of data Eurostat MEAT MEATITEM UNIT Pigmeat Slaughterings Thousand tonnes Top 8 i produktion Fald/stigning i produktion fra GEO/TIME Austria : : : : : #VALUE! Belgium ,5% Bulgaria : : : : : : : : : : : #VALUE! Croatia : : : : : : : : : : #VALUE! Cyprus : : : : : : : : : : : : : #VALUE! Czech Republic : : : : : : : : : : #VALUE! Denmark ,9% Estonia : : : : : : : : : : : #VALUE! Finland : : : : : #VALUE! France ,9% Germany ,6% Greece ,0% Hungary : : : : : : : : : : : : : #VALUE! Iceland : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6 #VALUE! Ireland ,2% Italy ,6% Latvia : : : : : : : : : : : : : : #VALUE! Lithuania : : : : : : : : : : : : : : #VALUE! Luxembourg ,0% Malta : : : : : : : : : : #VALUE! Netherlands ,8% Poland : : : : : : : : : : : : : #VALUE! Portugal ,9% Romania : : : : : : : : : #VALUE! Slovakia : : : : : : : : : : #VALUE! Slovenia : : : : : : : : : : #VALUE! Spain ,8% Sweden : : : : : #VALUE! United Kingdom ,9% Special value: : not available

14 Størst reduktion NH3 emission per pig, g per kg Reduktion Austria ###### ###### ###### ###### ###### 29,5 28,1 27,8 27,4 24,2 24,3 25,8 23,8 23,8 22,1 22,9 22,8 22,6 21,3 21,3 20,8 20,0 20,2 #VALUE! Belgium 65,0 50,3 49,7 49,1 48,0 48,5 48,2 51,2 49,3 54,2 27,2 25,9 26,4 25,6 22,6 22,5 22,6 20,8 21,2 20,5 19,9 19,8 19,9 69,3% Bulgaria ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 128,5 112,2 109,5 96,0 96,3 99,4 94,5 134,2 150,3 142,0 100,8 89,7 #VALUE! Croatia ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 79,1 78,2 77,2 75,9 84,1 74,1 86,9 69,2 60,7 127,7 111,1 107,5 106,4 #VALUE! Cyprus ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 34,4 32,6 32,2 34,5 33,2 30,3 30,6 31,5 29,4 28,5 #VALUE! Czech Republic ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0,0 0,0 0,0 63,0 60,4 60,2 59,3 51,2 46,8 53,4 48,5 44,3 43,9 Denmark 34,2 32,2 30,3 28,4 26,1 24,7 24,7 23,9 23,3 22,6 21,7 20,7 20,5 20,2 20,4 19,6 18,3 17,2 16,9 17,0 16,0 15,4 15,7 54,1% Estonia ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 42,6 41,7 38,2 36,7 32,9 33,7 38,2 39,3 33,3 42,5 42,5 43,5 ###### #VALUE! Finland ###### ###### ###### ###### ###### 33,0 33,0 33,7 31,3 30,6 31,7 29,4 29,3 29,5 28,6 29,0 28,4 29,4 29,0 28,9 29,0 27,9 28,6 #VALUE! France 24,9 24,7 25,2 24,4 24,0 24,2 24,7 24,8 24,3 23,7 24,4 24,7 24,0 23,7 23,3 23,2 23,0 22,6 22,3 25,0 24,6 24,3 24,3 2,1% Germany 41,7 30,2 33,1 32,1 29,6 28,8 29,3 30,4 30,1 27,3 27,4 27,0 27,1 26,3 25,3 24,9 23,6 22,5 21,2 20,7 19,0 18,4 19,2 36,3% Greece 43,2 41,5 41,8 43,8 45,1 44,7 44,6 44,7 44,4 45,2 43,3 44,2 42,9 44,9 44,0 45,6 47,8 46,8 47,5 47,8 49,2 48,2 48,3 11,7% Hungary ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 55,0 50,2 49,4 44,8 44,7 44,4 46,9 43,3 44,8 47,6 #VALUE! Iceland ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 35,1 #VALUE! Ireland 41,9 39,2 36,7 37,2 36,8 38,5 41,0 41,1 39,5 37,1 38,5 37,3 39,5 40,3 42,5 41,8 40,8 38,7 38,3 38,7 36,8 34,1 32,5 22,3% Italy 36,4 36,5 35,2 34,4 33,7 34,0 32,7 32,7 32,3 31,4 30,7 31,9 31,3 30,3 29,7 32,0 31,6 30,6 30,5 30,8 30,1 31,4 29,8 18,0% Latvia ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 54,0 50,8 50,3 46,7 43,0 69,4 76,2 73,0 67,5 #VALUE! Lithuania ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 110,5 105,5 106,1 93,0 118,3 224,0 169,6 134,2 137,2 #VALUE! Luxembourg 45,5 50,8 54,8 52,5 49,0 50,8 43,9 47,7 46,8 38,0 41,0 43,0 36,5 36,4 47,8 54,0 55,6 55,0 53,6 57,4 58,2 59,4 51,7 13,6% Malta ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 96,0 94,0 85,8 84,9 103,5 93,7 102,3 109,4 87,9 102,1 107,2 110,9 142,0 #VALUE! Netherlands 59,2 55,6 45,1 43,8 39,1 32,8 32,6 36,3 27,1 27,1 24,1 23,6 22,5 23,7 22,0 22,6 23,5 24,0 19,9 21,2 19,6 16,7 15,5 73,9% Poland ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 39,4 39,7 41,8 41,0 39,6 37,6 40,6 39,2 34,9 32,0 #VALUE! Portugal 27,1 32,7 29,6 24,5 23,7 24,0 21,6 21,2 19,3 18,4 18,7 18,3 16,3 15,3 15,6 15,0 14,5 13,4 12,8 13,0 12,4 12,4 12,9 52,3% Romania ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 86,7 100,8 87,8 80,7 84,1 91,8 104,9 107,7 97,7 98,4 189,5 169,1 149,6 137,2 #VALUE! Slovakia ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 42,9 44,5 48,3 40,2 36,1 40,5 39,5 37,1 31,4 46,7 44,5 44,0 50,1 #VALUE! Slovenia ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 102,2 107,1 115,6 106,4 98,1 110,0 107,9 101,2 85,3 109,2 98,6 95,3 88,9 #VALUE! Spain 22,8 22,0 23,2 22,3 22,3 21,3 19,6 19,5 18,8 18,3 19,4 19,2 18,7 18,4 19,7 19,2 19,6 19,0 18,0 18,8 18,2 17,8 19,1 16,2% Sweden ###### ###### ###### ###### ###### 28,9 27,3 26,3 25,5 22,1 23,9 23,1 25,3 24,5 22,8 24,4 24,3 22,8 21,2 20,4 20,7 22,4 24,5 #VALUE! United Kingdom 44,1 43,1 43,3 42,5 40,1 39,8 38,6 36,4 33,9 32,9 33,2 35,2 32,1 32,1 31,9 30,5 31,0 27,6 25,6 25,0 21,5 20,4 20,1 54,6%

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

BEDRE KONTROL MED KIGHOSTE HVILKE MULIGHEDER HAR VI?

BEDRE KONTROL MED KIGHOSTE HVILKE MULIGHEDER HAR VI? BEDRE KONTROL MED KIGHOSTE HVILKE MULIGHEDER HAR VI? Peter Henrik Andersen Afdelingslæge, teamleder Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse KIGHOSTEEPIDEMI I 2016/17 SPÆDBØRN RELATIVT MINDRE

Læs mere

Dansk standard DS/EN ISO udgave Campingtelte. Camping tents

Dansk standard DS/EN ISO udgave Campingtelte. Camping tents Dansk standard DS/EN ISO 5912 2. udgave 2011-11-22 Campingtelte Camping tents DS/EN ISO 5912 København DS projekt: M245636 ICS: 97.200.30 Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN ISO, hvilket

Læs mere

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association EUs mål for vedvarende energi Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association Danmarks Vindmølleforening Vindtræf 2010 November 2010 EUs mål for vedvarende energi Hvilken rolle er planlagt

Læs mere

AREA TOTALS OECD Composite Leading Indicators. OECD Total. OECD + Major 6 Non Member Countries. Major Five Asia. Major Seven.

AREA TOTALS OECD Composite Leading Indicators. OECD Total. OECD + Major 6 Non Member Countries. Major Five Asia. Major Seven. Reference series Composite leading indicators OECD Composite Leading Indicators AREA TOTALS 10-05- 19 OECD Total 19 OECD + Major 6 Non Member Countries 19 Major Seven 19 Major Five Asia 19 Euro area 19

Læs mere

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering?

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? DI Confederation of Danish Industry DI is a private employer and business organisation, representing 10,000 companies. DI works to create the best possible

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Opgørelser af løn og arbejdsomkostninger Maria Boye LØN 0-264.99 kr. 265-274.99 kr. 275-284.99 kr. 285-294.99 kr. 295 - kr. Geodatastyrelsen Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig

Læs mere

Økonomisk analyse. Dansk mælkeproduktion fortsat i toppen på miljøeffektivitet - Status for ammoniakudledningen

Økonomisk analyse. Dansk mælkeproduktion fortsat i toppen på miljøeffektivitet - Status for ammoniakudledningen Økonomisk analyse 7. februar 15 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +5 3339 F +5 3339 11 E info@lf.dk W www.lf.dk Dansk mælkeproduktion fortsat i toppen på miljøeffektivitet - Status for ammoniakudledningen

Læs mere

Tekniske specifikationer for centrifugalpumper Klasse III

Tekniske specifikationer for centrifugalpumper Klasse III Dansk standard Tillæg DS/EN ISO 9908/A1 1. udgave 2011-06-08 Tekniske specifikationer for centrifugalpumper Klasse III Technical specifications for centrifugal pumps Class III Amendment 1 DS/EN ISO 9908/A1

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark i front på miljøeffektiv mælkeproduktion i EU - Status for ammoniakudledningen

Økonomisk analyse. Danmark i front på miljøeffektiv mælkeproduktion i EU - Status for ammoniakudledningen Økonomisk analyse 1. oktober 1 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +5 3339 F +5 3339 11 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark i front på miljøeffektiv mælkeproduktion i EU - Status for ammoniakudledningen

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Maintenance Documentation for maintenance

Maintenance Documentation for maintenance Dansk standard DS/EN 13460 3. udgave 2009-12-15 Vedligehold Dokumentation for vedligehold Maintenance Documentation for maintenance DS/EN 13460 København DS projekt: M245239 ICS: 01.110; 21.020 Første

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Komparativ metode Hvad er det? Sammenligninger på systemniveau (lande,organisationer,lokalsamfund etc. ) Hvorfor skal man

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Majs Bestemmelse af vandindhold (i forarbejdet korn og i hele korn)

Majs Bestemmelse af vandindhold (i forarbejdet korn og i hele korn) Dansk standard DS/EN ISO 6540 1. udgave 2010-06-23 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 6540:2010 Majs Bestemmelse af vandindhold (i forarbejdet korn og i hele

Læs mere

Kosmetik Metoder til prøvning af solbeskyttelse In vivo-bestemmelse af UVA-beskyttelse

Kosmetik Metoder til prøvning af solbeskyttelse In vivo-bestemmelse af UVA-beskyttelse Dansk standard DS/EN ISO 24442 1. udgave 2012-02-01 Kosmetik Metoder til prøvning af solbeskyttelse In vivo-bestemmelse af UVA-beskyttelse Cosmetics Sun protection test methods In vivo determination of

Læs mere

European Social Survey. Introduktion til ESS

European Social Survey. Introduktion til ESS European Social Survey Den europæiske samfundsundersøgelse Introduktion til ESS Torben Fridberg National Coordinator tf@sfi.dk 1 Formål med ESS 1. At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger,

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Medlemsmøde i DI Aalborg d. 18. januar 2010

Medlemsmøde i DI Aalborg d. 18. januar 2010 Medlemsmøde i DI Aalborg d. 18. januar 2010 Agenda: 1. Hvordan arbejder DI med klimapolitik? 2. DI s COP15 program 3. Forhandlingerne og aftalen 4. Konsekvenser for erhverv De 3 hoved konklusioner Der

Læs mere

Palmeolie Bestemmelse af indeks for forringelse af blegningsevne (DOBI) samt bestemmelse af karotinindhold

Palmeolie Bestemmelse af indeks for forringelse af blegningsevne (DOBI) samt bestemmelse af karotinindhold Dansk standard DS/EN ISO 17932 2. udgave 2011-11-07 Palmeolie Bestemmelse af indeks for forringelse af blegningsevne (DOBI) samt bestemmelse af karotinindhold Palm oil Determination of the deterioration

Læs mere

Internationale regler for certificering af frø

Internationale regler for certificering af frø Internationale regler for certificering af frø Sektorchef Grethe Tarp, Frø og Sædekorn DanSeed Symposium 2008 OECD regelsættene for sortscertificering og kontrol af frø i international handel Et globalt

Læs mere

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik?

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Lone Saaby Direktør, Landbrug & Fødevarer Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Fødevareøkonomisk Institut Konference, onsdag den

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger (Opdateret, december 2009) 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende

Læs mere

Plast Bestemmelse af termoplasts massesmelteindeks (MFR) og volumensmelteindeks (MVR) Del 1: Standardmetode

Plast Bestemmelse af termoplasts massesmelteindeks (MFR) og volumensmelteindeks (MVR) Del 1: Standardmetode Dansk standard DS/EN ISO 1133-1 1. udgave 2012-01-25 Plast Bestemmelse af termoplasts massesmelteindeks (MFR) og volumensmelteindeks (MVR) Del 1: Standardmetode Plastics Determination of the melt mass-flow

Læs mere

DANMARK I TAL. september 2014

DANMARK I TAL. september 2014 DANMARK I TAL september 2014 DANMARK I TAL 1. Demografi Europa og Danmark 2. Det politiske system 3. Det politiske perspektiv 4. Økonomiske nøgletal 5. Pris og mængdeindeks 6. Europa fødevareandel 7. Europa

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Cold rolled narrow steel strip Tolerances on dimensions and shape

Cold rolled narrow steel strip Tolerances on dimensions and shape Dansk standard DS/EN 10140 3. udgave 2009-06-02 Koldvalset båndstål Tolerancer for dimensioner og form Cold rolled narrow steel strip Tolerances on dimensions and shape DS/EN 10140 København DS projekt:

Læs mere

Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem

Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem Vindtræf 2011 Christian Kjaer Adm. direktør European Wind Energy Association Vestas technology R&D, Århus 5. November 2011 Outline Vindkraft ift. anden

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Slanger og rør af gummi og plast Måling af fleksibilitet og stivhed Del 2: Bøjeprøvning ved lavere temperaturer end rumtemperatur

Slanger og rør af gummi og plast Måling af fleksibilitet og stivhed Del 2: Bøjeprøvning ved lavere temperaturer end rumtemperatur Dansk standard DS/EN ISO 10619-2 1. udgave 2012-01-24 Slanger og rør af gummi og plast Måling af fleksibilitet og stivhed Del 2: Bøjeprøvning ved lavere temperaturer end rumtemperatur Rubber and plastics

Læs mere

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Katrina Sonne Einhorn, Ph.D. Koordinator for drikkevandsgodkendelser Grundfos Management A/S 22. maj 2007 Rådets direktiv 98/83/EF

Læs mere

D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø. tka@sbi.aau.dk

D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø. tka@sbi.aau.dk URBANISERING OG YDEROMRÅDER I DANMARK D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø tka@sbi.aau.dk Menu Urbanisering Mobilitet Boligmarkedet Udfordringer og løsninger 2 Urbanisering byerne vokser Aktiviteter

Læs mere

Maskinsikkerhed Permanente adgangsveje til maskinanlæg Del 4: Faste stiger

Maskinsikkerhed Permanente adgangsveje til maskinanlæg Del 4: Faste stiger Dansk standard Tillæg DS/EN ISO 14122-4/A1 1. udgave 2010-10-19 Maskinsikkerhed Permanente adgangsveje til maskinanlæg Del 4: Faste stiger Safety of machinery Permanent means of access to machinery Part

Læs mere

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Dansk standard Tillæg DS/EN 1997-1/A1 1. udgave 2014-02-03 Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Eurocode 7: Geotechnical design Part 1: General rules DS/EN 1997-1/A1 København DS projekt: M267839

Læs mere

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning NaturErhvervstyrelsen har den 20. februar

Læs mere

Geometriske produktspecifikationer (GPS) Længdemåleudstyr højdemålere Design og metrologiske karakteristika

Geometriske produktspecifikationer (GPS) Længdemåleudstyr højdemålere Design og metrologiske karakteristika Dansk standard DS/EN ISO 13225 1. udgave 2012-05-23 Geometriske produktspecifikationer (GPS) Længdemåleudstyr højdemålere Design og metrologiske karakteristika Geometrical product specifications (GPS)

Læs mere

Dansk standard DS/EN Loft ladders Requirements, marking and testing. 1. udgave

Dansk standard DS/EN Loft ladders Requirements, marking and testing. 1. udgave Dansk standard DS/EN 14975 1. udgave 2007-02-26 Loftstiger Krav, mærkning og prøvning Loft ladders Requirements, marking and testing DS/EN 14975 København DS projekt: 55746 ICS: 97.145 Første del af denne

Læs mere

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Dansk standard DS/EN ISO 13076 1. udgave 2012-08-10 Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Paints and varnishes Lighting and procedure for visual assessments of coatings

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

DS-information DS/CEN/TS 14159

DS-information DS/CEN/TS 14159 DS-information DS/CEN/TS 14159 2. udgave 2007-06-18 Textilgulvbelægninger Krav til tolerancer for (lineære) dimensioner for tæpper, løbere, tæppefliser, væg til væg-tæpper og til tolerancer for mønsterrapporter

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK PRODUCTIVITY IN DANISH FIRMS Mark Strøm Kristoffersen, Sune Malthe-Thagaard og Morten Spange 13. januar 218 Views and conclusions expressed are those of the author and do not necessarily

Læs mere

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner Dansk standard DS/EN 33 3. udgave 2011-10-03 Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner WC pans and WC suites Connecting dimensions DS/EN 33 København DS projekt: M235262 ICS: 91.140.70 Første del

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 1176-11 2. udgave 2009-04-22 Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Playground equipment and surfacing

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Maskinsikkerhed Elektrisk udstyr på maskiner Del 1: Generelle krav

Maskinsikkerhed Elektrisk udstyr på maskiner Del 1: Generelle krav Dansk standard Tillæg DS/EN 60204-1/A1 1. udgave 2009-03-13 Maskinsikkerhed Elektrisk udstyr på maskiner Del 1: Generelle krav Safety of machinery Electrical equipment of machines Part 1: General requirements

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Finansiel robusthed tørkens effekter og et virksomhedsøkonomisk perspektiv. Chefkonsulent Torben Wiborg

Finansiel robusthed tørkens effekter og et virksomhedsøkonomisk perspektiv. Chefkonsulent Torben Wiborg Finansiel robusthed tørkens effekter og et virksomhedsøkonomisk perspektiv Chefkonsulent Torben Wiborg twi@lmo.dk Disposition Kort præsentation Tørkens effekt i landbrugsregnskaberne Forslag til at skabe

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

Solcelleanlæg Termer, definitioner og symboler

Solcelleanlæg Termer, definitioner og symboler DS-information DS/CLC/TS 61836 1. udgave 2009-06-26 Solcelleanlæg Termer, definitioner og symboler Solar photovoltaic energy systems Terms, definitions and symbols DS/CLC/TS 61836 København DS projekt:

Læs mere

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Dansk standard Tillæg DS/EN 60061-1/A41 (elektronisk) 1. udgave 2010-06-24 Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Lamp caps and holders together

Læs mere

Packaging Flexible plastic/metal laminate tubes Dimensions and tolerances of nozzle S 13

Packaging Flexible plastic/metal laminate tubes Dimensions and tolerances of nozzle S 13 Dansk standard DS/EN 14979 1. udgave 2006-03-31 Emballage Fleksible laminattuber af plast/metal Dimensioner og tolerancer for dyse S 13 Packaging Flexible plastic/metal laminate tubes Dimensions and tolerances

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav

Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav Dansk standard DS/EN 716-1 3. udgave 2008-10-09 Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav Furniture Children's cots and folding cots for domestic use Part 1: Safety

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

Arbejdsmarkedet og de udsatte unge

Arbejdsmarkedet og de udsatte unge Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Arbejdsmarkedet og de udsatte unge Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet EGU Årsmøde 2016 12.-13. januar

Læs mere

Monsanto AgroPro Sonnerupgaard 2018

Monsanto AgroPro Sonnerupgaard 2018 Monsanto AgroPro Sonnerupgaard 2018 5 år mere...2022! Tak for hjælpen.. IARC Int.Agency.Research.Cancer SCoPAFF resumé. Afgørelse inden 15 December 2017 26. Okt. 2017 SCoPAFF...stående komité for Planter,

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Kort og godt om de vigtige ressourcer Kvælstof, Fosfor og organisk stof

Kort og godt om de vigtige ressourcer Kvælstof, Fosfor og organisk stof Institut for Plante- og Miljøvidenskab Kort og godt om de vigtige ressourcer Kvælstof, Fosfor og organisk stof Konference 4.-5. marts 2013 Lars Stoumann Jensen Professor lsj@life.ku.dk Vi er alle afhængige

Læs mere

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber Dansk standard Tillæg DS/EN 61340-4-1:2004/A1:2015 1. udgave 2015-06-23 Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder for specifikke anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Læs mere

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Dansk standard DS/EN 15221-2 2. udgave 2008-06-30 Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Facility Management Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management

Læs mere

Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold

Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold Dansk standard DS/EN ISO 14731 1. udgave 2006-11-06 Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold Welding coordination Tasks and responsibilities DS/EN ISO 14731:2006 København DS projekt: 55660 ICS: 25.160.01

Læs mere

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Dansk standard Tillæg DS/EN 60061-1/A47 (elektronisk) 1. udgave 2012-04-23 Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Lamp caps and holders together

Læs mere

Vedvarende energi - rollefordelinger

Vedvarende energi - rollefordelinger Vedvarende energi - rollefordelinger Stine Grenaa Jensen, Dansk Energi Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller 18. april 2012 Dansk Energi Dansk Energi Net - 69 net- og transmissionsselskaber

Læs mere

Som besvarelse på bestillingen fremsendes hermed vedlagte kommentarer.

Som besvarelse på bestillingen fremsendes hermed vedlagte kommentarer. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Faglig kommentering af notat Kvælstofudvaskning mere end blot marginaludvaskning NaturErhvervstyrelsen (NAER) har

Læs mere

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia Norges Markedsanalyseforening 25. november Fremtidsseminaret Axel Olesen, NextNordic www.nextnordic.com Kreativ destruktion: Udskiftningsraten

Læs mere

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3

Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3 Dansk standard DS/EN ISO 9906 2. udgave 2012-06-08 Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3 Rotodynamic pumps Hydraulic performance acceptance tests Grades 1, 2

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8501-4:2007#

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8501-4:2007# Dansk standard DS/EN ISO 8501-4 1. udgave 2007-01-29 Forbehandling af ståloverflader før påføring af maling og lignende produkter Visuel vurdering af overfladens renhed Del 4: Karakterisering af overfladens

Læs mere

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen CLM Temadag d. 10/03 2015 Velkommen Program 1. Måletekniske udfordringer ved måling af fjernkøling med fjernvarmemålere 2. Hvilken vej går udviklingen for varmeenergimålere? 3. Hvilken vej går udviklingen

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12 Dansk standard DS/EN 13429 3. udgave 2006-10-12 Emballage Genbrug Packaging Reuse DS/EN 13429 København DS projekt: M215981 ICS: 13.030.50; 55.020 Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN,

Læs mere

Dansk standard DS/EN Weibull analysis. 1. udgave

Dansk standard DS/EN Weibull analysis. 1. udgave Dansk standard DS/EN 61649 1. udgave 2008-12-10 Weilbull-analyse Weibull analysis DS/EN 61649 København DS projekt: M219606 ICS: 03.120.30 Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN, hvilket

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering

Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Dansk standard DS/EN 1996-1-2 2. udgave 2007-03-16 Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Eurocode 6 Design of masonry structures Part 1-2: General rules

Læs mere

Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi

Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi Dansk standard DS/EN 62264-1 1. udgave 2008-02-01 Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi Enterprise-control system integration DS/EN 62264-1 København DS projekt: M222179

Læs mere

Temperature Electromotive force (EMF) tables for pure-element thermocouple combinations

Temperature Electromotive force (EMF) tables for pure-element thermocouple combinations Dansk standard DS/EN 62460 1. udgave 2008-10-14 Temperatur Elektromotorisk kraft (EMF) Tabeller for kombinationer af rene termoelementer Temperature Electromotive force (EMF) tables for pure-element thermocouple

Læs mere

Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr

Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr Dansk standard DS/EN ISO 4871 2. udgave 2009-09-09 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 4871:2009 Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr

Læs mere

Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder

Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder

Læs mere

Køkkengrej Grafiske symboler (piktogrammer)

Køkkengrej Grafiske symboler (piktogrammer) Dansk standard DS/EN 14916 1. udgave 2005-11-14 Køkkengrej Grafiske symboler (piktogrammer) Domestic cookware Graphical symbols (pictograms) DS/EN 14916 København DS projekt: 55114 ICS: 01.080.20; 97.040.60

Læs mere

Stearinlys Produktsikkerhedsmærkning

Stearinlys Produktsikkerhedsmærkning Dansk standard DS/EN 15494 1. udgave 2007-11-12 Stearinlys Produktsikkerhedsmærkning Candles Product safety labels DS/EN 15494 København DS projekt: M212730 ICS: 13.120; 97.180 Første del af denne publikations

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave Dansk standard DS/EN 31010 1. udgave 2010-05-20 Risikoledelse Teknikker til risikovurdering Risk management Risk assessment techniques DS/EN 31010 København DS projekt: M231261 ICS: 03.100.01 Første del

Læs mere

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi Dansk standard DS/EN ISO 9999 6. udgave 2007-12-19 Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi Assistive products for persons with disability Classification and

Læs mere

Notat vedr. poppel-plantetal ved dyrkning til energiproduktion i Danmark

Notat vedr. poppel-plantetal ved dyrkning til energiproduktion i Danmark AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Notat vedr. poppel-plantetal ved dyrkning til energiproduktion i Danmark NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 15.

Læs mere

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Dansk standard DS/EN ISO 11957 2. udgave 2009-09-22 Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Acoustics Determination of sound insulation performance of cabins Laboratory and in situ

Læs mere