Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten Fuhr, Jan Jakobsen, Lars Hein, Louis Hjelmsø Afbud: Allan Andersen, Carsten Fuhr

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden 1. Efterretning vedrørende Statsforvaltningens/Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG 2. 3 sager fra Jobcentret jævnfør kompetencedelegationsreglerne - LUKKET SAG 3. 3 sager fra Ydelseskontoret jævnfør kompetencedelegationsreglerne - LUKKET SAG 4. Efterretningssager - åbent møde 5. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo januar Evaluering af mål for Politiske visioner og mål for budget Konsekvenser af ny Førtids- og fleksjobreform 9. Etablering af rehabiliteringsteam 10. Læse-, skrive- og regnekurser i Overførsel af uforbrugte LBR-midler og regulering af budget 12. Eventuelt

3 1. Efterretning vedrørende Statsforvaltningens/Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/3403 Sagsansvarlig: sbo.sf

4 2. 3 sager fra Jobcentret jævnfør kompetencedelegationsreglerne - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/3403 Sagsansvarlig: sbo.sf

5 3. 3 sager fra Ydelseskontoret jævnfør kompetencedelegationsreglerne - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/3403 Sagsansvarlig: sbo.sf

6 4. Efterretningssager - åbent møde Åben sag Sagsnr.: 13/3403 Sagsansvarlig: sbo.sf RESUMÉ Orientering, information og referater til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER a. Almindelig orientering. b. Endelig fordeling af bevilling til lokale beskæftigelsesråd for år c. Referat fra Styregruppemøde den vedr. Falck-samarbejdet. d. Referat fra 9-bysamarbejdet møde den e. Orientering om fortolkning af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. f. Brev fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. g. Unge i Tårnby kommer hurtigst ud af ledighed. h. Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige. i. Suspension af kommunernes 100 pct. Medfinansiering i ikke-rettidige timer som følge af lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. j. Fleksjobambassadører. k. Udspil til en kontanthjælpsreform l. Notat vedrørende læse-, skrive- og regnekurser 2013 m. Notat vedrørende Brug for alle initiativet. n. Notat vedrørende forespørgsel fra Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget den 15. januar o. Notat vedrørende orientering om ansættelse af fleksjobambassadører. p. Notat vedrørende status på straksaktivering. q. Notat vedrørende jobrotation. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget at tage punkterne til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Endelig bevillingsudmelding LBR 2013.pdf /13 2 Åben Referat fra styregruppemøde d /13 3 Åben Referat fra 9-by-samarbejdets møde den /13 4 Åben Orientering om fortolkning vedr. uddannelsesordningen /13 5 Åben Brev fra Mette Frederiksen /13 6 Åben Unge i Tårnby kommer hurtigst ud af ledighed /13 7 Åben Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af /13

7 arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige 8 Åben Suspension af kommunernes 100 pct. medfinansiering i ikke-rettidige /13 timer 9 Åben Fleksjobambassadører /13 10 Åben Udspil til en Kontanthjaelpsreform /13 11 Åben Notat vedrørende læse-, skrive- og regnekurser i /13 12 Åben Notat vedrørende "Brug for alle" initiativet /13 13 Åben Notat vedrørende forespørgsel fra Arbejdsmarkeds- og /13 Beskæftigelsesudvalget den 15. januar Åben Notat vedrørende orientering om ansættelse af fleksjobambassadører /13 15 Åben Notat vedrørende status på straksaktivering /13 16 Åben Notat vedrørende jobrotation /13 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Carsten Fuhr, Allan Andersen Tiltrådt. Notat vedr. Akutpakken og invitationer til virksomhedsarrangement til omdelt. Sag vedr. niveaumål til Beskæftigelsesplan 2013 blev principgodkendt og behandles endeligt på næste udvalgsmøde. Vedr. pkt. g, mente Louis Hjelmsø (V) ikke undersøgelsen påviste sammenhæng mellem indsatsen og de unge som kommer i arbejde/uddannelse.

8 5. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo januar 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/4096 Sagsansvarlig: nkm.am RESUMÉ Der sendes sag til efterretning vedrørende udvikling af udvalgets servicedriftsområder på baggrund af forbruget ultimo januar UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik på serviceområderne giver et hurtigt overblik over udviklingen af udgifterne og indtægterne for alle driftsområder i forhold til det budgetterede. Derudover vedlægges en række relevante nøgletal for området. Det tidlige tidspunkt taget i betragtning, giver det ikke anledning til at revurdere ledighedsudviklingen for 2013, men det skal bemærkes at regnskabsresultatet for 2012 ligger højere mht. antallet af ydelsesmodtagere end budgetteret i ØKONOMI Nettoforbrugsprocent ultimo januar 2012: 6,74 % Nettoforbrugsprocent ultimo januar 2013: 9,72 % Det skal bemærkes, at der ikke er konteret statsrefusionsindtægt for januar 2013, hvorfor forbrugsprocenten i 2013 er højere end i INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at Budgetopfølgningen tages til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Økonomiopfølgning ultimo januar /13 2 Åben Statistik ultimo januar /13 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Carsten Fuhr, Allan Andersen

9 Tiltrådt.

10 6. Evaluering af mål for 2012 Åben sag Sagsnr.: 13/1537 Sagsansvarlig: CIV.SF RESUMÉ Arbejdmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag om evaluering af mål og resultatkrav for regnskab UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag om evaluering af mål og resultatkrav for regnskab Hvert serviceområde omfatter en hovedaktivitet indenfor et område, og skaber dermed et overblik over udgiftsområdet. Serviceområderne giver derfor en kobling mellem de politiske målsætninger og de afsatte økonomiske midler på de forskellige områder. Serviceområderne er som følger: Jobcenter Ydelsescenter Jobcenter, forsikrede ledige Der henvises til vedhæftet bilag om de politiske visioner og mål vedrørende serviceområderne. ØKONOMI Nedenfor fremgår nettoregnskabet for 2012 Serviceområde Korr. Budget Regnskab Afvigelse 01 Jobcenter Ydelsescenter Jobcenter forsikrede ledige GRAND TOTAL Nærmere forklaring på regnskabsresultatet fremgår af bemærkningerne til Tårnby Kommunes samlede regnskab.

11 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger evalueringer af mål og resultatkrav til regnskab 2012 til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Samlet evaluering af mål på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget /13 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Carsten Fuhr, Allan Andersen Tiltrådt.

12 7. Politiske visioner og mål for budget 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/1537 Sagsansvarlig: CIV.SF RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag om justering af visioner og mål til budgetforslag Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets nuværende 3 servicedriftsområder slås sammen til 2. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag om justering af visioner og mål til budgetforslag Hvert serviceområde omfatter en hovedaktivitet indenfor et område, og skaber dermed et overblik over udgiftsområdet. Serviceområderne giver derfor en kobling mellem de politiske målsætninger og de afsatte økonomiske midler på de forskellige områder. Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget har frem til nu bestået af 3 servicedriftsområder: Jobcenter, Ydelsescenter og Jobcenter, forsikrede ledige. Denne opdeling er bl.a. i lyset af den nye organisationsstruktur pr. 1. marts 2013 ikke hensigtsmæssig. Derfor foreslår forvaltningen følgende 2 servicedriftsområder: Arbejdsmarked Sygedagpenge Der henvises til vedhæftet bilag om de politiske visioner og mål vedrørende serviceområderne. Reformen af førtidspension og fleksjob indebærer en forskydning af borgere fra førtidspension på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område til ydelser som fleksjob og ressourceforløbsydelser på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område. Derfor anbefaler Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen på sigt, at områderne ses samlet under ét udvalg. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at: De politiske visioner og mål på udvalgets område godkendes til budgetforslag Forslaget om etablering af de 2 servicedriftsområder Arbejdsmarked og Sygedagpenge fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

13 Antalsforudsætningerne under målsætninger og resultatkrav kan blive justeret, som følge af ændrede ledighedsvurderinger, men vil blive forelagt udvalget ifm. budgetbehandlingen i maj BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Samlet mål og visioner Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget /13 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Carsten Fuhr, Allan Andersen Tiltrådt. Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

14 8. Konsekvenser af ny Førtids- og fleksjobreform Åben sag Sagsnr.: 13/3470 Sagsansvarlig: sxa.sf RESUMÉ Den 1. januar 2013 vedtog folketinget en ny reform af førtidspension og fleksjob. Formålet med reformen er at begrænse tilgangen til førtidspension og i stedet tilbyde borgerne at indgå i et ressourceforløb. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har derfor udarbejdet en vurdering af reformens økonomiske konsekvenser for Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De primære ændringer af reformen af førtidspension og fleksjob er, at borgere under 40 år ikke vil kunne modtage en førtidspension med mindre, de er født med svære handicap eller senere i livet udsættes for en voldsom ulykke eller invaliderende sygdom. Borgerne skal i stedet deltage i et ressourceforløb, hvor en række eksperter vurderer mulighederne for deres arbejdsevne. Borgere over 40 år skal ligeledes deltage i et ressourceforløb af minimum et års varighed, før de kan indstilles til førtidspension med mindre, der er særlige omstændigheder grundet sygdom eller ulykke. Reformen giver samtidig nye muligheder for at varetage et fleksjob, således at langt flere vil kunne varetage et fleksjob fremadrettet. Ifølge de tidligere fleksjobregler skulle en borger have en arbejdsevne, som gav mulighed for at arbejde minimum 12 timer om ugen, mens en borger med den ny reform kan arbejde helt ned til en time om ugen. Fremadrettet skal en borger således være 100% uarbejdsdygtig for at få tilkendt en førtidspension. Formålet med reformen er således, at flytte borgere fra førtidspension til fleksjob, hvilket ifølge Beskæftigelsesministeriets beregninger bør give kommunerne en besparelse, idet fleksjob er billigere for kommunen sammenlignet med andre overførsler som førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har derfor udarbejdet en vurdering af reformens økonomiske konsekvenser for Tårnby Kommune, hvor der i gennem forløbet forventes en mindreudgift til forsørgelse men dog betragtelige administrative merudgifter til bl.a. etablering og drift af rehabiliteringsteam. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse nr. 101 af 28/1/2013 om ikrafttræden af visse bestemmelser i Lov om ændring af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om social pension samt forskellige andre love vedrørende: Reform af førtidspension og fleksjob, Indførelse af ressourceforløb, Rehabiliteringsteams, Fleksløntilskud mv.

15 ØKONOMI Under forudsætning af, at 353 borgere kommer i fleksjob efter den ny ordning, forventes en samlet mindreudgift til forsørgelse for kommunen på 0,5 mio. kr. i 2013 stigende til på 9,4 mio. kr. i Inden borgerne vil kunne varetage et fleksjob, vil mange skulle gennem et ressourceforløb, hvor borgeren modtager den ydelse, man fik inden forløbet. Derfor vil den fulde effekt af reformen først slå igennem i 2015, når den første større gruppe af borgere afslutter ressourceforløbet, jf. bilag 1. Den samlede mindreudgift til forsørgelse afspejler kommunens tilkendelsespraksis på førtidspensionsområdet. Udover mindreudgift til forsørgelse giver reformen en administrativ merudgift til driften af de nye rehabiliteringsteams. Jobcenteret vurderer, at der skal bruges 2 ekstra personer i 2014 i centerets specialteam pga. øget mødefrekvens og flere administrative opgaver, jf. bilag 2. Derudover forventes øgede udgifter til aktivering af borgere i ressourceforløb for 0,7 mio. kr. i 2013 og 2,6 mio. kr. i 2014 og frem. Staten har oprettet en række puljer til opstart og implementering af rehabiliteringsteams, men fremadrettet skal kommunerne selv finansiere driften. KL mener ikke, at denne forudsætning er realistisk og forhandlingerne mellem KL og ministerierne ift. eventuel kompensation er uafklaret. Reformen vurderes således samlet set først at give en nettomindreudgift fra Akkumulerede økonomiske konsekvenser af førtidspensions- og fleksjobreformen: Forsørgelse -0,5-1,1-4,9-7,2-9,4 Administration mv. 0,7 2,6 2,6 2,6 2,6 I alt 0,2 1,5-2,3-4,6-6,8 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at: anmode Økonomiudvalget om, at tilføre 2,2 mio. kr. til øgede forsørgelsesudgifter som følge af reformen af førtidspension og fleksjob i 2013 anmode Økonomiudvalget om, at nettomindreforbruget på 0,5 mio. kr. på ydelser i 2013 anvendes til finansiering af merudgifter til rehabiliteringsteam og de øvrige administrative merudgifter søges dækket via statslige puljemidler de økonomiske konsekvenser for 2014 og overslagsår indgår i budgetlægningsprocessen for 2014.

16 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 - Notat vedr. ny FØP-reform - overførselsudgifter /13 2 Åben Bilag 2 - Notat vedr. ny FØP-reform - driftsudgifter /13 3 Åben Bevillingsskema /13 4 Åben Notat vedrørende Førtidspensions- og fleksjobreformens indhold og /13 formål BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Carsten Fuhr, Allan Andersen Tiltrådt. Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

17 9. Etablering af rehabiliteringsteam Åben sag Sagsnr.: 13/2321 Sagsansvarlig: kdk.as RESUMÉ Forvaltningen forelægger sag om etablering af rehabiliteringsteam, som er et element i reformen af førtidspension og fleksjob, til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Folketinget har besluttet at forny førtidspensions- og fleksjobreformen. Reformen er trådt i kraft den 1. januar Formålet med reformen er at sænke udgifterne til førtidspension ved, at der igangsættes indsatser over for de svageste borgere med begrænset arbejdsevne herunder aktiv rehabilitering i ressourceforløb, indstilling til fleksjob, hyppig opfølgning og mentorordninger. Derudover skal samarbejdet med sundhedssystemet styrkes. En af hovedændringerne i den nye reform er, at der etableres et rehabiliteringsteam med indstillingsret til: ressourceforløb for unge under 40 år, ressourceforløb for personer over 40 år, fleksjob og førtidspension Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordineringsforum, der behandler sager på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del. Denne del udarbejdes i fællesskab mellem den afgivende sagsbehandler fra Jobcentret og borgeren. Med oprettelsen af et rehabiliteringsteam gøres tværfagligheden og samarbejdet til et bærende princip, som skal behandle borgernes sager ved at udarbejde anbefalinger og indstillinger til det videre forløb jf. 25a stk. 2 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. I reformen specificeres, hvorledes rehabiliteringsteamet sammensættes med faste repræsentanter fra: Beskæftigelsesområdet Socialområdet Sundhedsområdet i form af en sundhedskoordinator fra regionen Undervisningsområdet i sager vedrørende borgere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse og i øvrige sager efter behov Som et led i reformen har regionen oprettet en klinisk funktion med en bred faglig ekspertise jf. 25b i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Den kliniske funktion bliver repræsenteret i rehabiliteringsteamet gennem sundhedskoordinatoren fra den 1. juli Det er fremover udelukkende gennem borgerens praktiserende læge og den kliniske funktion, at kommunen kan hente sundhedsfaglig rådgivning så som lægeattester og speciallægeerklæringer. Der er udarbejdet en forretningsorden vedrørende etablering af rehabiliteringsteamet herunder teamets sammensætning, mødefrekvens og samtalestruktur samt brug af skabeloner i processen.

18 Se vedlagte bilag om forretningsorden for etablering af rehabiliteringsteam i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen. LOVGRUNDLAG 25a, stk. 2-6 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 25b i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at: Der etableres et rehabiliteringsteam i overensstemmelse med gældende lovgivningen Forretningsorden for rehabiliteringsteamet godkendes BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat vedrørende den foreløbige forretningsorden for Tårnby /13 Kommunes rehabiliteringsteam 2 Åben Rehabiliteringsplanens forberedende del /13 3 Åben Rehabiliteringsteamets indstilling /13 4 Åben Rehabiliteringsplanens indsatsdel /13 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Carsten Fuhr, Allan Andersen Tiltrådt. Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

19 10. Læse-, skrive- og regnekurser i 2013 Åben sag Sagsnr.: 12/13240 Sagsansvarlig: amu.of RESUMÉ I 2013 er der som puljemidler bevilget et statsligt tilskud til Jobcenter Tårnby på samlet ,- kr. til brug for opkvalificering med læse-, skrive- og regnekurser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Puljen er etableret for at give jobcentrene et ekstra incitament til at tilbyde FVU-forløb (forberedende voksen uddannelse) til ledige uden en ungdomsuddannelse. De givne tilskud er øremærket til FVU-forløb og kan udelukkende anvendes til finansiering af udgifterne til FVU-læsning (læsning, stavning og skriftlig fremstilling) og FVU-matematik (talforståelse, regning og basale matematiske begreber). Midlerne skal anvendes i 2013 og kan alene anvendes til den del af forløbene som er færdigafviklet i Uforbrugte midler skal tilbageføres til staten. Forløbene tilbydes alle borgere som registreres at have et behov for basal læring af nævnte tilbud. LOVGRUNDLAG Puljemidlerne er afsat på finansloven gældende for Midlerne skal anvendes i 2013 og kan alene anvendes til den del af forløbene som er færdigafviklet i Uforbrugte midler skal tilbageføres til staten. ØKONOMI De ,- kr. er fordelt med ,- kr. til at opkvalificere de unge ledige under 30 år og ,- til at opkvalificere de over 30-årige. Beløbet er ikke optaget på årsbudgettet. Der skal gives henholdsvis en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling. Aktiviteten er derfor neutral for budget INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget at indstille til Økonomiudvalget at Der søges om en tillægsbevilling på kr. i indtægt og udgift på funktion til brug for læse-, skrive- og regnekurser i BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevilling til Forberedende Voksenundervisning (FVU) for ledige under og /13

20 over 30 år - FVU13_tarnby.pdf 2 Åben Bevillingsskema - FVU midler /13 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Carsten Fuhr, Allan Andersen Tiltrådt. Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

21 11. Overførsel af uforbrugte LBR-midler og regulering af budget Åben sag Sagsnr.: 12/13240 Sagsansvarlig: amu.of RESUMÉ Der søges om overførsel af uforbrugte statslige midler for 2012 til 2013 vedrørende Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Derudover skal budgettet for 2013 nedjusteres så det afspejler det reelle statslige tilskud til LBR. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Hvert år tildeler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) et beløb, som kan anvendes til at iværksætte lokale initiativer. Dette kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller til personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. Af de uforbrugte midler kan overføres 25% til næste budgetår eller alternativt tilbageføres til staten. LOVGRUNDLAG Anvendelsen af LBR s tildelte midler forvaltes i henhold til Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, 47. ØKONOMI I 2012 var der et mindreforbrug på kr. vedr. LBR. I december 2012 godkendte Økonomiudvalget overførsel af kr., og der anmodes nu om overførsel af de resterende kr., som alternativt vil tilfalde Arbejdsmarkedsstyrelsen. Da der maksimalt kan overføres 25% af den udmeldte bevilling for 2012 svarende til kr., skal kr. tilbageføres til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Budgettet for 2013 er på kr., mens den udmeldte bevilling er på kr., hvorfor budgettet skal nedjusteres for at afspejle det reelle LBR-tilskud. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget at indstille til Økonomiudvalget at Der ansøges om en tillægsbevilling på kr. i udgift på funktion i 2013, svarende til mindre forbruget i 2012.

22 Der ansøges om en tillægsbevilling på kr. i udgift og indtægt til at regulere budgettet svarende til den faktiske bevilling vedr. LBR i 2013 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - LBR /13 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Carsten Fuhr, Allan Andersen Tiltrådt. Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

23 12. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 13/3403 Sagsansvarlig: sbo.sf BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Carsten Fuhr, Allan Andersen Ingen bemærkninger.

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 1. oktober Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen,

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 27. marts 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. september 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Flemming Hansens kontor Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Oplæg vedr. fællesseminar 3 2 Status økonomi 2012 4 3 Førtidspensions

Læs mere

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Kenneth Birkholm (C),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. marts 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Ekrem Günbulut (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. august 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 30. oktober Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Winnie Sørensen, Ali Qais,

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 10. oktober 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. juni 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 71 039. Godkendelse af referat...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 30. maj Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Winnie Sørensen, Heidi Ladegaard,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:00 Mødelokale: Medlemmer: Vestegnens Sprog- og kompetencecenter Vestegnens Sprog- og kompetencecenter, Skolevej 6, 2600

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Mødetidspunkt: 12:10 Møde afsluttet: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna III Kenneth F. Christensen, Susanne Brixum, Annette Møller Sjøbeck, Katrine Høybye

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice eskæftigelsesindsats Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 21b, stk. 3-5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge optagelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. september Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Winnie Sørensen, Ali Qais,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 6. maj 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet kl.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. marts 2019 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Henrik Zimino,

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 11. februar 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. marts 2018 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere