Mål opfølgning og ledelsesinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål opfølgning og ledelsesinformation"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen /TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende mål i Beskæftigelsesplanen 20 samt Gladsaxe Kommunes resultatkrav på beskæftigelsesområdet. Der indgår desuden et afsnit vedrørende udvikling i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe i rapporten. Der sammenlignes i forhold til flere af målene med klyngekommunerne, som er: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg J. nr P05 1

2 Indhold Indhold... 2 Samlet forsørgertryk... 3 Samlet forsørgertryk... 3 Kommunens resultatkrav... 3 Arbejdskraftreserven... 4 Ministermå:... 4 Supplerende mål fra beskæftigelsesplan 20 for Gladsaxe... 5 Permanente forsørgelsesordninger... 6 Ministermål... 6 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe... 7 Unge på offentlig forsørgelse... 8 Ministermål... 8 Kommunens resultatkrav... 9 Nydanskere på offentlig forsørgelse...10 Ministermål...10 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe...11 Kommunens reviderede resultatkrav... Sygedagpenge...13 Kommunens resultatkrav...13 Løntilskud og førtidspension...14 Kommunens resultatkrav...14 NOTAT...15 J. nr P05 2

3 Samlet forsørgertryk Kommunens resultatkrav: Gladsaxes udgifter til forsørgelsesudgifter pr. indbygger i alderen år skal i 20 ligge under gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Forsørgertryk juni 20 (kommunale udgifter) Gladsaxe udgift juni Klynge udgift juni Difference juni Gladsaxe Udgift årligt Klynge udgift årligt Difference årligt A-dagpenge samlet kr 226 kr 237 kr - kr kr kr -140 A-dagpenge under 30 kr 36 kr 39 kr -3 kr 434 kr 470 kr -36 A-dagpenge over 30 kr 189 kr 198 kr -9 kr kr kr -104 Kontanthjælp samlet kr 265 kr 229 kr 37 kr kr kr 441 Kontanthjælp under 30 kr 80 kr 81 kr -1 kr 956 kr 969 kr -13 Kontanthjælp over 30 kr 186 kr 148 kr 38 kr kr kr 454 Sygedagpenge kr 147 kr 195 kr -48 kr kr kr -570 Ledighedsydelse kr 29 kr 46 kr -17 kr 350 kr 548 kr -198 Førtidspension kr 393 kr 432 kr -39 kr kr kr -465 Revalidering kr 7 kr 14 kr -7 kr 83 kr 168 kr -85 Samlet kr kr kr -85 kr.811 kr kr Kilde: Opdateret: Kommentar: Udgifterne til kontanthjælp ligger over gennemsnittet for klyngekommunerne. Alle øvrige ydelser ligger under det gennemsnitlige klyngeniveau i juni. Samlet er Gladsaxe kommunes forsørgelsesudgifter kr. pr. indbygger, som er mindre end gennemsnittet på kr. pr. indbygger for de sammenlignelige kommuner i juni måned. Årligt er Gladsaxes forsørgelsesydelser.811 kr. pr. indbygger mod kr. pr. indbygger i klyngen. Niveau og udvikling Kilde: Opdateret: Kommentar: Niveau: Figuren viser, at udgifterne til kontanthjælp ligger 16 pct. højere i Gladsaxe end i J. nr P05 3

4 klyngekommunerne. Udgifterne til Sygedagpenge ligger 24 pct. under gennemsnittet i klyngen. Udgifterne til alle øvrige ydelser ligger under niveauet i klyngekommunerne. Samlet set har Gladsaxe et udgiftsniveau der er 7 pct. lavere end klyngekommunerne i juni måned 20. Udvikling: Udviklingen for udgifter til revalidering har været dårligere i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Udviklingen i udgifterne til kontanthjælp, A-dagpenge og førtidspension har været gunstigere i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Samlet set har udviklingen i udgifter været 2 pct. mindre i Gladsaxe end gennemsnittet for klyngekommunerne. Arbejdskraftreserven Jobklare ledige med minimum 13 ugers sammenhængende ledighed indenfor de sidste 52 uger. Ministermål: Arbejdskraftreserven begrænses til personer i december 20. Milepælsplan ift. arbejdskraftreserven Arb.kraftreserven dec- 11 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- Milepælsplan AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Realiseret AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Difference (realiseretmilepæl) AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Difference ift. ministermål dec. 20 Kilde: Note: og Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20. Opdateret: Kommentar: Arbejdskraftreserven er i juni20 53 højere end målet for december 20. I forhold til milepælsplanen for juni er det 79 flere end defineret som det maksimale antal i milepælsplanen. Det høje antal skyldes især et højt antal dagpengemodtagere der ligger 62 over milepælsplanen for juni. J. nr P05 4

5 Andel ifht. Klyngen Supplerende mål fra beskæftigelsesplan 20 for Gladsaxe: Andelen af arbejdskraftreserven af den samlede arbejdsstyrke i Gladsaxe maximalt er på højde med andelen i klyngekommunerne i december % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Arbejdskraftsreserven (Udvikling juni 11 til juni samt andel ifht. Klyngen) Arb. kraftreserve - kontanthjælp Supplerende mål: Gladsaxe skal som maks. have en andel der modsvarer klyngen (0%) Arb. kraftreserve; 10,06% Arb. kraftreserve - A- dagpenge -14,00 -,00-10,00-8,00-6,00-4,00-2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 Kilde: Opdateret: Udvikling ifht. Klyngen, procentpoint Kommentar: Andelen af arbejdskraftsreserven i Gladsaxe er 10,06 pct. højere end den tilsvarende andel i klyngen. J. nr P05 5

6 Permanente forsørgelsesordninger Ministermål: Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses til 178 personer i 20, svarende til niveauet i Milepælsplan ift. begrænsning af tilgangen til permanente forsørgelsesordninger Permanent forsørgelse Milepælsplan jan- feb- mar- apr- Samlet heraf fleksjob og ledighedsydelse heraf førtidspension Realiseret maj- Samlet heraf fleksjob og ledighedsydelse heraf førtidspension Difference ift. ministermål dec 20 Samlet heraf fleksjob og ledighedsydelse heraf førtidspension Kilde: og jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- Note: Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20. Data angiver tilgangen til permanente forsørgelser det sidste år. Opdateret: Kommentar: Tabellen viser, at tilgangen til permanente forsørgelsesydelser i juni 20 er faldet med 6. Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger er 15 mindre end det endelige ministermål i december 20. På grund af typen af data tilgængelig fra jobindsats.dk opgøres milepælsplanen for permanente forsørgelsesydelser i forhold til tilgangen det seneste år, indtil anden opgørelsesmåde eventuelt bliver gjort tilgængelig. J. nr P05 6

7 Andel ifht. Klyngen Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe: Tilgangen til permanente ydelser som andel af arbejdsstyrken i Gladsaxe skal være 20 procent mindre end i klyngekommunerne. 40% 30% 20% 10% 0% -10% Begrænsning af tilgangen til permanente ydelser (Udvikling juni 11 til juni samt andel ifht. Klyngen) Supplerende mål: Gladsaxe skal være under stregen (-20%) -20% -30% Førtidspension I alt; -20% Fleksjob og ledighedsyelse -40% -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 Udvikling ifht. Klyngen, procentpoint Kilde: Opdateret: Kommentar: Andelen af tilgangen til permanente ydelser er samlet 20 procent mindre i Gladsaxe end klyngekommunerne. Andelen af tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse er 15 procent lavere i Gladsaxe end klyngen. Andelen af tilgangen til førtidspension er 22 procent lavere end i klyngen. Udviklingen i andelen af tilgangen til permanente forsørgelsesydelser er mere ugunstig i Gladsaxe end i klyngen. Her er det specielt udviklingen i tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse der har været mindre gunstig end i klyngen. J. nr P05 7

8 Unge på offentlig forsørgelse Ministermål: Antallet af unge personer på offentlig forsørgelse begrænses til 1056 fuldtidspersoner december 20. Unge på off. forsørgelse dec-11 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- Milepælsplan Samlet heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Realiseret Samlet heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference - (Realiseretmilepæle) Samlet heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference ift. ministermål dec Kilde: og Note: Milepælsplan ift. begrænsning af unge på offentlig forsørgelse Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20. Dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 og 2 opskrives med 3,3 pct.. Der forventes en 0-vækst i de øvrige ydelsesgrupper. Den samlede opskrivning for unge på offentlig forsørgelse er 2,2 pct., jf. målbeskrivelse i Beskæftigelsesplan 20. Opdateret: Kommentar: Antallet af forsørgede borgere under 30 er i juni højere end målet for december 20. Ift. milepælsplanen ses det, at det er antallet af unge på dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælpsmodtagere match 1, der ligger lavere end milepælsplanen, hvorimod kontanthjælp match 2 og 3 ligger højt, med hhv. 111 og 15 over milepælsplanen for juni. J. nr P05 8

9 Andel ydelsesmodtager under 30 år Kommunens resultatkrav: Gladsaxe Kommune skal være i den bedste fjerdedel sammenholdt med klyngekommunerne ift. at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Figur 3-10: Resultatmål 20- unge på offentlig forsørgelse Gladsaxe skal være i den bedste fjerdedel 16,00 14,00 13,0 13,3 13,4 13,8,00 10,00 8,00 11,28 8,2 8,6 9,3 9,7 10,6 11,2 11,2 11,2 11,4 11,7 11,8 6,00 4,00 2,00 0,00 Klyngekommuner Resultatkrav: Gladsaxe placerer sig i den bedste fjerdedel ift. klyngekommunerne. Kommentar: Gladsaxe placerer sig i juni som nummer 4 ud af 15 ift. klyngekommunerne. Dermed er resultatkravet ikke opfyldt. Den vægtede gennemsnitlige andel i klyngen (inklusiv Gladsaxe) er 11,2%. Gladsaxe placerer sig under dette med 9,7%. Opdateret: Kilde: og danmarks statistik Note: Andelen af ledige unge har hidtil været målt i forhold til gruppen 0-29 årige i Gladsaxe kommune. Da ministerens mål er formuleret for de årige, er de tilgængelige data for ungeledigheden på jobindsats.dk opgjort for denne gruppe. Derfor måles andelen af unge ledige fremadrettet i forhold til befolkningsgruppen år i Gladsaxe. Dette giver et mere retvisende billede af andelen af ledige unge. J. nr P05 9

10 Nydanskere på offentlig forsørgelse Ministermål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til 1307 fuldtidspersoner i december 20. Milepælsplan ift. begrænsning af nydanskere på offentlig forsørgelse Nydanskere Milepælsplan dec- 11 jan- feb- mar- apr- Samlet heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Realiseret maj- Samlet heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference - (Realiseretmilepæle) Samlet heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf kontanthjælp match heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference ift. ministermål dec Kilde: og Note: Opdateret: Kommentar: jun- Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20. Dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere opskrives med 4,3 pct. i perioden. Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere opskrives med 3,2 pct.. Der forventes en 0-vækst i de øvrige ydelsesgrupper jf. målbeskrivelse i Beskæftigelsesplan 20. Det samlede antal nydanskere på off. forsørgelse følger i juni 20 ikke milepælsplanen, da der er 76 mere end målet for december 20. Antallet af førtidspensionister, kontanthjælp match 2 og 3 samt dagpengemodtagere er højt ift. milepælsplanen, hvor imod antallet af sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere match 1 er lavt hhv 15 og 23 færre end milepælsplanenfor juni 20. jul- aug- sep- okt- nov- dec- J. nr P05 10

11 Andel ifht. Klyngen Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe: Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal være minimum 10 pct. lavere i Gladsaxe end den tilsvarende andel i klyngen i december 20. Unge på offentlig forsørgelse (udvikling juni 11 til juni og andel ifht. klyngen) 30,0% 20,0% Khj. match 1 10,0% Khj. match 3 0,0% Kontanthjælp ialt -10,0% Dagpengemodtagere I alt; -14,0% -20,0% Sygedagpenge Khj. match 2-30,0% -40,0% Førtidspensionister Ledighedsydelse -50,0% -60,0% Fleksjob -70,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Udvikling ifht. Klyngen, procentpoint Kilde: Opdateret: Kommentar: Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er 14 pct. lavere end tilsvarende andel klyngen. Dermed er andelen 4 pct. point bedre end minimumskravet i det supplerende mål. J. nr P05 11

12 Kommunens reviderede resultatkrav: Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande skal højst være 8,6 procentpoint ved udgangen af 20. Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande skal højst være 4,6 procentpoint ved udgangen af 20 Herkomst Ledighedsgrad juni 20 Andel af arbejdsstyrken Forskel i procentpoint Mål 20 Personer med dansk oprindelse 5,6 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 14,8 9,2 8,6 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 9,9 4,2 4,6 Data: Jobindsats.dk samt DST Opdateret: Kommentar: Forskellen i ledighedsgraden mellem danskere og indvandrere er 9,2 procentpoint, hvilket er 0,6 procentpoint over målet for 20. Forskellen i ledighedsgraden mellem danskere og efterkommere er 4,2 procentpoint, hvilket er 0,4 procentpoint under målet for 20. J. nr P05

13 Sygedagpenge Kommunens resultatkrav: Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal maksimalt udgøre 64 fuldtidspersoner i 20. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune (Målet er ændret pga. ændrede forudsætninger) Kilde: KMD Opdateret: Kommentar: Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager for 20 er 27 og er dermed 37 fuldtidspersoner bedre end målet om maksimalt 64 fuldtidspersoner i 20. J. nr P05 13

14 Løntilskud og førtidspension Kommunens resultatkrav: Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 20 stige til 69. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune (Resultatkravet er ændret pga. ændrede forudsætninger) Kilde: Opera Opdateret: Kommentar: Antallet af førtidspensionister ansat i job med løntilskud for førtidspensionister er 57 i juli 20. Det gennemsnitlige antal førtidspensionister i job med løntilskud er i J. nr P05 14

15 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Notat vedr. udviklingen i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe, juli 20 NOTAT Dato: Af: Jesper Bøtker Mortensen I dette notat beskrives udviklingen i antallet af personer med et kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe. Notatet gennemgår tabeller med tilgang og afgang af kontaktforløb opgjort via datatræk fra sagsbehandlingssystemet KMD Opera. Notatet opdateres i takt med oversigter over tilgang og afgang på personnummerniveau på månedsbasis distribueres til de målgruppeansvarlige teamledere samt medarbejdere i jobcentret. Notatet beskriver den seneste måned og de generelle tendenser. Det samlede antal personer med kontaktforløb i KMD Opera er ved udgangen af juli 20 i alt 74 færre end ved udgangen af juni 20. I tabellen nedenfor er nettotilgangen samt status på antal og tilgang og afgang af personer opdelt på målgrupper samt opdelt på alder for kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Periode: juli 20 Antal Tilgang Afgang Netto Brutto LAB 2.1, forsikrede ledige Heraf under 30 år Heraf over 30 år LAB 2.2, kontanthjælp, arbejdsmarkedsparate Heraf under 30 år Heraf over 30 år LAB 2.3, kontanthjælp, probl. udover ledighed Heraf under 30 år Heraf over 30 år LAB 2.4, revalidering og forrevalidering LAB 2.5, sygedagpengemodtagere LAB 2.6, førtidspensionister LAB 2.7, fleksjobberettigede LAB 2.9, ung under LAB 2.10, selvforsørgere INL, integration Ingen Ydelse Førtidspensionister, ydelse I alt Antallet, som angives i den første kolonne fra venstre, er antallet af personer i målgruppen på den sidste kalenderdag i opgørelsesmåneden. Brutto, længst til højre, angiver ændringen i kontaktforløb som tilgang plus afgang, hvor netto angiver ændringen som tilgang minus afgang. J. nr P05 15

16 I tabellen ovenfor er tilgang og afgang af kontanthjælpsmodtagere opdelt på alder og efter målgruppe LAB 2.2 eller LAB 2.3, det vil sige om personerne har ledighed som det eneste problem eller personerne har problemer udover ledighed. I tabellen nedenfor ses den månedsvise nettotilgang af kontaktforløb i løbet af de seneste 6 måneder. Periode: sen. 6 mån., månedsvis, juli År Tilgang Afgang Brutto Netto 20, juli , juni , maj , april , marts , februar I alt, 6 mån Gns. sen. 6 mån Af tabellen ovenfor fremgår det, at den månedsvise nettotilgang set over de seneste 6 måneder i gennemsnit udgør en nettoafgang på 69 personer per måned. I tabellen nedenfor ses tilgang og afgang opgjort målgruppevis for perioden i løbet af de seneste 6 måneder. Den samlede nettotilgang i løbet af de seneste 6 måneder udgør et fald antallet på i alt 4 personer. Periode: sen. 6 mån., målgruppevis, juli Tilgang Afgang Netto LAB 2.1, forsikrede ledige LAB 2.2, kontanthjælp, arbejdsmarkedsparate LAB 2.3, kontanthjælp, probl. udover ledighed LAB 2.4, revalidering LAB 2.5, sygedagpenge LAB 2.6, førtidspensionister LAB 2.7, fleksjobberettigede LAB 2.8, person m. handicap LAB 2.9, ung under LAB 2.10, selvforsørgere INL, integration Ingen Ydelse Ukendt kommakonverteret Førtidspension, ydelse I alt Det fremgår af tabellen, at nettoafgangen af personer set over de seneste 6 måneder først og fremmest udgøres af forsikrede ledige, som bidrager med en nettoafgang på 275 personer. De ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere stiger med 44 personer. Set over de seneste 6 måneder sker der et fald i antallet af sygedagpengemodtagere på i alt 214 personer. J. nr P05 16

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Kvartalsstatistik BIU

Kvartalsstatistik BIU GLADSAXE KOMMUNE Kvartalsstatistik BIU 2. kvartal 2012 Kvartalsstatistikken omfatter data der vedrører målgrupperne; A-dagpenge, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, personer i fleksjob samt

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.04.2014/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.Kvartal 2014 Rapporten giver en status på ministermål 2014, mål fra kommunestrategien

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Del 1 - seneste måned og generelle tendenser i de seneste 6 måneder

Del 1 - seneste måned og generelle tendenser i de seneste 6 måneder GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Notat vedr. udviklingen i kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe NOTAT Dato: 02.06.2009 Af: Jesper Bøtker Mortensen Indledning I dette

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik NOTAT Dato 19.1.29 Af: Morten Østergaard Christensen Grundlaget for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 1. kvartal 21 NOTAT Dato 27. april 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen Grundlaget

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik 4. kvartal 29 NOTAT Dato 25. januar 21 Af: Morten Østergaard Christensen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer Ledelsesrapport Jobcenter Struer Udvikling i ministermål Figur m.1: Udvikling i arbejdskraftreserven Figur m.3: Udvikling i ungeledighed Anm: Arbejdskraftreserven udgøres af ledige, der har modtaget offentlig

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune Jobcenter Administration Køgevej 90 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 17.02.2017/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 18.10.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 2016 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene i

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 18.02.2015/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2014 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.6.214/LYVATO Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.4.214/PITHOM Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120 Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, slutmåling på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 September 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 4 februar 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 4 februar 2011 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 4 februar 211 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til februar 211 Antallet af arbejdsfordelinger i 211 Efterspørgselen på

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status oktober 2017

Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status oktober 2017 Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status oktober 17 BUDGETOVERHOLDELSE sådan læser du figurerne/diagrammerne Figur 1. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner Figur 1 viser antallet af fultidspersoner

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1.

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1.november 16 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere