Hovedkonklusioner - Udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedkonklusioner - Udfordringer"

Transkript

1 NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg særligt har udfordringer ift. tre nedenstående områder Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: - Aalborg har oplevet en stigning i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, mens der i samme periode på landsplan har været et fald. - Aalborg har en længere varighed på forløbene sammenlignet med landsplan. - I de seneste par år har Aalborg oplevet et fald i anvendelsen af vejledning og opkvalificering. - I de seneste par år har der på landsplan været en stigning i anvendelsen af virksomhedspraktik, mens niveauet i Aalborg har været stort set uændret. Aalborg har dog haft en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere med ordinære løntimer. - Aalborg ligger dårligere end landsgennemsnittet på indsatsen for de langvarige forløb på både manglende samtaler og aktivt tilbud. Det samme gælder for aktive tilbud i den tidlige indsats. Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere: - Aalborg har oplevet en stigning i antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, mens der i samme periode på landsplan har været et fald. - Aalborg har en væsentlig længere varighed på forløbene sammenlignet med landsplan. Virksomhedsrettet indsats: - På tværs af ydelsesgrupperne dagpenge, kontanthjælp, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, samt sygedagpenge og jobafklaringsforløb ligger Aalborg under landsgennemsnittet på den virksomhedsrettede indsats. Samtaler og aktiv indsats Til at følge kommunernes aktive beskæftigelsesindsats på tværs af ydelsesområder er der opsat to målinger, som løbende måler på kommunernes anvendelse af samtaler og aktiv indsats. 1 1 I målingerne indgår ydelsesgrupperne a-dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse. JAF og Integrationsydelse kommer også til at indgå i målingerne, men for nuværende er det ikke muligt at inddrage disse ydelsesgrupper i ovenstående type måling. 1

2 Overblik Overblik arbejdsmarkedet Udviklingen i beskæftigelsen har betydning for jobcentrenes muligheder for at få ledige ud på arbejdsmarkedet. Det gælder i særlig grad for de forsikrede ledige, men også for de øvrige målgrupper har konjunkturerne på arbejdsmarkedet betydning, fx ift. etablering af småjobs, lærepladser mv. Af figur 1 fremgår det, at beskæftigelsen i Danmark har været stigende i en længere årrække, og fra 1. kvt til 1. kvt er den steget med 3,1 % i hele landet, mens det i Nordjylland er 2,2%. Stigningen i beskæftigelsen i Nordjylland er lavere end for de øvrige 4-byers oplande, hvilket kan have en betydning ift. udviklingen i ledigheden, da ikke alle ledige har samme mobilitet på arbejdsmarkedet. Tabel 1 viser udviklingen i ledigheden fra maj 2018 til maj I den periode har Aalborg oplevet en andelsmæssigt fald på 9,9%. I maj 2019 er 4,4% af arbejdsstyrken i Aalborg ledige, mens det på landsplan er 3,5%. Figur 1 Kilde: Statistikbanken LBESK31 Tabel 1 En af de væsentligste årsager til at Aalborg har en høj ledighed, er at der hvert år uddannes et stort antal dimittender fra byens uddannelsesinstitutioner. Selvom der er vækst i Nordjylland, uddannes der langt flere end der umiddelbart er efterspørgsel efter i Aalborg og Region Nordjylland, og mange flytter ikke fra Aalborg før de har fået job andre steder. Pt. udgør dimittender ca. 35% af alle forsikrede ledige i Aalborg kommune. Af dem har 289 en varighed over 52 uger, og 394 har en varighed mellem 27 og 52 uger. De største grupper af ledige dimittender er fra Akademikernes A- kasse, Funktionærerne og Tjenestemændenes A-kasse, 2

3 Overblik kontanthjælp mv. I Ministerens benchmark inddeles forsørgelsesydelserne i undergrupperne Kontanthjælp mv., Dagpenge og Sygedagpenge. Figur 2 viser den andelsmæssige ydelsesfordeling af undergruppen Kontanthjælp mv. Sammenlignet med hele landet har Aalborg en større andel på kontant- og uddannelseshjælp. Figur 2 Tabel 2 Tabel 2 viser andelen af befolkningen, der er på en kontanthjælpsydelse m.v. Sammenlignet med hele landet har Aalborg en større andel på kontantog uddannelseshjælp. 2. kvt 2019 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen år Aalborg Hele landet København Odense Aarhus Nordjylland Kontanthjælp 2,3 1,9 2,7 2,9 1,7 1,8 Uddannelseshjælp 1,2 0,9 0,6 1,1 1,1 1,1 Revalidering 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Integrationsydelse 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 Ressourceforløb 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,7 Ledighedsydelse 0,3 0,4 0,2 0,4 0,6 0,4 Figur 3 Figur 3 viser den indekserede udvikling af alle kontanthjælpsydelser m.v. i Aalborg siden 2. kvt I den periode har der været stigninger i ledighedsydelse og ressourceforløb, mens der har været fald i integrationsydelse og revalidering. Kontant- og uddannelseshjælp har haft en mere jævn udvikling, dog med et mindre fald. På baggrund af ovenstående analyser af ydelserne i gruppen 3

4 Kontanthjælp Jobparate Tabel 3 viser, hvor mange af de jobparate der har modtaget mindre end 4 samtaler og ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 6 (6 mdr. anciennitet) og 12 (12 mdr. anciennitet) måneder. På både den tidlige indsats (6 mdr.) og for de langvarige forløb (12 mdr.) ligger Aalborg dårligere end landsgennemsnittet på de aktive tilbud. Figur 4 viser den indekserede udvikling i antallet af jobparate siden 2. kvt I den periode har Aalborg oplevet et andelsmæssigt fald på ca. 35%, hvilket er et større fald end på landsplan. Tabel 3 Maj 2019 Aalborg Hele landet Nordjylland Jobparate kontanthjælpsmodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der har modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 6 måneder 18,9% 63,2% 44,3% Jobparate kontanthjælpsmodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 6 måneder 52,2% 24,3% 28,1% Jobparate kontanthjælpsmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet, som har modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 12 måneder 12,2% 16,7% 12,5% Jobparate kontanthjælpsmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet, der ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 12 måneder 24,0% 14,1% 16,4% Figur 4 Aalborg ligger bedre end landsgennemsnittet på bl.a. antal forløb med 1. samtale inden for 1. måned (87,2%), og hvor mange der er afgået til uddannelse/beskæftigelse 3. mdr. efter afsluttet forløb (66,9%). Aalborg ligger dårligere end landsgennemsnittet på den gennemsnitlige varighed for afsluttede forløb i maj 2019 (54,5 uger), og på andelen af afsluttede forløb under 13 uger (25%). Tabel 4 Aalborg Hele landet Nordjylland Forløb med første samtale inden for 1 måned, maj ,2% 79,9% 82,1% Kontanthjælpsmodtagere i privat løntilskud, jun ,7% 3,4% 3,8% Personer med ordinære timer, apr ,0% 18,8% 21,0% Forløb med afgang til uddannelse eller beskæftigelse, 4. kvt ,9% 60,7% 62,8% Gennemsnitlig varighed (antal uger) for afsluttede forløb, maj ,5 52,2 56,5 Afsluttede forløb med varighed under 13 uger, maj ,0% 32,2% 25,4% Igangværende ydelsesforløb med mere end 1 års varighed, maj ,6% 43,9% 42,0% 4

5 Kontanthjælp Jobparate Figur 5 viser, hvor stor en andel af de påbegyndte forløb for jobparate i 2. kvt. 2018, der fortsat er på ydelsen efter 1 år. Her ligger Aalborg over 12 procentpoint højere end Figur 5 Figur 6 viser udviklingen i andelen af jobparate, der er i vejledning og opkvalificering. Fra 2. kvt til 2. kvt har Aalborg oplevet et mindre fald, og ligger i 2. kvt på ca. 9%. Figur 6 Anm.: Der er registreringsfejl i 1. kvt. 2019, og derfor er tallene for dette kvt. ikke retvisende Figur 7 viser udviklingen i andelen af jobparate i virksomhedspraktik. Fra 2. kvt til 2. kvt har Aalborg oplevet et fald på over 6 procentpoint. I 2. kvt ligger Aalborg ca. 5 procentpoint under Figur 7 5

6 Kontanthjælp Aktivitetsparate Tabel 5 viser, hvor mange af de aktivitetsparate, der har modtaget mindre end 4 samtaler og ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 6 (6 mdr. anciennitet) og 12 (12 mdr. anciennitet) måneder. På indsatsen for de langvarige forløb (12 mdr.) ligger Aalborg dårligere end landsgennemsnittet på både manglende samtaler og aktivt tilbud. Det samme gælder for aktive tilbud på den tidlige indsats (6 mdr.). Tabel 5 Maj 2019 Aalborg Hele landet Nordjylland Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der har modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 6 måneder 82,3% 82,4% 76,5% Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 6 måneder 69,2% 47,8% 56,1% Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet, som har modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 12 måneder 65,0% 35,9% 46,1% Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet, der ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 12 måneder 45,9% 29,1% 37,9% Figur 8 Figur 8 viser den indekserede udvikling i antallet af aktivitetsparate siden 2. kvt I de seneste kvartaler har Aalborg oplevet en stigning, mens der i samme periode på landsplan har været et fald. Tabel 6 Aalborg ligger dårligere end landsgennemsnittet på andel forløb med 1. samtale inden for 1. måned (50%), andel personer i virksomhedsrettet indsats (9,6%), samt på den gennemsnitlige varighed af de afsluttede forløb (240,4 uger). Til gengæld ligger Aalborg lidt bedre end landsgennemsnittet ift. andelen af forløbene afsluttet i 4. kvt. 2018, som er i uddannelse/beskæftigelse Aalborg Hele landet Nordjylland Forløb med første samtale inden for 1 måned, maj ,0% 65,4% 60,9% Personer i virksomhedsrettet indsats, jun ,6% 18,7% 16,3% Personer med ordinære timer, apr ,7% 4,9% 4,9% Forløb med afgang til uddannelse eller beskæftigelse, 4. kvt ,3% 18,0% 14,8% Gennemsnitlig varighed (antal uger) for afsluttede forløb, maj , ,2 6

7 Kontanthjælp Aktivitetsparate Figur 9 viser udviklingen i andelen af aktivitetsparate med ordinære timer. Fra 1. kvt til 1. kvt er Aalborg gået fra 3% til 6% og ligger på niveau med Figur 9 Figur 10 Figur 10 viser udviklingen i andelen af aktivitetsparate i virksomhedspraktik. Fra 2. kvt til 2. kvt har Aalborg oplevet et mindre fald, mens der i samme periode på landsplan har været en stigning. I 2. kvt ligger Aalborg ca. 4 procentpoint under Figur 11 viser udviklingen i andelen af aktivitetsparate, der er i vejledning og opkvalificering. Fra 2. kvt til 2. kvt har Aalborg oplevet et fald på ca. 3 procentpoint. I 2. kvt ligger Aalborg ca. 2,5 procentpoint under Figur 11 7

8 Uddannelseshjælp Tabel 7 viser, hvor mange af de aktivitetsparate der har modtaget mindre end 4 samtaler og ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 6 (6 mdr. anciennitet) og 12 (12 mdr. anciennitet) måneder. Her ligger Aalborg bedre, eller på niveau, med landsgennemsnittet på de fleste målinger, med undtagelse af afholdelsen af samtaler i den tidlige indsats (6 mdr.), hvor Aalborg ligger på 83,3%. Tabel 7 Aktivitetsparat Aalborg Hele landet Nordjylland Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der har modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 6 måneder, jan ,3% 71,8% 77,6% Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 6 måneder, maj ,2% 20,3% 19,3% Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet, som har modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 12 måneder, jan ,9% 29,4% 27,0% Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet, der ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 12 måneder, maj ,9% 20,3% 18,3% Figur 12 Figur 12 viser den indekserede udvikling i antallet af aktivitetsparate siden 2. kvt Fra 2. kvt til 2. kvt har Aalborg oplevet en stigning på ca. 8%, mens de øvrige 4-byer i samme periode har oplevet et fald. Figur 13 viser den gennemsnitlige varighed for forløb afsluttet i 1. kvt Her ligger Aalborg væsentligt over landsniveauet med et gennemsnit på 157,2 uger. Figur 13 8

9 Uddannelseshjælp Aktivitetsparate Figur 14 viser andelen af aktivitetsparate afsluttet i 4. kvt. 2018, som er i job/uddannelse efter 3 måneder. Her ligger Aalborg ca. 5,5 procentpoint over Figur 14 Figur 15 Figur 15 viser udviklingen i andelen af aktivitetsparate, der er i vejledning og opkvalificering. Siden 2. kvt har Aalborg ligget nogenlunde stabilt omkring 7-8%. I 2. kvt ligger Aalborg ca. 6 procentpoint højere end Figur 16 Figur 16 viser udviklingen i andelen af aktivitetsparate i virksomhedspraktik. Fra 2. kvt til 2. kvt har Aalborg oplevet et mindre fald. I de seneste kvartaler har Aalborg dog oplevet en stigning, og i 2. kvt ligger Aalborg kun 1 procentpoint under 9

10 Dagpenge (76) Dagpenge Tabel 8 viser, hvor mange dagpengemodtagere der har modtaget mindre end 6 samtaler og ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 6 (6 mdr. anciennitet) og 12 (12 mdr. anciennitet) måneder. Her ligger Aalborg dårligere end landsgennemsnittet på de aktive tilbud både i den tidlige indsats (6 mdr.) og for de langvarige forløb (12 mdr.). Tabel 8 Juni 2019 Aalborg Hele landet Nordjylland Dagpengemodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der har modtaget mindre end 6 samtaler de seneste 6 måneder 59,5% 61,4% 59,9% Dagpengemodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 6 måneder 43,2% 21,6% 31,4% Dagpengemodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet, som har modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 12 måneder 3,7% 3,5% 3,0% Dagpengemodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet, der ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 12 måneder 23,4% 14,8% 18,9% Tabel 9 Aalborg ligger dårligere end landsgennemsnittet på bl.a. andel forløb med 1. samtale inden for 1. måned (78,8%), og på den gennemsnitlige varighed af de afsluttede forløb (7,7 uger). Aalborg ligger bedre end landsgennemsnittet på andel forløb afsluttet i 4. kvt. 2018, som er i uddannelse/beskæftigelse 3 mdr. efter (69,6%). Figur 17 viser varigheden på de igangværende dagpengeforløb. Sammenlignet med hele landet har Aalborg en mindre andel af forløb med en varighed på 0-13 uger (63,5%), og tilsvarende en større andel af forløb med en varighed på uger (15%). Aalborg Hele landet Nordjylland Dagpengeforløb med første samtale inden for 1 måned, nov ,8% 86,5% 86,0% Dagpengemodtagere i privat løntilskud, jun ,3% 1,9% 1,3% Dagpengeforløb med afgang til uddannelse eller beskæftigelse, 4. kvt ,6% 67,4% 68,0% Gennemsnitlig varighed for afsluttede dagpengeforløb (uger), apr ,7 7,1 6,3 Afsluttede dagpengeforløb med varighed under 13 uger, apr ,6% 81,9% 83,6% Igangværende ydelsesforløb med mere end 1 års varighed, maj ,3% 1,6% 1,6% Figur 17 10

11 Dagpenge (76) Dagpenge Figur 18 viser udviklingen i andelen af dagpengemodtagere, der er i vejledning og opkvalificering. Fra 2. kvt til 2. kvt har Aalborg haft en lille fald på omkring 2 procentpoint. I 2. kvt ligger Aalborg ca. 1 procentpoint under Figur 18 Anm.: Der er registreringsfejl i 1. kvt. 2019, og derfor er tallene for dette kvt. ikke retvisende Figur 19 viser udviklingen i andelen af dagpengemodtagere i virksomhedspraktik og løntilskud. Fra 2. kvt til 2. kvt har Aalborg oplevet et fald på 11 procentpoint. I samme periode har landsgennemsnittet ligget nogenlunde stabilt omkring 7-8%. I 2. kvt ligger Aalborg på ca. 6%. Figur 19 11

12 Sygedagpenge (17) Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb Tabel 10 viser, hvor mange sygedagpengemodtagere der har modtaget mindre end 4 samtaler og ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 6 (6 mdr. anciennitet) og 12 (12 mdr. anciennitet) måneder. Her ligger Aalborg dårligere end landsgennemsnittet på de aktive tilbud både i den tidlige indsats (6 mdr.) og for de langvarige forløb (12 mdr.). Tabel 10 Apr Aalborg Hele landet Nordjylland Sygedagpengemodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der har modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 6 måneder 21,2% 22,8% 19,8% Sygedagpengemodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 6 måneder 97,2% 71,5% 81,9% Sygedagpengemodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet, som har modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 12 måneder 5,8% 11,3% 9,1% Sygedagpengemodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet, der ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 12 måneder 60,2% 45,0% 49,3% Aalborg ligger dårligere end landsgennemsnittet på andelen af sygedagpenge/jobafklaringsforløb med 1. samtale inden for 1. måned (3,4% og 40%), andelen af sygedagpenge/jobafklaringsforløb med virksomhedsrettet tilbud (1,9% og 12,5%), og jobafklaringsforløb der afsluttes til uddannelse/beskæftigelse (26,4%). Tabel 11 Aalborg Hele landet Nordjylland Sygedagpengeforløb med første samtale inden for 1 måned, nov ,4% 27,4% 29,8% Jobafklaringsforløb med første samtale inden for 1 måned, nov ,0% 56,7% 55,7% Sygedagpengeforløb med virksomhedsrettet tilbud (inkl. delvis raskmelding) inden udgangen af 13. sygefraværsuge, maj ,4% 35,5% 32,0% Sygedagpengeforløb med virksomhedsrettet tilbud, maj ,9% 5,1% 3,7% Sygedagpengemodtagere med delvis raskmelding, maj ,1% 18,6% 17,9% Personer i jobafklaringsforløb med virksomhedsrettet tilbud, jun ,5% 24,2% 23,7% Jobafklaringsforløb med afgang til uddannelse eller beskæftigelse inklusiv fleksjob, 4. kvt ,4% 36,4% 34,9% Figur 20 Figur 20 viser den indekserede udvikling i antallet af personer på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb siden 1. kvt Fra 1. kvt til 1. kvt er antallet i Aalborg steget med ca. 6%, hvilket er en lidt større stigning end på landsplan. 12

Ungeanalyse Midtjylland

Ungeanalyse Midtjylland Ungeanalyse Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord August 2018 Hovedkonklusioner Ca. 13% af de unge (16-29 årige) i Midtjylland er på en offentlig forsørgelsesydelse. Sammenlignet med hele landet har

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål 2017 Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål i strategien 0 Mål for indsatsen for de jobparate ledige Resultatmål for jobparate Der er pt. ca. 1.560 jobparate ledige i Næstved Kommune.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ressourceforløb Midtjylland

Ressourceforløb Midtjylland Ressourceforløb Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Maj 2018 Hovedkonklusioner I det seneste år har de fleste midtjyske kommuner oplevet en stigning i andelen af ressourceforløbsborgere ud af alle

Læs mere

IT og Data Data og Ledelsesinformation

IT og Data Data og Ledelsesinformation Opfølgning på samtaler og indsatser på beskæftigelsesområdet I følgende notat præsenteres de væsentligste pointer fra Beskæftigelsesministeriets opfølgninger på samtaler og indsatser på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 21.marts 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Ressourceforløb Midtjylland

Ressourceforløb Midtjylland Ressourceforløb Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Maj 2018 Hovedkonklusioner I det seneste år har de fleste midtjyske kommuner oplevet en stigning i andelen af ressourceforløbsborgere ud af alle

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10.

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1. august 216 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1.

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1.november 16 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr.

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr. Beskæftigelsesreform Andel i job 3 mdr. efter nyledighed Langtidsledighed Udvikling Kontakt 1. samtale inden for 1 mdr. 1. tilbud inden for 3/6 mdr. Aktivering I % af arbejdsstyrken Aktiveringsberørte

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Østjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige. Bilag 1

Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige. Bilag 1 Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige Bilag 1 Udvikling i aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Figur 1. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i pct. af befolkningen 16-66 år 3,5 3,0 2,5 2,0

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne. Bilag 2

Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne. Bilag 2 Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne Bilag 2 Udvikling i dagpengemodtagere Figur 1. Dagpengemodtagere i pct. af befolkningen 16-66 år 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 De 13.000 dagpengemodtagere

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

STATUS PÅ RESULTATER OG INDSATS. RAR SYDJYLLAND - marts 2019

STATUS PÅ RESULTATER OG INDSATS. RAR SYDJYLLAND - marts 2019 STATUS PÅ RESULTATER OG INDSATS RAR SYDJYLLAND - marts 219 Benchmark for hvordan kommunerne samlet set klarer sig på beskæftigelsesområdet. Hvis målingen har en positiv værdi, så har kommunen færre på

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.535 1.434 1.346 1.506 1.639 1.541 1.413 1.438 1.423 1.525 1.580 1.538 1.503-32 Sygedagpenge 1.260 1.279 1.297 1.192 1.173 1.139 1.245 1.300 1.305 1.277

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Dato: 4-2-21 bskps@herning.dk Unge ledige udvikling i målgrupper med mere. ruar 21 Med følgende notat gives en status på udviklingen i gruppen af unge ledige i Herning

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.350 1.507 1.646 1.547 1.420 1.451 1.437 1.538 1.598 1.551 1.506 1.428 1.337-13 Sygedagpenge 1.301 1.209 1.168 1.184 1.234 1.285 1.364 1.349 1.352 1.313

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultatrapport kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Resultatrapport kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Resultatrapport 2017 4. kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes resultatrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes som udgangspunkt en gang

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Udkast juni 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.653 1.554 1.427 1.459 1.444 1.546 1.607 1.560 1.516 1.439 1.334 1.517 1.631-22 Sygedagpenge 1.168 1.184 1.234 1.287 1.367 1.352 1.358 1.321 1.303 1.231

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrapport 2017/2. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Resultatrapport 2017/2. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Resultatrapport 2017/2 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes resultatrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes 4 gange årligt og forelægges Arbejdsmarkeds-

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Opdateret august 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland November 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere