Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%"

Transkript

1 Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer for arbejdet 6 Arbejdsopgaver 6 Arbejdsforhold 7 Medindflydelse 7 Medindflydelse Betydning 7 Social Kapital Samarbejde 8 Social Kapital Tillid og Retfærdighed 8 Faglig og personlig udvikling 8 MUS/LUS 9 Forandring og omstilling 10 Trivsel og arbejdsmiljø 10 Helbred og sygemelding 10 Sygemeldt 11 Arbejdspres 11 Sundhed 11 Krænkende adfærd 12 Tabeller 18 Om Enalyzer 25

3 INFO OM UNDERSØGELSEN Forord Kære LokalMEDudvalg Her følger resultatet af 3i1 undersøgelsen af arbejdspladsens trivsel og psykisk arbejdsmiljø Resultatet er et øjebliksbillede af den oplevede trivsel og arbejdsmiljøet undersøgt i perioden 5. marts til 23. marts Materialet er jeres grundlag for en god dialog mellem ledere og medarbejdere om udvikling af trivsel og arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Resultatet af jeres drøftelser skal fremgå af handlingsplanen over de temaer I beslutter at arbejde med. Handlingsplanen følger de samme kriterier som en APV handlingsplan: Handleplaner Safetynet Har I spørgsmål eller brug for hjælp til det videre arbejde så kig på: 3i1 - medarbejderportalen eller kontakt HR-afdelingen via Rigtig god arbejdslyst. Sådan læser du rapporten Rapporten er bygget op på følgende måde: Rapporten præsenterer et samlet overblik, en temaoversigt samt en Top 5 og en Bund 5, som illustrerer spørgsmål med højeste og laveste gennemsnit, samt styrker og udviklingsområder. På de følgende sider består rapporten af grafer, der viser gennemsnittet på samtlige spørgsmål. Hver graf er et tema fra spørgeskemaet. Afslutningsvis er der vedlagt en tabel, der viser scoren og svarfordelingen på alle spørgsmål i undersøgelsen. Metode Hele vejen igennem rapporten anvendes farvekoder til at identificere, hvilke relationer graferne repræsenterer. En forklaring af farvekoderne findes nederst til venstre på hver side i rapporten og vil have den samme rækkefølge igennem hele rapporten. Samtlige spørgsmål i undersøgelsen er stillet som udsagn, hvor man skulle svare på en enighedsskala fra "meget uenig" til "meget enig". Desuden har det ved hvert spørgsmål været muligt at svare "ved ikke" og ikke relevant. Til dit videre arbejde med rapporten, kan du finde hjælp og inspiration på Medarbejderportalen 3i1 - medarbejderportalen Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 3

4 OVERBLIK Motivation & Tilfredshed Engagement Meget uenig Meget enig Meget uenig Meget enig () () () () () () () () Niveauet kunne være bedre. Niveauet kunne være bedre. Niveauet er tilfredsstillende. Niveauet er tilfredsstillende. Niveauet er meget tilfredsstillende. Niveauet er meget tilfredsstillende. Motivation & Tilfredshed Enkeltspørgsmål Engagement Enkeltspørgsmål Mit arbejde giver mig arbejdsglæde Jeg yder gerne en ekstra indsats på min arbejdsplads, når det er nødvendigt Jeg er motiveret i mit daglige arbejde Mit arbejde er vigtigt for mig - ud over løn Jeg vil også gerne arbejde på min arbejdsplads om et år Samlet set er jeg tilfreds med min arbejdsplads Min arbejdsplads er et godt sted at arbejde Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 4

5 OVERBLIK Top 5 De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de højeste gennemsnit Bund 5 De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de laveste gennemsnit hjælper vi hinanden Forholdet mellem mine arbejdsopgaver, og den tid jeg har til rådighed, er passende 5,5 5,4 4,6 Mit arbejde er meningsfuldt for mig Rammerne for mit arbejde gør, at jeg effektivt kan udføre mine arbejdsopgaver 4,9 Det har betydning for mig, at jeg bliver involveret i væsentlige beslutninger, der vedrører min arbejdssituation 6,7 6,7 Jeg er stolt af at fortælle, at jeg arbejder i Skanderborg Kommune 5,3 Jeg har de kompetencer, der skal til for at gøre mit arbejde Mit arbejde tager ikke så meget af min energi, at det går ud over mit privatliv 5,3 5,3 Det har betydning for mig, at jeg har indflydelse på, hvilke opgaver jeg har 6,7 6,6 Min løn og min indsats står i fornuftigt forhold til hinanden 4,3 5,4 Temaoversigt Tallene viser de gennemsnitlige scorer for hvert tema ,5 5,5 5,3 5,1 6,7 6, Omdømme Rammer for arbejdet Arbejdsopgaver Arbejdsforhold Medindflydelse Medindflydelse Betydning Social Kapital Samarbejde Social Kapital Tillid og Retfærdighed Faglig og personlig udvikling Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 5

6 RESULTATER Omdømme Arbejdsopgaver Jeg oplever, at min arbejdsplads har et godt omdømme Mine arbejdsopgaver er interessante Mine ansvarsområder er klart definerede Jeg er stolt af at fortælle, at jeg arbejder i Skanderborg Kommune 5,3 I mit arbejde anvendes mine kompetencer bedst muligt Rammer for arbejdet Rammerne for mit arbejde gør, at jeg effektivt kan udføre mine arbejdsopgaver 4,9 Jeg har de kompetencer, der skal til for at gøre mit arbejde Jeg har de nødvendige beføjelser til at træffe beslutninger i forhold til det ansvar, jeg har i mit arbejde Mit arbejde er meningsfuldt for mig Jeg ved, hvor jeg finder den information, jeg behøver for at udføre mit arbejde Jeg har mulighed for at udføre mit arbejde med høj faglighed 5,3 Jeg ved, hvor jeg får den vejledning og instruktion, jeg behøver for at udføre mit arbejde Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 6

7 RESULTATER Arbejdsforhold Medindflydelse Forholdet mellem mine arbejdsopgaver, og den tid jeg har til rådighed, er passende 5,5 5,4 4,6 Jeg har indflydelse på, hvilke opgaver jeg har 5,5 Der er balance mellem mit arbejdsliv og privatliv Jeg har indflydelse på, hvordan jeg løser mine arbejdsopgaver Mit arbejde tager ikke så meget af min energi, at det går ud over mit privatliv 5,3 5,3 Jeg bliver involveret i væsentlige beslutninger, der vedrører min arbejdssituation 5,5 Mit arbejde tager ikke så meget af min tid, at det går ud over mit privatliv 5,3 5,5 Medindflydelse Betydning 5,4 Det har betydning for mig, at jeg har indflydelse på, hvilke opgaver jeg har 6,7 6,6 Min løn og min indsats står i fornuftigt forhold til hinanden 4,3 5,4 Det har betydning for mig, at jeg har indflydelse på, hvordan jeg løser mine arbejdsopgaver 6,7 6,6 Jeg føler mig tryg ved min arbejdsmæssige fremtid 5,3 5,4 Det har betydning for mig, at jeg bliver involveret i væsentlige beslutninger, der vedrører min arbejdssituation 6,7 6,7 Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 7

8 RESULTATER Social Kapital Samarbejde Social Kapital Tillid og Retfærdighed Der er et godt samarbejde blandt kollegerne på min arbejdsplads Der er et godt tværgående samarbejde på min arbejdsplads Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra min nærmeste leder hjælper vi hinanden kan jeg give udtryk for mine meninger er vi gode til at hjælpe nye medarbejdere er der et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere har vi tillid til hinanden Faglig og personlig udvikling På min arbejdsplads/afdeling er vi gode til at løse konflikter 4,5 5,4 Jeg kan udvikle mine personlige kompetencer i mit arbejde Jeg føler mig værdsat af mine kolleger (med værdsat menes, at mine kolleger sætter pris på mig) bliver jeg anerkendt for min arbejdsindsats Jeg kan udvikle mine faglige kompetencer i mit arbejde er vi gode til at give konstruktiv feedback 5,2 Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 8

9 RESULTATER Har du været til MUS eller LUS inden for de seneste 12 måneder? Er der blevet fulgt op på de aftaler, der blev indgået ved din seneste MUS/LUS? 36% 5 Ja 67% 69% Ja 7 62% 56% 45% 5 25% 33% 15% 33% 2 18% Ved ikke 6% Ved ikke 15% 5% 24% 25% 5 75% 25% 5 75% Hvad er årsagen til, at du ikke har været til MUS/LUS inden for de seneste 12 måneder? Er planlagt på et senere tidspunkt 17% 27% 4 Har ikke været ansat så længe 3 42% Er udskudt pga. 3i1 3% 6 Andet 42% 41% 25% 5 75% Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 9

10 RESULTATER Forandring og omstilling Trivsel og arbejdsmiljø Min arbejdsplads er god til at nå de fastsatte mål Jeg gør en aktiv indsats for at udvikle arbejdsmiljøet på min arbejdsplads 5,5 5,4 5,5 Mine kolleger gør en aktiv indsats for at udvikle arbejdsmiljøet på min arbejdsplads Min arbejdsplads er god til at forny sig 5,4 Min leder gør en aktiv indsats for at udvikle arbejdsmiljøet på min arbejdsplads 5,3 Helbred og sygemelding Mit helbred er generelt godt Min arbejdsevne, i forhold til de fysiske krav, er god Min arbejdsevne, i forhold til de psykiske krav, er god Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 10

11 RESULTATER Har du inden for de seneste 12 måneder været sygemeldt på grund af fysiske forhold i dit arbejde? Har du inden for de seneste 12 måneder været sygemeldt på grund af psykiske forhold på dit arbejde? Ja Ja 2% 7% 5% 96% 96% 9 93% Ved ikke 4% Ved ikke 2% 2% 2% 25% 5 75% 25% 5 75% Arbejdspres Sundhed - Jeg har kendskab til, Skanderborg Kommunes sundhedsordning 55% Ja 81% 8 9% Jeg er tilpas med niveauet af arbejdspres i mit arbejde 8% 14% Ved ikke 1 36% 5% 25% 5 75% Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 11

12 RESULTATER Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning? (f.eks. fra kolleger, leder, borgere) Hvem følte du dig mobbet af? Ja dagligt Kolleger 52% Ja ugentligt En leder Ja månedligt 18% Ja af og til 4% Medarbejder 1 96% Brugere/borgere 34% 25% 5 75% 25% 5 75% Håndtering af mobning 5,5 5,5 er vi gode til at håndtere, når en medarbejder har været udsat for mobning 5,5 Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 12

13 RESULTATER Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold? (f.eks. fra kolleger, leder, borgere) Hvem udsatte dig for trusler om vold? Ja dagligt 1% Kolleger Ja ugentligt 4% 2% 18% 67% En leder Ja månedligt 4% 1% 18% 33% Ja af og til 13% 9% 36% Medarbejder 27% 79% 87% Brugere/borgere 25% 5 75% 25% 5 75% Håndtering af trusler om vold er vi gode til at håndtere, når en medarbejder har været udsat for trusler om vold Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 13

14 RESULTATER Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold? (f.eks. fra kolleger, leder, borgere)? Hvem udsatte dig for fysisk vold? Ja dagligt Kolleger Ja ugentligt 2% 33% En leder Ja månedligt 4% 1% 18% Ja af og til 1 9% 45% 67% Medarbejder 36% 85% 87% Brugere/borgere 99% 25% 5 75% 25% 5 75% Håndtering af fysisk vold er vi gode til at håndtere, når en medarbejder har været udsat for fysisk vold Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 14

15 RESULTATER Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for seksuel chikane? (f.eks. fra kolleger, leder, borgere) Hvem udsatte dig for seksuel chikane? Ja dagligt Kolleger 11% Ja ugentligt En leder Ja månedligt Ja af og til 2% Medarbejder 3% 98% Brugere/borgere 86% 25% 5 75% 25% 5 75% Håndtering af seksuel chikane er vi gode til at håndtere, når en medarbejder har været udsat for seksuel chikane Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 15

16 RESULTATER Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet at blive diskrimineret på din arbejdsplads på grund af fx køn, alder, etnicitet, religion, helbred eller seksuelle orientering? Hvem udsatte dig for diskrimination? Ja dagligt Kolleger 49% Ja ugentligt En leder 19% Ja månedligt 9% Medarbejder Ja af og til 2% 1% 22% 91% 98% 98% Brugere/borgere 3 25% 5 75% 25% 5 75% Håndtering af diskrimination er vi gode til at håndtere, når en medarbejder har været udsat for diskrimination Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 16

17 RESULTATER Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet at blive chikaneret (f.eks. fra kolleger, leder, borgere) i forbindelse med dit arbejde? Hvem udsatte dig for chikane? Ja dagligt Kolleger 29% Ja ugentligt En leder 12% Ja månedligt 9% Medarbejder Ja af og til 4% 4% 9% 91% 96% 95% Brugere/borgere 58% 25% 5 75% 25% 5 75% Hvor har chikanen fundet sted? Håndtering af chikane 89% Uden for min arbejdsplads, fx derhjemme eller "ude i byen" 3% Via sociale medier på internettet 1% er vi gode til at håndtere, når en medarbejder har været udsat for chikane Via telefon, SMS, eller brev 14% Andet 2% 25% 5 75% Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 17

18 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Motivation & Tilfredshed? I/R Gennemsnit Mit arbejde giver mig arbejdsglæde Jeg er motiveret i mit daglige arbejde Samlet set er jeg tilfreds med min arbejdsplads Motivation & Tilfredshed total Engagement Jeg yder gerne en ekstra indsats på min arbejdsplads, når det er nødvendigt Mit arbejde er vigtigt for mig - ud over løn Jeg vil også gerne arbejde på min arbejdsplads om et år Min arbejdsplads er et godt sted at arbejde Engagement total Omdømme Jeg oplever, at min arbejdsplads har et godt omdømme Jeg er stolt af at fortælle, at jeg arbejder i Skanderborg Kommune Omdømme total , Rammer for arbejdet Rammerne for mit arbejde gør, at jeg effektivt kan udføre mine arbejdsopgaver Jeg har de nødvendige beføjelser til at træffe beslutninger i forhold til det ansvar, jeg har i mit arbejde Jeg ved, hvor jeg finder den information, jeg behøver for at udføre mit arbejde Jeg ved, hvor jeg får den vejledning og instruktion, jeg behøver for at udføre mit arbejde Rammer for arbejdet total , ,5 Arbejdsopgaver Mine arbejdsopgaver er interessante Mine ansvarsområder er klart definerede I mit arbejde anvendes mine kompetencer bedst muligt Jeg har de kompetencer, der skal til for at gøre mit arbejde Mit arbejde er meningsfuldt for mig Jeg har mulighed for at udføre mit arbejde med høj faglighed Arbejdsopgaver total , Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 18

19 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Arbejdsforhold Forholdet mellem mine arbejdsopgaver, og den tid jeg har til rådighed, er passende Der er balance mellem mit arbejdsliv og privatliv Mit arbejde tager ikke så meget af min energi, at det går ud over mit privatliv Mit arbejde tager ikke så meget af min tid, at det går ud over mit privatliv Min løn og min indsats står i fornuftigt forhold til hinanden Jeg føler mig tryg ved min arbejdsmæssige fremtid Arbejdsforhold total Medindflydelse Jeg har indflydelse på, hvilke opgaver jeg har Jeg har indflydelse på, hvordan jeg løser mine arbejdsopgaver Jeg bliver involveret i væsentlige beslutninger, der vedrører min arbejdssituation Medindflydelse total Medindflydelse Betydning Det har betydning for mig, at jeg har indflydelse på, hvilke opgaver jeg har Det har betydning for mig, at jeg har indflydelse på, hvordan jeg løser mine arbejdsopgaver Det har betydning for mig, at jeg bliver involveret i væsentlige beslutninger, der vedrører min arbejdssituation Medindflydelse Betydning total Social Kapital Samarbejde Der er et godt samarbejde blandt kollegerne på min arbejdsplads Der er et godt tværgående samarbejde på min arbejdsplads hjælper vi hinanden er vi gode til at hjælpe nye medarbejdere er der et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere Social Kapital Samarbejde total Social Kapital Tillid og Retfærdighed Jeg har tillid til de udmeldinger, der kommer fra min nærmeste leder kan jeg give udtryk for mine meninger har vi tillid til hinanden /afdeling er vi gode til at løse konflikter Jeg føler mig værdsat af mine kolleger (med værdsat menes, at mine kolleger sætter pris på mig) bliver jeg anerkendt for min arbejdsindsats er vi gode til at give konstruktiv feedback Social Kapital Tillid og Retfærdighed total Gennemsnit? I/R ,5 5,4 4, ,3 5, ,3 5,5 5, ,4 4, ,3 5, ,3 5,5 5, , , ,7 6, ,7 6, ,7 6, ,7 6, ,5 5, , Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 19

20 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Faglig og personlig udvikling? I/R Gennemsnit Jeg kan udvikle mine personlige kompetencer i mit arbejde Jeg kan udvikle mine faglige kompetencer i mit arbejde Faglig og personlig udvikling total Har du været til MUS eller LUS inden for de seneste 12 måneder? Ja Ved ikke Har du været til MUS eller LUS inden for de seneste 12 måneder? total Antal Er der blevet fulgt op på de aftaler, der blev indgået ved din seneste MUS/LUS? Ja Ved ikke Er der blevet fulgt op på de aftaler, der blev indgået ved din seneste MUS/LUS? total Hvad er årsagen til, at du ikke har været til MUS/LUS inden for de seneste 12 måneder? Er planlagt på et senere tidspunkt Har ikke været ansat så længe Er udskudt pga. 3i1 Andet Hvad er årsagen til, at du ikke har været til MUS/LUS inden for de seneste 12 måneder? total Forandring og omstilling? I/R Gennemsnit Min arbejdsplads er god til at nå de fastsatte mål Min arbejdsplads er god til at forny sig Forandring og omstilling total , , ,4 Trivsel og arbejdsmiljø Jeg gør en aktiv indsats for at udvikle arbejdsmiljøet på min arbejdsplads Mine kolleger gør en aktiv indsats for at udvikle arbejdsmiljøet på min arbejdsplads Min leder gør en aktiv indsats for at udvikle arbejdsmiljøet på min arbejdsplads Trivsel og arbejdsmiljø total , , , ,1 Helbred og sygemelding Mit helbred er generelt godt Min arbejdsevne, i forhold til de fysiske krav, er god Min arbejdsevne, i forhold til de psykiske krav, er god Helbred og sygemelding total Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 20

21 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Har du inden for de seneste 12 måneder været sygemeldt på grund af fysiske forhold i dit arbejde? Ja Ved ikke Har du inden for de seneste 12 måneder været sygemeldt på grund af fysiske forhold i dit arbejde? total Antal Har du inden for de seneste 12 måneder været sygemeldt på grund af psykiske forhold på dit arbejde? Ja Ved ikke Har du inden for de seneste 12 måneder været sygemeldt på grund af psykiske forhold på dit arbejde? total Arbejdspres? I/R Gennemsnit Jeg er tilpas med niveauet af arbejdspres i mit arbejde Arbejdspres total Sundhed - Jeg har kendskab til, Skanderborg Kommunes sundhedsordning Ja Ved ikke Sundhed - Jeg har kendskab til, Skanderborg Kommunes sundhedsordning total Antal Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning? (f.eks. fra kolleger, leder, borgere) Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning? (f.eks. fra kolleger, leder, borgere) total Hvem følte du dig mobbet af? Kolleger En leder Medarbejder Brugere/borgere Hvem følte du dig mobbet af? total Håndtering af mobning? I/R Gennemsnit Arbejdspres Håndtering af mobning total ,5 5, ,5 5,5 Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 21

22 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold? (f.eks. fra kolleger, leder, borgere) Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold? (f.eks. fra kolleger, leder, borgere) total Hvem udsatte dig for trusler om vold? Kolleger En leder Medarbejder Antal Brugere/borgere Hvem udsatte dig for trusler om vold? total Håndtering af trusler om vold er vi gode til at håndtere, når en medarbejder har været udsat for trusler om vold Håndtering af trusler om vold total? I/R Gennemsnit Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold? (f.eks. fra kolleger, leder, borgere)? Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold? (f.eks. fra kolleger, leder, borgere)? total Hvem udsatte dig for fysisk vold? Kolleger En leder Medarbejder Antal Brugere/borgere Hvem udsatte dig for fysisk vold? total Håndtering af fysisk vold er vi gode til at håndtere, når en medarbejder har været udsat for fysisk vold Håndtering af fysisk vold total? I/R Gennemsnit Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 22

23 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for seksuel chikane? (f.eks. fra kolleger, leder, borgere) Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for seksuel chikane? (f.eks. fra kolleger, leder, borgere) total Hvem udsatte dig for seksuel chikane? Kolleger En leder Medarbejder Antal Brugere/borgere Hvem udsatte dig for seksuel chikane? total Håndtering af seksuel chikane er vi gode til at håndtere, når en medarbejder har været udsat for seksuel chikane Håndtering af seksuel chikane total? I/R Gennemsnit Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet at blive diskrimineret på din arbejdsplads på grund af fx køn, alder, etnicitet, religion, helbred eller seksuelle orientering? Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet at blive diskrimineret på din arbejdsplads på grund af fx køn, alder, etnicitet, religion, helbred eller seksuelle orientering? total Hvem udsatte dig for diskrimination? Kolleger En leder Medarbejder Antal Brugere/borgere Hvem udsatte dig for diskrimination? total Håndtering af diskrimination er vi gode til at håndtere, når en medarbejder har været udsat for diskrimination Håndtering af diskrimination total? I/R Gennemsnit Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 23

24 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet at blive chikaneret (f.eks. fra kolleger, leder, borgere) i forbindelse med dit arbejde? Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Har du inden for de sidste 12 måneder oplevet at blive chikaneret (f.eks. fra kolleger, leder, borgere) i forbindelse med dit arbejde? total Hvem udsatte dig for chikane? Kolleger En leder Medarbejder Brugere/borgere Hvem udsatte dig for chikane? total Hvor har chikanen fundet sted? Uden for min arbejdsplads, fx derhjemme eller "ude i byen" Via sociale medier på internettet Via telefon, SMS, eller brev Andet Hvor har chikanen fundet sted? total Antal Håndtering af chikane er vi gode til at håndtere, når en medarbejder har været udsat for chikane Håndtering af chikane total? I/R Gennemsnit Trivselsmåling 2018 Resultater for: Side 24

25 OM ENALYZER Enalyzer bistår virksomheder og offentlige myndigheder med at fastholde og udbygge deres relationer. Værdifuld information om eksempelvis medarbejdernes trivsel, kundernes loyalitet og borgernes tilfredshed indsamles med relationsmålinger via netbaserede spørgeskemaer. Enalyzer er pioner og markedsleder. Vores målingskoncepter er forankrede i skræddersyede softwareløsninger og kompetent rådgivning, som skaber værdi. Vi kalder det RelationsIntelligence, fordi virksomheden får konkret viden om den aktuelle situation såvel som et solidt beslutningsgrundlag for fremtiden. ENALYZER A/S REFSHALEVEJ KØBENHAVN K T: F: E:

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2014

Trivselsundersøgelse 2014 DKBS Trivselsundersøgelse 2014 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 55 Inviterede 66 Svarprocent 83% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Total - 2010 Antal gennemførte 616 Antal inviterede 842 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2018

Trivselsundersøgelse 2018 Trivselsundersøgelse 2018 Resultater for: - 2018 Rapportspecifikationer - 2018 Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikatione r Skanderborg Kommune - Total - 2018 Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% I. Om undersøgelsen Skema Skala 1-7, hvor 1 er dårligst

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

Trivselsundersøgelsen 2008

Trivselsundersøgelsen 2008 Københavns Kommune () Trivselsundersøgelsen 2008 Rapportspecifikationer Inviterede 7158 Gennemførte 4046 Svarprocent 57% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselsundersøgelsen 2010

Trivselsundersøgelsen 2010 Københavns Kommune (Børne- og Ungdomsforvaltningen) Trivselsundersøgelsen 2010 Rapportspecifikationer Inviterede 51 Gennemførte 44 Svarprocent 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

Retfærdighed Tillid. Samarbejde

Retfærdighed Tillid. Samarbejde 2.7 Jeg bidrager til udvikling af min arbejdsplads 2.6 Jeg oplever, at vi er gode til at give hinanden ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at løse arbejdsopgaverne 2.5 Jeg oplever, at vi er gode

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport Resultater for Totalrapport Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 77 754 74% Del - grafer Totalrapport Fysiske arbejdsforhold (Oplevelse) 4 Oplevelse ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ),5,6,9,,8,6

Læs mere

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1 DETALJER Tabellerne viser svarfordeling for hvert underspørgsmål (spredning) samt den gennemsnitlige score for hvert underspørgsmål for egen og øvrige afdelingsledere Susanne Nielsen 5 4 3 2 1 Antal besvarelser

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet. Uddybende vejledning til DPQ Forskningsskema om psykosocialt arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykosocialt arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har

Læs mere

Virksomhedsnavn's Medarbejderundersøgelse

Virksomhedsnavn's Medarbejderundersøgelse Virksomhedsnavn's Medarbejderundersøgelse - 2014 Antal inviterede 34 Ikke svaret 4 Gennemført 30 Gennemført % 88% Forord Hermed resultaterne af årets medarbejderundersøgelse hos "Virksomhedsnavn". Målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 86%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 86% total beelser: 1.536 3-I-1 MÅLING 2018 Svarprocent: 86% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 125 Svarprocent: 79% MTU 217 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80%

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% APV 2017 Total Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9 KRÆNKENDE

Læs mere

MU Assens Kommune. Antal besvarelser: Svarprocent: 85,8% Assens Kommune. Totalrapport

MU Assens Kommune. Antal besvarelser: Svarprocent: 85,8% Assens Kommune. Totalrapport beelser: 2.371 Svarprocent: 85,8% MU 2016 RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises senere i rapporten.

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og Psykisk APV 2017/2018. Lemvig Kommune. Lars Keld Hansen. Svarprocent: 84% (1156/1370)

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og Psykisk APV 2017/2018. Lemvig Kommune. Lars Keld Hansen. Svarprocent: 84% (1156/1370) Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og Psykisk APV 2017/2018 Lemvig Kommune Lars Keld Hansen Svarprocent: % (1156/1370) GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere

Compass Group. Gæstetilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer. Kantinen på Blangstedgårdsvej Gennemførte 153

Compass Group. Gæstetilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer. Kantinen på Blangstedgårdsvej Gennemførte 153 Compass Group Gæstetilfredshedsundersøgelse 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 153 Introduktion Sådan læser du rapporten Skala I spørgeskemaet skal hovedparten af spørgsmålene besvares på en tilfredshedsskala

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 83% (15/18) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68%

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83%

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100%

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84%

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90%

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93%

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole

APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole APV Arbejdspladsvurdering 2017 (Tillæg til MTU rapporten) Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 88% (371/422) Skolerapport Symbolforklaring - Vurdering Vurdering øj vurdering Lav vurdering Arbejdspres og

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82%

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

Bornholms Regionskommune Totalrapport

Bornholms Regionskommune Totalrapport Trivsel BRK 2018 Bornholms Regionskommune rapport Antal besvarelser: 2933 Denne rapport indeholder besvarelser for 2933 respondenter. BRK's samlede svarprocent er 85,2%. Spørgeskeamet blev gennemført i

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Rebild Kommune. Lederevaluering Rapportspecifikationer. Total alle ledere i Rebild Kommune Gennemførte - Inviterede - Svarprocent 69,4%

Rebild Kommune. Lederevaluering Rapportspecifikationer. Total alle ledere i Rebild Kommune Gennemførte - Inviterede - Svarprocent 69,4% Rebild Kommune Lederevaluering 2013 Rapportspecifikationer Total alle ledere i Rebild Kommune Gennemførte - Inviterede - Svarprocent 69,4% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 Total beelser: 1.21 TRIVSELSUNDERSØGELSE 217 Svarprocent: 86% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune beelser: 2.030 Svarprocent: 8 OVERORDNEDE RESULTATER 01 Figuren herunder viser det gennemsnitlige resultat for de forskellige temaer i målingen. Hvert tema består af flere enkeltspørgsmål, der vises senere

Læs mere

APV Susanne Nielsen. Antal inviterede 12 Antal besvarelser 12 Svarprocent 100%

APV Susanne Nielsen. Antal inviterede 12 Antal besvarelser 12 Svarprocent 100% APV 2012 Susanne Nielsen Antal inviterede 12 Antal besvarelser 12 Svarprocent 100% APV 2012 - Susanne Nielsen side 1 OVERBLIK Gennemsnitlig score i afdelingen 4,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50-3,95 Niveauet

Læs mere

Nyborg Kommune TRE I ÉN Rambøll

Nyborg Kommune TRE I ÉN Rambøll Nyborg Kommune TRE I ÉN 2018 Rambøll 09-04-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Hovedresultater på centrale indikatorer. 6 Overordnede analyser Forskellige figurer til at forklare trends og mønstre i undersøgelsen.

Læs mere

Min arbejdssituation - Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde

Min arbejdssituation - Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde Februar April JUNI August Min arbejdssituation - Mine arbejdsopgaver er meningsfulde Respondenter Procent Meget enig 16 32,0% 24 42,9% 23 43,4% 18 34,0% Enig 27 54,0% 29 51,8% 29 54,7% 32 60,4% Hverken

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere