Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005"

Transkript

1 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005

2 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet og holdningen til produktion af elektricitet med vedvarende energikilder i befolkningen på mindst 18 år i HUR området. Der er i denne forbindelse gennemført en telefonisk undersøgelse med i alt 358 personer på 18 år eller derover repræsentativt fordelt i hele HUR området. De 358 interview fordeler sig således på de geografiske områder i HUR-området: Københavns 28% 6% Københavns Amt 33% Frederiksborg Amt 22% Roskilde Amt 11% Med i alt 358 interview er materialet behæftet med en statistisk usikkerhed på max +/- 5,2%. I det bagvedliggende tabelmateriale, er der udover en totalkørsel med fordelingen af samtlige 358 respondenters besvarelser på de stillede spørgsmål, ligeledes foretage en krydskørsel af besvarelserne på køn, alder og geografi. I tolkningen af resultaterne i disse krydskørsler, skal man være opmærksom på en øget statistisk usikkerhed. I krydskørslen med f.eks. køn, er den maksimale statistiske usikkerhed på kvinder +/- 7,0% og på mænd er den +/- 7,7%. Undersøgelsen er gennemført af IFO Instituttet for Opinionsanalyse A/S i perioden april IFO Instituttet for Opinionsanalyse A/S Palle Klinke Hansen Den 29. april

3 Undersøgelsens resultater Respondenterne blev først spurgt, hvor meget de mener en række forskellige teknologier til elproduktion belaster miljøet både med hensyn til direkte forurening og med hensyn til f.eks. støj og udsyn mv. i naturen. Der skulle svares på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder meget lille eller ingen belastning og 5 betyder meget stor belastning af miljøet. Kender man ikke teknologien, kunne man svare med ved ikke. I den nedenstående figur vises andelen, der har svaret 5 meget stor belastning eller 4 stor belastning. Og som det fremgår, er det kulkraftværk, der menes at belaste miljøet markant mest, hvor det således er hele 78% af respondenterne, der mener at denne teknologi er en stor eller meget stor belastning for miljøet. Solcelleanlæg på hustag eller på bygningsfacade er den teknologi, der menes at belaste miljøet mindst, hvor det således kun er 1%, der mener, at denne teknologi er en stor eller meget stor belastning. Hele 80% svarer faktisk med 1 meget lille/ingen belastning og andre 15% svarer med et 2-tal på 5-punktsskalaen. Hvor meget mener du, at disse teknologier til elproduktion belaster miljøet - både med hensyn til direkte forurening og med hensyn til f.eks. støj og udsyn mv. i naturen? Kulkraftværk 78% Affaldsforbrændingsanlæg 44% Atomkraftværk 38% Biogas anlæg med gylle eller organisk affald 17% Naturgasfyret kraftværk 9% Vindmølle på land 3% Vindmølle på havet 2% Solcelleanlæg på hustag eller på bygningsfacade 1% 0% 25% 50% 75% 100% 2

4 Respondenterne blev dernæst spurgt, hvor stor en andel af den samlede elproduktion i Danmark de vil tro kommer fra produktion med vedvarende energikilder som f.eks. vindmøller, solceller og biogas. Og som det fremgår af den følgende figur, rammer 54% rigtigt med en andel på 25 procent. Hele 40% tror, at det kun er 5 procent af den samlede elproduktion, der kommer fra produktion med vedvarende energikilder og 6% tror, at gælder mere end 50 procent af elproduktionen. Hvor stor andel af den samlede elproduktion i Danmark vil du tro kommer fra produktion med vedvarende energikilder som f.eks. vindmøller, solceller og biogas? 100% 6% 80% 60% 54% 50 procent 25 procent 40% 20% 40% 5 procent 0% På spørgsmålet om man har hørt, at EU har en målsætning om at øge andelen af vedvarende energi til produktion af elektricitet betydeligt de kommende år, er det 36% af befolkningen i HURområdet, der påstår, at de har hørt dette. Andre 64% svarer med nej. Det er i størst udstrækning mændene, der har hørt dette, hvor det gælder for hele 44%, medens det kun er 30% af kvinderne, der har hørt om det. Har du hørt, at EU har en målsætning om at øge andelen af vedvarende energi til produktion af elektricitet betydeligt de kommende år? 100% 80% 60% 64% 56% 70% Nej 40% 20% 36% 44% 30% Ja 0% Total Mand Kvinde 3

5 Respondenterne blev også stillet overfor en række forskellige årsager til, at EU ønsker at øge andelen af vedvarende energi til produktion af elektricitet, og blev bedt om at fortælle hvor vigtige de synes hver af disse er. Der skulle igen svares på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder meget lille/ingen betydning og hvor 5 betyder meget stor betydning. I den nedenstående figur, er andelen, der har svaret 4 stor betydning og 5 meget stor betydning igen lagt sammen. Og som det fremgår, er det en reduktion af forureningen fra traditionelle kulkraftværker samt en reduktion af udledningen af drivhusgasser, som skaber globale klimaproblemer, der betragtes som de absolut vigtigste årsager. Mindre vigtige årsager er så at øge beskæftigelsen og at imødegå påvirkningen fra stigende energipriser på verdensmarkedet. Vigtigheden af årsager til, at EU ønsker at øge andelen af vedvarende energi til produktion af elektricitet. Reducere forureningen fra traditionelle kulkraftværker 83% Reducere udledningen af drivhusgasser, som skaber globale klimaproblemer 82% Reducere afhængigheden af kul og olie fra lande uden for EU 65% Øge forsyningssikkerheden 62% Imødegå påvirkningen fra stigende energipriser på verdensmarkedet 56% Øge beskæftigelsen 52% 0% 25% 50% 75% 100% 4

6 Respondenterne blev til sidst spurgt, om de kender til et eller flere initiativer, som deres eller amt har taget til fremme af vedvarende energi inden for de seneste to år. Og her er det kun 11% af befolkningen, der kender til sådanne initiativer. Selvom der ikke er store forskelle i de forskellige grupper af befolkningen, er det dog mest mændene, der kender til initiativer, og fordelt på de forskellige geografiske områder i HUR-området, er det i størst udstrækning befolkningen i Københavns, Københavns amt og, der kender til sådanne initiativer i deres eller amt. Kender du til et eller flere initiativer, som din eller amt har taget til fremme af vedvarende energi inden for de seneste 2 år? 100% 80% Nej 60% 89% 86% 92% 87% 93% 40% Ja 20% 0% 11% 14% 8% 13% Total Mand Kvinde Kbh. / 7% 5

7 TOTALKØRSEL ALLE RESPONDENTER: Den statistiske usikkerhed med i alt 358 besvarelser kan beregnes til max +/- 5,2% 1. Enhver teknologi til produktion af elektricitet belaster miljøet i større eller mindre grad. Jeg vil nu nævne en række forskellige teknologier til elproduktion, og bede dig fortælle mig, hvor meget du mener hver af disse teknologier belaster miljøet - både med hensyn til direkte forurening og med hensyn til f.eks. støj og udsyn m.v. i naturen. Du skal svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder meget lille eller ingen belastning og 5 betyder meget stor belastning af miljøet. Kender du ikke teknologien svarer du "ved ikke". PROCENT Resp. 1 Meget lille/ ingen Meget stor Ved ikke Meget stor + Stor Kulkraftværk 358 1% 3% 13% 25% 53% 5% 78% Affaldsforbrændingsanlæg 358 2% 15% 33% 32% 12% 6% 44% Atomkraftværk % 16% 15% 8% 30% 6% 38% Biogas anlæg med gylle eller organisk affald % 30% 32% 11% 6% 10% 17% Naturgasfyret kraftværk % 35% 36% 7% 2% 8% 9% Vindmølle på land % 28% 6% 2% 1% 0% 3% Vindmølle på havet % 13% 3% 1% 1% 1% 2% Solcelleanlæg på hustag eller på bygningsfacade % 15% 2% 1% 0% 2% 1% 2. Hvor stor andel af den samlede elproduktion i Danmark vil du tro kommer fra produktion med vedvarende energikilder som f.eks. vindmøller, solceller og biogas? Tror du den er cirka... PROCENT 5% 40% 25% 54% 50% 6% Respond.(=100%) 358 Jeg kan så oplyse dig, at det er cirka 25% af elproduktionen i Danmark, der kommer fra vedvarende energikilder. 3. Har du hørt, at EU har en målsætning om at øge andelen af vedvarende energi til produktion af elektricitet betydeligt de kommende år? PROCENT Ja 36% Nej 64% Respond.(=100%) 358 6

8 4. Jeg nævner nu nogle af årsagerne til, at EU ønsker at øge andelen af vedvarende energi til produktion af elektricitet, og du bedes på en skala fra 1 til 5 fortælle mig, hvor vigtige du synes hver af disse er. 1 betyder meget lille eller ingen betydning og 5 betyder meget stor betydning. PROCENT Resp. 1 Meget lille/ ingen Meget stor Ved ikke Meget stor + Stor Reducere forureningen fra traditionelle kulkraftværker 358 2% 3% 11% 20% 63% 2% 83% Reducere afhængigheden af kul og olie fra lande uden for EU 358 3% 7% 21% 26% 39% 4% 65% Imødegå påvirkningen fra stigende energipriser på verdensmarkedet 358 2% 8% 29% 29% 27% 5% 56% Reducere udledningen af drivhusgasser, som skaber globale klimaproblemer 358 1% 4% 11% 20% 62% 2% 82% Øge beskæftigelsen 358 8% 18% 19% 15% 37% 3% 52% Øge forsyningssikkerheden 358 4% 9% 22% 23% 39% 3% 62% 5. Kender du til et eller flere initiativer, som din eller amt har taget til fremme af vedvarende energi inden for de seneste 2 år? PROCENT Ja 11% Nej 89% Respond.(=100%) 358 BAGGRUNDSDATA: 6. Din alder? PROCENT år 12% år 22% år 23% år 19% 60 år eller mere 23% Respond.(=100%) 358 7

9 7. Hvor bor du? PROCENT Københavns 28% 6% Københavns amt 33% Frederiksborg amt 22% 11% Respond.(=100%) Køn PROCENT Kvinde 54% Mand 46% Respond.(=100%) 358 8

10 TABELLER 9

11 KRYDS MED KØN, ALDER, GEOGRAFI: I tolkningen af resultaterne i disse krydskørsler, skal man være opmærksom på en øget statistisk usikkerhed. I et krydskørslen med f.eks. køn, er den maksimale statistiske usikkerhed på kvinder +/- 7,0% og på mændene +/- 7,7%. 1. Enhver teknologi til produktion af elektricitet belaster miljøet i større eller mindre grad. Jeg vil nu nævne en række forskellige teknologier til elproduktion, og bede dig fortælle mig, hvor meget du mener hver af disse teknologier belaster miljøet - både med hensyn til direkte forurening og med hensyn til f.eks. støj og udsyn m.v. i naturen. Du skal svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder meget lille eller ingen belastning og 5 betyder meget stor belastning af miljøet. Kender du ikke teknologien svarer du "ved ikke". Kulkraftværk Kbh / Meget lille/ingen 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 2 3% 5% 2% 4% 3% 3% 3% 3 13% 14% 10% 12% 13% 12% 14% 4 25% 24% 26% 29% 20% 26% 24% Meget stor 53% 47% 60% 48% 60% 56% 47% Ved ikke 5% 8% 2% 7% 3% 3% 11% 10

12 Naturgasfyret kraftværk Kbh / Meget lille/ingen 11% 9% 13% 9% 14% 9% 15% 2 35% 37% 34% 36% 35% 33% 40% 3 36% 33% 40% 42% 29% 37% 35% 4 7% 7% 7% 6% 9% 9% 3% Meget stor 2% 2% 2% 2% 2% 3% 1% Ved ikke 8% 11% 3% 5% 11% 9% 5% Atomkraftværk Kbh / Meget lille/ingen 25% 18% 33% 21% 30% 23% 28% 2 16% 13% 20% 17% 15% 16% 17% 3 15% 14% 16% 17% 12% 17% 11% 4 8% 10% 6% 10% 6% 9% 8% Meget stor 30% 38% 21% 32% 27% 31% 29% Ved ikke 6% 6% 5% 2% 11% 4% 8% 11

13 Vindmølle på land Kbh / Meget lille/ingen 63% 60% 66% 61% 66% 61% 67% 2 28% 30% 25% 31% 23% 28% 28% 3 6% 7% 5% 5% 7% 8% 3% 4 2% 2% 2% 1% 3% 2% 3% Meget stor 1% 1% 1% 1% 1% 2% 0% Ved ikke 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% Vindmølle på havet Kbh / Meget lille/ingen 82% 80% 83% 84% 79% 79% 87% 2 13% 13% 13% 13% 13% 14% 11% 3 3% 3% 2% 2% 3% 3% 1% 4 1% 1% 1% 0% 2% 1% 0% Meget stor 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% Ved ikke 1% 2% 1% 0% 2% 1% 1% 12

14 Biogas anlæg med gylle eller organisk affald Kbh / Meget lille/ingen 11% 12% 9% 10% 11% 9% 14% 2 30% 25% 37% 31% 29% 32% 28% 3 32% 30% 35% 40% 23% 34% 29% 4 11% 15% 5% 11% 11% 10% 11% Meget stor 6% 8% 4% 3% 9% 6% 6% Ved ikke 10% 10% 10% 5% 17% 9% 13% Solcelleanlæg på hustag eller på bygningsfacade Kbh / Meget lille/ingen 80% 80% 79% 82% 77% 77% 85% 2 15% 15% 15% 14% 17% 18% 10% 3 2% 2% 2% 1% 3% 3% 1% 4 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Meget stor 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% Ved ikke 2% 3% 1% 1% 3% 1% 3% 13

15 Affaldsforbrændingsanlæg Kbh / Meget lille/ingen 2% 1% 3% 1% 3% 2% 3% 2 15% 12% 20% 17% 13% 15% 16% 3 33% 31% 35% 33% 33% 36% 29% 4 32% 32% 31% 34% 29% 32% 32% Meget stor 12% 15% 8% 11% 13% 11% 13% Ved ikke 6% 8% 3% 3% 9% 5% 8% 14

16 2. Hvor stor andel af den samlede elproduktion i Danmark vil du tro kommer fra produktion med vedvarende energikilder som f.eks. vindmøller, solceller og biogas? Tror du den er cirka... Kbh / 5% 40% 38% 43% 44% 35% 39% 43% 25% 54% 55% 52% 50% 59% 56% 50% 50% 6% 7% 5% 6% 6% 5% 8% 3. Har du hørt, at EU har en målsætning om at øge andelen af vedvarende energi til produktion af elektricitet betydeligt de kommende år? Kbh / Ja 36% 30% 44% 33% 40% 35% 39% Nej 64% 70% 56% 67% 60% 65% 61% 15

17 4. Jeg nævner nu nogle af årsagerne til, at EU ønsker at øge andelen af vedvarende energi til produktion af elektricitet, og du bedes på en skala fra 1 til 5 fortælle mig, hvor vigtige du synes hver af disse er. 1 betyder meget lille eller ingen betydning og 5 betyder meget stor betydning. Reducere forureningen fra traditionelle kulkraftværker Kbh / Meget lille/ingen 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3 11% 10% 12% 10% 11% 12% 8% 4 20% 14% 26% 21% 18% 20% 19% Meget stor 63% 69% 56% 63% 64% 63% 64% Ved ikke 2% 2% 1% 1% 2% 0% 4% Reducere afhængigheden af kul og olie fra lande uden for EU Kbh / Meget lille/ingen 3% 3% 4% 4% 2% 4% 3% 2 7% 5% 9% 8% 5% 6% 8% 3 21% 24% 18% 22% 20% 23% 18% 4 26% 21% 32% 28% 25% 28% 24% Meget stor 39% 42% 35% 36% 43% 37% 43% Ved ikke 4% 5% 2% 2% 6% 3% 6% 16

18 Imødegå påvirkningen fra stigende energipriser på verdensmarkedet Kbh / Meget lille/ingen 2% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 2 8% 8% 8% 9% 7% 10% 4% 3 29% 31% 26% 33% 23% 29% 29% 4 29% 27% 31% 33% 23% 30% 27% Meget stor 27% 28% 26% 21% 36% 25% 32% Ved ikke 5% 4% 7% 1% 10% 5% 6% Reducere udledningen af drivhusgasser, som skaber globale klimaproblemer Kbh / Meget lille/ingen 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2 4% 3% 5% 3% 5% 4% 3% 3 11% 7% 15% 10% 13% 10% 12% 4 20% 17% 23% 22% 17% 21% 17% Meget stor 62% 69% 54% 63% 61% 62% 62% Ved ikke 2% 3% 1% 1% 3% 1% 5% 17

19 Øge beskæftigelsen Kbh / Meget lille/ingen 8% 4% 12% 8% 7% 8% 6% 2 18% 12% 24% 21% 13% 16% 21% 3 19% 22% 16% 20% 19% 20% 18% 4 15% 16% 15% 17% 13% 17% 13% Meget stor 37% 43% 30% 32% 44% 37% 37% Ved ikke 3% 3% 4% 2% 4% 2% 6% Øge forsyningssikkerheden Kbh / Meget lille/ingen 4% 3% 6% 5% 3% 5% 3% 2 9% 5% 14% 10% 8% 10% 7% 3 22% 22% 23% 25% 19% 23% 20% 4 23% 24% 23% 28% 17% 22% 26% Meget stor 39% 44% 32% 30% 50% 38% 39% Ved ikke 3% 3% 2% 2% 3% 1% 5% 18

20 5. Kender du til et eller flere initiativer, som din eller amt har taget til fremme af vedvarende energi inden for de seneste 2 år? Kbh / Ja 11% 8% 14% 9% 13% 13% 7% Nej 89% 92% 86% 91% 87% 87% 93% 19

21 BAGGRUNDSDATA: 6. Din alder? Kbh / år 12% 11% 13% 21% 0% 13% 10% år 22% 26% 18% 38% 0% 23% 19% år 23% 21% 26% 41% 0% 24% 23% år 19% 20% 17% 0% 44% 17% 22% 60 år eller mere 23% 22% 26% 0% 56% 22% 26% 7. Hvor bor du? Kbh / Københavns 28% 26% 29% 34% 19% 41% 0% 6% 6% 6% 7% 4% 9% 0% Københavns amt 33% 36% 30% 29% 39% 50% 0% Frederiksborg amt 22% 22% 23% 20% 26% 0% 67% 11% 10% 12% 10% 12% 0% 33% 20

22 8. Køn Kbh / Kvinde 54% 100% 0% 55% 54% 55% 53% Mand 46% 0% 100% 45% 46% 45% 47% 21

23 SPØRGESKEMA 22

24 PRÆSENTATION: Goddag, mit navn er fra analyseinstituttet IFO. Vi gennemfører i øjeblikket en undersøgelse for Teknologisk Institut om kendskab og holdning til produktion af elektricitet blandt befolkningen i HUR-området, og jeg vil derfor høre om jeg træffer den person i husstanden på 18 år eller mere, der har fødselsdag næste gang? PERSON: Goddag, mit navn er fra analyseinstituttet IFO. Vi gennemfører i øjeblikket en undersøgelse for Teknologisk Institut om kendskab og holdning til produktion af elektricitet blandt befolkningen i HUR-området, og jeg vil derfor høre om jeg må stille dig nogle få spørgsmål det tager kun 2-3 minutter? Jeg skal først høre dig. 1. Enhver teknologi til produktion af elektricitet belaster miljøet i større eller mindre grad. Jeg vil nu nævne en række forskellige teknologier til elproduktion, og bede dig fortælle mig, hvor meget du mener hver af disse teknologier belaster miljøet både med hensyn til direkte forurening og med hensyn til f.eks. støj og udsyn m.v. i naturen. Du skal svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder meget lille eller ingen belastning og 5 betyder meget stor belastning af miljøet. Kender du ikke teknologien svarer du ved ikke. Start forskelligt fra interview til interview Meget lille/ Meget Ved Ingen stor ikke Kulkraftværk Naturgasfyret kraftværk Atomkraftværk Vindmølle på land Vindmølle på havet Biogas anlæg med gylle eller organisk affald Solcelleanlæg på hustag eller på bygningsfacade Affaldsforbrændingsanlæg

25 2. Hvor stor en andel af den samlede elproduktion i Danmark vil du tro kommer fra produktion med vedvarende energikilder som f.eks. vindmøller, solceller og biogas? Tror du den er cirka % 2. 25% 3. 50% Jeg kan så oplyse dig, at det er cirka 25% af elproduktionen i Danmark, der kommer fra vedvarende energikilder. 3. Har du hørt, at EU har en målsætning om at øge andelen af vedvarende energi til produktion af elektricitet betydeligt de kommende år? 1 Ja 2 Nej 4. Jeg nævner nu nogle af årsagerne til, at EU ønsker at øge andelen af vedvarende energi til produktion af elektricitet, og du bedes på en skala fra 1 til 5 fortælle mig, hvor vigtige du synes hver af disse er. 1 betyder meget lille eller ingen betydning og 5 betyder meget stor betydning. Start forskelligt fra interview til interview Meget lille/ Meget Ved Ingen stor ikke Reducere forureningen fra traditionelle kulkraftværker Reducere afhængigheden af kul og olie fra lande uden for EU Imødegå påvirkningen fra stigende energipriser på verdensmarkedet Reducere udledningen af drivhusgasser, som skaber globale klimaproblemer Øge beskæftigelsen Øge forsyningssikkerheden Kender du til et eller flere initiativer, som din eller amt har taget til fremme af vedvarende energi inden for de seneste 2 år? 1. Ja 2. Nej 24

26 BAGGRUNDSDATA: 6. Din alder? år år år år år eller mere 7. Hvor bor du? 1. Københavns Københavns amt 4. Frederiksborg amt Køn (registreres): 1. Kvinde 2. Mand 25

Selvforsyning med energi

Selvforsyning med energi Selvforsyning med energi Marts 2010 Tabel 1 [D_Accommodation_2] _ Bor du i... abs % Ejerbolig 548 62 Andelsbolig 79 9 Lejebolig 255 29 Resp. 882 100 [Q1] Har du planer om at energieffektivisere din bolig

Læs mere

Danskernes mening om vindmøller

Danskernes mening om vindmøller Danskernes mening om vindmøller Tidligere holdningsundersøgelser Fakta om Vindenergi Bilag til Faktablad M6 Gallup, 2007 Gallup gennemførte i april 2007 en meningsmåling for dagbladet Berlingske. Danskerne

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

DR Undersøgelse om graviditet

DR Undersøgelse om graviditet t DR Undersøgelse om graviditet Danmarks Radio 26. jan 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 9 3. Kryds med alder... 13

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

SECHURBA spørgeskema Figur 1 Kort over det udvalgte område. Den lilla streg angiver det

SECHURBA spørgeskema Figur 1 Kort over det udvalgte område. Den lilla streg angiver det Rubow Arkitekter, Københavns Ejendomme (KEjd) og Cenergia Energy Consultants arbejder sammen på et europæisk projekt, hvis formål er at få en bredere viden om energi effektivitet og mulighederne for etablering

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

A. Baggrundsspørgsmål

A. Baggrundsspørgsmål Videncenter for energibesparelser i Bygninger Spørgeskema Introtekst: Goddag, mit navn er Jeg ringer fra NIRAS Konsulenterne. Vi er ved at gennemføre en undersøgelse for Go Energi om energibesparelser

Læs mere

Fakta: UNDERSØGELSE 2013

Fakta: UNDERSØGELSE 2013 Fakta: UNDERSØGELSE 2013 Analysen er gennemført af Userneeds for Neophos Power & Pure. Undersøgelsen er foretaget i Sverige, Danmark og Finland blandt 1009 danskere, 1012 finner og 1013 svenskere i et

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere

Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere Sida 1 Det bekymrer os økonomisk set i 2009 - sådan vil vi gøre - fokus på lejere og boligejere Baseret på en undersøgelse fra Synovate for Nordea Ann Lehmann Erichsen Forbrugerøkonom 12. januar 2009 1

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. august 2011 Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud En opinionsundersøgelse gennemført i perioden 23-29. august viser, at hver fjerde dansker

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

BIT-evaluering efteråret 2013

BIT-evaluering efteråret 2013 BIT-evaluering efteråret 13 Spørgeskemaundersøgelsen Som en del af BIT-projektet på Randers HF & VUC har vi bedt de deltagende kursister om at besvare et spørgeskema, der blandt andet afdækker kursisternes:

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Klimabarometeret Januar 2012

Klimabarometeret Januar 2012 Klimabarometeret Januar 212 2. januar 212 RAPPORT 79 % af danskerne vil gerne finansiere omstillingen til vedvarende energi gennem en gradvist stigende energiregning. Det viser Klimabarometeret, som i

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016 t DR Teenagere Danmarks Radio 17. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med Partivalg... 19 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Kommandørgården, Rømø Antal besvarelser: 317 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Instruktion til interviewerne på spørgeskemaundersøgelsen af voksne beboere i de udsatte boligområder 1 1. Indledning Det overordnede mål for spørgeskema-interviewene

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Andet (angiv hvilket):

Andet (angiv hvilket): Spørgeskema til borgere i gå-gruppen i Aarhus Kommune De følgende spørgsmål omhandler din baggrund og forventninger til gå-gruppen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal svare, svar da venligst så godt

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Karen Siune Thomas Vinther. Folk og forskning. Danskernes opfattelse af forskning. Rapport fra Analyseinstitut for Forskning 1998/1

Karen Siune Thomas Vinther. Folk og forskning. Danskernes opfattelse af forskning. Rapport fra Analyseinstitut for Forskning 1998/1 Karen Siune Thomas Vinther Folk og forskning Danskernes opfattelse af forskning Rapport fra Analyseinstitut for Forskning 998/ Folk og Forskning Danskernes opfattelse af forskning Rapport fra Analyseinstitut

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til pålæg. Highlights

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til pålæg. Highlights Markedsanalyse 4. oktober 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugernes adfærd og holdning til pålæg Highlights Flertallet spiser pålæg

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

Biomasse - en integreret del af DKs målopfyldelse på VE- området

Biomasse - en integreret del af DKs målopfyldelse på VE- området Biomasse - en integreret del af DKs målopfyldelse på VE- området Finn Bertelsen, Energistyrelsen Seminar har brændeovne en fremtid Det Økologiske Råd, februar 2009 Indhold Danmarks mål på klima- og VE-området

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015 t Påskemåling - E&Ø 19160 DR 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 7 3. Kryds med køn... 11 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn. Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Forbundet af Offentligt Ansatte Medlemsundersøgelse om Ny Løn Februar 2003 Indhold Side Resumé... 1 1. Indledning... 5 1.1.

Læs mere

Interviewundersøgelse om Fødevarer September 2012 Overblik over data: Side 1 af 8. Udarbejdet for Landbrug og Fødevarer

Interviewundersøgelse om Fødevarer September 2012 Overblik over data: Side 1 af 8. Udarbejdet for Landbrug og Fødevarer Overblik over data: Side 1 af 8 Regeringen indførte i 2011 en fedtafgift på fødevarer som kød, mejeriprodukter, olier og andre varer, der indeholder mættet fedt. Hvad synes du om afgiften? Mand Kvinde

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen April 2013 TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Feltperiode: Den 22. marts 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet Skilsmisse og privatøkonomi august 2014 Penge- og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 31-10-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Kapitel 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Både andelen og antallet af ældre her afgrænset til personer på 60 år eller derover forventes

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Svar på samrådsspørgsmål A til samråd i SAU vedr. L 162

Svar på samrådsspørgsmål A til samråd i SAU vedr. L 162 Skatteudvalget 2009-10 L 162 Svar på Spørgsmål 26 Offentligt Notat J.nr. 2010-231-0026 Svar på samrådsspørgsmål A til samråd i SAU vedr. L 162 Stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard (SF) Samrådsspørgsmål

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring

1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring 1 Tabeller bag pjecen Forældresamarbejde om børns læring Følgende appendiks er en oversigt over de tabeller, som pamfletten Forældresamarbejde om børns læring bygger på. Tabellerne er krydstabeller mellem

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

Hvor meget bedre omdømme kan man få for 60 millioner kr.?

Hvor meget bedre omdømme kan man få for 60 millioner kr.? status Hvor meget bedre omdømme kan man få for 60 millioner kr.? Kan man reklamere sig til et bedre omdømme? Det korte svar er nej. Det lidt længere svar er ja hvis det hele ikke bare er reklame. Vores

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

MILJØ OG ENERGI. 2002:21 29. november 2002. Familiernes miljøvaner august 2002. 1. Indledning. 2. Transportvaner

MILJØ OG ENERGI. 2002:21 29. november 2002. Familiernes miljøvaner august 2002. 1. Indledning. 2. Transportvaner MILJØ OG ENERGI 2002:21 29. november 2002 Familiernes miljøvaner august 2002 Halvdelen af den voksne befolkning kører dagligt i bil til arbejde eller uddannelsessted. 27 kører på cykel og 13 kører med

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Brugtøkonomi 2015 - genbrugs-økonomien mellem private v vokser ikke - når forbrugerne sælger ting til hinanden Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Omkring 1,5 mio. voksne har været aktive købere på genbrugsmarkedet

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567 TNS November 2013 Projekt: 59567 Feltperiode: Den 28-31 oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1046

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen PRESSEMEDDELELSE 4. april, 2011 Nu vender beskæftigelsen De danske virksomheder tror nu på vækst og ansætter igen. Der er skabt 21.000 nye job i årets første tre måneder og forventningen er 33.000 nye

Læs mere

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19

Eksempel Beboerdemokrati. Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Eksempel Beboerdemokrati Domea Besvarelsesprocent: xx Antal besvarelser: 19 Er du 47,37 42,11 Mand Kvinde 2 Hvor gammel er du? 27,78 11,11 5,56 11,11 11,11 11,11 22,22 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59

Læs mere