Velkommen til Børnehuset Kærnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Børnehuset Kærnen"

Transkript

1 Velkommen til Børnehuset Kærnen

2 VELKOMMEN I BØRNEHUSET KÆRNEN NORMERING Børnehuset Kærnen er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, heraf 40 børn i vores skovafdeling i Nibsbjerg plantage. TELEFONNUMRE Børnehuset Kærnen: Nibsbjerghus: ÅBNINGSTID KÆRNEN Mandag - torsdag: Fredag: FERIELUKNING Holstebro kommunes daginstitutioner har lukke-uger: 3 uger i sommerferien samt andre dage fordelt ud over året. Der gives besked for et år af gangen, hvornår der er lukket. Har forældrene ikke mulighed for at få ferie i de lukkede perioder, kan børnene blivet passet i Børne Universet Mejdal (BUM), efter nærmere aftale. Juleaftensdag og nytårsaftensdag har vi lukket. Grundlovsdag lukket FULDTIDS- ELLER DELTIDSPLADS. For børnehave og vuggestuebørnene er der følgende muligheder: a. Fuldtidsplads. b timers modulplads. Er I interesseret i eller ønsker en modulplads, skal I henvende jer i børnehuset Kærnen, der er ansvarlig for ventelisten.

3 BØRNEHUSETS MÅLSÆTNING. Vi mener at børn og forældre skal føle sig trygge og velkomne i børnehuset. Derfor vægter vi åbenhed og tid til at tale sammen. Det er vigtigt for os, at bruge de fordele der ligger i at være en integreret institution. Børnene skal kunne mødes på tværs af alder, og lære af hinanden. Når vi planlægger det pædagogiske arbejde, tager vi udgangspunkt i læreplanerne og det der optager og interesserer børnene. Børnene skal have mulighed for, at undersøge, opleve og fordybe sig i forskellige aktiviteter og lege, både ude og inde, så de derigennem får stimuleret fantasi, kreativitet og nysgerrighed. For os er det vigtigt at: Støtte børnene i at finde gode legekammerater, og i at fungere godt i samværet med andre børn. Skabe trygge rammer, drage omsorg for og have tid til det enkelte barn. Bruge de fysiske rammer ude og inde, så børnenes naturlige trang til bevægelse og leg tilgodeses. Vi lever i et samfund der stiller mange krav, men vi håber på, at Kærnen vil blive et fristed for alle, der færdes her.

4 FORPLEJNING Morgenmad: Der er mulighed for at få morgenmad fra kl ca Maden bliver ryddet væk kl Børnehaven/skovbørnehaven : Frokost: Børnene skal have madpakke med, - også gerne en lille madpakke til om formiddagen, da vi ved at nogle børn har svært ved at vente til ved 11- tiden med at spise. Drikkevarer sørger vi for. Eftermiddag: På Kærnen skal børnene medbringe frugt og brød til sig selv. Vi foreslår at barnet har det med i en lille frugtpose med navn på! Vuggestuen: I vuggestuen skal børnene selv medbringe madpakke. Madpakken skal være pakket på en sådan måde, at barnet i størst mulig omfang selv kan håndterer den. Er I i tvivl, så spørg personalet til råds. Børnene skal ligeledes selv medbringe mad til formiddagsmad og eftermiddagsmad gerne frugt og brød og gerne afvekslende fra frokostmadpakken. Der er kasser i køleskabene til de forskellige madpakker. ARRANGEMENTER OG MØDER. Der afholdes 1 fælles forældremøde i september, med valg til bestyrelsen. I foråret holdes forældremøderne, som regel, afdelingsvis. Traditioner: Vi lægger stor vægt på at have nogle årlige traditioner. F.eks. har vi fødselsdagsfest, julearrangement og arbejdsdag. Vi har bedsteforældredag i de forskellige afdelinger og fælles fastelavnsfest Studerende:

5 Vi har i perioder studerende fra Pædagogseminariet. INSTITUTIONSBESTYRELSEN Børnehuset har en bestyrelse bestående af 5 forældrerepræsentanter, 2 personalerepræsentanter og lederen som sekretær. Yderligere oplysninger kan fås af bestyrelsen eller lederen. FORÆLDRESAMTALER. Forældrene er til enhver tid velkomne til at komme og få en snak om hvordan barnet trives. Vi henvender os selvfølgelig også hvis vi mener der er behov for en samtale INFORMATIONER. Børnehuset Kærnen Ved indgangene hænger der opslagstavler, hvor der gives informationer til alle forældre. Daglige beskeder: I børnehaven hænger en opslagstavle på døren med beskeder til børnehavegrupperne. Ligeledes findes der en opslagstavle i gangen ved vuggestuerne. HENTE OG BRINGE. Det er vigtigt, at I kommer og siger godmorgen til personalet når I afleverer jeres barn, så personalet ved at barnet er kommet. Ligeledes er det vigtigt, at I er sikre på, at en af personalet ved, at barnet er hentet.

6 Hvis barnet bliver hentet af en fremmed, skal personalet have besked. SYGE BØRN. Vi modtager ikke syge børn. Det er ikke rart, at være et sted hvor der er så mange børn og voksne, når man er syg. Selvfølgelig er der også smitterisikoen, vi skal tage hensyn til! Hvis barnet får det dårligt i løbet af dagen, ringer vi efter en af jer. SPECIELLE FORHOLD. Hvis der er specielle forhold vedr. barnet, som vi skal tage hensyn til, så som allergi, epilepsi eller andet, skal personalet have besked. FRIDAGE Af hensyn til den daglige planlægning, er det en stor hjælp for os, hvis I vil give besked, når barnet holder en fridag. BØRNEHAVEN : SKAL DIT BARN SOVE TIL MIDDAG? Hvis jeres barn har behov for en middagssøvn, er der mulighed for det. Medbring evt. sovedyr. TØJ/SKIFTETØJ. Børnehaven. Børnene skal hver dag have regntøj og gummistøvler med. Derudover skal de have et helt sæt ekstra tøj med. Vuggestuen. I barnets kasse, på badeværelset, skal der ligge 2 sæt skiftetøj mm. Navn i tøj og sko: Det er vigtigt og det er en stor hjælp for børn og personalet, når der er navn i tøj og sko. GARDEROBER.

7 Hver dag skal der ryddes op i børnenes garderobe og om fredagen skal garderoben tømmes af hensyn til rengøringen. I må godt have noget liggende i det lille skab! REGLER FOR FODTØJ. I børnehuset Kærnen bruger hverken børn, forældre eller ansatte udefodtøj indenfor. Der er derfor, i garderoben, blå overtrækssko som I forældre kan benytte jer af. Det er en god ide at give barnet hjemmesko med som det kan bruge indenfor. FERIE OG FRIDAGE. Da mange børn holder ferie/fri i forbindelse med skoleferier og helligdage hænger vi til/frameldingssedler op ved børnehavegrupperne og ved vuggestuen. Det er vigtigt for os at I husker at give besked, da det er en god måde, at få afviklet personalets ferie på, uden evt. at skulle sætte vikar på i stedet! FØDSELSDAGE. Vi vil gerne fejre børnenes fødselsdag her på institutionen, men vi kommer også gerne hjem til fødselsdag, hvis I har lyst til så mange gæster. Børnehaven. Hvis barnet holder fødselsdag i børnehaven, må børnene invitere hjem eller have en kage med. I er også velkomne til at låne vores køkken, hvis i vil lave noget mad til børnene. Aftal med personalet i god tid! Vuggestuen. Hvis barnet holder fødselsdag i vuggestuen må barnet medbringe lidt til dessert. Aftal nærmere med personalet. Vi kommer også gerne hjem til jer, hvis I ønsker det. Aftal med personalet i god tid!

8 BARNETS EGET LEGETØJ. Børnene må godt have legetøj med i børnehuset Kærnen om fredagen. Men vi er nødt til at bede jer forældre, om at hjælpe os med at overholde følgende: 1. Prøv at forklare børnene, at tingene kan gå i stykker, måske endda blive væk! 2. Hvis legetøjet er væk, når barnet skal hjem, bliver I nødt til selv at finde det! 3. Det er på eget ansvar at have legetøj med. 4. I skal selv aftale med jeres barn om de må tage legetøjet med ud. FORÆLDREKAFFE. I Børnehuset Kærnen kommer der et opslag om hvornår der er forældrekaffe. INSTITUTIONENS VIRKSOMHEDSPLAN OG LÆREPLANER. Hvis du/i er interesseret i at høre mere om institutionens virke, kan du / I få udleveret en virksomhedsplan. Der er desuden lavet en

9 læreplan som beskriver det pædagogiske arbejde med børnene. Læreplanen udleveres til alle interesserede. UDMELDELSE. Skal ske med 1 måneds varsel enten til d. 1. eller 15. i måneden. Et dagsforløb i børnehaven Kl. 6.30: Åbnes og spises morgenmad i cafeen. Kl. 7.30: Ryddes morgenmaden væk, og vi går i børnehaven og leger. Ca. kl. 9.00: Der foregår forskellige aktiviteter i grupperne, så som ture ud af huset, kreative aktiviteter, leg på legepladsen, gymnastik i salen osv. Ca. kl : Spises madpakker i faste spisegrupper Ca. kl : Der spises frugt i de børnehaven Et dagsforløb i vuggestuen. Kl : Åbnes og spises morgenmad i cafeen Kl : Ryddes morgenmaden væk, og vi går i vuggestuen for at lege Kl : Der spises frugt/brød Ca. kl : Vi leger på legepladsen Kl : Middagsmad Ca. kl : Sovetid Kl : Eftermiddagsmad, - herefter leger vi inde eller ude. Sidst på eftermiddagen samles vuggestuen og børnehaven (ca. kl ) Afslutningsvis: Med disse informationer håber vi at I som forældre har fået et lille indblik i vores dagligdag. Er der noget I er i tvivl om skal I endelig bare spørge os. Venlig hilsen personalet på Kærnen.