FarmTest nr Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG"

Transkript

1 FarmTest nr i ensilagestakke KVÆG

2 i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision, enkel teknik og alsidig... 5 Stor kapacitet, mindre perfekt snitflade... 6 Fordele, ulemper og udtagningsteknik... 7 Anbefalinger FarmTest nr. 62 juli 2010 Titel i ensilagestakke Forfatter Anne Marcher Holm, Videncentret for Landbrug, Kvæg Review Mads Urup Gjødesen Layout Inger Camilla Fabricius Opsætning og grafik Henrik Svith Foto Anne Marcher Holm Webudgave Henrik Svith Udgiver Videncentret for Landbrug, Kvæg Udgave 01, juli 2010 ISSN Tlf.: Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne FarmTest. Side 2 FarmTest nr

3 Indledning Denne FarmTest handler om udtagningsredskaber til brug i ensilagestakke. Målet med FarmTesten er, at belyse hvilken udtagningsteknik der bør anvendes til de enkelte typer af udtagningsudstyr, for at få en så optimal udtagning som mulig. 20 udtagningsredskaber deltog i FarmTesten. De var fordelt på følgende ni typer: Venstre spalte fra oven og ned: Pelikanskovl Siloklo Siloskovl Skovl Alm. skæreklo Højre spalte fra oven og ned: Læssekovl med tænder Stor skæreklo Selvkørende fuldfoderblander Blokskærer Side 3 FarmTest nr

4 Fotos og videosekvenser Målet ved udtagning af ensilage er: Optimal udtagning og minimal risiko for forringet foderkvalitet. Det opnås ved at: Ensilagestakken iltes mindst muligt pga. risiko for varmedannelse Ensilagestakken forstyrres mindst muligt - så risikoen for iltning mindskes Undgå at redskabet løfter op i ensilagestakken - stakken skal forblive tæt, når der udtages ensilage Målet er en ren og lodret snitflade - redskabet må ikke efterlade en ujævn og oprevet snitflade, hvor iltning kan forekomme Undgå foderspild - efterlad ikke løs ensilage ved stakken - det iltes hurtigt blev vurderet ude hos brugerne. Her bedømte både brugere og rådgiveren udtagningen af majs- og græsensilage, snitflader og udtagningsredskabernes kvaliteter og svagheder. Foruden bedømmelserne blevet der taget fotos samt videosekvenser af udtagningen af ensilagen for at vise, hvordan de enkelte udtagningsredskaber anvendes mest korrekt og hvordan de ikke bør anvendes. Alle videosekvenserne findes på dk/udtagningsteknik, og der kan i online-versionen af dette hæfte klikkes på kameralogoerne for at gå direkte til videoklippene. Hvilken type skal man vælge? Hver type af udtagningsredskab har sine fordele. Hvilken type, man skal vælge, afhænger meget af temperament, krav og egne forventninger. Nogle udtagningsredskaber stiller større krav til udtagningsteknikken end andre, for at opnå en ren og lodret snitflade. Skrælle -teknik For typer, som siloklo, pelikan- eller siloskovl, er en korrekt udtagningsteknik afgørende for snitfladens udseende og for at mindske risikoen for iltning af stakken. De fleste brugere anvendte en skrælle - teknik, som vurderes til at være den mest korrekte teknik, og langt bedre end at bide ensilagen ud. Når ensilagen bliver skrællet ned, river det yderste af tænderne på overfaldet ensilagen ned fra stakken se figur 1.1. Bides ensilagen derimod ud (figur 1.2), er både overfald og skovl i stakken, med risiko for opløftning af stakken og efterfølgende iltning af stakken. Skrælle -teknikken kræver øvelse og Side 4 FarmTest nr

5 omhyggelighed, dvs. resultatet afhænger af pilotens udtagningsteknik. Til gengæld er silo- og pelikanskovle meget alsidige mht. håndtering af andre fodermidler. Figur 1.3 og 1.4 viser henholdsvis en snitflade hvor ensilagen blev bidt ud og skrællet ned med en pelikanskovl. Skrælle -teknikken gav det bedste resultat; en ren og lodret snitflade. Figur 1.1. (Øverst til venstre) Siloskovl skræller majsensilage ned af stakken, som efterfølgende opsamles i skovlen. Bemærk den flotte rene og lodrette snitflade. Figur 1.2. (Øverst til højre) Pelikanskovl bider græsensilage ud af stakken. Figur 1.3 (Nederst til venstre) Snitflade i majsensilage efter at ensilagen blev bidt ud med siloskovl. Bemærk løs ensilage som ikke er samlet op. Enklere udtagningsteknik Er ønsket en enklere udtagningsteknik, og kravet en god snitflade, så er gruppen af udtagningsredskaber, som skærer ensilagen ud, en mulighed. Til gruppen hører alm. og stor skæreklo (figur 1.5 og 1.6), som med et skær skærer ensilagen ud, samt blokskæreren hvor knive skærer ensilagen ud i en blok. Ulempen ved disse typer er, at de var knap så velegnede til håndtering af foderspild og andre fodermidler. Figur 1.4 (Nederst til højre) Ren og lodret snitflade i græsensilage efter skrælle -teknik med pelikanskovl og meget flot oprydning af løs ensilage. At benytte pelikanskovle er ikke vanskeligt. Med lidt træning og tålmodighed kan en fornuftig udtagningsteknik oplæres ( skrælleteknik) og belønningen er en ren samt lodret snitflade i forhold til en ujævn og ikke lodret snitflade med bide ud -teknikken. Side 5 FarmTest nr

6 Figur 1.5 (Venstre) Udtagning af majsensilage med en alm. skæreklo. Flot ren og lodret snitflade. Figur 1.6 (Højre) Flot ren snitflade ved udtagning af en hel bane græsensilage med en stor skæreklo. Præcision, enkel teknik og alsidig En selvkørende fuldfoderblander (figur 1.7) er enestående til nøjagtig at udtage den korrekte mængde ensilage i fuldfodervognen, samt at lave en flot ren snitflade uden de helt store udfordring- er for brugeren mht. udtagningsteknikken. Derudover er den meget velegnet til oprydning af foderspild, samt til at opsamle andre fodermidler til foderrationen. Udtagningen må ikke medføre, at stakken bliver klemt eller løsnet, med risiko for indtrængning af ilt og varmdannelse til følge. Bides ensilagen ud er der risiko for at stakken klemmes eller løsnes. Figur 1.7 (Venstre) En selvkørende fuldfoderblander laver en flot ren snitflade og doserer let den korrekte mængde ensilage i fuldfoderblanderen. Figur 1.8 (Højre) En læsseskovl med tænder kan med den rette teknik, hurtigt og effektivt udtage stor mængder ensilage og laver en udmærket snitflade. Stor kapacitet - mindre perfekt snitflade Er kravet først og fremmest stor kapacitet hos udtagningsredskabet, så er en læsseskovl med tænder en mulighed (figur 1.8). På grund af redskabets stør- Side 6 FarmTest nr

7 relse og vægt er det vigtigt at benytte en skrælle -teknik, ellers kan redskabet let forvolde skade i ensilagestakken. Snitfladen bliver ikke så fin ren som eksempelvis med en skæreklo eller en selvkørende fuldfoderblander. Men med omhyggelighed ved udtagningen bliver resultatet udmærket, og udtagningsteknikken er ikke sværere end med en pelikanskovl. Alsidigheden hos en læsseskovl med tænder er også god, da den let håndterer andre fodermidler. Fordele, ulemper og udtagningsteknik Besøgene ude hos brugerne viste, at hvert enkelt udtagningsredskab krævede en bestemt teknik, og at udtagningsteknikken var mere eller mindre pilot - afhængig. Her opsummeres kort hvilke udtagningsteknikker FarmTesten fandt frem var mest korrekte at anvende til de enkelte typer af udtagningsredskaber. Husk at med den rette teknik, kan alle typerne benyttes med et godt resultat til følge. På er der videosekvenser, der viser de følgende tabellers indhold i praksis. Tabel 1.1. Fordele og ulemper, beskrivelse af udtagningsteknik for pelikan- og siloskovl. Pelikan- og siloskovl Fordele Alsidigt redskab kan håndtere kraftfoder, halm, ensilage mm. Oprydning af foderspild og løs ensilage Laver en ren og lodret snitflade med korrekt udtagningsteknik Ulemper Stiller krav til udtagningsteknikken for godt resultat, dvs. pilot -afhængig Ukorrekt udtagningsteknik kan let gøre skade Redskabet har ikke den største kapacitet Siloskovlen er ofte ikke så kraftigt dimensioneret som pelikanskovlen Korrekt udtagningsteknik (video 5 ) Undgå ved udtagningen (video 1 ) Brug skrælle -teknik i både majs- og græsensilage Stil pelikanskovlen så det yderste af tænderne er lodret med stakken og skræl ensilagen ned. Skræl enten en hel bane ned (skal gøres forsigtigt) eller i tynde lag i etaper Hold skovlen ude af stakken ved udtagningen Opsaml herefter den løse ensilage med skovlen At bide ensilagen ud, dvs. hvor hele overfaldet og skovlen er i stakken Stor risiko for opløftning af stakken " iltning af ensilagen At benytte et redskab som mangler eller har bøjede tænder Side 7 FarmTest nr

8 Venstre: Siloskovl Højre: Pelikanskovl Tabel 1.2. Fordele og ulemper samt beskrivelse af udtagningsteknik for almindelig og stor skæreklo. Almindelig og stor skæreklo Fordele Alm. skæreklo Ren og lodret snitflade Enkel udtagning - stiller begrænsede krav til pilotens evner Stor skæreklo Udtager let og hurtigt store mængder ensilage Stor kapacitet Ren snitflade Minimalt foderspild Ulemper Alm. skæreklo Ikke særlig velegnet til håndtering af andre fodermidler Kan ikke benyttes til oprydning af løs ensilage Stor skæreklo Krav til læssemaskinens kapacitet/ størrelse Svært at dosere små mængder foder i fuldfoderblanderen Ikke særlig anvendelig til oprydning af løs ensilage Relativ dyr investering Korrekt udtagningsteknik (video 17 ) Undgå ved udtagningen (video 18 ) Udtag ensilageblokke i samme bane fra top til bund Hold skærekloen i ro i stakken ved udtagningen Læg vægten fra læssemaskinen over på skærekloen, så den ikke løftes op, når skæret går i bund Med en alm. skæreklo vil læssemaskinens forhjul løfter sig, når vægten er over på skærekloen Sørg for at skæret er i bund inden tilbagetrækning At skærekloen bevæger sig i stakken At haste af sted lad skæret komme helt i bund inden tilbagetrækning At benytte en skæreklo hvor skæret ikke er skarpt eller som mangler tænder i bunden Side 8 FarmTest nr

9 Venstre: Alm. skæreklo Højre: Stor skæreklo Tabel 1.3. Fordele og ulemper samt beskrivelse af udtagningsteknik for blokskærer. Blokskærer Fordele Meget ren og lodret snitflade Specielt egnet til foderborde med flytbart forværk Korrekt udtagningsteknik (video 25 ) Ulemper Ikke stor alsidighed - kræver brug af andre redskaber, hvis ensilagen skal håndteres efter udtagning (f.eks. i fuldfoderblanderen) Ikke mulighed for opsamling af foderspild (og løs ensilage) Flere sider i stakken kan stå åbne i længere tid med risiko for iltning Langsom udtagning Bak til stakken med blokskæreren Sæt knivene på blokskæreren i gang og vent på, at de får skåret sig igennem til stakkens bund Sørg så vidt det er muligt for at udtage hele stakkens højde, så ensilagerest ikke efterlades ved bunden Venstre: Blokskærer Højre: Siloklo Side 9 FarmTest nr

10 Tabel 1.4. Fordele og ulemper samt beskrivelse af udtagningsteknik for siloklo. Siloklo Fordele Skrælle -teknik kan med stor sandsynlighed anvendes med fordel (denne teknik blev ikke vist i FarmTesten) God til håndtering af halm og andet stråfoder Ulemper Stille krav til udtagningsteknikken Forkert udtagningsteknik, f.eks. bide ud, kan skade stakken Større risiko for spild end med et redskab bestående af en skovl, f.eks. silo- og pelikanskovl Uegnet til håndtering af kraftfoder Korrekt udtagningsteknik Undgå ved udtagningen (video 26 ) Skrælle -teknik formodes at være anvendelig i både majs- og græsensilage Stil silokloen så det yderste af tænderne er lodret med stakken og skræl ensilagen ned Hold tænderne i bunden ude af stakken ved udtagningen Opsaml herefter den løse ensilage At bide ensilagen ud, dvs. hvor tænderne er i stakken Stor risiko for opløftning af stakken " iltning af ensilagen At benytte et redskab som mangler eller har bøjede tænder Tabel 1.5. Fordele og ulemper samt beskrivelse af udtagningsteknik for skovl. Skovl Fordele Ulemper (video 27 ) Alsidigt redskab med mange anvendelsesmuligheder Ikke særlig velegnet til udtagning af ensilage, derfor er udtagningsteknik ikke nævnt her Meget svært at lave en ren og lodret snitflade Venstre: Skovl Højre: Læsseskovl med tænder Side 10 FarmTest nr

11 Tabel 1.6. Fordele og ulemper samt beskrivelse af udtagningsteknik for læsseskovl med tænder. Læsseskovl med tænder Fordele Stor kapacitet Ren og lodret snitflade ved korrekt udtagningsteknik Kan håndtere andre fodermidler Ulemper Stiller krav til udtagningsteknikken Forkert udtagningsteknik kan gøre skade på stakken og dermed forøget risiko for iltning Korrekt udtagningsteknik (video 30 ) Undgå ved udtagningen Stil skovlen lodret med stakken uden at røre den Placér tænderne på det yderste af stakken og træk/ skræl ensilagen ud Træk tænderne vandret væk fra stakken og kun nedad, når tænderne er ude af stakken At benytte en anden teknik end skrælle -teknikken Voldsomme bevægelser med redskabet Udtag derfor med forsigtighed, idet læsseskovlen let kan forstyrre stakken pga. redskabets størrelse og vægt Tabel 1.7. Fordele og ulemper samt beskrivelse af udtagningsteknik for selvkørende fuldfoderblander. Selvkørende fuldfoderblander Fordele 3-i-1 maskine (udtager/læsser, transporterer og udfodrer) Ren snitflade Let at få nøjagtige mængde ensilage i fuldfoderblanderen Kan håndtere alle fodermidler til foderrationen (kraftfoder, halm mm.) Særdeles god til oprydning af løs ensilage Ulemper Ikke anvendelig i en markstak - kræver et fast underlag (f.eks. plansilo) Langsom udtagning Kræver store pladsforhold ved stakken for at kunne komme rundt Dyr investering - maskinen skal spare tid og helt fjerne andre maskiner for at kunne forrente sig Går maskinen i stykker, mangler tre andre maskiner - udtagningsredskab, traktor og fuldfoderblander Korrekt udtagningsteknik (video 33 ) Undgå ved udtagningen Start ca. 10 cm fra stakkens top De øverste 10 cm skal selv falde ned i fræseren Kør fra top til bund Hold et fast tryk ind mod stakken Opsaml løs ensilage ved foden af stakken med fræseren Start forsigtigt oppe i stakkens top Undgå at ensilagen smides ovenpå stakken Side 11 FarmTest nr

12 Anbefalinger Hvilket udtagningsredskab, der er bedst, afhænger af brugerens temperament og krav til redskabets kapacitet, alsidighed (mulighed for håndtering af andre fodermidler) og snitfladens udse- ende. På baggrund af FarmTesten vurderede rådgiveren, at følgende udtagningsredskaber er bedst til udtagning af ensilage: Pelikanskovl (og siloskovl) alsidighed Alm. skæreklo ren snitflade Læsseskovl med tænder stor kapacitet Selvkørende fuldfoderblander alsidig- og nøjagtighed Afgør med dig selv om du ønsker: Hurtig og effektiv udtagning Ønsker jeg et redskab, der hurtigt og effektivt kan udtage en stor mængde ensilage med en tilfredsstillende snitflade, og som skal kunne håndtere alle fodermidler, som skal i fuldfoderblanderen? Vælg f.eks. en læsseskovl med tænder. Ren og lodret snitflade Er det altafgørende, at snitfladen altid er flot ren og lodret, uden at der sættes de allerstørste krav til udtagningsteknikken, og hvor et redskabsskift er okay for at få alle fodermidler i fuldfoderblanderen? Vælg f.eks. en skæreklo eller selvkørende fuldfoderblander. Stor alsidighed og ren snitflade Der må kun benyttes et redskab til at få alle fodermidler i fuldfoderblanderen, snitfladen skal være ren og lodret, og det gør ikke noget, at udtagningsteknikken kræver lidt øvelse og omhyggelighed? Vælg f.eks. en silo- eller pelikanskovl. ANBEFALING Målet med udtagningen er en uforstyrret ensilagestak stakken må helst ikke registrere, at man har været der. Overvej hvilke krav du sætter til snitfladen og dig selv mht. udtagningsteknikkens lethed Sørg for at udtagningsredskab og læssemaskine passer sammen køb ikke redskabet for stort, så bedriftens læssemaskine ikke kan håndtere det fornuftigt Selv med godt udstyr til udtagning, er det stadig piloten, der skal have forståelsen for, hvordan redskabet betjenes korrekt. En dygtig pilot kan med simpelt udstyr opnå minimalt spild og varmedannelse i stakken Med korrekt udtagningsteknik kan alle typer af udtagningsredskaber benyttes med et godt resultat til følge

FarmTest. Kvæg. nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest Kvæg nr. 62 2010 Udtagningsteknik i ensilagestakke KVÆG side 2 FarmTest Kvæg nr. 62 Udtagningsteknik i ensilagestakke 2010 Udtagningsteknik i ensilagestakke FarmTest nr. 62 juli 2010 Forfatter

Læs mere

Foderplanen Fokusområde: 1 5 1 2 3 4 5

Foderplanen Fokusområde: 1 5 1 2 3 4 5 Evaluering af fodring og foderområdet i besætning CHR: tilhørende : Foderplanen : Hvilket niveau er planen udarbejdet efter Hvor ofte sker der foderskift (skift af plan) Skiftes brat eller langsom overgang

Læs mere

Foderlagre på malkekvægbedrifter

Foderlagre på malkekvægbedrifter Foderlagre på malkekvægbedrifter September 2001 Foderlagre på malkekvægbedrifter af: Jan Brøgger Rasmussen, Landskontoret for Bygninger og Maskiner Rudolf Thøgersen, Landskontoret for Kvæg Martin Mikkelsen,

Læs mere

Sengebåse til ungdyr KVÆG. indretning og funktion. FarmTest nr Brug de anbefalede mål for sengebåse* ANBEFALING

Sengebåse til ungdyr KVÆG. indretning og funktion. FarmTest nr Brug de anbefalede mål for sengebåse* ANBEFALING FarmTest nr. 41 2009 Sengebåse til ungdyr ANBEFALING Brug de anbefalede mål for sengebåse* Sengebåsene skal passe til ungdyrenes størrelse Homogene hold mht. dyrenes størrelse Dyrene flyttes løbende til

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 60 2006. FarmTest. Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder. Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder

Maskiner og planteavl nr. 60 2006. FarmTest. Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder. Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder Maskiner og planteavl nr. 60 2006 FarmTest Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder Læsning og transport af grov- og tilskudsfoder Af Maskin- og Teknikrådgiver, Flemming Hedegaard, Byggeri & Teknik

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Pistol

DGI Skydning. Hjælp på banen. Pistol DGI Skydning Hjælp på banen Pistol Indhold Nulpunktet 3 Det optimale sigte 4 Det rigtige fokus 5 Aftrækkerfingeren 6 Hovedplacering 7 Rekyloptag 8 Håndfatning 9 Vejrtrækning 10 Skydning med pude 11 Fokuspunkter

Læs mere

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER Forord Traktorer med frontredskaber kan udgøre en farlig kombination i trafikken. Derfor er det særligt vigtigt, at traktorføreren gør sig klart, hvorledes man

Læs mere

Crimpning og ensilering af korn

Crimpning og ensilering af korn Crimpning og ensilering af korn Konsulent Jens Møller, Dansk Kvæg - 67 - Crimpning og ensilering af korn Interessen for crimpning og ensilering af korn i Danmark udspringer af den våde høst i 2002, hvor

Læs mere

Drikkestedets indretning

Drikkestedets indretning FarmTest nr. 47 2010 Drikkestedets indretning - til ungdyr KVÆG Drikkestedets indretning til ungdyr Indhold Indledning... 3 Stort vandspejl... 3 Undgå at placere vandkarret for højt... 4 Sørg for en ordentlig

Læs mere

Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det!

Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det! Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det! 10 trin til dig fra BaliQuilt, som hjælper dig på vej til at quilte på maskine. BONUS: Tre øvelser til at komme i gang på. Trin nr. 1 tilbehør Der er tilbehør

Læs mere

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Kvæg nr. 69 2009 FarmTest Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Titel: Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Forfatter: Johanne Lindstrøm og Ole Green, Århus Universitet, Institut for Jordbrugsteknik,

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1 Side 1 I denne vejledning skal vi bruge 7 billeder som skal sættes ned i størrelse. Bagefter sættes de sammen 3 i den ene rækker og 4 i den anden. Til sidst sættes de 2 rækker sammen så det er som en collage.

Læs mere

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget Halmballer Sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund.

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Jagt og prøver med stående hund kræver en passende bestand af fuglevildt. Der er ikke meget ved at gå over

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 63 2009 FODER- OPBEVARING KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 63 2009 FODER- OPBEVARING KVÆG FarmTest Kvæg nr. 63 2009 FODER- OPBEVARING KVÆG FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 2 FODEROPBEVARING FarmTest nr. 63 April 2009 Titel Foderopbevaring Forfatter Anne Skøtt Jensen og Mads Urup

Læs mere

Aktuelt om ensilering

Aktuelt om ensilering Aktuelt om ensilering Hanne Bang Bligaard og Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg - 61 - Ensilagekvalitet i forhold til høst- og opbevaringsform Hanne Bang Bligaard, Dansk Kvæg Sammendrag En opgørelse af mere

Læs mere

Vejledning i dragtsyningsteknikker SÆRK

Vejledning i dragtsyningsteknikker SÆRK 1 Syvejledning: Anette K vist Nielsen - Redigering: Dragtgruppen Ideoplæg: H anne Dyhr og K am m a G udm and - H øyer 2 SY-VEJLEDNING TIL SÆRK De gamle særke var alle håndsyede i hvidt hørlærred. En del

Læs mere

Kvæg nr. 39 2007. FarmTest. Automatiske foderanlæg

Kvæg nr. 39 2007. FarmTest. Automatiske foderanlæg Kvæg nr. 39 2007 FarmTest Automatiske foderanlæg Automatiske foderanlæg Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Automatiske foderanlæg Forfatter: Konsulent Mads

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand.

Vær ærlig overfor dig selv nu. Det her er din chance for at ændre livets tilstand. Livshjulet? Livshjulet er et stykke selvudviklingsværktøj som har eksisteret i mange, mange år. Livshjulet er et meget simpelt stykke værktøj, som kan give dig en god ide om, hvordan dit liv fungerer lige

Læs mere

Bugserede eksaktsnittere

Bugserede eksaktsnittere Bugserede eksaktsnittere FCT 960 FCT 1060 FCT 1360 FCT 1460 Eksaktsnitning Hvorfor eksaktsnitte? Græssaften og eventuelle additiver bliver fordelt jævnt på alle overfladerne. Ensileringsprocessen starter

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Pinnacle Studio Titler

Pinnacle Studio Titler Pinnacle Studio Titler En enkel titel Du kan starte med at oprette en titel, så skal du blot klikke på "T"-ikonet i venstre side af medie vinduet og dine indsatte medieklip vil blive erstattet af et udvalg

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN Rid og løb To ryttere og én hest/pony udgør et hold. Hesten er udstyret med grime under trensen. En afmærket strækning er inddelt i 4, 6 eller 8 nogenlunde lige lange etaper.

Læs mere

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak.

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. SENSSILAGE Temperatur, manuel konfigurering Anvendelse SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. 1 Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE Udstyr 1 basestation udstyret med SIM-kort

Læs mere

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1 Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1 Når skellettet er klar til beklædning, dvs. skelettet er høvlet så der ikke er nogle skarpe kanterskelettet er lakeret med fortyndet lak

Læs mere

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning Opgaver ved optagelse Optagedato: 10/10 kl. 8.30 Landmand:xxxx Filmoptagelse og instruktion: Merete Martin Jensen og Kirsten Marstal Speak: Peter Raundal 4126 9171 Titel: Smittebeskyttelse - kælvningsboksen

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Vurdering af Body dryer

Vurdering af Body dryer KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Body dryer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Body

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Lænsning og opdæmning

Lænsning og opdæmning Lænsning og opdæmning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktions Uddannelse Indsast Lænsning og opdæmning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvester-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Mitch Studerer programmering og elsker at lave fede programmer. Han holder også meget af film og kunst. Mitch er i det hele taget en fin fyr.

Mitch Studerer programmering og elsker at lave fede programmer. Han holder også meget af film og kunst. Mitch er i det hele taget en fin fyr. Mitch Studerer programmering og elsker at lave fede programmer. Han holder også meget af film og kunst. Mitch er i det hele taget en fin fyr. De Kosmiske Vogtere: Gobo, Fabu og Pele De Kosmiske Vogtere

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Kartoffellæggere fra GL-T-serien

Kartoffellæggere fra GL-T-serien Kartoffellæggere fra GL-T-serien Bugserede læggere 4-, 6- og 8-rækkers GL 34 T / GL 36 T / GL 38 T Multitalentet. Glæd dig til endnu mere fleksibilitet og flere anvendelsesmuligheder! Konkret vil det for

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

Den smarteste vej til en velplejet græsplæne

Den smarteste vej til en velplejet græsplæne Plej plænen... Den smarteste vej til en velplejet græsplæne Bosch Indego robotplæneklipper med effektiv»logicut TM «navigation og automatisk kortlægning for hurtig, nem installation og effektiv klipning

Læs mere

Macro. Makro betyder i fotosammenhæng alt, hvad der er under mindste-afstanden i "normal" fokuseringsområdet.

Macro. Makro betyder i fotosammenhæng alt, hvad der er under mindste-afstanden i normal fokuseringsområdet. Makro betyder i fotosammenhæng alt, hvad der er under mindste-afstanden i "normal" fokuseringsområdet. -men det bliver du nok ikke klogere af. Det er historisk begrundet fra filmkameraernes tid, hvor man

Læs mere

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Anvendelse af ikke økologisk gødning på økologiske bedrifter er jævnligt oppe til debat. Næsten alle planteavlere benytter sig af muligheden for

Læs mere

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening BALANCE Træningsprogram Svimmel genfind balancen Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening Udarbejdet af Fotos Layout Trykt og udgivet af Der er ydet støtte til

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret, Økologi

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret, Økologi Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret, Økologi Slutrapport Græsrodsforskning Projekttitel: Kvæg Selvforsyning med hjemmepressede rapskager

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

Axial Flow gnasker sig gennem høsten

Axial Flow gnasker sig gennem høsten Salling-traktor.dk Nordvestjysk-traktor.dk Axial Flow gnasker sig gennem høsten Hos Goul Agro i Brøndum på Salling, er det en CaseIH Axial Flow 9120 der tager sig af høstarbejdet og dette gør den til UG,

Læs mere

Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder

Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder 2 3 1. Hvad kommer du til at tænke på, når du ser bygningerne? 2. Er det bygninger, som du har lyst til at komme

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan.

Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan. Generelt indtryk Helios er en fællesbetegnelse for en lang række objektiver, der blev produceret på forskellige fabrikker både i Rusland og Japan. 135mm f/2,8 er ikke et stort objektiv. Det vejer og fylder

Læs mere

Øvelser til større børn

Øvelser til større børn som bedrer bevægelse, styrke, balance og stabilitet i fødderne. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og Ergoterapi Tlf. 97 66 42 10 SÅDAN GØR DU ØVELSE

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

Tema MitHelbred på din ipad

Tema MitHelbred på din ipad Tema MitHelbred på din ipad Sofus 18. oktober 2015 Side 1 Vejledning til Besøglægen.dk e-portal Første besøg Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

AFFJEDRING - GENERELT

AFFJEDRING - GENERELT AFFJEDRING - GENERELT Affjedringens opgave Affjedringens opgave er at bevare hjulenes kontakt med vejen. Som udgangspunkt er det anbefalelsværdigt at henvise til mc ens instruktionsbog, og kontrollere/indstille

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

NEW HOLLAND BB9O9O PLUS

NEW HOLLAND BB9O9O PLUS NEW HOLLAND BB9O9O PLUS 2 3 UOVERTRUFFEN KAPACITET MED MINIMAL ANSTRENGELSE FOR FØREREN GIGANTISK UOVERTRUFFEN PRÆSTATION Den største model i den fremragende New Holland BB9000 storballepresserserie er

Læs mere

Tripelsæt slåmaskiner

Tripelsæt slåmaskiner Tripelsæt slåmaskiner GXT-serien, arbejdsbredde 12,3 m Knivbjælke GXT Store arbejdsbredder øger effektiviteten, perfekt til faste kørespor Størst mulig effektivitet hænger sammen med store arbejdsbredder.

Læs mere

04-12-2014. Opbevaring og formaling af korn. Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Skal du opbevare kornet?. Argumenter for selv at opbevare kornet

04-12-2014. Opbevaring og formaling af korn. Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Skal du opbevare kornet?. Argumenter for selv at opbevare kornet Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Argumenter for og imod egen opbevaring af foderkorn?

Læs mere

1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND

1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND 1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND Når du skal løfte emner, hvor du har lang rækkeafstand og kun kan komme til fra en side, så anvend følgende gode tips til, hvordan du løfter emnet

Læs mere

Sådan cykler vi ikke i ACK

Sådan cykler vi ikke i ACK Sådan cykler vi ikke i ACK Teoriprøve for håbløse cyklister Eksemplerne i prøven bygger desværre delvist på virkelige begivenheder, som tidligere er oplevet i klubben. Formålet med prøven er derfor, på

Læs mere

DSB Kolonnehus Svenstrup J.

DSB Kolonnehus Svenstrup J. DSB Kolonnehus Svenstrup J. Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Inden malerarbejdet startes er der lige noget der skal limes, lim de fire stykker med

Læs mere

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh rnet d e j t s Tre k nyhe me Agro 2010 Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE Trådløst sensor system fra WEBStechh Vi introducerer... SensSilage

Læs mere

Topdressing af øko-grønsager

Topdressing af øko-grønsager Topdressing af øko-grønsager Også økologisk dyrkede afgrøder kan have behov for tilførsel af ekstra gødning. Syv forskellige organiske produkter, som kan fås i almindelig handel og som er tørret og pelleteret

Læs mere

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ.

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Afretter Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Opbygning På maskinen er der monteret et sideanslag, som kan indstilles sideværts

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadranterne i instrumentpakken fra geomat.dk er kopier af et instrument lavet af Georg Hartman i 1547. Originalen

Læs mere

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Spørgsmål 996 Offentligt Djurslands Erhvervsskoler Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center

Læs mere

INSTRUKS EGENSE FORSAMLINGSHUS

INSTRUKS EGENSE FORSAMLINGSHUS INSTRUKS EGENSE FORSAMLINGSHUS Vigtige telefonnumre Alle problemområder: Eva Agger: 40144926 Gas/vandproblem: Jacob Ussing: 29423824 Ellers ring dagens vagt: Dagens vagt: INFORMATIONER KØKKEN Velkommen

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2009 www.legepladskontrollen.dk Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Symfonialle 18 DK 8700 Horsens E-mail

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Genoptræning efter graviditiet

Genoptræning efter graviditiet Terapiafdelingen Genoptræning efter graviditiet Patientinformation www.koldingsygehus.dk 2 INDHOLD Bækkenbunden side 4 Venepumpeøvelserne side 6 Træning af bækkenbunden side 8 Knibeøvelser side 10 Hvilestilling

Læs mere

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Dette er et selvtræningsprogram beregnet til træning med henblik på at mindske dine smerter foran på knæet og under knæskallen. Desuden har øvelserne en

Læs mere

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER Støttet af: TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER ERFARING NR. 1402 Antibiotika tildelt til foder skal opblandes, så alle grise i en sti får den tiltænkte dosis. Der er testet forskellige metoder

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk Læselandet 2 Brugervejledning 1 mikrov.dk Indhold LÆSELANDET ORD OG SÆTNINGER 3 STYRING 3 MENUEN 4 INDSTILLINGER 5 BRUGERPROFIL TILPAS PROGRAMMET TIL BRUGEREN 6 RESULTAT 7 INDSTILLINGER I ØVELSERNE 8 KNAPPER

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 108 2009. FarmTest. Pickup rive

Maskiner og planteavl nr. 108 2009. FarmTest. Pickup rive Maskiner og planteavl nr. 108 2009 FarmTest Pickup rive Titel: FarmTest af pickup rive Forfatter: Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Jens Johnsen Høy, AgroTech, og Karsten Attermann Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

Orientering om spilerdug. Eksempler på brug af spilerdug

Orientering om spilerdug. Eksempler på brug af spilerdug Orientering om spilerdug Eksempler på brug af spilerdug Hvorfor spilerdug? Hvorfor spilerdug? Hurtig at placere Glideevnen er stor specielt når spilerdugen er lagt dobbelt Der er mange anvendelsesmuligheder.

Læs mere

Øverst et billede af det mini-drivhus som er anvendt til frugtsætning af Reishi. Dunken er fyldt med vand der via hanen drypper vand ned på et fad

Øverst et billede af det mini-drivhus som er anvendt til frugtsætning af Reishi. Dunken er fyldt med vand der via hanen drypper vand ned på et fad Øverst et billede af det mini-drivhus som er anvendt til frugtsætning af Reishi. Dunken er fyldt med vand der via hanen drypper vand ned på et fad dækket med et klæde. Dette sikrer en jævn luftfugtighed

Læs mere

Påklædning Bluse og Trøje i Kørestol

Påklædning Bluse og Trøje i Kørestol Påklædning Bluse og Trøje i Kørestol På- og afklædning af overkrop indeholder mange momenter, der påvirkes af personens ressourcer, både hvad angår det mentale, muskelstyrke, balance i den siddende stilling

Læs mere

Ny 6 og 8 meter Kimadan Sortjordsnedfælder, Thyregod A/S, er klar til Agromek 2010

Ny 6 og 8 meter Kimadan Sortjordsnedfælder, Thyregod A/S, er klar til Agromek 2010 Ny 6 og 8 meter Kimadan Sortjordsnedfælder, Thyregod A/S, er klar til Agromek 2010 Der arbejdes på højtryk I skrivende stund arbejdes der på højtryk, på Thyregod A/S ved Give, for at få en ny model sortjordsnedfælder

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS EF-S55-250mm f/4-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S55-250mm f/4-5,6 IS objektivet er et high-performance telezoomobjektiv, der er udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

Isvaffel Banen kan være 8 x 8 meter, som er markeret med kegler

Isvaffel Banen kan være 8 x 8 meter, som er markeret med kegler Øvelserne Alle øvelserne er fundet på www.sbu.dbu.dk/exercise/default.aspx. Station 1 Isvaffel Banen kan være 8 x 8 meter, som er markeret med kegler Øvelsens navn: Isvaffel Koordination, motorisk træning

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400

Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400 Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400 DeLaval foderstation sammen med Feed First koncept Du forventer, at dine malkekøer skal producere stadig større mælkemængder.

Læs mere

Opdage styrken ved Bézier maskering

Opdage styrken ved Bézier maskering Opdage styrken ved Bézier maskering Gary Rebholz Tilbage i februar 2007 rate af denne kolonne, jeg talte om at skabe maskering spor i Vegas Pro software. Jeg vil gerne bruge denne måneds kolonne til en

Læs mere

Opgaver om koordinater

Opgaver om koordinater Opgaver om koordinater Formålet med disse opgaver er dels at træne noget matematik, dels at give oplysninger om og træning i brug af Mathcad: Matematik: Øge grundlæggende indsigt vedrørende koordinater

Læs mere

FACEBOOK STYR DIT PRIVATLIV PÅ UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010

FACEBOOK STYR DIT PRIVATLIV PÅ UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010 STYR DIT PRIVATLIV PÅ FACEBOOK UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010 1 ÅBOULEVARD 40, GÅRDHUSET 2200 KØBENHAVN N. HVORFOR DENNE GUIDE? Hvorfor skal alle mine venner have en nyhed om, at jeg lige

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

VIDEN vækst balance. forundringskasse. koen. Landbrug & Fødevarer

VIDEN vækst balance. forundringskasse. koen. Landbrug & Fødevarer VIDEN vækst balance forundringskasse koen Landbrug & Fødevarer forundringskasse ko side 2 Klassen i stalden-flyer Landbrug & Fødevarer ønsker, at så mange lærere som muligt kender til de muligheder erhvervet

Læs mere

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER Integreret hovedstøtte my baby carrier BRUGSANVISNING DANSK OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! Integreret rygforlængelse... > ADVARSELSHENVISNINGER ADVARSEL: Balancen kan påvirkes

Læs mere

Bugserede skiveslåmaskiner. GMS/GCS-serien Arbejdsbredde 2,8-3,6 m

Bugserede skiveslåmaskiner. GMS/GCS-serien Arbejdsbredde 2,8-3,6 m Bugserede skiveslåmaskiner GMS/GCS-serien Arbejdsbredde 2,8-3,6 m GMS 3202 GMS/GCS-maskinerne er JF-STOLL s serie af bugserede skiveslåmaskiner. Maskinerne er udviklet og konstrueret i samarbejde med landmænd

Læs mere

MX TECHNIK FRONTLÆSSERE

MX TECHNIK FRONTLÆSSERE MX T406 MX T408 MX T410 MX T412 MX T417 MX T418 MX TECHNIK FRONTLÆSSERE MERE EFFEKTIVITET STØRRE KOMFORT Import: Ribers Maskinimport Sønderskovvej 118 Nordenskov 6800 Varde tel.:+45 7529 8458 info@ribersmaskinimport.dk

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år [Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år For dig, der har været faldet og er over 65 år FAKTA OM FALD HVERT ÅR: falder 300.000 mennesker over 65 år i Danmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere