VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab"

Transkript

1 VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

2 VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første gang egentlige forsknings- og udviklingsmidler i alt 268 mio.kr., svarende til 3 % af de samlede finanslovsbevillinger til forskning og udvikling i Danmark. Bevillingerne blev fuldt op af en revision af professionshøjskoleloven, hvor forskning og udvikling blev en integreret del af professionshøjskolernes arbejdsopgave. Det betyder, at professionshøjskolerne fremover skal varetage praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem medvirke til, at ny viden tilvejebringes og sættes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor. Professionshøjskolerne har tidligere arbejdet med forskning og udvikling som led i deres forpligtigelser, omat lave udviklingsarbejde. På den måde har professionshøjskolerne været med til at imødekomme det store behov, der er for praksisorienteret forskning. Forsknings- og udviklingsmidlerne på finansloven og lovrevisionen markerer, at det politiske ambitionsniveau for sektorens videnarbejde er hævet. Med forpligtelsen til at lave forskning og udvikling følger også et ansvar for at kunne dokumentere, hvad midlerne går til. Derfor besluttede Danske Professionshøjskoler at udvikle en model til at monitorere sektorens resultater inden for forskning og udvikling. Det er dette arbejde, der nu kan præsenteres i de første nøgletal for professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter i Det er kun det første skridt på vejen, men et vigtigt skridt. I de kommende år vil der også være behov for at arbejde med en stadig forbedring af datakvaliteten og for at der udvikles indikatorer, som kan indfange forsknings- og udviklingsaktiviteter og resultater både i forhold til uddannelser og i forhold til innovation i professioner og erhverv. God læselyst Stefan Herman Formand Danske Professionshøjskolers Forskningspolitiske Udvalg Harald Mikkelsen Formand Danske Professionshøjskoler SIDE 2

3 BAGGRUND Baggrunden for udviklingen af videnregnskabet er FoU Baseline -rapporten fra 2013, der blev igangsat af Danske Professionshøjskoler for at udvikle en ramme for professionshøjskolesektorens performance på forsknings og udviklingsområdet (FoU). I august 2013 forelå den færdige rapport som rammesætter, hvad der kendetegner god forskning og udvikling i sektoren, og den giver samtidig et bud på, hvordan denne udvikling bedst kan monitoreres (Rapporten kan læses på Projektet lægger vægt på at benytte og tilpasse allerede eksisterende registreringsrammer. Det vil sige, at data primært trækkes fra UC Viden og sektorens indrapportering til Damarks Statistiks nationale forskningsstatistik. Den eneste undtagelse fra dette, er IDV omsætning på EVU- og konsulentydelser, som indberettes på baggrund af professionshøjskolernes årsrapporter. UC VIDEN De danske professionshøjskoler besluttede i 2008 at gøre it-systemet Pure (Publication and Research Platform) til et fælles sektorforankret videnregistreringssystem. Pure er udviklet af Atira A/S og er et standardsoftware CRIS (Current Research Information System) og et fuldtekst selvarkiveringssystem. Systemet virker på den måde, at de medvirkende institutioners medarbejdere inddaterer deres videnproduktion og CV-oplysninger i Pure, med henblik på at gøre den tilgængelig på lokale portaler, og på en national portal (UC Viden). Data til videnregnskabet trækkes således centralt på baggrund af lokale inddateringer. I forbindelse med FoU Baseline 2013 blev UC Viden tilpasset, så det er muligt at udtrække oplysninger om, hvorvidt en publikation er udkommet i en publikationskanal på den autoritetsliste, der er udviklet til den bibliometriske forskningsindikator eller i en publikationskanal, som er anerkendt i UC sektoren. DEN NATIONALE FORSKNINGSSTATISTIK Danmarks Statistik indsamler statistik om alle offentlige og private forskningsaktørers FoU aktivitet. Professions højskolerne bidrager til denne statistik. Fra og med 2013 indsamles indberetninger af Danske Professionshøjskoler, der kvalitetssikrer data inden de indberettes til Danmarks Statistik. Det er oplysninger fra denne indberetning, der indgår i professionshøjskolernes videnregnskab. VIDEREUDVIKLING Der er behov for at arbejde videre med datakvaliteten i videnregnskabet fremover. Det drejer sig om at opnå en mere komplet registrering i UC-Viden, og om at fremme en mere ensartet forståelse af, hvad der er omfattet af FoU begrebet. ORGANISERING Forskningspolitisk udvalg under Danske Professionshøjskoler er ansvarlig for Videnregnskabet, der udarbejdes i et samarbejde mellem Danske Professionshøjskolers sekretariat og sektorens videnregisteringsnetværk. SIDE 3

4 OPGØRELSE AF PROFESSIONS- HØJSKOLERNES FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSAKTIVITETER FORSKNINGSAKTIVITET OG RESSOURCER Tabel 1. Forskningsaktivitet Tabel 1 viser antallet af medarbejdere, der er beskæftiget med forskningsaktiviteter i Frascati manualens forståelse af forskning og udvikling. Antal FoU-årsværk udtrykker en omregning af den forskningstid, som medarbejdere ved institutionen har anvendt i Medtaget er personale, der bruger mere end 5% af arbejdstiden på forskningsaktiviteter. Personale, hvis ansættelse er ophørt inden udgangen af tælleåret samt personale på orlov, er ikke talt med. Antal FoU aktive medarbejdere med Ph.d.-grad Antal FoU aktive medarbejdere i alt Antal FoU årsværk i alt UC Syddanmark ,7 UCN ,5 UCL ,7 Metropol ,5 UCSJ ,9 UCC ,4 DMJX ,4 VIA ,0 I alt ,0 Kilde: Institutionernes indberetning til Danmarks Statistik Tabel 2. Ekstern finansiering og samlede udgifter til FoU Tabel 2 viser det samlede anvendte beløb til forskning og udvikling i 2013 samt den andel, der her inden for, er finansieret af eksterne kilder. Det er kun midler, der er blevet anvendt i 2013, der medregnes, uanset hvornår de er modtaget. Medtaget er kun aktiviteter, der falder inden for Frascati manualens forståelse af forskning og udvikling. Ekstern finansiering (1000 kr.) Samlede udgifter til FoU (1000 kr.) UC Syddanmark UCN UCL Metropol UCSJ UCC DMJX VIA I alt Kilde: Institutionernes indberetning til Danmarks Statistik SIDE 4

5 MEDARBEJDER KOMPETENCER Tabel 3. Antal medarbejdere med ph.d.-grad Tabel 3 viser, hvor mange medarbejdere med en ph.d. grad, der var ansat i løbet af Desuden opgøres i den anden kolonne det antal medarbejdere, der gennem en formel bedømmelsesproces er bedømt kvalificerede til en ansættelse, som formelt kræver en ph.d. eller tilsvarende. Antal medarbejdere med ph.d. i 2013 UC Syddanmark 20 UCN 24 UCL 18 Metropol 85 Antal medarbejdere der er bedømt på ph.d.-niveau i formel bedømmelsesproces i 2013 UCSJ 25 1 UCC 35 DMJX 9 VIA 90 1 I alt Kilde: Udtræk fra UC-Viden. Tabel 4. Medarbejdere med anden dokumenteret erfaring inden for forskning og udvikling end en ph.d. grad Tabel 4 viser hvor mange medarbejdere uden en ph.d. grad, der har publiceret i løbet af året, fordelt i forhold til type publiceringskanal. Autoritetslisten er en liste over publikationskanaler, der giver point i den Bibliometriske forskningsindikator. Listen over anerkendte tidsskrifter eller forlag er udarbejdet af UC Videns kvalitetsudvalg. En publikationskanal kan kun optræde på en af listerne. En medarbejder kan optræde i tabellen både under autoritetslisten og under listen over anerkendte tidsskrifter og forlag. Tabellen omfatter medarbejdere, der var ansat i løbet af Antal medarbejdere der i 2013 har publiceret i tidsskrifter eller forlag på autoritetslisten Antal medarbejdere der på noget tidspunkt har publiceret i tidsskrifter eller forlag på autoritetslisten Antal medarbejdere der i 2013 har publiceret i tidsskrifter på listen over anerkendte tidsskrifter eller forlag Antal medarbejdere der på noget tidspunkt har publiceret i tidsskrifter på listen over anerkendte tidsskrifter eller forlag UC Syddanmark UCN UCL Metropol UCSJ UCC DMJX VIA I alt Kilde: Udtræk fra UC-Viden SIDE 5

6 FOU PUBLIKATIONER Tabel 5. Antal FoU-publikationer Tabel 5 viser antal publikationer i 2013 fordelt i forhold til type publiceringskanal. Autoritetslisten er en liste over publikationskanaler, der giver point i den Bibliometriske forskningsindikator. Listen over anerkendte tidsskrifter eller forlag er udarbejdet af UC Videns kvalitetsudvalg. En publikationskanal kan kun optræde på en af listerne. Antal publikationer i publikationskanaler (tidskrifter eller forlag) på Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste opdelt på: Antal publikationer i publikationskanaler (tidskrifter eller forlag) på listen anerkendt af UC Videns kvalitetsudvalg opdelt på: Artikler i tidsskrifter Bidrag til bøger / antologier Bøger/monografier UC Syddanmark UCN UCL Metropol UCSJ UCC DMJX VIA I ALT UC Syddanmark UCN UCL Metropol UCSJ UCC DMJX M 0 1 VIA I ALT Kilde: Udtræk fra UC-Viden Tabel 6. Konferencedeltagelse Tabel 6 viser antal skriftlige bidrag i 2013 til konferencer, seminarer og workshops i form af abstracts, papers, proceedings og posters. Bidrag angives samlet. Antal bidrag til konferencer/ seminar/workshops UC Syddanmark 2 UCN 27 UCL 10 Metropol 11 UCSJ 18 UCC 6 DMJX Mgl. VIA 29 I ALT 102 Kilde: Udtræk fra UC-Viden SIDE 6

7 INNOVATION OG VIDENOMSÆTNING Tabel 7. Lærebøger, bachelorprojekter og undervisningsmateriale. Tabel 7 viser antallet af lærebøger og andet undervisningsmateriale, der er produceret i løbet af Lærebøger kan være sammenfaldende med bøger publiceret på autoritetslisten eller på listen over anerkendte forlag og tidsskrifter i UC-viden. Desuden opgøres antallet af bachelorprojekter, hvis resultater er rekvireret af en ekstern samarbejdspartner. Antal Lærebøger Undervisningsmateriale, skriftlige produktioner med studerende på professionshøjskolerne som målgruppe Antal bachelorprojekter, hvis resultater er rekvireret af en ekstern samarbejdspartner UC Syddanmark 2 31 MGL UCN UCL Metropol UCSJ UCC DMJX 5 18 MGL VIA I alt Kilde: Udtræk fra UC-Viden. Tabel 8 IDV omsætning på EVU og konsulentydelser Tabel 8 viser omsætning på indtægtsdækket virksomhed i 2013 i form af efter- og videreuddannelse og konsulentydelser. Indtægtsdækket virksomhed, der er indberettet til Danmarks Statistik som forskning og udvikling er ikke medtaget, ligesom andre relaterede aktiviteter som kompendiesalg mv. heller ikke indgår. IDV omsætning på EVU og konsulentydelser (kr.) UC Syddanmark UCN UCL Metropol UCSJ UCC DMJX VIA I alt Kilde: Indberetning fra institutionerne til Danske Professionshøjskolers sekretariat. Ny Vestergade 17 st. tv København K uc-dk.dk SIDE 7

Bilag 3.1: Videnregnskab for Indholdsfortegnelse

Bilag 3.1: Videnregnskab for Indholdsfortegnelse J.NR.: 2015-0026/160726 Bilag 3.1: Videnregnskab for 2017 Professionshøjskolernes forskning og udvikling er et væsentligt bidrag til uddannelsernes kvalitet. I videnregnskabet 2017 opgøres en række nøgletal

Læs mere

VIDENREGNSKAB 2017 DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER

VIDENREGNSKAB 2017 DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER VIDENREGNSKAB 2017 DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER Videnregnskab for 2017 Professionshøjskolernes forskning og udvikling er et væsentligt bidrag til uddannelsernes kvalitet. I videnregnskabet 2017 opgøres

Læs mere

Forskning og udvikling på Metropol

Forskning og udvikling på Metropol Forskning og udvikling på Metropol 2015 Juni 2016 Introduktion Metropol ønsker at være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi uddanner til og med. Det gør vi først og fremmest med

Læs mere

Ansvarlig Handling Indhold

Ansvarlig Handling Indhold Opgaver i forbindelse med datatræk fra UC Viden til Baseline 2013 og videnregnskabet (Alle skal indtaste nedenstående handlinger i UC Viden) Ansvarlig Handling Indhold Medarbejdere Inddatere Skriftlige

Læs mere

Udviklingskontrakt Afrapportering for 2016

Udviklingskontrakt Afrapportering for 2016 Udviklingskontrakt 2015-2017 Afrapportering for 2016 Kolofon Dato 3. marts 2017 Ansvarlig Rikke Mandrup Hansen, direktionskonsulent Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Indledning Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Professionshøjskolernes forskningsindsats og vidensproduktion

Professionshøjskolernes forskningsindsats og vidensproduktion 22.08. 2013-/lh+thl Professionshøjskolernes forskningsindsats og vidensproduktion - endelig rapport fra projekt FoU Baseline 2013. Projektrapport 22.08. 2013-/lh+thl Indholdsfortegnelse: 0 SAMMENFATNING...

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Følge udviklingen inden for de enkelte forskningsområder, herunder særligt de prioriterede forskningsområder

Følge udviklingen inden for de enkelte forskningsområder, herunder særligt de prioriterede forskningsområder Bilag 1 Uddybende information omkring Forskningsevalueringen Forskningsevaluering 2018 (2017 data) har til formål at skabe et datagrundlag, der kan bruges aktivt i samarbejde med og som understøttelse

Læs mere

J.NR.: 2014-0005/94710

J.NR.: 2014-0005/94710 Ref.: Charlotte Greve maa@uc-dk.dkdk +45 87 55 17 22 22. september 2014 Kvalitetsramme for UC-viden Indledning De Danske Professionshøjskoler har vedtaget at gøre PURE til et sektorforankret fælles videndelings-

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

DELSTRATEGI FOR FORSKNING, UDVIKLING & INNOVATION FORSKNING, UDVIKLING & INNOVATION 2013-2014 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR FORSKNING, UDVIKLING & INNOVATION FORSKNING, UDVIKLING & INNOVATION 2013-2014 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR FORSKNING, UDVIKLING & INNOVATION DELSTRATEGI FOR FORSKNING, UDVIKLING & INNOVATION 2013-2014 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 3 1) Mere forskningsbaseret undervisning

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

Kvalitetsbegreb for forskning og udvikling for Professionshøjskolen Metropol

Kvalitetsbegreb for forskning og udvikling for Professionshøjskolen Metropol Tagensvej 18 00 København N Tlf. nr. 7 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089 173 Dato Initialer Besluttet af direktionen 18. juni 015 THLI og LISS Kvalitetsbegreb for forskning og udvikling

Læs mere

Side 1 af 5 Finanslovsudspil placerer professionshøjskolers rolle i forskning og udvikling på europæisk niveau - 27.8. Pressemeddelelse - udsendt af Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET PURE INFORMATIONSMØDE for Superbrugere STEFFEN LONGFORS OMRÅDELEDER. versitet

AARHUS UNIVERSITET PURE INFORMATIONSMØDE for Superbrugere STEFFEN LONGFORS OMRÅDELEDER. versitet PURE INFORMATIONSMØDE 2012 - for Superbrugere STEFFEN LONGFORS OMRÅDELEDER Uni Aarhus versitet PROGRAM Gennemgang af principperne i : Den bibliometriske forskningsindkator (BFI) Myndighedsrådgivningsindikatorerne

Læs mere

Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale.

Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale. Videnomsætning Med fokus på produktion af vidensmateriale. - Det følgende er et forsøg på at kvalificere begrebet vidensomsætning. - IKKE at præsentere en endegyldig løsning eller model for hvordan det

Læs mere

Bogserier i den bibliometriske forskningsindikator

Bogserier i den bibliometriske forskningsindikator Bogserier i den bibliometriske forskningsindikator Oversigt 1.Baggrund 2.Hvorfor bogserier? 3.Hvad er bogserier? Kriterier fra Fagligt Udvalg 4.Autoritetsliste og niveauinddeling 5.Den videre proces Baggrund

Læs mere

PURE Validatorer på IKM

PURE Validatorer på IKM PURE Validatorer på IKM Om PURE og hvad det bliver brugt til Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Om workflow og validering i PURE Et forslag til organisering af validatorer på IKM Seniorrådgiver,

Læs mere

Grønlandsrelateret forskning og udvikling. Forskningsstatistik

Grønlandsrelateret forskning og udvikling. Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Dansk Center for Forskningsanalyse Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Play to win. Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne

Play to win. Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne Play to win Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne Hanne Harmsen Deloitte Consulting hharmsen@deloitte.dk

Læs mere

Dokumentation for de fastsatte indikatorer. Bilag til Absalons statusredegørelse 2018

Dokumentation for de fastsatte indikatorer. Bilag til Absalons statusredegørelse 2018 Dokumentation for de fastsatte indikatorer Bilag til Absalons statusredegørelse 2018 Bilagsoversigt Strategisk mål 1: Forsyne arbejdsmarkedet med dimittender med relevante kompetencer i Professionshøjskolen

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Forskningsdagen 23. september 2015

Forskningsdagen 23. september 2015 Forskningsdagen 23. september 2015 Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Prodekan Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Velkommen - til den tredje forskningsdag i Sund-Tek Præsentationer

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Forskning og udvikling på professionshøjskolerne som vej til uddannelseskvalitet Denne rapport beskriver de erfaringer, som medarbejdere og ledere på professionshøjskoler har med at koble forskning

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter

Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter RESUMÉ Der er blevet udarbejdet en rapport om Open Access til artikler i danske og nordiske tidsskrifter. Kortlægningen af

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Ane Davidsen Områdedirektør Periode: 1. januar 2018 til 31. december 2018 Beløbsramme: Kr. 105.000,- (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Strategi 2020 Afrapportering på strategiindikatorer med milepæle

Strategi 2020 Afrapportering på strategiindikatorer med milepæle Strategi 2020 Afrapportering på strategiindikatorer 2016 - med milepæle 2017-2018 Februar 2017 Kolofon Dato 6. marts 2017 Ansvarlig Kirstine Wolsing Thers, Ledelses- og Kommuikationssekretariatet Indledning

Læs mere

Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser

Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Organisering af forskning i Området for Sundhedsuddannelser Oplæg møde i Uddannelsesudvalgene 4. november 2014 Søren Pedersen vicedirektør UNIVERSITY COLLEGE Området for Sundhedsuddannelser

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Michell Kannegaard Olesen Områdedirektør Periode: 1. januar 2018 til 31. december 2018 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Rapportens fokus. Hvad er erfaringerne med at koble FoU og undervisning på professionshøjskolerne?

Rapportens fokus. Hvad er erfaringerne med at koble FoU og undervisning på professionshøjskolerne? www.eva.dk Forskning og udvikling på professionshøjskolerne som vej til uddannelseskvalitet Oplæg på konference om vidensflow mellem forskning, uddannelser og praksis v. Camilla Thorgaard Rapportens fokus

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Indsatsområde og indsatser 1 Andele Målopfyldelse 2

Indsatsområde og indsatser 1 Andele Målopfyldelse 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: David Mayntz Direktør for Forskning og Udvikling Periode: 1. januar 2019 til 31. december 2019 Beløbsramme: Kr. 140.000,- (niveau marts 2012) I det nuværende resultatlønskoncept

Læs mere

Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik

Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik 21-22 Statistikken er udarbejdet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 82 hus N Tlf: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Strategi 2020 Afrapportering på strategiindikatorer 2017

Strategi 2020 Afrapportering på strategiindikatorer 2017 2018 Strategi 2020 Afrapportering på strategiindikatorer 2017 Februar 2018 Kolofon Dato 22. februar 2018 Ansvarlig Kirstine Wolsing Thers, Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Indledning Metropol har

Læs mere

Forsknings- og udviklingsstrategi

Forsknings- og udviklingsstrategi UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Forsknings- og udviklingsstrategi University College Lillebælt 2017-2020 Godkendt i Professionshøjskoleledelsen 19. september 2017 Indhold Vision... 2 UCL s forsknings- og

Læs mere

UC Syddanmark har derudover som mål at skabe mere videnudvikling og videnflow mellem Udvikling og Forskning og professionsbacheloruddannelserne.

UC Syddanmark har derudover som mål at skabe mere videnudvikling og videnflow mellem Udvikling og Forskning og professionsbacheloruddannelserne. Mål 1. Bedre kvalitet i uddannelserne UC Syddanmarks mål er at forbedre kvaliteten i professionsbacheloruddannelserne. Det indbefatter at øge studieintensiteten eksperimentere med nye undervisningsformer

Læs mere

Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid.

Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid. Vejledning til besvarelse af indikator 4 i ressourceregnskabet vedrørende fordeling af lærernes arbejdstid. Afrapportering af denne indikator indgår både i Udviklingskontrakten og Ressourceregnskabet.

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske forskningsstatistik, set i internationalt og nordisk perspektiv Peter. Mortensen Notat 2002/9 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for tudies

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET PURE INFORMATIONSMØDE med fokus på indikatorprojektet STEFFEN LONGFORS OMRÅDELEDER. versitet

AARHUS UNIVERSITET PURE INFORMATIONSMØDE med fokus på indikatorprojektet STEFFEN LONGFORS OMRÅDELEDER. versitet PURE INFORMATIONSMØDE 2011 - med fokus på indikatorprojektet STEFFEN LONGFORS OMRÅDELEDER Uni Aarhus versitet PROGRAM Gennemgang af principperne i den bibliometriske forskningsindkator Udfordringer for

Læs mere

Vejledning til PURE for redaktører på IHK. Peter Hald 5.11.2010

Vejledning til PURE for redaktører på IHK. Peter Hald 5.11.2010 Vejledning til PURE for redaktører på IHK Peter Hald 5.11.2010 Dette er en tilrettet udgave af Vejledning til PURE for publikationsredaktører i VIA, af Charlotte Greve 02.02.2010 1 Vejledning for godkendelsesprocedure,

Læs mere

Afrapportering på centrale strategiindikatorer 2013

Afrapportering på centrale strategiindikatorer 2013 Bilag 3.2 20140617 Dato 28. maj 2014 kith/riha Initialer Afrapportering på centrale strategiindikatorer 2013 Metropol arbejder med realisering af strategi 2020, der består af følgende fem strategimål:

Læs mere

Bilag [PRIMÆRT BILAG si. 3-7 & si ] Strategi 2020 Afrapportering på centrale strategiindikatorer med milepæle

Bilag [PRIMÆRT BILAG si. 3-7 & si ] Strategi 2020 Afrapportering på centrale strategiindikatorer med milepæle Bilag 3.1.1 20160614 [PRIMÆRT BILAG si. 3-7 & si. 37-42] Strategi 2020 Afrapportering på centrale strategiindikatorer 2015 - med milepæle 2016-2017 Maj 2016 Kolofon Dato 26. maj 2016 Ansvarlig Kirstine

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler 2014 OPLAG 300 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Marianne la Cour Sonne, direktør REDAKTION & PRODUKTION Claus P.B. Hansen, administrator David

Læs mere

Samlet notat om den bibliometriske forskningsindikator.

Samlet notat om den bibliometriske forskningsindikator. Notat Samlet notat om den bibliometriske forskningsindikator. Som opfølgning på regeringens Globaliseringsstrategi har Videnskabsministeriet besluttet at udvikle en bibliometrisk forskningsindikator, der

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt den 3. juli 2018 Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Den strategiske rammekontrakt indeholder strategiske mål for University College Nordjyllands kerneopgaver. Status og varighed Den strategiske rammekontrakt

Læs mere

Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Introduktion til den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Baggrund og formål med den bibliometriske forskningsindikator Politisk aftale fra 2009 ( løber til og med 2017) Formålet med BFI er at måle

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

Bilag Bilag: Uddybning af budget 2017

Bilag Bilag: Uddybning af budget 2017 Bilag 4.3 20161212 Bilag: Uddybning af budget 2017 December 2016 2 Kolofon Dato 5. december 2016 Bestyrelsesforelæggelse af Uddybning af budget 2017 Uddybning af Budget 2017 Koncernadministration, Økonomi

Læs mere

At styrke sin position som maritim videnaktør og uddannelsespartner gennem øget forsknings- og udviklingsaktivitet.

At styrke sin position som maritim videnaktør og uddannelsespartner gennem øget forsknings- og udviklingsaktivitet. 1. SIMACs videnstrategi 2016-2017. SIMAC uddanner til Danmarks maritime sektor og befinder sig i et regionalt område med en lang og stærk tradition for rederivirksomhed og skibsbygning. SIMAC har som maritim

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Jesper Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Københavns Professionshøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. 3. juli 2018 København København den 5. juli 2018 Bestyrelsesformand

Læs mere

02-11-2009. Universitetsloven:

02-11-2009. Universitetsloven: FORSKNINGSREGISTRERING: formidlingsstrategisk tiltag, kvalitetssikringsredskab eller vejen mod forskningsstyring? Forskningsevaluering g og forskningsbiblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 29. oktober,

Læs mere

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg Videncenter for diakoni og pædagogikp Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg g Oversigt Hvorfor et videncenter? Formål Centrale aktiviteter Struktur Aktører Hvorfor et videncenter? Uddannelse

Læs mere

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017 Bilag 5.2 20170619 1. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 9. juni 2017 Kolofon Dato 9. juni 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over

Læs mere

HANDLEPLAN 2017 Institut for sundhedsuddannelse

HANDLEPLAN 2017 Institut for sundhedsuddannelse HANDLEPLAN 2017 Institut for sundhedsuddannelse Handleplanen er indgået den 26-04-2017 mellem Prorektor og Heidi Have for chefområdet Institut for sundhedsuddannelse. INDSATSOMRÅDER 1 AKTIVITETER AKTØRER

Læs mere

Retningslinjer for forskningsregistrering til den bibliometriske forskningsindikator

Retningslinjer for forskningsregistrering til den bibliometriske forskningsindikator BFI-sekretariatet - version 1.0 Retningslinjer for forskningsregistrering til den bibliometriske forskningsindikator Disse retningslinjer indeholder en gennemgang af definitioner, begreber og principper

Læs mere

PURE INFORMATIONSMØDER 2014

PURE INFORMATIONSMØDER 2014 15. JANUAR 2011 SPECIALKONSULENT VED AU LIBRARY Au library PRESENTATION TITLE AUTHOR NAME PROGRAM Introduktion Publikationer: Den bibliometriske forskningsindikator Principper for klassifikation Principper

Læs mere

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen - Et koncept for hvordan der skabes systematisk adgang til og anvendelse af Sygeplejefaglig udviklings- og forskningsviden i sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL INDHOLD PROFESSIONSHØJSKOLERNE I 2014 4 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 6 1.1 Baggrund og lovgrundlag 8 1.2 Det videregående uddannelsesbillede 10 UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. [Sted] [Dato] København [Dato] Bestyrelsesformand

Læs mere

Vejledning til registrering af dit afsluttende projekt i UC SYD

Vejledning til registrering af dit afsluttende projekt i UC SYD Vejledning til registrering af dit afsluttende projekt i UC SYD Ud over at uploade dit afsluttende projekt i eksamensprogrammet Wiseflow, skal du registrere dit projekt i UC Viden Studenterportal, som

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i Danmark

Forskning og udviklingsarbejde i Danmark Forskning og udviklingsarbejde i Danmark 1967-2006 Af Per S. Lauridsen Ebbe K. Graversen CFA Notat: 2009 REVISED 2013 Aarhus University School of Business and Social Sciences Department of Political Science

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL INDHOLD PROFESSIONSHØJSKOLERNE I 2014 4 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 6 1.1 Baggrund og lovgrundlag 8 1.2 Det videregående uddannelsesbillede 10 UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Artikelgenrer Publiceringsvenues Poetisk forskningsafrapportering (Laura Watts)

Forskningsprojekt og akademisk formidling Artikelgenrer Publiceringsvenues Poetisk forskningsafrapportering (Laura Watts) + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 17 Artikelgenrer Publiceringsvenues Poetisk forskningsafrapportering (Laura Watts) + Læringsmål Kunne beskrive hvad en artikel er Kunne beskrive hvad der karakteriserer

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal

Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal Læs vejledningen her igennem, inden du skal aflevere dit projekt/bacheloropgave, så du kan have alle nødvendige

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Afrapportering på Københavns Universitets udviklingskontrakt halvår 2008

Afrapportering på Københavns Universitets udviklingskontrakt halvår 2008 Afrapportering på Københavns Universitets udviklingskontrakt 2008-2010 1. halvår 2008 Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 6 Bilag 1. Forskning Nr. Resultatkrav Udgangspunkt Mål i 2008 Status

Læs mere

Resultatplan for VIVE 2019

Resultatplan for VIVE 2019 Resultatplan for VIVE 2019 Indledning VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Søren Samuelsen Udviklingsdirektør Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 142.000,- (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Danmarks Medie og Journalisthøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. t! DANMARKS MEDIE OG JOURNALISTHØJSKOLE DANISH SCHOOL

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2003 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Institutternes behov for synlighed og samspil med samfundet

Institutternes behov for synlighed og samspil med samfundet Institutternes behov for synlighed og samspil med samfundet Hvad skal der til, for at forskningen fra Arts kan gøre sig gældende i relevante sammenhænge? Hanne Knudsen Forskellige medier/kanaler Forskning

Læs mere

Universiteterne og faggruppemedlemmerne i de 67 faggrupper knyttet til den bibliometriske

Universiteterne og faggruppemedlemmerne i de 67 faggrupper knyttet til den bibliometriske Notat Modtager(e): Universiteterne og faggruppemedlemmerne i de 67 faggrupper knyttet til den bibliometriske forskningsindikator Kopi: Notat om governancestruktur for den bibliometriske forskningsindikator

Læs mere

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09 1 Den første gangg du logger på PURE I programmet PURE har du mulighed for at inddatere egen videnproduktion og at oprette en profil. Den første gang, du logger på skal du træffe en række valg. Når du

Læs mere

Figur 1. KPs indtægtsgrundlag fordelt på indtægtsområder ved F2 2018, pct. GU 55%

Figur 1. KPs indtægtsgrundlag fordelt på indtægtsområder ved F2 2018, pct. GU 55% NOTAT Revideret indtægtsbudget (F2 2018) I det følgende uddybes KPs indtægter i 2018. Indtægterne er fordelt ud på fem indtægtsområder. Nedenstående figur 1 viser, hvor meget de fem indtægtsområder udgør

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sygeplejerskeuddannelsen

Forskning og udviklingsarbejde i sygeplejerskeuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Projektbeskrivelse Forskning og udviklingsarbejde i sygeplejerskeuddannelsen 23.03.2009 Mette Syse Damkjær Birgit Heimann Hansen Lone Hougaard Bodil Winther University College

Læs mere

Kvalitetsarbejdet i afdeling for Forskning og Innovation

Kvalitetsarbejdet i afdeling for Forskning og Innovation Kvalitetsarbejdet i afdeling for Forskning og Innovation Det overordnede mål for afdeling for Forskning og Innovations (i det følgende forkortet som F&I) kvalitetsarbejde er at sikre professionel kvalitet

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse Dato 27. september, 2011 avha Initialer Documents and Settings\spni\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\E9MZJU3R\Skoleledelse.docx Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Læs mere

Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse

Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse Om undersøgelsen Formålet med statistikken er at give et dansk bidrag til en fælles europæisk sammenlignelig statistik om virksomheders efter- og videreuddannelse(evu)

Læs mere

Pure brugervejledning Peter Hald 03.06.2010

Pure brugervejledning Peter Hald 03.06.2010 Pure brugervejledning Peter Hald 03.06.2010 Dette er en tilrettet udgave af Vejledning til PURE i VIA, af Charlotte Greve 02.02.2010 2 Brugervejledning, PURE 4. 03.06.2010 Indhold OM Pure... 3 ANVENDELSEN

Læs mere

Adjunktplan 1. Ansættelsessted: EITM UC SYD Haderslev. 1. Okt Undervisningsopgaver ved efter- og videreuddannelse. 1. år

Adjunktplan 1. Ansættelsessted: EITM UC SYD Haderslev. 1. Okt Undervisningsopgaver ved efter- og videreuddannelse. 1. år Adjunktplan 1 Dato: 02.01.2018 Institutchef/videncenterleder: Mette Bonde Vejleder: Ulla Pedersen Navn: Peter Packroff Adjunktperiode: Ansættelsessted: EITM UC SYD Haderslev Forventet aflevering: 1. Okt.

Læs mere

Forslag til oprettelse af et konferencemodul

Forslag til oprettelse af et konferencemodul Forslag til oprettelse af et konferencemodul Motivation Konferencerelaterede aktiviteter kan i dag ikke registreres tilfredsstillende. En forsker, der har været på konference, vil typisk skulle registrere

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Publikationer - Hvilke data skal du aflevere til os?

Publikationer - Hvilke data skal du aflevere til os? Publikationer - Hvilke data skal du aflevere til os? Bidrag til tidsskrift/konferencebidrag i tidsskrift/ Bidrag til avis Publikationstype (Tidsskriftartikel, Konferenceartikel, Letter, Review, Anmeldelse,

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Mål og initiativer besluttet på politisk topmøde mellem KL, Danske Regioner, FTF, LO og Danske Professionshøjskoler D. 7. januar 2015 STÆRKE UDDANNELSES-

Læs mere