Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune"

Transkript

1 Unge under 30 år Dec Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i kommunen årligt udarbejde en resultatrevision. Resultatrevisionen skal vise resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i kommunen. Arbejdsmarkedsområdet i Guldborgsund Kommune har på den baggrund udarbejdet denne resultatrevision for indsatsen i kommunen i Resultatrevisionen tager udgangspunkt i det tabelmateriale, som fremgår af resultatrevisionens bilagsmateriale. Resultatrevisionen har følgende indhold: 1. Opfølgning på ministerens mål 2. Personer på offentlig forsørgelse 3. Indsatsen over for personer på offentlig forsørgelse I resultatrevisionen sammenlignes resultaterne i Guldborgsund Kommune med resultaterne i den landsdækkende klynge, som Guldborgsund indgår i. Følgende kommuner indgår i denne klynge: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Haderslev, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Svendborg/Langeland/Ærø og Vordingborg. 1. Opfølgning på ministerens mål Ministeren udmeldte følgende fire mål for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2012: Mål 1: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt Mål 2: Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger skal begrænses mest muligt Mål 3: Antallet af unge undr 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt Mål 4: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt. Tabel 1.1 viser udviklingen i de fire ministermål for Tabel 1.1. Udviklingen i ministermål i Guldborgsund Kommune og klyngen, december 2012 Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec

2 Mål 1: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt Det fremgår af tabellen, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) fra december 2011 til december 2012 er faldet med 3 pct. i Guldborgsund Kommune. Det samme fald har der været hele klyngen. Faldet i arbejdskraftreserven i Guldborgsund er i 2012 både kommet a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagerne til gode. Udviklingen i arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere i Guldborgsund Kommune har været betydeligt bedre end i de sammenlignelige kommuner, hvor der har været en stigning på 5 pct. Guldborgsund Kommune har en lav arbejdskraftreserve, jf. figur 1.1. Således udgjorde arbejdskraftreserven 59,9 pct. af de bruttoledige i kommunen i december 2012, mens den i klyngen udgjorde 65,2 pct. I hele Østdanmark udgjorde arbejdskraftreserven 70,6 pct. og var derved betydeligt højere end i Guldborgsund Kommune. Figur 1.1. Arbejdskraftreservens andel af bruttoledigheden i dec Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik Guldborgsund Kommune finder på den baggrund, at udviklingen i arbejdskraftreserven har været acceptabel. Med henblik på at sikre en fortsat god udvikling i arbejdskraftreserven i 2013 prioriterer Guldborgsund Kommune en fortsat rettidig beskæftigelsesindsats. Desuden iværksætter kommunen en tidlig og individuel indsats over for målgrupper af modtagere af dagpenge og kontanthjælp, som vurderes at have risiko for at blive langtidsledige. Guldborgsund Kommune skal i øvrigt bemærke, at kommunen også finder det vigtigere at følge langtidsledigheden. Derfor er vi glade for ministerens nye ministermål, hvor der er fokus på langtidsledigheden. Beskæftigelsesregionens langtidsledighedstal for december 2012 viser, at langtidsledigheden i Guldborgsund Kommune også er relativt lav. Således udgør de langtidsledige 1,9 pct. af arbejdsstyrken i kommunen, mens de i hele Østdanmark udgør 2,2 pct. Jf. bilagstabel 3 er langtidsledigheden i Guldborgsund Kommune lavere end i de fleste andre sammenlignelige kommuner i Østdanmark.

3 Mål 2: Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger skal begrænses mest muligt Tabel 1.1 viser også udviklingen i tilgangen til permanente forsørgelsesordninger. Det fremgår af tabellen, at der fra december 2011 til december 2012 er sket et fald i tilgangen på 48 pct. til permanente forsørgelsesordninger i Guldborgsund Kommune. I de sammenlignelige kommuner er der i samme periode sket et fald på 19 pct. Guldborgsund Kommune har derved haft en bedre udvikling end de sammenlignelige kommuner. Guldborgsund Kommune finder, at udviklingen i tilgangen til permanente forsørgelsesordninger har været tilfredsstillende. Guldborgsund Kommune har forholdsvis mange på en permanent offentlig forsørgelse. I december 2012 udgjorde de således 12,3 pct. af de årige i Guldborgsund Kommune, mens de i klyngen udgjorde 11,9 pct. Det forholdsvis store antal personer på permanent offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune skyldes et stort antal førtidspensionister i kommunen. Guldborgsund Kommune har stor fokus på at mindske tilgangen til især førtidspension i Kommunen vil således anvende den nye førtids- og fleksjobreform til at iværksætte en mere tværgående indsats i kommunen over for personer, der ellers risikerer at ende på førtidspension. Mål 3: Udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse Tabel 1.1 følger desuden op på udviklingen i det tredje ministermål unge på offentlig forsørgelse. Det fremgår af tabellen, at antallet af unge på offentlig forsørgelse er faldet med 3 pct. fra december 2011 til december 2012, mens der i de sammenlignelige kommuner er sket et fald på 1 pct. Guldborgsund Kommune finder, at udviklingen i i antal unge på offentlig forsørgelse har været tilfredsstillende. Der er dog fortsat mange unge på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune. Således var 15,8 pct. af de unge på offentlig forsørgelse i kommunen i december 2012, mens det samme var tilfældet for 14,9 pct. i klyngen. Med henblik på at nedbringe andelen af unge på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune har kommunen etableret en ungeenhed på den største uddannelsesinstitution i kommunen. Ungeenheden består af medarbejdere fra jobcentret, ydelsescentret, kommunens aktiveringsenhed og UU Lolland-Falster. Ungeenheden skal medvirke til, at flere unge kontanthjælpsmodtagere, som ofte ikke har nogen uddannelse efter grundskolen, søger ind på en uddannelse. Ungeenheden skal desuden medvirke til at fastholde de unge i uddannelsesforløbet. Det er kommunens erfaring, at mange unge stopper deres uddannelse på grund af forhold uden for uddannelsesinstitutionen. Ungeenheden har i 2012 haft meget positive resultater. Således er et stort antal unge kontanthjælpsmodtagere påbegyndt ordinære uddannelse, og ungeenheden har også haft stor succes med at undgå, at tidligere kontanthjælpsmodtagere afbryder deres uddannelse. Det skal dog samtidig nævnes, at nogle kontanthjælpsmodtagere alligevel ikke har kunnet gennemføre deres uddannelsesforløb, da de ikke har kunnet finde praktikplads. Mens Guldborgsund Kommune har fået et stort antal unge kontanthjælpsmodtagere i uddannelse, er der inden for det seneste år kommet et stort antal nye unge a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i kommunen. Det hænger sammen med, at det i disse år er svært for unge uden erhvervserfaring at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I aktiveringsindsatsen har kommunen derfor fokus på virksomhedsrettet aktivering for de unge, der har gennemført en faglært eller videregående uddannelse. Desuden motiverer kommunen offentlige og private virksomheder til at ansættelse af elever/lærlinge. På baggrund af de gode erfaringer med ungeenheden vil Guldborgsund Kommune i løbet af det kommende år samle hele kommunens indsats over for de årige i én afdeling, så den kommer til at bestå af medarbejdere fra arbejdsmarkedsområdet, socialområdet og børn- og ungeområdet. Vi forventer, at dette vil medvirke til at skabe en mere helhedsorienteret og effektiv indsats.

4 Mål 4: Udviklingen i antal indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse Tabel 1.1 følger endelig op på udviklingen i det fjerde ministermål om udviklingen i antal indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse. Det fremgår af tabellen, at antal indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, der modtager offentlig forsørgelse er steget med 9 pct. fra december 2012 til december 2013, mens der i de sammenlignelige kommuner er sket en stigning på 6 pct. Guldborgsund Kommune har dog fortsat færre indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Således er det 39,0 pct. af de årige indvandrere og efterkommere, der i kommunen er på offentlig forsørgelse, mens det i klyngen er tilfældet for 41,3 pct. Da antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse kun udgør 4 pct. af antal personer på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune, mens de i hele landet udgør 11 pct., har kommunen indtil videre valgt at integrere indvandrerne og efterkommerne i kommunens øvrige beskæftigelsesindsats. I indsatsen over for disse borgere er der fokus på virksomhedsrettet aktivering, da nogle borgere fra ikke-vestlige lande har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Kommunen vil imidlertid også udvikle aktiveringsforløb for ikke-jobklare indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, der kombinerer en beskæftigelsesrettet indsats med kulturelle, sociale og sproglige faktorer. Arbejdsmarkedsområdet i Guldborgsund Kommune overvejer imidlertid på baggrund af det fortsat stigende antal indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, om der skal ske ændring af den nuværende organisering af beskæftigelsesindsatsen over for indvandrere og efterkommere. Disse overvejelser afventer dog i første omgang reformen på kontanthjælpsområdet. Opsamling på opfyldelsen af ministermålene Arbejdsmarkedsstyrelsen har på baggrund af opfyldelsen af de fire ministermål udarbejdet tabel 1.2, der viser hvilke jobcentre, der har haft den bedste udvikling i ministermålene. Tabel 1.2. Scorecard for opfyldelsen af ministerens ministermål i Guldborgsund Kommune og klyngen, dec Ministerens mål Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Jobcenter Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pct Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pct Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Langeland 291-3, , ,9 79-6,6 1 Nyborg , , , ,6 2 Haderslev , , , ,8 3 Frederikshavn/Læsø , , , ,6 4 Vordingborg 853-4, , , ,6 5 Guldborgsund , , , ,8 6 Lolland , , , ,9 7 Samsø 48-27, ,2 31-7,3 9 12,5 7 Slagelse , , , ,2 8 Randers , , , ,1 9 Bornholm 999 9, , , ,1 10 Norddjurs 802 3, , , ,3 11 Kalundborg , , , ,9 12 Hele klyngen , , , ,0. Placering

5 Det fremgår af tabel 1.2, at Guldborgsund i 2012 har haft den femte bedste udvikling i ministermålene ud af de tolv kommuner i klyngen. Det er ikke muligt ud fra tabellen at udlede noget om den relative størrelse af arbejdskraftreserven, andelen af personer på permanente forsørgelsesordninger, andelen af unge på offentlig forsørgelse samt andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune. Det fremgår dog tidligere i resultatrevisionen: At 59,9 pct. af de ledige i december 2012 var i arbejdskraftreserven i Guldborgsund Kommune, mens det samme var tilfældet for 65,2 pct. af arbejdsstyrken i klyngen. Guldborgsund Kommune har dermed en relativ lav arbejdskraftreserve. At 12,3 pct. af de årige i december 2012 var på en permanent offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune, mens det samme var tilfældet for 11,9 pct. befolkningen i klyngen. Guldborgsund Kommune har dermed en relativ høj andel af personer på permanente forsørgelsesordninger. At 15,8 pct. af de unge i Guldborgsund Kommune var på offentlig forsørgelse i december 2012, mens det samme var 14,9 pct. i klyngen. Guldborgsund Kommune har dermed en relativ høj andel af unge på offentlig forsørgelse. At 39,0 pct. af indvandrerne og efterkommerne fra ikke-vestlige lande var på offentlig forsørgelse i kommunen i december 2012, mens det i klyngen var tilfældet for 41,3 pct. Kommunen har dermed en relativ lav andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på offentlig forsørgelse. 2. Personer på offentlig forsørgelse Det fremgår af tabel 2.1, at der i alt var fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune i december I forhold til samme måned året før er der i kommunen sket et samlet fald på 1 pct. i de nævnte forsørgelsesgrupper. Samme udvikling har der været i klyngen. Tabel 2.1. Udvikling i antal personer på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune og i klyngen Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec

6 Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Ukendt match fuldtidspersoner Tabel 2.1 viser, at der i kommunen især har været et fald i antal jobklare personer på offentlig forsørgelse og antal midlertidig passive personer på offentlig forsørgelse.. Til gengæld har der været en stigning i antal indsatsklare personer på offentlig forsørgelse. Inden for de enkelte forsørgelsestyper er der sket et fald i antal førtidspensionister, sygedagpengemodtagere, a-dagpengemodtagere, revalidender og ledighedsydelsesmodtagere, mens der er sket en stigning i antal kontanthjælpsmodtagere og fleksjobbere. 3. Indsatsen over for personer på offentlig forsørgelse Det fremgår af nedenstående figur 3.1, at den gennemsnitlige varighed af forløb på offentlig forsørgelse i 2012 har været kortere i Guldborgsund Kommune end i Østdanmark for alle forsørgelsesgrupper. Det er tilfældet for a-dagpengemodtagere og alle tre matchkategorier af kontanthjælpsmodtagere, mens den gennemsnitlige varighed af forløbene for sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere ligger på niveau med varigheden i Østdanmark. Figur 3.1. Gennemsnitlig varighed i antal uger af forløb på offentlig forsørgelse i 2012 Kilde: Jobindsats.dk Guldborgsund Kommune vurderer, at den relativt lave varighed af forløbene i kommunen skyldes en tidlig og aktiv indsats. Tabel 3.1. Beskæftigelsesindsatsen i Guldborgsund Kommune og i klyngen Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec

7 Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Tabel 3.1 viser således, at Guldborgsund Kommune i 2012 havde en mere aktiv indsats (en højere aktiveringsgrad) for a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere end i de sammenlignelige kommuner. Af figur 3.2 fremgår det desuden, at effekten af aktiveringsforløbene i Guldborgsund Kommune er højere end i Østdanmark, mens den dog er lidt mindre end i de sammenlignelige kommuner. Figur 3.2. Selvforsørgelsesgraden 6 måneder efter endt aktivering for a-dagpengemodtagere og jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere for aktiveringsforløb afsluttet i 2. kvt kvt Kilde: Jobindsats.dk For at styrke effekten af aktiveringsindsatsen i Guldborgsund Kommune indgår kommunen i et projekt, hvor Rambøll Management måler effekten af en række aktiveringstiltag, som kommunen anvender. Projektet gør det muligt for Guldborgsund Kommune at gå i dialog med samarbejdsparter, som kommunen anvender i aktiveringsindsatsen, om en evt. lav effekt af et aktiveringsforløb. Tabel 3.1 på foregående side viser desuden, at Guldborgsund Kommune i højere grad end de sammenlignelige kommuner har opfyldt a-dagpengemodtagernes og kontanthjælpsmodtagernes minimumsrettigheder. 4. Opfølgning på jobcentrets indsats ifm. virksomhedskonsulentbevillingen Et flertal i Folketinget afsatte i 2010 en pulje til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene med det formål at hjælpe langtidsledige og personer med risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettet aktivering. Denne særlige indsats strækker sig fra september 2010 til december Guldborgsund Kommune udarbejdede i den forbindelse en plan for denne særlige indsats. Planen indeholder ende-mål for den 4-årige periode og en beskrivelse af de årlige milepæle. Nedenfor fremgår disse mål. I de to tabellers sidste kolonne fremgår desuden kommunens resultat i 2012: Tabel 4.1. Mål ifm. virksomhedskonsulentbevillingen Milepæl ultimo Milepæl ultimo Målsætning Resultat ultimo

8 Aktivitet ultimo Andelen af a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end 1 års ledighed Antal aktiverede a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere i offentlige løntilskudsjob Antal a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i private løntilskudsjob Antal virksomhedspraktikforløb for a- dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Max. 25% Max. 24% Max. 22% 27% (28% i klyngen) Årligt antal virksomhedsbesøg Årligt antal netværkstemamøder for virksomheder med virksomhedscentre Årligt antal fyraftensmøder med virksomheder, bl.a. vedr. afdækning af deres behov Antal nye personlige assistancesager inden for det seneste år Antal borgere, der i løbet af seneste år har fået bevilget hjælpemiddel Det fremgår af tabel 4.1, at Guldborgsund Kommune har foretaget betydeligt flere virksomhedsbesøg (1.888) i 2012 end oprindelig planlagt (1.200). Det har dog ikke resulteret i så mange løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser som forventet. Det hænger i høj grad sammen med, at konjunkturerne i 2011 og 2012 ikke har været så gunstige som oprindeligt forventet. Som følge heraf har en række virksomheder ikke har haft mulighed for at ansætte personer i virksomhedsrettet aktivering, da de i foregående måneder har afskediget ordinært ansatte. Da konjunkturerne ikke har været så gunstige i 2012 som oprindeligt forventet, har en lidt større andel af a- dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne end forventet modtaget offentlig forsørgelse i mere end 52 uger. Således har 27 pct. af disse personer i 2012 modtaget offentlig forsørgelse i mere end 52 uger. I de sammenlignelige kommuner har 28 pct. af personerne modtaget a-dagpenge og kontanthjælp i mere end 52 uger, og der er derfor relativt færre i Guldborgsund Kommune, som har modtaget a-dagpenge og kontanthjælp i mere end 52 uger. Tabel 4.1 viser endeligt, at Guldborgsund Kommune i 2012 har levet op til målene for antal nye personlige assistancesager og hjælpemiddelsager. Hvad der dog ikke fremgår af tabel 4.1, er, at Guldborgsund Kommune i 2012 desuden har haft stor fokus på etableringen af jobrotationsprojekter. I løbet af 2012 har kommunen derfor gjort et stort arbejde med henblik på at motivere private og offentlige virksomheder til at igangsætte jobrotation. Dette arbejde har resulteret i, at 27 virksomheder har igangsat jobrotation i løbet af året. Godt halvdelen af disse projekter har været i private virksomheder. I de 27 projekter har i alt 320 beskæftigede været på uddannelse, mens 95 ledige har vikarieret for dem på arbejdspladsen. Guldborgsund Kommune vil også i 2013 have stor fokus på etableringen af jobrotation, da det for det første øger kompetenceniveauet i virksomhederne, og for det andet medvirker til at give de ledige deltagere god og relevant erhvervserfaring, som i høj grad øger deres jobmuligheder

9 BILAG Data opdateret den Besparelsespotentiale - Guldborgsund Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2012 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,36 3, ,4 Kontanthjælp 4,11 4, ,6 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,27 0,27 2 0,2 Sygedagpenge 2,40 2, ,4 Ledighedsydelse 0,53 0, ,5 Fleksjob 1,39 1, ,4 Førtidspension 10,62 9, ,9 I alt 22,69 22, ,0 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. *) I kommunens samlede besparelsespotentiale indgår ikke de negative besparelsespotentialer for A-dagpenge, revalidering, sygedagpenge og fleksjob. Guldborgsund Kommune har således allerede færre modtagere af disse ydelser end de sammenlignelige kommuner og sparer derfor i forhold til de sammenlignelige kommuner allerede penge her. Hvis disse beløb var inkluderet i besparelsespotentialet, ville det samlede besparelsespotentiale være på 21,8 mio. kr.

10

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr. 04-000-82 2./rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

RESULTATREVISION 2011 Jobcenter Randers

RESULTATREVISION 2011 Jobcenter Randers RESULTATREVISION 2011 Jobcenter Randers Side 1 af 9 Randers Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 3 2.1 Ministerm l 4 2.2 Forsłrgelsesgrupper 4 2.3 aktiveringsgrad 4 2.4 Rettidighed 5 2.5 Langtidsledighed

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere