D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppetur marts Program og Kort. Grupperådsmøde. 22. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppetur. 22. 23. marts 2014. Program og Kort. Grupperådsmøde. 22. marts 2014"

Transkript

1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S B r o a g e r P i g e s p e j d e r Gruppetur marts 2014 Program og Kort Grupperådsmøde 22. marts 2014 Invitation, beretninger og regnskab

2 Kørselsvejledning: Kør gennem Aabenraa via den gamle hovedvej mod Haderslev (Haderslevvej (170)). Nord for Aabenraa (ca. 2,5 km) - tag første vej til højre i rundkørslen og kør mod Løjt Kirkeby og derefter mod Aabenraa Golfklub/Løjt Feriecenter. Følg Sandskærvej indtil du når FDF spejderhytten Frederikshøj. Adresse: Sandskærvej Aabenraa Telefon Gruppetur og Grupperådsmøde 2014

3 Program: Lørdag den 22. marts 2014 Kl. 9:30 Ankomst til Frederikshøj af spejdere, forældre og søskende Indkvartering Kl. 10:00 Grupperådsmøde for forældre og lederne Husk indesko Aktiviteter for spejdere og søskende Herefter: Fælles frokost efter grupperådsmødet for forældre, spejdere og søskende. Ca. kl. 12:45 Spejderaktiviteter for Spejdere, forældre og søskende. HUSK VARM PÅKLÆDNING TIL UDEAKTIVITETER. Ca. Kl. 14:30 Eftermiddagskaffe til Spejdere, forældre og søskende Farvel til forældre og søskende Indkvartering og fri leg for spejderne Ca. kl. 17:30 Aftensmad Kl. 19:00 Underholdning Kl. 22:00 Godnat Søndag den 23. marts 2014 Kl. 8:00 Flaghejsning Rengøring og pakke bagage Kl. 8:30 Morgenmad Kl. 9:30 Aktiviteter Kl. 11:30 Hjemkomst til Broager Skole ved hvalen Broager Pigespejder 3

4 Invitation til grupperådsmøde for forældre, ledere og medlemmer over 15 år. Lørdag den 22. marts 2014 kl Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. 3. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder A. Forelæggelse af gruppens udviklingsplaner med hovedindsatsområder for indeværende år. B. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. C. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent. 6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg til bestyrelse A. Forældre/formand: Niels-Henrik Hedegaard (modtager ikke genvalg) Forælder (2år): Poul-Erik Nissen (modtager genvalg) B. Leder Tina Ensted (modtager genvalg) C. Unge (15-23år) Fie Franke Andersen (på valg) Malene Matzen (modtager ikke genvalg) D. Suppleanter: Forælder: Gitte Werner (modtager ikke genvalg) Leder: Pia Zacho Nielsen (modtager genvalg) 4 Gruppetur og Grupperådsmøde 2014

5 8. Valg til udvalg A. Hytteudvalg (3-4 pers.): Niels-Henrik Hedegaard (modtager ikke genvalg) Poul Erik Nissen (modtager genvalg) Karsten Hansen (på valg) Claus Warnecke (på valg) Thorsten Petersen (på valg) B. Juledekorationer (4-5 pers.): Lotte Deigaard Petersen (på valg) Tina Cordsen (på valg) Belinda Kempel (på valg) C. Madhold (3-4 pers.): Joan Nissen (på valg) Manuella Pawlik (på valg) Gitte Werner (modtager ikke genvalg) D. Hjemmeside : Jens Møldrup (modtager genvalg) Lau Bakmann (modtager genvalg) E. PR-Ansvarlig (1 pers.): Jens Møldrup (modtager genvalg) 9. Valg af gruppens 2 medlemmer til Korpsrådet. 10. Valg af gruppens 5 medlemmer til divisionsrådet. 11. Valg af revisor og revisorsuppleanter. Revisor: Jørn Lehmann Petersen (modtager genvalg) Revisor suppleant: Hans Callesen (modtager ikke genvalg) 12. Eventuelt. Har du forslag som ønskes behandlet under punkt 4, skal de sendes til formanden Niels-Henrik Hedegaard senest 14 dage før mødet. På bestyrelsens vegne Niels-Henrik Hedegaard Formand Broager Pigespejder 5

6 Udvalgenes opgaver Juleudvalg Juleudvalget har til ansvar at arrangere fremstilling og salg af juledekorationer, samt indsamling af juletræer i starten af januar. Der skal blandt andet arrangeres materialer til juledekorationer, lokation til fremstilling og opbevaring af juledekorationerne, samt container til indsamling af juletræer. Det er desuden Juleudvalgets opgave at udforme de relevante tilmeldings og indsamlings papirer. Disse to opgaver indbringer Broager Pigespejdere en del penge hvert år og er med til at støtte spejdernes arbejde resten af året. Vi anbefaler at Juleudvalget består af 4 til 5 personer. Hytteudvalg Hytteudvalget har til ansvar at stå for det daglige vedligehold af pigespejdernes hytte Wigwam. Dette indebærer at slå græsarealerne omkring hytten, klippe hæk, samt foretage småreparationer på hytten. Vi anbefaler at Hytteudvalget består af 3 til 4 personer. Madudvalg Madudvalget har til ansvar at tage sig af madlavning til den årlige gruppetur, samt til gruppens vildtfest. Vi anbefaler at Madudvalget består af 3 til 4 personer. 6 Gruppetur og Grupperådsmøde 2014

7 Formandens beretning 2013 har på mange måder været udfordrende år, men også et år hvor tingene igen begyndte at falde lidt på plads. De sidste to år til grupperådsmøderne har vi diskuteret vores ledersituation og de udfordringer vi igennem længere tid havde haft og fortsat ville have med, at tiltrække tilstrækkelige ledere til, at opretholde et fornuftigt lederniveau til alle grenene. Gennem flere år er det de samme ledere der yder en kæmpe indsats. En frivillig indsats som jeg ved lederne gerne gør. Men der er brug for flere ledere og der er brug for bedre opbakning fra forældre. Så derfor en kraftig opfordring til forældrene om at støtte lederne og hjælpe med til at få det til at glide. Yderligere vil jeg gerne, som tidligere år, opfordre forældre eller andre der kunne tænke sig, at blive ledere eller hjælpe-ledere om at melde sig. Vi kan altid bruge en ekstra hånd og med endnu flere ledere er det ikke Tordensskjolds soldater der skal løse alle opgaver. En anden af vores store udfordringer i 2013 har været vores nye areal ned mod sportspladsen. Det er lykkedes for vores vognmand Peter Christensen, Skodsbøl at skaffe ca m2 gratis jord til påfyldning på det nye areal, og med lidt forhandling med kommunen fik vi dem til at betale for leveringen. Vi har med hjælp fra Jensen s Have Service fået arealet planeret og sået græs så vi skulle være klar med en frisk ny plæne til foråret. Yderligere har vi en drøm om, at få etableret en bålhytte på det nye areal, og i den forbindelse er der taget kontakt til EUC Syd i Åbenrå. Jeg håber at de har kapacitet til at bygge en bålhytte til os i løbet af sommeren Broager Pigespejder 7

8 Fra bestyrelsesmøderne kan vi nævne følgende: Fonde: Vi har igen i år modtaget kr fra Mads Clausen Fonden, 1000 kr fra Broager Sparekasse og 500 kr fra Broager Brugsen. Yderligere har vi fra I.P. Nielsens fonden modtaget ,- til finansiering af bålhytten I den forbindelse en stor tak til Svend for at søge og administrer disse ansøgninger med stor succes. Vores økonomi: Resultatet for 2013 giver et overskud på ca ,- kr. mod et budgetteret underskud på ca ,- kr. Hvilket primært skyldes lidt højere indtægter samt mindre materiale forbrug. Vi har således stadig en yderst sund og stabil økonomi. Bl.a. kan vi nævne, at vi har en kassebeholding ved årets udgang på kr. Børneattester: Emnet tages fortsat meget alvorligt og alle ledere såvel som bestyrelse har godkendte børneattester. Aktuel medlemsstatus er 59 pigespejdere, det er desværre lidt mindre end sidste år. Vi har 5 aktive ledere og et par hjælpe ledere der kan tilkaldes efter behov. De store aktiviteter for Broager Pigespejder hen over året har været: Vores leder situation og arbejdet med at få den kabale til at gå op. Vores nye areal og at gøre det brugbart Vores eftertragtede juledekorationer blev i år fremstillet på en aften hos Boardpunx. En stor tak til Michael for at stille lokaler tilrådighed. Der blev på én aften produceret ca. 400 juledekorationer til private og 60 juledekorationer til firmaer. Det er en super præstation og mange tak til alle fremmødte. Igen i år var det en af vores betydelige indtægtskilder med ca kr. Denne kæmpe succes var dog kun mulig med en fantastisk stor og kreativ indsats fra Lotte, Tina og Belinda tak til jer og de andre hjælpere der har været på banen. For 3. år i træk havde vi også indsamling af juletræer. Også dette var en kæmpe succes og gav en god indtægt på ca kr. En stor tak til Tina og Pia Z. for planlægningen af dette og tak til alle forældre og spejdere der stillede op og gav en hånd med. 8 Gruppetur og Grupperådsmøde 2014

9 Beretning fra hver gren følger fra hver enkelt Grenleder. Men jeg vil her gerne benytte lejligheden til, at takke hver enkelt leder og assistent for deres store og fantastiske indsats hen over året: Ved Mikro erne er det: Tina Ved Mini erne er det: Pia H, Pia Z Ved Junior erne er det: Vivi Troppen: Tina Klan leder: Anja Samt Gruppeledere: Tina En rigtig stor tak til alle for jeres trofaste og energiske indsats året igennem. Sidst men ikke mindst en stor tak til bestyrelsen, Tina og Pia H. som spejderrepræsentanter, Malene og Fie som unge og Lau, Jens, Poul-Erik og Svend som forældrerepræsentanter i bestyrelsen, for det store arbejde hen over året. Til allersidst er jeg så kommet til det punkt hvor jeg takker af efter 6 år som formand. En periode der startede med at jeg bare lige skulle hjælpe lidt, det blev som sagt til 6 spændende år. Jeg vil her gerne takke alle for et rigtigt godt samarbejde og ønske Broager Pigespejdere det bedste de kommende år. Tak. Med venlig spejder hilsen Niels-Henrik Hedegaard Formand, Broager Pigespejder. Broager Pigespejder 9

10 Gruppelederberetning 2013 Det er tid til at se tilbage på det forløbende år. Et år der har været fyldt med spændende og anderledes spejderoplevelser. Det har for ledernes vedkomne været et travlt år da vi pga. af ledermangel er færre om opgaverne. Ved fælles hjælp er det lykkedes os at deltage i og gennemføre de ønskede aktiviteter. Årets gruppetur blev igen i år afholdt på Frederikshøj ved Løjt. Spejderne deltog fra lørdag formiddag til søndag frokost. Gruppeturen er altid en dejlig tur og spejderne elsker at stå for underholdningen lørdag aften. For at gøre det lettere for lederne, valgte vi at tage på en fælles gruppesommerlejr i juni måned. Valget faldt på Naldmosehus en hytte i nærheden af Fynshav. Temaet for lejren var natur, og i løbet af weekenden tog alle spejderne natur-forløbsmærket. Vi fik besøg af en Ildflue (spejder naturvejleder), der kunne fortælle en masse om spændende omkring stenene og dyrelivet ved stranden. Af andre aktiviteter havde vi bl.a. brændenælde-pandekager, gæt en lort, gæt et dyr, lave ting af naturmaterialer og fuglegenkendelse. Søndag var forældrene inviteret til at møde op med picnickurven, så de sammen med deres spejdere kunne spise frokost, inden det var tid til at sige farvel for denne gang. I slutningen af august havde vi den årlige fælles oprykningstur til Skeldekobbel Spejderplads. Som noget nyt skulle minierne gå til Spejderpladsen sammen med mikroerne. Som altid en god tur med en masse traditioner, der gerne skal overholdes. September måned bød på vores årlige Åbent hus arrangement. Her var interesserede børn sammen med deres forældre inviteret til en formiddag i hytten, hvor de bl.a. kunne lave sommerfugle og slanger i læder, undersøge forskellige insekter og edderkopper samt bage madbrød over bål. Der var desværre ikke lige så mange besøgende, som de foregående år, men vi fik alligevel nogle nye spejdere. I løbet af året har vi desuden afholdt indsamling af juletræer, Nytårsparade, Sct. Georgsdag, strandrensning, fremstillet og solgt juledekorationer samt afholdt brandøvelse. Derudover har lederne afholdt debataften og ledermøder samt deltaget på divisionsrådsmødet og korpsrådsmødet. Udviklingsplanen Sidste år blev der udarbejdet en ny udviklingsplan for Broager Pigespejder, med de områder som ledergruppen og bestyrelsen gerne ville fokuserer på i de kommende 2 år. Udviklingsplanen har 3 indsatsområder: Fokus på hyttens udenomsareal 10 Gruppetur og Grupperådsmøde 2014

11 Hjælp til møder og aktiviteter Fokus på uddannelse og aktiviteter (inspiration) både for ledere og unge hjælpere Fokus på hyttens udenomsareal Planen var, at der skulle arbejdes med området omkring hytten her har bestyrelsen gjort en stor indsats og vi har fået jord på det nye stykke ned mod Ringriderpladsen og jævnet stykket, så det er i ét niveau samt plantet græs på stykket. Desuden er der kommet nyt grus langs med hytten. Drømmen er, at få en bålhytte nede på det nye stykke jord. Der har ikke været arrangeret nogen hyttedag i løbet af Dette indsatsområde fortsætter ind i 2014, hvor det nye stykke jord forhåbentlig bliver etableret færdigt. Hjælp til møder og aktiviteter Bestyrelsen har flere gange annonceret efter forældre-hjælp til spejdermøderne især til mikro og juniormøderne. Det har resulteret i hjælp til 1 enkelt mikromøde samt hjælp til en 4-5 juniormøder. Der har været 1 enkelt henvendelse vedr. en forældrepatrulje, så dette punkt er heller ikke blevet til noget. Lederne har udarbejdet en forventningsafklaring til de unge hjælpere så begge parter ved, hvad de kan forvente af hinanden. Hjælperne havde ingen yderligere tilføjelser til forventningerne. Da der er ledermangel hos Broager Pigespejder, er dette indsatsområde også meget relevant i Det er vigtigt at lederne kan få hjælp, når der er behov det drejer sig om hjælp til møder og ture, men også til andre ting som f.eks. kørsel og kagebagning. En stor hjælp vil også være, hvis spejdere og forældre blev bedre til at melde tilbage på sedler da lederne bruger rigtig meget tid på at rykke for sedler/tilmeldinger. Fokus på uddannelse og aktiviteter (inspiration) både for ledere og unge hjælpere Flere af gruppens ledere har i løbet af året været af sted på kursus 3 var på kursus i Nyborg i januar og 2 var på kursus i Ry i september. Kurserne var uddannelsesmarkeder, hvor hver kursist kunne vælge op til 6 forskellige moduler så lederne har været på moduler med forskellige temaer såsom orientering, brug naturen, evaluering med børn, viking aktiviteter, mad over trangia, vikingemad, idegenering, skærft en kniv, aktivitetsdatabasen, mobning og børn med ADHD. Dette indsatsområde fortsætter i Den nuværende udviklingsplan udløber i slutningen af I starten af 2015 skal lederne og bestyrelsen derfor have formuleret en ny udviklingsplan. Gruppen I løbet af året har vi måtte sige farvel til Gitte. En stor tak til Gitte for hendes tid hos Broager Pigespejder. Broager Pigespejder 11

12 Ser vi på hvor mange ledere, der reelt er hos Broager Pigespejder er svaret 4! Derudover har vi en enkelt på orlov, som måske/måske ikke vender tilbage. Men det er ikke mange, når der er 60 spejdere, der alle gerne vil have en masse spændende spejderoplevelser og som synes, at det skal være sjovt at gå til spejder. I det forløbende år har de 4 ledere været gode til at hjælpe hinanden på ture, plus at seniorerne har hjulpet så vi stadigvæk har kunnet opfylde vores interne regler, om at man minimum tager 2 voksne af sted på en weekendtur. Men det kan vi ikke blive ved med. Der er brug for flere kræfter/hænder. Så går du rundt med en lille spejder i maven, eller kunne du tænke dig at deltage aktivt i dit barns spejderliv så er lederjobbet måske noget for dig. Er du nysgerrig efter, hvad det vil sige at være spejderleder, så prøv at deltage i et spejdermøde, en lejr eller et spejderarrangement. Der stilles ingen krav om spejderfærdigheder, da vi sørger for evt. oplæring. Kontakt én af lederne, hvis det lyder som noget for dig eller at du kender én, der kunne være interesseret. Til sidst skal der lyde en TAK til de aktive forældre, der i løbet af året har hjulpet til, samt en TAK til bestyrelsen for det arbejde, de har lagt i spejdergruppen. Tak til de storspejdere og seniorer, der er hjælpere i mikro, mini og juniorgrenen, samt en særlig STOR TAK til lederne for det store arbejde I lægger i gruppen. Spejderhilsen Tina Gruppeleder 12 Gruppetur og Grupperådsmøde 2014

13 Broager Pigespejders udviklingsplan Målet med udviklingsplanen: er at få ordnet spejdergruppens omgivelser (grunden og hytten) så vi bedre kan bruge omgivelserne i vores spejderarbejde. Derudover er formålet at lederne får hjælp til møder og aktiviteter, så lederne bliver brugt mere optimalt. Desuden er formålet at give lederne inspiration til flere spændende og udfordrende spejderaktiviteter til spejdermøder Udviklingsperiode Fra dato januar 2013 til dato udgang 2014 Indsatsområder: 1. Fokus på hyttens udenomsareal 2. Hjælp til møder og aktiviteter 3. Fokus på uddannelse og aktiviteter (inspiration) både for ledere og unge hjælpere Broager Pigespejder 13

14 Broager Pigespejders udviklingsplan Indsatsområde 1 Hvad vil vi gerne arbejde med? Fokus på hyttens udenomsareal Hvad er formålet med indsatsområdet? At kunne bruge og gennemføre aktiviteter på området ved hytten Hvem er ansvarlige for indsatsområdet? Lederne / bestyrelsen Hvor lang tid vil vi arbejde med dette indsatsområde? Fra dato januar 2013 til dato udgang 2014 Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet? Aktivitet Tid og sted Ansvarlig Hyttedag/arbejdsdag (hytten) Forår 2013 Bestyrelsen Arbejdsdag (grunden) Efterår 2013 Bestyrelsen Hyttedag/arbejdsdag (hytten) Forår 2014 Bestyrelsen Arbejdsdag (grunden) Efterår 2014 Bestyrelsen 14 Gruppetur og Grupperådsmøde 2014

15 Hvad vil vi gerne arbejde med? Hjælp til møder og aktiviteter Hvad er formålet med indsatsområdet? Broager Pigespejders udviklingsplan Indsatsområde 2 At få flere hænder til spejderaktiviteterne ved at få 4 nye ledere indenfor de kommende 2 år. Flere hænder giver mulighed for at lave anderledes spejderaktiviteter Hvem er ansvarlige for indsatsområdet? Lederne og bestyrelsen Hvor lang tid vil vi arbejde med dette indsatsområde? Fra dato januar 2013 til dato udgang 2014 Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet? Aktivitet Tid og sted Ansvarlig Information til forældrene Hele året Lederne og bestyrelsen Annoncere efter hjælp/nye ledere Hele året Lederne og bestyrelsen Etablere en forældrepatrulje I løbet af 2013 Lederne Lave en forventningsafklaring - til hjælp / hjælpere I foråret 2013 Lederne Broager Pigespejder 15

16 Hvad vil vi gerne arbejde med? Broager Pigespejders udviklingsplan Indsatsområde 3 Fokus på uddannelse og aktiviteter (inspiration) både for ledere og unge hjælpere Hvad er formålet med indsatsområdet? At få ny inspiration og nye ideer til gennemførsel af spejderaktiviteter Hver leder har været på kursus eller på anden måde blevet inspireret 1 gang i året. Hvem er ansvarlige for indsatsområdet? Lederne samt gruppeleder ved at gøre lederne opmærksom på kurser og opfordre ledere til at tage af sted Hvor lang tid vil vi arbejde med dette indsatsområde? Fra dato januar 2013 til dato udgang 2014 Hvordan vil vi arbejde med indsatsområdet? Aktivitet Tid og sted Ansvarlig Kurser/Uddannelse et punkt på dagsorden til ledermøde Alle ledermøder Gruppeleder Uddannelsesmarked April 2014 Gruppeleder melder til Uddannelsesmarked September 2014 Gruppeleder melder til 16 Gruppetur og Grupperådsmøde 2014

17 Færdighedsweekend I løbet af 2014 Lederne Broager Pigespejder 17

18 Mikroberetning 2013 Endnu et spejderår er gået og det er tid til at se tilbage på de spejderaktiviteter, der har været hos mikroerne i løbet af forløbende år. I april var tiden kommet til årets Mikrotræf. Temaet i år var De nordiske guder. Mikroerne fik besøg af en viking, der inviterede dem til at besøge de nordiske guder i Valhalla (Troldhøj). For at komme til Valhalla, skal man gå over regnbuen Bifrost så fredag aften var alle spejderne ude og gå en lille tur. Her mødte de guden Heimdal ved Bifrost. Alle spejdere fik lov til at gå over Bifrost og ind i Valhalla. Om lørdagen var spejderne på løb omkring Valhalla (Troldhøj), hvor de mødte mange af de nordiske guder såsom Odin, Tyr, Thor og Freja. Alle guderne havde forskellige opgaver til mikroerne. Søndag formiddag var der forskellige kappestride for spejdere, inden de igen skulle krydse Bifrost, for at komme ned til menneskeverdenen igen. Her blev de hentet af deres forældre. En hyggelig spejderweekend med en masse glade børn. Året sommerlejr foregik sammen med resten af Broager Pigespejder. Turen gik til Naldmosehus ved Fynshav og i løbet af weekenden tog spejderne Natur-forløbsmærket. Alle spejderne fik udleveret en forundringskasse (skotøjskasse), som var til alle de ting, som de fandt eller fremstillede i løbet af weekenden. Kasserne fik spejderne med hjem. I løbet af weekenden lærte spejderne om dyr, blomster, planter, fugle, sten, strandliv og meget andet. Weekenden sluttede med en picnic sammen med forældrene. I september var det tid til Mikrodag. Årets tema var Olsen banden og foregik ved Aabenraa friskole. Mikrodag er en dag for mikroer samt deres søskende og forældre. Sammen skal de i løbet af dagen løse en masse forskellige opgaver, som har forbindelse med temaet. I år skulle de bl.a. bage blå pandekager, binde knob på spagetti, knalde en ballon over bål, sende en raket til vejrs, transporterer nogle julegaver samt yde førstehjælp. På posterne mødte mikroerne mange af de kendte figurer 18 Gruppetur og Grupperådsmøde 2014

19 fra Olsen Banden såsom Egon, Benny, Keld, Yvonne og Dynamit- Harry. I starten af året havde vi en flok på 17 mikroer. Efter sommerferien måtte vi sige farvel til 10 mikroer, der alle skulle rykke op til minierne. Heldigvis har vi fået nogle nye spejdere efter Åbent hus-arrangementet og er nu en flok på 8 mikroer. Da vi gik på sommerferie, betød det også et farvel til Gitte, den ene af mikrolederne, og fra mikroerne skal der lyde en STOR TAK til Gitte for hendes store engagement i mikrogrenen. Desværre er det ikke lykkedes for os at finde en ny leder. Så tag en snak med Tina, hvis det kunne være noget for dig at blive mikroleder. I mikrogrenen er der pt. 3 hjælpere, Fie, Anna og Josefine Tak til jer alle tre for jeres hjælp til mikromøderne og arrangementerne. Kendte dato for det kommende år: - Mikrotræf: marts. - Mikro-mini Sommerlejr: Juni 2014 Spejderhilsen Tina Broager Pigespejder 19

20 Årsberetning Minispejder 2013 Vi startede året med nytårsparade, og indsamling af juletræer. I februar var vi på vores traditionsrige gruppetur. I marts havde vi vores årlige overnatning i hytten, vi startede fredag aften, med aftensmad, og så var der dømt hygge. Lørdag morgen tog vi vores vandresko på og gik 10 km. I maj havde vi Sct. Georgsdag i Skeldekobbel. I maj var vi på minidivi, på Bov skole. Vi var havnet midt i en solstorm, som slettede alt hukommelse ihele verden. Men spejderne nåede heldigvis at komme i beskyttelse. Næste dag var det så minierne som skulle hjælpe hele verden i gang igen. De var bla. i Østrig for at lære dem førstehjælp, i Findland hvor de troede knive var til at kaste med, og mange andre spændende lande. Vi fik en flot 2. og 3. plads. Vi var på fælles sommerlejer hele gruppen, den blev afholdt ved Nalmose. Inden sommerferien havde vi strandrensning. I august havde vi oprykning ved Skeldekobbel, hvor vi sagde farvel til 3, og velkommen til 9 nye minier. I september havde vi Åbent hus, 20 Gruppetur og Grupperådsmøde 2014

21 Mini-træffet i år var for hele Dybbøl division, med ca. 100 minier, vi havde 18 minier med. Temaet i år var Robin Hood, så alle havde en Robin Hood hat på, og så var det eller ud og løse alle hans opgaver. I november lavede vi juledekorationer, hyggeligt som altid. Vi sluttede 2013 af med tre Lucia optog, et i hytten, på Degnegården og til sidst på Strandhjemmet. Med Spejder hilsen Savannah, Nanna og 2x Pia Broager Pigespejder 21

22 Juniors årsberetning JANUAR Året startede med juletræs indsamling. Dagen efter nytårsparade. FEBRUAR Årlige gruppetur og generalforsamling. MARTS Weekend tur med alle junior i divisionen, som blev holdt nede ved Broager drenge. APRIL SCT. George dag. MAJ Divisionsturnering, hvor vi var ved Aabækhytten. Temaet var junglebogen. Vi havde 2 patruljer med. Dette er en konkurrence weekend. Turnout som står for hjælpsomhed, kammeratskab opførsel m.m. En 2. og 3. plads som også udløste abehånden. Og 4. og 9. plads i det hele. FLOT gået. Brandøvelse på Broager brandstation. 22 Gruppetur og Grupperådsmøde 2014

23 JUNI Fælles sommerlejr i gruppen blev afholdt. Strandrensning. AUGUST Oprykning i Skeldekobbel. Vi skulle rykke 4 op til storspejderne og modtage 3 fra minierne. SEPTEMBER Juniortræf på Troldhøj. Hvor vi legede sørøvere. Med forskellige baser i løbet af dagen hvor der blev fremstillet våben, sørøvertøj, hørt historie forberedt mad. Om søndagen er der støvlekast konkurrence. Jo den tog pigerne da lige med hjem. Det var den weekend hvor der om lørdagen var åbent hus i hytten så det kunne vi ikke være med til. Tak til Flemming for at tage med og hjælpe til i den weekend. OKTOBER Patruljeleder og assistent kursus i Langesø. Der var 3 piger som deltog. Dette kursus er udelukkende for pl og pa. NOVEMBER Er der blevet fremstillet og solgt juledekorationer. Vi har også solgt julepostkort og til og fra kort. Broager Pigespejder 23

24 Dette er i store træk hvad vi har lavet i 2013 ud over de ugentlige møder. Vi holder en gang i måneden fælles juniormøde på skift hos hinanden i divisionen. Møder Vi har lavet knob og stik, og lavet en knobtavle. Morse og koder. 1. hjælp. Sav, økse og dolk bevis. Klar til Divitræf, juniordivi og oprykning. Mad over bål opslagstavlen er under fornyelse. Pranger pung. Teltene er blevet sat op og pakket sammen. Rengøring af hytten i anledning af åben hus. Forskellige samarbejdsøvelser. For at nævne noget af det som vi laver til vores møder. Vi er pt. 7 piger. Tak for hjælpen til kørsel, kagebagning, hjælp til møder. Junior Vivi og Britt. 24 Gruppetur og Grupperådsmøde 2014

25 Tropsberetning 2013 Der er gået et år og det er tid til at se tilbage på de spejderoplevelser, der har været i I troppen er det meningen at spejderne selv skal planlægge og styre møderne med hjælp fra tropslederen. Det lykkedes også for det meste og det virker som om at spejderne hygger sig til møderne. Det første halve år arbejdede de 2 patruljer i troppen hver for sig men siden sommerferien har de valgt at samarbejde som 1 patrulje til de almindelig tropsmøder. I troppen er der de 11 tropsspejdere. Årets divisionstræf for troppen foregik i maj. Som noget nyt skulle selve træffet foregå på en helt anderledes måde. Lederne lavede rammerne og indenfor de rammer kunne patruljerne selv bestemme over deres træf, f.eks. hvor aktive de ville være, hvornår de ville tage de forskellige poster, hvilke poster de ville tage, om de ville lave mad til bedømmelse. En af patruljerne valgte f.eks. at bruge lørdagen i deres sovepose, i stedet for at tage på løb de fleste patrulje valgte heldigvis at være aktive. Desværre var vejret ikke rigtig med os, da det regnede størstedelen af lørdagen. Men de aktive spejdere valgte alligevel at tage på løb. Broager piger deltog med en patrulje på 3 spejdere. Det var en anderledes, men også spændende weekend for spejderne. Lige efter sommerferien fik vi besøg af en gruppe irske drengespejdere. Det var drengespejdere som vores tropsspejdere havde mødt i Kandersteg, Schweiz i Irlænderne ankom lørdag formiddag fra Kolding (hvor de boede på et spejdercenter). Vi valgte at arrangere en hyggedag med spejderaktiviteter på Spejderpladsen i Skeldekobbel. Vi havde en hyggelig dag sammen med Irlænderne og fandt ud af, at der er forskel på at være spejder i Danmark og i Irland. Dagen endte med at vi blev enige om at tage i Legoland sammen med irlænderne om søndagen. Turen til Legoland var for spejdernes og ledernes egen regning og spejderne skulle selv arrangerer deres egen transport til Legoland. Fra Broager Piger var vi en lille flok på 6 spejdere og 2 Broager Pigespejder 25

26 ledere, der tog i Legoland. Det blev endnu en hyggelig dag sammen med irlænderne. I november var der Superløb for tropsspejderne i Dybbøl Division et natløb der foregår fra lørdag eftermiddag og slut søndag formiddag. Broager Piger deltog med 5 tropsspejdere. Spejderne skulle møde i Fynshav herfra blev de sendt af sted på løb. Årets Superløbshistorie var at Gadaffi s venner havde fundet ud af at en dansk pilot havde været med til at bombe Gadaffi. Gadaffi s venner ville derfor have fat i Piloten, der blev beskyttet af PET. Spejderne blev spurgt om de ville hjælpe PET med at finde og beskytte piloten. Undervejs mødte spejderne både venner og fjender og skulle løse forskellige opgaver. Det var opgaver lige fra løse koder, fremstille en rullemarie, tænde bål, overfaldspost, bygge en stige, og meget andet. Flere af patruljerne valgte at gå omveje mellem nogle af posterne, heriblandt vores piger, så for dem blev løbet noget længere end de forventede 23km! Vores piger gennemførte med godt humør og kom i mål kl om morgenen på Høruphav Skole. De klarede sig rigtig flot og fik en samlet 2. Plads og en 4. Plads i Turnout (bl.a. samarbejde). Pigerne var godt trætte og klar til at tage hjem, da forældrene hentede dem. Planer for det kommende år: I marts måned er det planen, at troppen skal deltage på Spejd By Night som er en weekendtur oprindelig startet af Høruphav spejderne. I sommerferien skal nogle af tropsspejderne på udlandstur til England der skal de besøge de engelske pigespejdere, som vi havde besøg af forrige år i forbindelse med den store lejr i Holstebro. Derudover skal vi deltage på en Pigespejderlejr i England. Spejderhilsen Tina 26 Gruppetur og Grupperådsmøde 2014

27 Årsberetning for Klan Chui Det første halve år har klanen deltaget i Gråsten klans ugentlige møder (Klan Futhark). Og som en del af dette samarbejde var vi også så heldige at blive inviteret med på deres sommerlejr i Luxembourg. På denne tur fik vi rigtig trænet vores ben; Vi fik set en masse smuk natur og undersøgt store, gamle borge og lokale specialiteter. Efter sommerferien er klanen vokset med et par hoveder, så vi har kunnet holde vores egne møder. Vi har derfor nu faste møder i Broager, hver torsdag aften. Selvom det var hyggeligt i Gråsten er vi glade for at kunne stå på egne ben igen Vi har planlagt skoleåret 13/14 efter at tage mærker. Derfor har vi brugt det første halve år på at tage Pioner ekspert, hvor vi bl.a. har brugt lang tid på at bygge et så stort tårn som grunden nu tillod det. Dette tårn har vi både ankret grundigt, camoufleret og tilsat et talje-hejsesystem. Vi har også arbejdet med kulsø, splejsning og hver lavet vores helt ejet tov af græs i hånden, og lavet tov-figurer af dette. Efter juleferien afslutter vi mærket med et quiz-spil, som vi har lavet til teorien der hører til mærket. Ud over de ugentlige møder har klanerne i Dybbøl division de såkaldte fælles-klanmøder, hvor alle klanerne mødes et par gange i året og hygger eller udfordrer hinanden på alt mellem himmel og jord. I dette år Broager Pigespejder 27

28 har vi bl.a. været i Sønderborg, hvor klanerne skulle dyste mod hinanden for at vinde ingredienser til kreativ mad. Og vi har her i Broager lavet flotte fuglehuse. Klanerne i divisionen har også den årlige julefrokost, som vi selvfølgelig også deltog i. Årets udklædningstema var Disney, så i kan lige tro at vi hyggede os. I foråret deltog klanen endnu engang i senior-arrangementet Refleks, med årets tema: Hvor går grænsen?. Her fik vi både afprøvet og debatteret personlige, globale og korpslige grænser. Endnu engang en super fed og lærerig weekend. Mon ikke vi også deltager igen i 2014? I efteråret deltog vi som postmandskab på Superløb, hvor vi endnu engang var så heldige at planlægge og udføre overfaldsposten. Vi er pt. 8 klanspejder, hvoraf 7 er fra Broager Piger og 1 er fra Broager Drenge. Efter sommerferien får klanen ny leder: vores alles dejlige Emma Warming Vi har fortsat store planer for næste år og takker for året der gik Med Spejderhilsen - Klan Chui 28 Gruppetur og Grupperådsmøde 2014

29 REGNSKAB 2013 Broager Pigespejder 29

30 30 Gruppetur og Grupperådsmøde 2014

31 Budget 2014 Indtægter: Konto nr. Kontonavn Budget 2011 Regnskab 2011 Budget 2012 Regnskab 2012 Budget 2013 Regnskab 2013 Budget Medlemskontingent Aktivitets/medlemstilskud Andre offentlige tilskud Ture og lejre Arrangement/aktiviteter Indsamling af juletræer Juledekorationer Gaver/støtteforening Diverse indtægter Materialesalg Renter Sum Udgifter: 2000 Korpskontingent Divisionskontingent Ture og lejre Arrangement/aktiviteter Juledekorationer Kurser Administration Materiale Lokaleleje Skatter/afgifter/forsikring Vedligehold/rengøring Varme og lys Renter Sum Broager Pigespejder 31

32 Tegninger af Martin Kirchgässner GRUPPERÅDSMØDE HVAD ER DET? Broager pigespejder vil gerne invitere dig til Broager Pigespejders grupperådsmøde, der er gruppens generalforsamling. Du er som forælder en del af grupperådet, som er spejdergruppens øverste myndighed. Grupperådet består af forældre, ledere, bestyrelse samt spejdere over 15 år. Du har her mulighed for at være med til at bestemme, hvordan de overordnede rammer for spejderarbejdet i gruppen skal se ud og hvem du ønsker skal sætte rammerne. Vi glæder os til at se dig. Spejderhilsen Broager Pigespejder 32 Gruppetur og Grupperådsmøde 2014

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

Divisionschefernes beretning

Divisionschefernes beretning Divisionschefernes beretning DIV ledelsen Det lykkedes jo at få valgt en kvindelig DC, Malene. Det kneb lidt med en kasserer, så Nopper tilbød at fortsætte indtil vi fandt en anden, mange tak for det.

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN Januar 2016 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formanden har ordet 2015 har været præget af en usikker start på året, hvor det var vanskeligt at finde en ny formand.

Læs mere

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE Beretning fra formanden Det var så 2015 for spejderne, lederne og os forældre og jeg syntes året er gået stærkt. Vi har ikke været ramt af mangel på ledere i 2015,

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00 Deltagere: Aage, Carsten, Ursus, Tina, Charlotte, Gregers, Flemming, Henrik, John, Lindy, Tine, Flemming J. Ikke til stede: Vicki Elling,

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Sommerlejrene Så er vi hjemme igen fra årets sommerlejre. Alle har

Læs mere

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Grupperådsmøde Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Kom til det årlige grupperådsmøde og informationsmøde om Spejdernes Lejr onsdag den 22. februar fra 18.00 til 20.00 i Kantinen på Egebjergskolen.

Læs mere

Man skal forandre for at bevare

Man skal forandre for at bevare U D G I V E S AF : R O L A N D S G R U P P E S K A L B J E R G ROLANDSPOSTEN Årgang 54, nummer 1 28. Juni 2014 Man skal forandre for at bevare I bestyrelsen har vi i samarbejde med spejderlederne drøftet

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forår = friluftsliv = Spejderliv Hej kære spejdere og forældre Sikke en Vinterlejr vi havde i

Læs mere

Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne.

Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne. Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne.dk Ledere Amalie (junior) og Gitte (familie-spejd)

Læs mere

KNUDEN februar 2012 KNUDEN. Invitation til fælles morgenmad og grupperådsmøde den 26. februar 2012

KNUDEN februar 2012 KNUDEN. Invitation til fælles morgenmad og grupperådsmøde den 26. februar 2012 KNUDEN februar 2012 KNUDEN Invitation til fælles morgenmad og grupperådsmøde den 26. februar 2012 Februar 2012 1 Broager Drenge inviterer forældre og søskende til fælles morgenmad Søndag den 26. februar

Læs mere

Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010. Første stop Formandens beretning. S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V

Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010. Første stop Formandens beretning. S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010 Alle samledes uden for varmestuen, hvor formand Klaus forklarede om dagens program og den anderledes gå-turs-generalforsamling. Formanden foreslog sig selv som

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Mødetid på Poulholm 17:15 19:00

Mødetid på Poulholm 17:15 19:00 Mødetid på Poulholm 17:15 19:00 Hej Mini spejdere. Efter en lang sommer ferie og en fantastisk sommerlejr, er vi mere end klar til at tage fat på et nyt spejder år. Vi starter med at tage afsked med dem

Læs mere

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE Kontaktpersoner for Laksegruppen. Ledere: Gl Pernille Justesen 86981777 23460010 per-pernille@postkasse.com Ga Alex Weinreich 86428424 61616498 alexweinreich@mail.dk Ga Christine Weinreich 86428424 25383022

Læs mere

WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK. 44. årgang oktober - november 2015

WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK. 44. årgang oktober - november 2015 WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK 44. årgang oktober - november 2015 Fra oprykningen 2015 Ledermangel/om rokering hos Nakskovspejderne. Vi står akut og mangler en leder til vores mikorafdeling, det kræver ikke så

Læs mere

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter. SPEJDERNES ORDBOG Adventurespejd Udfordrende løb for tropsspejdere findes over hele landet, året rundt. Afbud Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer. Besnøring Knob

Læs mere

Møder, ture og lejre. Gruppearrangementer. Ledergruppen. Medlemsudvikling BERETNING FRA FORMAND OG GRUPPELEDERE GRUPPERÅDSMØDE 2016

Møder, ture og lejre. Gruppearrangementer. Ledergruppen. Medlemsudvikling BERETNING FRA FORMAND OG GRUPPELEDERE GRUPPERÅDSMØDE 2016 BERETNING FRA FORMAND OG GRUPPELEDERE Møder, ture og lejre Gruppearrangementer Ledergruppen Medlemsudvikling Billede: Gruppetur 2015 BERETNING FRA FORMAND OG GRUPPELEDERE Medlemsudvikling Antal medlemmer

Læs mere

Grupperådsmøde 2012 Forældrerepræsentanter (5 i alt, der skal vælges 4):

Grupperådsmøde 2012 Forældrerepræsentanter (5 i alt, der skal vælges 4): 1) Valg af dirigent (Forslag: Susanne Hillbrandt) 2) Valg af referent (Forslag: Anders Skytte) 3) Beretning fra lederne samt bestyrelsen 4) Regnskab 2011 og Budget 2012 5) Indkomne forslag. Forslag skal

Læs mere

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 -

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 - Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre JanJan-marts 2011-1- Indhold Side 3 Grupperådsmøde 4 Mikro-/Mini, 4 Mærkedage mikro/mini 5 Mikro-/Miniprogram 6 Datoer til dine forældres planlægning 7 Juniorprogram

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 103 19. årgang Januar 2013. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK...

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 103 19. årgang Januar 2013. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Sjølund Koks nr. 103 19. årgang Januar 2013 www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 2 9 Indholdsfortegnelse Forside Indhold og deadline Fælles program

Læs mere

MorescoSpejderne. Logo Bruges som udgangspunkt altid MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne MORESCO MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne.

MorescoSpejderne. Logo Bruges som udgangspunkt altid MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne MORESCO MORESCO. Spejderne MORESCO. Spejderne. Moresco Logo Bruges som udgangspunkt altid Sekundært Logo Bruges kun hvis det andet slet ikke kan lade sig gøre Praktisk brug På sigt laver vi en hel stribe eks på brugen af vores logo. Det første element

Læs mere

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder:

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Divisionschefernes beretning 2013 I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Styrke patruljearbejdet og børn leder børn Styrke ledertræningen i divisionen Gøre samarbejdet i divisionsledelsen

Læs mere

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN januar 2009 Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager KNUDEN Indkaldelse til grupperådsmøde Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten Tilmelding

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Postkort fra dem der var i Skotland Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Der blev hængt i da vi lavede bålhytte. EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten)

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten) DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten) Tilstede var: Formand, Gruppeledere, Kasserer, Bestyrelsesmedlemmer, Ledere og Forældre. Gruppeleder Preben Larsen bød fremmødte velkommen

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 108 20. årgang januar 2014. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK...

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Sjølund Koks. nr. 108 20. årgang januar 2014. www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Sjølund Koks nr. 108 20. årgang januar 2014 www. vordingborgspejderne.dk TJEK, TJEK, TJEK... 2 9 Indholdsfortegnelse Forside Indhold og deadline Fælles program

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Spejderliv er friluftsliv og det har Troppen taget alvorligt. De holder

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk 2-2011

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk 2-2011 Arrangementskalender Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk Efterårslejr 19. - 22. oktober Julehygge 21. november Fredslys 23. november Juletur til Troldhøj 2. - 4. december 24.

Læs mere

44. årgang juni - september 2015

44. årgang juni - september 2015 WWW.NAKSKOVSPEJDERNE.DK 44. årgang juni - september 2015 ALLE SPEJDERE OG FORÆLDRE ØNSKES EN GOD LANG OG SOLRIG SOMMERFERIE Salg af lodsedler 2015 Billeder af de spejdere der har solgt flest i hver afdeling

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Julehilsen fra gruppelederen

Julehilsen fra gruppelederen News Rådsklippen Julehilsen fra gruppelederen Så er året 2011 ved at være gået. Dog er spejderåret kun 4 måneder gammelt. Vi kan snart begynde at glæde os til den helt store spejderoplevelse, nemlig den

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013 Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe 23. februar 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning a) lederne og bestyrelsen fortæller om deres oplevelser fra 2012 og viser billeder fra ture og

Læs mere

Dekorationsfremstilling Til julemarkedet. Julemarked 29/11 1/12. Juletræssalg Trop og Juniortroppen

Dekorationsfremstilling Til julemarkedet. Julemarked 29/11 1/12. Juletræssalg Trop og Juniortroppen KFUM-Spejderne i Kalvehave, Spejderhytten, Viemosegade 7b, ÅRGANG 6, OKTOBER 2013 Dekorationsfremstilling Til julemarkedet I forbindelse med julemarkedet skal vi have fremstillet vores varer og her er

Læs mere

12. ÅRHUS GRUPPE REFERAT AF GRUPPERÅDSMØDE:

12. ÅRHUS GRUPPE REFERAT AF GRUPPERÅDSMØDE: 12. ÅRHUS GRUPPE REFERAT AF GRUPPERÅDSMØDE: Vores gruppeleder Thomas bød velkommen til mødet og gav en kort præsentation af Det Danske Spejderkorps: 12. Århus Gruppe er en del af Aros Division, der består

Læs mere

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet.

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. RY SKOVMUS Hej Skovmus og forældre Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. Vi skal have gjort klar til vores

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Øster Åby friskoles børnehaveklasse holder for tiden til i Vejstrupdalen Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Bålhytten i Vejstrup Å-dal er et populært samlingssted, især når man

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

PRINS HAMLETS GRUPPE Det Danske Spejderkorps Referat af grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 10.00 i Prins Hamlets hytte.

PRINS HAMLETS GRUPPE Det Danske Spejderkorps Referat af grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 10.00 i Prins Hamlets hytte. PRINS HAMLETS GRUPPE Det Danske Spejderkorps Referat af grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 10.00 i Prins Hamlets hytte. Divisionen: Divisionschef Signe. Der var mødt 15 op til grupperådsmødet.

Læs mere

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den

Dagene blev afsluttet med det store cykelringridning. Det var slet ikke så nemt at holde balancen på cyklen, med en lanse i hånden og så ramme den SFO NYT Maj 2011 Påsken i SFO De børn der var tilmeldt SFO en dagene før påske, var med til at gøre det til nogle skønne dage. Det er altid dejligt, når vi er en lille gruppe og har rigtig god tid. Det

Læs mere

Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016

Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016 Beretning for DDS Hjortespring Gruppe til grupperådsmødet den 2. april 2016 Der kan stilles spørgsmål til nedenstående beretning ved grupperådsmødet, som afholdes i forbindelse med vores familieweekend

Læs mere

VESTERGÅRDENS. nyhedsbrev

VESTERGÅRDENS. nyhedsbrev VESTERGÅRDENS nyhedsbrev november nyt Kære Forældre og børn på Vestergården Så blev det tid til et nyt nyhedsbrev. Vi vil starte med at ønske Dorte velkommen tilbage fra barsel. Dorte starter i o.y, og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Fredagsbrev uge 24. Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie.

Fredagsbrev uge 24. Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie. Fredagsbrev uge 24 Kære forældre Endnu en dejlig uge er gået, og vi nærmer os med hastige skridt den sidste uge før børnenes sommerferie. Onsdag havde vi besøg af børn, som starter på Udefriskolen efter

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Gruppebestyrelsesmøde. Referent: Monica

Gruppebestyrelsesmøde. Referent: Monica Gruppebestyrelsesmøde Dagsorden Data om mødet: 4. juni 2015 Dato: Tid: 19.00 21.00 Sted: Kvisten Mødedeltagere: Hanne (troppen), Dorthe (troppen), Monica (troppen), Anne-Grete (flokken), Juditte (Rebekka

Læs mere

Sjølund Koks. nr. 86 16. årgang januar 2010. Vi ønsker alle spejdere og deres familier et godt nytår! Følg med på www. vordingborgspejderne.

Sjølund Koks. nr. 86 16. årgang januar 2010. Vi ønsker alle spejdere og deres familier et godt nytår! Følg med på www. vordingborgspejderne. 1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Sjølund Koks nr. 86 16. årgang januar 2010 Følg med på www. vordingborgspejderne.dk Vi ønsker alle spejdere og deres familier et godt nytår! 2 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

Lederbrev omkring divisionsturneringen 2010

Lederbrev omkring divisionsturneringen 2010 Det Danske Spejderkorps Pamhule Division Lederbrev omkring divisionsturneringen 2010 Divisionsturneringerne i Pamhule Division holdes alle på Hjartbro Spejdercenter i weekenden 23. 25. april. Ved at samle

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Godt nytår alle sammen!

Godt nytår alle sammen! 1 Godt nytår alle sammen! 2010 bliver forhåbentlig et lige så spændende spejderår som 2009, hvor det helt store højdepunkt nok for de fleste var den store korpslejr Blå Sommer, hvor Stifinderne deltog

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014 Kære alle nye, gamle og kommende Tiger Forældre Først vil vi sige tusind tak for en fantastisk familiefest med alle jer nye Tigerfamilier. Det var en stor fornøjelse at møde så mange af jer. Vi kan hver

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2015 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2015 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016. Sjølund KOKS

Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016. Sjølund KOKS Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Www. sjolund.spejder.dk nr. 118 22. årgang april 2016 Sjølund KOKS Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Fælles program Familiespejd Mikro Mini Junior Trop Referat

Læs mere

Januar 2008 39. årgang

Januar 2008 39. årgang Januar 2008 39. årgang Årets sidste møde julegruppemødet Se flere billeder fra årets gang inde i bladet Gruppelederne: Lederne i gruppen Grupperåd: Gruppeleder Lars Jensenius 4826 1127 LAJ@megalip.dk Floklederne:

Læs mere

STAFETTEN December - Januar - Februar 2014-2015

STAFETTEN December - Januar - Februar 2014-2015 STAFETTEN December - Januar - Februar 2014-2015 Hej alle sammen! Jule er ved at være over os og inden vi se os om skriver vi 2015. Jeg vi derfor på Kloster Spejdernes vegne gerne benytte lejligheden til,

Læs mere

STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE. Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge

STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE. Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge Mødeprogram for Mowgli s brødre og søstre Maj: Onsdag d. 4. Ulvemøde. Lør- Søndag d. 7.-8. Weekend tur. Onsdag d. 11.

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

TUPLA. GråstenSpejderne Juni-juli-august 2014. GraastenSpejderne DDS

TUPLA. GråstenSpejderne Juni-juli-august 2014. GraastenSpejderne DDS TUPLA GråstenSpejderne Juni-juli-august 2014 GraastenSpejderne DDS 1 Forsidebillede: Glade Mikrospejdere og der kommer flere og flere til! 2 Gruppen Sommeren er over os, og det er fantastisk! Vi nyder

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS

DET DANSKE SPEJDERKORPS Afbud fra: Lone S. Lone J. Lars Ole, Kurt, Hørning d. 24-3-11 Dagsorden: 1. Valg af referent og ordstyrer Thomas valgt til referent og ordstyre 2. Godkendelse af referat fra sidste gang. John nævnte at

Læs mere

Midtjyske Distrikt Distriktsturnering 2011

Midtjyske Distrikt Distriktsturnering 2011 Midtjyske Distrikt Distriktsturnering 2011 Til ledere for junior, spejder og senior Ved årets distriktsturnering den -. april 2011 håber vi på en lige så stor tilslutning som sidste år. Dette lederbrev

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Temaet for årets Gruppetur var Tilbage til det gamle spejderarbejde, og det indebar mad over bål.

Temaet for årets Gruppetur var Tilbage til det gamle spejderarbejde, og det indebar mad over bål. Formandens beretning Spejderåret 2013 startede med vores årlige generalforsamling i februar. I marts måned blev der i Hytten i Jyllandsgade afholdt kursusdag for gruppens ledere, seniorer og bestyrelse.

Læs mere

Til forældre og spejdere i Palnatoke trop 2017/18-

Til forældre og spejdere i Palnatoke trop 2017/18- Til forældre og spejdere i Palnatoke trop 2017/18- Velkommen i Palnatoke Trop Denne folder er en introduktion til Palnatoke Trop for forældre og spejdere. Troppen er for spejdere i alderen 12-16 år og

Læs mere

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018 I Thistedspejderne har vi siden 2013 arbejdet for, at alle frivillige i foreningen kan have indflydelse på udviklingsplanen. Målet med dette har været at give alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, assistenter,

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 26. februar 2015 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Steen Kielstrup 1a. Valg af stemmetællere Anne Johansen Uddeling af pokaler Rideskole holdridning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Velkommen til Grupperådsmøde. DDS Hørning, onsdag d. 27. februar, 2019

Velkommen til Grupperådsmøde. DDS Hørning, onsdag d. 27. februar, 2019 Velkommen til Grupperådsmøde DDS Hørning, onsdag d. 27. februar, 2019 2018 Vi har haft endnu et godt spejder år igen i år med julelejren som højdepunkt for spejderne i gruppen. Dette år var ikke alt som

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Generelt Året 2014 i n Fastelavnstur 1. -2. februar Årsberetningen er udformet således, at den forhåbentligt giver et indtryk af det arbejde, der sker såvel blandt spejderne som

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Så er vi i gang med sidste SFO måned for 3. klasserne, inden de skal starte i klubben 1. juni. 2. klasserne får lov at komme

Læs mere

ma ti on to fr lø sø

ma ti on to fr lø sø Ventilen-nyt N ovember ma ti on to fr lø sø 1 Bowling 14-16.45 2 Hal 14-16 3 AFTEN Pigeklub (alle) 4 Svømning 5 6 7 AFTEN Hjemmehyg 8 9 Hal 14-16 10 AFTEN Svømmehal 11 Overnatning til lørdag 4-5 klasse

Læs mere

Årsmøde Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00

Årsmøde Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Årsmøde Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Hermed indkaldes til Årsmøde i Sports Acro Udvalget Søndag den 25. oktober 2015 kl. 10.00 Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse

Læs mere