Områderapport Svarprocent: 66,9% Antal besvarelser: 370 Områdeinstitution Hestkøb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områderapport Svarprocent: 66,9% Antal besvarelser: 370 Områdeinstitution Hestkøb"

Transkript

1 FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Områderapport Svarprocent: 66,9% Antal besvarelser: 370 Områdeinstitution Hestkøb

2 LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Besvarelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 30% svaret Meget tilfreds, 36% har svaret Tilfreds, 19% Hverken eller, 10% Utilfreds og 5% Meget utilfreds. Hvis procenttallet er under 1%, vil det ikke blive vist. Grundet afrundinger kan summen af de samlede procenter afvige fra 100% personer har besvaret spørgsmålet. Gennemsnitsscoren for spørgsmålet er 3,8. Den højest mulige score er 5 og den lavest mulige er 1. Hvis relevant, sammenlignes resultatet for det enkelte spørgsmål med relevante benchmark yderst til højre. I dette tilfælde sammenlignes der med en gennemsnitsscore på 3,6 fra en tidligere undersøgelse. Den gennemsnitlige tilfredshed i eksemplet er 3,8, derfor illustreres en positiv afvigelse på 0,2. Positiv afvigelse illustreres med grøn pil op ad, mens negativ afvigelse vises med en rød pil ned ad. Ingen afvigelse vises med 0 og en vandret grå pil. Forældretilfredshed 2018 Side 1 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

3 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis senere i rapporten. Til højre for figuren sammenlignes resultatet med kommunen og med egne historiske resultater, hvis dette er muligt. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Antal svar Gns. Sammenligninger SAMLET TILFREDSHED Den pædagogiske indsats ,0 Samarbejdet med personalet ,8 Børnene imellem ,0 De fysiske rammer ,9 Frokostmåltid Fleksibilitet og valgmuligheder ,7 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune Egne historiske resultater OBS: "Samlet tilfredshed" er ikke en samlet beregning på tværs af rapportens hovedområder, mens viser fordelingen og gennemsnittet af forældrenes svar på spørgsmålet "Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud?" Forældretilfredshed 2018 Side 2 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

4 SAMLET TILFREDSHED MED DAGTILBUDDET Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Antal svar Sammenligninger Meget tilfreds 33% Tilfreds 52% Hverken eller 9% Utilfreds 5% Meget utilfreds 1% % 25% 50% 75% 100% Rudersdal Kommune Egne historiske resultater OBS: I kolonnen 'Sammenligninger' vises der for hver svarkategori, hvor stor forskellen er i procentpoint mellem det pågældende resultat og det tilsvarende resultat for sammenligningsgrundlaget. Antal svar Gns. Sammenligninger Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Rudersdal Kommune Egne historiske resultater Forældretilfredshed 2018 Side 3 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

5 DE HØJESTE OG LAVESTE VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,4 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,2 4,2 Personalets omsorg for dit barn 4,2 Aktiviteterne i dagligdagen Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,5 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 3,5 Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune 3,4 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,3 Den tid, personalet har til dit barn 3, Forældretilfredshed 2018 Side 4 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

6 STØRSTE FORSKELLE IFT. BENCHMARK Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for forældrene afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til kommunen. Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 0,2 Frokostmåltidet samlet set Åbningstiderne Den tid, personalet har til dit barn -0,3 Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov -0,3 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven -0, Forældretilfredshed 2018 Side 5 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

7 STØRSTE FORSKELLE IFT. BENCHMARK Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for forældrene afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til egne historiske resultater. Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer Afstanden til daginstitutionen/dagplejen Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen Frokostmåltidet samlet set Placeringen af lukkedage Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet Åbningstiderne -0,3 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn -0, Forældretilfredshed 2018 Side 6 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

8 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (1) Antal svar Gns. Sammenligninger DEN PÆDAGOGISKE INDSATS ,0 Aktiviteterne i dagligdagen Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven ,8-0,3 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer ,2 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad ,2 Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov ,9-0,3 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune Egne historiske resultater Forældretilfredshed 2018 Side 7 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

9 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (2) Antal svar Gns. Sammenligninger DEN PÆDAGOGISKE INDSATS ,0 Den tid, personalet har til dit barn ,2-0,3 Personalets engagement i hverdagen Personalets omsorg for dit barn ,2 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles ,0 Personalets faglige niveau ,0 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn ,0 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune Egne historiske resultater Forældretilfredshed 2018 Side 8 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

10 SAMARBEJDET MED PERSONALET Antal svar Gns. Sammenligninger SAMARBEJDET MED PERSONALET ,8 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet ,9 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet ,6 Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter ,6 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter ,9 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn ,5-0,3 Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning % 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune Egne historiske resultater Forældretilfredshed 2018 Side 9 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

11 BØRNENE IMELLEM Antal svar Gns. Sammenligninger BØRNENE IMELLEM ,0 Dit barns forhold til de andre børn Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene ,0 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn ,0 Personalets indsats for at gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv % 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune Egne historiske resultater Forældretilfredshed 2018 Side 10 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

12 DE FYSISKE RAMMER Antal svar Gns. Sammenligninger DE FYSISKE RAMMER ,9 Åbningstiderne ,0-0,3 De fysiske rammer indendørs ,9 De udendørs faciliteter Rengøringsstandarden ,8 Indeklimaet ,7 Placeringen af lukkedage ,9 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune Egne historiske resultater Forældretilfredshed 2018 Side 11 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

13 FROKOSTMÅLTID Antal svar Gns. Sammenligninger Frokostmåltidet samlet set % 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune Egne historiske resultater Er frokostmåltidet arrangeret af kommunen eller af forældrebestyrelsen? Kommunen 4,0 Antal svar 154 Forældrebestyrelsen Tilfredshed med frokostmåltider 18 Er frokostmåltidet leveret udefra eller tilberedt i institutionen? Leveret udefra Antal svar 158 Tilberedt i institutionen Tilfredshed med frokostmåltid 4,2 145 OBS: Spørgsmål kun besvaret af forældre, hvis børn får tilbudt mad i daginstitutionen Forældretilfredshed 2018 Side 12 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

14 FLEKSIBILITET OG VALGMULIGHEDER Antal svar Gns. Sammenligninger FLEKSIBILITET OG VALGMULIGHEDER ,7 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer (daginstitution, dagpleje, privat pasning, mv.) ,8 0,2 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere ,5 Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune ,4 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen ,4 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder ,6 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen ,3 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune Egne historiske resultater OBS: Spørgsmål markeret med besvares kun af forældre, der inden for det seneste år har skullet vælge dagtilbudsplads. Forældretilfredshed 2018 Side 13 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

15 LOKALE SPØRGSMÅL Antal svar Gns. Sammenligninger Forældresamtalen tager udgangspunkt i dialogvurderingen ,9 Formidlingen af resultaterne af sprogvurderingen til forældresamtalen ved 3 og 5 år ,8 Formidlingen af pædagogfaglige overvejelser på BørneRuden ,6 Din egen indsats med at tale med dit barn om indholdet på BørneRuden ,8 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Rudersdal Kommune Egne historiske resultater Forældretilfredshed 2018 Side 14 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

16 VALG AF INSTITUTIONSPLADS Ved tildeling af dagtilbudsplads, hvilken prioritet var dit barns daginstitution/dagpleje? Antal svar Det var 1. prioritet 75% 277 Det var 2. prioritet 7% 27 Det var 3. prioritet 1% 5 Havde ingen særlige ønsker 4% 14 Pladsen var uønsket 0% 1 Det er ikke muligt at prioritere i kommunen 12% 46 0% 25% 50% 75% 100% I hvilken grad overvejer du at skifte dagtilbudsplads? I høj grad 2% Antal svar 9 I nogen grad 7% 27 Hverken/eller 4% 15 I mindre grad 11% 41 Slet ikke 75% 270 0% 25% 50% 75% 100% Forældretilfredshed 2018 Side 15 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

17 VALG AF INSTITUTIONSPLADS Hvilken type dagtilbud overvejer du at få dit barn flyttet til? Dagpleje 3% Antal svar 1 Vuggestue 8% 3 Aldersintegreret institution 19% 7 Børnehave 70% 26 0% 25% 50% 75% 100% Forældretilfredshed 2018 Side 16 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

18 VALG AF INSTITUTIONSPLADS Hvad er årsagerne til, at du overvejer at skifte dagtilbudsplads? Manglende trivsel 43% Antal svar 16 Adfærdsproblemer 11% 4 Den pædagogiske indsats 54% 20 Praktiske årsager, herunder lang afstand mellem hjem og dagtilbud 8% 3 Niveauet for forældrebetaling 0% 0 Den etniske/sociale sammensætning 3% 1 Ideologiske/religiøse årsager 0% 0 Åbningstider 16% 6 Samarbejdet med personalet 41% 15 Andre årsager 46% 17 0% 25% 50% 75% 100% Forældretilfredshed 2018 Side 17 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

19 RESULTATER OPDELT PÅ DAGINSTITUTION På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på daginstitution. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 besvarelser. Kategorier med under 5 besvarelser samles i en gruppe, "Øvrige". DAGINSTITUTION Abildgårde n Birkemose n Bistrup Have Lyngborgh ave Pilegården Stenhøjgår dsvej Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 4,0 4,4 4,2 4,0 3,9 4,5 Den pædagogiske indsats 3,9 3,9 3,8 4,3 4,0 Aktiviteterne i dagligdagen 3,9 4,2 4,2 4,0 4,0 4,4 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 3,9 3,7 3,9 3,7 3,8 3,6 3,8 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,3 4,4 4,0 3,9 4,4 4,2 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4,0 4,3 3,9 4,4 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 3,9 4,4 4,0 4,2 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,2 4,4 4,3 4,6 4,2 Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 3,9 4,0 4,0 3,8 3,8 4,2 3,9 Den tid, personalet har til dit barn 3,1 3,6 3,2 3,2 2,8 3,6 3,2 Personalets engagement i hverdagen 4,0 4,3 4,2 3,9 4,0 4,5 Personalets omsorg for dit barn 4,2 4,4 4,3 4,0 4,4 4,2 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 4,2 3,8 3,8 4,4 4,0 Personalets faglige niveau 4,0 4,0 4,2 4,0 3,9 4,3 4,0 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 3,8 4,2 3,9 3,8 4,4 4,0 Samarbejdet med personalet 3,8 3,9 3,8 3,8 3,7 4,2 3,8 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 3,8 4,0 3,9 3,8 4,3 3,9 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 3,6 3,8 3,5 3,4 3,5 3,9 3,6 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Forældretilfredshed 2018 Side 18 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

20 RESULTATER OPDELT PÅ DAGINSTITUTION DAGINSTITUTION Abildgårde n Birkemose n Bistrup Have Lyngborgh ave Pilegården Stenhøjgår dsvej Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter 3,6 3,8 3,6 3,5 3,6 3,7 3,6 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 3,8 4,0 3,8 3,8 4,2 3,9 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 3,8 3,4 3,1 3,6 3,1 4,0 3,5 Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,0 4,2 4,0 4,0 4,6 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,2 3,9 4,5 Børnene imellem 3,9 3,9 3,9 4,3 4,0 Dit barns forhold til de andre børn 4,0 4,3 4,3 4,0 4,3 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 3,8 4,0 3,9 3,8 4,3 4,0 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 3,9 4,0 3,9 3,9 4,2 4,0 Personalets indsats for at gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv 4,0 4,2 4,2 4,0 4,0 4,3 De fysiske rammer 3,6 4,2 3,6 4,0 3,8 4,2 3,9 Åbningstiderne 3,8 4,2 4,2 3,6 4,0 De fysiske rammer indendørs 3,7 4,3 3,2 4,2 3,9 4,3 3,9 De udendørs faciliteter 3,4 4,4 3,7 4,5 4,5 Rengøringsstandarden 3,7 4,2 3,7 3,8 3,2 4,2 3,8 Indeklimaet 3,5 3,1 3,9 3,7 4,0 3,7 Placeringen af lukkedage 3,8 3,9 3,9 3,8 4,2 3,9 Frokostmåltid 3,9 4,4 4,4 4,0 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Total Forældretilfredshed 2018 Side 19 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

21 RESULTATER OPDELT PÅ DAGINSTITUTION DAGINSTITUTION Abildgårde n Birkemose n Bistrup Have Lyngborgh ave Pilegården Stenhøjgår dsvej Fleksibilitet og valgmuligheder 3,5 3,8 3,7 3,7 3,6 3,9 3,7 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 3,8 3,6 3,8 3,5 3,8 4,5 3,8 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,2 3,7 3,5 3,4 3,5 4,2 3,5 Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune 2,9 3,8 3,2 3,8 3,7 2,8 3,4 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,5 4,5 4,5 4,3 4,6 4,4 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 3,4 3,8 3,8 3,3 3,5 3,9 3,6 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,1 3,5 3,3 3,5 3,2 3,2 3,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Total Forældretilfredshed 2018 Side 20 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

22 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER (1) På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på baggrundsspørgsmål. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 besvarelser. Kategorier med under 5 besvarelser samles i en gruppe, "Øvrige". ALDER 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år eller derover Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? 4,4 4,0 4,0 Den pædagogiske indsats 4,2 4,2 4,0 3,9 3,9 3,9 4,0 Aktiviteterne i dagligdagen 4,0 4,3 4,0 4,0 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 3,8 3,6 3,7 3,8 3,9 3,7 3,8 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,5 4,4 4,2 3,9 4,2 4,0 4,2 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4,3 4,3 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 4,3 4,3 4,0 4,2 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,4 4,6 4,3 4,0 4,2 Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 4,3 4,3 4,0 3,8 3,8 3,8 3,9 Den tid, personalet har til dit barn 4,0 3,5 3,2 3,1 3,1 3,0 3,2 Personalets engagement i hverdagen 4,3 4,4 4,0 4,0 4,0 Personalets omsorg for dit barn 4,3 4,5 4,3 4,2 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 4,2 4,3 3,9 4,0 3,9 4,0 Personalets faglige niveau 4,2 4,2 3,9 4,0 4,0 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 4,3 4,2 3,9 3,9 4,0 4,0 Samarbejdet med personalet 4,0 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,3 4,0 3,8 3,8 4,0 3,9 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 4,0 3,7 3,5 3,5 3,7 3,6 3,6 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Forældretilfredshed 2018 Side 21 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

23 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER (1) ALDER 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter 3,7 3,8 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 4,0 4,0 3,8 3,9 3,9 4,0 3,9 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 4,3 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,4 4,5 4,2 3,9 4,0 4,0 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,3 4,4 4,2 3,9 4,0 Børnene imellem 3,8 4,3 3,9 3,9 4,0 Dit barns forhold til de andre børn 3,5 4,3 4,2 4,2 4,0 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,0 4,3 3,7 4,0 3,8 4,0 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 3,9 4,3 4,0 3,9 4,0 3,9 4,0 Personalets indsats for at gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv 4,0 4,2 4,0 De fysiske rammer 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 Åbningstiderne 3,9 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 De fysiske rammer indendørs 3,9 4,0 3,9 3,8 3,9 De udendørs faciliteter 4,3 4,0 3,9 Rengøringsstandarden 3,4 3,7 3,8 3,6 4,0 3,7 3,8 Indeklimaet 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,8 3,7 Placeringen af lukkedage 3,9 4,0 3,9 4,0 3,9 3,9 Frokostmåltid 4,3 4,3 4,0 4,2 4,2 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 5 år eller derover Total Forældretilfredshed 2018 Side 22 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

24 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER (1) ALDER 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år Fleksibilitet og valgmuligheder 4,0 3,7 3,4 3,6 3,8 3,8 3,7 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 4,2 3,8 3,3 3,9 4,0 3,9 3,8 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 4,2 3,6 3,1 3,5 3,5 3,3 3,5 Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune 4,3 3,5 2,9 3,3 3,8 3,9 3,4 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,4 4,4 4,5 4,5 4,4 4,4 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 3,7 3,6 3,6 3,4 3,6 3,7 3,6 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,5 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 5 år eller derover Total Forældretilfredshed 2018 Side 23 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

25 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER (2) KØN Dreng Pige Total Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Den pædagogiske indsats 4,0 4,0 4,0 Aktiviteterne i dagligdagen Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 3,9 3,6 3,8 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,2 4,2 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4,2 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,2 4,3 4,2 Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 3,9 4,0 3,9 Den tid, personalet har til dit barn 3,2 3,2 3,2 Personalets engagement i hverdagen Personalets omsorg for dit barn 4,2 4,2 4,2 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 4,0 4,0 4,0 Personalets faglige niveau 4,0 4,0 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 4,0 4,0 4,0 Samarbejdet med personalet 3,9 3,8 3,8 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,0 3,9 3,9 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 3,6 3,6 3,6 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Forældretilfredshed 2018 Side 24 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

26 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER (2) KØN Dreng Pige Total Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter 3,7 3,5 3,6 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 4,0 3,9 3,9 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 3,5 3,4 3,5 Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,2 Børnene imellem 4,0 4,0 Dit barns forhold til de andre børn 4,2 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,0 3,9 4,0 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 4,0 3,9 4,0 Personalets indsats for at gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv De fysiske rammer 3,9 3,9 3,9 Åbningstiderne 4,0 4,0 4,0 De fysiske rammer indendørs 4,0 3,9 3,9 De udendørs faciliteter 4,0 Rengøringsstandarden 3,7 3,8 3,8 Indeklimaet 3,7 3,7 3,7 Placeringen af lukkedage 3,9 4,0 3,9 Frokostmåltid 4,2 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Forældretilfredshed 2018 Side 25 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

27 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER (2) KØN Dreng Pige Total Fleksibilitet og valgmuligheder 3,6 3,7 3,7 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 3,6 3,9 3,8 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,4 3,6 3,5 Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune 3,4 3,5 3,4 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,4 4,4 4,4 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 3,5 3,6 3,6 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,4 3,3 3,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Forældretilfredshed 2018 Side 26 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

28 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER (3) PRIMÆRT SPROG I HJEMMET Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Den pædagogiske indsats 4,0 4,0 4,0 Aktiviteterne i dagligdagen Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven 3,7 4,0 3,8 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,2 4,2 4,2 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 4,2 4,0 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 4,0 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,3 4,0 4,2 Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 3,9 3,9 Den tid, personalet har til dit barn 3,1 3,7 3,2 Personalets engagement i hverdagen 4,0 Personalets omsorg for dit barn 4,2 4,2 4,2 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 4,0 4,2 4,0 Personalets faglige niveau 4,0 4,2 4,0 Personalets pædagogiske indsats i forhold til dit barn 4,0 4,0 4,0 Samarbejdet med personalet 3,8 3,9 3,8 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 3,9 3,9 3,9 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 3,6 3,6 3,6 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Dansk Andet sprog Total Forældretilfredshed 2018 Side 27 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

29 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER (3) PRIMÆRT SPROG I HJEMMET Inddragelsen af dig/jer som forældre i dagtilbuddets aktiviteter 3,6 3,6 3,6 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 3,9 3,8 3,9 Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn 3,5 3,7 3,5 Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,3 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning Børnene imellem 4,0 4,0 Dit barns forhold til de andre børn 4,2 3,9 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 3,9 4,3 4,0 Personalets indsats til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 4,0 4,0 4,0 Personalets indsats for at gøre børnene i stand til at tage ansvar for sig selv 4,0 De fysiske rammer 3,9 4,0 3,9 Åbningstiderne 4,0 4,0 De fysiske rammer indendørs 3,9 4,0 3,9 De udendørs faciliteter 4,0 Rengøringsstandarden 3,8 3,7 3,8 Indeklimaet 3,7 3,7 Placeringen af lukkedage 3,9 3,9 Frokostmåltid 4,2 3,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Dansk Andet sprog Total Forældretilfredshed 2018 Side 28 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

30 RESULTATER OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER (3) PRIMÆRT SPROG I HJEMMET Fleksibilitet og valgmuligheder 3,6 4,0 3,7 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 3,7 4,5 3,8 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 3,5 4,2 3,5 Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune 3,4 4,0 3,4 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 4,4 4,6 4,4 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 3,6 3,5 3,6 Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen 3,4 3,2 3,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5 Dansk Andet sprog Total Forældretilfredshed 2018 Side 29 af 29 Områdeinstitution Hestkøb

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,3% Antal besvarelser: 64 Pilegården

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,3% Antal besvarelser: 64 Pilegården FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,3% Antal besvarelser: 64 Pilegården LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 99 Lyngborghave

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 99 Lyngborghave FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 99 Lyngborghave LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 59,6% Antal besvarelser: 59 Mælkebøtten

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 59,6% Antal besvarelser: 59 Mælkebøtten FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 59,6% Antal besvarelser: 59 Mælkebøtten LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 54 Abildgården

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 54 Abildgården FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 69,2% Antal besvarelser: 54 Abildgården LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,8% Antal besvarelser: 42 Sjælsø børnehus

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,8% Antal besvarelser: 42 Sjælsø børnehus FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 53,8% Antal besvarelser: Sjælsø børnehus LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Totalrapport Svarprocent: 73,7% Antal besvarelser: 42 Dagplejen

Totalrapport Svarprocent: 73,7% Antal besvarelser: 42 Dagplejen FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Totalrapport Svarprocent: 73,7% Antal besvarelser: 42 Dagplejen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Områderapport Svarprocent: 66,3% Antal besvarelser: 209 Områdeinstitution Birkehaven

Områderapport Svarprocent: 66,3% Antal besvarelser: 209 Områdeinstitution Birkehaven FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Områderapport Svarprocent: 66,3% Antal besvarelser: 209 Områdeinstitution Birkehaven LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 60,6% Antal besvarelser: 20 Søvej

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 60,6% Antal besvarelser: 20 Søvej FORÆLDRETILFREDSHED 18 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 6,6% Antal besvarelser: Søvej LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 85,7% Antal besvarelser: 48 Karethen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 85,7% Antal besvarelser: 48 Karethen FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 85,7% Antal besvarelser: 48 Karethen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: 34 Troldehøj

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: 34 Troldehøj FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 55,7% Antal besvarelser: Troldehøj LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 56,5% Antal besvarelser: 13 Gøngehuset

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 56,5% Antal besvarelser: 13 Gøngehuset FORÆLDRETILFREDSHED 218 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 56,5% Antal besvarelser: Gøngehuset LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 93,3% Antal besvarelser: 42 Sct. Georggårdens vuggestue

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 93,3% Antal besvarelser: 42 Sct. Georggårdens vuggestue FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 93,3% Antal besvarelser: Sct. Georggårdens vuggestue LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,2% Antal besvarelser: 48 Vangebovej børnehave

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,2% Antal besvarelser: 48 Vangebovej børnehave FORÆLDRETILFREDSHED 2018 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,2% Antal besvarelser: Vangebovej børnehave LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 59,3% Antal besvarelser: 16 Gazellen Ejsing

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 59,3% Antal besvarelser: 16 Gazellen Ejsing FORÆLDRETILFREDSHED 218 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 59,3% Antal besvarelser: Gazellen Ejsing LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,4% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 78,4% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,8% Antal besvarelser: 53 Engum Børnehave

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,8% Antal besvarelser: 53 Engum Børnehave FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,8% Antal besvarelser: Engum Børnehave LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 64,2% Antal besvarelser: 154 Galaksen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 64,2% Antal besvarelser: 154 Galaksen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 6% Antal besvarelser: 154 Galaksen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 82% Antal besvarelser: 71 Møllehuset

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 82% Antal besvarelser: 71 Møllehuset FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 82% Antal besvarelser: Møllehuset LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 8% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,2% Antal besvarelser: 56 Sneglehuset

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,2% Antal besvarelser: 56 Sneglehuset FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,2% Antal besvarelser: 56 Sneglehuset LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,3% Antal besvarelser: 75 Grangaard

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,3% Antal besvarelser: 75 Grangaard FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 89,3% Antal besvarelser: Grangaard LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 52% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 68,2% Antal besvarelser: 122 Børnehuset ved Banen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 68,2% Antal besvarelser: 122 Børnehuset ved Banen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 68,2% Antal besvarelser: Børnehuset ved Banen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 77,3% Antal besvarelser: 75 Oasen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 77,3% Antal besvarelser: 75 Oasen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 77,3% Antal besvarelser: 75 Oasen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,8% Antal besvarelser: 112 Skibet Børnehus

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,8% Antal besvarelser: 112 Skibet Børnehus FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 81,8% Antal besvarelser: 112 Skibet Børnehus LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 83,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,5% Antal besvarelser: 157 Skovgården

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,5% Antal besvarelser: 157 Skovgården FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,5% Antal besvarelser: Skovgården LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86,8% Antal besvarelser: 79 Mariehønen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86,8% Antal besvarelser: 79 Mariehønen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86,8% Antal besvarelser: 79 Mariehønen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 67,1% Antal besvarelser: 57 Bullerbo

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 67,1% Antal besvarelser: 57 Bullerbo FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 67,1% Antal besvarelser: 57 Bullerbo LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 87 Kernehuset

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: 87 Kernehuset FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 78,4% Antal besvarelser: Kernehuset LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 79,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 79,3% beelser: 341 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 79,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 92,5% Antal besvarelser: 123 Børnehuset Krystallen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 92,5% Antal besvarelser: 123 Børnehuset Krystallen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 92,5% Antal besvarelser: Børnehuset Krystallen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 72,8% Antal besvarelser: 59 Gadkjærgård

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 72,8% Antal besvarelser: 59 Gadkjærgård FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 72,8% Antal besvarelser: Gadkjærgård LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: 43 Børnehuset Karla Grøn

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: 43 Børnehuset Karla Grøn FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: Børnehuset Karla Grøn LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,2% Antal besvarelser: 96 Søndermarkens Børnehus

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,2% Antal besvarelser: 96 Søndermarkens Børnehus FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 8% Antal besvarelser: Søndermarkens Børnehus LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,5% Antal besvarelser: 120 Børnehuset Gaia

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,5% Antal besvarelser: 120 Børnehuset Gaia FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 84,5% Antal besvarelser: Børnehuset Gaia LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 91,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 91,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 9,9% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 87,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 87,7% beelser: 64 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 87,7% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 90,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 90,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 9,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 83% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,5% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 88,5% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80% Antal besvarelser: 36 Bøgen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80% Antal besvarelser: 36 Bøgen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80% Antal besvarelser: Bøgen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,4% Antal besvarelser: 86 Lilholtgaard

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,4% Antal besvarelser: 86 Lilholtgaard FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 80,4% Antal besvarelser: Lilholtgaard LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66,2% Områdeinstitution Hestkøb beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 66,2% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 92,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 92,4% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 92,4% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86% Antal besvarelser: 49 Kolbøtten

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86% Antal besvarelser: 49 Kolbøtten FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 86% Antal besvarelser: Kolbøtten LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: 129 Trip Trap Træsko

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: 129 Trip Trap Træsko FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: Trip Trap Træsko LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: 107 Børnegården Uhrhøj

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: 107 Børnegården Uhrhøj FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 75,4% Antal besvarelser: 107 Børnegården Uhrhøj LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 206 Svarprocent: 77,2% LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,4% Områdeinstitution Bøllemosen beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 16 Svarprocent: 71,4% Forældretilfredshed 16 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,4% Varde Kommune Antal besvarelser: 1.124 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 55,4% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 67,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 67,5% Områdeinstitution Bøllemosen beelser: 85 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 67,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,2% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 1 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 91,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 91,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 91,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,5% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 74,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,2% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 63,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 68% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,2% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 217 Svarprocent: 79,2% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 90,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 90,2% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent:,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 97,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 97,5% Områdeinstitution Skovkanten beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 97,5% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 87% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 217 Svarprocent: 87% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 1 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 94,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 94,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 94,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,1% Ulrikkenborg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

Afdelingsrapport Antal besvarelser: 46 Grønnedalen

Afdelingsrapport Antal besvarelser: 46 Grønnedalen FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Afdelingsrapport Antal besvarelser: LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til. Besvarelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Afdelingsrapport Antal besvarelser: 34 Solsikkegård

Afdelingsrapport Antal besvarelser: 34 Solsikkegård FORÆLDRETILFREDSHED 2019 Afdelingsrapport Antal besvarelser: LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til. Besvarelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,3% Lyngby og Hjortekær beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% Lyngby og Ulrikkenborg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: 19 Solen

Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: 19 Solen FORÆLDRETILFREDSHED 20 Daginstitutionsrapport Svarprocent: 63,3% Antal besvarelser: Solen LÆSEVEJLEDNING I figuren vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5% Lyngby og Hjortekær beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 79,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

LÆSEVEJLEDNING. Forældretilfredshed 2017 Børnehuset Eremitagen Daginstitutionsrapport

LÆSEVEJLEDNING. Forældretilfredshed 2017 Børnehuset Eremitagen Daginstitutionsrapport rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Besvarelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen. det viste eksempel har

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,4% Gladsaxe Kommune Antal besvarelser: 104 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 60% Lyngby og Ulrikkenborg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere