Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF"

Transkript

1 Formalia SRO pa Svendborg Gymnasium og HF På SG skal alle gymnasieelever i 2.g lave en studieretningsopgave i to studieretningsfag. Omfang Bedømmelse Opgavens indhold o Titelblad/forside o Abstract o Indholdsfortegnelse o Indledning o Behandling af problem o Konklusion Opgavens dokumentation o Litteraturhenvisning/fodnoter o Citater o Forklarende noter o Film/lyd o Illustrationer o Kilde og Litteraturliste Før du afleverer Plagiat/snyd Formålet er beskrevet i bekendtgørelsen at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning. Ved at kombinere forskellige faglige tilgange og discipliner, som forstærker den faglige fordybelse, skal eleverne demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant baggrundsstof, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt og metodisk grundlag. I arbejdet med studieretningsprojektet styrker eleverne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig og kompleks problemstilling.

2 Omfang Opgaven skal normalt fylde 8-10 sider (eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag). En side defineres som 2400 anslag (hvilket betyder tegn + mellemrum). Bedømmelse Faglærerne bedømmer opgaven ud fra en faglig helhedsvurdering. Der gives én karakter (12-skala), som indgår i fastlæggelsen af årskarakteren i fagene. I bedømmelsen af opgaven lægges der vægt på: At du viser evne til at fordybe dig faglig og til at sætte dig ind i nye faglige områder. At du kan udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke din evne til at fordybe dig fagligt. At du behersker relevante faglige mål i de studieretningsfag, du vælger. At du kan udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale. At du demonstrerer evne til faglig formidling. At du kan besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellemproblemformuleringen og opgavebesvarelsen. At du behersker fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse). Opgavens Indhold Titelblad / forside I opgaven skal findes det titelblad, som du får udleveret af skolen. Dette indeholder opgavens fulde titel, dit og skolens navn, klasse, samt dato for aflevering. Herudover må du gerne lave en forside eventuelt med billede. Abstract Opgaven skal indeholde et resumé på engelsk et abstract. Dette skal i koncentreret og sammenhængende form præsentere opgavebesvarelsens vigtigste elementer. Resuméet skal i sig selv udgøre en meningsfuld helhed og kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Det vil i de fleste tilfælde kunne rummes på linjer, og det anbringes lige efter titelsiden. Resuméet bør indeholde en præsentation af opgaveformuleringen samt de væsentligste resultater og konklusioner. (The following paper examines how integration is dealt with in Great Britain through analysis and discussion. It has its starting point in stating various theories in social science, in relation to integration and cultural meetings. The theories are later used in the analysis and discussion. The

3 explained theories merge into an analysis of the short story My son the Fanatic where the paper examines how integration is thematized. This is shown in the analyzation of the main characters Parvez and Ali. The character, Ali, is an example of how Muslim Brits can develop towards extremism as a result of unsuccessful integration. Furthermore, the paper discusses how integration is being solved by the help of involving political attitudes and illustrations of what the society looks like in reality. In conclusion the paper finds that there is a great distance between political theories and practice in Great Britain. Indholdsfortegnelse I indholdsfortegnelsen skal alle kapitel- og afsnitsoverskrifter anføres. Meningen er, at man skal kunne overskue dispositionen i opgaven og nemt kunne finde frem til bestemte afsnit. Husk også at skrive sidetal inde i opgaven. NB! I Microsoft Word har du mulighed for at indsætte automatisk indholdsfortegnelse. Se instruktion for mac her Og for PC her her Her er et eksempel på, hvordan det kan gøres: Abstract... 1 Indledning:... 3 Særlige problemstillinger for etniske unge ift. identitet... 3 Hvad er identitetsdannelse?... 3 Det senmoderne samfunds individualisering... 4 Forskellige identiteter... 6 All-American Muslim... 6 Hvad er et reality-program?... 6 Programmets intention... 7 Anslag... 7 Drama... 8 Amerikanske værdier... 8 Konflikt i forhold til den hjemlige kultur... 9 Mødet mellem kulturer Diskussion Amerikanske værdier Muslim-American identity... 11

4 Konklusion Bibliografi Bilag Indledning I indledningen introducerer du dit emne og den problemformulering, du har lavet. Lad være med at bruge en side på at forklare, hvorfor du har valgt emnet, men gør i stedet rede for, hvordan du agter at løse dit stillede problem. Skriv i sammenhængende tekst, ikke i punktform. (Fra en opgave om identitetsdannelse) Der er mange forskellige grunde til at etniske unge kan komme i konflikt i løbet af deres identitetsdannelse, når de møder et fremmed samfund og kultur. I denne opgave vil jeg med udgangspunkt i spansk og psykologi behandle emnet om hvilke potentielle forhindringer der er givet for etniske unge, som er kommet til et nyt samfund i den vestlige verden. Denne integration betyder, at de bliver nødt til at give afkald på traditioner, normer og kultur, som de er opvokset i den primære socialisering. Ved at inddrage relevante psykologiske teorier, som understøtter mine observationer og tolkninger af forskellige problematikker, vil jeg analysere udvalgte tekststykker og redegøre for etniske unges opførsel i den fremmede kultur. Behandling af problem Det er denne del af opgaven, der skal vise, at du kan arbejde fagligt med dit emne og materiale. Du skal vise, at du kan slå ned i teksterne og sammenligne, uddybe, argumentere, dokumentere, diskutere og perspektivere dine faglige pointer. Her arbejder man på taksonomiske niveauer dvs. det er i denne del af opgaven, du arbejder med korte redegørelser, masser af analyse og vurderinger/diskussion/perspektiveringer osv. Det er her, eventuelt eksperimentelt arbejde skal beskrives og anvendes. Redegørelse: (fra en opgave om integration) Der findes tre former for integration: pluralistisk integration, assimilation og segregation. Pluralistisk integration er kort sagt, at man tager det gode fra begge kulturer. Minoriteten kan fastholde dets traditioner, normer og værdier, men indvandrerne skal samtidig tilpasse sig [majoritetens] samfund på centrale områder som sprog og overholde landets love osv. 1 Assimilation er, når kulturforskelle ophæves. Minoriteten fralægger sig dets oprindelige kultur og tilegner sig i stedet majoritetens kultur, sprog og værdier. Assimilation betyder at ensliggøre og tilpasse sig, og er den proces, hvorved en kultur gradvis inkorporeres i en anden 2. Segregation er, når kulturer fungerer i total adskillelse, selvom de 1 Brøndum, Peter og Thor Banke Hansen: Luk samfundet op. Side udg. Columbus, (Bog) 2 Assimilation. Udgivet af Gyldendal - Den Store Danske. Internetadresse: - Besøgt d (Internet)

5 forekommer i samme land eller område 1. Eksempler på samfund hvor segregation har fungeret i praksis er apartheidsystemet i Sydafrika eller raceadskillelsen i USA. Argumentation: (fra en opgave om etniske minoriteter) Begge personer er produkter, af de normer og værdier de er blevet opdraget til at følge. Pavrez er flyttet fra Pakistan, og tager stor afstand fra muslimske levevis for at optage den engelske. Modsat tager Ali afstand fra den vestlige tankegang som han er blevet opdraget med, og søger tryghed i sin oprindelse. Novellen afspejler altså en etniske minoritetsungs forsøg på at danne en selvstændig identitet der ikke nødvendigvis stemmer overens med det multikulturelle England. Dette leder til en ekstrem dyrkning af Islam. En fanatisk dyrkelse. Denne fanatisme er Ali ikke alene om, for Pavrez manglende accept af sin søns valg leder også til fanatisme, og det ender med, at Ali slår hånden af Pavrez. Analyse: (fra en opgave om ungdom og identitet) Ordvalget i teksten understreger, at det er en personlig kommentar. På side 211 i linje 26 står Mit fünf Jahren konnte ich absolut fließend und fehlerfrei den Koran rezitieren( ) Konstruktionen af ordene absolut fließend und fehlerfrei indikerer, at Aisha Ugurlu ønsker at understrege meget tydeligt, at hendes forældre har terpet Koranen med hende og hendes søskende, og at børnene kunne fremføre den uden at tøve, hvilket ikke var typisk for børn, som var så små, som de var. Flere steder i teksten bruger Aisha Ugurlu ord med negative konnotationer. På side 212 i linje 26 bruger hun formuleringen ellenlange Gebete om hvad hun og hendes søskende skulle gøre, som de andre børn hun kendte i børnehaven ikke skulle. Ordet ellenlange har en negativ konnotation, som om noget er for uoverskueligt, og det bruges i negativ kontekst. Diskussion: (fra en opgave om ungdom og identitetsdannelse) At kvinder tyer til et tørklæde for at fastholde deres identitet, er parallelt med Aisha Uğurlus brug af tørklædet. Aisha bruger netop tørklædet for at skabe en identitet omkring det. Aminah udtaler dog tidligere i debatten: Debatten handler mere om holdninger, værdier og selvforståelse, end om religionsfrihed og tørklæder. 3 Hvis der tages udgangspunkt i Dorte Marie Søndegaards tankegang omkring køn og i Aishas historie, giver det også mening at tørklædet er en del af individets selvforståelse. Hvis identitet, såvel som køn er en social konstruktion bliver tørklædet ligeså meget et symbol på selvforståelse, som et symbol på religion. Samtidigt med det, må religion opfattes som værende en stor del stor del af individets selvforståelse. Men hvis man samtidigt fjernede retten til at gå med tørklæde på arbejdspladser, ville der heller ikke være nogen chance for at muslimske kvinder kunne blive forulempet på baggrund af deres tørklæde, men samtidigt ville det være en accept af assimilation. Perspektivering: (fra en opgave om navigationens betydning for England som søfartsnation) I en artikel fra avisen The Telegraph findes en nylig undersøgelse fra Oxford University. Den mener at kunne konkludere, at sangen i stedet er en decideret smædesang med det formål at få en modvægt til kongens magtposition 4. Med den læsning kan man se tyranerne som kongen og hans 3 Tørklæder, identitet og selvforståelse, side 1, linje (Rule Britannia was 'Royal revolt' song against King George II, 2012)

6 politikere. De gamle pronominer thee, thine og thou der indgår mange gange i teksten, kan dermed læses som en henvendelse til de enkelte individer, i stedet for landet som helhed. Set i nutidens lys, kan den patriotiske tekst fremstå lidt anderledes. Den amerikanske komponist Leonard Slatkin mener at teksten er forældet og symboliserer en fanatisk patriotisme 5. Der er dog ingen tvivl om at sangen har en vigtig plads i den britiske kulturarv og giver et indblik i den stolte fædrelandsfølelse, som den repræsenterede i victoriatiden. Vurdering: (fra en opgave om etnicitet og nationalisme) I et demokrati er det som regel flertallet, der bestemmer, med andre ord bliver beslutningerne baseret på at komme flest muligt mennesker til gode. Men i situationer som den situation, der er i Storbritannien, hvor det er enorme antal af immigranter der flytter til landet, kan den bosatte engelske befolkning godt komme til at føle sig truet og derfor sætte sig imod demokratiet, fordi de føler at politiker bør tage deres parti i stedet for at bruge energi på at integrere immigranter i det samfund de ser som deres. Denne modstand kan gøre at der blandt de etniske briter opstår tvivl omkring hvorvidt demokrati er den rette måde at gøre tingene på i forhold til integration. Ydermere kan man sige, at demokratiet ikke kommer den uenige blandt de etniske briter, da de efterhånden vil blive en minoritet i forhold til antallet af immigranter og de etniske briter der støtter op omkring immigration. Derfor kan de etniske englændere måske få en følelse af at deres land er blevet taget frem dem, og at demokratiet ikke har noget formål når de alligevel ikke bliver hørt, fordi de er på vej mod at blive til en minoritet i befolkningen. Konklusion Når du når til konklusionen, skal de spørgsmål, der blev rejst i opgaveformuleringen, være besvaret. Du skal have fundet en løsning på din problemformulering. Konklusionen skal være fagligt baseret. Den skal altså, med udgangspunkt i problemformuleringen, kort og klart fortælle læseren, hvad du er nået frem til som svar på de spørgsmål, du stillede. Du skal IKKE bruge afsnittet til at underholde læseren med, hvad du selv har fået ud af opgaven, eller hvad du egentlig mener om noget. Konklusion: (fra en opgave om navigationens betydning for England som søfartsnation) Med matematiske værktøjer er det lykkedes at genskabe positionsudregninger som de i teorien kunne have set ud under kolonitiden. Det blev klart at præcise målinger har afgørende betydning i særlig grad for længdegraden der voldte problemer helt op til 1700-tallet, hvorefter man endelig konstruerede et præcist ur. Man kan desuden konkludere at evnen til præcist at kunne bestemme sin position har været særdeles vigtig for England som kolonimagt. Det hjalp eksempelvis James Cook på hans anden rejse der udforskede den sydlige halvkugle. En af de store forskelle lå i, at man nu blev i stand til at drive faste og effektive ruter til verdens destinationer, hvorved det blev muligt at drive handel. Den engelske flåde voksede sig enorm og var i stand til at erobre land over hele verden. Disse kolonier bragte vigtige og eftertragtede handelsvarer til briterne, som gjorde dem utrolig magtfulde. Briternes position som stormagt er desuden tydelig at mærke i den engelske litteratur, hvor man finder patriotiske sange som Rule Britannia, der opildner den engelske dominans. Digtet The white man s burden giver desuden 5 (Proms conductor derides Britannia, 2002)

7 et indblik i imperialismens tanker, der var præget af et nedladende syn på indfødte og et tilsyneladende ønsker om at hjælpe dem. Opgavens dokumentation Litteraturhenvisning/fodnoter Det er meget vigtigt, at din opgave er dokumenteret det er det, der gør det til en faglig opgave og ikke bare noget, du mener. Du låner/overtager store dele af din viden fra andre derfor skal du henvise til steder i litteraturen, hvor du har lånt. Hver gang du låner centrale oplysninger, en anden forfatters konklusioner eller vigtige taloplysninger, skal du henvise til det nøjagtige sted, du har lånt det, så din læser kan finde det. Fodnoten sættes til slut i det afsnit, hvor indholdet er hentet fra en given bog. Lad være med at lave for lange passager uden noter. Der skal sættes noter til alt undtagen generel viden. Fodnote: (fra en opgave om integration) Den kulturelle integration handler om den etniske minoritets evne til at tilegne sig elementer af landets kultur i deres egen kultur, samt at optage samfundets værdier og normer. Social integration handler om etniske minoriteters deltagelse i det sociale liv, og hvordan majoritetsbefolkningen giver dem plads til dette. Økonomisk integration omhandler indvandrernes deltagelse på arbejdsmarkedet, og hvordan majoritetsbefolkningen tager imod indvandrere på arbejdsmarkedet. Juridisk integration omfatter landets udlændingelov og indvandres omgang med loven. Disse fire dimensioner af integration kan finde sted i forskellige steder i dagligdagen 6. Citater Når du bruger citater, er det vigtigt, at du citerer 100 % korrekt. Citater skal ALTID have en fodnote umiddelbart efter citatets afslutning og det er en rigtig god ide at sætte citater i kursiv det letter læsningen. Citater: (fra en opgave om integration) I talen sidestiller Robert Cook det at være britisk med at være åben over for andre kulturer. Han stiller sig selv enig i, at England er et multikulturelt land, og ikke kun et land bestående og kendetegnet ved dets oprindelige hvide folk: The British are not a race, but a gathering of countless different races and communities. 7 Han mener altså ikke, at nationaliteten skal vurderes ud fra race and ethnicity, but must be based on shared ideals and aspirations. 8 6 Petersen, Margit Anne og Simonsen Puri, Stine: Billeder på integration. S Cook, Robin: Chicken tika masala. Bilag 1, side 1. 8 Cook, Robin: Chicken tika masala. Bilag 1, side 2

8 Forklarende noter En note kan også bruges til at forklare noget, du synes ikke passer ind i selve opgaven, men som dog er så vigtigt, at du lige vil indskyde en bemærkning i forhold til forståelsen af et ord eller en sætning. (Fra en opgave om integration) Der bliver færre jobs til de etniske briter 9, eftersom mange immigranter får det arbejde der er. Film/lyd Bruger du film eller lyd skal du lave en meget præcis angivelse af nøjagtig hvor i kilden, du har dine informationer fra. Da rektor i samtalen siger Tú has visto alguien aquí que lo lleve? 10 zoomer kameraet ud til total perspektiv. Illustrationer Illustrationer skal have en funktion i opgaven, dvs. du skal anvende dem og kommentere dem ellers er de uinteressante i din opgave. Der skal også litteraturhenvisning til alle illustrationer. 9 Dvs. De briter, der er født af britiske forældre, der gennem generationer har været briter. 10 Hiyab, kortfilm, uploadet :30

9 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 11 Kilde- og litteraturliste ALT det materiale, du benytter, skal skrives i alfabetisk rækkefølge i litteraturlisten med angivelse af forfatter, fuld titel, evt. udgave, udgivelsessted og årstal samt præcis adresse og dato for besøg, hvis du bruger kilder fra Internettet. Når du bruger materiale fra nettet, skal du indledningsvis angive, hvad siden handler om, enten ved at skrive sidens titel eller emne og meget gerne angive afsenderen på siden. Bøger: Petersen, Margit Anne og Simonsen Puri, Stine: Billeder på integration. 1. udg. Systime, Skovman,. Politikens verdenshistorie (3. ed.). JP/Politikens Forlagshus A/S Sobel, D.: Manden der målte længdegraden. Valby: Borgens Forlag A/S Vestergaard, E.: Astronomisk navigation. Jelling: Jelling Bogtrykkeri A/S Netmateriale: Celestial Navigation Fundamentals. Udgivet af Omar F. Reis. - Besøgt d (Internet) Kvadrantens Historie. Udgivet af geomat. istorie.htm - Besøgt d (Internet) Navigation (Navigation til søs - Terrestrisk navigation). Udgivet af Gyldendal. n/navigation/navigation_(navigation_til_s%c3%b8s)/navigation_(navigation_til_s% C3%B8s_-_Terrestrisk_navigation) - Besøgt d (Internet) Timevinkel. Udgivet af Wikipedia. - Besøgt d (Internet) 11 Vestergaard: Astronomisk navigation 1997, s. 18

10 Før du afleverer Det er vigtigt, at man får læst korrekturer på opgaver, inden man afleverer. Det bør gøres af flere omgange. Du bør læse opgaven igennem selv med kritiske øjne, og du kan få en til at læse opgaven igennem og rette stave- og tegnsætningsfejl og sproglige uklarheder. Når opgaven er printet ud, skal du se den igennem igen. Ser den ud som på skærmen? Er der sidetal på? Er billeder og eventuelle formler, som de skal være? Plagiat/snyd Fodnoter er en vigtig del af ikke at plagiere skrive af /snyde men hvordan sikre du dig mod det? Når du læser og tager noter så husk citationstegn omkring alle de citater, som du kopierer direkte over i dine noter, og som du måske vil bruge senere. Og husk at notere, hvilken side det stod på. Ellers er det svært at finde bagefter, når du skal lave henvisningen. Når du skriver, er det bedst at skubbe dine bøger og papirer væk. Ellers smitter sproget i kilden let af, så det bliver en blanding af dit eget og noget mere eller mindre lånt og det er altid noget rod. Husk at det ikke kun er formuleringerne du ikke må plagiere. Det gælder også struktur, argumenter, illustrationer og data formidlingogmetode.files.wordpress.com/2011/11/apa-modellen.ppt

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 3, 5, 6 og 7 pa Svendborg Gymnasium og HF I almen studieforberedelse (AT) arbejdes med sager/temaer/problemer, hvis belysning kræver flere fag, og hvor arbejdet samtidig er med til at kaste

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Af Camilla Olsen og Liv Østergaard for Videnscenter for Transkulturel Psykiatri januar 2006

Af Camilla Olsen og Liv Østergaard for Videnscenter for Transkulturel Psykiatri januar 2006 En empirisk undersøgelse af hvordan fokus på migrationsprocesser og familiestrukturer kan bidrage i behandlingen af psykisk syge patienter med anden etnisk baggrund end dansk Af Camilla Olsen og Liv Østergaard

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier En kvalitativ undersøgelse af hverdagslivet blandt familier i Danmark med pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

AT VÆRE MUSLIMSK KVINDE I DANMARK

AT VÆRE MUSLIMSK KVINDE I DANMARK AT VÆRE MUSLIMSK KVINDE I DANMARK Rapport udarbejdet af Maïa Consult for Ligestillingsafdelingen under Velfærdsministeriet Februar 2009 AT VÆRE MUSLIMSK KVINDE I DANMARK Baggrundsundersøgelse om muslimske

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

Interaktionen mellem individ, rum og oplevelse - set i forhold til performancelitteratur. Bachelor opgave i informationsvidenskab og kulturformidling

Interaktionen mellem individ, rum og oplevelse - set i forhold til performancelitteratur. Bachelor opgave i informationsvidenskab og kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Interaktionen mellem individ, rum og oplevelse - set i forhold til performancelitteratur. Bachelor opgave i informationsvidenskab

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

At blive en del af en arbejdsplads om sprog og læring i praksis

At blive en del af en arbejdsplads om sprog og læring i praksis At blive en del af en arbejdsplads om sprog og læring i praksis Marianne Søgaard Sørensen Anne Holmen Institut for Pædagogisk Antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet 1 Forord LO tog i sommeren 2001

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere