BH + IBGH 1-3. Prøve Mindstealder Adgangskrav BH 15 måneder - IBGH 1 15 måneder BH IBGH 2 15 måneder IBGH1 IBGH 3 15 måneder IBGH2 el. UPR1 el.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BH + IBGH 1-3. Prøve Mindstealder Adgangskrav BH 15 måneder - IBGH 1 15 måneder BH IBGH 2 15 måneder IBGH1 IBGH 3 15 måneder IBGH2 el. UPR1 el."

Transkript

1 BH + IBGH 1-3 Adgangsbestemmelser På dagen for prøvearrangementet skal hunden have opnået den foreskrevne alder. Der kan ikke gøres nogen undtagelser. Bestået BH efter de nationale regler er adgangskrav. En HF må højst fremføre 2 hunde til prøve. Prøve Mindstealder Adgangskrav BH 15 måneder - IBGH 1 15 måneder BH IBGH 2 15 måneder IBGH1 IBGH 3 15 måneder IBGH2 el. UPR1 el. Enheder IGP1 BH (færdselsprøve) IBGH 1-3 (Ny type prøve, hvori der kan afholdes konkurrencer. I bedømmelsen vægtes samarbejdet) hver 2 enheder hver 1 enhed Tilladt 36 enheder pr. dag pr. dommer En HF må højst fremføre 2 hunde til prøve. Halsbånd / line / mundkurv Hunden skal fremføres med et enradet, løst liggende og langleddet kædehalsbånd. Ved BH er læderhalsbånd, stofhalsbånd eller brystsele tilladt dog er brystsele ikke tilladt ved IBGH 1-3. Der skal medføres en line, som bæres med låsen væk fra hunden eller ude af syne. Bestemelser for de enkelte prøver BH Færdselsprøve Almene bestemmelser Tilladt er hunde i alle racer og størrelser. Alderskravet fastlægges af landsorganisationen, men må ikke være under 12 måneder. Hunde, der ikke opnår de krævede 70 % af pointene i del A, kan ikke fremføres i del B (færdselsdelen). Ved prøvens afslutning bekendtgøres hverken prædikater eller point, dommeren tildeler alene bestået eller ikke bestået. Prøven er bestået, når der er opnået mindst 70 % af pointene i del A, og når dommeren har vurderet øvelserne i del B som tilstrækkelige. Det er tilladt for dommeren, på opfordring fra arrangøren, at foretage en rangering af deltagerne i forbindelse med en sejrsceremoni. BH er forudsætning for alle andre prøver i denne prøvefor ordning. Der er ingen tidsfrister for genaflæggelse af prøven, der kan dog kun aflægges én prøve pr. prøve termin (2 dages prøver). Ethvert prøveresultat skal uanset resultatet indføres i alle prøvepapirer. Prøvebeskrivelse Skudligegyldigheden afprøves ikke i Færdselsprøven. Øvelseskrav i henhold til øvelsesbeskrivelserne i den almene del: Færdselsprøve på en træningsplads samlet pointtal 60 Lineføring Fri ved fod Bemærk særlig bestemmelse for BH i den almene del 15 point 15 point Side 1 af 8

2 Sid-øvelse Bemærk særlig bestemmelse for BH i den almene del Afdækning med indkald Bemærk særlig bestemmelse for BH i den almene del Afdækning med afledning Prøve i færdsel 10 point 10 point 10 point Alment De efterfølgende øvelser aflægges uden for træningspladsen i et egnet område inden for en sammenhæn- gende bebyggelse. Dommeren fastlægger sammen med PL, hvor og hvordan øvelserne gennemføres i de trafikale områder (gader, veje og pladser). Den offentlige trafik må ikke generes. Gennemførelsen af denne del kræver god tid på grund af dennes specielle karakter. Kravene til prøven må ikke nedsættes på grund af for mange tilmeldte hunde. Der gives ikke point i denne del, men helhedsindtrykket af hundens adfærd i de enkelte øvelser er afgørende for, om hunden skal bestå eller ikke. De efterfølgende øvelser er oplæg/ideer, og dommeren har mulighed for at variere og tilpasse øvelserne efter de stedlige givne forhold. Dommeren har ret til, ved tvivl i bedømmelsen af hundene, at kræve øvelserne gentaget henholdsvis variere øvelserne. Prøveforløb: Møde med persongruppe På dommerens anvisning går HF med sin hund i line hen ad et fortov. Dommeren følger efter i en passende afstand. Hunden skal villigt følge HF på dennes venstre side med skulderen ud for HF s knæ og i løst hængende line. Hunden skal forholde sig roligt og ligegyldig over for fodgængere og kørende færdsel. På sin vej bliver HF strejfet af en person (hjælper/hj), der løber forbi. Hunden skal forholde sig neutral og upåvirket af hændelsen. HF og hund går videre ind i en afslappet persongruppe på mindst 6 personer. En af personerne tiltaler og hilser på HF ved at give hånd. Hunden må herunder på tegn fra HF lægge eller sætte sig, men skal forholde sig roligt under den korte samtale. Møde med cyklister HF går med sin hund i line hen ad en vej og overhales bagfra af en cyklist (HJ), der ringer med cykelklokken, idet denne kører forbi. I stor afstand vender cyklisten om, kører imod hund og HF og ringer endnu en gang med cykelklokken. Øvelsen skal foregå således, at hunden befinder sig mellem HF og cyklist. Hunden skal forholde sig upåvirket over for cyklisten. Møde med biler HF går med sin hund i line forbi adskillige biler. Under passagen startes en af bilerne. Ved en anden bil smæk- kes bildøren. Mens hund og HF går videre, stopper en bil ved siden af ekvipagen, sideruden rulles ned, og chaufføren spørger HF om en oplysning. Hunden må herunder, på tegn fra HF, lægge eller sætte sig. Hunden skal forholde sig roligt og upåvirket over for biler og trafikstøj. Møde med joggere / rulleskøjteløbere HF går med sin hund i line ad en rolig vej. Mindst to joggere / løbere overhaler ekvipagen uden at mindske tempoet. Efter joggerne / løberne er væk, passerer på ny en jogger/løber, denne gang imod hund og HF. Joggeren/løberen løber forbi uden at sætte hastigheden ned. Hunden behøver ikke at følge HF korrekt på plads, men må ikke genere de forbipasserende. Det er tilladt, at HF under mødet med de forbipasserende kommanderer hunden i sid- eller dækposition. Løberne kan erstattes af rulleskøjteløbere. Møde med andre hunde Hunden skal forholde sig neutralt ved såvel bagfrakommende (overhalende), som forfrakommende hund og hundefører. HF kan under mødet anvende kommandoen plads flere gange eller kommandere hunden i sid eller dæk. Hundens adfærd, når den er alene i kort tid herunder adfærd over for andre dyr På dommerens anvisning går HF med hunden i line hen ad et fortov i en gade med moderat færdsel. Side 2 af 8

3 Efter at have gået et stykke tid, og på tegn fra dommeren, stopper HF op og fastgør linen til et gærde, en afbindingsring eller lignende. HF går herefter ind i en forretning eller opgang, således at HF er ude af syne for hunden. Hunden må stå, sidde eller ligge. Mens HF er borte, går en fodgænger (HJ) med en anden hund i line forbi den afbundne hund i en afstand af ca. 5 skridt. Den afbundne hund skal, mens HF er borte, forholde sig roligt. Den skal lade den forbiførte hund (der ikke må være en slagsbror) passere uden at vise aggression (kraftige rusk i linen eller vedvarende gøen). På anvisning af dommeren afhentes hunden. Anmærkning: Det er op til dommeren, om denne vil lade den enkelte hund gennemføre alle øvelser, eller denne vil lade alle hundene afvikle en øvelse, inden de går videre til den næste. Opdeling og pointtildeling af øvelserne på de enkelte prøvetrin Øvelse IBGH 1 IBGH 2 IBGH 3 Lineføring 30 Point 20 Point Fri ved fod 30 Point 20 Point 20 Point øvelse 1 Sid under bevægelse 15 Point 15 Point 10 Point øvelse 2 Afdækning med indkald 15 Point 15 Point 10 Point øvelse 3 Stå under gang Point øvelse 4 Apport på jorden - 10 Point 15 Point øvelse 5 Apport over skrå springbræt 140 cm Fremadsendelse med afdækning Afdækning med afledning Point øvelse 6-10 Point 10 Point 10 Point 10 Point 10 Point I alt 100 Point 100 Point 100 Point Muligheder i IBGH 3 Rækkefølgen af øvelserne 2 til 6 bliver fastlagt af dommeren ved lodtrækning blandt de fem varianter: Variant 1: Øvelse 2, 4, 5, 6, 3 Variant 2: Øvelse 4, 3, 6, 2, 5 Variant 3: Øvelse 6, 4, 5, 3, 2 Variant 4: Øvelse 3, 2, 6, 5, 4 Variant 5: Øvelse 5, 6, 3, 2, 4 Alle deltagere skal udføre øvelserne fra 2 til 6 i samme rækkefølge. Side 3 af 8

4 Tilmelding Ved starten af gruppe B præsenterer HF sig med sin hund for dommeren, der hilser på denne. Dette sker i IBGH1 og 2 med hunden i line og i IBGH 3 fri ved fod. Start og slut på øvelser Dommere giver tegn til start af en øvelse. Alt såsom vendinger, stop, skift af gangart osv. skal udføres uden anvisninger. Den foreskrevne pause på ca. 3 sekunder skal overholdes, f.eks. når hunden sidder foran og skifter til slutgrundstilling, holder apportbukken og afleverer foran og ved ros af hunden før en ny øvelse. Skulle en HF glemme en øvelse, bliver denne opfordret til at udføre den manglende øvelse. Der trækkes ikke point. En udeladelse af deløvelser har indflydelse på bedømmelsen. Udførelse / grundstilling Alle øvelser starter og slutter med en GST. Startgrundstilling må før hver øvelse kun indtages en gang fremad. I GST skal hunden sidde på HF s venstre side med opmærksomhed på HF med skulderbladet ud for HF s knæ. I GST må HF ikke stå i bredstående stilling, og begge arme skal holdes løst langs kroppen. Øvelsesafvikling Fra GST udføres afvikling af øvelserne Sid under gang, Afdækning med indkald, Stå under bevægelse og Fremadsendelse med afdækning. Der skal være mindst 10 og højst 15 skridt, før kommando afgives. Afhentning Ved øvelser, hvor hunden skal afhentes, kan HF træde hen til hunden forfra eller bagfra. Indkald / sidde foran / skift til slutgrundstilling Ved indkald kan hundens navn også anvendes i stedet for kommandoen her. Hundens navn i forbindelse med indkaldskommando betragtes som dobbeltkommando. Hunden skal frejdigt, målrettet og direkte komme ind til HF og sætte sig tæt og lige foran. På kommandoen plads skal hunden gå direkte i slutgrundstilling. Den kan udføres ved at hunden går bag om, alternativt foran, ind til HF. Undtagelse for IBGH 1 til IBGH 3: Ved indkald skal hunden ikke sidde foran, men kan gå direkte i GST. Ros Enkelt ros eller opmuntring er tilladt i slutgrundstilling efter alle afsluttede øvelser. Er slutgrundstillingen også startgrundstilling for næste øvelse, skal 3 sekunders reglen overholdes. Positionsfejl Ved alle tekniske øvelser (sid, dæk, stå) bliver den samlede øvelse, bortset fra andre fejl, fratrukket 50 %. Aflevering af apportbukken Afleverer hunden ikke apportbukken efter 3 kommandoer, følger diskvalifikation på grund af manglende ly- dighed. Apportbukke Ved IBGH 2 og 3 kan der anvendes egne apportbukke. Apportbukkene skal opfylde følgende krav: - Midterstykket skal være af træ. - De foreskrevne vægtangivelser skal stemme. - Afstand fra midterstykket til jorden skal være mindst 4 cm. Side 4 af 8

5 IBGH 2 IBGH 3 Apportering på HF's apportbuk HF s apportbuk jorden Klatrespring - HF s apportbuk Klatrespringet Springstativet består af to med hinanden forbundne klatresider med en bredde på 150 cm og en længde på 191 cm. Hele overfladen skal være beklædt med et skridsikkert underlag. På siderne skal der på den øverste halvdel monteres 3 klatrelister på 24x48 mm. Alle hunde skal ved en prøve springe over de samme forhindringer. Prøvespring under fremførelsen er ikke tilladt. I IBGH 3 stilles klatrespringet, så det er 140 cm højt. Øvelsesbeskrivelser Gr. B Lineføring / fri ved fod Hunden skal fra GST på en enkelt kommando for plads opmærksomt, frejdigt og koncentreret følge HF og skal hele tiden blive på HF s venstre side med skulderbladet ud for HF s knæ. Forløbet af fri ved fod skal afvikles efter nedenstående skema. HF skal senest indtage startgrundstillingen, når den anden HF indtager GST til øvelsen afdækning med afledning. I prøverne BH, IBGH 1 til 3 afgives ikke skud. Omkringvendinger skal vises ved at dreje til venstre. Hunden kan gå højre rundt om HF eller dreje til venstre og blive ved HF s venstre knæ. Løb og langsom gang skal tydeligt adskille sig fra normal gang. Temposkift skal udføres uden mellemskridt. Efter den anden omkringvending skal der vises et holdt. Hunden skal sætte sig uden kommando. Gang i gruppen, hvis personer er i bevægelse, skal vises i såvel lineføring som i fri ved fod. HF skal gå højre og venstre om en person (f.eks. i form af et 8-tal) og mindst en gang gøre holdt tæt på en person. Hunden skal i gruppen forholde sig neutralt. Dommeren kan frit kræve øvelsen gentaget. På dommerens anvisning forlader HF gruppen med sin hund og indtager slutgrundstillingen. Ros er kun tilladt i slutgrundstillingen, når gruppen er forladt. Fri ved fod skal også vises mellem de enkelte øvelser. Også ved afhentning af apportbukke skal hunden blive i den korrekte position. Særbestemmelse for BH: Lineføring vises i henhold til skitsen for fremførelse. I fri ved fod går ekvipagen 50 skridt ligeud, efter en omkringvending går HF efter 10 til 15 skridt over i løb, viser 10 til 15 skridt løb og går derefter uden mellemskridt over i langsom gang og efter 10 til 15 skridt igen over i normal gang. Øvelsen afsluttes med en GST. Side 5 af 8

6 Udførelse HF går i IBGH 1 og IBGH 2 med hunden i line, i IBGH 3 med hunden fri ved fod hen til dommeren og præsenterer sig. På opfordring fra dommeren går HF på alle prøvetrin (undtagen BH, IBGH 1 og 2) med hunden fri ved fod til udgangsgrundstillingen. På en ny opfordring fra dommeren påbegynder HF øvelsen. Fra en lige, rolig og opmærksom GST følger hunden HF på kommando for fri ved fod opmærksomt, frejdigt, lige og hurtigt. Hunden skal blive på venstre side af HF med skulderbladet ud for HF s knæ og ved holdt sætte sig selvstændigt, hurtigt og lige. HF går i begyndelsen 50 skridt ligeud med sin hund uden at stoppe. Efter omkringvendingen og yderligere 10 til 15 skridt viser HF, ligeledes med kommando for fri ved fod, løb og langsom gang (hver skridt). Over- gangen fra løb til langsom gang skal udføres uden mellemskridt. Udgangsgrundstilling er også stedet for slutgrundstilling. I gruppen skal HF med sin hund gå venstre om en person og højre om en person og gøre holdt en gang i gruppen. Sid under gang (alle prøver) 1. del: Startgrundstilling, afvikling til kommando, udførelse af sid. 50 % af pointene. 2. del: Gang væk fra hunden, HF s gang ind til hunden, slutgrundstilling. 50 % af pointene. Efter en afvikling på 10 til 15 skridt skal hunden på kommando for sid straks sætte sig i gangretningen, uden at HF afbryder eller ændrer sin gang eller ser sig tilbage. Hunden skal blive siddende roligt og med opmærksomhed på HF. HF fjerner sig 15 skridt. På dommerens anvisning går HF tilbage til sin hund. Særlig bestemmelse for BH: Efter afvikling kan HF standse op og give kommando for sid, før denne fjerner sig fra hunden. Hvis hunden sætter sig langsomt, sidder uroligt og ukoncentreret, medfører det pointfradrag ud over andre fejl. Står eller lægger hunden sig medfører det yderligere et fast træk på 5 point (i IGP 3 2,5 point). Afdækning med indkald (alle prøver) 1. del: Startgrundstilling, afvikling til kommando, udførelse af kommando for dæk. 50 % af pointene. 2. del: Indkald, sidde foran, slutgrundstilling. 50 % af pointene. Afviklingen til kommando udføres i IBGH 1 og IBGH 2 i normalgang. I IBGH 3 går HF efter 10 til 15 skridt over i løb 10 til 15 skridt. På kommando for dæk skal hunden straks lægge sig, uden at HF afbryder eller ændrer sin gang/løb eller ser sig tilbage. HF går, i IBGH 3 løber, derefter mindst 30 skridt og vender sig mod hunden. Denne skal blive liggende roligt og med opmærksomhed på HF indtil indkaldet. På dommerens anvisning bliver hunden med kommando for indkald eller hundens kaldenavn kaldt ind. Hunden skal frejdigt og målrettet komme direkte ind og sætte sig tæt og lige foran HF. På kommando for GST skal hunden gå direkte i slutgrundstilling. Særlig bestemmelse for BH: Efter afvikling kan HF standse op og give kommando for dæk, før denne fjerner sig fra hunden. (Der skal være opmærksomhed på 3 sek.-reglen). Hunden lægger sig langsomt, ligger uroligt og ukoncentreret, kommer ikke målrettet ind, HF-hjælp, f.eks. bred- stående stilling, medfører pointfradrag ud over andre fejl. Står eller sætter hunden sig, medfører det yderligere et fast træk på 5 point. Hvis en hund ikke kommer ind på 2. ekstrakommando, skal øvelsen bedømmes med mangelfuldt (0 point). I dette tilfælde kan hunden afhentes, og prøven kan fortsættes. Side 6 af 8

7 Stå under gang - IBGH 3 1. del: Startgrundstilling, afvikling til kommando, udførelse af kommando for stå. 50 % af pointene. 2. del: Gang ind til hunden, slutgrundstilling. 50 % af pointene. Efter en afvikling frem til kommando på 10 til 15 skridt skal hunden på kommando for stå straks blive stående i gangretningen, uden at HF afbryder, ændrer sin gang eller ser sig tilbage. HF går herefter yderligere mindst 15 skridt og vender sig mod hunden. På dommerens anvisning går HF tilbage til sin hund og stiller sig på dens højre side og tager den i GST. Hunden står langsomt, står uroligt, ukoncentreret og HF-hjælp medfører pointfradrag ud over andre fejl. Læg- ger eller sætter hunden sig, medfører det yderligere et fast træk på 5 point i IBGH 3 og 2,5 point i IGP 2. Apportering på jorden (IBGH2 og IBGH3). Fra GST kaster HF apportbukken ca. 10 meter væk. Et skridt ( udfaldsskridt ) ved kastet er tilladt, dog skal 3 sek. reglen overholdes, når GST er genindtaget. Kommandoen for apport må først gives, når apportbukken ligger stille. Hunden skal løbe direkte ud til apporten og straks samle den op og bringe den til HF. Der skal vises målrettede og energiske frem- og tilbageløb. Mens hunden sidder foran, og også under apporteringen, skal apportbukken holdes roligt i munden, indtil HF efter 3 sek. tager den med kommandoen for slip. Mens hunden sidder foran, kræves en god præsentation af apporten en rolig, sikker aflevering. Efter en pause på 3 sek. tages hunden med kommando i GST. Apportbukken skal holdes i højre hånd ned langs siden. HF skal aflevere apportbukken i den indrettede stander. Hundens umotiverede og manglende målrettethed i frem- og tilbageløb, fejl ved opsamling, tab af apporten, leg eller tyggen, HF i bredstående stilling, fejl ved aflevering og i GST (f.eks. uro) og HFhjælp medfører pointfradrag. Opstilling ved klatrespring HF s GST skal have en afstand af mindst 4 m til springbrættet. Apportering over klatrespringet (IBGH3). HF indtager GST med sin hund mindst 4 m fra klatrespringet. Fra GST kaster HF apportbukken (650 gram) over et 140 cm højt klatrespring. Et skridt ( udfaldsskridt ) til siden ved kastet er tilladt, dog skal 3 sek. reglen overholdes, når GST er genindtaget. Hunden skal sidde frit og roligt ved siden af HF. Ved kastet befinder hund med HF sig i GST. På kommando for spring skal hunden udføre springet, under springet skal kommando for apport afgives. Hunden skal løbe direkte til apportbukken, straks samle den op og bringe den tilbage til HF med et tilbagespring. Hunden skal udføre hele øvelsen motiveret og vise kraftfulde spring. Mens hunden sidder foran, og også under apporteringen, skal apportbukken holdes roligt i munden, indtil HF efter 3 sek. tager den med kommandoen for slip. Mens hunden sidder foran, kræves en god præsentation af apporten en rolig, sikker aflevering. Efter en pause på 3 sek. tages hunden med kommando i GST. Apportbukken skal holdes i højre hånd ned langs siden. HF skal aflevere apportbukken i den indrettede stander. Hundens umotiverede ageren og manglende målrettethed, fejl ved opsamling, tab af apporten, leg eller tyggen, HF i bredstående stilling, fejl ved aflevering og i GST (f.eks. uro) samt HF-hjælp medfører pointfradrag. For at opnå en delbedømmelse skal hunden under alle omstændigheder apportere og vise mindst 1 spring. For et manglende spring er der et fast pointfradrag på 5 ud over fradrag for andre fejl. Fremadsendelse med afdækning (IBGH2 og IBGH3). 1. del: Startgrundstilling, afvikling til kommando, udførelse af fremadløbet. 50 % af pointene. Side 7 af 8

8 2. del: Modtagelse af kommandoen for dæk på dommerens anvisning, slutgrundstilling. 50 % af pointene. Lader hunden sig ikke sende mindst 50 % af den krævede distance fremad, eller lader den sig ikke stoppe på 3 kommandoer, bedømmes øvelsen ikke. På en enkelt kommando for fremadsendelse, og en enkelt hævning af armen, sender HF hunden fremad og bliver stående. Hunden skal målrettet, i lige linje og hurtigt løb fjerne sig mindst 30 skridt i den anviste retning. På dommerens anvisning giver HF kommandoen for dæk, hvorpå hunden straks skal lægge sig. HF må holde armen retningsvisende højt, indtil hunden har lagt sig. På dommerens anvisning går HF til sin hund og stiller sig til højre for den. Efter 3 sek. skal hunden, på dommerens anvisning, på kommando for sid sætte sig hurtigt og lige i GST. Afdækning med afledning (alle prøver) Mens den anden hund fremføres, vises øvelsen afdækning med afledning. Hunden afdækkes fra GST med kommando for afdækning, på tegn fra dommeren, på den anviste plads. HF indtager, i henhold til prøvetrinnet, på anvisning fra dommeren følgende position: IBGH 1 til 3: HF står i en afstand af mindst 30 skridt synligt for hunden Hunden skal uden påvirkning fra HF blive liggende roligt, mens den anden hund arbejder. Fejl i GST, urolig adfærd, HF-hjælp, hunden rejser sig for tidligt, står eller sætter sig, eller hunden forlader afdækningsstedet, medfører passende pointfradrag. Forlader hunden afdækningsstedet med mere end 3 m gælder følgende regler for at opnå en delbedømmelse på 50 % med fradrag for øvrige fejl: IBGH 1: Delbedømmelse mulig, når den anden hund har afsluttet den tredje øvelse. IBGH 2: Delbedømmelse mulig, når den anden hund har afsluttet den fjerde øvelse. IBGH 3: Delbedømmelse mulig, når den anden hund har afsluttet den femte øvelse. Ros Det er tilladt at rose, når en øvelse er afsluttet. Derefter kan HF indtage en ny GST, eller overholde 3 sek.- reglen, hvis slutgrundstillingen blev forladt. Side 8 af 8

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3 Nyheder og ændringer fra IPO3 til IGP3 Generelle bestemmelser Social omgængelighed Side 7 En hund, der på et hvilket som helst tidspunkt af konkurrencen / prøven (før, under eller efter egen deltagelse)

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

Nyt brugsprøveprogram V/ BHR Vivi Gilsager

Nyt brugsprøveprogram V/ BHR Vivi Gilsager V/ BHR Vivi Gilsager V/ BHR Vivi Gilsager IPO bliver til IGP Prøvesæson = Weekend og helligedage Minimums deltager = 4 V/ BHR Vivi Gilsager Prøvetyper: UHP IBGH 1 til 3 (Færdselsprøve i 3 sværhedsgrader)

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse samt efter første og anden genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse samt efter første og anden genstand. IPO/ BHP 3 Hunden skal være 20 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/ BHP 3 Gruppe A Fremmedspor, mindst 600 skridt, 5 langsider,

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2):

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2): (BGK 2): GENERELT: For tilmelding til BGK 2 skal man have bestået BGK 1 eller kunne indstilles af dressurlederen, hvis man har anden tilsvarende bedømmelse/kåring fra en anden klub. HUSK til og fra meldinger

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed... 16 Sporsøg... 18 Feltsøg... 22 Rundering... 24 Point og prædikater...

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

HF-møde i weekenden den 4. & 5 februar 2012 Dagsorden Velkomst og morgenmad Nyt Program Et emne af tiden v/per Svoldgaard Noget for noget v/alan Brettschneider Udtagelser og DM 2 dommersystem Eventuelt

Læs mere

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP Dansk Kennel Klubs BHU Marts 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 3 SPORARBEJDET 3 LYDIGHEDSARBEJDET

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Side. Indholdsfortegnelse:

Side. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Overordnede retningslinjer Diskvalifikation Væsenstest Gr.A Spor Gr. B Lydighed - Generelt Gr. B Lydighed - Øvelser Gr. C Forsvarsarbejde - Generelt Gr. C Forsvarsarbejde - Øvelser

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1 = 10 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport: 1. apport 10 x 1 = 10 2. apport

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Brugsprøveprogram 2019 Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung

Brugsprøveprogram 2019 Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung Vivi Gilsager 16. november 2018 Forord: Ingen 2012 2019 Positive træningsmetoder som er fri for vold. Respekt for hunden, m.m H. skal kunne væsentesten, i løs line og uden HF. lægger hånd på H. Prøvedage:

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d Velkommen til gennemgang af LP1-3 d. 18.04.2010 Dagens program Øvelse i hvilke faktorer spiller ind Pause Generelt Dommerens rolle og forventninger Førerens rolle og forberedelse Pause Gennemgang af klasse

Læs mere

Eliteklassen (FCI Class 3)

Eliteklassen (FCI Class 3) Eliteklassen (FCI Class 3) ØVELSE 1 Sid i gruppe i 2 minutter [Koef. 2] Førerne udenfor hundenes synsvidde ØVELSE 2 Dæk i gruppe i 1 minut og indkald [Koef. 2] Kommandoer: Udførelse: Sid, Bliv, Dæk og

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line.

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. Generelt I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstrepositionen eller

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen ' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen 1. Start På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013 Kære dommere Ved udskrivning af denne version af KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 skal i gå ind i jeres printers egenskaber og fortælle den, at den skal udskrive 2 sider på 1 så den udskriver

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Aabenraa og Omegns afdeling

Aabenraa og Omegns afdeling - 1 - KÅRINGSPROGRAM Øvelser: (1) Lineføring Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line. Fællesbestemmelser - lydighed FÆLLESBESTEMMELSER FOR LYDIGHEDSØVELSERNE 1 6 Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 16 ØVELSE Beskrivelse Fri ved fod Afdækning i gruppe Fremadsendelse med afdækning. Hund og fører skal vise almindelig gang/løb med højre/- venstre/omkringvendinger.

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2017

LYDIGHEDSREGLEMENT 2017 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2017 1 Der konkurreres hvert år på DKK s internationale lydighedsprøver om titlen Årets LP-hund i klasse I, II, III, Championklassen og elite. Finalerne om Årets LP-hunde afholdes

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Anvendte forkortelser:

Indholdsfortegnelse: Anvendte forkortelser: Brugshundesport 2005 Indholdsfortegnelse: Generelle bestemmelser... side 3-13 Gyldighed... side 3 Alment... side 3 Prøvesæson... side 3 Prøveorganisation/Prøveleder... side 3 Dommer... side 4 Prøvedeltagere...

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

FCI s prøvereglement 2019

FCI s prøvereglement 2019 IGP 2019 (Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung) Version 2, november 2018. Forord I mere end 35.000 år har hunden været menneskets følgesvend. Gennem domesticationen er hunden indgået i et tæt

Læs mere

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde konkurrenceprogram FH 1 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller

Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller M 1- Mønstring i trav Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race.

Læs mere

Miljø. Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller. At vise, at hesten vil stå stille og villigt følge føreren i skridt og trav

Miljø. Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller. At vise, at hesten vil stå stille og villigt følge føreren i skridt og trav Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller M 1- Mønstring i trav Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race. Hesten mønstres i skridt til den

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017

INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017 INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017 UDHOLDENHED Der rides på stier i Dyrehaven, disse må ikke forlades. Rider man ud i terrænet bliver man diskvalificeret. Der rides på idealtid med indlagte obligatoriske

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013.

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013. DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Appendiks til Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Træningsmateriale sprint

Træningsmateriale sprint Træningsmateriale sprint Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5

Læs mere

REGLER For lydighedsprøver

REGLER For lydighedsprøver REGLER For lydighedsprøver A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling i.h.t. reglerne

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde konkurrenceprogram FH 3 August 2003 Bedømmelseskriterier for FH 3: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F)

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Indholdsfortegnelse Øvelsesbeskrivelser 7 Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Pointvejledning 97 Reglement for DKK Rally Lydighed 103 A). Arrangør 104 B) Deltagerberettigede

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Gældende fra 1. januar 2013

KONKURRENCEPROGRAM. Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Gældende fra 1. januar 2013 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Generelle regler 7. LØBSKE TÆVER Løbske tæver kan deltage i konkurrencer. De skal starte, når de øvrige deltagere er færdige. De må

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Indhold. DcH Rally Øvelsesbeskrivelser Begynder klassen 11 Øvet klassen 41 Ekspert klassen 70 Champion klassen 96

Indhold. DcH Rally Øvelsesbeskrivelser Begynder klassen 11 Øvet klassen 41 Ekspert klassen 70 Champion klassen 96 Indhold DcH Rally Generelt 7 Gentagelse 7 Øvelsesområde 7 Vendinger 90, 180, 225, 270 og 360 8 Ind foran 8 Øvelser med positionsændringer 8 Gå rundt om samt hente/bringe øvelserne 8 Øvelser i langsom gang

Læs mere

Rettelser Øvelsesoversigten

Rettelser Øvelsesoversigten Rettelser 2017 Øvelsesoversigten 16 17 Højre spiral Hund yderst. Føreren skal gå højre om keglerne - først rundt om alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på

Læs mere

Træningsmateriale Sprint

Træningsmateriale Sprint Træningsmateriale Sprint Sprint Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5 Lektion 3 maksimal løbehastighed... 7 Træningsøvelser og lege... 8 Konkurrencen...

Læs mere

International PrøveOrdning for Redningshunde IPO-R

International PrøveOrdning for Redningshunde IPO-R International PrøveOrdning for Redningshunde Gyldig fra 2012 IPO-R 1 Forord Dette hæfte indeholder dele af de internationale redningshundeprøver (IPO-R), som er udarbejdet af Federation af Cynologique

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere