INFORMATIONSFOLDER TIL NYE FORÆLDRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSFOLDER TIL NYE FORÆLDRE"

Transkript

1 INFORMATIONSFOLDER TIL NYE FORÆLDRE

2 Daginstitutionens hjemmesideadresse: Daginstitutionsleder: Anne Mette Baun Schmidt Daglig pædagogisk leder: Gitte Birk Petersen Daglig pædagogisk leder: Anne Marie Jakobsen Telefonnr tast 1 for daginstitutionslederen tast 2 for Mosebo tast 3 for Mælkebøtten tast 4 for Fuglereden I skal melde fravær sygdom, fridage og ferie på Tabulex.

3 Kære forældre Velkommen i Daginstitutionen Nørremarken:) Med denne folder ønsker vi at give jer oplysninger om børnehavens hverdag og praktiske forhold. Vi ser frem til et tæt samarbejde med jer omkring jeres barns udvikling og trivsel i børnehaven. Gensidig åbenhed og tillid er vigtig og er med til at skabe tryghed for barnet. I er altid velkomne til at stille spørgsmål; i det daglige til pædagogerne på stuen, men også til ledelsen, hvis I har brug for det. Vi har i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet følgende skriv, der sætter ord på de gensidige forventninger, vi kan have til hinanden: Forældre kan forvente følgende: At pædagogerne har en professionel viden om det pædagogiske og det børnepsykologiske område. At medarbejderne og ledelsen yder en god omsorg og skaber trygge rammer i hverdagen. At leg og læring prioriteres højt og at medarbejderne er medskabende af dette. At institutionen og familien samarbejder om barnets og børnefællesskabets trivsel og udvikling. At pædagogerne kan vejlede, drøfte og samarbejde om små og store spørgsmål og udfordringer i forhold til barnets trivsel og tryghed. At ledelsen bevidst arbejder med pædagogisk faglighed og udvikling af medarbejdernes kompetencer. At ledelsen sikrer rammerne omkring barnet. At ledelsen sikrer information via en opdateret hjemmeside og jævnlig information via Tabulex.

4 Forventninger til forældre: At I er loyale overfor institutionens politikker. At I taler positivt om andre børn og forældre. At I har et medansvar for, at alle børn har det godt. At I har et ansvar for at holde jer orienteret om barnets trivsel i institutionen. At I støtter op om og er engageret i barnets hverdag. At I holder jer orienteret om institutionens aktiviteter og arrangementer. At barnet er parat til en institutionshverdag - at barnet får tilstrækkelig søvn og kost. At I henvender jer til institutionen, hvis I har ris eller ros - så dialog er mulig. Vi ser frem til et åbent og konstruktivt samarbejde med jer og til at bidrage til et godt børnehaveliv og gode udviklingsmuligheder for jeres barn. I er altid velkomne med spørgsmål og kommentarer. Hvem er vi? Daginstitutionen Nørremarken var indtil januar 2012 tre individuelle daginstitutioner - Fuglereden, Mælkebøtten og Mosebo - alle bygget i 1970 erne. Fra januar 2012 blev vi sammenlagt til én daginstitution med fælles ledelse, fælles bestyrelse og et fælles budget, men stadig på tre matrikler med ca. 500 m. mellem hvert hus. Mosebo har plads til 95 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven er placeret på en grund, hvor der er en stor legeplads og et tilstødende naturareal. Institutionen er opdelt i 3 aldersopdelte grupper Spurvereden for de 3 årige børn, Stærekassen og Spættebo for de 4 årige børn og Dueslaget og Fuglekassen for de 5 årige børn. Det vil sige, at når børnene starter som 3 årige, kommer de til at gå i gruppe med børn fra samme årgang. Gruppen fortsætter som gruppe hele børnehavetiden. Vi tilstræber, at de voksne der modtager børnene også følger gruppen til skolestart.

5 Mælkebøtten har både vuggestue, børnehave og ressourcegruppe under samme tag. Børnehaven har plads til 70 børn og vuggestuen til 24 børn. Mælkebøtten er placeret ved en offentlig sti ved Nørremarkens parcelhusområde. Mælkebøttens legeplads er mindre og derfor mere overskuelig. I børnehaven er der 3 aldersopdelte grupper med hver deres grupperum: Rød, blå og orange. Ligesom i Mosebo følger de voksne så vidt muligt børnene fra deres børnehavestart til deres start i skolen. De ældste børn i Mælkebøtten mødes i løbet af deres sidste år i børnehaven med deres jævnaldrende fra Mosebo i Fuglereden, som er vores projektbase. Her mødes de omkring fælles projekter og vi giver dem mulighed for at møde nye venner. I Mælkebøttens børnehaveafdeling har vi en ressourcegruppe. Den er normeret til 6 børn med særlige behov og to pædagoger. Gruppen arbejder både med egne temaer og opgaver og har også samarbejde med de øvrige børnegrupper. I vuggestuen er der to grupper - grøn og gul gruppe - med plads til i alt 24 børn. Begge grupper har børn fra ca. 1/2 år til 3 år. Det pædagogiske arbejde foregår både på den enkelte gruppe, men også på tværs af de to grupper, for på den måde at tilgodese barnets udviklingsniveau og behov. Fuglereden er indrettet som projektbase med atelier, naturværksted, konstruktionsrum, træværksted og motorikrum. Det er hovedsaligt de ældste børn fra Mælkebøtten og Mosebo, som går over og benytter disse værksteder.

6 Åbningstider: Mandag til torsdag kl til Fredag kl til Information Nyhedsbreve og informationer opslås på vores hjemmeside: og kan desuden ses i Tabulex. På hjemmesiden findes emner som kostpolitik, læreplaner, årshjul, projektbeskrivelser og nyhedsbreve fra grupperne m.v Afkrydsning I skal benytte Tabulex-skærmene, når I krydser jeres barn af om morgenen og igen, når I henter jeres barn. Via Tabulex kan I orientere os om, hvem der henter barnet og på hvilket klokkeslæt. Sig også altid goddag og farvel til personalet på stuen. Er der andre, der henter jeres barn - bedsteforældre, barnepige m.v. skal de henvende sig til personalet og orientere om aftalen med jer.

7 Vi bruger Tabulex på Nørremarken I kan som forældrene bl.a. bruge systemet til: - Afkrydsning - At skrive stamoplysninger - At melde ferie/fri - At melde barnets sygdom - At skrive hvem der henter barnet, hvis det ikke er forældrene - At skrive hvornår barnet bliver hentet - At skrive en besked til personalet Personalet kan bl.a.bruge systemet til: - At skrive nyheder på opslagstavlen - At lægge billeder og beskrivelser ind fra hverdagen - At skrive besked eller SMS til enkelte forældre eller til alle på én gang - At lave statistik for børnenes komme- og gåtider med henblik på arbejdsplanlægning Det er vigtigt at I forinden børnehavestart har været inde på www. borneweb.dk, hvor I skal bruge jeres NEM-id til at logge ind med. Når I logger jer på første gang, vil vi bede jer om at opdatere alle data. Det gælder stamkort, tilladelser, aftaler osv. på jeres barn, da vi ellers kun har jeres navn og adresse. I skal ved samme lejlighed downloade en app ved navn: Tabulex forældre til jeres tablet eller smartphone. Vejledning til hvordan I bruger Tabulex kan findes på vores hjemmeside: under Information og derefter Tabulex. Der findes også vejledning på følgende hjemmeside: I kan benytte Tabulex fra en computer, en tablet eller en smartphone. Hvis I har spørgsmål vedr. Tabulex eller ønsker vejledning er I velkomne til at henvende jer til ledelsen.

8 Sygdom Er barnet syg eller holder I fri, benyt da Tabulex som informationskilde. Har barnet en smitsom børnesygdom, vil vi gerne vide besked, så vi kan hænge et opslag op. Vi modtager ikke syge børn i institutionen og bliver barnet dårlig i løbet af dagen, retter vi henvendelse til jer. Medicin gives kun i forbindelse med kroniske lidelser. Når medicinen afleveres i børnehaven, er det jeres ansvar, at der gives en grundig instruktion og at medicinen afleveres til personalet til sikker opbevaring. Stamkort og tilladelser Stamkort og tilladelser findes på Tabulex og skal være udfyldt den dag barnet starter. I skal være opmærksomme på at ajourføre barnets stamkort og tilladelser undervejs - det være sig hvis I skifter telefonnummer, adresse eller lignende. Da det er vigtigt, at vi kan komme i kontakt med jer. Tavshedspligt Alle ansatte i institutionen er omfattet af tavshedspligt og vi videregiver ikke oplysninger om jeres barn eller private forhold uden jeres tilladelse. Personalet har mulighed for at støtte barnet, når vi ved, hvad der evt. gør, at barnet reagerer anderledes. Så hvis der sker væsentlige begivenheder eller ændringer i barnets verden, vil vi gerne hjælpe barnet med at klare det bedst muligt.

9 Måltider Der er mulighed for at få morgenmad i børnehaven fra kl til Se hvilken forplejning børnene tilbydes i vores kostpolitik på hjemmesiden. Kl spiser vi formiddagsfrugt. Kl spiser vi madpakker. Kl spiser vi eftermiddagsfrugt / -mad. De tre måltider medbringes hjemmefra med tydelig navn. Barnet får en frugtpose den første dag i børnehaven. Appelsin, kiwi og anden saftig frugt skal skæres hjemmefra og puttes i en beholder. Æbler, pærer og bananer vil vi gerne skære her i børnehaven. Der serveres et glas mælk til frokost og derud over vand. Dagsrytme: Børnene samles i gruppen kl. 9.00, hvor der spises medbragt frugt og orienteres om formiddagens aktiviteter. Herefter går formiddagsaktiviteterne i gang. Det er vigtigt, at jeres barn tirsdag, onsdag og torsdag kommer inden kl så barnet kan forberedes til dagens pædagogiske aktiviteter. Tidsrummet fra kl kalder vi FORDYBELSESTID. I dette tidsrum forsøger vi at være 100% til rådighed for børnene og minimere opgaver, der fratager os dette fokus. Ca. kl spiser vi vores medbragte madpakker. Før spisning er alle en tur på badeværelset, hvor børnene vasker mund og hænder. Vask af hænder er vigtig i forbindelse med forebyggelse af sygdomssmitte. De børn fra gruppen med de 3-årige, der har behov for en middagssøvn, har mulighed for at sove over middag. De øvrige børn leger på legepladsen. Kl. 14 spiser vi medbragt eftermiddagsmad med børnene. Maden / frugten medbringes i frugtposen, som udleveres ved børnehavestart. Frugtposen lægges i skuffen / kurven, som tilhører gruppen. Såfremt der er frugt, som skal opbevares koldt, kan det kommes i køleskabet. I skal selv sørge for vask af frugtposen.

10 Kost- og fødselsdagepolitik Bestyrelsen har udarbejdet en kostpolitik for institutionen. Den findes på vores hjemmeside, hvor der også er en fødselsdagspolitik. Fødselsdage Vi fejrer gerne barnets fødselsdag i børnehaven. Vi synger for barnet, tænder fødselsdagslys og råber hurra. Aftal i god tid med gruppens personale, hvornår det kan passe at fejre barnet.

11 Legetøj Der er forskellige regler for medbragt legetøj i vores grupper alt afhængig af alder og børnesammensætning. Dette er dog fælles for grupperne: Børnene må ikke medbringe sminke i børnehaven. Vi synes, at det er uhygiejnisk, når børnene sminker hinanden og deler læbestift. Børnene må stadig gerne medbringe læbepomade, hvis de har tørre læber. Vi vil gerne af hygiejniske grunde, at pomaden har navn på og opbevares i barnets rum. Vi ønsker ikke, at børnene medbringer legetøj, der støjer. Dette af hensyn til børnenes læringsmiljø og medarbejdernes arbejdsmiljø. Vi vil gerne minimere unødig støj. Vi vil gerne, at I sammen med jeres barn udvælger ét lille stykke legetøj med tydelig navn, der kan medtages. Det medbragte legetøj er eget ansvar.

12 Tøj Det er vigtigt, at barnet har flere sæt skiftetøj med og overtøj efter vejret. Vi er (næsten) altid ude om eftermiddagen og ofte også om formiddagen. Der skal navn i tøj og sko/støvler. Det er en god ide, at I lægger det tøj, som I ønsker jeres barn skal have på udenfor (specielt om vinteren), på hylden i jeres barns garderobe. Det er vigtigt, at I tænker på, at barnet har tøj på i børnehaven, som det selv kan tage af og på (dvs. ikke stramme bukser og bælter). Vi hjælper selvfølgelig barnet, når det har brug for det, men det er rart for barnet, godt for dets selvstændighed og for selvtilliden at kunne selv. Der er i barnets garderobe på øverste hylde plads til en plastkasse til opbevaring af skiftetøj. Vi anbefaler en sådan kasse med navn frem for en taske. Fodtøj skal stå oppe på bænken, så rengøringen kan støvsuge og vaske gulvene om eftermiddagen. Garderoben skal tømmes hver fredag af hensyn til rengøringen. Plastposer Brug poser af stof. Plastbæreposer er farlige i en daginstitution. Ble Hvis jeres barn bruger ble, får I en plastkasse med navn på, hvori bleerne skal ligge. Kassen står på en hylde på gruppens toilet. Bleer skal medbringes hjemmefra og I skal selv kigge i kassen en gang imellem for at tjekke, om der skal fyldes op. Buksebleer er vi ikke glade for. Det er meget besværligt og tidskrævende først at skulle have bukser og underbukser helt af, før de kan få en ny ble på. Middagslur For de treårige er der mulighed for at sove til middag ca. fra kl til kl Dyne, pude og lagen medbringes hjemmefra. Sengetøjet må I gerne tage med hjem og vaske en gang imellem. Barnet må gerne medbringe sut og bamse. Husk at sætte navn på sut og bamse.

13 Solcreme Forår og sommer skal barnet være smurt ind i solcreme hjemmefra om morgenen. Vi smører barnet efter frokost ifølge vores solpolitik (se hjemmesiden). Vi indkøber solcreme uden parfume og parabener. Det er en god ide at give barnet let sommertøj med lange ærmer og evt. krave med. Solhat er også en god ide. Gruppens personale Det faste personale vil være på gruppen fra kl til ca i Mosebo og kl. 8 til i Mælkebøtten. Herud over kan det være de øvrige medarbejdere i huset, som er sammen med dit barn om morgenen og om eftermiddagen: Hver 3. tirsdag i Mosebo og hver 3. torsdag i Mælkebøtten har gruppens personale teammøde fra kl til ca. 15, hvor de forbereder, planlægger og evaluerer arbejdet på gruppen. Her vil børnene være sammen med de øvrige medarbejdere i huset.

14 Samarbejdssamtaler / forældresamtaler Efter ca. ½ år i børnehaven afholder vi en trivselssamtale med jer. Vi vil tale med jer om, hvordan den første tid er gået, barnets trivsel på stuen, dets tilknytning og tryghed. I efteråret før barnets skolestart, holder vi en udviklingssamtale. Oplever I eller vi behov for en samtale udover dette, er det altid muligt at aftale en tid med barnets pædagoger eller ledelsen. Hvis barnet græder ved aflevering Hvis jeres barn er meget ked af det og græder, når I afleverer det hos os om morgenen, er I velkomne til at ringe for at høre, hvordan det går. Det kan være en lettelse at vide, at barnet har det fint igen - hvilket vi langt de fleste gange kan fortælle - så I som forældre kan få ro til jeres opgaver.

15 Alternative pasningsdage I Esbjerg kommune er der følgende lukkedage i daginstitutionerne: uge 29 og 30 i sommerferien, dagene mellem jul og nytår, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag. Der er mulighed for at melde barnet til alternativ pasning. Skema kan rekvireres i institutionen og skal efterfølgende afleveres i institutionen. Ferie Alle børn har ligesom voksne brug for ferie. Lange perioder i børnehaven med alle dens aktiviteter, sanseindtryk og forholden sig til mange mennesker kan give træthed, uro og manglende trivsel. Husk at melde ferie til personalet på Tabulex. Vi vil gerne kunne afsætte personaleressourcer i forhold til det faktiske antal børn i børnehaven Traditioner Vi har en række traditioner i løbet af året. Datoer vil være at finde på vores hjemmeside under Årshjul. Det drejer sig bl.a. om Juleforældrekaffe, Fastelavn, Bedsteforældrekaffe, Skt. Hans, Sommerfest, Hjerteløb mv. Der vil blive sat opslag op i institutionerne og på Tabulex, når de enkelte traditioner nærmer sig. Legepladsen Vores legepladser betragtes som et udendørs rum, hvor der skabes et miljø, hvor børnene får de bedste muligheder for fysisk udfoldelse, hvor de kan bruge deres fantasi i konstruktiv og skabende leg, opleve naturens forandringer i løbet af året og få nogle sjove, spændende, glade og mættende oplevelser med andre børn og voksne. Legepladsen i Mosebo er stor og der findes mange gemmesteder for børnene. Det er ikke muligt at holde opsyn med hvert enkelt barn hele tiden. Derfor er det vigtigt, at I taler med jeres barn om, at de ikke må forlade Mosebo s legeplads uden, at de følges med en voksen. Legepladsen i Mælkebøtten er mindre og mere overskuelig. Men her er det også vigtigt at tale med børnene om, at de ikke må forlade legepladsen uden voksne.

16 Alkoholpolitik Der serveres ikke alkohol i børnehaven til forældremøder. Ved festlige lejligheder - så som sommerfester kan der købes øl og vand. Personalet drikker ikke alkohol ved disse lejligheder, da de er på arbejde. Rygepolitik Der ryges ikke i institutionen sammen med børnene. Til arrangementer i børnehaveregi ryges udenfor børnehavens matrikel.

17 Samarbejdspartnere Ved behov for særlig støtte og vejledning har vi mulighed for at samarbejde med andre faggrupper. Dette vil altid ske i dialog og samarbejde med jer forældre. Det kan være: Talepædagog Ressourcepædagog Sundhedsplejerske Ergo og fysioterapeut Psykolog Familierådgivning Vi samarbejder også med folkeskolerne primært Ansgarskolen om overgangen mellem børnehave og skole.

18 Pædagogisk idégrundlag Marte Meo: Vi er i vores arbejde blandt andet inspireret af Marte Meo tænkningen og den norditalienske pædagogik. Daginstitutionslederen, en daglig pædagogisk leder og en pædagog er uddannet Marte Meo terapeuter og alle medarbejdere, som arbejder med pædagogik, har Marte Meo grunduddannelsen eller et Marte Meo kursus. Marte Meo betyder ved egen kraft. Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger på principper for udviklingsstøttende kommunikation. Marte Meo metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos vores børn. Videoen bruges som arbejdsredskab. Videooptagelse og analyse af samspil i almindelige dagligdagssituationer gør det muligt at få øje på barnets initiativer, sociale kompetencer m.m. og herfra sætte nye mål for hensigtsmæssig udvikling og samspil trin for trin. Vi bruger i vores dagligdag Marte Meo og dermed ofte videoapparatet til at udvide vores viden, udvikle vores pædagogiske kompetencer og udvikle vores daglige praksis i forhold til vores børnegrupper og den enkelte medarbejder. Optagelser af et barn vi bekymrer os for, sker altid efter aftale med forældrene.

19 Pistoia-tanken: Vi har igennem flere år arbejdet med inspiration i norditalienske tanker om pædagogisk praksis - Pistoia-filosofien - og det med henblik på både at udvikle vores daglige pædagogiske arbejde med børnene og grupperummenes indretning. Vi fokuserer på det barnet kan barnets ressourcer og kompetencer og møder barnet der, hvor det er. Daginstitutionen skal bl.a. være et særligt udviklings- og læringsrum, som både skal være anderledes fra hjemmet og samtidig hænge tæt sammen med det. Vi arbejder meget med den voksnes rolle som en kompetent legekammerat, der er medundersøgende, medundrende og nysgerrig på barnets nysgerrighed. Vi arbejder så vidt muligt med børnene i mindre grupper, især i Fordybelsestiden, hvor nærvær og fordybelse er nøgleord.

20 Bestyrelsen Daginstitutionen Nørremarken har én fælles forældrebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 suppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter og daginstitutionslederen. Der er valg til bestyrelsen en gang om året i april. Bestyrelsens opgaver, indflydelse og beslutningskompetencer er beskrevet i styrelsesvedtægterne, som findes på hjemmesiden. Bestyrelsen er med til at udstikke principper i samarbejde med daginstitutionens ledelse og medarbejdere. Som eksempel kan nævnes: Læreplaner involvering, evaluering og opfølgning Fastlægge overordnede principper for de pædagogiske aktiviteter Fastlægge normer for og tilbud om forplejning Har høringsret i en række sager som angår dagtilbudsområdet.

INFORMATIONSFOLDER TIL NYE FORÆLDRE

INFORMATIONSFOLDER TIL NYE FORÆLDRE INFORMATIONSFOLDER TIL NYE FORÆLDRE BØRNEHAVEN Daginstitutionen Nørremarkens hjemmesideadresse: www.norremarken.esbjergkommune.dk Områdeleder for Område Ribe: Katharina Knudsen Email: kakn@esbjergkommune.dk

Læs mere

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk

Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780. Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Askelunden 3-9. 6705 Esbjerg Ø. Telefon nr. 7616 3780 Hjemmeside: Børnehusetkvaglund.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse. 1. Velkommen til Børnehuset Kvaglund. 2. Hvem er vi? 3. Åbningstid. 4. Tabulex.

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Børneby Øster er en kommunal institution med ca. 140 børn i alderen 2 år og 9 måneder

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger.

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger. Indhold Praktiske oplysninger... 1 Aflevering og afhentning... 1 Dagens rytme... 1 Mad og madpakker... 2 Skiftetøj... 3 Blebørn... 3 Fravær ved ferie... 3 Sygdom... 3 Fødselsdage... 4 Medbragt legetøj...

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej

Bissensvej 1 A. Velkommen til Børnehaven Bissensvej. Hej. Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Velkommen til Børnehaven Bissensvej Hej Vi vil gerne sige velkommen til dig og din familie i Børnehaven Bissensvej Din primærpædagog hedder Dine voksne på gruppen hedder Vi glæder os meget til at se dig

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuen Kernen og Bølgerne Skovsbovænget 7 : Skyerne (de ældste) Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Fredag ; 6.30-16.30 Tlf. nr.: 6375

Læs mere

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk.

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk. Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00 Velkommen i Bremdal dagtilbuds

Læs mere

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 VELKOMMEN BØRN: I Valmuen modtager vi ca. 90 børn i alderen 0-6 år, fordelt i 2 huse. I det ene hus har vi 3 vuggestuegrupper.

Læs mere

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00.

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00. Velkommen til Saltum SI - børnehaveen hvor jeres barn nu starter på et nyt kapitel i sit liv. Vi håber på et godt samarbejde med jer forældre, Og at jeres barn må trives her hos os. Åbningstider: Mandag-Torsdag

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER TIL NYE FORÆLDRE PÅ NØRREMARKEN/BØRNEHAVEN

INFORMATIONSFOLDER TIL NYE FORÆLDRE PÅ NØRREMARKEN/BØRNEHAVEN INFORMATIONSFOLDER TIL NYE FORÆLDRE PÅ NØRREMARKEN/BØRNEHAVEN Nørremarkens hjemmeside www.norremarken.esbjergkommune.dk Kontakt Områdeleder for Område Ribe: Katharina Knudsen Email: kakn@esbjergkommune.dk

Læs mere

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er:

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: VELKOMMEN TIL BØRNEINSTITUTIONEN HAMPELAND Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: Nærvær Anerkendelse. Samarbejde Struktur. Kære og forældre. Velkommen

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuerne ; Kernen, Mini-bølgerne og børnehavegruppen Bølgerne Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Skovsbovænget 7: Skyerne (de ældste børnehavebørn)

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Kærnen

Velkommen til Børnehuset Kærnen Velkommen til Børnehuset Kærnen VELKOMMEN I BØRNEHUSET KÆRNEN NORMERING Børnehuset Kærnen er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, heraf 40 børn i vores skovafdeling i Nibsbjerg

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN Svend Poulsensvej 154, 3060 Espergærde, Åbningsningstid: mandag-fredag kl. 6.30 17.00 Galaksen: 49284357 Himmel Stuen: 49284356 Stjernerne: 49284358 Leder David Seebach: 49282451

Læs mere

Personalet i Børnehuset:

Personalet i Børnehuset: Svalestuen 1 Pilehytten Hovedgaden 74 4520 Svinninge. Kontor: Tlf. 72368280 Mobiltelefon Tlf. 72365317 Lærkestuen: Tlf. 72368284 Svalestuen: Tlf. 72368285 Personalet i Børnehuset: Daglig pædagogisk leder:

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets vuggestuegruppen Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme i vuggestuen.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen....

Læs mere

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til den integrerede daginstitution Grøndalen Kære forælder Vi vil gerne byde dit barn og dig velkommen i Grøndalen. Denne folder henvender

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

Velkommen til Børnehaven

Velkommen til Børnehaven Mariehønen 1 Velkommen til Børnehaven Mariehønen har op til 39 børn fordelt på to basisgrupper, lyseblå og mørkeblå, med primær voksentilknytning. Vores ressourcegruppe indgår primært i Mariehønen med

Læs mere

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf.

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. Velkommen i. Vi håber I bliver glade for, at komme i institutionen og vi ser frem til et godt samarbejde Med denne folder vil vi gerne fortælle jer hvem vi er, og hvad vi står for. Hvis I vil vide endnu

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

Velkommen til Sneslev Landbørnehus

Velkommen til Sneslev Landbørnehus Velkommen til Sneslev Landbørnehus Natur` ligvis Adresse: Haslevvej 379 4100 Ringsted tlf. 57627000 Mobil: 41196577 Mail: kan@ringsted.dk Åbningstider: Vi har åbent mandag torsdag kl. 6.30-17.00 og fredag

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 -

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 - D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-12 - - 1 - Andre oplysning Det skal du huske hver dag En eftermiddagsmadpakke, så dit barn kan holde sig mæt til det skal hjem. Et par hjemmesko

Læs mere

Velkommen til vores vuggestue

Velkommen til vores vuggestue Velkommen til vores vuggestue Med denne folder får du nogle vigtige praktiske informationer om dit barns hverdag i vuggestuen. Heri beskrives, hvad vi tilbyder, og hvad vi forventer af dig i det fremtidige

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse.

Børnehusene har fælles institutionsleder, Karen Sterling, samt fælles bestyrelse. Fraugde Børnehus Jakobsstigen 1 5220 Odense Sø Tlf.: 63 75 34 25 Åbningstider: Mandag torsdag: 6.15-16.30 Fredag: 6.15-16.15 Kære forældre Velkommen til Fraugde Børnehus Vi håber at I her kan få svar på

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Søløven.

Velkommen til Børnehaven Søløven. Velkommen til Børnehaven Søløven. Børnehaven Søløven er en kommunal børnehave og er en del af Sparkær LBO. Adresse: Børnehaven Søløven Sølystvej 33, Sparkær 8800 Viborg TLF. 87871595 E-mail: bh.soeloeven@viborg.dk

Læs mere

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer.

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer. Værd at vide om SFO. Aflevering/afhentning: Når I afleverer jeres barn om morgenen, er det vigtigt, at l lige kommer ind og siger godmorgen, så vi ved, hvem vi har i huset. Ligeledes at sige farvel ved

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens Vuggestue

Velkommen til. Daginstitution Langmark. Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Daginstitution Langmark Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Velkommen til Rytterkildens Vuggestue Vi glæder os til at lære dig og dit barn at kende. Med denne folder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2. Personalet 3. Dagsrytmen 4. Når I starter i børnehave 5. Traditioner 6. Temauger 8.

Indholdsfortegnelse. Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2. Personalet 3. Dagsrytmen 4. Når I starter i børnehave 5. Traditioner 6. Temauger 8. Indholdsfortegnelse Velkommen til Limfjordsbørnehaven 2 Personalet 3 Dagsrytmen 4 Når I starter i børnehave 5 Traditioner 6 Temauger 8 Ture 8 Mad 9 Praktiske oplysninger 10 Sådan er børnehaven indrettet

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Valhalla

Velkommen til Børnehuset Valhalla Velkommen til Børnehuset Valhalla Med denne lille folder vil vi byde børn og forældre velkommen til Valhalla. Vi håber, at vi får en god tid sammen 1 Børnehuset Valhalla er en kommunal institution. I 1972

Læs mere

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Glyngøre Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Børnehave. Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde

Læs mere

En god start kan for eksempel se således ud:

En god start kan for eksempel se således ud: En god start i Firkløverens Vuggestue. Det kan virke meget overvældende at starte i en institution. Der er mange nye børn og voksne - og støjniveauet er til tider højt. Derfor er det en god ide, at I bruger

Læs mere

Forældresamtaler. Troldemarkens solpolitik: Afslutning:

Forældresamtaler. Troldemarkens solpolitik: Afslutning: Forældresamtaler Vi tilbyder samtaler et halvt år efter at barnet er startet, og så naturligvis i november året før barnet skal i skole. Desuden er vi altid til rådighed for samtaler efter behov. Troldemarkens

Læs mere

Velkommen til Daginstitution Vestbyen. Børnehuset Vuggestueafdelingen

Velkommen til Daginstitution Vestbyen. Børnehuset Vuggestueafdelingen Velkommen til Daginstitution Vestbyen Børnehuset Vuggestueafdelingen Velkommen. Med denne pjece byder vi jer velkommen til vuggestueafdelingen i Børnehuset Daginstitution Vestbyen. Vi glæder os til samarbejdet

Læs mere

Velkommen til D.I.I. Perlen

Velkommen til D.I.I. Perlen Velkommen til D.I.I. Perlen KÆRE FORÆLDRE Hele personalet ønsker jer og jeres barn velkommen i D.I.I. Perlen I sidder med denne velkomstpjece i hånden, fordi I har valgt at lade jeres barn starte i vores

Læs mere

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 Velkommen til SFO Firkløveren Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 21 04 70 Mail: firkloeveren@frederiksberg.dk Web: www.frb-lc.dk 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til

Læs mere

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk 1 Praktiske oplysninger: Vi er en integreret institution, normeret til 40 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn. Åbningstider i Hedemarken: Mandag

Læs mere

Velkommen. til Troldebjerget. Vestergade 11 Aulum Tlf.: 96 28 69 99

Velkommen. til Troldebjerget. Vestergade 11 Aulum Tlf.: 96 28 69 99 Velkommen til Troldebjerget Vestergade 11 Aulum Tlf.: 96 28 69 99 1 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen til børnehaven Eventyrhaven, afdeling Hobbitten.

Læs mere

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard Daginstitutionen - en informationspjece til forældre Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard HVAD ER EN DAGINSTITUTION? 2 DERFOR ER DET VIGTIGT AT GÅ I DAGINSTITUTION? 3 HVERDAGEN I DAGINSTITUTIONEN 3 SAMLING

Læs mere

Velkommen til Daginstitution Langmark. Børnehaven Flintebakken

Velkommen til Daginstitution Langmark. Børnehaven Flintebakken Velkommen til Daginstitution Langmark Børnehaven Flintebakken Velkommen til Børnehaven Flintebakken Velkommen til Børnehaven Flintebakken Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at kende. Med denne

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Hjortholm

Velkommen til Børnehuset Hjortholm Velkommen til Børnehuset Hjortholm Vi vil i dette hæfte give jer en introduktion til institutionen og de informationer, der er vigtige for jer. Hæftet består først af informationer, der vigtige lige fra

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Velkommen. Kristrup vuggestue.

Velkommen. Kristrup vuggestue. Velkommen Kristrup vuggestue i Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.20 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.29 Mål og Værdier:

Læs mere

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 1 ÅBNINGSTID: Mandag torsdag KL. 6.30-17.30 Fredag KL. 6.30 16.30 Lukket i ugerne 29 + 30 Behovsåbent i anden institution: Mellem jul og nytår Fredag efter

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN, KLOKKEBLOMST & KLUB 5 Børnehaven er normeret til 70 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 3 stuer, Engblommen, Klokkeblomst

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999

Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen til Skildpadderne Vuggestuen i afdeling Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen. Vi håber,

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN PALETTEN KLATTERNE & TUBERNE Børnehaven er normeret til 40 børn i alderen 2,9 5 år. Børnene er fordelt på 2 stuer, Tuberne og Klatterne, med 20 børn på hver.

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Udsigten!

Velkommen i Børnehuset Udsigten! BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2013 / 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 2 Afslutning for vuggestue- og skolebørn side 3 Andre informationer side 3 Bleer side 4 Dagsrytme

Læs mere

Vores værdier // Hej. Hos os får du dejlige friske kinder, og de allerbedste barndomsminder

Vores værdier // Hej. Hos os får du dejlige friske kinder, og de allerbedste barndomsminder 1 Hej Hos os får du dejlige friske kinder, og de allerbedste barndomsminder Dine voksne på din gruppe hedder Primær pædagog Vi glæder os rigtig meget til at lære dig at kende! Hjerteligt velkommen på Bissensvej

Læs mere

Velkommen. til børnehaven i Puff. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 96 28 69 99

Velkommen. til børnehaven i Puff. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 96 28 69 99 Velkommen til børnehaven i Puff Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 96 28 69 99 1 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen til børnehaven i PUFF. Vi håber, at nedenstående

Læs mere

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien. . Børnehuset Humlebien Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419 Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.hvidovre VELKOMMEN TIL HUMLEBIEN Denne pjece er tænkt som en hjælp, når dit

Læs mere

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse

Mælkebøtten - Børn i bevægelse. Velkomstfolder. Mælkebøtten - Børn i bevægelse Velkomstfolder Mælkebøtten Kære nye forældre! At begynde i børnehave kan give anledning til mange spørgsmål. Derfor har vi valgt, at lave denne velkomstfolder, der giver Jer et generelt indblik i barnets

Læs mere

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Forord Kære forældre! Velkommen til jer som nye forældre i Børneliv. Denne folder er tænkt som en guide til at komme nemmere ind i vores hus og husets kultur.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN TUSINDFRYD Børnehavens Værdigrundlag. Børnehavens pædagogiske arbejde tager sit udgangspunkt i Kolding kommunes målsætning på daginstitutionsområdet. I forhold til de livs-/ og

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHAVEN. Kære

VELKOMMEN I BØRNEHAVEN. Kære BØRNEHAVEN 2 VELKOMMEN I BØRNEHAVEN Kære Du skal gå hos, hvor de voksne hedder Du skal starte d. kl. I løbet af den første uge vil vi tage en snak med dine forældre for at lære dig lidt bedre at kende,

Læs mere

Velkommen i Børnehuset

Velkommen i Børnehuset Velkommen i Børnehuset Tanderupvej 49 5591 Gelsted Tlf. 8888 5475 Personale Alice Fabricius - Leder Pia B. Hansen - Konstitueret souschef Dorthe Andersson - Pædagog Annette Jakobsen - Medhjælper Ann Madsen

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Unsgaard. Jeres hus vores arbejdsplads

Velkommen til Børnehuset Unsgaard. Jeres hus vores arbejdsplads Velkommen til Børnehuset Unsgaard Jeres hus vores arbejdsplads Velkommen Vi byder Jer velkommen i Børnehuset Unsgaard, og vi glæder os til at lære Jer og jeres barn at kende. Sammen skal vi give jeres

Læs mere

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger.

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. Vi forventer at I læser denne folder igennem ved Jeres barns opstart

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større 1 Praktiske informationer Børnehuset Rævehøjen er normeret til 60 børn. 24 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer og 1 gruppe bestående af 36 børnehavebørn, opdelt

Læs mere

Tangsø Børnehus. Her er godt at være lege og lære

Tangsø Børnehus. Her er godt at være lege og lære Her er godt at være lege og lære Velkommen Velkommen til vores børnehave. Med denne pjece vil vi fortælle dig om vores hus. Det være sig lige fra hverdags struktur til nogle praktiske informationer. Håber

Læs mere

VELKOMMEN i SOLSIKKEN Torvevænget 5B, 8310 Tranbjerg Tlf.: 87 13 84 85 e-mail: mettho@aarhus.dk

VELKOMMEN i SOLSIKKEN Torvevænget 5B, 8310 Tranbjerg Tlf.: 87 13 84 85 e-mail: mettho@aarhus.dk VELKOMMEN i SOLSIKKEN Torvevænget 5B, 8310 Tranbjerg Tlf.: 87 13 84 85 e-mail: mettho@aarhus.dk Vi byder velkommen til Solsikken Denne pjece er en vejledning i, hvordan det er at gå her i Solsikken. Den

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets børnehaven Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen.... 5 Modulordning

Læs mere

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN VELKOMMEN TIL FEMKANTEN Strandgården 17B 2635 Ishøj Tlf. 43 73 67 60 Vi glæder os til at lære jer at kende, og til vores fremtidige samarbejde omkring jeres barn. På personalets vegne v/leder Britt Ravnsted-Larsen

Læs mere

Velkommen til Gadekæret

Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Gadekæret er tegnet af arkitektgruppen Regnbuen og institutionen åbnede i 1998 og var med i en konkurrence om fremtidens daginstitutioner. Gadekæret er

Læs mere

Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år.

Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år. Præsentation af afdeling Søstjerner: Afdeling Søstjerner består af grupper med børn i alderen ca. 2-4 år. Grupperne består af et varieret antal børn og personale. Grupperne er aldersopdelte og børnene

Læs mere

Kære forældre til kommende skovbørn

Kære forældre til kommende skovbørn Privat Skovbørnehaven Mariehønen Skovbrynet 44 2800 Lyngby Telefon 30965035 E-mail: Bestyrelsen: kontakt@mariehoenenprivat.dk Leder: mariehoenen@mariehoenenprivat.dk NORMERING: Vi er 5 voksne og 27 børn.

Læs mere

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstehuset GÆSTEHUSE DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstedagpleje - så står du aldrig uden pasning Når du har valgt en kommunal dagplejer,

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Velkommen til BYPARKENS VUGGESTUE

Velkommen til BYPARKENS VUGGESTUE Velkommen til BYPARKENS VUGGESTUE Byparkens Vuggestue Ørbækvej 36 Tlf.: 6217 6860 E-mail: info@byparkensvuggestue.dk Leder: Anne Grethe Windahl Hansen Kontor: 5142 2175 Åbningstider: Mandag til torsdag

Læs mere

Børnehuset Sluseholmens forældrefolder

Børnehuset Sluseholmens forældrefolder Børnehuset Sluseholmens forældrefolder Kære Forældre Vi har udarbejdet denne folder til Jer forældre i Børnehuset Sluseholmen. Særligt til nye forældre, som en hjælp til at få et indblik i vores verden,

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Mål og Værdier: I Kristrup

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten BØRNEHAVEN TREKLØVEREN ENGBLOMMEN & KLOKKEBLOMST VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af

Læs mere

Krabber og Søstjerner

Krabber og Søstjerner Krabber og Søstjerner Telefonnummer: 76 16 64 90 Mail: gudl@esbjergkommune.dk www.tarphagevej.esbjergkommune.dk Kære nye forældre Personalet ønsker med denne lille pjece at byde dig/jer som forældre velkommen,

Læs mere

Velkommen til. Jernbanegade Hobro Tlf

Velkommen til. Jernbanegade Hobro Tlf Velkommen til Jernbanegade 26 9500 Hobro Tlf.97115160 Velkommen i Jernbanegades børnehus I denne folder vil i finde en række praktiske informationer om mange forskellige ting der er værd at vide når dit

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen

Børnehuset Hindbærvangen Kære forældre. Vi håber, at I og jeres barn må trives her hos os. Denne lille folder vil indeholde væsentlige praktiske oplysninger vedr. dagligdagen i børnehuset. De pædagogiske principper og handleplaner

Læs mere