Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Boligydelsespakke) 1 I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret ved 3 i lov nr. 574 af 10. juni 2014, 2 i lov nr af 27. december 2014, 4 i lov nr. 527 af 29. april 2015, 2 i lov nr. 528 af 29. april 2015 og 7 i lov nr af 30. august 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 8, stk. 4, 1.pkt., og 72, stk. 1, nr. 1, ændres» kr.,«til:» kr. for boligydelse og kr. for boligsikring,«. 2. I 8 a, stk. 1, nr. 1, ændres» kr.«til:» kr. for boligydelse og kr. for boligsikring«. 3. I 8 a, stk. 1, nr. 2, og 72, stk. 1, nr. 2, ændres» kr. og kr.«til:» kr. og kr. for boligydelse og kr. og kr. for boligsikring«. 4. I 9 a, stk. 2, ændres» 14, stk. 4-6,«til:» 14, stk. 4 og 5,«. 5. I 10, stk. 2, 1. pkt., og 72, stk. 1, nr. 3, ændres»60,00 kr., 19,00 kr. og 45,25 kr.«til:»82,00 kr., 26,00 kr. og 61,75 kr. for boligydelse og 76,50 kr., 24,25 kr. og 57,75 kr. for boligsikring«. 6. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres»10,00 kr.«til:»13,75 kr. for boligydelse og 12,75 kr. for boligsikring«og»14,50 kr.«ændres til:»19,75 kr. for boligydelse og 18,50 kr. for boligsikring«. 7. I 10, stk. 4, 1. og 3. pkt., ændres»45,25 kr.«til:»61,75 kr. for boligydelse og 57,75 kr. for boligsikring«. 8. I 10, stk. 4, 2. og 3. pkt., ændres»22,50 kr.«til:»30,75 kr. for boligydelse og 28,75 kr. for boligsikring«. 9. I 10, stk. 5, og 72, stk. 1, nr. 6, ændres»23,00 kr.«til:»31,50 kr. for boligydelse og 29,25 kr. for boligsikring«. 10. I 14, stk. 1, 1. pkt., og 72, stk. 1, nr. 7, ændres» kr.«til:» kr. for boligydelse og kr. for boligsikring« , stk. 4, ophæves. Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og I 17, stk. 1, nr. 4, og 72, stk. 1, nr. 8, ændres», kr.«til:» kr. for boligydelse og kr. for boligsikring«. 13. I 21, stk. 1, 1. pkt., udgår»med et tillæg på kr., jf. 72, stk. 1, nr. 9,«, og» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 10«ændres til:» kr. jf. 72, stk. 1, nr. 9«. 14. I 21, stk. 1, 2. pkt., ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 11,«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 10,«. 15. I 21, stk. 2, ændres»11 pct.«til:»10,9 pct. i 2016, 10,8 pct. i 2017, 10,7 pct. i 2018, 10,5 pct. i 2019 og 10 pct. i 2020 og følgende år«, og» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 12«til:» kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019, kr. i 2020 og følgende år, jf. 72, stk. 1, nr. 11«. 16. I 21 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Til den årlige boligudgift i stk. 1, nr. 1, tillægges kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019, 0 kr. i 2020 og de følgende år for personer, der modtager eller ansøger om boligydelse før den 1. juli For personer, der ansøger om boligydelse efter den 30. juni 2016 udgør tillægget 0 kr.«17. I 22, stk. 1, 1. pkt., ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 13«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 12«. Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14424 BE006566

2 2 18. I 22, stk. 1, 2. pkt., ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 14,«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 13,«. 19. I 22, stk. 2, ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 15«til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 14«. 20. I 22, stk. 3, nr. 4, 23, stk. 5, og 75, stk. 5, ændres» 14, stk. 6,«til:» 14, stk. 5,«21. I 23, stk. 1, 1. pkt., ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 16«til:» kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 72, stk. 1, nr. 15«. 22. I 24 d, stk. 2, ændres» kr. pr. person, jf. 72, stk. 1, nr. 17«til:» kr. pr. person for boligydelse og kr. pr. person for boligsikring, jf. 72, stk. 1, nr. 16«. 23. I 24 e, stk. 1, 2. pkt., ændres» 21, stk. 1, 1. pkt.«til:» 21, stk. 1, 1. pkt. og 21, stk. 3«. 24. I 24 e, stk. 3, 1. pkt., ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 18«til:» kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 72, stk. 1, nr. 17«. 25. I 33 ændres»2.424 kr., jf. 72, stk. 1, nr. 19«til:»3.312 kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 72, stk. 1, nr. 18«. 26. I 34 ændres»2.424 kr., jf. 72, stk. 1, nr. 20«til:»3.312 kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 72, stk. 1, nr. 19«. 27. I 56, stk. 1, 2. pkt., ændres» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 23,«, til:» kr., jf. 72, stk. 1, nr. 20,«. 28. I 72, stk. 1, nr. 4, ændres»10,00 kr. og 14,50 kr.«til:»13,75 kr. for boligydelse, 12,75 kr. for boligsikring, 19,75 kr. for boligydelse og 18,50 kr. for boligsikring,«. 29. I 72, stk. 1, nr. 5, ændres»45,25 kr. og 22,50 kr.«til:»61,75 kr. for boligydelse, 57,75 kr. for boligsikring, 30,75 kr. for boligydelse og 28,75 kr. for boligsikring,« , stk. 1, nr. 9-23, ophæves, og i stedet indsættes:»9) Progressionsgrænsen efter 21, stk. 1, på kr. 10) Forøgelsen af indkomstgrænsen på kr. efter 21, stk. 1, 2. pkt. 11) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling på kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019, kr. i 2020 og følgende år kr., jf. 21, stk ) Progressionsgrænsen efter 22, stk. 1, på kr. 13) Forøgelsen af indkomstgrænsen på kr. efter 22, stk. 1, 2. pkt. 14) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling på kr., jf. 22, stk ) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte på kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 23, stk ) Maksimumsbeløbet for den årlige boligudgift på kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 24 d, stk ) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte på kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 24 e, stk ) Minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af tilskud på kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf ) Minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af lån på kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf ) Forøgelsen af indkomstgrænsen på kr. efter 56, stk. 1, 2. pkt.«31. 72, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Ved beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån reguleres beløbene i stk. 1, nr. 1-20, med væksten i årsgennemsnittet i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks 2 år før det pågældende finansår.«32. I 72, stk. 3, 1. pkt., ændres»stk. 1, nr. 1, 2, 7-15, 17, 21 og 23,«til:»stk. 1, nr. 1, 2, 7-14, 16 og 20,«. 33. I 72, stk. 3, 2. pkt., ændres»stk. 1, nr. 16, og 22,«til:»stk. 1, nr. 15 og 17-19,«. 34. I 72, stk. 4, ændres»2003-niveau«til:»2016-niveau«. 2 I lov nr. 574 af 10. juni 2014 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) foretages følgende ændring: 1. 3, nr , ophæves. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Lovens 1, nr. 11, træder i kraft den 1. januar Stk. 3. Lovens 1, nr. 11, finder ikke anvendelse for boligydelsesmodtagere, der anvises til en friplejebolig, ældrebolig mv. før den 1. januar For sådanne personer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservativ Folkeparti har indgået aftale om finansloven for Aftalen omfatter bl.a. en boligydelsespakke, der udmøntes med dette lovforslag. Lov om individuel boligstøtte indeholder regler om boligydelse, boligsikring og lån til beboerindskud. Boligydelse ydes til folkepensionister samt førtidspensionister på den gamle ordning (førtidspension der er tilkendt efter regler gældende før den 1. januar 2003). Boligsikring ydes til ikkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspensionen efter regler gældende fra 1. januar 2003 (førtidspensionsreform). Boligydelse og boligsikring beregnes efter objektive beregningsregler på grundlag af boligudgiftens størrelse, husstandens indkomst, boligens areal og husstandens sammensætning. Reglerne for boligydelse er generelt mere gunstige end reglerne for boligsikring. Derudover er der i lovgivningen nogle særregler, som bidrager til at øge det gennemsnitlige støtteniveau, og som ikke er særlig målrettede i forhold til støttemodtagerens indkomst. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at de samlede udgifter til boligydelse har udvist en realvækst på ca. 13 pct. siden 2001 og udgør i dag ca. 10 mia. kr. Det svarer til en udgiftsstigning på ca. 1,1 mia. kr. I samme periode er den gennemsnitlige udbetalte boligydelse vokset realt med ca. 28 pct. Den gennemsnitlige boligydelse udgør i dag ca kr. skattefrit per år. Stigningen skyldes blandt andet, at satser for boligydelse reguleres med en højere faktor end øvrige indkomstoverførsler. Lovforslaget indeholder følgende ændringer: Ændret regulering af beløbsgrænser for boligydelse, således at den årlige regulering af beløbsgrænserne følger forbrugerpriserne, ligesom for boligsikring og børne- og ungeydelse. Gradvis afskaffelse af det beregningstekniske tillæg til huslejen, således at boligydelsen fremadrettet beregnes med udgangspunkt i den faktiske husleje. Det beregningstekniske tillæg afskaffes for pensionister, der ansøger om boligstøtte efter 30. juni Indførelse af loft over den støtteberettigede husleje i ældreboliger, svarende til loftet for huslejen i anden lejebolig. Loftet indføres alene for nyanviste personer til ældreboliger efter Gradvis lempelse af kravet til egenbetaling fra kr. (2015-niveau) til kr. (2015-niveau) årligt samt en gradvis reduktion i kravet til egenbetaling fra 11 pct. til 10 pct. Med de foreslåede ændringer vil boligydelsesreglerne fortsat være mere gunstige end reglerne for boligsikring. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Beregningsteknisk tillæg til huslejen Gældende ret Efter i 21 i boligstøtteloven beregnes boligydelse som forskellen mellem på den ene side 75 pct. af den årlige boligudgift med et tillæg på kr. og på den anden side 22,5 pct. af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på kr. Efter i 24 e, stk. 1, i boligstøtteloven beregnes boligydelse til personer i kollektivt bofælleskab også efter 21 i boligstøtteloven. For kollektive bofællesskaber udgør tillægget til lejen 1/3 af beløbet efter 21. Ved beregning af boligsikring er der ikke et tilsvarende tillæg til boligudgiften. Alle de oplyste satser er for Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det foreslås gradvist at ophæve tillægget på kr. frem til 2020 for personer, der ansøger om boligydelse før den 1. juli Efter forslaget vil tillægget til boligudgiften årligt udgøre kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019, 0 kr. i 2020 og de følgende år. De nævnte satser reguleres ikke. For personer, der ansøger om boligydelse efter den 30. juni 2016 foreslås det at ophæve tillægget fuldt ud fra den 1. juli Det foreslås endvidere at nedsætte og ophæve tillægget i beregningen af boligydelse for personer, der bor i kollektive bofællesskaber fra den 1. juli 2016 på tilsvarende måde. Boligydelsen vil således fremadrettet for nye ansøgere fra den 1. juli 2016 blive beregnet på grundlag af den faktiske boligudgift, som det er tilfældet med boligsikring Ændret regulering af beløbsgrænser Gældende ret Efter 72 i boligstøtteloven reguleres de beløb, som boligydelse beregnes på grundlag af hvert år, med 2 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Ved beregning af beboerindskudslån efter 56 i boligstøtteloven reguleres forøgelsen af indkomstgrænsen på kr. (2015-niveau) for hvert barn i husstanden til og med 4 børn på samme måde som for boligydelse, dvs. med 2 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De beløb, som boligsikring beregnes på grundlag af hvert år, reguleres med væksten i årsgennemsnittet i Danmarks

4 4 Statistiks forbrugerprisindeks 2 år før det pågældende finansår Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det foreslås, at beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, fremover hvert år reguleres med væksten i årsgennemsnittet i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks 2 år før det pågældende finansår. Dermed vil reguleringen af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån ske på samme måde som for boligsikring. Boligstøtteloven er ændret ved 3 i lov nr. 574 af 10. juni Denne ændring træder i kraft den 1. januar Af lovtekniske årsager ophæves 3, nr , i lov nr. 574 af 10. juni 2014 og genfremsættes i dette lovforslag. I lov nr. 574 af 10. juni 2014 er der indsat en række konsekvensrettelser i 56 og 72 i boligstøtteloven, som følge af ophævelsen af indkomstgrænsen på kr. for omberegning og efterregulering, der erstattes af en udsvingsgrænse på 800 kr., og ændring af minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte. Beløbene for udsvingsgrænse på 800 kr., og ændring af minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte har ikke en årlig regulering. Disse ændringer genfremsendes i dette lovforslag, således at henvisningerne i 56 og 72 bringes i overensstemmelse med ændringerne i dette lovforslag. Ændringerne har alene teknisk karakter Loft over huslejen for personer i ældrebolig Gældende ret Efter 14, stk. 1, i boligstøtteloven kan den årlige boligudgift, hvoraf boligydelsen beregnes, ikke overstige kr. årligt. Er der børn i husstanden forøges beløbet. Efter 14, stk. 4, anvendes grænsen for den årlige boligudgift ikke, hvor en person, der er berettiget til boligydelse, af kommunalbestyrelsen anvises til en friplejebolig, en ældrebolig, en almen bolig eller en ustøttet privat plejebolig Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det foreslås at ophæve bestemmelsen i 14, stk. 4, om, at grænsen for den årlige boligudgift ikke anvendes for personer, der er berettiget til boligydelse og af kommunalbestyrelsen anvises til en friplejebolig, en ældrebolig, en almen bolig eller en ustøttet privat plejebolig. Loftet indføres alene for nyanviste personer til friplejebolig, ældreboliger mv. efter Loftet over maksimal husleje vil understøtte, at kommuner og bygherrer har fokus på, at ældreboliger opføres omkostningseffektivt og drives effektivt, således at væsentligt færre personer i realiteten berøres af forslaget. Reglerne for boligydelse til personer i ældreboliger vil fortsat være mere gunstige end reglerne for personer i anden lejebolig, idet der ikke indføres et loft over den maksimale udbetaling af boligydelse, som ellers gælder for personer i anden lejebolig Lempelse af kravet til egenbetaling Gældende ret Efter 21, stk. 2, i boligstøtteloven skal boligydelsesmodtageren af sin boligudgift mindst selv betale et beløb svarende til 11 pct. af sin husstandsindkomst, dog mindst kr. (2015-niveau) Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning For at sikre, at pensionister med de laveste indkomster kun i mindre omfang berøres af de ændrede boligydelsesregler foreslås det, at kravet til egenbetaling gradvis lempes fra kr. (2015-niveau) til kr. (2015-niveau) årligt, samt at der gradvist sker en reduktion i kravet til egenbetaling fra 11 pct. til 10 pct. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Følgende elementer i den foreslåede omlægning af boligydelsesreglerne har økonomiske konsekvenser for det offentlige: Ændret regulering af beløbsgrænser, afskaffelse af det beregningstekniske tillæg til huslejen, lavere egenbetaling og indførelse af loft over maksimal husleje for personer i ældreboliger. I tabel 1 ses de samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget. Forslaget skønnes at medføre mindreudgifter for det offentlige på i alt 120 mio. kr. i 2016, 270 mio. kr. i 2017, 405 mio. kr. i 2018, 490 mio. kr. i 2019 og 635 mio. kr. i Saldovirkningerne efter skat og tilbageløb medfører mindreudgifter på 90 mio. kr. i 2016, 200 mio. kr. i 2017, 300 mio. kr. i 2018, 370 mio. kr. i 2019 og 480 mio. kr. i 2020 og frem. De økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget skal forhandles med de kommunale parter. Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser i alt Mio. kr priser Lovforslaget i alt I alt efter skat og tilbageløb

5 5 Nedenfor gennemgås de økonomiske konsekvenser af de fire delelementer i forslaget Ændret regulering af beløbsgrænser Den præcise virkning ved fremadrettet at regulere beløbsgrænserne med udviklingen i forbrugerpriserne afhænger af forholdet mellem udviklingen i forbrugerpriserne og lønudviklingen. Det er i skønnet af de økonomiske konsekvenser lagt til grund, at forbrugerpriserne frem til 2020 vil være steget 3,6 pct. mindre end lønningerne. Forslaget indebærer, at godt modtagere af boligydelse vil få et tilskud, som gennemsnitligt er 840 kr. lavere i 2020 (2016-niveau). Forslaget medfører offentlige mindreudgifter på 230 mio. kr. i 2020 (2016-niveau). Tabel 2. Økonomiske konsekvenser af ændret regulering af beløbsgrænser Mio. kr priser Ændret regulering af beløbsgrænser -55,0-110,0-160,0-170,0-230,0 Stat -41,3-82,5-120,0-127,5-172,5 Kommune -13,7-27,5-40,0-42,5-57, Afskaffelse af det beregningstekniske tillæg til huslejen Det beregningstekniske tillæg indebærer alt andet lige, at knap boligydelsesmodtagere gennemsnitligt skønnes at få nedsat den udbetalte boligydelse med kr. Udfasningen af det beregningstekniske tillæg frem mod 2020 skønnes under forudsætning af den ændrede regulering af beløbsgrænser, jf. afsnit 3.1, at indebære offentlige mindreudgifter på 535 mio. kr. i 2020 (2016-niveau). Tabel 3. Økonomiske konsekvenser af afskaffelse af det beregningstekniske tillæg Mio. kr priser Afskaffelse af det beregningstekniske tillæg -90,0-205,0-310,0-405,0-535,0 Stat -67,5-153,8-232,5-303,8-401,3 Kommune -22,5-51,2-77,5-101,2-133,7 Anm. De viste konsekvenser forudsætter harmonisering af satsreguleringen, jf. afsnit 3.1. Lovforslaget medfører, at det beregningstekniske tillæg ophæves gradvist for personer, der har ansøgt om boligydelse forud for lovens ikrafttrædelse 1. juli Tillægget reduceres med kr. årligt i , dvs. tillægget vil være kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019 og 0 kr. fra og med Tillægget pl-reguleres ikke. Det beregningstekniske tillæg afskaffes for personer, der ansøger om boligydelse efter den 30. juni Lavere egenbetaling Lovforslaget indeholder et forslag om, at kravet til boligstøttemodtagerens mindsteegenbetaling frem til 2020 nedsættes, således at det udgør kr. i 2016 faldende til kr. i 2020 (2016-niveau). Samtidig nedsættes kravet til egenbetalingen, så det fra at skulle udgøre mindst 11 pct. af det opgjorte indtægtsgrundlag, fra 2020 skal udgøre 10 pct. Forslaget indebærer, at skønsmæssigt modtagere af boligydelse vil få et tilskud, som gennemsnitligt er cirka kr. større i 2020 (2016-niveau) givet, at forslagene i afsnit 3.1 og 3.2 er indført. Forslaget skønnes frem mod 2020 under forudsætning af den ændrede regulering af beløbsgrænser, jf. afsnit 3.1, og udfasningen af det beregningstekniske tillæg, jf. afsnit 3.2, at indebære offentlige merudgifter på 130 mio. kr. i 2020 (2016-niveau).

6 6 Tabel 4. Økonomiske konsekvenser af lavere egenbetaling Mio. kr priser Lavere egenbetaling 25,0 45,0 65,0 85,0 130,0 Stat 18,8 33,8 48,8 63,8 97,5 Kommune 6,2 11,2 16,2 21,2 32,5 Anm. De viste konsekvenser er beregnet under forudsætning af afsnit 3.1 og 3.2 ovenfor Indførelse af loft over maksimal husleje for personer i ældreboliger Med forslaget indføres et loft over den maksimale husleje, som personer i ældreboliger kan få boligydelse til. Forslaget vil først have virkning efter 2020 og vil alene omfatte nye, anviste personer til ældreboliger. Det betyder, at personer, der er anvist til ældrebolig frem til og med 2020, ikke omfattes af forslaget. Ikrafttrædelsen i 2021 giver kommunerne tid til at tilpasse pris og udbud af ældreboliger. På baggrund af udviklingen i tilgangen af nye modtagere i ældreboliger inden for de senere år skønnes det med betydelig usikkerhed, at forslaget vil kunne berøre omkring nye modtagere årligt efter Forslaget skønnes på længere sigt, at styrke de offentlige finanser med op mod 40 mio. kr. fuldt indfaset, efter skat og tilbageløb. Til grund for skønnet ligger den aktuelle bestand af ældreboliger. Loftet over maksimal husleje vil understøtte, at kommuner og bygherrer har fokus på, at ældreboliger opføres omkostningseffektivt og drives effektivt, således at væsentligt færre personer i realiteten berøres af forslaget. 3.5 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Samlet set indebærer lovforslaget en styrkelse af de offentlige finanser efter skat og tilbageløb med ca. 90 mio. kr. i 2016 voksende til ca. 480 mio. kr. i 2020, jf. tabel 5. Ændringerne skønnes at berøre hovedparten af de ca husstande, der i dag modtager boligydelse, men ændringen i ydelsen pr. husstand vil for de fleste modtageres vedkommende være relativt beskeden, og ændringen bliver indfaset over en årrække frem til Reduktionen af egenbetalingen bidrager til at sikre, at de økonomisk dårligst stillede pensionister kun i mindre omfang berøres af de ændrede boligydelsesregler. Tabel 5. Samlede økonomiske konsekvenser Mio. kr priser Lovforslaget i alt -120,0-270,0-405,0-490,0-635,0 Stat i alt -90,0-202,5-303,7-367,5-476,2 Kommune i alt -30,0-67,5-101,3-122,5-158,8 I alt efter skat og tilbageløb - saldovirkninger -90,0-200,0-300,0-370,0-480,0 Lovforslaget vurderes ikke at have væsentlige administrative konsekvenser for staten og kommunerne. De økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget skal forhandles med de kommunale parter. Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for regionerne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

7 7 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring med frist den 25. november 2015 kl hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Ankestyrelsen, Boligselskabernes Landsforening, Danmarks Lejerforeninger, Datatilsynet, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Danske Revisorer, Danske seniorer, Det Centrale Handicapråd, Ejendomsforeningen Danmark, Foreningen af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Huslejenævns- og Beboerklagenævns forening, Jyske Grundejerforeninger, KL, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Rigsrevisionen, Rådet for Socialt Udsatte, Udbetaling Danmark, Ungdomsboligrådet, Ældre Sagen, Ældreboligrådet og Landsforeningen for førtidspensionister. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Stat: 2016: 90,0 mio. kr. 2017: 202,5 mio. kr. 2018: 303,7 mio. kr. 2019: 367,5 mio. kr. 2020: 476,2 mio. kr. Negative konsekvenser/ Merudgifter ingen Kommune: 2016: 30,0 mio. kr. 2017: 67,5 mio. kr. 2018: 101,3 mio. kr. 2019: 122,5 mio. kr. 2020: 158,8 mio. kr. Administrative konsekvenser for stat, Ingen Ingen kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

8 8 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1-3 Til 1 I den gældende boligstøttelov er alle beløb for beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån angivet i 2003-niveau. Det foreslås som konsekvens af forslaget i 1, nr. 31, om ændring af regulering af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, at alle beløbene for beregning af boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån i boligstøtteloven angives i 2016-niveau. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 31. Til nr. 4 Der er tale om konsekvensrettelse som følge af ophævelsen af 14, stk. 4, i boligstøtteloven. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 11. Til nr I den gældende boligstøttelov er alle beløb for beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån angivet i 2003-niveau. Det foreslås som konsekvens af forslaget i 1, nr. 31, om ændring af regulering af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, at alle beløbene for beregning af boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån i boligstøtteloven angives i 2016-niveau. Der henvises til bemærkningerne til 1 nr. 31. Til nr.11 Efter gældende regler i 14, stk. 1, i boligstøtteloven kan den årlige boligudgift, hvoraf boligydelsen beregnes, ikke overstige kr. årlig (2015 niveau). Er der børn i husstanden forøges beløbet. Efter 14, stk. 4, i boligstøtteloven anvendes grænsen ikke, hvor en person, der er berettiget til boligydelse, visiteres til en plejebolig af kommunalbestyrelsen og bliver lejer i en friplejebolig. Grænsen for den årlige boligudgift anvendes heller ikke, hvor en person, der er berettiget til boligydelse, af kommunalbestyrelsen anvises til en ældrebolig, en almen bolig eller en ustøttet privat plejebolig. Det foreslås at ophæve bestemmelsen i 14, stk. 4, om, at grænsen for den årlige boligudgift, hvoraf boligydelse beregnes, ikke anvendes for personer, der er berettiget til boligydelse og af kommunalbestyrelsen anvises til en friplejebolig, en ældrebolig, en almen bolig eller en ustøttet privat plejebolig. Bestemmelsen træder først i kraft 1. januar Der henvises til bemærkningerne til 3. Bestemmelsen indebærer, at boligydelsesmodtagere, der fra 1. januar 2021 anvises til friplejeboliger, ældreboliger mv. vil få beregnet boligydelsen på samme måde som andre boligydelsesmodtagere, medmindre de er omfattet af andre særregler i boligstøtteloven. Disse personer vil derfor fremadrettet ikke kunne få beregnet boligydelsen på baggrund af en boligudgift, der ligger højere end den nævnte grænse i 14, stk. 1. Det bemærkes, at der efter boligstøtteloven ikke er en grænse for den årlige boligudgift for stærkt bevægelseshæmmede, som anvises til en friplejebolig, en ældrebolig, en almen bolig eller en ustøttet privat plejebolig. Reglerne for stærk bevægelseshæmmede bevares og berøres ikke af dette lovforslag. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 12 I den gældende boligstøttelov er alle beløb for beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån angivet i 2003-niveau. Det foreslås som konsekvens af forslaget i 1, nr. 31, om ændring af regulering af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, at alle beløbene for beregning af boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån i boligstøtteloven angives i 2016-niveau. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 31. Til nr. 13 Efter gældende regler i 21, stk. 1, i boligstøtteloven beregnes boligydelse som forskellen mellem på den ene side 75 pct. af den årlige boligudgift med et tillæg på kr. og på den anden side 22,5 pct. af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på kr. Alle de oplyste satser er for Det foreslås at ophæve tillægget i 21, stk. 1, 1. pkt., på kr., jf. dog bemærkningerne til 1, nr. 16. Forslaget indebærer, at boligydelse fremadrettet beregnes uden beregningsteknisk tillæg til huslejen, således som det også er tilfældet ved beregning af boligsikring. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.1 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 14 I den gældende boligstøttelov er alle beløb for beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån angivet i 2003-niveau. Det foreslås som konsekvens af forslaget i 1, nr. 31, om ændring af regulering af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, at alle beløbene for beregning af boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån i boligstøtteloven angives i 2016-niveau. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 31. Til nr. 15 Efter gældende regler i 21, stk. 2, i boligstøtteloven skal boligydelsesmodtagere af sin boligudgift mindst selv betale et beløb svarende til 11 pct. af sin husstandsindkomst, dog mindst kr. (2015-niveau) Det foreslås at ændre 21, stk. 2 således, at kravet til egenbetaling gradvis lempes fra kr. (2015-niveau), til kr. (2015-niveau) i perioden Det foreslås samtidig, at der gradvist sker en reduktion i kravet til egenbetaling fra 11 pct. til 10 pct. Bestemmelsen indebærer, at

9 9 det beløb, som boligydelsesmodtageren mindst selv skal betale af boligudgiften reduceres fremadrettet. Beløbene opreguleres hvert år efter boligstøttelovens 72. Der henvises til afsnit 2.4 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 16 Efter gældende regler i 21, stk. 1, i boligstøtteloven beregnes boligydelse som forskellen mellem på den ene side 75 pct. af den årlige boligudgift med et tillæg på kr. og på den anden side 22,5 pct. af husstandsindkomsten over en indkomstgrænse på kr. Alle de oplyste satser er for Det foreslås i et nyt 21, stk. 3, at der til den årlige boligudgift i stk. 1, nr. 1, tillægges kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i 2019, 0 kr. i 2020 og de følgende år for personer, der modtager eller ansøger om boligydelse før den 1. juli For personer, der ansøger om boligydelse efter den 30. juni 2016 udgør tillægget 0 kr. De nævnte satser reguleres ikke. Forslaget indebærer, at det beregningstekniske tillæg, der med dette lovforslag foreslås ophævet, jf. 1, nr. 13, gradvist nedsættes for personer, der modtager eller ansøger om boligydelse før den 1. juli For personer, der ansøger om boligydelse efter den 30. juni 2016 udgør tillægget 0 kr. Forslaget indebærer, at boligydelsen for de fleste boligydelsesmodtagere vil blive lavere fremadrettet. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.1 i de almindelige bemærkninger. Til nr I den gældende boligstøttelov er alle beløb for beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån angivet i 2003-niveau. Det foreslås som konsekvens af forslaget i 1, nr. 31, om ændring af regulering af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, at alle beløbene for beregning af boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån i boligstøtteloven angives i 2016-niveau. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 31. Til nr. 20 Der er tale om konsekvensrettelse som følge af ophævelsen af 14, stk. 4, i boligstøtteloven. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 11. Det bemærkes, at 23, stk. 5, ved lov nr. 574 af 10. juni 2014 med virkning fra 1. januar 2016 bliver til 23, stk. 4. Til nr I den gældende boligstøttelov er alle beløb for beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån angivet i 2003-niveau. Det foreslås som konsekvens af forslaget i 1, nr. 31, om ændring af regulering af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, at alle beløbene for beregning af boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån i boligstøtteloven angives i 2016-niveau. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 31. Til nr. 23 Efter gældende regler i 24 e, stk.1, i boligstøtteloven beregnes boligydelse til personer i kollektivt bofællesskab efter 21, stk. 1, 1. pkt., i boligstøtteloven. Dog udgør tillægget til lejen ved beregningen efter 21 1/3 af tillægget. Det foreslås, at der i 24 e, stk. 1, i forhold til beregning af boligydelse også henvises til 21, stk. 3. Dermed omfattes boligydelsesmodtagere i kollektive bofællesskaber af ændringerne i forhold til det beregningstekniske tillæg, der foreslås for boligydelsesmodtagere, jf. bemærkningerne til 1, nr. 13. Bestemmelsen indebærer, at tillægget ved beregningen af boligydelsen i kollektive bofællesskaber reduceres gradvis med 1/3 af kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i 2019 og 0 kr. i 2020 og de følgende år. For personer, der ansøger om boligydelse til et kollektivt bofællesskab efter den 30. juni 2016 foreslås det at ophæve tillægget fuldt ud. Forslaget indebærer, at boligydelsen for de fleste boligydelsesmodtagere vil blive lavere. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.1 i de almindelige bemærkninger. Til nr I den gældende boligstøttelov er alle beløb for beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån angivet i 2003-niveau. Det foreslås som konsekvens af forslaget i 1, nr. 31, om ændring af regulering af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, at alle beløbene for beregning af boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån i boligstøtteloven angives i 2016-niveau. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 31. Til nr. 30 I den gældende boligstøttelov er alle beløb for beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån angivet i 2003-niveau. I 72, stk. 1, nr er nævnt 2003 beløb-for følgende: Tillægget til boligudgiften, jf. 21, stk. 1, 1. pkt., progressionsgrænsen efter 21, stk. 1, forøgelsen af indkomstgrænsen efter 21, stk. 1, 2. pkt., mindstebeløbet for den årlige egenbetaling, jf. 21, stk. 2, progressionsgrænsen efter 22, stk. 1, forøgelsen af indkomstgrænsen 22, stk. 1, 2. pkt., mindstebeløbet for den årlige egenbetaling, jf. 22, stk. 2, maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte, jf. 23, stk. 1, maksimumsbeløbet for den årlige boligudgift, jf. 24 d, stk. 2, maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte, jf. 24 e, stk. 3, minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af tilskud på, jf. 33, minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af lån, jf. 34, Grænsen for indkomststigning. der fører til omberegning eller efterregulering, jf. 46, stk. 2, og 47, stk. 1., minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte., jf. 47, stk. 8 og forøgelsen af indkomstgrænsen efter 56, stk. 1, 2. pkt.

10 10 Det foreslås som konsekvens af forslaget i 1, nr. 31, om ændring af regulering af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån, at alle beløbene for beregning af boligsikring, boligydelse og beboerindskudslån i boligstøtteloven angives i 2016-niveau. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 31. Det foreslås som konsekvens af ophævelsen af det beregningstekniske tillæg i 21, stk. 1, 1. pkt., ved beregning af boligydelse, at denne udgår af 72, stk. 1. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 13. Boligstøtteloven er ændret ved 3 i lov nr. 574 af 10. juni Denne ændring træder i kraft den 1. januar Af lovtekniske årsager ophæves 3, nr , i lov nr. 574 af 10. juni 2014 og genfremsættes i dette lovforslag. I lov nr. 574 af 10. juni 2014 er der indsat en række konsekvensrettelser i 56 og 72 i boligstøtteloven, som følge af ophævelsen af indkomstgrænsen på kr. for omberegning og efterregulering, der erstattes af en udsvingsgrænse på 800 kr., og ændring af minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte. Beløbene for udsvingsgrænse på 800 kr., og ændring af minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte har ikke en årlig regulering. Disse ændringer genfremsendes i dette lovforslag, således at henvisningerne i 56 og 72 bringes i overensstemmelse med ændringerne i dette lovforslag. Ændringerne har alene teknisk karakter. Til nr. 31 Efter gældende regler i 72 i boligstøtteloven reguleres de beløb, som boligydelse beregnes på grundlag af hvert år, med 2 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Efter 56 i boligstøtteloven ydes lån til betaling af beboerindskud i lejligheder til boligtagere, hvis husstandsindkomst tillagt eventuel supplerende pensionsydelse, jf. 72 d i lov om social pension, ved indflytning ikke overstiger et beløb svarende til den samlede pension, som tilkommer et folkepensionistægtepar som grundbeløb og tillæg til pensionen i medfør af 49, stk. 1, nr. 1 og 3, i lov om social pension med tillæg af 5 pct. Er der børn i husstanden, forhøjes beløbet med kr., for hvert barn til og med fire børn. Ved beregning af beboerindskudslån reguleres forøgelsen af indkomstgrænsen på (2015-niveau) for hvert barn i husstanden til og med 4 børn på samme måde som for boligydelse, dvs. med 2 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De beløb, som boligsikring beregnes på grundlag af hvert år, reguleres med væksten i årsgennemsnittet i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks 2 år før det pågældende finansår. Det foreslås i en nyaffattelse af 72, stk. 2, at beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån fremover hvert år reguleres med væksten i årsgennemsnittet i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks 2 år før det pågældende finansår. Dermed vil reguleringen af beløbene for beregning af boligydelse og beboerindskudslån ske på samme måde som for boligsikring. Bestemmelsen indebærer, at de beløb, der indgår i beregningen for boligydelse, beboerindskudslån og boligsikring fortsat vil være forskellige, da beløbene siden 2003 har udviklet sig i forskelig takt, men vil fremadrettet blive reguleret med samme procentsats én gang årligt. Som konsekvens af forslaget ændres de opregulerede beløb i boligstøtteloven fra 2003-niveau til 2016-niveau. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 32 og 33 Der tale om konsekvensrettelser som følge af ændringerne i nummereringen i 72, stk. 1 Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 31. Til nr. 34 Efter gældende ret i 72, stk. 4, i boligstøtteloven er alle de regulerede beløb opgjort i 2003-niveau. Det foreslås, at det fastsættes, at alle de regulerede beløb er opgjort i 2016-niveau. Til nr. 1 Til 2 Boligstøtteloven er ændret ved 3 i lov nr. 574 af 10. juni Denne ændring træder i kraft den 1. januar Af lovtekniske årsager ophæves 3, nr , i lov nr. 574 af 10. juni 2014 og genfremsættes i dette lovforslag. I lov nr. 574 af 10. juni 2014 er der indsat en række konsekvensrettelser i 56 og 72 i boligstøtteloven, som følge af ophævelsen af indkomstgrænsen på kr. for omberegning og efterregulering, der erstattes af en udsvingsgrænse på 800 kr., og ændring af minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte. Beløbene for udsvingsgrænse på 800 kr., og ændring af minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte har ikke en årlig regulering. Disse ændringer genfremsendes i dette lovforslag, således at henvisningerne i 56 og 72 bringes i overensstemmelse med ændringerne i dette lovforslag. Ændringerne har alene af teknisk karakter. Det foreslås således af lovtekniske årsager, at ophæve bestemmelserne i 3, nr , i lov nr. 574 af 10. juni 2014, og at genindsætte bestemmelserne i 1 i dette lovforslag. Til 3 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar 2016, jf. dog stk. 2. Det foreslås i stk. 2, at lovens 1, nr. 11, om loftet over ældreboliger træder i kraft den 1. januar Det foreslås i stk. 3 foreslås, at lovens 1, nr. 11, ikke finder anvendelse for boligydelsesmodtagere, der anvises til en friplejebolig, ældrebolig mv. før den 1. januar For sådanne personer finder de hidtil gældende regler anvendelse. Bestemmelsen indebærer, at loftet over boligudgiften kun ophæves for personer, der anvises til en ældrebolig mv. efter 31. december 2020.

11 11 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, som ændret ved 3 i lov nr. 574 af 10. juni 2014, 2 i lov nr af 27. december 2014, 4 i lov nr. 527 af 29. april 2015, 2 i lov nr. 528 af 29. april 2015 og 7 i lov nr af 30. august 2015, foretages følgende ændringer: 8. Stk Stk. 4. Hvert barns indkomst, opgjort efter stk. 1 og 2 nedsættes med kr., jf. 72, stk. 1, nr. 1. Giver beregningen et negativt beløb, indgår dette ikke i den samlede husstandsindkomst. 1.. I 8, stk. 4, 1.pkt., og 72, stk. 1, nr. 1, ændres kr., til: kr. for boligydelse og kr. for boligsikring,. Stk a. Formuetillægget efter 8, stk.6, opgøres som en andel af støttemodtagerens og dennes husstandsmedlemmers formuer. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler for opgørelse af formuen. Formuetillægget beregnes efter følgende skala: 1) De første kr. medregnes ikke. 2) Af formue mellem kr. og kr. medregnes 10 pct. 2. I 8 a, stk. 1, nr. 1, ændres kr. til: kr. for boligydelse og kr. for boligsikring. 3. I 8 a, stk. 1, nr. 2, og 72, stk. 1, nr. 2, ændres kr. og kr. til: kr. og kr. for boligydelse og kr. og kr. for boligsikring. 3) Af formue herudover medregnes 20 pct. Stk a. 4. I 9 a, stk. 2, ændres 14, stk. 4-6, til: 14, stk. 4 og 5,.

12 12 Stk. 2. For personer, der fortsat bor i en bolig, der ophører som friplejebolig, finder 14, stk. 4-6, 22, stk. 3, 23, stk. 2, 3 og 5, anvendelse i lejeperioden. 10. Stk. 2. Omfatter lejen betaling for varme og varmt vand samt elforbrug, nedsættes lejen ved opgørelse af boligudgiften med henholdsvis 60,00 kr., 19,00 kr. og 45,25 kr. pr. m² bruttoetageareal, jf. 72, stk. 1, nr. 3. Såfremt udgiften til varme, varmt vand eller elforbrug i den pågældende kommune afviger fra de i 1. pkt. anførte beløb, kan Udbetaling Danmark fastsætte et andet beløb. Udbetaling Danmarks afgørelse efter 2. pkt. kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 3. Betaler lejeren ud over lejen for vandforbrug, forhøjes lejen ved opgørelse af boligudgiften med 10,00 kr. pr. m² bruttoetageareal, såfremt vandafgift betales ud over lejen, og yderligere 14,50 kr. pr. m², såfremt vandafledningsafgift betales ud over lejen, jf. 72, stk. 1, nr. 4. Såfremt udgiften til vandafgift eller vandafledningsafgift i den pågældende kommune afviger fra det i 1. pkt. anførte beløb herfor, kan Udbetaling Danmark fastsætte et andet beløb. Udbetaling Danmarks afgørelse efter 2. pkt. kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 4. Har lejeren pligt til at vedligeholde det lejede med tapet, hvidtning og maling, forhøjes lejen ved beregningen med 45,25 kr. pr. m² bruttoetageareal. Påhviler pligten kun delvis lejeren, herunder i medfør af 26 i lov om leje af almene boliger m.v., forhøjes lejen ved beregningen med 22,50 kr. pr. m² bruttoetageareal. Påhviler pligten til anden vedligeholdelse lejeren helt eller delvis, forhøjes lejen yderligere med henholdsvis 45,25 kr. pr. m² bruttoetageareal og 22,50 kr. pr. m² bruttoetageareal. De i pkt. nævnte beløb reguleres efter 72, stk. 1, nr. 5. Stk. 5. Opvarmes lejligheden udelukkende med el eller gas, eller opvarmes lejligheden fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, og betaler lejeren ud over lejen den fulde udgift hertil, forhøjes lejen ved 5. I 10, stk. 2, 1. pkt., og 72, stk. 1, nr. 3, ændres 60,00 kr., 19,00 kr. og 45,25 kr. til: 82,00 kr., 26,00 kr. og 61,75 kr. for boligydelse og 76,50 kr., 24,25 kr. og 57,75 kr. for boligsikring. 6. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres 10,00 kr. til: 13,75 kr. for boligydelse og 12,75 kr. for boligsikring og 14,50 kr. ændres til: 19,75 kr. for boligydelse og 18,50 kr. for boligsikring. 7. I 10, stk. 4, 1. og 3. pkt.,, ændres 45,25 kr. til: 61,75 kr. for boligydelse og 57,75 kr. for boligsikring. 8. I 10, stk. 4, 2. og 3. pkt., ændres 22,50 kr. til: 30,75 kr. for boligydelse og 28,75 kr. for boligsikring. 9. I 10, stk. 5, og 72, stk. 1, nr. 6, ændres 23,00 kr. til: 31,50 kr. for boligydelse og 29,25 kr. for boligsikring.

13 13 opgørelse af boligudgiften med 23,00 kr. pr. m² bruttoetageareal, jf. 72, stk. 1, nr. 6. Stk Den årlige boligudgift, hvoraf boligstøtten beregnes, kan ikke overstige kr., jf. 72, stk. 1, nr. 7. Er der børn i husstanden, forhøjes beløbet således: 10. I 14, stk. 1, 1. pkt., og 72, stk. 1, nr. 7, ændres kr. til: kr. for boligydelse og kr. for boligsikring. 1 barn 5 pct. 2 børn 10 pct. 3 børn 15 pct. 4 eller flere børn 20 pct. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Grænsen i stk. 1 anvendes ikke, hvor en person, der er berettiget til boligydelse, visiteres til en plejebolig af kommunalbestyrelsen og bliver lejer i en friplejebolig. Grænsen anvendes heller ikke, hvor en person, der er berettiget til boligydelse, af kommunalbestyrelsen anvises , stk. 4, ophæves. 1) en ældrebolig, jf. den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, 2) en almen bolig, jf. lov om almene boliger m.v., eller 3) en ustøttet privat plejebolig, jf. 1, stk. 5, i lov om leje. Stk Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og Ved opgørelse af boligudgiften for ejere medregnes følgende beløb: 1) Renter og afdrag på lån i ejendommen, jf. stk. 2, 2) vej- og kloakbidrag og lignende, der hviler på ejendommen, 3) pålignede ejendomsskatter, herunder ejendomsværdiskat. Ejendomsværdiskatten medregnes med

14 14 den endeligt opgjorte ejendomsværdiskat for året forud for det år, boligstøtten vedrører. Ejendomsskat i øvrigt medregnes med det beløb, der er pålignet for det år, boligstøtten vedrører. 12. I 17, stk. 1, nr. 4, og 72, stk. 1, nr. 8, ændres, kr. til: kr. for boligydelse og kr. for boligsikring. 4) udgifter til ejendommens drift og vedligeholdelse i form af et standardbeløb, kr., jf. 72, stk. 1, nr. 8, og 5) beregnet skat af overskud på ejendommen. Stk. 2. Stk Boligydelse beregnes som forskellen mellem på den ene side 75 pct. af den årlige boligudgift, jf. kapitel 2 og 3, med et tillæg på kr., jf. 72, stk. 1, nr. 9, og på den anden side 22,5 pct. af husstandsindkomsten efter 8 over en indkomstgrænse på kr., jf. 72, stk. 1, nr. 10. Er der mere end ét barn i husstanden, forøges indkomstgrænsen efter 1. pkt. med kr., jf. 72, stk. 1, nr. 11, for hvert barn ud over ét barn op til og med fire børn. Stk. 2. Uanset stk. 1 skal boligydelsesmodtageren dog af sin boligudgift, jf. kapitel 2 og 3, mindst selv betale et beløb svarende til 11 pct. af sin husstandsindkomst, jf. 8, dog mindst kr., jf. 72, stk. 1, nr I 21, stk. 1, 1. pkt., udgår med et tillæg på kr., jf. 72, stk. 1, nr. 9,, og kr., jf. 72, stk. 1, nr. 10 ændres til: kr. jf. 72, stk. 1, nr I 21, stk. 1, 2. pkt., ændres kr., jf. 72, stk. 1, nr. 11, til: kr., jf. 72, stk. 1, nr. 10,. 15. I 21, stk. 2, ændres 11 pct. til: 10,9 pct. i 2016, 10,8 pct. i 2017, 10,7 pct. i 2018, 10,5 pct. i 2019 og 10 pct. i 2020 og følgende år, og kr., jf. 72, stk. 1, nr. 12 til: kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019, kr. i 2020 og følgende år, jf. 72, stk. 1, nr I 21 indsættes som stk. 3: Stk. 3. Til den årlige boligudgift i stk. 1, nr. 1, tillægges kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019, 0 kr. i 2020 og de følgende år for personer, der modtager eller ansøger om boligydelse før den 1. juli For personer, der ansøger om boligydelse efter den 30. juni 2016 udgør tillægget 0 kr. 22. Boligsikring beregnes som forskellen mellem på den ene side 60 pct. af den årlige boligudgift, jf. kapitel 2 og 3, og på den anden side 18 pct. af husstandsindkomsten efter 8 over en indkomstgrænse på kr., jf. 72, stk. 1, nr. 13. Er der mere end ét barn i husstanden, forøges indkomstgrænsen efter 1. pkt. med kr., jf. 72, stk. 1, nr. 17. I 22, stk. 1, 1. pkt., ændres kr., jf. 72, stk. 1, nr. 13 til: kr., jf. 72, stk. 1, nr I 22, stk. 1, 2. pkt., ændres kr., jf. 72, stk. 1, nr. 14, til: kr., jf. 72, stk. 1, nr. 13,.

15 15 14, for hvert barn ud over ét barn op til og med fire børn. For husstande med to voksne husstandsmedlemmer, hvor begge er under 30 år, forøges indkomstgrænsen efter 1. pkt. med beløbet som nævnt i 2. pkt. for hvert barn i husstanden til og med tre børn. Stk. 2. Uanset stk. 1 skal boligsikringsmodtageren dog af sin boligudgift, jf. kapitel 2 og 3, mindst selv betale kr., jf. 72, stk. 1, nr. 15. Stk. 3. For husstande uden børn kan boligsikringen ikke overstige 15 pct. af boligudgiften, jf. kapitel 2 og 3. Dette gælder dog ikke, hvis 19. I 22, stk. 2, ændres kr., jf. 72, stk. 1, nr. 15 til: kr., jf. 72, stk. 1, nr I 22, stk. 3, nr. 4, 23, stk. 5, og 75, stk. 5, ændres 14, stk. 6, til: 14, stk. 5, 1) et husstandsmedlem modtager førtidspension, 2) et husstandsmedlem er stærkt bevægelseshæmmet og boligen er egnet herfor, 3) et husstandsmedlem modtager døgnhjælp efter 96 i lov om social service eller 4) betingelserne i 14, stk. 6, er opfyldt. 23. Den årlige boligstøtte kan ikke være større end kr., jf. 72, stk. 1, nr. 16. Hvis der i husstanden er 4 eller flere børn, forhøjes maksimumsbeløbet dog med 25 pct. Hvis boligen er egnet for og bebos af stærkt bevægelseshæmmede, forhøjes det i 1. pkt. nævnte maksimumsbeløb med 50 pct. Tilsvarende forøges det i 1 pkt. nævnte maksimumsbeløb med 50 pct., såfremt nogen af husstandsmedlemmerne er modtagere af døgnhjælp efter 96 i lov om social service uden at være omfattet af 3. pkt. 21. I 23, stk. 1, 1. pkt., ændres kr., jf. 72, stk. 1, nr. 16 til: kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 72, stk. 1, nr. 15. Stk d. Stk. 2. Den årlige boligudgift efter 24 c og stk. 1, hvoraf boligstøtte beregnes, kan ikke overstige kr. pr. person, jf. 72, stk. 1, nr. 17. Er ansøgeren stærkt bevægelseshæmmet, og er den fælles bolig egnet herfor, forhøjes det i 1. pkt. nævnte beløb med 100 pct. Bebor en person efter 24 a, stk. 1, et kollektivt bofællesskab sammen med et eller flere børn, jf. 7, stk. 2, forhøjes det i 1. pkt. nævnte beløb med 100 pct. Bebor begge forældre bofællesskabet, forhøjes den maksimale boligud- 22. I 24 d, stk. 2, ændres kr. pr. person, jf. 72, stk. 1, nr. 17 til: kr. pr. person for boligydelse og kr. pr. person for boligsikring, jf. 72, stk. 1, nr. 16.

16 16 gift efter 3. pkt. hos den af forældrene, hos hvem barnet er medtaget ved opgørelse af husstandsindkomsten, jf. 8, stk. 7. Stk e. Boligydelse til personer omfattet af 24 a beregnes efter 21. Dog udgør tillægget til lejen ved beregningen efter 21 1/3 af det tillæg, der er fastsat i 21, stk. 1, 1. pkt. Stk. 2 Stk. 3. Den årlige boligstøtte for en person omfattet af 24 a kan ikke være større end kr., jf. 72, stk. 1, nr. 18. Er ansøgeren stærkt bevægelseshæmmet, og er den fælles bolig egnet herfor, forhøjes det i 1. pkt. nævnte beløb med 100 pct. Bebor en person efter 24 a, stk. 1, et kollektivt bofællesskab sammen med et eller flere børn, jf. 7, stk. 2, forhøjes det i 1. pkt. nævnte beløb med 100 pct. Bebor begge forældre bofællesskabet, forhøjes den maksimale boligstøtte efter 3. pkt. hos den af forældrene, hos hvem barnet er medtaget ved opgørelse af husstandsindkomsten, jf. 8, stk. 7. Stk Der kan ikke udbetales boligsikring og boligydelse i form af tilskud, hvis det beregnede tilskudsbeløb er mindre end kr., jf. 72, stk. 1, nr Der kan ikke udbetales boligydelse og boligsikring i form af lån, hvis det beregnede lånebeløb er mindre end kr., jf. 72, stk. 1, nr Lån til betaling af beboerindskud i lejligheder ydes til boligtagere, hvis husstandsindkomst tillagt eventuel supplerende pensionsydelse, jf. 72 d i lov om social pension, ved indflytning ikke overstiger et beløb svarende til den samlede pension, som tilkommer et folkepensionistægtepar som grundbeløb og tillæg til pensionen i medfør af 49, stk. 1, nr. 1 og 3, i lov om social pension med tillæg af 5 pct. Er der børn i husstanden, forhøjes beløbet med kr., jf. 72, stk. 1, nr. 23, for hvert barn til og med fire børn. 23. I 24 e, stk. 1, 2. pkt., ændres 21, stk. 1, 1. pkt. til: 21, stk. 1, 1. pkt. og 21, stk I 24 e, stk. 3, 1. pkt., ændres kr., jf. 72, stk. 1, nr. 18 til: kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 72, stk. 1, nr I 33 ændres kr., jf. 72, stk. 1, nr. 19 til: kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 72, stk. 1, nr I 34 ændres kr., jf. 72, stk. 1, nr. 20 til: kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 72, stk. 1, nr I 56, stk. 1, 2. pkt., ændres kr., jf. 72, stk. 1, nr. 23,, til: kr., jf. 72, stk. 1, nr. 20,. Stk

17 Følgende beløb reguleres en gang årligt efter stk. 2: 1-3) 4) Standardbeløbene for vandtillæg på 10,00 kr. og 14,50 kr., jf. 10, stk. 3. 5) Standardbeløbene for vedligeholdelsestillæg på henholdsvis 45,25 kr. og 22,50 kr., jf. 10, stk. 4. 6) Standardbeløbet for varmetillæg på 23,00 kr., jf. 10, stk. 5. 7) Maksimumsbeløbet for den årlige leje på kr., jf ) Standardbeløbet for udgifter til drift og vedligeholdelse på kr., jf. 17, stk. 1, nr. 4. 9) Tillægget til boligudgiften på kr., jf. 21, stk. 1, 1. pkt. 10) Progressionsgrænsen efter 21, stk. 1, på kr. 11) Forøgelsen af indkomstgrænsen på kr. efter 21, stk. 1, 2. pkt. 12) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling på kr., jf. 21, stk ) Progressionsgrænsen efter 22, stk. 1, på kr. 14) Forøgelsen af indkomstgrænsen på kr. efter 22, stk. 1, 2. pkt. 15) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling på kr., jf. 22, stk ) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte på kr., jf. 23, stk ) Maksimumsbeløbet for den årlige boligudgift på kr., jf. 24 d, stk ) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte på kr., jf. 24 e, stk I 72, stk. 1, nr. 4, ændres 10,00 kr. og 14,50 kr. til: 13,75 kr. for boligydelse, 12,75 kr. for boligsikring, 19,75 kr. for boligydelse og 18,50 kr. for boligsikring,. 29. I 72, stk. 1, nr. 5, ændres 45,25 kr. og 22,50 kr. til: 61,75 kr. for boligydelse, 57,75 kr. for boligsikring, 30,75 kr. for boligydelse og 28,75 kr. for boligsikring, , stk. 1, nr. 9-23, ophæves, og i stedet indsættes: 9) Progressionsgrænsen efter 21, stk. 1, på kr. 10) Forøgelsen af indkomstgrænsen på kr. efter 21, stk. 1, 2. pkt. 11) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling på kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019, kr. i 2020 og følgende år kr., jf. 21, stk ) Progressionsgrænsen efter 22, stk. 1, på kr. 13) Forøgelsen af indkomstgrænsen på kr. efter 22, stk. 1, 2. pkt. 14) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling på kr., jf. 22, stk ) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte på kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 23, stk ) Maksimumsbeløbet for den årlige boligudgift på kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 24 d, stk ) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte på kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf. 24 e, stk. 3.

18 18 19) Minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af tilskud på kr., jf ) Minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af lån på kr., jf ) Grænsen for indkomststigning på kr., der fører til omberegning eller efterregulering, jf. 46, stk. 2, og 47, stk ) Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte på 816 kr., jf. 47, stk ) Forøgelsen af indkomstgrænsen på kr. efter 56, stk. 1, 2. pkt. Stk. 2. Ved beregning af boligydelse reguleres beløbene i stk. 1, nr og 16-22, med 2 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Ved beregning af boligsikring reguleres beløbene i stk. 1, nr. 1-9 og 13-22, med væksten i årsgennemsnittet i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks 2 år før det pågældende finansår. Ved beregning af beboerindskudslån reguleres beløbet i stk. 1, nr. 23, med 2 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Stk. 3. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 2, 7-15, 17, 21 og 23, afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 16, og 22, afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 12. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 3-6, afrundes til nærmeste ørebeløb, der er deleligt med 25. Stk. 4. De regulerede beløb er opgjort i 2003-niveau. 18) Minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af tilskud på kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf ) Minimumsbeløbet for boligsikring og for boligydelse i form af lån på kr. for boligydelse og kr. for boligsikring, jf ) Forøgelsen af indkomstgrænsen på kr. efter 56, stk. 1, 2. pkt , stk. 2, affattes således: Stk. 2. Ved beregning af boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån reguleres beløbene i stk. 1, nr. 1-20, med væksten i årsgennemsnittet i Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks 2 år før det pågældende finansår. 32. I 72, stk. 3, 1. pkt., ændres stk. 1, nr. 1, 2, 7-15, 17, 21 og 23, til: stk. 1, nr. 1, 2, 7-14, 16 og 20,. 33. I 72, stk. 3, 2. pkt., ændres stk. 1, nr. 16, og 22, til: stk. 1, nr. 15 og 17-19,. 34. I 72, stk. 4, ændres 2003-niveau til: niveau. 2 I lov nr. 574 af 10. juni 2014 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) foretages følgende ændring: 3

19 I 56, stk. 1, 2. pkt., ændres» 72, stk. 1, nr. 23,«til:» 72, stk. 1, nr. 21,« , stk. 1, nr. 21 og 22, ophæves. Nr. 23 bliver herefter nr I 72, stk. 2, 1. pkt., ændres»16-22,«til:»16-20,«. 32. I 72, stk. 2, 2. pkt., ændres»13-22,«til:»13-20,«. 33. I 72, stk. 2, 3. pkt., ændres»stk. 1, nr. 23,«til:»stk. 1, nr. 21,«. 34. I 72, stk. 3, 1. pkt., ændres», 21 og 23«til:»og 21«. 35. I 72, stk. 3, 2. pkt., ændres», og 22,«til:»og 18-20,«. 1. 3, nr , ophæves. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2016, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Lovens 1, nr. 11, træder i kraft den 1. januar Stk. 3. Lovens 1, nr. 11, finder ikke anvendelse for boligydelsesmodtagere, der anvises til en friplejebolig, ældrebolig mv. før den 1. januar For sådanne personer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2015/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14424 Fremsat den

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte LBK nr 158 af 18/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Boligsikring 2000 Oversigt

Boligsikring 2000 Oversigt forside Boligsikring 2000 Oversigt i kor orte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligsikring i 2000 Boligsikring udgør i 2000: 72% af forskellen mellem (A) Din husleje og

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke

Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som@star.dk sth@star.dk 25. november 2015 Høringssvar vedrørende forslag til boligydelsespakke Hermed følger Ældre Sagens bemærkninger til L 67 om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Resumé af og kommentarer til høringssvar vedrørende L 67 om ændring af lov individuel boligstøtte (boligydelsespakke)

Resumé af og kommentarer til høringssvar vedrørende L 67 om ændring af lov individuel boligstøtte (boligydelsespakke) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 3 Offentligt N O T A T Resumé af og kommentarer til høringssvar vedrørende L 67 om ændring af lov individuel boligstøtte (boligydelsespakke) 3. december 2015 J.nr.

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

OBS: Måske ændrer Folketinget i årets løb nogle af de regler for boligstøtte, der omtales i denne pjece. BOLIGSTØTTEN 2016. danmarks almene boliger

OBS: Måske ændrer Folketinget i årets løb nogle af de regler for boligstøtte, der omtales i denne pjece. BOLIGSTØTTEN 2016. danmarks almene boliger OBS: Måske ændrer Folketinget i årets løb nogle af de regler for boligstøtte, der omtales i denne pjece. BOLIGSTØTTEN 2016 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Yderligere oplysninger fås hos kommunen.

Yderligere oplysninger fås hos kommunen. 26 26 Boligstøtte xx Boligstøtte Boligstøtte omfatter boligsikring, boligydelse og lån til betaling af beboerindskud. Retten til boligstøtte er betinget af: at man har fast bopæl her i landet at boligen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 193 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område VEJ nr 9039 af 23/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i antal boligydelsesmodtagere og real udgift til boligydelse 2007-15

Figur 1. Udviklingen i antal boligydelsesmodtagere og real udgift til boligydelse 2007-15 CB marts 2016 Antallet af boligydelsesmodtagere er faldet med 11 % siden 2007 Antallet af pensionister, der modtager boligydelse, falder støt, selv om antallet af pensionister, der kan søge boligydelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til 2015/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01457 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Borgerservice Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark Dato: 8. maj 2012 1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte (opdateret )

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte (opdateret ) Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte (opdateret 04-09-2017) Herved bekendtgøres lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 18. februar 2015, med de ændringer, der følger

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere