Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gælder fra 1. juni

2 Indholdsfortegnelse Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information til medlemmerne 2 Oprettelse af forsikringen og ikrafttræden 3 Ændring af forsikringen 4 Afsnit B Indbetaling af bidrag og ophør af bidragsindbetalingen Indbetaling af bidrag 5 Valgfri indbetaling 5, stk. 4 Overførsel af tidligere pensionsopsparing til PD 6 Indbetaling af pensionsbidrag ophører 7 Bidragsfri dækning 7, stk. 1-4 Overgang til hvilende medlemskab 7, stk. 5 Udbetaling af mindre hvilende depot 7, stk. 6 Indbetaling for egen regning før , stk. 7+8 Overenskomstaftalt bidragsindbetaling på ny 7, stk. 9 Overførsel til anden pensionsordning 8 Udtræden af PensionDanmark 9 Afsnit C Betingelser for opsparingen ved alderspensionering Fælles regler 10 Opsparingsydelserne 10, stk. 1 Beregning og fastsættelse af ydelserne 10, stk. 2 Bestyrelsens adgang til at ændre vilkårene 10, stk. 3 Regulering af de månedlige pensioner 10, stk. 4 Den løbende livsvarige alderspension 11 Betingelser for udbetaling af alderspension 11, stk. 1-3 Sikring af alderspensionen 11, stk. 4-7 Alderspensionens udbetalingsmåde 11, stk. 8-9 Forbehold for udbetalingsmåden 11, stk. 10 Forhøjelse af udbetalingen pga. bidrag 11, stk. 11 Ratepensionen 12 Betingelser for udbetaling af ratepension 12, stk. 1-3 Ratepensionens udbetalingsmåde 12, stk. 4-6 Forbehold for udbetalingsmåden 12, stk. 7 Forhøjelse af udbetalingen pga. bidrag 12, stk. 8 Udbetaling af værdien af ekstra indskud 12, stk. 9 Kapitalpension 13 Betingelser for udbetaling af kapitalpension 13, stk. 1-3 Udbetaling af værdien af ekstra indskud 13, stk. 4 Rentetilskrivningen af opsparingen 14 2

3 Afsnit D Afsnit E Afsnit F Afsnit G Afsnit H Afsnit I Betingelser for forsikringen ved visse kritiske sygdomme Forsikringen ved visse kritiske sygdomme 15, stk. 1-2 Regler for udbetaling/flergangsudbetaling 15, stk. 3-6 Regler for valg af engangsbeløbets størrelse 15, stk. 7-9 Regler for afslag på udbetaling 15, stk Bestyrelsens adgang til at ændre vilkårene 15, stk. 16 Betingelser for forsikringen ved førtidspensionering Forsikringen ved førtidspensionering 16, stk. 1-2 Regler for valg af engangsbeløbets størrelse 16, stk. 5-7 Regler for udbetaling 16, stk Regler for afslag på udbetaling 16, stk Bestyrelsens adgang til at ændre vilkårene 16, stk. 21 Den Supplerende Arbejdsmarkedspension 16a Betingelser for forsikringen ved tab af erhvervsevnen (Falck ansatte) Fælles regler for forsikringen ved erhvervsevnetab 17, stk. 1-7 Invalidepension og opsparingssikring varigt EET 18 Regler for udbetaling ved varigt EET 18, stk. 1-11, stk. 14 Regler for afslag på udbetaling ved varigt EET 18, stk Invalidepension midlertidig uarbejdsdygtighed 19 Regler for udbetaling ved midlertidig UA 19, stk. 1-6 Betingelser for forsikringen ved dødsfald Forsikringen ved dødsfald 20, stk. 1-2 Bestyrelsens adgang til at ændre vilkårene 20, stk. 3 Regler for hvem, der skal have beløbet 20, stk. 4-6 Regler for valg af mindstebeløbets størrelse 20, stk. 7-9 Regler for udbetaling 20, stk Regler for afslag på udbetaling af mindstebeløb 20, stk. 13 Løbende børnepension 21, stk. 1-2 Betingelser for PensionDanmarks Sundhedsordning Tværfaglig behandling 22, stk. 2-7 Rådgivningsydelser 22, stk. 8 Hurtig Diagnose 22, stk. 9 Regler for Sundhedsordningens ophør 22, stk Betingelser for forsikringen ved Loss of License Forsikringen ved Loss og License 23, stk. 1-3 Regler for udbetaling 23, stk. 4-5, stk. 7 Regler for ophør af forsikringen 23, stk. 6 Bestyrelsens adgang til at ændre vilkårene 23, stk. 8 3

4 Afsnit J Øvrige generelle forsikringsbetingelser Generelt om udbetaling, f.eks. til NemKonto 24 Det tekniske grundlag 25 Indskrænkning i forsikringsdækningen 26 Urigtige oplysninger 27 Dispositionsmuligheder 28 Klagebehandling 29 Særlige regler for medlemmer i fleksjob/støttet beskæftigelse Ingen forsikring ved førtidspension 16, stk. 3, 17, stk. 3 Fleksjob, fremmed overenskomst 16, stk. 4, 17, stk. 4 Særlige regler for medlemmer med EjerPension Oprettelse af EjerPension 1, stk. 4 Ikrafttræden af EjerPension 1, stk. 5 Overførsel af tidligere pensionsordning 6, stk. 2 Udbetaling af værdien af EjerPension 9, stk. 3, 11, stk. 10 Sundhedsordningens ophør 22, stk. 11 Bilag til B Bilag til C Regulativ for valgfri indbetaling Betingelser for medlemmernes valg af Investeringsaktiver tilknyttet pensionsopsparingen til kapital- og ratepension (Frit Puljevalg) Bilag til D Specifikation af visse kritiske sygdomme Bilag til H Vilkår for Hurtig Diagnose pr. 1. januar

5 Afsnit A 1. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Generelle betingelser for forsikringer i PensionDanmark Medlemmer i PensionDanmark Forsikringstageren, forsikrede og ejer af forsikringen er den enkelte ansatte, selvstændige erhvervsdrivende mv. I disse forsikringsbetingelser med bilag benævnt medlemmet. Forsikringsbetingelserne gælder for forsikringer, som er oprettet på baggrund af kollektive overenskomster, aftaler og lignende, hvor forsikringen er en obligatorisk del af medlemmets ansættelsesforhold. Forsikringsbetingelserne gælder for forsikringer for medlemmer af den tidligere Arbejderbevægelsens Pensionskasse, som har valgt at overgå til ny pensionsordning, og for forsikringer for medlemmer, der er ansat i arbejderbevægelsens faglige, kooperative og kulturelle organisationer, virksomheder og institutioner (det fastansatte personale og valgte fuldt beskæftigede tillidsmænd), som er optaget i PensionDanmark den 1. september 2002 eller senere. Det er en forudsætning, at forsikringen er oprettet på baggrund af kollektive overenskomster, aftaler og lignende, og at forsikringen er en obligatorisk del af ansættelsesforholdet. Forsikringsbetingelserne gælder for forsikringer for medlemmer, der er ansat i Falck Danmark A/S, når forsikringen er placeret i PensionDanmark. Det er en forudsætning, at forsikringen er oprettet på baggrund af kollektive overenskomster, aftaler og lignende, og at forsikringen er en obligatorisk del af ansættelsesforholdet. Forsikringsbetingelserne gælder for forsikringer (EjerPension), som er oprettet på baggrund af en rammeaftale med en arbejdsgiverorganisation eller et fagforbund om pensionsordning for arbejdsgiverorganisationens medlemmer/fagforbundets tidligere medlemmer, som er påbegyndt selvstændig erhvervsvirksomhed. Virksomheden skal være overenskomstmæssigt forpligtet til at indbetale pensionsbidrag for virksomhedens lønmodtagere til PensionDanmark. Direktører i aktieselskaber, anpartshavere, ejere og medejere samt selvstændige erhvervsdrivende og deres medarbejdende ægtefæller kan kun optages i PensionDanmark efter denne bestemmelse. Det er en forudsætning, at PensionDanmark kan acceptere tilmeldingen, og at medlemmet kan afgive erklæring om at være fuldt arbejdsdygtigt på optagelsestidspunktet. Forsikringsbetingelserne gælder for forsikringer på medlemmer, der er ansat i fleksjob, job med løntilskud m.v. For disse medlemmer gælder der særlige regler for forsikringen ved førtidspension, jf. 16 og 17. Reglerne gælder, uanset hvornår PensionDanmark får oplyst, at medlemmet er ansat i fleksjob, job med løntilskud m.v. Forsikringsbetingelserne gælder sammen med regulativ for valgfri indbetaling, når medlemmet efter eget valg indbetaler til forsikringen. Forsikringsbetingelserne træder uden varsel i kraft den 1. juni 2010 og erstatter de tidligere gældende forsikringsbetingelser. Hvis der er fastsat et andet ikrafttrædelsestidspunkt, står det i den enkelte bestemmelse. Forsikringsbetingelserne kan udskrives fra PensionDanmarks hjemmeside For forsikringer i PensionDanmark gælder reglerne i lov om forsikringsaftaler og dansk rets almindelige regler, med mindre andet er bestemt i forsikringsbetingelserne. 5

6 2. Information til medlemmerne Når forsikringen bliver oprettet, sender PensionDanmark velkomstmateriale med information om pensionsordningen til medlemmet. Herefter har medlemmet adgang til information om sin egen pensionsordning. Oplysningerne, er tilgængelige via medlemmets password på PensionDanmarks hjemmeside og bliver løbende opdateret. Generelle informationer om pensionsordningen findes på PensionDanmarks åbne hjemmeside. Informationerne beskriver til sammen medlemmets pensionsordning. Hvis der sker ændringer i gældende regler, bliver medlemmet informeret om ændringen på PensionDanmarks åbne hjemmeside. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, hvor medlemmerne får ringere vilkår, sendes dog særskilt information til medlemmerne. PensionDanmarks information til medlemmerne sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler. 3. Oprettelse af forsikringen og ikrafttræden Forsikringen oprettes, når arbejdsgiveren indberetter pensionsbidrag for en eller flere ansatte, herunder ansatte direktører og medarbejdende ægtefæller, i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende. Indberetning og indbetaling af pensionsbidrag sker efter PensionDanmarks anvisninger. Forsikringen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor forsikringen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet, hvis PensionDanmark senest to lønudbetalingsperioder efter dette tidspunkt har modtaget indberetning og indbetaling af pensionsbidrag for medlemmet, jf. stk. 1. Hvis PensionDanmark modtager indberetning om betaling af pensionsbidrag mere end to lønudbetalingsperioder, efter at forsikringen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet, træder forsikringen først i kraft, når Pension- Danmark har modtaget indberetning og indbetaling af pensionsbidrag for medlemmet. EjerPension, jf. 1, stk. 5, oprettes, når PensionDanmark har accepteret medlemmets ansøgning om EjerPension. EjerPension træder i kraft fra det aftalte tidspunkt, hvis PensionDanmark modtager første indskud rettidigt, jf. 5, stk Ændring af forsikringen PensionDanmark er et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab, der ejes af overenskomstparterne (fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer). I PensionDanmarks bestyrelse sidder repræsentanter for overenskomstparterne. Disse repræsentanter træffer beslutning om pensionsordningen indhold mv. på medlemmernes vegne i medfør af den fuldmagt, som følger af et medlemskab af en faglig organisation, og at pensionsordningen er omfattet af overenskomsten. Som følge af fuldmagtsforholdet, jf. stk. 1, kan alle reglerne i forsikringsbetingelserne uden varsel ændres efter beslutning i PensionDanmarks bestyrelse. Hvis forsikringen senere bliver ændret på grund af bestyrelsens beslutning om at ændre reglerne, og ændringen betyder, at medlemmet bliver omfattet af flere, færre eller andre ydelser, bliver forsikringen fuldstændig omberegnet i forbindelse med ændringen til de nye ydelser. 6

7 Afsnit B Indbetaling af bidrag og ophør af bidragsindbetalingen 5. Indbetaling af bidrag Pensionsbidragets størrelse er fastsat i de gældende overenskomster, aftaler og lignende, hvormed forsikringen er oprettet. Pensionsbidraget forfalder til betaling månedsvis bagud. Pensionsbidrag indbetales til PensionDanmark en gang månedligt, medmindre andet er aftalt. Sidste rettidige indbetalingsdag er den 10. i måneden efter forfaldsmåneden. Engangsindskud indbetales, når aftalen indgås. Hvis pensionsbidragene bliver indbetalt efter sidste rettidige indbetalingsdag, jf. stk. 2, kan PensionDanmark beregne et rentetillæg samt et ekspeditionsgebyr. Medlemmet kan vælge mellem flere muligheder, hvis medlemmet ønsker at indbetale ekstra til sin pensionsopsparing i PensionDanmark f.eks.: ekstra indskud til ratepension andre valgfri bidrag og indskud overførsel af pensionsopsparing fra tidligere ansættelsesforhold overførsel af privat pensionsopsparing overførsel af opsparingen fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond bidrag til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister Reglerne for ekstra indbetaling står i Regulativ for valgfri indbetaling, som er bilag til afsnit B. 6. Overførsel af pensionsopsparing til PensionDanmark Når medlemmet bliver optaget i PensionDanmark, kan medlemmet vælge at overføre sin pensionsopsparing fra tidligere ansættelsesforhold og sin private pensionsopsparing til PensionDanmark, jf. regulativ for valgfri indbetaling 4, som er bilag til afsnit B. Det overførte beløb bliver brugt til at forhøje den pensionsopsparing, medlemmet har i Pension- Danmark. Medlemmer med EjerPension kan på samme måde overføre pensionsopsparingen fra et tidligere ansættelsesforhold og sin private pensionsopsparing til PensionDanmark. Overførsel af medlemmets pensionsopsparing sker efter et særligt regelsæt, som er anmeldt til finanstilsynet af PensionDanmark. 7. Indbetalingen af pensionsbidrag ophører Hvis indbetalingen af pensionsbidrag, jf. 5 stk. 1, ophører, fortsætter forsikringsdækningen i en periode, dog kun så længe medlemmets opsparede depot kan betale for forsikringsdækning og omkostninger. Det kaldes bidragsfri dækning. Medlemmet kan vælge op til 36 måneders bidragsfri dækning, dog kun så længe medlemmets opsparede depot kan betale for forsikringsdækningen og omkostninger. Medlemmet kan også vælge, at den bidragsfri dækning skal ophøre. Den bidragsfri dækning op- 7

8 hører da fra den 1. i måneden efter, at PensionDanmark har modtaget medlemmets valg. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Hvis medlemmet ikke vælger, vil forsikringsdækningen fortsætte i op til 12 måneder afhængig af det opsparede depot. Medlemmet kan herefter vælge at forlænge forsikringsdækningen, idet den samlede bidragsfri dækning højst kan udgøre 36 måneder, jf. stk. 1 og 2. Forsikringsdækningen i den forlængede periode kan dog bortfalde, jf. 15, stk. 11 (visse kritiske sygdomme) og 16, stk. 17 (førtidspensionering). Når perioden med bidragsfri dækning ophører, overgår medlemmet til hvilende medlemskab, og forsikringsdækningen bortfalder, jf. dog stk. 7. Hvis forsikringens værdi er lavere end den fastsatte mindsteværdi, når perioden med bidragsfri dækning ophører, bliver den opsparede værdi i stedet for udbetalt til medlemmet efter fradrag af afgift til staten. Forsikringen og medlemskabet ophører ved udbetalingen af værdien. Udbetalingen sker til medlemmets NemKonto. Før 1. juni 2010 kunne medlemmet vælge at fortsætte forsikringsdækningen og fortsat spare op ved selv at indbetale bidrag efter aftale med PensionDanmark. Reglerne for at indbetale bidrag for egen regning står i Regulativ for valgfri indbetaling. Hvis medlemmet før 1. juni 2010 har indgået aftale om at indbetale bidrag for egen regning, jf. stk. 7, men ophører med indbetalingen inden udløbet af den bidragsfri dækningsperiode, bliver medlemmet omfattet af den bidragsfri dækning i den resterende periode, jf. stk Hvis medlemmets indbetaling ophører efter udløb af den bidragsfri dækningsperiode, overgår medlemmet til hvilende medlemskab, jf. stk. 5, eller forsikringens værdi bliver udbetalt, jf. stk. 6. Hvis der senere bliver indbetalt pensionsbidrag, efter at medlemmet er overgået til hvilende medlemskab, bliver forsikringen genoptaget efter de regler, der gælder for oprettelse af nye forsikringer, jf. 3. Der vil ske fuldstændig omberegning af forsikringsydelserne, jf. 4, stk. 3. Medlemmets seneste valg før bidragsophør efter 7, stk. 2, 12, stk. 4, 15, stk. 8-9, 16, stk. 6-7 og 20, stk. stk. 8-9 vil træde i kraft igen, når der igen bliver indbetalt pensionsbidrag fra en arbejdsgiver. 8. Overførsel til anden pensionsordning Stk. 6. Medlemmet kan vælge at overføre værdien af pensionsopsparingen til en anden pensionsordning, når indbetalingen af bidrag til PensionDanmark ophører ved medlemmets fratræden, hvis medlemmet i det nye ansættelsesforhold bliver omfattet af en pensionsordning. Medlemmer med EjerPension kan ligeledes vælge at overføre værdien af pensionsopsparingen, hvis medlemmet bliver omfattet af en anden pensionsordning. Forsikringen og medlemskabet af PensionDanmark ophører på overførselstidspunktet. Den del af det overførte beløb, der hidrører fra indbetaling af pensionsbidrag, mens forsikringen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgjorde en obligatorisk del af ansættelsesforholdet, kan ikke udbetales før alderspensionering, selvom beløbet bliver overført. Værdien af pensionsopsparingen fastsættes i overensstemmelse med det til enhver tid anmeldte tekniske grundlag, jf. 25. Overførsel af værdien af pensionsopsparingen sker efter et særligt regelsæt, som er anmeldt til finanstilsynet af PensionDanmark. 8

9 9. Udtræden af PensionDanmark Efter fratræden kan medlemmet vælge at få udbetalt værdien af pensionsopsparingen, hvis medlemmet tager varigt ophold i udlandet, dog undtaget Færøerne og Grønland. Det er en forudsætning, at medlemmet kan forevise den dokumentation, som PensionDanmark finder nødvendig som bevis for opholdets varige karakter. Det er endvidere en forudsætning for udbetaling af værdien af pensionsopsparingen, at medlemmet ikke er ansat i en stilling, hvor forsikringen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet, og at medlemmet ikke modtager supplerende førtidspension/invalidepension fra PensionDanmark. Har medlemmet EjerPension, jf. 3, stk. 4, kan medlemmet til enhver tid vælge at få udbetalt værdien af pensionsopsparingen kontant. Hvis en del af værdien hidrører fra indbetaling af pensionsbidrag, mens forsikringen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgjorde en obligatorisk del af ansættelsesforholdet, kan denne del kun udbetales efter stk. 1 og 2. Forsikringen og medlemskabet af PensionDanmark ophører, når værdien af pensionsopsparingen bliver udbetalt. Udbetalingen sker til medlemmets NemKonto. Værdien af pensionsopsparingen opgøres i overensstemmelse med det til enhver tid anmeldte tekniske grundlag, jf. 25. Afsnit C Betingelser for opsparingen ved alderspensionering Dette afsnit indeholder de særlige regler, der gælder for opsparingen ved alderspensionering, sammen med de generelle forsikringsbetingelser. 10. Fælles regler for opsparingen ved alderspensionering Opsparingen ved alderspensionering kan bestå af en livsvarig alderspension, en rate- og kapitalpension. Den livsvarige alderspension, rate- og kapitalpensionen beregnes og fastsættes på grundlag af de til enhver tid gældende tekniske grundlag og dertil hørende satser, jf. 25. PensionDanmarks bestyrelse kan løbende ændre vilkårene for udbetaling og tilkendelse af opsparingen ved alderspensionering. For alderspensionister med livsvarig alderspension og/eller ratepension gælder, at den månedlige pension normalt reguleres primo hvert kalenderår. Pensionen kan reguleres op såvel som ned, jf. 14, stk Løbende livsvarig alderspension Alderspensionen udbetales samtidig med ratepensionen. Alderspensionen kan tidligst udbetales fra den 1. i en måned efter, at medlemmet opnår efterlønsalderen. I særlige tilfælde kan alderspensionen udbetales fra det fyldte 60. år, selvom efterlønsalderen måtte være højere. 9

10 Udbetalingen skal begynde senest 15 år efter, at medlemmet har opnået efterlønsalderen. Det er en forudsætning for, at udbetalingen kan begynde, at medlemmet ikke er ansat i en stilling, hvor forsikringen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet. Det gælder dog ikke, hvis udbetalingen skal begynde på grund af medlemmets alder. Alderspensionen kan ikke udbetales, mens medlemmet får udbetalt supplerende førtidspension fra PensionDanmark. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Hvis medlemmet får udbetalt supplerende førtidspension og/eller opsparingssikring, kan udbetalingen af alderspension tidligst begynde, når udbetalingen ved førtidspensionering ophører på grund af medlemmets alder. Hvis udbetalingen ikke begynder på dette tidspunkt, bliver medlemskabet normalt hvilende. Hvis der i lovgivningen er andre udbetalingsregler for den del af alderspensionen, der hidrører fra valgfri indbetalinger, udbetales denne del af alderspensionen efter disse regler. På pensioneringstidspunktet bliver en del af den løbende livsvarige alderspension automatisk sikret i en periode. Sikringsperioden afhænger af medlemmets alder og kan maksimalt udgøre en periode på 10 år. Hvis medlemmet dør efter alderspensionering, men inden sikringsperioden udløber, bliver værdien af den livsvarige alderspension i resten af sikringsperioden udbetalt som et engangsbeløb til medlemmets nærmeste pårørende eller den som, medlemmet har bestemt, skal have pengene, jf. 20, stk Medlemmet kan fravælge pensionssikringen, eller regler i lovgivningen kan være til hinder for, at medlemmet kan få pensionssikring. Hvis medlemmet fravælger pensionssikringen, kan medlemmet dog fortryde fravalget senest 30 dage efter, at medlemmet har modtaget PensionDanmarks skriftlige bekræftelse på fravalget. Når fortrydelsesfristen udløber, er fravalget bindende for medlemmet. Ved fravalg af pensionssikring bliver størrelsen på den livsvarige alderspension ændret. Til- eller fravalg af pensionssikring på pensioneringstidspunktet er bindende for medlemmet. Den løbende livsvarige alderspension udbetales månedligt pr. den 1. i den måned, som udbetalingen vedrører og fortsætter til og med den måned, hvor medlemmet afgår ved døden. Hvis den årlige livsvarige alderspension og den årlige ratepension (omregnet til livsvarig alderspension) tilsammen er mindre end kr. årligt (2010), bliver alderspensionen udbetalt som et engangsbeløb efter reglerne i pensionsbeskatningsloven. Når udbetalingen af engangsbeløbet er sket, ophører forsikringen og medlemskabet. Om alderspensionen udbetales som månedlig pension, jf. stk. 8, eller engangsbeløb, jf. stk. 9, kan først afgøres på det tidspunkt, hvor investeringsaktiverne, der er tilknyttet alderspensionen, bliver endeligt opgjort. Alderspensionen udbetales ikke på baggrund af de foreløbige beregninger, som medlemmet måtte modtage, inden den endelige opgørelse kan finde sted. Hvis udbetalingen af alderspensionen begynder 15 år efter, at medlemmet har opnået efterlønsalderen, jf. 11, stk. 1, 3. pkt., og der stadig indbetales pensionsbidrag fra et ansættelsesforhold, bliver alderspensionen forhøjet en gang årligt som følge af disse bidrag. Forhøjelsen sker normalt med virkning fra 1. januar det efterfølgende år. 10

11 12. Ratepension Ratepensionen udbetales samtidig med den løbende livsvarige alderspension. Ratepensionen kan tidligst udbetales fra den 1. i en måned efter, at medlemmet opnår efterlønsalderen. I særlige tilfælde kan ratepensionen udbetales fra det fyldte 60. år, selvom efterlønsalderen måtte være højere. Udbetalingen skal begynde senest 15 år efter, at medlemmet har opnået efterlønsalderen. Det er en forudsætning for, at udbetalingen kan begynde, at medlemmet ikke er ansat i en stilling, hvor forsikringen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet. Det gælder dog ikke, hvis udbetalingen skal begynde på grund af medlemmets alder. Ratepensionen kan ikke udbetales, mens medlemmet får udbetalt supplerende førtidspension fra PensionDanmark. Hvis medlemmet får udbetalt supplerende førtidspension og/eller opsparingssikring, kan udbetalingen af ratepensionen tidligst begynde, når udbetalingen af ved førtidspensionering ophører på grund af medlemmets alder. Hvis udbetalingen ikke begynder på dette tidspunkt, bliver medlemskabet normalt hvilende. Stk. 6. Hvis der i lovgivningen er andre udbetalingsregler for den del af ratepensionen, der hidrører fra valgfri indbetalinger, udbetales denne del af ratepensionen efter disse regler. Ratepensionen udbetales månedligt pr. den 1. i den måned, som udbetalingen vedrører. Ratepensionen udbetales i den periode, som medlemmet har valgt, og som kan være på 10, 15 eller 20 år afhængig af medlemmets alder, når udbetalingen begynder. Vælger medlemmet ikke, er perioden på 10 år. Perioden kan ikke ændres, når udbetalingen af ratepensionen er begyndt. Hvis medlemmet afgår ved døden, inden perioden er udløbet, bliver ratepensionen for den resterende periode udbetalt som et engangsbeløb til medlemmets nærmeste pårørende eller den som, medlemmet har bestemt, skal have pengene, jf. 20, stk Hvis den årlige ratepension (omregnet til livsvarig alderspension) og den årlige livsvarige alderspension tilsammen er mindre end kr. årligt (2010), bliver ratepensionen udbetalt som et engangsbeløb efter reglerne i pensionsbeskatningsloven. Når udbetalingen af engangsbeløbet er sket, ophører forsikringen og medlemskabet. Stk. 7. Om ratepensionen udbetales som en månedlig pension, jf. stk. 4, eller et engangsbeløb, jf. stk. 6, kan først afgøres på det tidspunkt, hvor investeringsaktiverne, der er tilknyttet ratepensionen, bliver endeligt opgjort. Ratepensionen udbetales ikke på baggrund af de foreløbige beregninger, som medlemmet måtte modtage, inden den endelige opgørelse kan finde sted. Stk. 8. Stk. 9. Hvis udbetalingen af ratepensionen begynder 15 år efter, at medlemmet har opnået efterlønsalderen, jf. 12, stk. 1, 3. pkt., og der stadig indbetales pensionsbidrag fra et ansættelsesforhold, bliver ratepensionen forhøjet en gang årligt som følge af disse bidrag. Forhøjelsen sker normalt med virkning fra 1. januar det efterfølgende år. Hvis medlemmet har indbetalt ekstra indskud til ratepensionen, jf. 5, stk. 4, kan værdien af den del af opsparingen, der er opnået for denne indbetaling, til enhver tid udbetales, når med- 11

12 lemmet anmoder om det. Stk. 10. Ved aftaler om EjerPension, jf. 3, stk. 4, kan den del af værdien af opsparingen, der ikke hidrører fra indbetalinger, hvor forsikringen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgjorde en obligatorisk del af et ansættelsesforhold, til enhver tid udbetales, når medlemmet anmoder om det. 13. Kapitalpension Kapitalpensionen kan udbetales før eller samtidig med ratepensionen og den livsvarige alderspension. Kapitalpensionen kan tidligst udbetales, når medlemmet opnår efterlønsalderen. I særlige tilfælde kan kapitalpensionen udbetales fra det fyldte 60. år, selvom efterlønsalderen måtte være højere. Kapitalpensionen skal udbetales senest 15 år efter, at medlemmet har opnået efterlønsalderen. Kapitalpensionen kan udbetales, selvom medlemmet er ansat i en stilling, hvor forsikringen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet. Medlemmet kan vælge at få kapitalpension omregnet og udbetalt som en månedlig livsvarig alderspension. I det tilfælde gælder reglerne i 11 om udbetaling af den livsvarige alderspension Hvis medlemmet får udbetalt supplerende førtidspension og/eller opsparingssikring, kan kapitalpensionen tidligst blive udbetalt, når udbetalingen ved førtidspensionering ophører på grund af medlemmets alder. Hvis der i lovgivningen er andre udbetalingsregler for den del af kapitalpensionen, der hidrører fra valgfri indbetalinger, udbetales denne del af kapitalpensionen efter disse regler. Hvis medlemmet har indbetalt ekstra indskud til kapitalpensionen, kan værdien af den del af opsparingen, der er opnået for denne indbetaling, til enhver tid udbetales når medlemmet anmoder om det. 14. Rentetilskrivning af opsparingen Opsparingen til alderspensionering tilknyttes investeringsaktiver, der er sammensat efter PensionDanmarks valg. Sammensætningen af investeringsaktiver for det enkelte medlem kan gøres afhængig af medlemmernes alder. PensionDanmark ejer investeringsaktiverne. Medlemmet kan dog selv træffe valg om sammensætningen af investeringsaktiverne inden for de rammer, der stilles til rådighed af PensionDanmark. Rammernes for medlemmernes valg af investeringsaktiver står i bilag til afsnit C Betingelser for medlemmernes valg af investeringsaktiver tilknyttet pensionsopsparing indbetalt til kapitalog ratepensionen (Frit Puljevalg). Opsparingen tilskrives en rente, der svarer til det markedsmæssige afkast af investeringsakti- 12

13 verne med fradrag af de skatter og omkostninger, der knytter sig hertil. Renten kan således være både positiv og negativ. For alderspensionister, der påbegynder udbetaling af livsvarig alderspension gælder, at udbetalingens størrelse fastsættes ved indregning af et forudsat afkast på basis af den fastsatte udbetalingsrente. For alderspensionister, der får reguleret udbetalingen af livsvarig alderspension, gælder, at udbetalingens størrelse fastsættes ved indregning af et forudsat afkast og en stabiliseringsmekanisme, jf. det anmeldte tekniske grundlag. Det betyder, at den livsvarige alderspension både kan blive reguleret positivt eller negativt i det efterfølgende år. For medlemmer, hvis løbende livsvarige alderspension er baseret på en mindsterente på 2,5 pct., gælder, at pensionsopsparingen derudover kan forrentes med en kontorente, som fastsættes i slutningen af året for det pågældende år. Til den løbende livsvarige alderspension kan ydes et ugaranteret tillæg, som løbende bliver reguleret og helt kan bortfalde. Afsnit D Betingelser for forsikringen ved visse kritiske sygdomme 15. Forsikringen ved visse kritiske sygdomme Dette afsnit indeholder de særlige regler, som gælder for forsikringen ved visse kritiske sygdomme, sammen med de generelle forsikringsbetingelser. Forsikringen ved visse kritiske sygdomme består af et engangsbeløb. Reglerne for engangsbeløbet fastsættes af PensionDanmarks bestyrelse. Følgende diagnosegrupper er omfattet af forsikringen ved visse sygdomme: 1. Ondartet kræft 2. Blodprop i hjertet, dilateret cardiomyopathi, bypass-operation af hjertekranspulsåreforkalkning eller ballonudvidelse 3. Hjerteklapkirurgi 4. Sygdom i aorta 5. Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi) 6. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer 7. Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv 8. Følger efter Borreliainfektion (TBE) i nervesystemet efter flåtbid 9. Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse 10. Multipel sklerose (dissemineret sklerose) 11. Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) 12. Visse typer af muskelsvind 13. Parkinsons sygdom 14. Kronisk nyresvigt eller nyretransplantationer 15. Organtransplantationer (hjerte, lunge(r), lever eller bugspytkirtel) 16. AIDS 17. Blindhed 18. Døvhed Den enkelte diagnose i diagnosegrupperne 1-18 skal opfylde betingelserne i den sygdomsdefinition, der står i Specifikation af visse kritiske sygdomme i bilag til afsnit D. 13

14 Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Medlemmet kan kun få udbetalt ét engangsbeløb inden for hver diagnosegruppe Der udbetales det engangsbeløb, der er gældende på diagnosetidspunktet. Hvis medlemmet tidligere har fået stillet en diagnose indenfor én diagnosegruppe, kan der ikke på ny blive udbetalt engangsbeløb for denne eller en anden diagnose i samme diagnosegruppe. Bestemmelsen omfatter alle tidligere diagnoser herunder dem, som ville have givet ret til udbetaling fra PensionDanmark, hvis medlemmet havde været omfattet af forsikringen på diagnosetidspunktet. Hvis medlemmet har fået udbetalt engangsbeløb for én diagnose, og medlemmet senere får en ny diagnose i en anden diagnosegruppe, skal der være mindst 6 måneder mellem diagnosetidspunkterne for den diagnose, der senest er udbetalt engangsbeløb for, og den nyeste diagnose, for at der på ny kan udbetales engangsbeløb. Seneste diagnose skal være stillet den 1. januar 2010 eller senere. Medlemmet kan efter regler fastsat af PensionDanmark vælge mellem at forhøje eller nedsætte engangsbeløbet. Hvis medlemmet ønsker at ændre engangsbeløbet, kan medlemmet gøre det på PensionDanmarks hjemmeside. Medlemmet kan også skrive eller ringe til PensionDanmark. Hvis medlemmet vælger at nedsætte engangsbeløbet, bliver engangsbeløbet sat ned den 1. i måneden efter, at PensionDanmark har modtaget medlemmets valg. Medlemmet kan fortryde sit valg senest 30 dage efter, at medlemmet har fået PensionDanmarks bekræftelse på nedsættelsen, og så bliver valget annulleret. Hvis medlemmet ønsker at forhøje engangsbeløbet, bliver engangsbeløbet forhøjet 6 måneder efter den 1. i måneden efter, at PensionDanmark har modtaget medlemmets valg. Det betyder eksempelvis, at hvis PensionDanmark modtager medlemmets valg i januar 2010, træder forhøjelsen i kraft den 1. august Engangsløbet bliver dog kun forhøjet, hvis medlemmet opfylder følgende betingelser både på det tidspunkt, hvor medlemmet vælger, og på det tidspunkt, hvor forhøjelsen sker: medlemmet er fuldt arbejdsdygtigt og ikke sygemeldt fra sit arbejde, der bliver indbetalt pensionsbidrag fra arbejdsgiveren, forsikringen er ikke ophørt, medlemmet er ansat under en overenskomst, som giver mulighed for at vælge beløb medlemmet er ikke tilkendt offentlig førtidspension, medlemmet er ikke ansat i fleksjob, og medlemmet har ikke tidligere haft en kritisk sygdom. Medlemmet kan fortryde sit valg senest 30 dage efter, at medlemmet har fået PensionDanmarks bekræftelse på valget, og så bliver valget annulleret. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. Engangsbeløbet udbetales ikke, hvis diagnosen er stillet, før medlemmet bliver omfattet af forsikringen ved visse kritiske sygdomme, jf. tillige stk. 14. Engangsbeløbet udbetales ikke, hvis diagnosen er stillet, efter at medlemmet har forlænget den bidragsfri dækningsperiode, hvis medlemmet efter bidragsophør i PensionDanmark er optaget i en anden pensionsordning efter at medlemmet er blevet hvilende efter at medlemmet er ophørt i PensionDanmark efter at medlemmet er blevet alderspensioneret, eller efter at medlemmet har opnået den gældende ophørsalder på diagnosetidspunktet Engangsbeløbet udbetales ikke, hvis diagnosen er stillet, før diagnosen kom med på Specifikation af visse kritiske sygdomme. Det er angivet, hvornår hver diagnose kom med. 14

15 Stk. 13. Stk. 14. Stk. 15. Stk. 16. Engangsbeløbet udbetales ikke, hvis medlemmet får stillet en diagnose men derefter afgår ved døden, før PensionDanmark får medlemmets skriftlige ansøgning om udbetaling af engangsbeløbet. Engangsbeløbet udbetales ikke, hvis der ikke er indbetalt 12 måneders pensionsbidrag fra arbejdsgiveren inden for de sidste 4 år, når symptomerne på diagnosen er til stede, allerede før medlemmet bliver optaget i PensionDanmark. Engangsbeløbet udbetales ikke, hvis arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidrag for sent, og forsikringen ved visse kritiske sygdomme derfor ikke er trådt i kraft, når diagnosen bliver stillet, jf. 3, stk. 3. Engangsbeløbet er ugaranteret, og prisen og størrelsen på engangsbeløbet kan derfor ændres, ligesom forsikringen ved visse kritiske sygdomme kan udgå efter bestyrelsens beslutning. Ændringerne sker normalt en gang om året og kan være i op- eller nedadgående retning. Engangsbeløbet, herunder vilkårene for udbetaling og tilkendelse samt udløbsalder, beregnes og fastsættes på grundlag af det til enhver tid gældende tekniske grundlag og dertil hørende satser, jf. 25. Afsnit E Betingelser for forsikringen ved førtidspensionering og Den Supplerende Arbejdsmarkedspension 16. Forsikringen ved førtidspensionering Dette afsnit indeholder de særlige regler, der gælder for forsikringen ved førtidspensionering, sammen med de generelle forsikringsbetingelser. Forsikringen ved førtidspensionering kan bestå af en supplerende førtidspension og opsparingssikring eller et engangsbeløb ved førtidspension. Reglerne for supplerende førtidspension, engangsbeløb ved førtidspension og opsparingssikring fastsættes af PensionDanmarks bestyrelse. Hvis medlemmet er ansat i fleksjob ved optagelsen, eller hvis medlemmet bliver ansat i fleksjob, efter at medlemmet er overgået til hvilende medlemskab, er medlemmet ikke omfattet af forsikringen ved førtidspensionering. Det gælder, uanset hvornår PensionDanmark får oplysningen om fleksjobbet. Medlemmer, der er ansat i job med løntilskud eller i anden støttet beskæftigelse, herunder bl.a. virksomhedsrevalidering, arbejdsprøvning og 56 aftaler, er heller ikke omfattet af forsikringen ved førtidspensionering efter samme regel. Hvis medlemmet efter optagelsen i PensionDanmark bliver ansat i fleksjob, hvor arbejdsgiveren i henhold til overenskomsten skal indbetale pensionsbidrag til PensionDanmark, fortsætter medlemskabet med bl.a. forsikringen ved førtidspension, der var gældende for den tidligere overenskomst, som medlemmet var omfattet af inden ansættelsen i fleksjob. Det er en forudsætning, at medlemmet ikke er overgået til hvilende medlemskab på det tidspunkt, medlemmet bliver ansat i fleksjob. Medlemmet kan efter regler fastsat af PensionDanmark vælge mellem at forhøje eller nedsætte 15

16 den supplerende førtidspension. Hvis medlemmet ønsker at ændre den supplerende førtidspension, kan medlemmet gøre det på PensionDanmarks hjemmeside. Medlemmet kan også skrive eller ringe til PensionDanmark. Stk. 6. Stk. 7. Hvis medlemmet vælger at nedsætte den supplerende førtidspension, bliver den supplerende førtidspension sat ned den 1. i måneden efter, at PensionDanmark har modtaget medlemmets valg. Medlemmet kan fortryde sit valg senest 30 dage efter, at medlemmet har fået PensionDanmarks bekræftelse på nedsættelsen, og så bliver valget annulleret. Hvis medlemmet vælger at forhøje den supplerende førtidspension, bliver den supplerende førtidspension forhøjet 6 måneder efter den 1. i måneden efter, at PensionDanmark har modtaget medlemmets valg. Det betyder eksempelvis, at hvis PensionDanmark modtager medlemmets valg i januar 2010, træder forhøjelsen i kraft den 1. august Den supplerende førtidspension bliver dog kun forhøjet, hvis medlemmet opfylder følgende betingelser både på det tidspunkt, hvor medlemmet vælger, og på det tidspunkt, hvor forhøjelsen sker: medlemmet er fuldt arbejdsdygtigt og ikke sygemeldt fra sit arbejde, der bliver indbetalt pensionsbidrag fra arbejdsgiveren, forsikringen er ikke ophørt, medlemmet er ansat under en overenskomst, som giver mulighed for at vælge beløb medlemmet er ikke tilkendt offentlig førtidspension, medlemmet er ikke ansat i fleksjob, og medlemmet har ikke tidligere haft en kritisk sygdom. Medlemmet kan fortryde sit valg senest 30 dage efter, at medlemmet har fået PensionDanmarks bekræftelse på valget, og så bliver valget annulleret. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Supplerende førtidspension og opsparingssikring eller engangsbeløb ved førtidspension kan udbetales, hvis medlemmet får tilkendt offentlig førtidspension fra en dato, der ligger efter, at forsikringen er trådt i kraft. Den supplerende førtidspension og engangsbeløbet ved førtidspension bliver udbetalt med det beløb og det ophørstidspunkt, der gælder på den dato, hvor udbetalingen af den offentlige førtidspension skal begynde. Det er ikke beløbet på f.eks. sygemeldingstidspunktet, der bliver udbetalt. Opsparingssikringen tilkendes med et beløb, der er beregnet på baggrund af gennemsnittet af de seneste 12 måneders overenskomstaftalte pensionsbidrag forud for tidspunktet for tilkendelsen af den offentlige førtidspension. Udbetaling af supplerende førtidspension og opsparingssikring eller engangsbeløb ved førtidspension bliver udbetalt med virkning fra den dato, hvor udbetalingen af den offentlige førtidspension skal begynde. Det er en forudsætning for, at udbetalingen påbegyndes, at medlemmet ikke er ansat i en stilling, hvor forsikringen i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet. Stk. 11. For medlemmer, der er fyldt 55 år ved tilkendelse af offentlig førtidspension, udbetales den supplerende førtidspension månedligt pr. den 1. i den måned, som udbetalingen vedrører og fortsætter til og med den måned, hvor udbetalingen ophører på grund af medlemmets alder eller ved medlemmets død forinden. For medlemmer, der ikke er fyldt 55 år, udbetales den supplerende førtidspension kun for 5 år ad gangen. Hver gang en 5-årig udbetalingsperiode udløber, vurderer PensionDanmark, om medlemmet fortsat opfylder betingelserne for udbetaling, jf. stk. 20. Medlemmet er dog til enhver tid forpligtet til af egen drift at give PensionDanmark oplysninger om 16

17 sine eventuelle erhvervsindtægter. Hvis medlemmet uberettiget har modtaget supplerende førtidspension fra PensionDanmark, skal medlemmet tilbagebetale beløbet til PensionDanmark. Stk. 12. Stk. 13. Hvis udbetalingen af den supplerende førtidspension og børnepensionen er begyndt før 1. januar 2009, kan pensionerne blive forhøjet pga. bonus. Reglerne om bonus står i bonusregulativet. Hvis udbetalingen af supplerende førtidspension og opsparingssikring er begyndt pr. 1. januar 2009 eller senere, bliver pensionerne ikke forøget med bonus. Den supplerende førtidspension og opsparingssikringen bliver i stedet reguleret, så udbetalingens størrelse fastsættes ved indregning af et forud fastsat afkast og en stabiliseringsmekanisme, jf. det anmeldte tekniske grundlag. Det betyder, at den supplerende førtidspension og opsparingssikringen kan blive reguleret positivt eller negativt i det efterfølgende år. Stk. 14. Stk. 15. Stk. 16. Stk. 17. Den supplerende førtidspension, engangsbeløbet ved førtidspension og opsparingssikringen udbetales ikke, hvis kommunen har rejst sag om tilkendelse af invaliditetsydelse eller offentlig førtidspension, før forsikringen træder i kraft. Den supplerende førtidspension, engangsbeløbet ved førtidspension og opsparingssikringen udbetales ikke, hvis medlemmet er tilkendt invaliditetsydelse eller offentlig førtidspension, før forsikringen træder i kraft. Den supplerende førtidspension, engangsbeløbet ved førtidspension og opsparingssikringen udbetales ikke, hvis medlemmet igen får udbetalt offentlig førtidspension, efter at den har været hvilende, hvis den offentlige førtidspension oprindeligt er tilkendt fra en dato, der ligger før, forsikringen trådte i kraft. Den supplerende førtidspension, engangsbeløbet ved førtidspension og opsparingssikringen udbetales ikke, hvis medlemmet får tilkendt offentlig førtidspension fra en dato, der ligger efter at medlemmet har forlænget den bidragsfri dækningsperiode, hvis medlemmet efter bidragsophør i PensionDanmark er optaget i en anden pensionsordning efter at medlemmet er blevet hvilende efter at medlemmet er ophørt i PensionDanmark efter at medlemmet er blevet alderspensioneret Stk. 18. Stk. 19. Stk. 20. Den supplerende førtidspension, engangsbeløbet ved førtidspension og opsparingssikringen udbetales ikke, hvis der er indbetalt pensionsbidrag fra arbejdsgiveren i mindre end 12 måneder inden for de sidste 4 år, når symptomerne på lidelsen, der fører til tilkendelse af offentlig førtidspension, er til stede, allerede før medlemmet bliver optaget i PensionDanmark. Den supplerende førtidspension, engangsbeløbet ved førtidspension og opsparingssikringen udbetales ikke, hvis arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidrag for sent, jf. 3, stk. 3, og forsikringen ved førtidspensionering derfor ikke er trådt i kraft, når medlemmet bliver tilkendt offentlig førtidspension. Efter at udbetalingen er påbegyndt, kan udbetalingen af den supplerende førtidspension og indbetalingen af bidraget til opsparingssikringen ophøre, hvis medlemmet senere får frakendt den offentlige førtidspension, eller den offentlige førtidspension bliver hvilende på grund af medlemmets erhvervsindtægt. Udbetalingen af den supplerende førtidspension og indbetalingen af bidraget til opsparingssikringen kan derudover ophøre på grund af medlemmets erhvervsindtægt efter regler fastsat af 17

18 PensionDanmark. Stk. 21. Den supplerende førtidspension, engangsbeløbet ved førtidspension og opsparingssikringen er ugaranterede, og prisen og størrelsen på dem kan derfor ændres. Ændringerne sker normalt en gang om året og kan være både i op- eller nedadgående retning. Den enkelte ydelse kan udgå efter bestyrelsens beslutning. Den supplerende førtidspension, engangsbeløbet ved førtidspension og opsparingssikringen, herunder vilkårene for udbetaling og tilkendelse samt udløbsalder, beregnes og fastsættes på grundlag af det til enhver tid gældende tekniske grundlag og tilhørende satser, jf a. Betingelser for indbetaling af bidrag til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension Hvis medlemmet får tilkendt offentlig førtidspension, og i den forbindelse får udbetalt supplerende førtidspension, invalidepension eller får indbetalt bidrag til opsparingssikringen fra PensionDanmark, bliver medlemmet automatisk tilmeldt Den Supplerende Arbejdsmarkedspension i PensionDanmark. Reglerne i stk. 3-5 er en gengivelse af lovgivningen om Den Supplerende Arbejdsmarkedspension. Bidraget til medlemmets Supplerende Arbejdsmarkedspension i PensionDanmark bliver indbetalt hver måned af medlemmets bopælskommune. Bidraget fastsættes og reguleres en gang årligt. Indbetaling af bidrag ophører automatisk den 1. i måneden efter, at medlemmet er fyldt 65 år eller den 1. i måneden efter medlemmets død forinden. Medlemmet kan vælge at stoppe indbetalingen af bidrag til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension. Medlemmet skal give kommunen besked. Den Supplerende Arbejdsmarkedspension udbetales, når medlemmet fylder 65 år, medmindre medlemmet vælger at udskyde udbetalingen til et senere tidspunkt. Udbetalingen sker efter de samme regler, som gælder for den livsvarige alderspension i PensionDanmark. Hvis medlemmet dør før det fyldte 65. år, bliver Den Supplerende Arbejdsmarkedspension udbetalt som et engangsbeløb efter fradrag af afgift til medlemmets nærmeste pårørende, jf. 22 i forsikringsbetingelserne for PensionDanmark. Afsnit F Betingelser for forsikringen ved tab af erhvervsevnen for ansatte i Falck Danmark A/S 17. Fælles regler for forsikringen ved tab af erhvervsevne Dette afsnit indeholder de særlige regler, der gælder for forsikringen ved tab af erhvervsevnen, sammen med de generelle forsikringsbetingelser. Forsikringen ved tab af erhvervsevnen kan bestå af invalidepension og opsparingssikring. Reglerne for invalidepension og opsparingssikring fastsættes af PensionDanmarks bestyrelse. 18

19 Hvis medlemmet er ansat i fleksjob ved optagelsen, eller efter at medlemmet er overgået til hvilende medlemskab, er medlemmet ikke omfattet af forsikringen ved tab af erhvervsevne. Det gælder, uanset hvornår PensionDanmark får oplysningen om fleksjobbet. Medlemmer, der er ansat i job med løntilskud eller i anden støttet beskæftigelse, herunder virksomhedsrevalidering, arbejdsprøvning, 56 aftale mv., er heller ikke omfattet af forsikringen ved tab af erhvervsevne efter samme regel. Hvis medlemmet efter optagelsen i PensionDanmark bliver ansat i fleksjob, hvor arbejdsgiveren i henhold til overenskomsten skal indbetale pensionsbidrag til PensionDanmark, fortsætter medlemskabet med bl.a. forsikringen ved tab af erhvervsevne, der var gældende for den tidligere overenskomst, som medlemmet var omfattet af inden ansættelsen i fleksjob. Det er en forudsætning, at medlemmet ikke er overgået til hvilende medlemskab på det tidspunkt, medlemmet bliver ansat i fleksjob. Invalidepensionen og opsparingssikringen er ugaranterede, og prisen og størrelsen på dem kan derfor ændres. Den enkelte ydelse kan udgå efter bestyrelsens beslutning. Ændringerne sker normalt en gang om året og kan være både i op- eller nedadgående retning. Invalidepensionen og opsparingssikringen, herunder vilkårene for udbetaling og tilkendelse samt udløbsalder, beregnes og fastsættes på grundlag af det til enhver tid gældende tekniske grundlag og dertil hørende satser, jf. 25. Stk. 6. Hvis udbetalingen af invalidepensionen og opsparingssikringen er begyndt før 1. januar 2009, kan ydelserne blive forøget med bonus. Reglerne for bonus står i PensionDanmarks bonusregulativ. Stk. 7. Hvis udbetalingen af invalidepensionen og opsparingssikringen er begyndt pr. 1. januar 2009 eller senere, bliver ydelser ikke forøget med bonus. Invalidepensionen og opsparingssikringen bliver i stedet reguleret, så udbetalingens størrelse fastsættes ved indregning af et forud fastsat afkast og en stabiliseringsmekanisme, jf. det anmeldte tekniske grundlag. Det betyder, at invalidepensionen og opsparingssikringen kan blive reguleret positivt eller negativt i det efterfølgende år. 18. Invalidepension og opsparingssikring - ved varigt tab af erhvervsevnen Hvis medlemmet varigt mister sin erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke, uden at det skyldes forsæt, eller hvis medlemmet får tilkendt offentlig førtidspension, kan invalidepensionen og opsparingssikringen udbetales. Det varige erhvervsevnetab skal være indtrådt, og tilkendelsen af offentlig førtidspension skal være sket, efter at medlemmet blev omfattet af forsikringen ved tab af erhvervsevne. Udbetalingen begynder 3 måneder efter, at det varige erhvervsevnetab er indtrådt, eller medlemmet er tilkendt offentlig førtidspension. Der udbetales hel invalidepension og tilkendes opsparingssikring, hvis medlemmet får tilkendt offentlig førtidspension, ligesom medlemmet automatisk bliver tilmeldt Den Supplerende Arbejdsmarkedspension, jf. 16a. 19

20 Der udbetales halv invalidepension, hvis medlemmet erhvervsevne varigt bliver nedsat til halvdelen eller derunder af den fulde erhvervsevne i ethvert erhverv. Der tilkendes opsparingssikring, hvis medlemmets erhvervsevne varigt bliver nedsat til en tredjedel eller derunder af den fulde erhvervsevne i ethvert erhverv. PensionDanmark kan kræve en lægeerklæring af medlemmet til at vurdere, om medlemmet varigt har mistet erhvervsevnen, og størrelsen på det. PensionDanmark kan indhente og behandle oplysninger fra enhver læge, der behandler eller har behandlet medlemmet, ligesom PensionDanmark kan lade medlemmet undersøge af en læge, PensionDanmark har valgt. Stk. 6. Tab af erhvervsevne foreligger, når medlemmet udelukkende af helbredsmæssige årsager - som følge af sygdom eller ulykke - ikke længere skønnes ved personligt arbejde at være i stand til at tjene, hvad der er sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med lignende uddannelse, alder og beskæftigelsesforløb. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. Stk. 13. Stk. 14. Det er medlemmets evne til at arbejde både i medlemmets aktuelle stilling eller erhverv og inden for andre stillinger eller erhverv (generel erhvervsevne), der er afgørende for, om medlemmet kan få udbetalt invalidepension og blive tilkendt opsparingssikring. Det er en betingelse for dækning, at der ved lægelige undersøgelser kan påvises objektive tegn på tilstedeværelsen af mén eller sygdom. Forsikringen dækker ikke, hvis der ikke kan påvises objektive tegn på tilstedeværelse af mén eller sygdom, f.eks. hvor der alene er tale om subjektive klager over smerter, gener og lignende. Det er en betingelse for dækning, at medlemmet til stadighed har et indtægtstab, der svarer til mindst to tredjedel respektive halvdelen af indtægten ved personligt arbejde, før medlemmets erhvervsevne blev nedsat. Det er uvedkommende for retten til udbetaling af invalidepension, at medlemmet ansættes i fleksjob, job med løntilskud m.v. Udbetaling af invalidepension og tilkendelse af opsparingssikring sker med en ydelse, der er beregnet på baggrund af gennemsnittet af de seneste 12 måneders overenskomstaftalte pensionsbidrag forud for tidspunktet for erhvervsevnetabet/førtidspensioneringen. Der udbetales ikke invalidepension og tilkendes ikke opsparingssikring, hvis medlemmet er overgået til hvilende medlemskab på det tidspunkt, hvor tabet af erhvervsevnen er indtrådt, eller på tidspunkt, hvorfra medlemmet er tilkendt offentlig førtidspension. Hvis forudsætningerne for udbetaling af invalidepension og tilkendelse af opsparingssikring ikke længere er til stede, ophører retten til ydelserne. Medlemmet overgår herefter til hvilende medlemskab. Retten til ydelserne ophører under alle omstændigheder, når medlemmet fylder 62 år eller ved medlemmets død forinden. Hvis medlemmet får udbetalt løn fra Falck Danmark A/S, bliver invalidepensionen udbetalt til Falck Danmark A/S, så længe medlemmet får udbetalt løn derfra. 19. Invalidepension ved midlertidig uarbejdsdygtighed Invalidepension kan udbetales ved medlemmets midlertidige uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller ulykke, uden at det skyldes forsæt, efter en karensperiode på 3 måneder. PensionDanmark kan kræve dokumentation for den midlertidige arbejdsdygtighed som betingelse for udbetaling af invalidepension. PensionDanmark er endvidere berettiget til at indhente 20

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2017

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2017 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2017 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark A/S

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark A/S Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark A/S Gældende fra 1. juni 2018 PensionDanmark Forsikringsbetingelser pr. 1. januar 2018 1 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 1 Hvad er en forsikring mod visse kritiske sygdomme? Forsikringen dækker, hvis du eller dine børn i forsikringstiden får stillet

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2016 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. december 2011 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008 Medlemspjece Gældende fra 2007 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering 7 Ydelser ved dødsfald 10 Ydelser ved invaliditet 14 Engangssum ved visse kritiske sygdomme

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4 Pensionsregulativet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Medlemsoptagelse... 3 1 Medlemsoptagelse... 3 2 Helbredsoplysninger... 4 3 Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser... 4 Kapitel

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 52 KR./MÅNED 2019

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 52 KR./MÅNED 2019 HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 52 KR./MÅNED 2019 1 Hvad er en forsikring mod visse kritiske sygdomme? Forsikringen dækker, hvis du eller dine børn i forsikringstiden får stillet

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. april 2012

Medlemspjece. Gældende fra 1. april 2012 Medlemspjece Gældende fra 1. april 2012 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Opsparing med markedsrente 7 Ydelser ved dødsfald 8

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN MED BILAG Mandag den 18. april 2016 kl. 17.00 i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Få en god pension med PKAprivat Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Dine fordele i PKA En af Danmarks bedste renter - 4,8 pct. i 2016 Meget lave omkostninger Du kan samle dine pensioner

Læs mere

Medlemspjece Gældende fra 1. RNWREHU juni 30. til 2013 oktober 1. fra Gældende

Medlemspjece Gældende fra 1. RNWREHU juni 30. til 2013 oktober 1. fra Gældende Medlemspjece Gældende fra 1. 2013 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Opsparing med markedsrente 7 Ydelser ved dødsfald 8 Ydelser

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Forord SAMPENSION Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente Tjenestemandspension

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3 Cirkulære om Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2005 Cirkulære af 27.

Læs mere

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. april 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 5 Afsnit C Tilmelding

Læs mere

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 1

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 1 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bilag 1 18. december 2015 PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab GÆLDENDE SATSBILAG VEDRØRENDE TEKNISK GRUNDLAG TIL FORSIKRINGSKLASSE III Anmeldelse

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1621 af 13. december 2006 om fleksibel efterløn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 752 af 25. juni 2007, bekendtgørelse nr. 354 af 16. maj

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Investeringsbetingelser for Balance Side 1 Ref. D99 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2013

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2013 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2013 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Opsparing med markedsrente 7 Ydelser ved dødsfald

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r Ku og din familie økonomisk or medlemm nf er af L r LandmandsPension an dbru ødev g&f are TRYGHED - VÆKST - BALANCE LandmandsPension Sådan sikrer du dig selv Dine penge - dit valg Hvis du vil sikre dig

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2016

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2016 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2016 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Grundkursus. Hvad indeholder en moderne pensionsordning og hvordan virker dækningerne? v/ Annemette Sloth, Århus

Grundkursus. Hvad indeholder en moderne pensionsordning og hvordan virker dækningerne? v/ Annemette Sloth, Århus Grundkursus Hvad indeholder en moderne pensionsordning og hvordan virker dækningerne? v/ Annemette Sloth, Århus Agenda Den moderne pensionsordning Hvordan virker dækningerne? Pensionsopsparing Udbetalingsformer

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2007 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gælder for forsikringer i

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere