Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter"

Transkript

1 Plantenyt nr. 25 den 9. september Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Havrerødsot Afgørende for om du skal bekæmpe bladlus i efteråret er: At der er bladlus i marken Sådato, før d. 25. september Skal du bekæmpe, så anvend 50% normaldosering, og fastlæg så vidt muligt behandlingstidspunktet i forhold til hvedens fremspiringsdato. Planteavlskontoret vil udsende vejledninger baseret på vejrdata dette efterår. Planteavlskonsulent Elisabeth Nørby Nielsen Telefon Mail: Planteavlschef Bo JM Secher Telefon Mail: I år så vi de hidtil kraftigste angreb af havrerødsot i Danmark. Det skyldtes tidlig såning i efteråret 2014 og en historisk mild vinter, der var den mildeste i over 140 år. Figur 1. Effekt af havrerødsotangreb Vi har 4 steder i vores område opgjort tab ved havrerødsot og udbyttetabet ligger mellem 26 og 57 %. Derudover har vi høstet 66 parceller på Grønt Center med varierende angreb, se figur. Havrerødsot er en virus, der overføres af bladlus i efteråret. 1-2 procent af bladlusene indeholder havrerødsotvirus. Viruset overføres ikke til afkommet. Det vil sige bladlusene skal først suge 2-3 dage på angrebne planter for at optage viruset. Virus overføres primært af lus, der flyver ind i marken, men kan også overføres fra uvingede lus, der har suget på græs og spildkorn i marken. Spildkorn og græs skal være effektivt nedpløjet og dækket 2 uger før såning, for at undgå direkte smitte. Symptomerne viser sig om foråret fra begyndende vækst. Nogle steder i år så vi dog allerede havrerødsot i efteråret. Alle vintersædsarter kan angribes af havrerødsot. Vinterbyg er mest følsom efterfulgt af hvede. Angreb i rug og triticale er mindre udbredt, og bladlusbekæmpelse er ikke så ofte nødvendig. Det vi har lært af denne sæson er, at antal bladlus i marken og sådatoen er afgørende faktorer for, om der skal bekæmpes bladlus i efteråret. Jo tidligere såning, jo kraftigere an- Dansk Landbrug Sydhavsøerne Agrovej Nykøbing F

2 greb. For hver uge såtidspunktet udsættes kan der opnås op til en halvering af angrebene af havrerødsot. Generelt ses de kraftigste angreb ved såning før cirka september. Årsagen er, at bladlusene om efteråret søger attraktive værtsplanter, samt at der i september er flere dage, hvor bladlusene kan flyve. Derfor er de tidligst fremspirede marker mest udsatte. Derudover har bladlusene længere tid til at overføre virusset i tidligt såede marker, før kulde sætter en stopper for deres aktivitet. Tabel 1. Faktorer, der har betydning for, om der skal bekæmpes forebyggende mod havrerødsot. Betydning for ens beslutning, 1-5 skala. Risikofaktor 5 stjerner har størst vægt Antallet af bladlus i marken i efteråret ***** Sådato ***** Vejrforhold efterår og vinter *** Mængden af græs og spildkorn i stubben af forfrugten ** Hvornår skal der sprøjtes Vi er i færd med at opgøre de data, vi har modtaget gennem vores survey (spørgeskema). I England bruges en klimamodel til at beregne det optimale sprøjtetidspunkt. Modellen tager udgangspunkt i, at der behandles 170 graddage med bais 3 grader fra hvedens fremspiring. Beregnet på baggrund af vejrdata fra Abed i 2014, ville behandlinger dengang skulle udføres som vist i nedenstående tabel: Hvedens fremspiring 1. behandling 2. behandling 3. behandling 15/9 30/9 16/10 5/11 25/9 10/10 28/10-5/10 22/ /10 3/ Vi vil beregne de aktuelle datoer på baggrund af data fra vores vejrstationer, og de vil blive offentliggjort i Plantenyt. Nedenfor ses tabel over middelvalg og dosering til bekæmpelse af bladlus i efteråret for at forebygge havrerødsot. Karate, Kaiso Sorbie og Mavrik er de billigste løsninger. Registreringsnet I efteråret 2015 vil vi igen i samarbejde med Seges medvirke i registreringsnettet, hvor forekomsten af bladlus bedømmes i tidligt såede marker. Første registrering foretages 21. september, og der bedømmes på landsplan ugentligt i ca. 30 hvedemarker og 25 vinterbygmarker. Udviklingen kan følges på og i Plantenyt. Bejdsning Har du valgt udsæd bejdset med Deter FS 250 slipper du IKKE for at holde øje med bladlussene. Bejdsningen har effekt ca. 4 uger fra såning. Afhængig af antal bladlus kan det stadig blive nødvendigt at bekæmpe bladlus. Tabel 2. Middelvalg og dosering til forebyggelse af havrerødsot Middel Dosering l/ha Maks. antal gange pr. vækstsæson Fastac 0,125 2 Karate 2,5 WG 0,1 3 Cyperb 100 0,1 1 Kaiso Sorbie 0,05 1 Mavrik 0,05 2 Cythrin 500 0,025 1 Nexide CS 0,

3 Ukrudt i vintersæd Efterårsindsatsen er vigtig af hensyn til kontrol med græsukrudt og forebyggelse af herbicidresistens. Oxitril og Briotril skal bruges inden 28/ Planteavlskonsulent Erik Skov Nielsen Telefon Mail: Der var generelt mere græsukrudt i vintersæden i 2014 og 2015 end tidligere år, og græsukrudt som havde bredt sig til nye marker, bl.a. alm. rapgræs og agerrævehale. Det er vigtigt at få styr på ukrudtsgræsset, inden det bliver et stort problem. Forebyg opformering af ukrudt Et afbalanceret sædskifte giver de bedste muligheder for at forhindre, at nogle ukrudtsarter bliver til et problem, og er den bedste sikring mod udvikling af herbicidresistens. Derudover er der en lang række tiltag, som vil bidrage til at mindske ukrudtsbestanden: Udsættelse af såtidspunktet giver mindre fremspiring af ukrudt, og er ikke mindst effektivt ved store græsukrudtsproblemer. Som tommelfingerregel bliver fremspiringen halveret ved at udsætte såtidspunkt med 2 uger. Urørt stub i så lang tid som muligt giver størst dødelighed for både frø af græsukrudt og de fleste andre ukrudtsfrø. En undtagelse er gold hejre, hvor en øverlig stubbearbejdning (maks. 3 cm) lige efter høst får frøene til at spire. De fleste græsser har begrænset spirehvile, så når frøene ligger på jorden, vil de spire første gang, der kommer en fugtig periode. Frø, der ligger på jorden, vil ud over spiring også i stort omfang blive ødelagt ved svampeangreb eller spist af fugle og insekter. Er der behov for at fordele halm og avner, bør det ske med redskaber, der kun skraber overfladisk. Beskyt markkanter og diger mod ukrudtsmidler og gødning, så der opstår en stabil græskant, som ikke giver plads til burresnerre, blød og gold hejre, væselhale m.fl. Sprøjt forageren til sidst, så 'filmen' af jordmiddel ikke brydes, når der vendes med sprøjten. Øg doseringen af ukrudtsmidler i forageren, hvor afgrøden ofte er mere åben, og dermed ikke yder ukrudtet så god konkurrence. Skift bredde på forageren når du pløjer, så sammenpløjningen, hvor ukrudtsplanter og spildfrø ikke bliver lagt jævnt ned i bunden af plovfuren, ikke bliver placeret samme sted år efter år. F.eks. ses italiensk rajgræs ofte i bånd, der følger sammenpløjningen. Sprøjt sammenpløjningen med glyphosat. Rengør mejetærsker og halmpresser så godt som muligt, så spredning mellem marker og ejendomme begrænses. Middelvalg I tabel 1 har vi opstillet en række løsningsforslag, som dækker ukrudtsbekæmpelse på den overvejende del af bedrifterne. Det er sidste efterår, vi må bruge Oxitril og Briotril, så sørg for at få opbrugt lagrene. Har du udlæg af frøgræs i vintersæden, så prioriter at bruge Oxitril/Briotril her. Adimax markedsføres i år. 1 l Adimax = 1 l Boxer + 0,1 l Topik. Blandingsforholdet er ikke optimalt, og derfor kun relevant løsning 3

4 ved resistensproblemer og hvis prisen sænkes. Tabel 1. Vores foretrukne løsninger ved tidlig sprøjtning på småt ukrudt - hvor der er Oxitril eller Briotril på lager A Ukrudtsart Midler Pris kr./ha Tokimbl. ukrudt som kamille, stedmoder, tvetand, ærenpris + vindaks, enårig rapgræs 0,15 Briotril+ 0,05 DFF + 0,8 Boxer 202 B Ukrudt som A + rævehale, valmue, vindaks, enårig rapgræs 0,15 Briotril + 0,03 DFF + 0,6 Boxer + 10 g Lexus + 0,1 spredeklæbe 239 C Ukrudt som A + rævehale, vindaks, enårig rapgræs 0,15 Briotril + 0,03 DFF + 0,6 Boxer + 0,2 Topik + 0,5 olie 345 Specialløsninger D Ukrudt som B + resistent eller over 50 rævehale pr. m 2 ***) 0,03 DFF + 2 Boxer (meget tidligt sprøjtning - gerne inden fremspiring) Efter 2 uger: 0,15 Briotril + 0,3 Atlantis OD (0,45 Altantis ved stort antal fremspirede rævehale) E Ukrudt som B + væselhale 2,75 Boxer (meget tidligt, gerne inden fremspiring) 479 F (I rug max 0,45 l Atlantis OD, og Atlantis må ikke bruges i vinterbyg) Ukrudt som B + alm og ital. rajgræs (2 l Boxer ved over 50 rajgræs pr. m 2 ) 2 uger senere: 0,5 Atlantis OD 170 0,15 Briotril + 0,03 DFF + 1,5 Boxer 313 G Ukrudt som B + alm rapgræs 0,15 Briotril + 0,03 DFF + 1 Boxer (Atlantis må ikke bruges i vinterbyg) + 0,4 Altantis OD 363 Vintersæd med udlæg 1 Vintersæd med svingel + hundegræs 0,3 Briotril + 0,025 DFF (+ 0,5 Stomp**) 88 2 Vintersæd med engrapgræs 0,5 Briotril Vintersæd uden udlæg, men i frøgræssædskifte 0,15 Briotril + 0,05 DFF + 1,0 Boxer 237 **) Udlæg SKAL være godt dækket for ikke at blive ødelagt af Stomp. Stomp-pris = 145 kr/ha ikke indregnet. ***) Opfølgning foråret for kr/ha Pas på med Boxer og Stomp nær uhøstet frugt og grønt. 4

5 Tabel 2. Vores foretrukne løsninger ved tidlig sprøjtning på småt ukrudt - Uden Oxitril og Briotril. A Ukrudtsart Midler Pris kr./ha Tokimbl. ukrudt som stedmoder, tvetand, ærenpris + vindaks, enårig rapgræs 0,06 DFF + 1,0 Boxer (tidlig sprøjtning jordmidler) 204 A 2 Tokimbl. ukrudt som stedmoder, tvetand, ærenpris + kamille + nogen græseffekt 0,05 DFF + 0,6 Boxer + 5 g Lexus + 0,1 sprede-klæbe 173 B Ukrudt som A + rævehale, valmue, vindaks, kamille, enårig rapgræs 0,05 DFF + 0,8 Boxer + 10 g Lexus + 0,1 sprede-klæbe 246 C Ukrudt som A + rævehale, vindaks, enårig rapgræs 0,05 DFF + 0,7 Boxer + 0,2 Topik + 0,5 olie 340 Specialløsninger D Ukrudt som B + resistent eller over 50 rævehale pr. m 2 ***) 0,05 DFF + 2 Boxer (meget tidligt sprøjtning - gerne inden fremspiring) Efter 2 uger: 0,3 Atlantis OD (0,45 Altantis ved stort antal fremspirede rævehale) E Ukrudt som B + væselhale 2,75 Boxer (meget tidligt, gerne inden fremspiring) 479 (I rug max 0,45 l Atlantis OD, og Atlantis må ikke bruges i vinterbyg) 2 uger senere: 0,5 Atlantis OD 170 F Ukrudt som B + alm og ital. rajgræs (2 l Boxer ved over 50 rajgræs pr. m 2 ) 0,05 DFF + 1,5 Boxer (tidlig sprøjtnig jordmidler) 286 Svag mod kamille G Ukrudt som B + alm rapgræs 0,05 DFF + 1 Boxer + 0,4 Altantis OD 335 (Atlantis må ikke bruges i vinterbyg) Vintersæd med udlæg 1 Vintersæd med svingel + hundegræs 0,03 DFF (+ 0,5 Stomp**) 15 2 Vintersæd med engrapgræs 7,5 g Express SX senest 30. sept. 0,025 DFF efter fremspiring af engrapgræs 40 3 Vintersæd uden udlæg, men i frøgræssædskifte 0,06 DFF + 1,25 Boxer (tidlig sprøjtning jordmidler) **) Udlæg SKAL være godt dækket for ikke at blive ødelagt af Stomp. Stomp-pris = 145 kr/ha ikke indregnet. ***) Opfølgning foråret for kr/ha Pas på med Boxer og Stomp nær uhøstet frugt og grønt. 248 Midlernes godkendelsesområde Vær opmærksom på, at ikke alle vintersædsarter tåler græsukrudtsmidlerne og godkendelsesafgrøderne varierer. I tabel 3 er godkendelsesområderne vist. 5

6 Tabel 3. Græsukrudtsmidlernes godkendelse i vintersæd. E = anvendelse efterår, F = anvendelse forår. - = ikke godkendt Middel Vinterhvede Vinterrug Triticale Vinterbyg Absolute 5 E/F E E E Activus 40 WG E E E E Activus Super E E E E Adimax E Atlantis OD E/F E/F maks. 0,45 l pr. ha E/F - Boxer/Fidox/Roxy E E E E Broadway F F F - Cossack OD F F F - Flight Xtra E E E E Hussar OD F F F F (maks. 25 ml) Lexus E/F E E E Monitor F - F - Othello E/F E/F E/F - Primera Super/Foxtrot E/F E/F E/F F Stomp CS E E E E Tombo F F F - Topik E/F E/F E/F - Timing Den mest stabile effekt af midler med jordvirkning (Boxer, DFF og Stomp/Activus) opnås ved sprøjtning i afgrødens stadium 10-11, altså når sprøjtesporene netop er synlige. Som tommelfingerregel anbefaler vi sprøjtning med Boxer, Stomp/Activus og DFF dage efter såning kortest interval ved såning først i september. For midler og blandinger med både jord- og bladvirkning gælder, at ukrudtet lige skal være spiret frem, dvs. ca. en uge efter, at sprøjtespor er synlige. Midler med bladeffekt er Atlantis, Oxitril/Briotril, Pico, Primera Super/Foxtrot og Topik. Lexus, Flight Xtra, Activus Super, Adimax, Othello og Absolute 5 har både blad- og jordvirkning. Du bør være ekstra opmærksom på, at de tidligst såede marker og marker med meget ukrudt og/eller vanskelige arter behandles rettidigt. Begrænsninger vedr. antal behandlinger og sekvenser De fleste midler må kun anvendes én gang pr. vækstsæson. For en række SU-midler er der yderligere begrænsninger i forhold til anvendelse af andre SU-midler, som skyldes en fælles metabolit. Det er illustreret i tabel 4. 6

7 Tabel 4. Lovligt middelvalg for både tidlig og sen forårssprøjtning. Der bør ikke anvendes ALShæmmere mere end en gang pr. vækstsæson Hvor der efterår er anvendt: Lexus, Absolute 5 samt alle IKKE SU-midler Lexus, Absolute 5 samt alle IKKE SU-midler Atlantis, Othello Express/Nuance/Trimmer Må der tidligt forår anvendes: Hussar el. Atlantis el. Cossack el. Ally el. Accurate el. Nicanor el. Finy/Minimet el. Express el. Nuance el. Trimmer el. Harmony Plus el. Rogon el. Ergon, Topik Og senere i forår anvendes: Starane XL, Primus, Saracen, Primus XL, fluroxypyr-midler, Mustang forte (senest st.32), MCPA Broadway, Tombo, Monitor, Primus, Topik Ally, Accurate, Nicanor, Finy, Minimet, Express, Nuance, Trimmer Harmony Plus, Rogon, Ergon, Starane XL, Primus, Primus, Saracen, XL, fluroxypyr-midler, Mustang forte (senest st.32), MCPA Broadway, Tombo, Monitor, Lexus, Primus, Topik Broadway, Tombo, Monitor, Lexus, Primus, Topik Starane XL, Primus, Primus XL, fluroxypy-midler, Mustang forte (senest st. 32), MCPA Starane XL, Primus, Primus, Saracen, XL, fluroxypyr-midler, Mustang forte (senest st. 32), MCPA Pas på afdrift og fordampning af jordmidler, særligt prosulfocarb-midler Når du anvender jordvirkende ukrudtsmidler som prosulfocarb (Boxer, Roxy EC, Fidox EC) og pendimethalin (Stomp CS, Activus m.fl.), er det vigtigt, at du forebygger vindafdrift og fordampning. Dette gør du ved at tage følgende forholdsregler i prioriteret rækkefølge: Anvend kompakte luftinjektionsdyser (025 og større) eller almindelige luftinjektionsdyser (02 og større) Anvend ved Danfoil-sprøjte et nedsat vandsøjletryk og en større vandmængde Sprøjt ved lav temperatur og høj luftfugtighed, dvs. om aftenen, om natten eller tidligt om morgenen Sprøjt ikke når temperaturen er over 15 C Kør langsomt med lav bom og vandmængde på min. 150 l/ha ved alm. hydraulisk sprøjte Anvend på luftassisterede sprøjter enten kompakte luftinjektionsdyser eller lavdriftdyser Sprøjt på fugtig jord og/eller forud for let nedbør Sprøjt så sent på sæsonen som muligt, men dog rettidigt Vis særlige hensyn, hvis du har frugteller grønsagsproducenter i nærheden - udsæt om muligt sprøjtningen til frugten er høstet. 7

8 Vårbygsorter Resultaterne af årets sortsforsøg med vårbyg er nu opgjort Ved valg af vårbygsort bør et stabilt højt udbytte over flere år vægtes højt. Gode afsætningsmuligheder er lige så vigtige. Planteavlskonsulent Erik Skov Nielsen Telefon Mail: Vi har nu fået opgjort årets sortsforsøg i vårbyg. Der har været 2 forsøg på Lolland, 2 på Falster og 1 på Stevns. De nye sorter har kun været med i 2 af forsøgene, så her er de lokale resultater lidt mere usikre. Merudbytterne for svampe er målt i 2 landsforsøg. Sortsblandingen har givet fra 71 til 91 hkg pr. ha med 80 hkg pr. ha i gennemsnit. Sortsblandingen 2015 består af Evergreen, Columbus, Laurikka og RGT Planet. I 2014 og 2013 gav blandingen gennemsnitligt 86 og 71 hkg pr. ha. Der er kun medtaget de sorter, der har haft et fremavlsareal i Danmark i Ud fra arealet i sidste kolonne kan man se hvilke sorter, der satses på til Tabel 1 Vårbygsorter, data fra Sortsinfo og lokale forsøg Sortsnavn Antal Forholdstal for udbytte Forholdstal for udbytte Merudb. svampe. 2 fs. Fremavlsareal forsøg Lokale forsøg Landsforsøg hkg/ha ha Blanding ,7 0 Columbus ,9 257 Crossway ,9 281 Dragoon ,2 161 Evergreen , Genie ,0 91 KWS Cantton ,5 54 KWS Duncan ,0 18 KWS Hobbs ,8 187 KWS Irina , KWS Spectra ,6 58 Laurikka ,3 848 Melius ,9 195 Odyssey , Ovation ,2 17 Propino , Quench , RGT Planet , Sanette ,5 935 Scholar ,8 47 Shada ,9 50 Solist ,4 84 Soulmate ,3 82 8

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Årets udfordringer Overlevende ukrudt i vintersæden er meget stort Slå til hårdt og tidligt ved rajgræs Særligt græsukrudtet

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

AfgrødeNyt. 3. September 2015 nr. 17. Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september.

AfgrødeNyt. 3. September 2015 nr. 17. Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september. AfgrødeNyt 3. September 2015 nr. 17 Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september. Indhold: Ukrudt i vintersæd, side 1 Ukrudt i efterårsudlagt rajgræs, side 5 Ukrudt i rajgræs efter dæksædhøst,

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel. Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel. Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer AfgrødeNyt NR. 21-2. september 2015 INDHOLD Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og rajgræs Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken I de tidligst såede vinterrapsmarker har rapsplanterne

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR AGROØKOLOGI Temadag Markfrø 4. Februar 2016 Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen Frøbiologi Ager-rævehale Vindaks Enårig rapgræs Gold hejre Spiring af agerrævehale fra

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret DLG Vækstforum 2012 Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen Program Ukrudtets betydning Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt Resistent ukrudt et stigende

Læs mere

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Hussar Gode erfaringer fra 2002 Bekæmper rajgræs med 75-100 g/ha tidligt forår Opfølgning med 50-70 g/ha forår mod rajgræs og vindaks efter

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 27 den 11. september 2013

Situationen i marken. Plantenyt nr. 27 den 11. september 2013 Plantenyt nr. 27 den 11. september 2013 - Situationen i marken - Ukrudt i vintersæd - Havrerødsot - Korn og gødningsmarkedet - Græsukrudt i vinterraps - Kerb - Sprøjtecertifikat opfølgningskurser Situationen

Læs mere

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 1 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

vi her i anden uge af september, at du bruger tabellen for først uge af september.

vi her i anden uge af september, at du bruger tabellen for først uge af september. AfgrødeNyt NR. 22-7. september 2016 INDHOLD Aktuelt i marken Ny pris på AfgrødeNyt i 2017 Udbringning af fast gødning Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Det gode vejr ser ud til at fortsætte

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Landskonsulent Christian Haldrup Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl SAMMENDRAG For at kunne dyrke frø af høj kvalitet, og der er behov for at kunne

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JES ERIK JESE PETER KRYGER JESE LISE ISTRUP JØRGESE GHITA CORDSE IELSE STIG FEODOR IELSE KLAUS PAASKE POUL HEIG PETERSE METSULFURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr.,

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 3. 2. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 3. 2. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 3 2. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Det er forår, men vi har stadig kolde nætter og dagtemperaturerne er heller ikke imponerende i denne uges vejrudsigt. Derfor er det stadig for koldt

Læs mere

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800

www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Konsulenttræf 20. august 2013 Søren Severin: Tlf.: 23814720 Erling F. Petersen: Tlf.: 40155923 www:dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup Tlf.: 32479800 Agenda Lexus og Absolute 5 Express

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG!

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG! Landmandstræf 2013 2-0 Vind over ukrudtet HVER GANG! Vindaks i vinterhvede Vindaks Efterår: 0,75 l/ha Boxer + 0,03 l/ha DFF Efterår: 1,5 l/ha Boxer + 0,04 l/ha DFF + 0,2 l/ha Oxitril CM Forår: 110 g/ha

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Situationen i marken. Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail: Rapsjordloppens larve bekæmpes fra ca.

Situationen i marken. Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail: Rapsjordloppens larve bekæmpes fra ca. Plantenyt nr. 34 den 27. september 2016 - Situationen i marken - Status på bladlus og havrerødsot - Vækstregulering og svampebekæmpelse i vinterraps - Mangan til vintersæd - Rabat markplanlægning - Vårbygsorter

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2016 Værs go Markbogen 2016 Vi håber at denne lille markbog og kalender kan tjene som et arbejdsredskab og til inspiration, såvel ved planlægningen,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Engrapgræs. Dyrkningsvejledning

Engrapgræs. Dyrkningsvejledning Engrapgræs Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Engrapgræs er en varig græsart med underjordiske udløbere. Den er langsom i udvikling og danner ved hjælp af udløberne et tæt græstæppe i en flerårig

Læs mere

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Effekter på rajgræs-arter 6 fs. 2001 Ubehandlet 3 Boxer Optællinger undervurderer effekten af de moderne ukrudtsmidler,

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Sprøjtekenskab. Komponenter til 100 % effekt. Bombevægelser. Viden, værdi og samspil. - dysevalg og ny teknologi

Sprøjtekenskab. Komponenter til 100 % effekt. Bombevægelser. Viden, værdi og samspil. - dysevalg og ny teknologi Sprøjtekenskab Viden, værdi og samspil - dysevalg og ny teknologi Komponenter til 100 % effekt Bombevægelser Vandrette bevægelser Ξ Stor betydning for fordeling af sprøjtevæsken. Dyser / vandmængde ; 10%

Læs mere

Møde Østervrå 23/3-2018

Møde Østervrå 23/3-2018 Møde Østervrå 23/3-2018 Svampestrategi korn, raps og hestebønner YIELD INCREASE DT/HA Sammenhæng ml. septoria og udbytte % DISEASE AND YIELD INCREASE 40 35 30 25 20 15 10 5 y = -0,7675x + 28,185 R² =

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvordan gør vi det bedst? Vintersæd Vinterraps Vårsæd Frøgræs Hestebønner Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Tidlig såning først i september Ukrudt har ekstra gode betingelser

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Større udbytte hvordan?

Større udbytte hvordan? Større udbytte hvordan? Fokus på større kornudbytte hvorfor? Tal fra produktionsregnskaber og Danmarks statistik viser lave gennemsnitsudbytter i korn. Gennemsnitsudbytter på under 6 tons i korn! En stigning

Læs mere

INTEGRERET BEKÆMPELSE AF GRÆSOGRÆS

INTEGRERET BEKÆMPELSE AF GRÆSOGRÆS AARHUS 7 FEBRUAR 2013 INTEGRERET BEKÆMPELSE AF GRÆSOGRÆS Peter Kryger Jensen Institut for Agroøkologi AU-Flakkebjerg 1 AARHUS DE ENÅRIGE UKRUDTSGRÆSSER 7 FEBRUAR, 2013 Åkerkven Vulpia myuros Vitgröe Renkavle

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvad lærte vi i 2017? Hestebønner Vinterraps Vintersæd Vårsæd Frøgræs Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Udsædsmængder og sådybde 2015 2017, 8 forsøg Hestebønne Planter

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

Velkommen til Planteavlsmøde 2015 Hvor

Velkommen til Planteavlsmøde 2015 Hvor Velkommen til Planteavlsmøde 2015 Hvor Program Hvorfor blev Havrerødsot et problem i 2014/15? Klima stationer hvad kan de fortælle os? +/- omkring efterafgrøder? Regler for transport af farlig gods og

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

Temperaturmåler på Pløjefri på pløjefri dyrkning

Temperaturmåler på Pløjefri på pløjefri dyrkning Temperaturmåler på Pløjefri på pløjefri dyrkning v. Planteavlskonsulent Annette V. Vestergaard dyrkning Ved planteavlskonsulent Annette V. Vestergaard Disposition: Årets forsøg og resultater Lokale erfaringer

Læs mere

TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM.

TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM. Fredericia, den 20. august 2015 Ghita C. Nielsen, Marian D. Thorsted, Jens Erik Jensen og Poul Henning Petersen TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM. EMNER Græsukrudt

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Herbicidresistens. Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag. ved Jens Erik Jensen

Herbicidresistens. Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag. ved Jens Erik Jensen Herbicidresistens Hvordan tackler vi herbicidresistens i praksis? Konkrete strategier og bekæmpelsessforslag ved Jens Erik Jensen Kanadisk bakkestjerne 3,1 l Roundup /ha 4 uger efter behandling Kilde:

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2015 NielseN & smith Nie Værs go Markbogen 2015 Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

Konsulenttræf sæson 2014

Konsulenttræf sæson 2014 Konsulenttræf sæson 2014 AGENDA Cossack - nyt bredt og robust ukrudtsmiddel Proline og Prosaro er nr. 1 i korn Biscaya førstevalg i raps MaisTer grundstenen mod ukrudt i majs 1 Cossack OD Effektivt Ganske

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Monitor, Lexus, MCPA og Stomp/Activus

Monitor, Lexus, MCPA og Stomp/Activus Du Pont har afmeldt midlet pr.: 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 1.juni 2018 Grovvare må sælge indtil Landmanden må ikke have det på lager efter: Fremtidigt navn

Læs mere

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 Torben Kejser, Planteavlskonsulent Gefion. tk@gefion.dk Disposition Nyheder vedr. ukrudtsmidler Lidt om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg uden Oxitril Supplerende ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Det våde vejr fortsætter, men måske bedring i næste uge! Vi sælger stadig lidt såsæd,

Læs mere

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Gødskning - N-Status i marken lige nu - Efterafgrøder værdi - Gødskning -2019 Vækstregulering -Behov for behandling -Valg af midler

Læs mere

Hvordan mindsker vi risikoen for resistens ved ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder?

Hvordan mindsker vi risikoen for resistens ved ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder? Hvordan mindsker vi risikoen for resistens ved ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder? Vintermøde for frøavlskonsulenter 29. Januar 2015 Solvejg K. Mathiassen Institut for Agroøkologi AU-Flakkebjerg Indhold Herbicidresistens

Læs mere

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder?

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Planteværn 2012 Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Sprøjtesyn, hvem hvornår? Over 25 l tankvolumen Alle skal være synet 26. november 2016

Læs mere

Der har endnu ikke været den helt store indflyvning af rapsjordlopper til vinterrapsmarkerne. I registreringsnettet

Der har endnu ikke været den helt store indflyvning af rapsjordlopper til vinterrapsmarkerne. I registreringsnettet AfgrødeNyt NR. 23-16. september 2015 INDHOLD Aktuelt Havrerødsot i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på vinterrapsmarkerne. I øjeblikket ser vi marker på kimbladstadiet

Læs mere

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 KONGRES 2018 Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 Nyt om ukrudt- og svampebekæmpelse v/planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Valg af efterafgrøder v/planteavlskonsulent Bent

Læs mere

ER DU EN DYGTIG SPRØJTEFØRER? v/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen

ER DU EN DYGTIG SPRØJTEFØRER? v/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen ER DU EN DYGTIG SPRØJTEFØRER? v/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen 2 HVAD VIL VI GERNE OPNÅ? Dagsorden Konsekvensen af en dårlig sprøjtefører Hvad kan vi gøre for at forbedre resultatet? Hvad er nedbrydningstiden

Læs mere

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hvidkløver er en flerårig bælgplante, der formerer sig ved krybende rodslående stængler. Hvidkløverens blomster er samlet i et hoved

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42 Side 1 af 11 Æv hvor det driller! En ting er, at det er og har været svært at få

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014. Planteavlskonsulent Charlotte Hansen Telefon 5484 0982 Mail: chh@dlsyd.

Situationen i marken. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014. Planteavlskonsulent Charlotte Hansen Telefon 5484 0982 Mail: chh@dlsyd. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014 - Situationen i marken - Miljøfokus udyrket mark/græs - Svampebekæmpelse i vårbyg - Svampebekæmpelse i vinterraps - Kørerspor i vinterraps - Ukrudtsbekæmpelse i majs

Læs mere

Korn- og gødningsmarkedet

Korn- og gødningsmarkedet Plantenyt nr. 8 den 8. marts 2016 - Korn- og gødningsmarkedet - Ukrudtsbekæmpelse vinterhvede - Ukrudt i ærter og konservesærter - Rettelse- vækstregulering i vintersæd - Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs Korn-

Læs mere

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder

Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Økologisk dyrkning af proteinafgrøder Peter Mejnertsen, - 74 - Økologisk dyrkning af proteinafgrøder v/ Peter Mejnertsen Produktionen af økologisk protein har hele tiden været interessant, men med indførelsen

Læs mere

72 metoder mod græsukrudt testes A-Z// ALLE METODER MOD GRÆSUKRUDT TESTES. Målet: er at finde den bedste kombination af behandlinger

72 metoder mod græsukrudt testes A-Z// ALLE METODER MOD GRÆSUKRUDT TESTES. Målet: er at finde den bedste kombination af behandlinger Al henvendelse: Vesterbrogade 6 D 2, 1620 København V Tlf:33394700 MARK / NR. 2 / 2016 Jó napot fra Ungarn. Nr. 2 // December // 2016 Økonomi No Till 60 Overblik Kornvogne med tip SIDER MED ALT NYT OM

Læs mere

Hvordan sikres eftablering af efterafgrøder og MFO

Hvordan sikres eftablering af efterafgrøder og MFO Hvordan sikres eftablering af efterafgrøder og MFO Gennemgang af: Regler MFO / Pligtige Kort gennemgang Reduktion - Krav til efterafgrøder Vær obs på hvilke forhold kan være afgørende? Etablering Resultater

Læs mere

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse

Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Af Poul Henning Petersen og Je Erik Jeen, Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl, Skejby Forbruget af herbicider (incl. glyphosat)

Læs mere

10 L. Ny formulering med mange fordele

10 L. Ny formulering med mange fordele Stomp CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til sbekæmpelse i vintersæd, vinterraps, kløvergræs, vårsæd med udlæg af kløver, lucerne eller kløvergræs, vårbyg og ærter til helsædsensilage, ærter, majs med eller

Læs mere