Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene."

Transkript

1 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X Korrektion - Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) - uniformer... 3 X.X.X Korrektion - Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) indtægter fra Norddjurs Kommune... 3 X.X.X Korrektion Vederlagsfri fysioterapi... 4 X.X.X Korrektion Ambulant specialiseret genoptræning... 4 X.X.X Korrektion Tilpasning af budget vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering... 4 X.X Ældreområdet... 4 X.X.X Demografipulje på ældreområdet... 4 X.X.X Korrektion Tilpasning af budget på ældreområdet... 6 X.X.X Korrektion - Praktisk bistand og pleje, regulering af basisbudget... 6 X.X.X Korrektion Mellemkommunal refusion på ældreområdet... 6 X.X Voksen-/handicapområdet inkl. demografipuljer... 6 X.X Demografikorrektioner - Voksen-/handicapområdet... 7 XXX Budgetkorrektioner for voksen- og handicapområdet... 7 X.X Kontante ydelser

2 2 of 9 X. Udvalget for sundhed, ældre og social Nr. Bevilling Korrektion Demografipulje på sundhedsområdet Korrektion - Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) - uniformer Korrektion - Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) indtægter fra Norddjurs Kommune Korrektion Vederlagsfri fysioterapi Korrektion Ambulant specialiseret genoptræning Korrektion Tilpasning af budget vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering Demografipulje på ældreområdet, 3 modeller, her er medtaget KL s model Korrektion tilpasning af budget på ældreområdet Korrektion - Praktisk bistand og pleje, regulering af basisbudget Korrektion Mellemkommunal refusion på ældreområdet Merudgift pga. demografi Privat botilbud Kommunale og regionale botilbud Borgerstyret personlig assistance Botilbud Længevarende Botilbud midlertidigt ophold Private opholdssteder Tilskud til personlig og praktisk hjælp Eget valg af hjælper Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Driftssikring af boligbyggeri Førtidspension Boligydelse- og sikring Socialcenterområde Samlet Samlede korrektioner X.X Sundhedsområdet X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet Med henblik på at indarbejde følgerne af demografiudviklingen på sundhedsområdet er der udarbejdet en model, der bygger på stigning i befolkningen i aldersgruppen 65+ i kommunen, idet det er i den aldersgruppe, at de væsentligste udgifter ligger. De anvendte satser er udregnet på grundlag af det vedtagne budget for 2014, fremskrevet til 2015-prisniveau. Beregningen viser, at der i 2015 skal tilføres sundhedsområdet ca. 7 mio. kr

3 3 of 9 Den beregnede merudgift er efterfølgende fordelt på de forskellige relevante områder under sundhedsområdet. Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose: Total antal borgere Stigning i forhold til Områder der indgår i sundhedsområdet Budget pr. borger i Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere Regl. i forhold til stigning i antal borgere Ambulant specialiseret genoptr., region Træning og aktiviteter Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Total budgetbehov Regl. vedr medtages i andet punkt Budgetbehov i overslagsårene Den demografiske udvikling i relation til 2015 er indarbejdet under tilpasning af budget vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering. Merudgift: 0 kr. i 2015, kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. i X.X.X Korrektion - Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) - uniformer Med grundlag i regnskab 2013 for FKO kan det konstateres, at der er øgede udgifter til indkøb af uniformer og vask af uniformer. Årsagen er at der er skærpede krav til hygiejnen. Der er beregnet en udgift til indkøb af uniformer (2.000 kr. pr. medarbejder) på kr. pr. år. samt en udgift til vask af uniformer på kr. pr. år. I forhold til det fremskrevne budget 2015 svarer det til en merudgift på kr. pr. år. Merudgift: kr. i X.X.X Korrektion - Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO) indtægter fra Norddjurs Kommune Betaling for den fælleskommunale tandreguleringsordning fordeles mellem Norddjurs og Syddjurs i forhold til årgangsbredden i de 2 kommuner. Da årgangsbredden er faldende i Norddjurs Kommune betyder det at indtægten herfra ligeledes falder. I 2014 forventes der et fald i forhold til den budgetterede indtægt på ca kr. En tilsvarende nedgang kan forventes i Såfremt budgettet ikke reguleres vil det betyde en væsentlig nedgang i aktiviteten på området, med deraf følgende stigning i ventelisten på tandregulering. I 2015 prisniveau vil der kunne forventes en mindre indtægt på ca kr. pr. år.

4 4 of 9 Mindre indtægt: kr. i X.X.X Korrektion Vederlagsfri fysioterapi Udgiftsniveauet på området viser en stigende tendens, de seneste år har stigningen været på 11-12% pr. år. Vederlagsfri fysioterapi omfatter både børn, voksne og ældre. Der er siden 2010 konstateret en øget tilgang inden for alle aldersgrupper med undtagelse af de årige. Stigningerne har betydet, at der er givet tillægsbevilling i 2013 og tilsvarende forventes der behov for tillægsbevilling i Den forventede merudgift i 2014 (baseret på 3 måneders udgift) er på ca. 2,5 mio. kr., svarende til en udgiftsstigning på 14,5% i forhold til Da det fremskrevne budget for 2015 er på samme niveau som budget 2014, vil der også her kunne forventes en merudgift på ca. 2,5 mio. kr. Heri er ikke medregning virkning som følge af den demografiske udvikling. Merudgift: kr. i X.X.X Korrektion Ambulant specialiseret genoptræning Udgiftsniveauet på området viser en stigende tendens. Der er givet tillægsbevilling i 2013, og den forventede merudgift i 2014 (baseret på 3 måneders udgift) er på ca kr. Da det fremskrevne budget for 2015 er på samme niveau som budget 2014, vil der også her kunne forventes en merudgift på ca kr. Heri er ikke medregning virkning som følge af den demografiske udvikling. Merudgift: kr. i X.X.X Korrektion Tilpasning af budget vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering Udgiftsniveauet på området viser en stigende tendens. Der er givet tillægsbevilling i 2013, og den forventede merudgift i 2014 (baseret på 3 måneders udgift) er på ca. 1,8 mio. kr. Da det fremskrevne budget for 2015 er på samme niveau som budget 2014, vil der også her kunne forventes en merudgift på ca. 1,8 mio. kr. KL udarbejder med budgetvejledningen i juni et kommunefordelt skøn for den forventede kommunale medfinansiering i Skønnet tager ikke højde for lokale forhold som f.eks. demografi og ændringer i sygehusstruktur. Det stigende befolkningstal i aldersgruppen 65+ medfører en forventet merudgift på området svarende til kr. i 2015, således at der samlet kan forventes en merudgift på kr. Merudgift: kr. i X.X Ældreområdet X.X.X Demografipulje på ældreområdet I de tidligere budgetfaser er der regnet på forskellige demografimodeller på ældreområdet. Der har været en model udarbejdet af KL, der har været modeller, der stammer fra KORA s undersøgelse af, hvordan de forskellige kommuner indregner - 4 -

5 5 of 9 demografireguleringer i budgettet. Som supplement til disse modeller er der i år udarbejdet en model, der bygger på en beregning i forhold til kommunens udgifter til ældreområdet i regnskab Der er i alle modeller taget højde for sund aldring. I denne opgørelse medtages KL s model, KORA s model med et gennemsnit af de 3 niveauer samt modellen med kommunens egne udgifter i KL s model: Ifl. befolkningsprognose - stigning i forhold til 2014 Aldersgruppen år Aldersgruppen 85 år og derover Beregning af merudgift Udgift pr. borger år år og derover Budgetbehov Regl. vedr medtages i andet punkt Budgetbehov i overslagsårene KORA s undersøgelse gennemsnitsmodel: Stigning i antal borgere i forhold til årige årige årige Beregning af merudgift Udgiftsbehov pr. borger 70-årige årige årige Budgetbehov Modellen er ikke korrigeret for andel vedr Model Syddjurs Kommune Regnskab 2013: Ifl. befolkningsprognose - stigning i forhold til 2014 Aldersgruppen Udgift pr. Beregning af merudgift borger Budgetbehov Modellen er ikke korrigeret for andel vedr

6 6 of 9 Den demografiske udvikling i relation til 2015 er indarbejdet under tilpasning af budget vedr. Ældreområdet. Merudgift KL: 0 kr. i 2015, kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. i X.X.X Korrektion Tilpasning af budget på ældreområdet Det stigende befolkningstal i aldersgruppen 75+ medfører en forventet merudgift på ældreområdet svarende til kr. i 2015 (beregnet i KL s demografimodel). Merudgift: kr. i X.X.X Korrektion - Praktisk bistand og pleje, regulering af basisbudget Budgettet til dette område tilrettes hvert år med grundlag i niveauet for visiterede timer. Da det p.t. ikke er muligt at trække valide budgetgrundlag i omsorgssystemets analysemodul, kan denne beregning ikke laves. X.X.X Korrektion Mellemkommunal refusion på ældreområdet I forbindelse med budgetopfølgning pr er refusionssagerne gennemgået. Den forventede udgift/indtægt er beregnet på grundlag af det p.t. kendte niveau, sager hvor der endnu ikke er fremsendt regning er skønnet ud fra en gennemsnitsudgift for øvrige sager. Grundlaget er de sager, der er aktive lige nu, der er således ikke medtaget ventende sager og heller ikke indregnet afgang af sager. De forventede udgifter fremgår af nedenstående tabel, og niveauet for indtægter og udgifter medfører en netto mindre udgift på kr. Område Udgifter Indtægter Nettovirkning Plejeboliger Frit valg - ældreboliger Plejehjem Madservice Total forventet udgift/indtægt Total - Budgetforslag Forskel - forventet mindre udgift Mindre udgift kr. i Merindtægt kr. i X.X Voksen-/handicapområdet inkl. Demografipuljer Samlet for Voksen-/handicapområdet incl. demografi pulje og kontante ydelser, søges der om følgende til tekniske korrektioner af basisbudgettet: Bevilling / Hele kr Voksen- /handicapområdet

7 7 of Kontante ydelser Samlede forventede korrektioner X.X Demografikorrektioner - Voksen-/handicapområdet Korrektioner vedrørende demografi på voksen- og handicapområdet er udregnet efter udviklingen i antallet af 18+ årige i Syddjurs Kommune og det forventede udgiftsniveau for 2015 på voksen- og handicapområdet: Den forventede udgift på voksen- og handicapområdet kr. Antallet af 18+ årige i Syddjurs Kommune Herved bliver den gennemsnitlige udgift pr. borgere på voksen og handicapområdet kr. Prognosen for 18+ årige i Syddjurs Kommune fra 2015 til 2018: År 2014 Antal 18 + årrige Stigning i forhold til Den gennemsnitlige udgift pr. borger, som er udregnet til kr. er anvendt til beregningen af merudgiften vedr. demografien fra 2016 til Voksen og handicapområdet Beregnet merudgift. pga. demografi For 2015 har sagsbehandlerne fra voksenhandicapområdet indberettet den forventede tilgang til voksen-/handicapområdet, og 2015 er derfor sat til nul. XXX Budgetkorrektioner for voksen- og handicapområdet Alle områder under voksen- og handicapområdet er gennemgået med fagområdet, og deres forventede til- og afgang er grundlaget for de tekniske korrektioner for budget I tabellen, som følger, er det samlede antal forventede borgere, der er anvendt til beregningen for budgetkorrektionen 2015 vist: Områder under voksen- /handicapområdet Forventet pr Antal Regnskab Antal Forventet 85 Privat botilbud Kommunale og regionale botilbud Borgerstyret Personlig assistance Botilbud længerevarende Botilbud midlertidigt

8 8 of Private opholdssteder Tilskud til praktisk og personlig hjælp Eget valg af hjælper Kontakt og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Antal i alt *Antallet af borgere er omregnet til helårspersoner Af forventede af- og tilgange på området, også kaldet forecast er der indregnet med følgende antal og kr. i alt: Område 85 Botilbud - Kendte forecast 85 Botilbud Forventet afgang 107 Midlertidigt botilbud Kendte forecast Forventet 2015 Af- og tilgang i kr Forventet afgang Forventet tilgang i alt for voksen- og handicapområdet De kendte forecast til området kommer fra familieområdet, psykiatrisk hospital eller efter endt STU, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, som er kendt i Derudover er der indregnet med en forventet afgang på 2 mio. kr. svarende til ca. 4 borgere, under 85 botilbud og 107 midlertidigt ophold. Det har ikke været muligt, at få en oversigt over tilgangen fra familieområdet eller de sager der afgangsføres i Der er derfor ikke indsat nogle sager fra børneområdet, og det vil derfor være et særligt fokusområdet, der vil blive taget fat på efter sommerferien. 85 og 108 Botilbud Efter gennemgang af alle sagerne på 85 og 108 botilbud, søges der om en teknisk nedjustering på 0,5 mio. kr. 95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp Til 95 tilskud til personlig og praktisk hjælp har der i 2014 været en dyr tilgang fra STU og 96 Borgerstyret personlig assistance, som der søges teknisk korrektion på for 2,5 mio. kr. 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordningen) Til 96 søges der om en teknisk opjustering på 3,7 mio. kr. Der har været en tilgang af dyre sager til området i efteråret 2013, som ikke var indeholdt i basisbudgettet. Derudover er der indregnet med tilgang på området. Budgettet er baseret på de kendte personer, der er på ordningen i Private og kommunale midlertidige botilbud Der er en øget tilgang på 107 området i forhold til basisbudgettet, som der søges teknisk korrektion på 8,8 mio. kr. Det nye tilbud Kollegiet er bl.a. oprettet herunder.

9 9 of 9 94, 97,98,99,103 og 104 samt privat botilbud 85 Sammenlagt for disse områder søges der om teknisk nedjustering for 1 mio.kr. Forventet afgang og tilgang er ligeledes gennemgået på disse områder. X.X Kontante ydelser Til kontante ydelser søges der om teknisk korrektion sammenlagt for 4,7 mio. kr. i Driftssikring af boligbyggeri Der søges om teknisk korrektion på 0,8 mio. kr. til dækning af husleje til de tomme boliger på Tendrup Møllevej. I 2015 forventes der 9 tomme boliger, dvs. 2 på autistafdelingen og 7 boliger på senhjerneskadet afdelingen. Den gennemsnitlige udgift pr. tomme lejlighed er ca kr. Førtidspension Der er indregnet med en tilgang på 6 borgere om måneden, hvilket givet en teknisk korrektion på 2,2 mio. kr. i Tilgangen er udregnet i samarbejde med arbejdsmarkedsområdet, og er vurderet ud fra den samlede tilgang der forventes her, og heraf der forventes at skulle have en førtidspension. Boligsikring og ydelse Der forventes tilgang på boligsikring- og ydelse bl.a. på grund af den nye førtids- og flexreform. Tilgangen er ligeledes vurderet ud fra budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 og regnskab Den tekniske korrektion er sammenlagt skønnet til 1,5 mio. kr. Socialcenter området Der søges om 0,2 mio. kr. i teknisk korrektion til ny behandlingsform af døve børn

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 12 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 17. maj 214 Budgetopfølgning pr. 3. april 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og aktivitetstilbud,

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende: Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Udvalg for beskæftigelse og erhverv Udvalg for beskæftigelse og erhverv BILAG 3f - UBE 1.000 kr./-pl, netto Lovbundne 5.425 6.157 6.657 6.959 1 Tilbagetrækningsreform 900 900 900 0 2a Førtidspension (ny og gammel) 5.436 6.168 6.668 7.870

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Syddjurs Kommune 13. april 2012

Syddjurs Kommune 13. april 2012 1 of 5 Syddjurs Kommune 13. april 2012 Korrektion for demografi og andre budgetreguleringer. 1. Indledning I dette notat beskrives reglerne for den demografiske og årligt tilbagevendende tekniske fremskrivning

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.

1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget. 1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 105.968.953 895.209.703 0 91.338 895.301.041 11,84 891.363.191-3.846.512-3.937.850-270.000 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 47.544.814 475.738.179 0 20.937

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Mødedato: 25. maj 2011 Mødetid: 15.30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS 2012 2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed

Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Budgetrevision 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Sammenfatning Politikområdet Sundhed Budgettet forventes overholdt Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Politikområdet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med april måned

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med april måned Politisk økonomiopfølgning 213 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med april måned Økonomi og Indkøb 213 Visitationen Forebyggelse og Sundhed Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.43 3.283

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR: NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med marts måned

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med marts måned Politisk økonomiopfølgning 213 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Økonomi og Indkøb 213 Visitationen Forebyggelse og Sundhed Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.43 3.283

Læs mere

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR: NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.

Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger. Den 27.05.2015 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med december måned

Politisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med december måned Politisk økonomiopfølgning 211 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med december måned Regnskab 9. januar 212 Visitationen Visiterede timer pr. uge 3431 3562 3548 3511 3424 3499 3572 3537 3441

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter /- = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Hjemmepleje - demografi -1.605 180-945 4.573

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 212 Side 1 Timer Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 3.76 3.676 - - - - - - - - - Visiterede

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

1 of 10. Budgetopfølgning 2014 Pr. 31. juli 2014. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.

1 of 10. Budgetopfølgning 2014 Pr. 31. juli 2014. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget. 1 of 10 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 463.644.932 867.384.647 0 10.158.569 877.543.216 52,83 888.193.790 20.809.143 10.650.574 0 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 238.671.654 457.027.381 0 8.568.285

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj 10 Indledning Området vedrører hovedsagelig førtidspensioner, personlige tillæg til pensionister

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter. Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal. Til og med Januar måned

Politisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal. Til og med Januar måned Politisk økonomiopfølgning 213 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med Januar måned Økonomi og Indkøb 213 Visitationen Forebyggelse og Sundhed Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.43 3.283

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Budgetseminar d. 23. august Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Budgetseminar d. 23. august Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Budgetseminar d. 23. august 2018 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Samlet budget Omsorgs-og Forebyggelsesudvalget -Budget 2019 -ialt 1.495 mio.kr. Sundhed -Aktivitetsbestemt

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Mængdereguleringer Budget

Mængdereguleringer Budget Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget

Læs mere

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med september måned Regnskab 212 Side 1 Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 3.76 3.676 3.81 3.777 4.1 3.981 3.992

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 211 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med august måned Regnskab 9. september 211 Side 1 Visitationen Visiterede timer pr. uge 3431 3562 3548 3511 3424 3499 3572

Læs mere

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85

Læs mere

Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område

Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område 2015-2018 Udvalg/nr. Effektiviseringer og besparelser SSU 1 Bortfald af ikke-obligatorisk voksenelevløn (SHelever) -273-545 -545-545 Ældre 5000000030

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640

Læs mere

Samlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Samlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 500 Kommunal

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 211 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med november måned Regnskab 8. December 211 Side 1 Timer Visitationen Visiterede timer pr. uge 3431 3562 3548 3511 3424 3499

Læs mere