Status- og efterposteringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status- og efterposteringer"

Transkript

1 Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv Kursregulering og indeksering Sted-budgetter Anden virksomhed Oprettelse af konti i Status Sletning poster/budget 15

2 9. Fordeling mellem privat og erhverv Opgave Opgaven viser hvordan afskrivninger samt drift vedrørende bil (blandede driftsmidler) fordeles mellem privat og erhverv. Det vises også hvordan der arbejdes med afskrivning og pristal. Sidst i opgave beskrives forskelle på status til budget og status til registrering. Erhvervsandele For at vise beregningerne er det bedst at stå i et budget uden andre tal. Skift derfor til perioden alternativ 5. Gå til likviditetsbudgettet og find opslaget Skatteberegninger under Funktioner. Du skal nu se hvordan programmet beregner 25 % erhverv (angivet i skærmbilledet) og resten 75 % privat. Erhvervsandele Driftsomkostninger Driften på bilerne indtastes fordelt over året: bil 1 på Brændstof / kr. bil 2 på Brændstof / kr. (stå i Vis alle når du skal taste ind på en tom konto) BEDRIFTSLØSNING - ØJONOMI Budget Side 2

3 9. Fordeling mellem privat og erhverv Vis et ét-årigt driftsbudget og konstater at der er fordelt på følgende måde, når erhvervsandele er 25%: Brændstof fordeles: 25% Erhvervsandel 75% Privatforbrug Slet brændstof-udgifterne før opgaven fortsættes! Erhvervsandele- Afskrivninger Status Nu skal status og afskrivninger på de blandede driftsmidler indtastes. Der anskaffes en ny bil kr. i juli. I kontofeltet indtastes kontoen Køb bil 1, og beløbet indtastes. Der anskaffes samtidig en gammel bil til kr., som indtastes på konto Køb bil 2. Skift til Status fanen - find status for biler - blandede driftsmidler. I figuren nedenfor ses at investeringerne i de to biler opsamles i linien Omsætning og afskrives samlet! BEDRIFTSLØSNING - ØJONOMI Budget Side 3

4 9. Fordeling mellem privat og erhverv Kontointervallet vises for den linie markøren står på. På ikke tast bare linier klikkes med musen her er klikket på omsætning. Bemærk at kontointervallet for omsætning vises nederst til højre i billedet når du klikker med musen på Omsætning. Prøv at flytte markøren til de andre linier i højre skærmbillede, og se hvilke intervaller de dækker. På ikke tastbare felter klikkes med musen. Erhvervsandele - afskrivning Vis et ét årigt driftsbudget på skærmen - afskrivningerne fordeles: Driftsmæssige afskrivninger 25 % Bil mv. 75 % Afskrivning blandede driftsmidler fordeles: 25% Erhvervsandel 75% Privatforbrug BEDRIFTSLØSNING - ØJONOMI Budget Side 4

5 9. Fordeling mellem privat og erhverv Afskrivnings-% gemmes for budgetperioden Placer igen markøren i status på blandede driftsmidler. Afskrivningerne er 15 % og pristal 4 %. Slå op i Tabeller - STEF-kobl på samme statuskonto, og konstater at der står 15% afskrivninger og 4 % pristal - ret disse til hhv 16 % og 5 %. Gå tilbage i budgetstatus og se virkningen: * afskrivning stadig 15 % * pristal stadig 4 % Første gang man anvender en konto i status (i den budgetperiode man står i!) vil den hente forslag til procent-tal fra tabeller. Når der findes procent-tal i feltet bevares det - uanset at det ikke er lig forvalget. Opretter du en ny budgetperiode vil denne hente procent-tal fra Tabeller - STEF-kobl! Indtast afskrivninger på kr - nu beregnes og gemmes 16,67 %. Indtast 17 % - nu gemmes disse. Indtast en primoværdi - nu beregnes og gemmes også pristal, og afskrivninger beregnes med 17 %. Status-Budget Status-Registrering Status i budget fungerer på samme måde som Status i Registrering, bortset fra: Sammendraget Andre efterposteringer findes ikke i budget. Dub-tast (*) kopierer primo til ultimo i beholdningskonti i budget status. Markøren overspringer ikke tastbare felter i budget status. %-felter som eksempelvis afskrivninger bevarer afskrivningsprocenten selvom de øvrige felter (beregningsgrundlaget) nulstilles. I Registrerings status indsættes en standard værdi fra landsniveau når beregningsgrundlaget nulstilles. Afslut opgaven med at vende tilbage til det oprindelige budget: alternativ BEDRIFTSLØSNING - ØJONOMI Budget Side 5

6 10. Kursregulering og indeksering Opgave I denne opgave vises hvorledes der til et lån laves mulighed for brug af indeksering og kursregulering. Muligheden findes ikke som udgangspunkt, og skal altid tilvælges. Find kontoen DLR i status - her ønskes mulighed for at indtaste kursregulering og indeksering. Vælg Tabeller - STEF-kobl og find kontoen under Gæld i alt - Realkreditlån. Indtast i det nederste del af skærmbilledet under overskriften konto 1 i linien: Kursregulering: konto Reguler. kreditinstitutionslån. Indeksering: Konto Indeksering af indekslån. Indtast procenter - og se virkningen i statusbudgettet BEDRIFTSLØSNING - ØJONOMI Budget Side 6

7 11. Stedbudgetter - vindmølle på sted 1 Opgave Sted 1. Du skal nu lave et stedbudget, fordi du har købt en vindmølle, som du gerne vil udskille i et selvstændigt sted-budget. Vindmøllen ønskes budgetteret på sted 1, og du skal derfor oprette et nyt sted. Gå til lodret faneblad Tabeller. Under Steder vælges lokalmenu Rediger, hvorefter billedet går fra Låst tilstand til Rediger-tilstand. Opret sted 1 med navnet: Vindmølle. Der skal også tilvælges et momsprincip og et SE-nummer, men det har ikke betydning for budgettet for stedet. Momsprincippet for budgetter fremgår af budgetoplysningerne for budget-alternativet Investering i vindmølle Gå til likviditetsbudgettet Vælg sted 1 i valgboksen øverst i billedet. Indtast investeringen i vindmøllen på kr på konto , og se virkningen i likviditetsbudgettet. Påsæt momsforvalg. Med billedet i Viser alle tilstand (øverst i højre hjørne) skal du udfolde alle linier med genvejstasterne Shift+F9. Bemærk at der ud for adskillige konti i venstre skærmbilledes højre side er markeret med * - som angiver at på denne konto er der posteringer på et andet stedbudget. Alle steder Vælg nu Alle steder. Alle steder viser summen for alle budgetalternativets steder - der kan altså ikke tastes data ind i skærmbillederne, når du står på Alle steder. Afprøv funktionaliteten ved valg af sted 0, 1 og Alle steder på skærm. Status Gå til status og se opsamlingen under Biler Blandede driftsmidler. Vis udskrift Vis udskrift på skærmen af driftsbudget og likviditetsbudget - sammendrag BEDRIFTSLØSNING - ØJONOMI Budget Side 7

8 11. Stedbudgetter - vindmølle på sted 1 Driftskredit Saldo og renter på driftskreditten beregnes og placeres på sted 0 for alle steder til budget-alternativet. Se dette ved at vælge stedbudget 1, og placer markøren på nederste linie for driftskredit - her læses stedets bidrag til driftskreditten. Lav herefter opslag på lokalmenu (højreklik) - Driftskredit.... Her ses altid den samlede driftskredit og saldo Moms Skat Kun sted Alle steder balancerer i driftsbudgettet Moms i budget-alternativet beregnes altid for alle stedbudgetter i alternativet og placeres samlet på sted 0! Der er altså samme momsprincip for alle stedbudgetter! Skat beregnes for alle steder til budgetalternativet, og placeres på sted 0. Ovenstående funktionalitet betyder at kun på sted Alle steder (summen af alle steder) vil driftsbudgettet balancere i likviditetsafsnittet. Stederne vil ikke balancere - prøv dette ved at vise et driftsbudget for sted 1 på skærmen. Der findes kun et sæt budgetoplysninger og et sæt skatteoplysninger som gælder for alle alternativets steder! BEDRIFTSLØSNING - ØJONOMI Budget Side 8

9 12. Anden virksomhed Opgave Opgaven viser hvordan du kan få status til at opsamle investeringer og afskrivninger på Anden virksomhed. For at løse opgaven anvendes Fagligt nyt fra LR s hjemmeside. Skift til perioden alt 6 Her ses data på en vindmølle som konteres under anden virksomhed 1. Du skal nu sørge for at reinvesteringen på konto Forbedring vindmølle m.v. samles op i status. Herud over skal der i status indtastes: Primo-værdi: kr. Afskrivninger: (-) kr. Oprettelse af statuskonti a. Følg instruktionen fra Landscentrets s hjemmeside, som er gengivet på de næste sider. ( Du kan evt. finde siden på hjemmesiden det gøres nemmest ved at klikke på menuen Landscentret på WWW under Hjælp. På hjemmesiden vælges DLBR Økonomi IT Budget Faglige artikler. Herunder findes artiklen: Anden virksomhed i DLBR Budget sådan gør du b. Indtast primoværdi og afskrivninger i status c. Vis udskrift for driftsbudget og saldoliste. Bemærk at saldolisten indeholder afskrivningerne under Regulering og ikke afskrivning Anvendelse af BEDRIFTSLØSNING Budget Side 9

10 12. Anden virksomhed Anden virksomhed i DLBR Budget sådan gør du Uddrag af artikel til brug for opgaven Sådan laver du balance og afskrivninger for Anden virksomhed - i DLBR Budget og DLBR Bogføring. For at opsamle investeringer i udlejning og andet erhverv 1 til 7 i status og afskrive på disse skal du følge denne vejledning. Du skal under Tabeller oprette en statuskonto og tilvælge/ tilrette en STEF-kobling, som opsamler investeringen og giver mulighed for afskrivning. Nedenfor er vist et eksempel på en investering i en vindmølle. Det er forudsat at nettoresultatet skal vises som resultat af anden virksomhed 1. Der anvendes derfor følgende konti: Indtægter og udgifter Investering Primoværdi status *( ) Afskrivning Eksempel Stef-kobling til vindmølle 1. I Tabeller Konti oprettes konto Primoværdi som anvendes til vindmøller andre erhverv. *(Har du allerede anvendt kontoen sammen med en anden afskrivningskonto skal du anvende en anden af kontiene til , idet afskrivningskontoen ikke lader sig ændre, når den har været anvendt tidligere.) 2. Vælg fanen Tabeller - STEF-kobl., stå i Viser alle og find konto under Aktiver uden for landbrug (se figur). Tilvælg stef-koblingen under Rediger Tilføj. 3. Investering der ønskes opsamlet tilføjes på linien omsætning, ved at vælge Interval i komboboksen under Antal (se figuren). I de to efterfølgende felter indtastes opsamling af konti relevant for vindmøller andet erhverv: til DLBR - BUDGET Budget Side 10

11 12. Anden virksomhed 4. Afskrivningskontoen indtastes på linien Regulering. Nu vil investeringer i intervallet omsamles i status både i Budget og Registrering. I status har du mulighed for at indtaste det beløb, du vil afskrive ud for linien Regulering, se nedenfor DLBR - BUDGET Budget Side 11

12 12. Anden virksomhed Kontiene du skal bruge er vist i bilag 1 Anbefalet brug af kontonumre til andet erhverv, kontoplan Bilag 1 (uddrag) Anden virksomhed 1, skal du bruge følgende konti: Indtægter og udgifter Investering ( ) Primo værdi status Afskrivning Artikel fortsættes DLBR - BUDGET Budget Side 12

13 13. Oprettelse af konti i Status Opgave Oprettelse af statuskonti Opgaven viser hvilke statuskonti og efterposteringskonti der er til rådighed efter oprettelse af et nyt medlem. Under fanen Status vises kun statuskonti for de STEF-koblinger som er tilvalgt under Tabeller - STEF-kobl. Langt de fleste statuskonti oprettes / tilvælges automatisk når en konto oprettes. De STEF-koblinger der tilvælges automatisk kaldes B-koblinger. A-koblinger er statuskonti / STEF-koblinger, som altid oprettes på en ny ejendom. Opret ejendom Se dette ved at oprette en ny ejendom nr 1. Dette gøres ved at vælge hovedmenu - Administration. I administrationsbilledet (Menu-) vælges Rediger Opret-Rediger og her i vælges Opret ny - og i dette billede oprettes medlemsnr. 1 - som tildeles navn efter eget valg. Herefter tastes: OK DLBR - BUDGET Budget Side 13

14 13. Oprettelse af konti i Status Herefter er medlem nr 1 nyoprettet - gå ind i Budget - Status og tast Shift+F9 se de A-oprettede statuskonti under linierne: Status Inventar (Markredskaber/ Husdyr/ andet) Bygninger / grundforbedringer Biler Moms og afgifter Anden gæld Efterposteringer Skattekorrektion Lejeværdi og standardfradrag Bemærk at nye status-konti under disse linier ikke oprettes automatisk. Ønskes flere statuskonti eksempelvis til opdeling af blandede driftsmidler i Biler og Vindmølle må dette gøres manuelt, som det vises i opgave 11. Under alle øvrige linier i statusafsnittet oprettes statuskonti automatisk - de såkaldte B-konti. Kassekreditten konto er en B-konto som oprettes automatisk med det første budget. Egne produkter og private andele Omsætnings-intervaller som IKKE automatisk samles op via STEFkoblinger Skift til medlem Efterposteringer til Private andele og Egne produkter er såkaldte C-oprettede STEF-koblinger, og linierne er altid tomme. For følgende kontointervaller opsamles som konjunkturforskydninger: Investering landbrug/stuehus Investering anden fast ejendom Køb/salg ejendom Invest. beboelse Mælkekvote mv. Invest. anden erhverv før version 3.43! Køb/salg (i afskr. afsnittet) Slut opgaven af med at skifte tilbage til kursusejendommen medlem nr Gør det ved i komandolinien at vælge Opsætning og herunder Medlem BEDRIFTSLØSNING - ØJONOMI Budget Side 14

15 14. Sletning poster / budget Sletning i likviditetsbudgettet Skift til et tomt budgetalrernativ for at afprøve slettemulighederne alt 2. Afprøv slettemulighederne vist neden for. Sletning af korrektioner Slet korrektion sletter indtastninger i den måned markøren står på i månedsbilledet. Er der i likviditetsbudgettet rettet / korrigeret i et tal overført fra produktionsbudget, vil korrektionen blive slettet og det overførte tal står tilbage. Slet udvalgte korrektioner sletter alle beløb indtastet i likviditetsbudgettet pr. konto eller pr. sammendragslinie, alt efter hvor markøren står. I nedenstående billede står markøren på sammendragslinien Handelsroer, dvs at al indtastning på kontiene , , og Diverse, handelsroer slettes. Data overført fra produktions-/lagerbudget slettes ikke BEDRIFTSLØSNING - ØJONOMI Budget Side 15

16 14. Sletning poster / budget Slet alle korrektioner sletter alt indtastet i likviditetsbudgettet. Overførte poster fra lager-/produktionsbudget slettes ikke. Slet alle budgetter Slet periode, alle budgetter giver mulighed for at udpege sletning af en budget-periode. Lagerbudgetter og produktionsbudgetter slettes, hvis de har samme budgetperiode, som det udvalgte likviditetsbudget. Slet Alternativ Slet Alternativ. Sletter absolut alle budgetter i alternativet!! Sletninger i Status Status korrektioner Slet udvalgte korrektioner Sletter hvad du har indtastet på udvalgte konto. Står markøren på et sammendrag slettes konti under dette. Slet alle korrektioner i status fanen. Her slettes hvad der er tastet ind i skærmbilledet, herunder evt. overførte poster fra ultimo til primo. (Tal fra produktions og lagerbudgetter slettes ikke!) Slet i produktionsbudget Ønsker man at slette enkelte produktionsbudgetter skal det gøres under Produktion - Rediger - Slet periode BEDRIFTSLØSNING - ØJONOMI Budget Side 16