Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)"

Transkript

1 Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012

2 Evalueringsrapport, LFP 8. semester (Aalborg), forår 2012 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 36 studerende den 26. juni Der er blevet rykket en gange, den 4.juli Målingen blev lukket for besvarelser d. 11/7. Rapporten er udarbejdet den 12/7. I alt har 17 valgt at deltage i undersøgelsen, 19 studerende har ikke besvaret undersøgelsen. De 17 besvarelser giver tilsammen en svarprocent på 47,2 % Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund Akademisk bacheloruddannelse, hvilken: 1 5,9% Professionsbacheloruddannelse som lærer 6 35,3% Professionsbacheloruddannelse som pædagog Professionsbachelor inden for sundhed og ernæring 7 41,2% 0 0,0% Relevant diplomuddannelse, hvilken: 1 5,9% Anden uddannelsesmæssig baggrund, hvilken: 2 11,8% I alt ,0%

3 Evaluering af formidlingskurset Formidlingskurset: - Min deltagelse i formidligskurset % 14 82,4% 50-75% 3 17,6% 25-50% 0 0,0% Under 25% 0 0,0% I alt ,0% Formidlingskurset: Vurdering af læringsmæssigt udbytte - Kursusundervisningen Stort 2 12,5% Middel 8 50,0% Lille 6 37,5% Formidlingskurset: Vurdering af læringsmæssigt udbytte - Litteraturen til kurset Stort 7 43,8% Middel 8 50,0% Lille 1 6,2% Formidlingskurset: Vurdering af læringsmæssigt udbytte - - Arbejde med og kommentarer til egne artikler Stort 6 37,5% Middel 3 18,8% Lille 4 25,0% Jeg deltog ikke 3 18,8%

4 Evaluering af modulet Læring i multikulturelle kontekster Læringsmålsætninger for modulet - Ved modulets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Helt enig 4 25,0% Enig 9 56,2% Hverken / eller 1 6,2% Uenig 2 12,5% Læringsmålsætninger for modulet - Jeg satte mig ind i målene for modulet Helt enig 5 31,2% Enig 11 68,8% Læringsmålsætninger for modulet - Efter min vurdering forstod jeg disse mål Helt enig 2 12,5% Enig 12 75,0% Hverken / eller 2 12,5%

5 Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i - kursusundervisning med deltageraktivitet % 15 93,8% 50-75% 1 6,2% 25-50% 0 0,0% Under 25% 0 0,0% Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i - databearbejdningsworkshop % 14 87,5% 50-75% 1 6,2% 25-50% 1 6,2% Under 25% 0 0,0% Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i - Kvalitative undersøgelser % 15 93,8% 50-75% 1 6,2% 25-50% 0 0,0% Under 25% 0 0,0% Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i - Selvinitierede læsegrupper/studiekredse % 6 37,5% 50-75% 2 12,5% 25-50% 2 12,5% Under 25% 6 37,5%

6 Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i - Forberedelse i tilknytning til undervisningen % 9 56,2% 50-75% 6 37,5% 25-50% 1 6,2% Under 25% 0 0,0% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været - Kursusundervisning med deltageraktivitet Meget stort 5 31,2% Stort 7 43,8% Middel 4 25,0% Lille 0 0,0% Meget lille 0 0,0% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været - Databearbejdsningsworkshop Meget stort 2 12,5% Stort 7 43,8% Middel 6 37,5% Lille 1 6,2% Meget lille 0 0,0% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været - Kvalitative undersøgelser Meget stort 6 37,5% Stort 4 25,0% Middel 5 31,2% Lille 0 0,0% Meget lille 1 6,2%

7 Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været - Selvinitierede læsegrupper/studiekredse Meget stort 2 12,5% Stort 2 12,5% Middel 3 18,8% Lille 3 18,8% Meget lille 3 18,8% Jeg deltog ikke 3 18,8% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været - Forberedelse i tilknytning til undervisningen Meget stort 0 0,0% Stort 13 81,2% Middel 2 12,5% Lille 1 6,2% Meget lille 0 0,0% Samlet vurdering af studieaktiviteterne Studieaktiviteterne gav mig tilsammen et solidt grundlag for at opfylde modulets mål Helt enig 1 6,2% Enig 13 81,2% Hverken / eller 1 6,2% Uenig 1 6,2% Ved ikke 0 0,0%

8 Underviserne viser generelt lydhørhed over for de studerendes holdninger og ønsker i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen Enig 12 75,0% Hverken / eller 4 25,0% Ved ikke 0 0,0% Inddragelse af studerende - Jeg benytter mig af muligheden - når den opstår - for indflydelse på tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen Enig 11 68,8% Hverken / eller 5 31,2% Ved ikke 0 0,0% Virkede eksamensformen hensigtsmæssig -...set i forhold til modulets undervisningsform og tilrettelæggelse I høj grad 5 33,3% I nogen grad 6 40,0% I mindre grad 1 6,7% Slet ikke 3 20,0% I alt ,0% Virkede eksamensformen hensigtsmæssig -...set i forhold til det faglige indhold på modulet I høj grad 6 40,0% I nogen grad 6 40,0% I mindre grad 1 6,7% Slet ikke 2 13,3% I alt ,0%

9 Evaluering af modulet Organisatorisk Læring Læringsmålsætninger for modulet - Ved modulets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Helt enig 6 54,5% Enig 4 36,4% Hverken / eller 1 9,1% Evaluering af modulet Organisatorisk Læring Læringsmålsætninger for modulet - Jeg satte mig ind i målene for modulet Helt enig 6 54,5% Enig 5 45,5% Evaluering af modulet Organisatorisk Læring Læringsmålsætninger for modulet - Efter min vurdering forstod jeg disse mål Helt enig 6 54,5% Enig 4 36,4% Hverken / eller 1 9,1% Studieaktiviteter og arbejdsindsats Deltagelse i studieaktiviteterne Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i modulets studieaktiviterer - Kursusundervisning % ,0% 50-75% 0 0,0% 25-50% 0 0,0% Under 25% 0 0,0%

10 Studieaktiviteter og arbejdsindsats Deltagelse i studieaktiviteterne Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i modulets studieaktiviterer - Projektarbejde % ,0% 50-75% 0 0,0% 25-50% 0 0,0% Under 25% 0 0,0% Studieaktiviteter og arbejdsindsats Deltagelse i studieaktiviteterne Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i modulets studieaktiviterer - Læsegrupper/studiekredse % 5 45,5% 50-75% 2 18,2% 25-50% 0 0,0% Under 25% 4 36,4% Studieaktiviteter og arbejdsindsats Deltagelse i studieaktiviteterne Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i modulets studieaktiviterer - Forberedelse i tilknytning til undervisningen % 8 72,7% 50-75% 3 27,3% 25-50% 0 0,0% Under 25% 0 0,0% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været - Kursusundervisning med deltageraktivitet Stort 8 72,7% Middel 2 18,2% Lille 1 9,1% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været - Kursusundervisning med forelæsning

11 Stort 7 63,6% Middel 4 36,4% Lille 0 0,0% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været - Projektarbejde Stort 10 90,9% Middel 1 9,1% Lille 0 0,0% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været - Læsegrupper/studiekredse Stort 3 27,3% Middel 3 27,3% Lille 1 9,1% Jeg deltog ikke 4 36,4% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været - Forberedelse i tilknytning til undervisningen Stort 5 45,5% Middel 6 54,5% Lille 0 0,0%

12 Samlet vurdering af studieaktiviteterne Studieaktiviteterne gav mig tilsammen et solidt grundlag for at opfylde modulets mål Helt enig 5 45,5% Enig 6 54,5% Ved ikke 0 0,0% Kurser og seminaraktiviteter Inddragelse af studerende - Underviserne viste generelt lydhørhed over for de studerendes holdninger og ønsker i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen Helt enig 5 45,5% Enig 5 45,5% Hverken / eller 1 9,1% Ved ikke 0 0,0% Kurser og seminaraktiviteter Inddragelse af studerende - Jeg benyttede mig af muligheden - når den opstod - for indflydelse på tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen Helt enig 5 45,5% Enig 4 36,4% Hverken / eller 2 18,2% Ved ikke 0 0,0% Projektarbejde Jeg udarbejdede et projektet sammen med andre Nej, jeg udarbejdede projektet alene 4 36,4% Ja (gruppe på 2-3 pers) 7 63,6% Ja (gruppe på 4 el. flere pers) 0 0,0%

13 Gruppedannelse og gruppesamarbejde - Jeg synes, at gruppedannelsesprocessen forløb hensigtsmæssigt Helt enig 3 42,9% Enig 1 14,3% Uenig 1 14,3% Helt uenig 2 28,6% I alt 7 100,0% Gruppedannelse og gruppesamarbejde - Samarbejdet i gruppen var efter min mening godt Helt enig 2 33,3% Enig 3 50,0% Helt uenig 1 16,7% I alt 6 100,0% Gruppedannelse og gruppesamarbejde - Jeg mener, at jeg bidrog konstruktivt til samarbejdet i gruppen Helt enig 3 50,0% Enig 3 50,0% I alt 6 100,0% Projektarbejde Hvorfor valgte du at udarbejde dit projekt alene På grund af lang afstand til universitet og medstuderende 2 50,0% Ja (gruppe på 2-3 pers) 0 0,0% Ja (gruppe på 4 el. flere pers) 0 0,0% Andre forhold 4 100,0% I alt 4 100,0%

14 Projektvejledning Samarbejdet med vejlederen fungerede godt (enighed om "spillereglerne", overensstemmelse mellem forventninger m.v.) Helt enig 4 36,4% Enig 5 45,5% Hverken / eller 1 9,1% Uenig 1 9,1% Der var god støtte at hente i projektvejledningen i forhold til det projektmetodiske Helt enig 6 54,5% Enig 2 18,2% Hverken / eller 2 18,2% Uenig 1 9,1% Der var god støtte at hente i projektvejledningen i forhold til det faglige Helt enig 5 45,5% Enig 6 54,5% Der var god støtte at hente i projektvejledningen i forhold til arbejdsprocessen Helt enig 6 54,5% Enig 2 18,2% Hverken / eller 3 27,3%

15 Virkede eksamensformen hensigtsmæssig -...set i forhold til modulets undervisningsform og tilrettelæggelse I høj grad 6 54,5% I nogen grad 4 36,4% I mindre grad 1 9,1% Slet ikke 0 0,0% Virkede eksamensformen hensigtsmæssig -...set i forhold til det faglige indhold på modulet I høj grad 7 63,6% I nogen grad 4 36,4% I mindre grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% Har du uddybende kommentarer og evt. forslag til videreudvikling af eksamensformen Jeg synes dog, at det er lidt underligt, at den skriftlige del tæller så meget i forhold til den mundtlige del (75/25). - Når vi er færdige med studiet, er det mundtlig formidling af vores arbejde, der bliver det mest fremtrædende... Jeg synes det var rart på 7. semester, at gruppen sammen fik lov til at fremlægge projektet, om det så kun er for vejleder og censor, eller man laver det som en workshopdag for alle betyder ikke så meget for mig, men jeg synes det er underligt at lave et projekt sammen med andre, og at man så ikke får lov til at levere ens produkt sammen i en fælles fremlæggelse. Det kan ende med jeg bliver helt glad for at gå tiul eksamen. atmosfæren var afslappet og diskussionerne spændende Jeg oplevede, at eksaminator blev "overrumplet" af en meget ivrig censor... Jeg mener, at de sene tidspunkter efter kl på dagen er uheldige, jeg fik en fornemmelse af at censoren var træt, hun kiggede hele tiden på klokken, hvílket var frustrende og hæmmende

16 Evaluering af modulet Pædagogik og pædagogisk innovation Læringsmålsætninger for modulet - Ved modulets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Enig 4 80,0% Uenig 1 20,0% Ved ikke 0 0,0% Læringsmålsætninger for modulet - Jeg satte mig ind i målene for modulet Enig 5 100,0% Ved ikke 0 0,0% Læringsmålsætninger for modulet - Efter min vurdering forstod jeg disse mål Enig 4 80,0% Hverken / eller 1 20,0% Ved ikke 0 0,0% Studieaktiviteter og arbejdsindsats Deltagelse i studieaktiviteterne Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i modulets studieaktiviterer - Kursusundervisning % 5 100,0% 50-75% 0 0,0% 25-50% 0 0,0% Under 25% 0 0,0%

17 Studieaktiviteter og arbejdsindsats Deltagelse i studieaktiviteterne Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i modulets studieaktiviterer - Projektarbejde % 5 100,0% 50-75% 0 0,0% 25-50% 0 0,0% Under 25% 0 0,0% Studieaktiviteter og arbejdsindsats Deltagelse i studieaktiviteterne Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i modulets studieaktiviterer - Læsegrupper/studiekredse % 4 80,0% 50-75% 0 0,0% 25-50% 0 0,0% Under 25% 1 20,0% Studieaktiviteter og arbejdsindsats Deltagelse i studieaktiviteterne Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i modulets studieaktiviterer - Forberedelse i tilknytning til undervisningen % 4 80,0% 50-75% 1 20,0% 25-50% 0 0,0% Under 25% 0 0,0% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været - Kursusundervisning med deltageraktivitet Stort 3 60,0% Middel 2 40,0% Lille 0 0,0%

18 Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været - Kursusundervisning med forelæsning Stort 3 60,0% Middel 2 40,0% Lille 0 0,0% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været - Projektarbejde Stort 4 80,0% Middel 1 20,0% Lille 0 0,0% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været - Læsegrupper/studiekredse Stort 3 60,0% Middel 1 20,0% Lille 1 20,0% Hvordan har dit udbytte af de forskellige studieaktiviteter været - Forberedelse i tilknytning til undervisningen Stort 3 60,0% Middel 2 40,0% Lille 0 0,0%

19 Samlet vurdering af studieaktiviteterne Studieaktiviteterne gav mig tilsammen et solidt grundlag for at opfylde modulets mål Helt enig 2 40,0% Enig 3 60,0% Ved ikke 0 0,0% Kurser og seminaraktiviteter Inddragelse af studerende - Underviserne viser generelt lydhørhed over for de studerendes holdninger og ønsker i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen Helt enig 2 40,0% Enig 1 20,0% Hverken / eller 2 40,0% Ved ikke 0 0,0% Kurser og seminaraktiviteter Inddragelse af studerende - Jeg benytter mig af muligheden - når den opstår - for indflydelse på tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen Helt enig 2 40,0% Enig 3 60,0% Ved ikke 0 0,0% Projektarbejde Jeg udarbejdede et projektet sammen med andre Nej, jeg udarbejdede projektet alene 0 0,0% Ja (gruppe på 2-3 pers) 1 20,0% Ja (gruppe på 4 el. flere pers) 4 80,0%

20 Gruppedannelse og gruppesamarbejde - Jeg synes, at gruppedannelsesprocessen forløb hensigtsmæssigt Helt enig 1 20,0% Enig 1 20,0% Hverken / eller 2 40,0% Helt uenig 1 20,0% Gruppedannelse og gruppesamarbejde - Samarbejdet i gruppen var efter min mening godt Helt enig 4 80,0% Enig 0 0,0% Uenig 1 20,0% Gruppedannelse og gruppesamarbejde - Jeg mener, at jeg bidrog konstruktivt til samarbejdet i gruppen Helt enig 5 100,0% Enig 0 0,0% Projektarbejde Hvorfor valgte du at udarbejde dit projekt alene På grund af lang afstand til universitet og medstuderende 0 - Ja (gruppe på 2-3 pers) 0 - Ja (gruppe på 4 el. flere pers) 0 - Andre forhold 0 - I alt 0 -

21 Projektvejledning Samarbejdet med vejlederen fungerede godt (enighed om "spillereglerne", overensstemmelse mellem forventninger m.v.) Enig 4 80,0% Hverken / eller 1 20,0% Der var god støtte at hente i projektvejledningen i forhold til det projektmetodiske Enig 4 80,0% Hverken / eller 1 20,0% Der var god støtte at hente i projektvejledningen i forhold til det faglige Enig 4 80,0% Hverken / eller 1 20,0% Der var god støtte at hente i projektvejledningen i forhold til arbejdsprocessen Enig 4 80,0% Hverken / eller 1 20,0%

22 Projektarbejdet generelt projektemne - Det blev gjort klart, hvilke muligheder og grænser der var for valg af Enig 2 40,0% Hverken / eller 2 40,0% Uenig 1 20,0% Projektarbejdet generelt - Det lykkedes os/mig at lave et projekt af høj faglig og metodisk kvalitet Enig 4 80,0% Hverken / eller 1 20,0% Virkede eksamensformen hensigtsmæssig -...set i forhold til modulets undervisningsform og tilrettelæggelse I høj grad 5 100,0% I nogen grad 0 0,0% I mindre grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0% Virkede eksamensformen hensigtsmæssig -...set i forhold til det faglige indhold på modulet I høj grad 5 100,0% I nogen grad 0 0,0% I mindre grad 0 0,0% Slet ikke 0 0,0%

23 Evaluering af semesteret generelt Semestret generelt - Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Enig ,0% Semestret generelt - Semestret krævede en stor arbejdsindsats fra min side Enig 15 93,8% Uenig 1 6,2% Semestret generelt - Semestret var generelt fagligt udfordrende Enig 14 87,5% Hverken / eller 1 6,2% Uenig 1 6,2% Semestret generelt - Det faglige studiemiljø blandt de studerende påvirkede mit udbytte af studiet positivt Enig 9 56,2% Hverken / eller 5 31,2% Ved ikke / ikke relevant 2 12,5%

24 Semestret generelt - Studiesocialt fungerede årgangen/holdet godt Enig 6 37,5% Hverken / eller 8 50,0% Uenig 2 12,5% Planlægning og rammer på semestret - Jeg følte mig fra semestrets begyndelse velinformeret om aktiviteterne, herunder kursusplanerne Enig 9 60,0% Hverken / eller 3 20,0% Uenig 2 13,3% Ved ikke / ikke relevant 1 6,7% I alt ,0% Planlægning og rammer på semestret - Studieaktiviteternes tidsmæssige placering og udstrækning var planlagt hensigtsmæssigt Enig 7 46,7% Hverken / eller 4 26,7% Uenig 4 26,7% I alt ,0% Planlægning og rammer på semestret - Omfanget af studieaktiviteter iværksat af studiet var passende Enig 11 73,3% Hverken / eller 1 6,7% Uenig 2 13,3% Ved ikke / ikke relevant 1 6,7% I alt ,0%

25 Planlægning og rammer på semestret - Eksamensplaner blev udmeldt til de studerende i tilstrækkelig god tid Enig 10 62,5% Hverken / eller 4 25,0% Uenig 2 12,5% Fysiske rammer - De fysiske rammer omkring afviklingen var gode (lokaler, computere, AV-udstyr, laboratorier m.v.) Enig 8 53,3% Hverken / eller 3 20,0% Uenig 4 26,7% I alt ,0% Fysiske rammer - It-faciliteter og services var gode (fx intranet/elektroniske konferencer/nyhedsgrupper, adgang til relevante materialer og sider hjemmefra m.v.) Enig 9 60,0% Hverken / eller 5 33,3% Ved ikke / ikke relevant 1 6,7% I alt ,0% Fysiske rammer - It-faciliteterne blev anvendt hensigtsmæssigt fra universitetets side, dvs. af undervisere, sekretærer m.fl. Enig 9 60,0% Hverken / eller 6 40,0% I alt ,0%

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Denne version af rapporten er UDEN kommentarer fra de

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 2. sem.+ BA-tilvalg Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 2. semester + BA-tilvalg,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 124 studerende den 1. juli 2015.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i SurveyXact Semesterevalueringsrapport Foretag en procentvis vurdering af din deltagelse i - kursusundervisning med deltageraktivitet - databearbejdningsworkshop - Kvalitative undersøgelser - Selvinitierede

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh)

Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh) Evalueringsrapport LFP 8. sem. (Kbh) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 8. semester (Kbh), forår

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. sem Bacheloruddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Filosofi, AAU. Efterår 2012 Evalueringsrapport, AF 1. semester, efterår 2012 Problembaseret læring: Udbytte

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret Udbytte af studieaktiviteterne. Vurdering af læringsmæssigt udbytte

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret Udbytte af studieaktiviteterne. Vurdering af læringsmæssigt udbytte SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 1. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 57 studerende den 3. februar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 8. semester, forår 2012 Om evalueringsundersøgelsen

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semesteret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semesteret SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 3. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 71 studerende den 3. februar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport KREA 1. semester foråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 15 studerende den 7. juni 2017. Der er blevet den 19. juni og den 29. august

Læs mere

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg

Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser 9. semester, Aalborg Rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017 SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 46 studerende den 13. juni 2017. Der er blevet rykket den 20. juni og den

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Side 1 Evalueringsrapport,

Læs mere

Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet

Læringsmålsætninger - Ved modulets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København 9. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 68 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer udeladt)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer udeladt) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer udeladt) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 66 studerende

Læs mere

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale

Modulet Læringsportfolio og faglig udviklingssamtale SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 9. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 55 studerende den 30. januar 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Ballerup)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Ballerup) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Ballerup) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Ballerup),

Læs mere

Evalueringsrapport MOC 2. semester

Evalueringsrapport MOC 2. semester Evalueringsrapport MOC 2. semester Master i Læreprocesser specialisering i Organisatorisk Coaching Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Efterår 2012 Evalueringsrapport, MOC 2. semester,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 7 studerende den 6. januar 2017. Der er blevet rykket 1 gang, den 24.

Læs mere

Læringsmålsætninger for semestret - Ved semestrets start blev der informeret klart om målene for de to moduler på semestret

Læringsmålsætninger for semestret - Ved semestrets start blev der informeret klart om målene for de to moduler på semestret Evalueringsrapport, LOOP, 2. semester, efteråret 2013 Evalueringsrapporten er udsendt til 18 studerende den 29. januar 2014. Der er udsendt rykkermail to gange; den 6/2 og 14/2. Rapporten er samlet den

Læs mere

Evalueringsrapport ILOO 8. semester. Studienævn for IT og Læring.

Evalueringsrapport ILOO 8. semester. Studienævn for IT og Læring. Evalueringsrapport ILOO 8. semester Studienævn for IT og Læring. Forår 2013 Evalueringsrapport, ILOO 8. semester forår 2013 Om evalueringsundersøgelsen: Evalueringsskemaet er udsendt til 17 studerende

Læs mere

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP

Evalueringsrapport. Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Evalueringsrapport Evaluering af 2. semester på Master i Læreprocesser Specialiseringen i Ledelses- og Organisationspsykologi LOOP Efterår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 2. semester, efterår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LOOP

Læs mere

Semesterevalueringsrapport 9. semester Anvendt Filosofi, efterår 12

Semesterevalueringsrapport 9. semester Anvendt Filosofi, efterår 12 Semesterevalueringsrapport 9. semester Anvendt Filosofi, efterår 12 Læringsmålsætninger for modulet - Ved modulets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for modulet Læringsmålsætninger

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 3. semester

Evalueringsrapport LOOP 3. semester Evalueringsrapport LOOP 3. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, LOOP 3.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport LOOP 1. semester foråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den 13. juni 2016. Der er blevet rykket 1 gang, den 26. august

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 134 studerende den 22. januar

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 9. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 41 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013 Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport

SurveyXact Semesterevalueringsrapport SurveyXact Semesterevalueringsrapport MLP 1. semester foråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den 2. juni 2016. Der er blevet rykket 1 gang, den 1. september

Læs mere

Evalueringsrapport semester fuldtid

Evalueringsrapport semester fuldtid Evalueringsrapport 1.+3. semester fuldtid Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, MLP 1.+3. semester, forår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 3. semester

Evalueringsrapport LOOP 3. semester Evalueringsrapport LOOP 3. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, LOOP

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København - 10. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 34 studerende den 30.

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

Evalueringsrapport MPL 2. semester

Evalueringsrapport MPL 2. semester Evalueringsrapport MPL 2. semester Master i Læreprocesser specialisering i Pædagogisk Ledelse Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Efterår 2014 Evalueringsrapport, MPL 2. semester, efterår

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009

CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 CAND.MERC.AUD.-STUDIET SEMESTEREVALUERING FORÅR 2009 Køn: Alder: Respondenter Procent Under 23 år 0 23-26 år 23 49 % 27-30 år 22 47 % Over 30 år 2 4 % (47) Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Hvilket

Læs mere

Evalueringsrapport MOC 4. semester

Evalueringsrapport MOC 4. semester Evalueringsrapport MOC 4. semester Master i Læreprocesser specialisering i Organisatorisk Coaching Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Efterår 2012 Evalueringsrapport, MOC 4. semester,

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Kbh)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Kbh) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Kbh) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (KBH), forår

Læs mere

Spørgsmålene på de næste sider angår de overordnede mål for, hvad I som studerende skulle lære i løbet af specialesemestret.

Spørgsmålene på de næste sider angår de overordnede mål for, hvad I som studerende skulle lære i løbet af specialesemestret. SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 5. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 46 studerende den 27. januar 2014. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 5. semester efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 5. semester efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport BA i Anvendt Filosofi, 5. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 57 studerende den 30. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, Aalborg Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

Idræt og Idrætsteknologi 10. semester forår 2014

Idræt og Idrætsteknologi 10. semester forår 2014 Idræt og Idrætsteknologi 10. semester forår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 19 studerende den 12. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 18. juni 2014. Fristen

Læs mere

Sexologi 1. år - Efterår 2013/forår 2014

Sexologi 1. år - Efterår 2013/forår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 27 studerende den 19. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 2. juli 2014. Fristen for besvarelse udløb den 8. juli 2014. Ud af de

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Evalueringsrapport MPL 1. semester

Evalueringsrapport MPL 1. semester Evalueringsrapport MPL 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Pædagogisk Ledelse Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2014 Evalueringsrapport, MPL 1. semester, forår

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, LOOP

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 69 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

KVT 2. semester forår Semestrets mål - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

KVT 2. semester forår Semestrets mål - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 20 studerende den 12. juni 2014. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 18. juni 2014. Fristen for besvarelse udløb den 24. juni 2014. Ud af

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport

SurveyXact Semesterevalueringsrapport SurveyXact Semesterevalueringsrapport MLP 4. semester Forår 2017 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 7 studerende den 7.juni 2017. Der er blevet rykket den 19. juni og den 29.

Læs mere

Sundhedsteknologi 4. semester forår 2011

Sundhedsteknologi 4. semester forår 2011 Skemaet blev udsendt pr. mail til 16 studerende den 29. august 2011. Der er efterfølgende udsendt rykkere den 3. september 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 7. september 2011. Ud af de 16 studerende

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport uden kommentarer Læring og Forandringsprocesser, Aalborg semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport uden kommentarer Læring og Forandringsprocesser, Aalborg semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport uden kommentarer Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 10. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester Efterår 2011

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester Efterår 2011 Skemaet blev udsendt pr. mail til i alt 8 studerende den 25. januar 2012. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse henholdsvis den 2. og 6. februar 2012. Undersøgelsen er afsluttet den 6. februar

Læs mere

Evalueringsrapport for MLP 2. semester, efterårssemestret 2013

Evalueringsrapport for MLP 2. semester, efterårssemestret 2013 Evalueringsrapport for MLP 2. semester, efterårssemestret 2013 Om undersøgelsen Evalueringsundersøgelsen er udsendt til 42 studerende den 17/2. Der er udsendt rykkerskrivelse den 25/2 og den 5/3. I alt

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 1. semester Efterår 2011

Klinisk Videnskab og Teknologi 1. semester Efterår 2011 Skemaet blev udsendt pr. mail til i alt 24 studerende den 25. januar 2012. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse henholdsvis den 2. og 6. februar 2012. Undersøgelsen er afsluttet den 6. februar

Læs mere

MedIS bachelor 1. semester, efterår 2014

MedIS bachelor 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 134 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

Evalueringsrapport for LOOP 4. semester, efterårssemestret 2013

Evalueringsrapport for LOOP 4. semester, efterårssemestret 2013 Evalueringsrapport for LOOP 4. semester, efterårssemestret 2013 Evalueringsundersøgelsen er udsendt til 18 studerende den 24/1. Der er udsendt rykkerskrivelser to gange; den ½ og 9/2. Rapporten er samlet

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 10. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 65 studerende den 30. juni 2015.

Læs mere

Idræt 10. semester, forår 2015

Idræt 10. semester, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 21 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

Idræt 5. semester efterår 2010

Idræt 5. semester efterår 2010 Skemaet blev udsendt pr. mail til 43 studerende den 14. februar 2011. Der er efterfølgende udsendt rykkere den 23. februar 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 28. februar 2011. Ud af de 43 studerende

Læs mere

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015

Sundhedsinformatik 1. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 15 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport

SurveyXact Semesterevalueringsrapport SurveyXact Semesterevalueringsrapport MOC 2. semester efteråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 11 studerende den 25. januar 2016. Der er blevet rykket 1 gang, den 8.

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 10. semester, forår 2015

Klinisk Videnskab og Teknologi 10. semester, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 19 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

MedIS 3. semester efterår 2010

MedIS 3. semester efterår 2010 Skemaet blev udsendt pr. mail til 53 studerende den 14. februar 2011. Der er efterfølgende udsendt rykker den 23. februar 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 28. februar 2011. Ud af de 53 studerende

Læs mere

Idræt kandidat 5. semester (2-fags speciale), efterår 2015

Idræt kandidat 5. semester (2-fags speciale), efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 11 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Sundhedsteknologi 5. semester efterår 2010

Sundhedsteknologi 5. semester efterår 2010 Skemaet blev udsendt pr. mail til 15 studerende den 14. februar 2011. Der er efterfølgende udsendt rykker den 23. februar 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 28. februar 2011. Ud af de 15 studerende

Læs mere

Evalueringsrapport MPL 3. semester

Evalueringsrapport MPL 3. semester Evalueringsrapport MPL 3. semester Master i Læreprocesser specialisering i Pædagogisk Ledelse Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, MPL 3. semester, forår

Læs mere

Sexologi 2. studieår, forår 2015

Sexologi 2. studieår, forår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 25 studerende den 16. juni 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 23. juni 2015. Fristen for besvarelse udløb den 1. juli 2015. Ud af de

Læs mere

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014

MedIS kandidat 1. semester, efterår 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 40 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 10. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 52 studerende den 30. juni 2015.

Læs mere

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008

Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Surveyxact måling for bachelor og kandidat på Musikterapistudiet Aalborg Universitet foråret 2008 Køn Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets

Læs mere

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014

Idræt kandidat 1. semester, efteråret 2014 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 22 studerende den 4. februar 2015. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2015. Fristen for besvarelse udløb den 13. februar 2015.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport

SurveyXact Semesterevalueringsrapport SurveyXact Semesterevalueringsrapport MLP 4. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 24 studerende den 27. januar 2017. Der er blevet rykket 1 gang, den 3.

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 4. semester

Evalueringsrapport LOOP 4. semester Evalueringsrapport LOOP 4. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Efterår 2012 Evalueringsrapport, LOOP

Læs mere

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015

Sundhedsteknologi bachelor 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 41 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret ST5 - E09 Køn - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteternehvordan

Læs mere

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret?

Hvad har du valgt at kombinere med dit bachelorprojektmodul under semestret? SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 6. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 52 studerende den 30. juni 2015. Der er blevet rykket to gange,

Læs mere

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester, efterår 2015

Klinisk Videnskab og Teknologi 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 31 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015

Folkesundhedsvidenskab 9. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 74 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret ST9 (MS) - E09 Køn - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

Køn. Nationalitet. - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Navn ST8 - F10 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse

Læs mere

CAND.MERC.AUD.STUDIET EVALUERING FORÅR 2007

CAND.MERC.AUD.STUDIET EVALUERING FORÅR 2007 CAND.MERC.AUD.STUDIET EVALUERING FORÅR 2007 Køn Nationalitet Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls start blev der fra studiets side informeret klart om målene for

Læs mere

Idrætsteknologi kandidat 3. semester, efterår 2015

Idrætsteknologi kandidat 3. semester, efterår 2015 Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail til i alt 20 studerende den 3. februar 2016. Efterfølgende er udsendt erindring om besvarelse den 10. februar 2016. Fristen for besvarelse udløb den 12. februar 2016.

Læs mere

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester. Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU.

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester. Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, Master i Læreprocesser 3. semester, forår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere

SurveyXact F08 Gennemført: 5 af 10 K6 Esbjerg Svarprocent: 50

SurveyXact F08 Gennemført: 5 af 10 K6 Esbjerg Svarprocent: 50 SurveyXact F08 Gennemført: 5 af 10 K6 Esbjerg Svarprocent: 50 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for

Læs mere

SurveyXact opgørelse for Bachlor- og Kandidatstuderende på musikterapistudiet efteråret 2009 v. N. Hannibal. Lektor

SurveyXact opgørelse for Bachlor- og Kandidatstuderende på musikterapistudiet efteråret 2009 v. N. Hannibal. Lektor SurveyXact opgørelse for Bachlor- og Kandidatstuderende på musikterapistudiet efteråret 2009 v. N. Hannibal. Lektor (Opgørelsen er ukommenteret. Alle spørgsmål der har nul respondenter, er sorteret fra)

Læs mere

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil

Hvad er din alder? Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)? Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil Hvad er din alder? Under år % -4 år 8% 4 år og derover 6% % % 7% % Hvilket semester går du på (og er ved at afslutte)?. semester %. semester %. semester % 8 4. semester % % % 7% % Jeg betragter semestret

Læs mere

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50

K8 Esbjerg F07 SurveyXact Svar: 14 ud af 28 Svarprocent: 50 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats

Læs mere

Medicin 1. semester efterår 2010

Medicin 1. semester efterår 2010 Skemaet blev udsendt pr. mail til 52 studerende den 14. februar 2011. Der er efterfølgende udsendt rykker den 23. februar 2011 og undersøgelsen er afsluttet den 28. februar 2011. Ud af de 52 studerende

Læs mere

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 7. semester København/Aalborg efteråret 2014

Survey Xact evalueringsrapport ILOO 7. semester København/Aalborg efteråret 2014 Survey Xact evalueringsrapport ILOO 7. semester København/Aalborg efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 51 studerende den 20. januar 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester

Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester Evalueringsrapport Master i Læreprocesser 3. semester MLP Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, MLP 3. semester, forår 2015 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Køn. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler. Navn Idræt 4 Dato :57:36

Køn. Nationalitet. Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler. Navn Idræt 4 Dato :57:36 Navn Idræt 4 Dato 2009-09-17 14:57:36 Køn Nationalitet Nationalitet - Land inden for EU/EØS Nationalitet - Land uden for EU/EØS Det forløbne semester/halvår har været inddelt i moduler - Ved hvert moduls

Læs mere

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014

Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Evaluering 4. sem. Psykologi - forår 2014 Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Efter min vurdering forstod jeg disse mål Indsats i studieaktiviteterne

Læs mere

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret

- Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret Navn MedIS5 - E09 Dato 2010-04-22 16:29:53 Køn Nationalitet - Ved semestrets start blev der fra studiets side informeret klart om målene for semestret - Jeg satte mig ind i målene for semestret Efter min

Læs mere

Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil. Semesteret var generelt fagligt udfordrende.

Alder. Semester. Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil. Semesteret var generelt fagligt udfordrende. Alder Under år % 9 - år år og derover % Semester % 7% % 7% 7 9% 8 9% 9% % 7% Jeg betragter semestret som væsentligt for min uddannelsesprofil 7% 7 Både/og 9% Helt uenig % 7% Semesteret var generelt fagligt

Læs mere