Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred."

Transkript

1

2

3 Instruktion Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. De fleste spørgsmål kan besvares ved blot at sætte et kryds. Ved nogle spørgsmål skal du skrive et tal eller ganske få ord. Se venligst eksemplerne i boksen nedenfor. Du er velkommen til at ringe til os, hvis du er i tvivl om noget angående spørgeskemaet. Vi træffes på hverdage mellem kl. 11 og 14. Vi ser frem til at modtage dit udfyldte spørgeskema. Med venlig hilsen Hermann Burr Helene Feveile Seniorforsker Statistiker Tlf.: Tlf.: Side 3

4 Side 4

5 Din beskæftigelse Hvis du er i arbejde, så sæt kryds i en af boksene i spørgsmål 1 nedenfor, og udfyld derefter hele spørgeskemaet. Hvis du ikke er i arbejde, så sæt kryds i en af boksene i spørgsmål 1 nedenfor. Spring derefter frem til spørgsmål 40 på side 18 og besvar resten af spørgsmålene i spørgeskemaet. 1. Hvad er din hovedbeskæftigelse i øjeblikket? (Sæt kun ét kryds) Du er i arbejde: Selvstændig... Medhjælpende ægtefælle... Lønmodtager med personaleansvar... Lønmodtager... Jobtræning, aktivering... Skånejob, flexjob... Værnepligt... Elev / lærling / studerende med fritidsjob Antal ansatte: Antal underordnede: Du er IKKE i arbejde: Under uddannelse i øvrigt (skoleelev / studerende uden fritidsjob)... Langtidssyg eller revalidering... Hjemmegående... På orlov... Arbejdsløs... På kontanthjælp... På efterløn, pensionist... Andet der ikke er arbejde Side 5

6 2. Hvad er din nuværende stilling mere præcist? (Fx folkeskolelærer, pladesmed, kontorchef, ekspedient, truckfører, sygeplejerske) 3. Hvor er du ansat i din hovedbeskæftigelse? (Sæt kun ét kryds) Stat... Region... Kommune... Halvoffentlig virksomhed... Privat virksomhed... Er selvstændig erhvervsdrivende.. 4. Hvor længe har du været på din nuværende arbejdsplads?.. År Mdr. 5. Hvor mange timer om ugen arbejder du i din hovedbeskæftigelse, inkl. eventuelle ekstratimer? Antal hele timer 5a. Hvor mange af disse timer om ugen er hjemmearbejde? Antal hele timer 6. På hvilket tidspunkt af døgnet arbejder du sædvanligvis i din hovedbeskæftigelse? (Sæt kun ét kryds) Fast dagarbejde Fast aftenarbejde (overvejende mellem kl. 15 og 24) Fast natarbejde (overvejende mellem kl. 24 og 05) Skiftende arbejdstider med natarbejde Skiftende arbejdstider uden natarbejde Andet Side 6

7 7. Har du en bibeskæftigelse? (Sæt kun ét kryds) Ja, som selvstændig erhvervsdrivende... Ja, som medhjælpende ægtefælle (selvstændig virksomhed).. Ja, som lønmodtager... Nej... 7a. Hvor mange timer om ugen arbejder du normalt i din bibeskæftigelse? Antal hele timer Brug af computer på arbejdet og i fri 8. Hvor mange timer om ugen bruger du en computer? (Skriv antallet af hele timer) 1. På dit arbejde I din bibeskæftigelse I din fritid... Sundhedsfremme på arbejdspladsen 9. Har du indenfor det sidste år fået TILBUD om sundhedsfremme via din arbejdsplads? - og har du benyttet tilbuddene? Nej Ja, tilbudt i arbejds Ja, tilbudt udenfor arbejds Har du benyttet tilbuddet? (Hvis du har, sæt kryds) 1. Rygestop Sund kost Motionsfaciliteter Ugentlige motionstilbud Behandlingsordning (fysioterapi, psykolog el.lign.).. 6. Sundhedstjek... Side 7

8 Støj, vibrationer og vådt arbejde 10. Er du udsat for... Næsten hele Ca. 3/4 af Ca. 1/2 af Ca. 1/4 af Sjældent/ meget lidt Aldrig 1. støj, der er så høj, at du må råbe for at tale sammen med en, der står lige ved siden af dig? støj, der forstyrrer dig i dit arbejde (fx andre menneskers tale, ventilation, trafik)? vibrationer, der rammer hele kroppen (fx fra traktor, gaffeltruck eller anden arbejdsmaskine)? hudkontakt med rengøringsmidler og / eller desinfektionsmidler? i hvor stor en del af din arbejdstid har du våde eller fugtige hænder? Sikkerhed og ulykker på arbejdspladsen 11. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for en arbejdsulykke, der medførte, at du måtte være fraværende fra arbejdet ud over selve den dag, du kom til skade? Ja... Nej... 11a. Hvor mange dage var du fraværende fra arbejdet som følge af skaden bortset fra selve den dag, du kom til skade? (Seneste arbejdsulykke) Antal fraværsdage: 11b. Kom du på skadestue efter arbejdsulykken? (Sæt kun ét kryds - for den seneste arbejdsulykke) Ja, samme dag Ja, dagen efter Ja, senere Nej Side 8

9 12. Er du enig i følgende udsagn? Meget uenig Uenig Enig Meget enig Ikke relevant 1. Ledelsen opmuntrer medarbejderne til at deltage i beslutninger, som påvirker deres sikkerhed Vi, som arbejder her, hjælper hinanden med at arbejde sikkert Vi, som arbejder her, mener, at mindre ulykker er en normal del af vores daglige arbejde Ledelsen accepterer, at medarbejderne tager risici, når arbejdsplanen er stram... Arbejdsstillinger og fysiske krav 13. Hvordan vil du generelt beskrive din fysiske aktivitet i din hovedbeskæftigelse? (Sæt kun ét kryds) Mest stillesiddende arbejde, som ikke kræver fysisk anstrengelse... Mest stående eller gående arbejde, som ellers ikke kræver fysisk anstrengelse... Stående eller gående arbejde med en del løfte- eller bærearbejde... Tungt eller hurtigt arbejde, som er fysisk anstrengende... Side 9

10 14. Medfører dit arbejde, at... Næsten hele Ca. 3/4 af Ca. 1/2 af Ca. 1/4 af Sjældent / meget lidt Aldrig 1. du sidder ned? du står samme sted? du arbejder med ryggen kraftigt foroverbøjet uden at støtte med hænder og arm? du vrider eller bøjer ryggen mange gange i timen? du har armene løftet i eller over skulderhøjde? du gør de samme fingerbevægelser mange gange i minuttet (fx indtastningsarbejde)? du gør de samme armbevægelser mange gange i minuttet (fx pakkearbejde, montering, maskinfødning, udskæring)? du sidder på hug eller ligger på knæ, når du arbejder?... Hvor stor en del af din arbejdstid skubber eller trækker du? bærer eller løfter du? Hvad vejer det, du bærer eller løfter, typisk? (Sæt kun ét kryds) Løfter ikke Under 3 kg 3-10 kg kg kg 50 kg eller derover 16. Hvordan kender du vægten af det, du typisk bærer eller løfter? (Sæt kun ét kryds) Vægten er et skøn Vægten er kendt Vægten er angivet på pakken / byrden Side 10

11 Anstrengelse og fysisk træthed 17. Hvor fysisk træt er du efter en typisk arbejdsdag? Ikke træt Lidt træt Noget træt Meget træt Helt udmattet 1. I kroppen generelt? I ryggen? I nakken/skuldrene? I arme/håndled? I benene? Hvor ofte er du udhvilet i kroppen, når du vågner om morgenen? (Tænk på de morgener, hvor du har arbejdet dagen forinden) (Sæt kun ét kryds)... Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Arbejdets planlægning og tilrettelæggelse 19. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed - alt taget i betragtning? (Sæt kun ét kryds)... Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 20. Er du med til at tilrettelægge dit eget arbejde? (Fx hvordan det skal gøres, eller hvem du skal arbejde sammen med) (Sæt kun ét kryds)... Altid Som regel Som regel ikke Aldrig 21. Er dit arbejde afvekslende? (Sæt kun ét kryds)... I høj I nogen Kun i mindre Nej, eller kun i ringe 22. Kræver dit arbejde, at du gentager de samme arbejdsopgaver mange gange i timen? (Sæt kun ét kryds)... Næsten hele Ca. 3/4 af Ca. 1/2 af Ca. 1/4 af Sjældent / meget lidt Aldrig Side 11

12 23. Hvor ofte er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op? sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? er det nødvendigt at arbejde over? har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? skal du tage stilling til andre menneskers problemer i dit arbejde?... Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 24. Hvor ofte... Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Ikke relevant 1. er dine kolleger villige til at lytte til dine problemer med arbejdet? får du hjælp og støtte fra dine kolleger?.. 3. er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? får du hjælp og støtte fra dine nærmeste overordnede?... De næste spørgsmål handler om, hvordan du har det med dit arbejde. 5. På arbejdet føler jeg mig stærk og energisk Jeg er entusiastisk omkring mit arbejde Jeg er opslugt af mit arbejde... Side 12

13 25. I hvor høj... I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe 1. er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? får du på din arbejdsplads information om fx vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? får du al den information, som du behøver for at klare dit arbejde godt? er dit arbejde vigtigt for dit selvværd? giver dine arbejdsopgaver dig et klart formål med livet? har dit arbejde stor betydning for din personlige udvikling? gør dit arbejde en forske for andre? I hvor høj kan man sige, at din nærmeste ledelse... I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe Har ingen leder 1. sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder?.. 2. kommunikerer en klar og positiv vision for frem? opmuntrer medarbejderne til at anskue problemerne på nye måder?.. 4. giver klart udtryk for sine værdier og efterlever dem?... Side 13

14 27. I hvor høj kan man sige... I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe Ikke relevant 1. at dit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af ledelsen? at dit arbejde bliver anerkendt og påskønnet i samfundet i al almindelighed? at du har gode fremtidsmuligheder i dit job? at du kan udføre dit arbejde i en kvalitet, som du er helt tilfreds med? Samarbejde og tillid 28. De næste spørgsmål handler om dig og dine kollegers forhold til arbejdspladsen. I meget høj I høj Delvist I ringe I meget ringe Ikke relevant 1. Vi har tillid til ledelsen Ledelsen stoler på, at vi gør et godt stykke arbejde Generelt bliver vi retfærdigt behandlet på arbejdspladsen Vores nærmeste leder bidrager til, at vi kan opnå det bedst mulige resultat.. 5. Vores nærmeste leder tager hensyn til vores behov og synspunkter, når han eller hun træffer beslutninger Vores nærmeste leder behandler os med respekt og værdighed... Tænk på nærmeste kollegaer. 7. Vi hjælper hinanden med at opnå det bedst mulige resultat Vi går til hinanden, når der opstår problemer, der kræver fælles løsninger Du oplever, at i anerkender hinanden indbyrdes... Side 14

15 Negative oplevelser på arbejdspladsen 29. Hvor ofte er du blev udsat for følgende handlinger indenfor de sidst 12 måneder? 1. At der bliver spredt sladder og rygter om dig?.. 2. At blive ignoreret, udelukket fra eller frosset ude af det sociale fællesskab? At nogen fornærmer eller håner dig som person (fx dine vaner og baggrund), dine holdninger eller dit privatliv? Gentagne gange at blive mindet om dine fejltagelser eller bommerter? At blive ignoreret eller mødt med fjendtlighed, når du henvender dig til andre? Vedvarende kritik af dit arbejde og din indsats? Ugentligt Af og til Dagligt Månedligt Aldrig 30. Har du selv inden for de sidste 12 måneder været udsat for... Nej Ja, fra kolleger Ja, fra en leder Ja, fra underordnede Ja, fra klienter / kunder / patienter / elever 1. mobning på din arbejdsplads (dvs. at du over flere måneder er blevet udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod)? trusler om vold på din arbejdsplads? fysisk vold på din arbejdsplads? været vidne til, at en person er blevet udsat for mobning?... Side 15

16 Arbejde og privatliv 31. De næste tre spørgsmål handler om, hvordan dit arbejde påvirker dit privatliv. Nej, slet ikke Ja, men kun lidt Ja, til en vis Ja, helt sikkert 1. Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? Forstyrrer kravene i dit arbejde dit privatliv? Er der ting, du gerne ville gøre derhjemme, som ikke bliver gjort på grund af kravene fra dit arbejde? Må du ændre i planerne for dine familieaktiviteter på grund af arbejdsrelaterede forpligtelser?... Arbejdsevne, sygefravær og tilbagetrækning 32. Din arbejdsevne. 1. Hvordan vurderer du din nuværende arbejdsevne i forhold til de fysiske krav i dit arbejde?... Særdeles god God Fremragende Nogenlunde Dårlig 2. Hvordan vurderer du din nuværende arbejdsevne i forhold til de mentale krav i dit arbejde? Hvor mange arbejdsdage med sygdomsfravær har du i alt haft inden for det sidste år? Antal dage: 34. Er du bekymret for, at der sker dig noget af følgende... Ja Nej Er selvstændig erhvervsdrivende 1. at du bliver arbejdsløs? at du får svært ved at finde et nyt job med de kvalifikationer, som du har?... Side 16

17 35. Hvor godt passer disse udsagn for dig? Passer slet ikke Passer en smule Passer nogenlunde Passer het præcist 1. Jeg er sikker på, at jeg kan håndtere uventede hændelser i mit arbejde Lige meget hvad der sker på arbejde, kan jeg som regel klare det Jeg kan altid løse de vanskelige problemer, jeg møder på arbejdet, hvis jeg prøver ihærdigt nok Når du sammenligner dig selv med andre, som har samme slags arbejde, hvordan vurderer du så din egen evne til at... Meget bedre Lidt bedre Omtrent det samme Lidt dårligere Meget dårligere Ikke relevant for mit job 1. klare en stor arbejdsmængde? gøre arbejdet godt? arbejde uden at lave fejl? træffe hurtige beslutninger? koncentrere dig om arbejdet? Hvis du tænker på dit helbred, tror du så, at du er i stand til at udføre dit job om 2 år? (Sæt kun ét kryds)... Nej, helt utænkeligt Nej, sandsynligvis ikke Ja, sandsynligvis Ja, helt sikkert 38. Vil du sige, at din arbejdsevne er nedsat på grund af sygdom eller ulykke? (Sæt kun ét kryds)... Nej, slet ikke Nej, ikke særligt Ja, i nogen Ja, i høj 39. Hvornår planlægger du at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet? (Dette spørgsmål skal kun besvares af personer på 50 år eller mere) blive ved, til jeg er 66 eller ældre blive ved, til jeg bliver 65 år holde op, når jeg er 62 eller 64 år holde op, når jeg er 60 eller 61 år holde op, når jeg fylder 60 år Jeg har ikke besluttet mig Jeg har allerede trukket mig tilbage Jeg planlægger at... (Sæt kun ét kryds) Side 17

18 De følgende spørgsmål om fysisk og psykisk helbred bedes alle deltagere svare på. Fysiske smerter og ubehag i kroppen 40. Har du inden for de sidste 12 måneder haft besvær (smerte eller ubehag) i skuldre eller nakke? Ja... Nej Angiv en af besvær i skuldre eller nakke. (Sæt kryds i den rubrik, der Slet intet besvær Dit gennemsnitlige besvær indenfor de sidste 3 måneder Værst mulige smerte passer bedst på dig) Har du inden for de sidste 12 måneder haft besvær (smerte eller ubehag) i hænder, underarm eller albue? Ja... Nej Angiv en af besvær i hænder, underarm eller albue. (Sæt kryds i den rubrik, der Slet intet besvær Dit gennemsnitlige besvær indenfor de sidste 3 måneder Værst mulige smerte passer bedst på dig) Har du inden for de sidste 12 måneder haft besvær (smerte eller ubehag) i lænderyggen? Ja... Nej Angiv en af besvær i lænderyggen. (Sæt kryds i den rubrik, der Slet intet besvær Dit gennemsnitlige besvær indenfor de sidste 3 måneder Værst mulige smerte passer bedst på dig) Side 18

19 46. Har du de sidste 12 måneder brugt smertestillende medicin regelmæssigt i perioder af mindst 14 dage pga ovennævnte smerter? Ja, receptmedicin Ja, håndkøbsmedicin Nej 47. Der er diskussion om, hvordan man opfatter og reagerer på smerte i kroppen. Markér venligst i hvor høj du er enig. (Sæt kryds i den rubrik, der passer bedst for dig) Helt enig Hverken / eller Uenig Smerter øges ved fysisk aktivitet... Hvis smerter øges, er det tegn på, at man burde stoppe med at gøre det, man er i gang med, indtil smerten er blevet mindre... Jeg bør ikke udføre mine normale aktiviteter eller arbejde, med den smerte jeg har nu... Sygdomsdiagnoser fra egen læge 48. Har en læge nogensinde fortalt dig, at du har eller har haft en eller flere af følgende sygdomme? 1. Depression... Ja Nej, aldrig 2. Astma Diabetes (alle typer sukkersyge) Hjerte-karsygdom Kræft Nedsat hørelse Eksem Rygsygdom Anden langvarig sygdom... Hvilken anden langvarig sygdom? Side 19

20 Psykisk velbefindende, stress og depression 49. Hvor stor en del af i de sidste 4 uger... Hele Det meste af En hel del af Noget af Lidt af På intet tidspunkt 1. har du følt dig veloplagt og fuld af liv?.. 2. har du været meget nervøs? har du været så langt nede, at intet kunne opmuntre dig? har du følt dig rolig og afslappet? har du været fuld af energi? har du følt dig trist til mode? har du følt dig udslidt?... Side 20

21 50. Hvor stor en del af i de sidste 2 uger har du følt dig trist til mode, ked af det?... Hele Det meste af Lidt over halvdelen af Lidt under halvdelen af Lidt af På intet tidspunkt 2. har du manglet interesse for dine daglige gøremål? har du følt, at du manglede energi og kræfter? har du haft mindre selvtillid? har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse? har du følt, at livet ikke var værd at leve? har du haft besvær med at koncentrere dig, fx om at læse avis eller følge med i fjernsyn? har du følt dig rastløs? har du følt dig stille eller fåmælt? har du haft besvær med at sove om natten? har du haft nedsat appetit? har du haft øget appetit?... Side 21

22 Søvnkvalitet 51. Når du tænker på den sidste måned, hvor mange dage i gennemsnit pr. uge... (Sæt kun ét kryds på hver vandret linje) 1. har du brugt mere end 30 minutter på at falde i søvn efter lyset blev slukket?... 0 dage pr. uge 3 dage pr. uge 7 dage pr. uge har du været vågen i en periode på mere end 30 minutter i løbet af natten? er du vågnet mere end 30 minutter tidligere, end du har ønsket, uden at kunne falde i søvn igen? har du følt, at du ikke var udhvilet, efter at du har sovet? har du været så træt eller søvnig, at det er gået ud over dit arbejde eller privatliv? har du været utilfreds med din søvn? Alment helbred 52. Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred? (Sæt kun ét kryds)... Meget godt Godt Nogenlunde godt Dårligt Meget dårligt Side 22

23 53. Har du den seneste måned været besværet af... Aldrig Sjældent Ind i mellem Ofte Meget ofte 1. tunghedsfornemmelse i hovedet? hovedpine? svimmelhed? rastløshed? at være nedtrykt eller deprimeret? koncentrationsbesvær? søvnproblemer? ikke at kunne tænke klart? passivitet? utilpashed eller kvalme? hjertebanken? at være ved at blive forkølet? migræne? spændte muskler? appetitløshed? smerter i maven? halsbrand eller sure opstød? vekslende afføring? forstoppelse?... Side 23

24 Dig selv og dine vaner 54. Hvilket årstal er du født? Hvor høj er du?... cm 56. Hvor meget vejer du?... kg 57. Ryger du? (Sæt kun ét kryds) Ja, dagligt... Ja, af og til... Har røget, men ryger ikke mere... Har aldrig røget... 57a. Hvis du ryger, hvor meget ryger du så om dagen i gennemsnit? Antal cigaretter / cigarer / cerutter / pibestop pr. dag: 58. Hvor meget alkohol drikker du i gennemsnit på hverdage (mandag til torsdag)? Antal genstande pr. dag... 1 genstand = 1 flaske øl, 1 glas vin eller 2 cl. spiritus. Rund op, fx ½ = Hvor meget alkohol drikker du i gennemsnit fredag, lørdag og søndag? Antal genstande pr. dag... 1 genstand = 1 flaske øl, 1 glas vin eller 2 cl. spiritus. Rund op, fx ½ = 1 Side 24

25 60. Hvor meget tid har du i gennemsnit brugt på hver af følgende fritidsaktiviteter i det sidste år? (Medregn også transport til og fra arbejde) (Sæt kun ét kryds på hver vandret linje) Over 4 timer pr. uge 2-4 timer pr. uge Under 2 timer pr. uge Dyrker ikke denne aktivitet 1. Gang, cykling eller anden lettere motion, hvor du ikke bliver forpustet eller sveder (fx søndagsture, lettere havearbejde)? Motionsidræt, tungt havearbejde eller hurtig gang / cykling, hvor du sveder og bliver forpustet? Hård træning eller konkurrenceidræt? Hvor ofte plejer du at spise frugt, salat / råkost, kogte grøntsager - bortset fra kartofler? (Sæt kun ét kryds)... Mindst 3 gange dagligt 2 gange dagligt 1 gang dagligt 3-6 gange ugentligt 1-2 gange ugentligt Sjældnere Sidste spørgsmål er kun til kvinder. 62. Er du gravid?... Ja... Nej... Side 25

26 Har du flere kommentarer om dit arbejde eller dit helbred, kan du skrive dem her: Har du kommentarer til spørgeskemaet, fx om spørgsmålene var for svære at forstå, var for nærgående eller om det tog for lang tid at udfylde skemaet? Eller har du helt andre kommentarer? Side 26

27 Du er nu færdig med spørgeskemaet. Returnér venligst skemaet i vedlagte svarkuvert. Mange tak for hjælpen.

28

Instruktion. Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen.

Instruktion. Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen. Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen. Skemaet handler om dine forhold og din mening. Der er ingen rigtige eller forkerte

Læs mere

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet Høj støj Høreskadende støj

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Sådan svarer du på skemaet

Sådan svarer du på skemaet 9 9 9 9 9 9 Sådan svarer du på skemaet Kære deltager Tak for at du vil svare på undersøgelsen, der drejer sig om dit helbred og arbejdsmiljø. Undersøgelsen dækker hele landet, og dit svar er vigtigt. Det

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at sætte kryds i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje

Læs mere

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde.

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde. Velkommen til s spørgeskemaundersøgelse om trivslen til søs. Spørgeskemaundersøgelsen er helt anonym, og dit rederi vil kunne få adgang til din specif besvarelse. Spørgeskemaet indledes med en række faktuelle

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Du har fået dette spørgeskema, fordi din arbejdsplads deltager i projektet "Nye tider i ældreplejen". Derfor har vi brug for endnu flere oplysninger fra dig

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed Side 1 1. CPR-nummer - 2. Angiv din alder år 3. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 De følgende spørgsmål handler om rygning 4. Ryger du? (dette gælder også e-cigaretter og vandpibe), hver dag, mindst

Læs mere

1 af 18 03/12/10 08.51

1 af 18 03/12/10 08.51 Brøndby Gymnasium 2010/11 Bruger: TA Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %)

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %) APV kun for medarbejdere Svarene uden kommentarfelterne. Det samlede materiale skal nu bearbejdes i sikkerhedsudvalget (MJ og GE), og der vil blive udarbejder en handleplan på baggrund af dette. Krav i

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom

Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom NMU-2 Spørgeskema om din hverdag med muskelsygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Neurologisk Ambulatorium

Læs mere

Spørgsmålene du skal svare på handler især om, hvordan du har det i og udenfor skolen.

Spørgsmålene du skal svare på handler især om, hvordan du har det i og udenfor skolen. Velkommen til Live'N'Learn For at vi voksne kan være sikre på, at du har det godt og får noget ud af at gå i skole, er det vigtigt at vi en gang i mellem stiller dig nogle spørgsmål om, hvordan du har

Læs mere

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

VESTLIV SPØRGESKEMA. Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak.

VESTLIV SPØRGESKEMA. Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak. VLU-2 VESTLIV SPØRGESKEMA Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak. FAMILIE OG FRITID SIDE 1 I forbindelse med denne

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål)

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål) Side 1 af 26 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 34 Skole: (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik() (Matrix-mål) Hold: Lærer: Skolepraktik() Startdato: 1

Læs mere

Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejde, dit psykiske arbejdsmiljø og din trivsel.

Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejde, dit psykiske arbejdsmiljø og din trivsel. Testsvar1 Testsvar2 Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. [Indsæt kort beskrivelse af undersøgelse] Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Mobning og sladder på arbejdspladsen

Mobning og sladder på arbejdspladsen Mobning og sladder på arbejdspladsen Sladder og bagtalelse trives på danske arbejdspladser, hvor 39 procent inden for det seneste år har været berørt af problemet. Blandt sosu er, portører og håndværkere

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom U - FU Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Opfølgningsskema regionmidtjylland FU HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at klikke med musen i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje med

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening.

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening. SUNDHEDSADFÆRD HOS SKOLEBØRN Kære elev. Tak fordi du vil hjælpe os med denne undersøgelse! Ved at svare på disse spørgsmål hjælper du os med at finde ud af mere om, hvordan børn og unge i Grønland lever

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev eller på www.epimidt.dk På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM

Læs mere

Instruktion. Med venlig hilsen

Instruktion. Med venlig hilsen Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold og din

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT

Træningsdagbog. Hjerteinsufficiens/HIK. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Træningsdagbog Hjerteinsufficiens/HIK Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien/MT Indhold Hjerteinsufficiens Træning Gode råd i forbindelse med træningen Hjemmeøvelser Andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere