Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan"

Transkript

1 Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund af Arbejdsmiljøinstituttets spørgeskema om prykisk arbejdsmiljø. Skemaet sammenligner skolens resultat med landsgennemsnittet, og resultatet og handleplanerne kan læses på de følgende sider. De korte konklusioner kan dog læses lige herunder: 1. Kvantitative krav (arbejdsmængde og arbejdspres). Carolineskolens procentfordeling - Kravene er lidt lavere end gennemsnittet 2. Arbejdstempo Carolineskolens procentfordeling - Arbejdstempoet er lidt lavere end gennemsnittet 3. Følelsesmæssige krav Carolineskolens procentfordeling - Kravene er meget højere end gennemsnittet 4. Indflydelse Carolineskolens procentfordeling - Indflydelsen er meget højere end gennemsnittet 5. Udviklingsmuligheder Carolineskolens procentfordeling - Udviklingsmulighederne er lidt højere end gennemsnittet 6. Mening i arbejdet Carolineskolens procentfordeling -Meningen i arbejdet er lidt bedre end gennemsnittet 7. Involvering i arbejdspladsen Carolineskolens procentfordeling - Involveringen er meget højere end gennemsnittet 8. Forudsigelighed Carolineskolens procentfordeling - Forudsigeligheden er meget højere end gennemsnittet 1

2 9 Belønning i arbejdet. Carolineskolens procentfordeling - Belønningen i arbejdet er meget højere end gennemsnittet 10. Rolleklarhed Carolineskolens procentfordeling - Rolleklarheden er lidt bedre end gennemsnittet 11. Ledelseskvalitet Carolineskolens procentfordeling - Ledelseskvaliteten er meget højere end gennemsnittet 12. Social støtte fra overordnede Carolineskolens procentfordeling - Den sociale støtte er lidt bedre end gennemsnittet 13. Tilfredshed med arbejdet Carolineskolens procentfordeling - Tilfredsheden er lidt bedre end gennemsnittet 14. Arbejde-familie konflikt Carolineskolens procentfordeling - Familie-arbejde-konflikten er lidt større end gennemsnittet 15. Tillid mellem ledelse og medarbejdere Carolineskolens procentfordeling - Tilliden ligger meget højere end gennemsnittet 16. Retfærdighed Carolineskolens procentfordeling - Retfærdigheden er meget højere end gennemsnittet 17. Selvvurderet helbred Carolineskolens procentfordeling - Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 18. Udbrændthed Carolineskolens procentfordeling - De ansatte er lidt mere udbrændte end gennemsnittet 19. Stress Carolineskolens procentfordeling - De ansatte er lidt mere stressede end gennemsnittet Heudover er der en række spørgsmål, som ikke sammenlignes med et landsgennemsnit, og vi har i skolens sikkerhedsudvalg selv udarbejdet nogle spørgsmål, som medarbejderne har svaret på. Svarene fremgår af undersøgelsen, og emnerne var følgende: 2

3 20. Sex-chikane 21. Trusler om vold 22. Fysisk vold 23. Mobning De følgende spørgsmål er udarbejdet af Sikkerhedsgruppen på Carolineskolen 24. Oplever du samarbejdsproblemer i forholdet til forældre Hvis ja, får du den fornødne støtte fra ledelsens side 25. Oplever du at der når du er i sociale sammenhænge uden for skolen, bliver talt dårligt om dine kolleger hvor du uforvarende får en viden du har brug for at videregive til en kollega, leder eller tillidsrepræsentant 26. Hvis det sker ofte eller meget ofte, føler du at du har brug for hjælp til at håndtere dette særlige ved Carolineskolen 27. Oplever du at du fra kolleger får en viden om dig selv, som du gerne ville have været foruden 28. Er der noget i arbejdsmiljøet der har indflydelse på dit sygefravær 29. Hvor tilfreds er du med den måde vi laver fagfordeling og fordeler "ekstraopgaver" på? 30. Opleves undervisning som alenearbejde (ikke støtte nok fra kolleger)? 31. Bliver du chikaneret af elever i undervisningen 32. Bliver du ofte generende afbrudt i undervisningen? 3

4 33. Mangler du faglig viden/muligheder for videre- og efteruddannelse, der er nødvendig for at klare arbejdet tilfredsstillende? 34. Mener du at din arbejdsplads mangler en beredskabsplan mht. kolleger der får psykiske problemer, udsættes for vold m.m.? 35. Mener du at din arbejdsplads mangler retningslinjer for hvordan man hjælper nye kolleger ordentligt i gang på arbejdspladsen? Her begynder den uddybede undersøgelse 1. Kvantitative krav (arbejdsmængde og arbejdspres). Kvantitative krav handler om, hvor meget, man skal nå på sit arbejde. I skemaet handler de to spørgsmål om et muligt misforhold mellem arbejdsopgavernes omfang og den tid, der er til rådighed for at udføre dem tilfredsstillende. Hvis der konstant er høje kvantitative krav, kan der opstå stress. Det hjælper, hvis man har indflydelse på sit arbejde og har ressourcer til at imødekomme kravene. Det er også en stor fordel, at kravene er klare og entydige, således at man ved, hvornår man har gjort sit arbejde godt nok. Svarfordelingen på de to spørgsmål om kvantitative krav blandt danske lønmodtagere: Altid Ofte Somme tider Sjæl-dent aldrig Procentfordeling 1A. Landsgennemsnit Kommer du bagud med dit arbejde? 2,4% 13,7% 37,6% 29,6% 16,8% 100% Carolineskolen Kommer du bagud med dit arbejde? 0,0% 4,5% 50,0% 31,8% 13,6% 100% 1B. Landsgennemsnit Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 10,6% 33,5% 31,4% 19,7% 4,8% 100% Carolineskolen Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 22,7% 40,9% 36,4% 0,0% 0,0% 100% Resultaterne om kvantitative krav kan vurderes på denne måde: 4

5 Kravene er meget lavere end gennemsnittet Kravene er lidt lavere end gennemsnittet Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark Kravene er lidt højere end gennemsnittet Kravene er meget højere end gennemsnittet Carolineskolens procentfordeling - Kravene er lidt lavere end gennemsnittet 0-2,2 2,3-3,2 3,3 3,4-4,3 4,4-8 2,6 5

6 2. Arbejdstempo I AMIs skema har vi valgt at adskille spørgsmålene om arbejdstempo fra de øvrige spørgsmål om kvantitative krav. Det skyldes, at en række jobs lægger entydigt vægt på højt tempo, og at højt tempo kan have andre konsekvenser for de ansatte end fx stor arbejdsmængde og mange tidsfrister. Højt tempo kaldes også intensivering af arbejdet og har historisk især været kendt i fag med samlebåndsarbejde, tidsstudier osv. I de senere år har vi set nye fag, hvor der også lægges stor vægt på intensivering fx hjemmehjælp, postvæsen og forskellige serviceydelser. Højt tempo kan blandt andet give stress og forskellige kropslige symptomer (fx hovedpine og skulder- nakkesmerter). Svarfordelingen på de to spørgsmål om arbejdstempo blandt danske lønmodtagere: Altid Ofte Somme tider Sjæl-dent aldrig Procentfordeling 2A Landsgennemsnit Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 13,0% 36,2% 39,3% 8,8% 2,7% 100% Carolineskolen Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 4,5% 18,2% 45,5% 27,3% 4,5% 100% 2B Landsgennemsnit Er arbejdstempoet højt gennem hele dagen? 8,6% 26,7% 47,0% 15,0% 2,6% 100% Carolineskolen Er arbejdstempoet højt gennem hele dagen? 9,1% 31,8% 45,5% 13,6% 0,0% 100% Resultaterne om arbejdstempo kan vurderes på denne måde: Arbejdstempoet er meget lavere end gennemsnittet 0-3,6 Arbejdstempoet er lidt lavere end gennemsnittet 3,7-4,6 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 4,7 Arbejdstempoet er lidt højere end gennemsnittet 4,8-5,7 Arbejdstempoet er meget højere end gennemsnittet 5,8-8 Carolineskolens procentfordeling - Arbejdstempoet er lidt lavere end gennemsnittet 4,3 6

7 3. Følelsesmæssige krav Følelsesmæssige krav opstår, når man arbejder med mennesker. Især hvis der er tale om mennesker med store problemer, meget voldelige eller vanskelige personer eller problemer, som det er vanskeligt at finde en løsning på. Det vil tit være sådan, at høje følelsesmæssige krav er et vilkår, når man arbejder med mennesker. Når det er tilfældet, er det vigtigt, at de ansatte er klædt på til at tackle de følelsesmæssige krav. Det er også vigtigt, at medarbejderne kan regne med at få støtte fra ledere og kolleger, når der opstår problemer med at klare de følelsesmæssige krav. Svarfordelingen på de to spørgsmål om følelsesmæssige krav blandt danske lønmodtagere: 3A Landsgennemsnit Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? Carolineskolen Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? 3B Landsgennemsnit Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde? Carolineskolen Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde? Altid Ofte Somme tider Sjæl-dent aldrig Procentfordeling 2,0% 16,0% 33,8% 28,9% 19,3% 100% 0,0% 18,2% 45,5% 31,8% 4,5% 100% 12,3% 22,0% 20,2% 19,1% 26,3% 100% 13,6% 50,0% 27,3% 9,1% 0,0% 100% 7

8 Resultaterne om følelsesmæssige krav kan vurderes på denne måde: Kravene er meget lavere end gennemsnittet 0-2,2 Kravene er lidt lavere end gennemsnittet 2,3-3,2 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 3,3 Kravene er lidt højere end gennemsnittet 3,4-4,3 Kravene er meget højere end gennemsnittet 4,4-8 Carolineskolens procentfordeling - Kravene er meget højere end gennemsnittet 4,5 Vi konstaterer at de ansatte er meget mere følelsesmæssigt belastede end gennemsnittet. Dette er et område vi ønsker at være opmærksom på. Måske har dette område sammenhæng med punkterne 18. om udbrændthed, 19 om stress og 24. om forældresamarbejde. En nyligt udgivet rapport fra RUC indikerer at dette kan være tilfældet skoler i dag. Skolen har i slutningen af 2008 indledt et samarbejde med en psykolog om situationsbestemt support, hvilket flere ansatte har taget i mod. 8

9 4. Indflydelse Indflydelse i arbejdet handler om den ansattes egen arbejdssituation. Der sigtes altså ikke mod at måle indflydelse gennem samarbejdsudvalg eller lignende. Indflydelse handler fx om arbejdsstedets indretning, pauser, hvem man arbejder sammen med, tilrettelæggelsen af arbejdet og valget af arbejdsredskaber. Indflydelse er en meget vigtig dimension i det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder især, hvis der samtidigt er tale om høje krav i arbejdet. Altid Ofte Somme tider Sjæl-dent aldrig Procentfordeling 4A Landsgennemsnit Har du stor indflydelse på beslutninger på dit 18,1% 41,1% 24,7% 11,4% 4,7% 100% arbejde? Carolineskolen Har du stor indflydelse på beslutninger på dit 27,3% 40,9% 27,3% 4,5% 0,0% 100% arbejde? 4B Landsgennemsnit Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 5,1% 17,8% 26,0% 30,2% 20,9% 100% Carolineskolen Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 9,5% 61,9% 28,6% 0,0% 0,0% 100% Resultaterne kan vurderes på denne måde: Indflydelsen er meget lavere end gennemsnittet 0-3 Indflydelsen er lidt lavere end gennemsnittet 3,1-4 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 4,1 Indflydelsen er lidt højere end gennemsnittet 4,2-5,1 Indflydelsen er meget højere end gennemsnittet 5,2-8 Carolineskolens procentfordeling - Indflydelsen er meget højere end gennemsnittet 5,9 9

10 5. Udviklingsmuligheder Et udviklende arbejde indeholder nogle krav til den ansatte, der er lidt for store, også kaldet udfordringer. Den slags arbejde skaber personlig vækst og udvikler kompetencer hos de ansatte. For få udviklingsmuligheder skaber apati, hjælpeløshed og passivitet. I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Procentfordeling 5A Landsgennemsnit Har du mulighed for at lære noget ny gennem dit 16,5% 37,2% 32,1% 10,5% 3,6% 100% arbejde? Carolineskolen Har du mulighed for at lære noget ny gennem dit 22,7% 45,5% 22,7% 9,1% 0,0% 100% arbejde? 5B Landsgennemsnit Kræver dit arbejde at du er initiativig? 14,1% 44,5% 32,9% 6,5% 2,0% 100% Carolineskolen Kræver dit arbejde at du er initiativig? 36,4% 50,0% 13,6% 0,0% 0,0% 100% 0 0-4,1 Udviklingsmulighederne er lidt lavere end gennemsnittet 4,2-5,1 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 5,2 Udviklingsmulighederne er lidt højere end gennemsnittet 5,3-6,2 Udviklingsmulighederne er meget højere end gennemsnittet 6,3-8 Carolineskolens procentfordeling - Udviklingsmulighederne er lidt højere end gennemsnittet 6,1 0 10

11 6. Mening i arbejdet Et meningsfuldt arbejde giver formål og sammenhæng. Formål handler om, at arbejdet eller produktet har relation til nogle almene værdier som for eksempel at helbrede syge eller at producere nyttige produkter. Sammenhæng handler om, at man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager til virksomhedens samlede produkt. Hvis man synes, at arbejdet er meningsfuldt, vil man næsten altid være engageret i sit arbejde. Manglende mening kan være medvirkende til at mindske trivselen og fremkalde stress. I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Procentfordeling 6A Landsgennemsnit Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 22,9% 53,4% 20,6% 2,5% 0,7% 100% Carolineskolen Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 31,8% 54,5% 13,6% 0,0% 0,0% 100% 6B Landsgennemsnit Føler du at du yder en meningsfuld 25,9% 56,6% 15,5% 1,7% 0,3% 100% arbejdsindsats? Carolineskolen Føler du at du yder en meningsfuld arbejdsindsats? 45,5% 50,0% 4,5% 0,0% 0,0% 100% Resultaterne kan vurderes på denne måde: Meningen i arbejdet er meget ringere end gennemsnittet 0-5 Meningen i arbejdet er lidt ringere end gennemsnittet 5,1-5,9 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 6 Meningen i arbejdet er lidt bedre end gennemsnittet 6,1-7 Meningen i arbejdet er meget bedre end gennemsnittet 7,1-8 Carolineskolens procentfordeling -Meningen i arbejdet er lidt bedre end gennemsnittet 6,6 11

12 7. Involvering i arbejdspladsen Denne dimension handler om, hvor involveret man føler sig i sin arbejdsplads. Det er altså ikke faget, jobbet eller gruppen, der er i fokus her, men den samlede virksomhed, man er ansat på. Hvis medarbejderne har en lav grad af involvering, vil det ofte give sig udtryk ved lav produktivitet eller højt fravær og høj personaleomsætning. 7A Landsgennemsnit Synes du at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? Carolineskolen Synes du at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? 7B Landsgennemsnit Ville du anbefale en god ven at søge et job på din arbejdsplads? Carolineskolen Ville du anbefale en god ven at søge et job på din arbejdsplads? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Procentfordeling 13,1% 38,4% 33,1% 11,3% 4,2% 100% 36,4% 45,5% 18,2% 0,0% 0,0% 100% 15,4% 35,8% 29,9% 9,7% 9,2% 100% 27,3% 40,9% 27,3% 4,5% 0,0% 100% Resultaterne kan vurderes på denne måde: Involveringen er meget lavere end gennemsnittet 0-3,7 Involveringen er lidt lavere end gennemsnittet 3,8-4,7 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 4,8 Involveringen er lidt højere end gennemsnittet 4,9-5,8 Involveringen er meget højere end gennemsnittet 5,9-8 Carolineskolens procentfordeling - Involveringen er meget højere end gennemsnittet 6,1 12

13 8. Forudsigelighed Forudsigelighed drejer sig om at undgå uvished og usikkerhed. Dette opnås ved at give de ansatte relevante informationer på det rette tidspunkt. At give relevante informationer er en central ledelsesopgave. Der er altså ikke tale om forudsigelighed i den forstand, at man skal kunne forudsige detaljerne i hverdagen. Tværtimod det er de store linier, der betyder noget. Lav forudsigelighed fx ved omstruktureringer eller indførelsen af ny teknologi kan være en stor stressbelastning. 8A Landsgennemsnit Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? Carolineskolen Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 8B Landsgennemsnit Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? Carolineskolen Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Procentfordeling 10,2% 25,4% 41,1% 16,9% 6,5% 100% 18,2% 54,5% 22,7% 4,5% 0,0% 100% 9,1% 39,5% 41,4% 8,0% 2,0% 100% 31,8% 50,0% 18,2% 0,0% 0,0% 100% Resultaterne kan vurderes på denne måde: Forudsigeligheden er meget lavere end gennemsnittet 0-4,1 Forudsigeligheden er lidt lavere end gennemsnittet 4,2-5,1 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 5,2 Forudsigeligheden er lidt højere end gennemsnittet 5,3-6,2 Forudsigeligheden er meget højere end gennemsnittet 6,3-8 Carolineskolens procentfordeling - Forudsigeligheden er meget højere end gennemsnittet 6 13

14 9 Belønning i arbejdet. De ansatte kan belønnes på en række måder for deres indsats. De vigtigste former er løn, karrieremuligheder og anerkendelse. I denne ammenhæng fokuserer vi på den daglige anerkendelse for at have udført et godt stykke arbejde. Belønning er en central dimension i det psykiske arbejdsmiljø, fordi den handler om oplevelsen af retfærdighed. Ansatte, der ikke modtager en rimelig belønning for deres indsats, vil ofte reagere med at sætte indsatsen ned. På den måde får virksomheden mindre produktive og engagerede medarbejdere. For de ansatte kan manglende belønning være en stressbelastning. I meget høj I høj grad Delvist I ringe I meget Procentfordeling grad grad ringe grad 9A Landsgennemsnit Bliver du anerkendt og påskønnet af ledelsen? 13,0% 37,6% 34,0% 11,1% 4,3% 100% Carolineskolen Bliver du anerkendt og påskønnet af ledelsen? 27,3% 36,4% 31,8% 4,5% 0,0% 100% 9B Landsgennemsnit Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? Carolineskolen Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? 15,0% 50,5% 28,1% 4,4% 2,1% 100% 47,6% 47,6% 4,8% 0,0% 0,0% 100% Resultaterne kan vurderes på denne måde: Belønningen i arbejdet er meget lavere end gennemsnittet 0-4,1 Belønningen i arbejdet er lidt lavere end gennemsnittet 4,2-5,1 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 5,2 Belønningen i arbejdet er lidt højere end gennemsnittet 5,3-6,2 Belønningen i arbejdet er meget højere end gennemsnittet 6,3-8 Carolineskolens procentfordeling - Belønningen i arbejdet er meget højere end gennemsnittet 6,4 14

15 10. Rolleklarhed Rolleklarhed er et spørgsmål om at vide, hvad arbejdet går ud på. Manglende rolleklarhed er en kilde til stress, forvirring og gnidninger mellem forskellige medarbejdere og faggrupper. Rolleklarhed er både lodret (Hvor meget har jeg at skulle have sagt?) og vandret (Hvad skal jeg lave, og hvad skal de andre lave?). I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Procentfordeling 10A Landsgennemsnit Er der klare mål for dit arbejde? 15,2% 47,6% 29,7% 6,3% 1,3% 100% Carolineskolen Er der klare mål for dit arbejde? 13,6% 59,1% 27,3% 0,0% 0,0% 100% 10B Landsgennemsnit Ved du nøjagtig hvad der forventes af dig i dit 21,8% 57,4% 18,3% 2,3% 0,4% 100% arbejde? Carolineskolen Ved du nøjagtig hvad der forventes af dig i dit arbejde? 23,8% 61,9% 14,3% 0,0% 0,0% 100% Resultaterne kan vurderes på denne måde: Rolleklarheden er meget ringere end gennemsnittet 0-4,6 Rolleklarheden er lidt ringere end gennemsnittet 4,7-5,6 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 5,7 Rolleklarheden er lidt bedre end gennemsnittet 5,8-6,7 Rolleklarheden er meget bedre end gennemsnittet 6,8-8 Carolineskolens procentfordeling - Rolleklarheden er lidt bedre end gennemsnittet 6,1 15

16 11. Ledelseskvalitet Denne dimension handler om den nærmeste leders kvaliteter som leder, således som dette opleves af de ansatte. Ledelseskvalitet anses for at være en meget central faktor i det psykiske arbejdsmiljø. 11A Landsgennemsnit Prioriterer den nærmeste ledelse trivslen på arbejdspladsen højt? Carolineskolen Prioriterer den nærmeste ledelse trivslen på arbejdspladsen højt? 11B Landsgennemsnit Er den nærmeste ledelse god til at planlægge arbejdet? Carolineskolen Er den nærmeste ledelse god til at planlægge arbejdet? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Procentfordeling 12,0% 36,4% 34,4% 12,8% 4,4% 100% 45,5% 45,5% 9,1% 0,0% 0,0% 100% 5,8% 30,9% 42,3% 15,2% 5,8% 100% 18,2% 63,6% 18,2% 0,0% 0,0% 100% Resultaterne kan vurderes på denne måde: Ledelseskvaliteten er meget lavere end gennemsnittet 0-3,4 Ledelseskvaliteten er lidt lavere end gennemsnittet 3,5-4,4 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 4,5 Ledelseskvaliteten er lidt højere end gennemsnittet 4,6-5,5 Ledelseskvaliteten er meget højere end gennemsnittet 5,6-8 Carolineskolens procentfordeling - Ledelseskvaliteten er meget højere end gennemsnittet 6,4 16

17 12. Social støtte fra overordnede Social støtte fra den nærmeste overordnede fokuserer på hjælp, feedback og villighed til at lytte hos den nærmeste leder. Vigtige egenskaber ved hjælp og støtte er timing (kommer støtten, når der er brug for den?) og form (er det den rigtige form for støtte?). At give gode råd, når den ansatte ikke har bedt om det eller føler behov for det, kan være værre end ingenting. 12A Landsgennemsnit Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? Altid Ofte Somme tider Sjæl-dent aldrig Procentfordeling 45,2% 30,3% 16,5% 6,2% 1,8% 100% Carolineskolen Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? 77,3% 13,6% 9,1% 0,0% 0,0% 100% 12B Landsgennemsnit Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede? Carolineskolen Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede? 21,5% 28,2% 29,4% 16,6% 4,4% 100% 31,8% 31,8% 31,8% 4,5% 0,0% 100% Resultaterne kan vurderes på denne måde: Den sociale støtte er meget dårligere end gennemsnittet 0-4,5 Den sociale støtte er lidt dårligere end gennemsnittet 4,6-5,5 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 5,6 Den sociale støtte er lidt bedre end gennemsnittet 5,7-6,6 Den sociale støtte er meget bedre end gennemsnittet 6,7-8 Carolineskolens procentfordeling - Den sociale støtte er lidt bedre end gennemsnittet 6,6 17

18 13. Tilfredshed med arbejdet De ansattes tilfredshed med deres arbejde er selvfølgelig en meget vigtig dimension. Man skal være opmærksom på, at der godt kan være stor tilfredshed og samtidigt mange problemer. Den samlede tilfredshed er udtryk for en overordnet vurdering, hvor man tager alle plusser og minusser i betragtning. 13 Landsgennemsnit Angående dit job i almindelighed: Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Carolineskolen Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Procentfordeling 22,7% 66,2% 9,2% 2,0% 100% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100% Resultaterne kan vurderes på denne måde: Tilfredsheden er meget dårligere end gennemsnittet 0-1,5 Tilfredsheden er lidt dårligere end gennemsnittet 1,6-2 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 2,1 Tilfredsheden er lidt bedre end gennemsnittet 2,2-2,6 Tilfredsheden er meget bedre end gennemsnittet 2,7-3 Carolineskolens procentfordeling - Tilfredsheden er lidt bedre end gennemsnittet 2,5 18

19 14. Arbejde-familie konflikt Disse spørgsmål belyser den mulige konflikt mellem arbejde og familieliv/privatliv. Vi fokuserer især på to former, nemlig konflikt vedrørende energi (psykisk og fysisk overskud) og tid. Konflikter mellem arbejde og familieliv kan have negative konsekvenser for såvel de ansatte som for deres familier. 14A Landsgennemsnit Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? Carolineskolen Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 14B Landsgennemsnit Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid at det går ud over privatlivet? Carolineskolen Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid at det går ud over privatlivet? Ja, helt Ja, til en vis Ja, men Nej, slet Procentfordeling sikkert grad kun lidt ikke 9,8% 24,0% 39,5% 26,7% 100% 13,6% 22,7% 36,4% 27,3% 100% 6,8% 18,6% 34,5% 40,2% 100% 13,6% 22,7% 31,8% 31,8% 100% Resultaterne kan vurderes på denne måde: Familie-arbejde-konflikten er meget mindre end gennemsnittet 0-1 Familie-arbejde-konflikten er lidt mindre end gennemsnittet 1,1-2 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 2,1 Familie-arbejde-konflikten er lidt større end gennemsnittet 2,2-3,1 Familie-arbejde-konflikten er meget større end gennemsnittet 3,2-6 Carolineskolens procentfordeling - Familie-arbejde-konflikten er lidt større end gennemsnittet 2,4 19

20 15. Tillid mellem ledelse og medarbejdere Tillid er et nøgleord til forståelsen af kulturen på en arbejdsplads. Tillid handler helt fundamentalt om, hvorvidt man tror på hinanden i det daglige eller ej. Tillid handler også om, at man frit kan give udtryk for holdninger og følelser uden at være bange for negative reaktioner. Det modsatte af tillid er kontrolsystemer og overvågning. 15A Landsgennemsnit Kan man stole på de udmeldinger der kommer fra ledelsen? Carolineskolen Kan man stole på de udmeldinger der kommer fra ledelsen? 15B Landsgennemsnit Stoler ledelsen på at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Carolineskolen Stoler ledelsen på at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Procentfordeling 13,8% 40,4% 35,4% 7,7% 2,7% 100% 50,0% 36,4% 13,6% 0,0% 0,0% 100% 20,1% 53,6% 21,3% 3,9% 1,1% 100% 50,0% 45,5% 4,5% 0,0% 0,0% 100% Resultaterne kan vurderes på denne måde: Tilliden ligger meget lavere end gennemsnittet 0-4,3 Tilliden ligger lidt lavere end gennemsnittet 4,4-5,3 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 5,4 Tilliden ligger lidt højere end gennemsnittet 5,5-6,4 Tilliden ligger meget højere end gennemsnittet 6,5-8 Carolineskolens procentfordeling - Tilliden ligger meget højere end gennemsnittet 6,8 20

21 16. Retfærdighed Retfærdighed er en central værdi på arbejdspladsen såvel som i resten af samfundet. Retfærdighed handler både om proces og resultat. Altså både om den måde, tingene bliver afgjort og besluttet på, og det resultat, der kommer ud af det. Hvis medarbejderne ikke føler sig behandlet retfærdigt, vil det have en lang række negative virkninger for både virksomheden og de ansatte. I meget høj I høj grad Delvist I ringe I meget Procentfordeling grad grad ringe grad 16A Landsgennemsnit Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 7,4% 36,1% 42,7% 10,4% 3,4% 100% Carolineskolen Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 27,3% 45,5% 27,3% 0,0% 0,0% 100% 16B Landsgennemsnit Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Carolineskolen Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 6,3% 39,1% 46,4% 6,9% 1,3% 100% 22,7% 54,5% 18,2% 4,5% 0,0% 100% Resultaterne kan vurderes på denne måde: Retfærdigheden er meget lavere end gennemsnittet 0-3,7 Retfærdigheden er lidt lavere end gennemsnittet 3,8-4,7 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 4,8 Retfærdigheden er lidt højere end gennemsnittet 4,9-5,8 Retfærdigheden er meget højere end gennemsnittet 5,9-8 Carolineskolens procentfordeling - Retfærdigheden er meget højere end gennemsnittet 6 21

22 17. Selvvurderet helbred Selvvurderet helbred er personens vurdering af sin egen samlede helbredstilstand. Det har vist sig, at denne vurdering hænger meget kraftigt ammen med fx fravær, tidlig pension, brug af sundhedsvæsenet og samlet dødelighed. I reglen er selvvurderet helbred bedre til at forudsige disse ting end lægediagnosticeret sygelighed. Hvis medarbejderne samlet set har dårligt selvvurderet helbred, kan man overveje, om det hænger sammen med arbejdsforholdene. Fremragend Vældig godt Godt Mindre Dårligt Procentfordeling e godt 17 Landsgennemsnit Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? 14,8% 42,3% 35,8% 6,4% 0,8% 100% Carolineskolen Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? 22,7% 18,2% 54,5% 4,5% 0,0% 100% Resultaterne kan vurderes på denne måde: Det selvvurderede helbred er meget dårligere end gennemsnittet 0-2 Det selvvurderede helbred er lidt dårligere end gennemsnittet 2,1-2,5 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 2,6 Det selvvurderede helbred er lidt bedre end gennemsnittet 2,7-3,1 Det selvvurderede helbred er meget bedre end gennemsnittet 3,2-4 Carolineskolens procentfordeling - Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 2,6 22

23 18. Udbrændthed Denne dimension handler om graden af fysisk og psykisk træthed/udmattelse hos de ansatte. Udbrændthed ses ofte i forbindelse med meget høje krav, uklare krav og roller, mange konflikter og ringe social støtte. En høj grad af udbrændthed hænger sammen med højt fravær, arbejdsophør, søvnbesvær og risiko for hjertesygdom. Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Procentfordeling 18A Landsgennemsnit Hvor tit har du følt dig udkørt? 1,5% 12,6% 27,5% 47,3% 11,1% 100% Carolineskolen Hvor tit har du følt dig udkørt? 4,5% 13,6% 31,8% 50,0% 0,0% 100% 18B Landsgennemsnit Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? 0,9% 7,5% 15,5% 42,9% 33,1% 100% Carolineskolen Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? 0,0% 18,2% 22,7% 45,5% 13,6% 100% Resultaterne kan vurderes på denne måde: De ansatte er meget mindre udbrændte end gennemsnittet 0-1,4 De ansatte er lidt mindre udbrændte end gennemsnittet 1,5-2,4 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 2,5 De ansatte er lidt mere udbrændte end gennemsnittet 2,6-3,5 De ansatte er meget mere udbrændte end gennemsnittet 3,6-8 Carolineskolens procentfordeling - De ansatte er lidt mere udbrændte end gennemsnittet 3,2 Vi konstaterer at de ansatte er lidt mere udbrændte end gennemsnittet. Dette er et område vi ønsker at være opmærksom på. Måske har dette område sammenhæng med punkterne 3. om følelsesmæssig belastning, 19 om stress og 24. om forældresamarbejde. En nyligt udgivet rapport fra RUC indikerer at dette kan være tilfældet skoler i dag. Hvis man oplever sig udkørt, følelsesmæssigt udmattet eller i fare for at brænde ud, opfordres man til at tage en snak med enten leder eller sikkerhedsrepræsentant. Skolen har i slutningen af 2008 indledt et samarbejde med en psykolog om situationsbestemt support, hvilket flere ansatte har taget i mod. 23

24 19. Stress Stress defineres ofte som kombinationen af anspændthed og ulyst. Stress i kortere perioder kan være nyttigt og godt, når man skal præstere lidt mere end normalt. Derimod er et højt stress-niveau over længere tid skadeligt både for livskvaliteten, arbejdsindsatsen og helbredet. Langvarig stress øger blandt andet risikoen for hjertesygdomme, mavetarmlidelser, depression og lidelser i bevægeapparatet. Hvis det generelle stressniveau på en arbejdsplads er højt, kan det hænge sammen med arbejdsforholdene. Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Procentfordeling 19A Landsgennemsnit Hvor tit har du været stresset? 1,7% 10,8% 18,3% 44,2% 25,0% 100% Carolineskolen Hvor tit har du været stresset? 4,5% 9,1% 27,3% 50,0% 9,1% 100% 19B Landsgennemsnit Hvor tit har du været irritabel? 0,3% 5,0% 17,2% 61,3% 16,2% 100% Carolineskolen Hvor tit har du været irritabel? 0,0% 9,1% 27,3% 50,0% 13,6% 100% Resultaterne kan vurderes på denne måde: De ansatte er meget mindre stressede end gennemsnittet 0-1,2 De ansatte er lidt mindre stressede end gennemsnittet 1,3-2,2 Gennemsnit for lønmodtagere i Danmark 2,3 De ansatte er lidt mere stressede end gennemsnittet 2,4-3,3 De ansatte er meget mere stressede end gennemsnittet 3,4-8 Carolineskolens procentfordeling - De ansatte er lidt mere stressede end gennemsnittet 2,8 Vi konstaterer at de ansatte er lidt mere stressede end gennemsnittet. Dette er et område vi ønsker at være opmærksom på. Måske har dette område sammenhæng med punkterne 3. om følelsesmæssig belastning, 18. om udbrændthed og 24. om forældresamarbejde. En nyligt udgivet rapport fra RUC indikerer at dette kan være tilfældet skoler i dag. Skolen har i slutningen af 2008 indledt et samarbejde med en psykolog om situationsbestemt support, hvilket flere ansatte har taget i mod. 24

25 20. Sex-chikane Ved seksuel chikane forstås uønsket seksuel opmærksomhed. Der kan være tale om direkte berøring, men også om hentydninger, vittigheder, billeder, s osv. Chikanen kan komme fra kolleger, ledere og underordnede samt fra kunder, klienter osv. 20 Landsgennemsnit Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? Carolineskolen Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, ind i mellem Nej Procentfordeling 0,1% 0,4% 0,1% 2,4% 97,1% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100% Kolleger En leder Underordnede klienter kunder Landsgennemsnit Hvis ja, fra hvem? (gerne flere X) 32,0% 20,0% 5,0% 49,0% Carolineskolen Hvis ja, fra hvem? (gerne flere X) 25

26 21. Trusler om vold Trusler om vold kan være rettet mod den ansatte, men også mod dennes familie eller omgangskreds. Truslerne kommer som regel fra kunder eller klienter. 21 Landsgennemsnit Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, ind i mellem Nej Procentfordeling 0,3% 0,7% 0,6% 6,3% 92,2% 100% Carolineskolen Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100% Kolleger En leder Underordnede klienter kunder Landsgennemsnit Hvis ja, fra hvem? (gerne flere X) 1,9% 1,1% 1,5% 92,5% Carolineskolen Hvis ja, fra hvem? (gerne flere X) 26

27 22. Fysisk vold Egentlig fysisk vold er sjælden mellem ansatte på virksomheder. I den offentlige sektor er der som regel tale om vold fra patienter eller klienter. I den private sektor om kunder eller borgere, som er voldelige mod fx politiet, buschauffører, parkeringsvagter, dørmænd m.v. 22 Landsgennemsnit Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? Carolineskolen Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, ind i mellem Nej Procentfordeling 0,03% 0,3% 0,3% 3,3% 96,1% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 95,2% 100% Kolleger En leder Underordnede Forældre elever Landsgennemsnit Hvis ja, fra hvem? (gerne flere X) 1,5% 0,8% 1,5% 96,2% Carolineskolen Hvis ja, fra hvem? (gerne flere X) 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Den ansatte bemærker at han eller hun er blevet udsat fra vold fra en elev. Vi oplever ikke at dette er et generelt problem, og vi opfordrer den ansatte til at tage kontakt til lederen, hvis det ikke er sket. 27

28 23. Mobning Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som man har svært ved at forsvare sig imod. Mobningen kan både komme fra andre ansatte og fra elever, patienter, kunder m.v. 23 Landsgennemsnit Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Carolineskolen Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, ind i mellem Nej Procentfordeling 0,5% 1,1% 0,5% 6,2% 91,7% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100% Kolleger En leder Underordnede klienter kunder Landsgennemsnit Hvis ja, fra hvem? (gerne flere X) 71,5% 32,4% 6,0% 11,3% Carolineskolen Hvis ja, fra hvem? (gerne flere X) 28

29 De følgende spørgsmål er udarbejdet af Sikkerhedsgruppen på Carolineskolen Carolineskolen Oplever du samarbejdsproblemer i forholdet til forældre Carolineskolen Hvis ja, får du den fornødne støtte fra ledelsens side Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, ind i mellem Nej Procentfordeling 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100% Altid Ofte Sjældent Aldrig 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100% Vi konstaterer at halvdelsen af personalet ind i mellem oplever samarbejdsproblemer i forholdet til forældre. Vi konstaterer endvidere at 80% altid oplever ledelsens støtte. Ikke desto mindre er dette et område vi ønsker at være opmærksom på. Måske har dette område sammenhæng med punkterne 3. om følelsesmæssig belastning, 18. om udbrændthed og 19. om stress. En nyligt udgivet rapport fra RUC indikerer at dette kan være tilfældet skoler i dag. Skolen har i slutningen af 2008 indledt et samarbejde med en psykolog om situationsbestemt support, hvilket flere ansatte har taget i mod Carolineskolen Oplever du at der når du er i sociale sammenhænge uden for skolen, bliver talt dårligt om dine kolleger hvor du uforvarende får en viden du har brug for at videregive til en kollega, leder eller tillidsrepræsentant Ja, kollega Ja, tillidsrep. Ja, min leder Nej 21,7% 0,0% 17,4% 60,9% 100% 29

30 30

31 26 26 Carolineskolen Hvis det sker ofte eller meget ofte, føler du at du har brug for hjælp til at håndtere dette særlige ved Carolineskolen Ja Nej 0,0% 100,0% 100% Carolineskolen Oplever du at du fra kolleger får en viden om dig selv, som du gerne ville have været foruden Ofte Sjældent Aldrig 0,0% 18,2% 81,8% 100% 31

32 28 28 Carolineskolen Er der noget i arbejdsmiljøet der har indflydelse på dit sygefravær Ja Nej 4,5% 95,5% 100% En enkelt ansat anfører at der er noget i arbejdsmiljøet der har indflydelse på sygefraværet. Denne ansatte opfrodres til at give sig til kende over for arbejdsmniljørepræsentanten, så han kan hjælpe den ansatte til at komme ud af vanskelighederne Carolineskolen Hvor tilfreds er du med den måde vi laver fagfordeling og fordeler "ekstraopgaver" på? Meget Ret tilfreds Ret Meget tilfreds utilfreds utilfreds 30,0% 55,0% 15,0% 0,0% 100% Det er et områder hvor det er vanskeligt at gøre alle tilfredse. Sikkerhedsgruppen opfordrer til at de ansatte der har forslag til ændringer i opgavefordelingsproceduren, melder dette til enten ledelse eller arbejdsmiljørepræsentant, så det evt. kan afhjælpes. 32

33 30 30 Carolineskolen Opleves undervisning som alenearbejde (ikke støtte nok fra kolleger)? Ja Nej Midt i mellem 9,5% 81,0% 9,5% 100% 31 Ja Nej Midt i mellem 31 Carolineskolen Bliver du chikaneret af elever i undervisningen 4,5% 90,9% 4,5% 100% Carolineskolen Bliver du ofte generende afbrudt i undervisningen? Ja Nej Midt i mellem 33,3% 66,7% 0,0% 100% I løbet foråret 2009 vi vi tage dette punkt op til diskussion i lærerrådet med henblik på at reducere de generende afbrydelser af undervisningen. 33

34 33 33 Carolineskolen Mangler du faglig viden/muligheder for videreog efteruddannelse, der er nødvendig for at klare arbejdet tilfredsstillende? Ja Nej Midt i mellem 33,3% 66,7% 0,0% 100% Der er en del muligheder for efteruddannelse som ikke bliver udnytte i øjeblikket. Vi opfordrer de ansatte til aktivt at søge efteruddannelseskurser Carolineskolen Mener du at din arbejdsplads mangler en beredskabsplan mht. kolleger der får psykiske problemer, udsættes for vold m.m.? Ja Nej Midt i mellem 35,0% 65,0% 0,0% 100% En sådan beredskabsplan skal udarbejdes senest til iværksættelse august

35 35 35 Carolineskolen Mener du at din arbejdsplads mangler retningslinjer for hvordan man hjælper nye kolleger ordentligt i gang på arbejdspladsen? Ja Nej Midt i mellem 28,6% 66,7% 4,8% 100% Vi har i indeværende skoleår indført en ny "klippekorts"-procedure der skal hjælpe nye kolleger i gang på skolen. Vi har desuden indfært et nyt kursus for nyansatte vikarer. Begge dele skal gøre det nemmere at falde til på arbejdspladsen. Tiltagene evalueres i sikkerhedsgruppen og samarbejdsudvalget i løbet af foråret

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015 Kriminalforsorgen Trivselsrapport 19. november Kriminalforsorgen Samlet Antal besvarelser 3695 Svarprocent 81 Indholdsfortegnelse Side Læsevejledning 3 Opsummering og udvikling 4 01. Kvantitative krav

Læs mere

Affald Plus Samlet

Affald Plus Samlet Side 1 Læsevejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet,

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Systematisk arbejdsmiljøarbejde. Trivselsundersøgelse - vejledning og handlingsplan Trivselsundersøgelse Vejledning til opgørelse af spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø med tillægsspørgsmål. Skema

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune Børn og Unge Skovbo 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 21. maj 2013 Sammenfatning

Læs mere

1 af 18 03/12/10 08.51

1 af 18 03/12/10 08.51 Brøndby Gymnasium 2010/11 Bruger: TA Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 Svarfordelingen på de to spørgsmål om kvantitative krav blandt danske lønmodtagere: Altid Ofte Somme- Sjældent Aldrig/ tider Næsten 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 5 % 12 %

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018 - Brøndby Gymnasi... Side 1 af 22 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Sødalskolen - Adm leder APVID: 773

Sødalskolen - Adm leder APVID: 773 Trivselsundersøgelsen 2013 Prioriteringskort Sødalskolen - Adm leder APVID: 773 Jeres niveau sammenlignes her med niveauet for: Skoler_TAP Prioriteringskortet, som I finder på de næste sider, er et hjælpeværktøj

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 %

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 % Trivsel 2016 Besvarelse: 80 % Forord Kære ansatte i Med trivselsundersøgelsen Trivsel 2016 ønsker vi at få et samlet billede af det oplevede psykiske arbejdsmiljø i. Trivslen er et vigtigt parameter, som

Læs mere

Nørre Snede Gymnasium

Nørre Snede Gymnasium 5. maj 2015 Nørre Snede Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital 2015 EKSEMPELRAPPORT (TILFÆLDIGE DATA) Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Dagplejen i Skovvangen Medarbejderrapport Dagplejen i Skovvangen 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde.

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde. Velkommen til s spørgeskemaundersøgelse om trivslen til søs. Spørgeskemaundersøgelsen er helt anonym, og dit rederi vil kunne få adgang til din specif besvarelse. Spørgeskemaet indledes med en række faktuelle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse 31. oktober 2016 Virum Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2016 Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport 2014 Trivselsrapport Børn og unge Engdalskolen Medarbejderrapport Engdalskolen 2 Trivselsrapport 2014 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Skovvangen dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Skovvangen dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Åkanden Medarbejderrapport Vuggestuen Åkanden 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CUP Antal besvarelser: 25 TRIVSELSMÅLING 214 Svarprocent: 36% INDLEDNING 1 er en måling af trivsel og psykisk arbejdsmiljø blandt alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. I denne rapport fremlægges enhedens

Læs mere

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC 27. oktober 2015 HF-lærere Thisted Afdækning af Professionel Kapital 2015 Thy-Mors HF og VUC Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %)

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %) APV kun for medarbejdere Svarene uden kommentarfelterne. Det samlede materiale skal nu bearbejdes i sikkerhedsudvalget (MJ og GE), og der vil blive udarbejder en handleplan på baggrund af dette. Krav i

Læs mere

Nørre Snede Erhvervsskole

Nørre Snede Erhvervsskole 11. april 2016 Nørre Snede Erhvervsskole Afdækning af Professionel Kapital foråret 2016 Bestående af: - Lærere Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række

Læs mere

Nykøbing. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer

Nykøbing. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer Nykøbing Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC - HF-lærer aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Fra 2012 til 2015 har syv dimensioner udviklet sig signifikant negativt for lederne. Det drejer sig om:

Læs mere

Administration. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC

Administration. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC Administration Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF

Nakskov Gymnasium og HF 1. november 2017 Nakskov Gymnasium og HF Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - Gymnasiale lærere - TAP Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

TAP. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC

TAP. Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC TAP Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) THY-MORS HF & VUC aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Afdækning af Professionel Kapital (Foråret 2019) Professionel kapital 2019 forår Bestående af: Ledelse Pædagogisk personale Teknisk/administrativt personale aaa Læservejledning

Læs mere

Sønderborg. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF

Sønderborg. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF Sønderborg Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd Bestående af: AVU, FVU og OBU HF aaa Sønderborg a Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) Læservejledning I denne rapport er

Læs mere

Frederiksværk Gymnasium og HF

Frederiksværk Gymnasium og HF 24. marts 2017 Frederiksværk Gymnasium og HF Afdækning af Professionel Kapital foråret 2017 Bestående af: - Gymnasielærere 46 - Ledelse 4 - TAP 6 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Magistratsafdelingen for Børn og Unge Totalrapport Magistratsafdelingen for Børn og Unge 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Tilst dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Tilst dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP 1. november 2017 Herning HF & VUC Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse

VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse VUF Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF 1. november 2017 TAP Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere