Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning"

Transkript

1 1 Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning Center for Børn & Kultur

2 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Den røde tråd fra daginstitution til skole... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4 Forarbejdet...5 Brobygningen...5 Daginstitutionstakst...5 SommerCamp...5 Indholdet i børnehaveklassen... 5 Sprog og udtryksformer... 5 Natur og naturfaglige fænomener... 5 Det praktiske/musiske... 6 Bevægelse og motorik... 6 Sociale færdigheder, samvær og samarbejde... 6 Samarbejde med Vallensbæk Musikskole... 6 Sprogvurdering og evaluering... 6 Skole/hjem... 7 Sådan kontakter I os... 7 Redaktion / Grafisk tilrettelæggelse: Center for Børn & Kultur Fotos: Lokale / Colourbox

3 3 Kære elever og forældre Velkommen i skole! I Vallensbæk Kommune er det vigtigt for os, at barnets første møde med skolen bliver en god oplevelse for både børn og forældre. Derfor arbejder vi løbende på at sikre den røde tråd, som skaber sammenhæng mellem barnets skole og daginstitutionsliv. Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng mellem barnets overgang fra hjem og daginstitution til skole og skolefritidsordning. Børnehaveklassen er en ny verden, hvor der bygges bro mellem kendte og nye udfordringer, mange tråde flettes sammen, venskaber knyttes og ny viden skærper sanserne. De mål for undervisning, indhold og sprogvurdering, som er beskrevet i denne folder, er fastsat af lovgivningen. Beslutningen om at gøre børnehaveklassen obligatorisk betyder, at der er lagt mere vægt på at styrke den faglige læring. Skolerne i Vallensbæk har indskolingsafdelinger, hvor der arbejdes ud fra et tæt og anerkendende samarbejde, som skaber sammenhæng i børnenes hverdagsliv. Det er med til at sætte rammerne for læringsmiljøet i børnehaveklassen, hvor barnet får mulighed for at eksperimentere og gøre erfaringer. Børnene skal styrke deres sanser og kunnen, træne deres nysgerrighed og koncentration i det hele taget blive parate til de efterfølgende klassetrin. Vi anser det for grundlæggende vigtigt at tage udgangspunkt i det enkelte barns styrkesider og interesser og hjælper barnet til at udvikle nye sider af sig selv. I denne folder kan I finde svar på de fleste spørgsmål omkring overgangen fra børnehaven til skolelivet. Jeg håber at I bliver glade for jeres første skoleår i børnehaveklassen. Med venlig hilsen Jytte Bendtsen Formand for Børne- og Kulturudvalget

4 4 Hvornår skal mit barn i skole? Børnehaveklassen udgør det første klassetrin i folkeskolens 10-årige grundskole frem til afslutningen af 9. klassetrin. Alle børn skal starte i børnehaveklassen i det kalenderår de fylder 6 år. Børn kan dog begynde i børnehaveklasserne allerede når de er 4 år og 10 måneder gamle. Det kræver dog, at barnet forventes at kunne følge undervisningen og rykke op i 1. klasse året efter. Men én ting er børnenes alder målt i år og måneder og en anden ting er deres udviklingsalder. Børn udvikler sig i forskellige tempi. I nogle perioder tager barnet et ordentligt skridt fremad i andre perioder foregår udviklingen mere stille og roligt. Et barn udvikler sig nødvendigvis ikke samtidig på alle områder. Et barn kan være meget interesseret i at skrive tal og bogstaver, mens det på andre udviklingsområder ikke er nået så langt endnu. Det kan derfor være svært for en del forældre at vurdere, om deres barn er parat til at komme i skole. Som forældre kan man hjælpe sit barn til at blive skoleparat ved at støtte barnet i at kunne mange små praktiske ting selv. Dette kan fx handle om påklædning og at være selvhjulpen ved toiletbesøg. Hvis man som forælder er i tvivl om, hvorvidt ens barn kan honorere de udfordringer, det vil møde i skolens hverdag, socialt som psykologisk, og overvejer at søge om skoleudsættelse kontaktes institutionen for en drøftelse af barnets skoleparathed. Den røde tråd fra daginstitution til skole Vi tilbyder også mulighed for at få råd af skolekonsulenten eller via barnets daginstitution at få kontakt til den psykolog, der er tilknyttet der. ANSØGNING om udsat skolegang rettes til Skole- og Dagtilbudschefen og bevilges sædvanligvis når: FOR- ÆLDRE, INSTITUTION, SKOLEKONSULENT OG/ELLER PPR ER ENIGE. Om overgangen fra daginstitution til skole I Vallensbæk har vi øget fokus på sammenhæng i børnenes hverdag, og en god overgang fra daginstitution til skole og skolefritidsordning. Overgangen kaldes brobygning, og skal som udgangspunkt sikre, at det enkelte barn får en så tryg start i skole fritidsordning og skole som muligt. Brobygningen starter 2. maj og foregår i skolefritidsordningen på den enkelte skole. Målet er, at indholdet i børnehaveklassen opleves som en videreudvikling af det kendte fra børnehaven samt det nye i skolefritidsordning og skole. Det betyder at: ¾der er et tæt samarbejde mellem daginstitution, skolefritidsordning og skolen ¾der er medarbejdere fra børnehaverne med i skolefritidsordningerne, så børnene har kendte ansigter i det nye ¾pædagoger og lærere mødes og taler om det enkelte barn inden skolestart ¾skolen og skolefritidsordning har lokalefællesskab og et tæt samarbejde om det enkelte barn og det enkelte barns udvikling ¾der arbejdes med de færdigheder, der ønskes fremmet hos barnet ¾barnet oplever tryghed, helhed og sammenhæng ved skiftet fra institution til skolefritidsordning/ skole. Temaer i børnehavens pædagogiske læreplaner Sproglig udvikling Naturen og naturfænomener Børnehaveklassens obligatoriske temaer Sprog og udtryksformer Natur og naturfaglige fænomener Den første fagopdelte undervisning Dansk Kristendomskundskab Natur/teknik Matematik Kulturelle udtryksformer Det praktiske musiske Krop og bevægelse Bevægelse og motorik Idræt Musik Billedkunst Samvær og samarbejde Sociale færdigheder Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Samvær og samarbejde Sociale færdigheder Kilde: Fælles Mål 2009

5 5 Når barnet 2. maj starter i brobygningen, har såvel daginstitution som skolefritidsordning længe været i gang med planlægningen, for at sikre at både barn og pædagoger er godt forberedt på skiftet i barnets hverdag. Forarbejdet Alt personale, som deltager i overgangen har været samlet til fælles planlægning, for at forberede det samlede forløb. Brobygningen Selve brobygningen finder sted fra den 2. maj, og ved modtagelsen bliver barn og forældre budt velkommen til den nye skolefritidsordning og skole. Barnet vil her møde kendte pædagoger fra daginstitutionen og nye pædagoger fra skolefritidsordningen, som sammen har et velforberedt program for modtagelsen. Det fælles team af pædagoger vil i en periode arbejde med temaer, som har til formål at skabe tryghed og pædagogisk sammenhæng i barnets hverdag. Hvis der efter det indledende arbejde med at få de nye børn integreret i skolefritidsordningen skulle være enkelte børn, som føler sig lidt usikre på alt det nye, rummer programmet mulighed for, at der afsættes yderligere tid, for at hjælpe netop disse børn med at integrationen forløber godt også for dem. Daginstitutionstakst I maj og juni holder skolefritidsordningerne ekstraordinært åbent i tidsrummet kl :00, for at passe jeres barn, derfor betaler I daginstitutionstakst frem til 1.juli. SommerCamp Kommunens tre skolefritidsordninger holder fælles SommerCamp i tilknytning til Idrætscentret og Vallensbæk skolefritidsordning med medarbejdere fra de tre SFO er. SommerCampen vil foregå i ugerne 28, 29 og 30, hvor Egholmskolens og Pilehaveskolens SFO er vil være lukket. Åbningstiden for SommerCampen vil være 06:30-17:00 (mandag-torsdag) og 06:30-16:00 (fredag), og dagen vil starte og slutte v/multisalen, Vallensbæk skole. De tre skolefritidsordninger udarbejder i samarbejde med Idrætscentret, lokale foreninger og Ungdomsskolen et program for de tre uger. Der vil i forbindelse med planlægningen blive lagt vægt på at skabe en tryg og overskuelig hverdag for alle børn, der deltager i SommerCampen, og der vil være særlig fokus på de børn der er startet 1. maj. Indholdet i børnehaveklassen I folkeskolelovens 11 står: Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv. Udgangspunktet for os er, at stimulere det enkelte barn bedst muligt lige fra første skoledag, således at børnene udvikler lyst og motivation til at beskæftige sig med skolens indhold. Det er af betydning for vores tilrettelæggelse af skoledagen, at alle børn fornemmer, at de er gode til noget, at de har ting at tilføre samværet med andre børn, og således sætter vi øget fokus på at udvikle børnenes sociale færdigheder. Vi arbejder med følgende områder: Sprog og udtryksformer I børnehaveklassen arbejdes der ud fra barnets sproglige forudsætninger. Undervisningen leder hen imod at gøre den enkelte elev i stand til at veksle mellem at ytre sig og lytte. De fleste elever, der starter i børnehaveklassen har allerede et velfungerende talesprog. Vi arbejder videre med dette, bl.a. gennem fortællinger og sproglege. Vi arbejder med rim, remser og rytme og lærer om bogstavernes lyd og form. Eleverne introduceres i øvrigt til skriftsproget. Børnene skal opleve, at det skrevne kan bruges til noget. Det kan være teksten til en tegning, en god historie eller en indkøbsseddel. Vi arbejder med bogstavernes form og lyde. I legeskrivningen får eleverne mulighed for at eksperimentere med selvopfundne tegn og skriblerier eller med at skrive små ord og sætninger. Natur og naturfaglige fænomener I børnehaveklassen tages der udgangspunkt i den viden eleverne allerede har erhvervet sig. Vi udforsker naturen ved at eksperimentere og undres. Måler og vejer. Tæller og løser opgaver. Opmærksomheden rettes mod at tænke i logiske rækkefølger og til at løse problemer. Der arbejdes med børnenes viden om tal, størrelsesforhold, geometriske figurer og problemløsningsstrategier. Vi får oplevelser i naturen bl.a. gennem besøg på Vallensbæk Naturskole Bækkehuset og på museer og eleverne får en oplevelse af vigtigheden af, at passe på naturen. Vi arbejder også med kroppen og sund kost.

6 6 Det praktiske/musiske Børnehaveklassebarnet har behov for at udtrykke sig både kropsligt, sprogligt og gennem billedsproglige og musiske aktiviteter. Eleverne får mulighed for at anvende sanser, fantasi og kreativitet. Dette er med til at udvikle det enkelte barns fantasi og forestillingsevne samt sociale kompetencer, bl.a. samarbejdsevne og opmærksomhed over for andre. Det betyder, at vi i løbet af året synger og spiller på instrumenter som en del af den daglige undervisning. Vi arbejder med drama og små rollespil. Eleverne får mulighed for at eksperimentere med deres skabende udtryk og får kendskab til materialer, teknikker og redskaber, herunder brugen af IT, medier og skriftlige udtryk. Bevægelse og motorik Det er vores mål i Vallensbæk, at bevægelse bliver en del af den daglige undervisning, da jævnlig bevægelse er med til at understøtte indlæringen og glæden ved at gå i skole. Det betyder at vi i løbet af skoledagen bruger kroppen på mange måder. Vi bruger bl. a. skolens idrætsfaglige lokaler. Her får barnet brugt kroppen gennem lege og idrætsaktiviteter, det styrker både grovmotorikken og finmotorikken. Legens mange udtryksformer spiller en betydelig rolle for barnets udvikling på alle områder. Det er derfor naturligt at tage udgangspunkt i legen og eleverne får kendskab til fælleslege, der kan styrke det sociale fællesskab. De mange stisystemer i Vallensbæk gør det muligt at færdes trygt til og fra skole, til fods eller på cykel. I børnehaveklassen lærer vi om at færdes i trafikken og finde rundt. Sociale færdigheder, samvær og samarbejde Barnet lærer og udvikler sig i fællesskab med andre. Derfor lægger vi vægt på, at barnet kan indgå i sociale relationer med kammeraterne i børnehaveklassen. Det betyder, at vi i klassen sammen opstiller regler for samvær. Barnet skal kunne sætte sig i andres sted og være en god ven og forstå betydningen af et godt kammeratskab. Vi arbejder med at eleverne selv bliver i stand til at løse nogle af deres konflikter. I børnehaveklassen arbejdes der også meget med, at kunne lytte til hinanden og respektere andres grænser. For at indgå i skolens sociale fællesskab og kunne deltage aktivt i undervisningen er det vigtigt at kunne lytte til en besked og følge en instruktion. Det er vigtigt at kunne samarbejde om løsningen af en fælles opgave og komme med ideer til, hvordan man kommer videre. Men for en god skolegang er det også vigtigt, at barnet kan fordybe sig i en opgave og arbejde koncentreret med denne. Samarbejde med Vallensbæk Musikskole Børnehaveklasserne arbejder sammen med Vallensbæk Musikskole om et musisk pædagogisk undervisningsforløb, hvor eleverne dramatiserer, synger og spiller på instrumenter. Det betyder, at eleverne får forståelse for rytme, puls, klangfarve og intonation samt øvelse i at bruge stemmen, at kommunikere via musik og gennem musikken styrkes det sociale fællesskab. Sprogvurdering og evaluering Der skal foretages en obligatorisk sprogvurdering af alle børn i starten af børnehaveklassen. Der er udarbejdet materiale til vurdering af elevernes sproglige forudsætninger, der opfylder kravene til den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklasserne. Sprogvurderingen i 0. klasse afdækker elevens sproglige forudsætninger, så det er nemt og overskueligt at få overblik over barnets sproglige kompetencer. Børnehaveklasselederen har med materialet fået et godt pædagogisk redskab i tilrettelæggelsen af en differentieret undervisning. Sprogvurderingen kan foregå i klassen, men man kan også vælge at dele klassen og gennemføre prøven for en mindre gruppe elever, hvilket utvivlsomt vil skabe mere ro om løsningen af opgaverne. Resultaterne af sprogvurderingen indgår i elevplanen for den enkelte elev, som danner rammen for arbejdet i skoleåret. Og ved skole/hjem samtalen tager vi udgangspunkt i denne elevplan, og der opstilles mål og laves aftaler i forhold til eleven. I børnehaveklassen har vi fokus på hele barnets udvikling. Vi danner os et helhedsbillede af barnets udvikling, som motoriske færdigheder, koncentration, opmærksomhed, at følge sproglige instruktioner, talforståelse og samarbejdsevne. Vi laver sprogvurdering, hvor vi anvender et iagttagelsesmateriale til beskrivelse og vurdering af lyd- og bogstavkendskab. Børnene vil få forskellige opgaver, som belyser deres begrebsforståelse og samarbejdsevne. Elevernes grov- og finmotoriske kunnen observeres ved en redskabsbane i idræt, og i klassen laves der en klippe-/farveøvelse. Der laves også opgaver for at få øget indblik i elevens begrebsopfattelse og relationer. Skolekonsulenten deltager ved afspændings- og visualiseringsøvelserne i klassen. Talepædagogen kommer i klassen og deltager ved KTI (kontrolleret tegneiagttagelse). Lærere og pædagoger laver sprogvurdering og efter observationerne af klassen afholdes en konference, hvor talepædagog, psykolog, skolekonsulent, sundhedsplejerske, skolens leder, børnehaveklasselærer og skolepædagog deltager. Observationerne og sprogvurderingen danner ramme for skole/hjemsamtalen og det videre skoleforløb.

7 7 Skole/hjem I børnehaveklassen bygger vi videre på det gode forældresamarbejde fra daginstitutionen, men samtidig er børnehaveklassen det første møde med skolen. Det er vigtigt, at samarbejdet bliver et gensidigt ansvar, som bygger på loyalitet og tillid. Inden børnene starter i børnehaveklasse inviteres børn og forældre til arrangement på skolen. I børnehaveklassen afholder vi forældremøder og skole/hjemsamtaler med udgangspunkt i elevplanen, og med barnet i centrum. Der gives jævnligt skriftlige informationer om børnehaveklassens dagligdag via ForældreIntra. På ForældreIntra kan man orientere sig om aktiviteterne på skolen og se billeder fra dagligdagen og særlige arrangementer. ForældreIntra er en hurtig vej til god kommunikation mellem skole og hjem, og vi opfordrer jer til at bruge det mest muligt. Der udleveres derudover en kontaktbog til brug ved sygdom og små beskeder. Sådan kontakter I os Egholmskolen Skole SFO Hjemmeside: egholmskolen.skoleintra.dk Pilehaveskolen Skole SFO Hjemmeside: pilehaveskolen.skoleintra.dk Vallensbæk Skole Skole SFO Hjemmeside: vallensbaekskole.skoleintra.dk Center for Børn & Kultur Skolekonsulenten Læs mere om: Fælles Mål for børnehaveklassen: uvm.dk Vallensbæk Kommune: vallensbaek.dk

8 8

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen At lægge et fundament for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse Selam Friskole Fagplan for 0. klasse Formål Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Generelt om Holmebækskolen

Generelt om Holmebækskolen Generelt om Holmebækskolen Skolen er tosporet fra 0-9 kl.. Undtagen 3 årgange, der er etsporet. Der er 17 normalklasser og 6 specialklasser. På skolen går 410 elever, der er delt op i 3 fløje. Lille fløj

Læs mere

Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro

Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro BØRN OG UNGE Forord Baggrunden for denne pjece er, at det kan være rigtig svært at starte på noget nyt. For barnet der skal i skole kan det være svært at lære

Læs mere

FRA BØRNEHAVE TIL SKOLE. Daginstitution BANKAGER

FRA BØRNEHAVE TIL SKOLE. Daginstitution BANKAGER FRA BØRNEHAVE TIL SKOLE I Daginstitution BANKAGER Kære forældre Til sommer skal jeres barn sandsynligvis starte i skole i børnehaveklasse på Bankagerskolen og måske i et nyt fritidstilbud skolefritidsordningen

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål) BEK nr 855 af 01/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 030.08S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs.

Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs. Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs.! Laven Børnehave!! Skolefritidsordning Et godt samarbejde mellem børnehave og skole er en væsentlig forudsætning for en god skolestart for det

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse.

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Vores mål med at have disse arbejdspapirer er, at vi kan blive mere præcise i vores udførelse af opgaven. Vi ønsker at blive

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne

Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne Lærervejledning til undervisningsmaterialet: Leg og bevægelse med Rumlerikkerne Materialets formål Med undervisningsmaterialet ønsker Hjerteforeningen at give lærerne et nemt redskab til at få mere leg

Læs mere

Mål og indhold. i børnehaveklassen. Kirsten Davidsen Merete Kirk

Mål og indhold. i børnehaveklassen. Kirsten Davidsen Merete Kirk Mål og indhold i børnehaveklassen Kirsten Davidsen Merete Kirk Sprog og udtryksformer Mål Lytte, fortælle, fabulere og genfortælle med forståelse for, at sproglige udtryk kan være forskellige Indgå i samtale

Læs mere

På vej i skole. En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole

På vej i skole. En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole På vej i skole En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole Forord Med denne pjece vil vi informere om overgangen fra børnehave til skole og SFO samt give

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00 TJØRNEGÅRDSKOLEN ROSKILDE KOMMUNE Dato: 22. oktober 2004 Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Kære forældre! Tjørnegårdskolen inviterer til informationsmøde på skolen Mandag

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Skolestart På Abildgårdskolen

Skolestart På Abildgårdskolen Skolestart På Abildgårdskolen 2014/2015 Lidt om Abildgårdskolen Når I vælger Abildgårdskolen til jeres barn vælger I samtidig: En skole med ca. 640 elever med baggrund i mange forskellige kulturer. En

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger.

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger. Velkommen VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET WIEMOSEN Du og dit barn ønskes velkommen til Børnehuset Wiemosen. Vi glæder os til samarbejdet med jer og håber I vil befinde jer rigtig godt her hos os. Med denne lille

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp

Praktikstedsbeskrivelse. Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp Praktikstedsbeskrivelse Praktiksted Institutionstype Herningvej Skole Herningvej 35 9210 Aalborg SØ Tlf: 99 82 45 70 Hjemmeside: http://herningvej-skole.skoleporten.dk/sp DUS (SFO) Børnegruppe Fysiske

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Velkommen til Herlev Byskole SFO

Velkommen til Herlev Byskole SFO Velkommen til Herlev Byskole SFO Telefon Elverhøj: 4452 5760 Engen: 4452 5767 Side 1 Velkommen til SFO på Herlev Byskole Vi byder dig velkommen som forælder til SFO på Herlev Byskole. Vi håber, at du i

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK. Lundergårdskolen

INTEGRATIONSPOLITIK. Lundergårdskolen INTEGRATIONSPOLITIK på Lundergårdskolen Alle elever på Lundergårdskolen har de samme rettigheder og pligter. Det er en fælles forpligtelse for det samlede personale, alle elever og alle forældre at arbejde

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn Skolestart 1 Kære børn og forældre At begynde i skolen er en stor begivenhed i et barns og en families liv. De fleste børn ser frem til dagen

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse:

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Svalegruppe: 2 Svalegruppens personale: 2 Visitering til Svalegruppen 2 Start i Svalegruppe: 3 Primærpædagogens rolle: 3 Forældresamarbejde 4 Opfølgningssamtale og handleplan:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Merete Hedelund Rasmussen, børnehaveklasseleder Taghrid El-Abed, børnehaveklasseleder Kirsten Ramsing, Institutionsleder Line, pædagog fra Tusindfryd Søren Toft Jepsen, SFO-leder

Læs mere

Overordnet pædagogisk grundlag

Overordnet pædagogisk grundlag BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2016 Overordnet pædagogisk grundlag For nybygning og modernisering af daginstitutioner til børn i alderen

Læs mere

HELHED I BØRN OG UNGES LIV

HELHED I BØRN OG UNGES LIV HELHED I BØRN OG UNGES LIV Børn og unge har mange talenter og mange forskellige former for intelligens, som skal tilgodeses. Det kræver et godt samarbejde mellem alle, der har med dem at gøre i hverdagen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2013

Evaluering af læreplaner 2013 af læreplaner 2013 Denne evaluering er lavet med afsæt i Lyngby Taarbæk kommunes skabelon for evaluering af læreplan. Det har ikke føltes helt naturligt hele vejen igennem, men måske skyldes dette, at

Læs mere