Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen"

Transkript

1 Documents and Settings\chsv\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\T5HVJRZX\Referat 7 marts 2012.docx Dato & tid kl Referent Lisbeth Ahl Afbud Rene Priess, Ingrid Poulsen, Caroline Langkjær, Bente Ourø Rørth Deltagere Helle Stang Traasdahl, Allan Kjær Andersen, Katia Dupret Søndergaard, Vibeke Schaltz, Anders Lind, Anne-Marie Schrader, Helle Bruhn, Anne Regitze Lind-Holm, Anne Mette Jørgensen Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen 1) Drøftelse af profil og fastholdelsesstrategi for Sygeplejerskeuddannelsen Metropol - Anne Mette Jørgensen indleder med en præsentation af ny profil for uddannelsen og fastholdelsesstrategi - Uddannelsesudvalget drøfter og kommer med input til, hvilke aktiviteter, der kan understøtte profilen og den retning, som profilen lægger op til herunder drøfter hvilke kompetencer organisationen skal have fokus på i fremtiden i forhold til at understøtte profilen (kompetenceudvikling af medarbejdere) - Uddannelsesudvalget drøfter vægtning af tiltag i forhold til fastholdelsesstrategi 2) Evt. Ad 1 Anne Mette præsenterede baggrund for og indhold i ny profil for Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol har formuleret en ny enkel og stærk profil, der siger noget om, hvordan vi differentierer os både fra andre uddannelser i Metropol og andre professionshøjskoler (sygeplejerskeuddannelser). Profilen skal kunne læses og forstås både som en beskrivelse og en retning, vi ønsker at tage. Den skal kunne læses og give mening i den omverden, vi retter os i mod og uddanner til, og det er den korte version af det, vi fremover skal stå for og som er særligt væsentlig at fremhæve i Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Profilen har været drøftet i mange sammenhænge, så vi ved, at den på mange måder vækker genklang hos studerende, aftagere og Dansk Sygeplejeråd. Det understreges, at denne profil "står på skuldrene af" en længere beskrivelse uddannelsesgrundlaget for Sygeplejerskeuddannelsen Metropol og naturligvis også på bekendtgørelser, studieordning og Institut for Sygepleje Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Tagensvej København N Tlf. nr CVR

2 kompetenceprofiler, der er fælles for alle sygeplejerskeuddannelser i landet. Profilen er: Institut For Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol er kendt for: En sygeplejerskeuddannelse, der integrerer forskellige vidensformer og sætter disse i spil med hinanden ("Professionsdidaktik") At alle studerende sidst i uddannelsen får toningstilbud, der er aktuelle og udviklet i samarbejde med relevante aftagere At have ekspertviden indenfor " Sygepleje til mennesker med kritisk og kronisk sygdom" Dimittender fra Institut for Sygepleje kendes på: Klinisk Skarphed i sygeplejen til mennesker med kronisk og kritisk sygdom Innovativ håndtering af komplekse forløb og situationer, der handler om menneskers sundhed og sygdom gennem hele livet Agerer videnbaseret og kan koordinere og lede indsatser i sundhedsvæsenet med overblik og tværfaglig indsigt Profilen skal ses som mere end et stykke papir. Det er en retning og den kræver målrettede indsatser i forhold til kompetenceudvikling, uddannelsestilrettelæggelse, undervisning og kultur. Videnbaseringen skal styrkes i uddannelsen, og der skal i højere grad fokus på sammenhænge mellem uddannelse, forskning og videnmiljøer. Der arbejdes med en ide om etablering af faglige team, der udover de to fokusområder, "den komplekse og kronisk syge patient" og "den kritisk syge patient", skal bidrage med viden ind i den eksisterende modulorganisering. Målet er et struktureret videnflow i organisationen Kommentarer fra uddannelsesudvalget i relation til profil og kompetenceudvikling Hermed en præsentation af dele af input: - Sæt repræsentanter fra forskellige udviklingsprojekter sammen om at løse andre opgaver det giver flere perspektiver. - Arbejd med emner på tværs af modulerne det kunne fx. være kliniske retningslinjer - Definer klare roller for de faglige team både i forhold til organisationen og i forhold til uddannelsen vær målrettet. - Der skal også være plads til projekter på tværs af eget fakultet eller sammen med det andet fakultet i Metropol. 2

3 Ambitionen er at se på, hvordan vi kvalificerer grunduddannelsen. - Toningsforløb skal udvikles fx. med input fra eksterne interessenter fx det vellykkede projekt i samarbejde med Københavns Kommune. - Et fagligt team kunne have til opgave både at have et fagligt fokus og følge en toning. - Tag udgangspunkt i praksis, når der vælges toningsforløb. Fokuser på eksemplariske cases fra vugge til grav. - En toning kan være med til at give inspiration til, hvordan hele uddannelsen skal rettes. En toning kan være midlertidig et eksperiment. En toning giver fleksibilitet og en måde at afprøve noget nyt. Hold fast i, at sygeplejerskeuddannelsen er en generalistuddannelse. - Forslag til fokus for et fagligt team: innovation - Formuler og saml relevante problemstillinger fra de enkelte projekter, og giv de studerende til opgave at undersøge disse problemstillinger - Forskningsområder drøftes det er sværere at omsætte grundforskning til uddannelse end anvendelsesorienteret forskning. Uddannelsens rettethed er væsentlig at holde fast i gå ikke i konkurrence om grundforskning med andre institutioner. - Forsk i effekten på det, vi går og gør i samarbejde med andre parter. - Sygeplejersken rolle er også speciale-rettet. - Det er væsentligt at uddanne sygeplejersker, der kan forstå sammenhænge, der kan sætte ting ind i en større sammenhæng og som kan forholde sig kritisk til aktuelle problemstillinger. Anders præsenterede hovedindsatser i fastholdelsesstrategien Studiefaglige samtaler opjustering af varighed på studiesamtaler på modul 1-2 til ½ time, tilbud om studiesamtale på modul 9 3

4 2. Klinisk undervisning på modul 1, så de studerende forberedes bedre på deres første kliniske ophold og så opholdet er med til at vise den røde tråd i uddannelsen 3. Udarbejdelse af studieprofil/studiebeskrivelse med forventninger til de studerende 4. Formidling af overblik over den samlede uddannelse 5. Etablering af studiecafe og aktiviteter, der kan understøtte et godt studiemiljø 6. Etablering af alumnenetværk med feedback om uddannelsen og arbejdsmarked fra tidligere studerende til både skolen og nuværende studerende 7. Indsatser for forbedring af studiemiljøet i klasserne Kommentarer fra uddannelsesudvalget i relation til fastholdelsesstrategi og de nævnte indsatser Hermed en præsentation af dele af input: - Vær opmærksom på, at det kræver særlige kompetencer at føre gode studiesamtaler, og at en dårlig samtale kan være værre end ingen samtale. - Kvalificer studiesamtalerne, og undlad at bruge for meget tid på de studerende, der ikke har problemer. Differentier længde på samtaler efter behov. - Det kræver opmærksomhed at spotte de studerende, der overvejer at stoppe og at få samtalen inden beslutning om frafald er taget. - Lad jer inspirere af de tiltag eller værktøjer, der gøres/anvendes i virksomheder i forhold til stress-håndtering af medarbejdere - Studiesamtalerne kan også være dannende og give de studerende en fornemmelse af, hvad det vil sige at være en del af et arbejdsmarked. Omvendt kan de også anvendes til at ruste de studerende til at håndtere evt. konflikter på arbejdspladsen måske som følge af manglende ressourcer i afdelingerne. - Kan der arbejdes med mentorer i uddannelsen eller en twitter-ven, der hurtigt kan støtte den enkelte studerende undervejs i uddannelsen. - Stå fast ved professionsrettetheden i uddannelsen (studieprofil) lad den være understøttende for identiteten hos de studerende. 4

5 - Er der skelet til de indsatser, der blev identificeret ved den store frafaldsundersøgelse for nogle år siden? - Knyt de faglige team til studiecafe og alumnenetværk og få sat viden i spil. - Erhvervsuddannelserne har taget godt fat i undervisningsdifferentiering. Ved studiestart foretages en realkompetenceafdækning af den enkelte, og der styres efter læringsstile m.m. Der er ansat fastholdelseskonsulenter i institutionerne og der kan trækkes på flere forskellige faglige funktioner i kommunerne. - Differentieret undervisning hjælper ikke kun de svage studerende de dygtige studerende bliver også bedre. - Forslag til et tema i studiecafe: hvordan kan man som studerende selv gøre noget for at trives i sit studie og i klinikophold. - Uddannelsen skal være mere opmærksom på at forklare de studerende, hvorfor forskellige tiltag gøres og hvad de kan bruges til. - Det er et stort dilemma for uddannelsen, at mange studerende ikke møder op til undervisningen eller introduktioner bl.a. til klinikophold. Mange af de problemer og spørgsmål, der senere opstår, kunne være undgået, hvis alle studerende havde deltaget i introduktionen til klinikken. Ad 2 Det aftales at sætte drøftelse af karrieremuligheder for sygeplejersker på dagsordenen på næste møde Lykke Jensen, institutchef i Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse inviteres med til mødet. Andre emner til drøftelse på næste møde: - Uddannelsesudspil fra Danske Regioner - Hvordan bliver strukturen i regionens uddannelseshus (HRU) 5

Søndergaard,, Anders Lind, Caroline Langkjær, Anne-Marie Schrader, Helle Bruhn, Anne Regitze Lind-Holm, Anne Mette Jørgensen

Søndergaard,, Anders Lind, Caroline Langkjær, Anne-Marie Schrader, Helle Bruhn, Anne Regitze Lind-Holm, Anne Mette Jørgensen Dato & tid 05. december, 2011 Referent Lisbeth Ahl Afbud Allan Kjær Andersen, Rene Priess, Vibeke Schaltz, Bente Ourø Rørth Deltagere Helle Stang Traasdahl,, Ingrid Poulsen, Katia Dupret Søndergaard,,

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen Documents and Settings\chsv\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\8HCGGTU2\26 september 2012.docx Dato & tid 26.9 2012 kl. 15-17 Referent Lisbeth Ahl Afbud Helle Bruhn, Bente Ourø

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden Dato & tid 5.12 2012 kl. 15-17 Referent Lisbeth Ahl Afbud Ingrid Poulsen, Allan Kjær Andersen, Rene Priess, Gyrit Poulsen Deltagere Helle Stang Traasdahl, Katia Dupret Søndergaard,Vibeke Schaltz, Bente

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen Documents and Settings\chsv\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\T5HVJRZX\referat 19 september 2011.docx Dato & tid 19. september, 2011 Referent Lisbeth Ahl Afbud Katia Dupret

Læs mere

- Uddannelsesudvalget drøfter de varslede ændringer hvordan læses ændringerne

- Uddannelsesudvalget drøfter de varslede ændringer hvordan læses ændringerne Dato & tid 18. september 2013 kl. 15-17 Referent Daria Staghøj Afbud Ingrid Poulsen, Ulla Rasmussen, Bente Ourø Rørth Deltagere Helle Stang Traasdahl, Katia Dupret Søndergaard, Allan Kjær Andersen, Vibeke

Læs mere

3. Runde hvad er uddannelsesudvalgets medlemmer optaget af lige nu i relation til at være uddannere - Runde orientering om aktuelt fra medlemmer

3. Runde hvad er uddannelsesudvalgets medlemmer optaget af lige nu i relation til at være uddannere - Runde orientering om aktuelt fra medlemmer Dato & tid 9. marts 2016 14-16 Referent Afbud Deltagere Lisbeth Ahl Lykke Jensen, Birgitte Degenkolv, Ingrid Poulsen, Allan Kjær Andersen Bente Ourø Rørth, Anne-Marie Schrader, Anne Birch Grande, Helle

Læs mere

1) Tema: Målsætninger og strategi for Sygeplejerskeuddannelsen

1) Tema: Målsætninger og strategi for Sygeplejerskeuddannelsen Documents and Settings\bipa\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\MDGTUB3O\referat 30 maj 2011.docx Dato & tid 30.5 kl. 15-17 Referent Lisbeth Ahl Ingrid Poulsen, Rene Priess, Anne

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden. 1. Kort status på ny uddannelse

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden. 1. Kort status på ny uddannelse Dato & tid 20. maj 2015 14-16 Referent Afbud Deltagere Lisbeth Ahl Birgitte Degenkolv, Ulla Rasmussen, Anne Birch Grande, Ingrid Poulsen, Allan Kjær Andersen Bente Ourø Rørth, Katia Dupret Søndergaard,

Læs mere

1. Hvad er udvalgets medlemmer optaget af lige nu (30 minutter) - Runde orientering om aktuelt fra medlemmer - Valg af talsmand for udvalget

1. Hvad er udvalgets medlemmer optaget af lige nu (30 minutter) - Runde orientering om aktuelt fra medlemmer - Valg af talsmand for udvalget Dato & tid 18. september 2014 14-16 Referent Afbud Deltagere Lisbeth Ahl Ingrid Poulsen, Katia Dupret Søndergaard, Melanie Clivaz-Nielsen Helle Stang Traasdahl, Bente Ourø Rørth,, Allan Kjær Andersen,

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden Dato & tid 18. februar 2015 14-16 Referent Afbud Deltagere Lisbeth Ahl Helle Stang Traasdahl, Elsebeth Jarnel, Anne Regitze Lind-Holm, Ingrid Poulsen, Vibeke Schaltz Bente Ourø Rørth, Katia Dupret Søndergaard,

Læs mere

1. Velkommen til de nye medlemmer i uddannelsesudvalget - Kort præsentationsrunde

1. Velkommen til de nye medlemmer i uddannelsesudvalget - Kort præsentationsrunde Dato & tid 29. maj 2013 kl. 15-17 Referent Lisbeth Ahl Afbud Bente Ourø Rørth, Sarah Vinberg Andersen, Ulla Rasmussen Deltagere Helle Stang Traasdahl, Katia Dupret Søndergaard,Allan Kjær Andersen, Vibeke

Læs mere

- Præsentation af konkrete uddannelsestiltag i sygeplejerskeuddannelsen Anne Regitze Lind-Holm

- Præsentation af konkrete uddannelsestiltag i sygeplejerskeuddannelsen Anne Regitze Lind-Holm Dato & tid 20. februar 2014 14-16 Referent Afbud Deltagere Lisbeth Ahl Helle Stang Traasdahl, Katia Dupret Søndergaard, Helle Bruhn, Sarah Vinberg Andersen, Rune Vestbirk Ingrid Poulsen, Bente Ourø Rørth,

Læs mere

Der vil på mødet være en præsentation af udvalgte elementer af studieordningen: professionsfaglige uddannelseselementer som indgår i alle semestres

Der vil på mødet være en præsentation af udvalgte elementer af studieordningen: professionsfaglige uddannelseselementer som indgår i alle semestres Dato & tid 19. maj 2016 14-16 Referent Afbud Deltagere Lisbeth Ahl Ulla Rasmussen, Jeanette Grefstad, Katia Dupret, Lykke Jensen, Bente Ourø Rørth, Birgitte Degenkolv, Anne-Marie Schrader Anne Birch Grande,

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden Dato & tid 2. dec. 2015 14-16.30 Referent Afbud Deltagere Lisbeth Ahl Bente Ourø Rørth, Elsebeth Jarnel, Anne-Marie Schrader, Lykke Jensen, Anne Birch Grande, Birgitte Degenkolv Helle Stang Traasdahl,

Læs mere

Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg

Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg Dato 29. oktober 2012 Initialer Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg 1.0 Tema: Integration af praksis Omdrejningspunktet for seminaret mellem

Læs mere

2. Ny studieordning Status på den igangværende proces med ny fælles studieordning

2. Ny studieordning Status på den igangværende proces med ny fælles studieordning Københavns Professionshøjskole Dato & tid 6. juni 2018 / 16-17 Referent Lisbeth Ahl Sygeplejerskeuddannelse Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser Det Sundhedsfaglige Fakultet Tagensvej 86

Læs mere

Referat fra mødet den 10. februar 2016 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje

Referat fra mødet den 10. februar 2016 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje :\Users\1sge\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\FM0BV0ES\referat fra studieråd ISY møde 10 februar 2016.docx Dato & tid 10. februar 2016 Referent Lisbeth Ahl Institut

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Evaluering af Metropols uddannelsesudvalg blandt udvalgsmedlemmer Uddannelsesudvalg for katastrofe- og risikomanageruddannelsen

Evaluering af Metropols uddannelsesudvalg blandt udvalgsmedlemmer Uddannelsesudvalg for katastrofe- og risikomanageruddannelsen Evaluering af Metropols uddannelsesudvalg blandt udvalgsmedlemmer 2016 Uddannelsesudvalg for katastrofe- og risikomanageruddannelsen Kolofon Dato 11. marts 2016 Professionshøjskolen Metropol Ledelses-

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen :\Sekretær-Institut for Teknologi\Bioanalytikeruddannelsen\BIO - Uddannelsesudvalg\2015\1. juni\150710 Referat af uddannelsesudvalgsmøde på Bioanalytikeruddannelsen 01.06.2015 Dato & tid 1. juni 2015 kl.

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: modul 14 hele uddannelsen, hold BosE13 Dato for evaluering: elektronisk evaluering 7/2 2017 samt mundtlig evaluering 24/1 2017

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Inddragelse af forskning i sygeplejerskesuddannelsen og fastholdelse af praksisfokus

Inddragelse af forskning i sygeplejerskesuddannelsen og fastholdelse af praksisfokus Inddragelse af forskning i sygeplejerskesuddannelsen og fastholdelse af praksisfokus Eksempler fra Metropol Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 185 Offentligt Dekan Det Sundhedsfaglige

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden. 1. Aktuel nyt

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen. Dagsorden. 1. Aktuel nyt Dato & tid 10. maj 2017 kl. 14 Referent Lisbeth Ahl Afbud Jeanette Grefstad, Allan Kjær Andersen, Line Aae Mouritsen, Theis Breslau Von Bressendorff Deltagere Jan Toftholm Andersen, Anne Birch Grande,

Læs mere

Dagsorden for mødet den 3. marts 2015 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje

Dagsorden for mødet den 3. marts 2015 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje Dato & tid Den 3. marts 2015 kl. 16-18 Referent Lisbeth Ahl Afbud Conny Larsen, Helle Storm, Marie Gjengedal Deltagere Studerende Sofie Mathilde Sanderhage (formand for SSR) Studerende Rasmus Dedenroth

Læs mere

Orientering og drøftelse Øget dimensionering på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen samt på Sygeplejerskeuddannelsen

Orientering og drøftelse Øget dimensionering på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen samt på Sygeplejerskeuddannelsen Bilag 10.1 20170329 Dato 20. marts 2017 Initialer Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen Institut for Teknologi Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Sigurdsgade 26 2200 København N Tlf. nr. 72

Læs mere

FSUS konference d. 28. og 29. oktober 2019 Konferencen afholdes på Comwell Roskilde Vestre Kirkevej Roskilde

FSUS konference d. 28. og 29. oktober 2019 Konferencen afholdes på Comwell Roskilde Vestre Kirkevej Roskilde Fagligt selskab for undervisende sygeplejersker FSUS konference d. 28. og 29. oktober 2019 Konferencen afholdes på Comwell Roskilde Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Hvor bevæger sygeplejen og sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

11. møde i forum for strategisk uddannelsessamarbejde om sygeplejerskeuddannelsen I Region Hovedstaden

11. møde i forum for strategisk uddannelsessamarbejde om sygeplejerskeuddannelsen I Region Hovedstaden Dato & tid 19.6 2013 kl. 14-16 Referent Afbud Deltagere Lisbeth Ahl Kirsa Ahlebæk Pia Ramhøj, Bente Ourø Rørth, Anne Mette Jørgensen, Lisbet Madsen, Helle Stang Traasdahl, Anne Bondesen, Kirsten Nordenbæk

Læs mere

Referat fra mødet den 12. april 2016 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje

Referat fra mødet den 12. april 2016 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje studieråd ISY møde 12 april 2016.docx Dato & tid Den 12. april 2016 kl. 16-18 Referent Lisbeth Ahl Afbud Studerende Emilie Haug Rasch (udveksling) Studerende Kathrine Kielsgaard (formand SSR) Studerende

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

DIALOGMØDE 1. OG 2. SEMESTER 19. juni kl Campus Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød Lokale A1.17

DIALOGMØDE 1. OG 2. SEMESTER 19. juni kl Campus Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød Lokale A1.17 Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Juni 2018 DIALOGMØDE 1. OG 2. SEMESTER 19. juni kl. 13.00 15.00 Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Lokale A1.17 Dagsorden 1. Velkommen 2. Fusion Ny

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Revidering af sundhedsuddannelserne: Organisering og proces på Metropol forår 2016 udarbejdelse af studieordninger mv.

Revidering af sundhedsuddannelserne: Organisering og proces på Metropol forår 2016 udarbejdelse af studieordninger mv. :\Users\anwa\Desktop\Forårets proces 2016\Notat organisering og proces forår 2016.docx Ledelsessekretariatet Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR.

Læs mere

REFERAT. Uddannelsesudvalg, Sygeplejerskeuddannelsen. Torsdag d. 27. september 2018 kl Dagsorden

REFERAT. Uddannelsesudvalg, Sygeplejerskeuddannelsen. Torsdag d. 27. september 2018 kl Dagsorden REFERAT Uddannelsesudvalg, Sygeplejerskeuddannelsen Torsdag d. 27. september 2018 kl. 14.00-16.00 Til stede: Mette Simonsen (Institutchef) Dorte Helving Rasmussen (Uddannelsesleder) Merete Brædder (Uddannelsesleder)

Læs mere

Møde i Studierådet ved Sygeplejerskeuddannelsen Metropol

Møde i Studierådet ved Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Dato & tid 10. september 2013 Referent Lisbeth Ahl Afbud Anne Mette Jørgensen Studerende og studentervejleder Maria Katharina Berkfors Deltagere Studerende Sarah Vinberg Andersen (formand SSR), studerende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på læreruddannelsen den 7. februar 2017

Møde i uddannelsesudvalget på læreruddannelsen den 7. februar 2017 Dato & tid 7. februar 2017 kl. 14-16 Referent Sine Hadrup Sinding Afbud Inger Andersen (afventer ny udpegning), Anders Bülow (afventer ny udpegning), Jan Vistisen, Ane Marie Kristensen Deltagere Tue Hækkerup,

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget for forvaltnings- og administrationsuddannelserne

Møde i uddannelsesudvalget for forvaltnings- og administrationsuddannelserne Dato & tid 12. marts 2015 kl. 14-16 Referent Inge Elscurt Afbud Annette Liboriussen, SKAT Tina Funch Bjerregaard, Foreningen af offentlige HR-chefer Jane Johansen Pade, Moderniseringsstyrelsen Ole Gram

Læs mere

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus Modulbeskrivelse Modul i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse: Udbudssted Omfang i credits (ECTS) KVALITETSSTYRING OG INNOVATION Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus 5 ECTS Modulet er målrettet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Filsti: P:\BIO - Uddannelsesudvalg\2010\08.03.2010\Referat 08.03.2010.docx Dato & tid Referent Afbud Udeblevet Deltagere 8.3.10, kl.14.00-16.00 Janne Meincke Henrik Løvendahl Jørgensen, Anne-Birgitte Rasmussen

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB MED SPECIALISERING I INTERVENTION OG EVALUERING. på Syddansk Universitet

KANDIDATUDDANNELSE I FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB MED SPECIALISERING I INTERVENTION OG EVALUERING. på Syddansk Universitet KANDIDATUDDANNELSE I FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB MED SPECIALISERING I INTERVENTION OG EVALUERING på Syddansk Universitet GRAFISK DESIGN: PRINT & SIGN, SDU 1 Kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab med specialisering

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen :\Sekretær-Institut for Teknologi\Bioanalytikeruddannelsen\BIO - Uddannelsesudvalg\2016\7. april\160420 Referat af uddannelsesudvalg 07.04.2016 - GODKENDT.docx Dato & tid Referent Afbud Deltagere 7. april

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: modul 14 hele uddannelsen, hold BosF14 Dato for evaluering: elektronisk evaluering 26/6 2017 samt mundtlig evaluering 19/6 2017

Læs mere

REFERAT. Uddannelsesudvalg for Psykomotorikuddannelsen. 7. maj 2019

REFERAT. Uddannelsesudvalg for Psykomotorikuddannelsen. 7. maj 2019 REFERAT Uddannelsesudvalg for Psykomotorikuddannelsen Københavns Professionshøjskole 7. maj 2019 Til stede: Afbud: Mødeleder Referent: Ghita Felding Jensen (Hillerød Kommune), Kamilla Nørtoft (KU), Anne

Læs mere

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X Handleplaner for Bioanalytikeruddannelsen Metropol, 8. februar Oversigt: Byggesten/tema Indsats i Indsats i Indsats > Lærings- og undervisningsmiljøer Mere performativitet Mere forskningsbaseret viden

Læs mere

Lene Musiat Tina Funch Bjerregaard, Foreningen af offentlige HR chefer Annette Liboriussen, SAC Skatteministeriet Nee Marianne Attle, FTF

Lene Musiat Tina Funch Bjerregaard, Foreningen af offentlige HR chefer Annette Liboriussen, SAC Skatteministeriet Nee Marianne Attle, FTF Dato & tid 23.1. 2013 kl. 14-16 Referent Afbud Lene Musiat Tina Funch Bjerregaard, Foreningen af offentlige HR chefer Annette Liboriussen, SAC Skatteministeriet Nee Marianne Attle, FTF Deltagere Jakob

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde på Radiografuddannelsen Metropol

Uddannelsesudvalgsmøde på Radiografuddannelsen Metropol Dato & tid 25. september 2017 / 13-15 Referent Afbud Deltagere Fie Isager Ann Christin Lund, Anja Karlsen, Rasmus Reinhold Paulsen, Brian Holch Kristensen, Aida Nowdrarpour Preben Thomassen, Elsebeth Hansen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20130321\Bilag 5. 2.2 Orientering om Aftagerundersøgelsen 2012.docx Bilag 7.3.2 Dato 26. februar 2013 Initialer Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Dato & tid 16. januar 2011 kl. 14.00-16.00 Referent Afbud Rikke Bang Anne-Birgitte Rasmussen, Lotte Gaardbo, Lisbeth Mortensen og Finn Cilius Nielsen Deltagere Anette Kjeldal Lausten, Sys Johnsen, Lene

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Dagsorden for mødet den 11. juni 2014 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje

Dagsorden for mødet den 11. juni 2014 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje Dato & tid Den 11. junil kl. 16-18 Referent Lisbeth Ahl Afbud Deltagere Nina Tvistholm, Dorte Samson, Hanne Franklin, Malou Klevin Studerende Sarah Vinberg Andersen (formand SSR) Studerende Liselotte Straarup

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje Gør tanke til handling VIA University College Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje - hvordan uddanner vi til det? 1 Frem mod en justeret sygeplejerskeuddannelse. Udfordringer, muligheder

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Dagsorden for mødet den 29. april 2014 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje

Dagsorden for mødet den 29. april 2014 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje Dato & tid Den 29. april kl. 16.15-18 Referent Lisbeth Ahl Afbud Hanne Franklin, Helle Høyer, Signe Helmer Deltagere Studerende Sarah Vinberg Andersen (formand SSR) Studerende Rune Vestbirk (næstformand

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Evaluering af klinik i primær på 6. semester. Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (tidl. Metropol) Forår 2018

Evaluering af klinik i primær på 6. semester. Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (tidl. Metropol) Forår 2018 Evaluering af klinik i primær på 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Professionshøjskole (tidl. Metropol) Forår 2018 Studerende i primær sektor Nedenfor vises besvarelser af de studerende,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Dagsorden for mødet den 2. september 2015 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje

Dagsorden for mødet den 2. september 2015 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje studieråd ISY møde 2 september 2015 (2).docx Dato & tid Den 2. september 2015 kl. 16-18 Referent Lisbeth Ahl Afbud Studerende Line Mellergaard Jensen Studerende Simone Porsborg (studentervejleder) Deltagere

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesudvalg

Sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesudvalg REFERAT Sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesudvalg Pædagog- og sundhedsuddannelser 10. maj 2015 150506_referat_uddudval g_sygeplejerske.docx Onsdag d. 6. maj 2015 kl 14:30-16:00, Nordsjællands Hospital

Læs mere

Referat fra møde i uddannelsesudvalget på Læreruddannelsen 8. juni 2016

Referat fra møde i uddannelsesudvalget på Læreruddannelsen 8. juni 2016 Dato & tid 8.6.16 kl. 14-16 Referent Afbud Deltagere Lene Musiat Inger Andersen, Peter Rene Christensen, Anders Bülow Asger Villemoes Nielsen, Lars Kettel, Gorm Bagger Andersen, Ane Marie Kristensen, Kristine

Læs mere

Dagsorden for mødet den 10. december 2014 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje

Dagsorden for mødet den 10. december 2014 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje Dato & tid Den 10. december kl. 16-18 Referent Lisbeth Ahl Afbud Studerende Sarah Vinberg Studerende Marie Gjengedal Deltagere Studerende Sofie Mathilde Sanderhage (formand for SSR) Studerende Melanie

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Dato & tid 18. maj 2016 / 15-17 Referent Afbud Deltagere Gæst Christina Wind Tina Korsholm, Connie Ziegler, Kristian Thorborg, Peter Leedsager, Jeppe T. Thorup Andersen, Merete Røn Christensen, Hanne F.

Læs mere

(reception), Casper Rasmussen (stud. ADM-udd), Peter Uttenthal (stud. ISY), Pia Freil (adm. ADM-udd)

(reception), Casper Rasmussen (stud. ADM-udd), Peter Uttenthal (stud. ISY), Pia Freil (adm. ADM-udd) Dato & tid 14. december 2016 Referent Lisbeth Ahl Afbud Carina Nørby Søndergaard (ledelse ISY), Helle Allan (reception), Casper Rasmussen (stud. ADM-udd), Peter Uttenthal (stud. ISY), Pia Freil (adm. ADM-udd)

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Referat af Klinisk Samarbejdsforum Sygeplejerskeuddannelsen

Referat af Klinisk Samarbejdsforum Sygeplejerskeuddannelsen Referat af Klinisk Samarbejdsforum Sygeplejerskeuddannelsen Tirsdag den 19/3 2019 Campusfællesskabet Minervavej 1 3700 Rønne TLF.36982900 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Tilstede: Studerende

Læs mere

Bilag til ansøgning om prækvalificering til udbud af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om prækvalificering til udbud af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Bilag 1 Bilag til ansøgning om prækvalificering til udbud af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Indhold: Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og Videreuddannelse Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

MODULBESKRIVELSE. KVALITETSSTYRING OG INNOVATION Sygeplejefaglig dokumentation om og med patienten Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus

MODULBESKRIVELSE. KVALITETSSTYRING OG INNOVATION Sygeplejefaglig dokumentation om og med patienten Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus MODULBESKRIVELSE Modul i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse: Udbudssted Omfang i credits (ECTS) KVALITETSSTYRING OG INNOVATION Sygeplejefaglig dokumentation om og med patienten Sygehus Lillebælt, Vejle

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 FORORD Metropol har en klar ambition, vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato:

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra DSR og SLS Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

Læs mere

human first Indsatsområder

human first Indsatsområder human first Indsatsområder 2018-2020 2 Human first Human First er et partnerskab på sundhedsområdet mellem VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet, hvor vi sammen stræber efter

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Referat fra møde den 15. juni 2016 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje

Referat fra møde den 15. juni 2016 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje studieråd ISY møde 15. juni 2016.docx Dato & tid Den 15. juni 2016 kl. 16-18 Referent Lisbeth Ahl Afbud Institutchef Anne Mette Jørgensen Studerende Maria Tækker (næstformand SSR) Studerende Kathrine Kielsgaard

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Forskning og udvikling

Uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Forskning og udvikling Dato & tid 26. februar 2013 / 15-17 Referent Christina Wind Afbud Merete Røn Christensen, Bente Rona Jensen, Rie Raffing, Katrine Mouritsen, Marius Henriksen, Kirsten Jeppesen Deltagere Jesper Olesen,

Læs mere

Guide for studerende Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for studerende Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for studerende Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære studerende! Du sidder nu med en Guide for studerende, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen

Læs mere

Bilag Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer. Kapacitetsopbygning for grunduddannelser aktuelle initiativer

Bilag Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer. Kapacitetsopbygning for grunduddannelser aktuelle initiativer :\Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2015\Bestyrelsesmøde marts\bilag 4.2 20150325 Kapacitetsopbygning for grunduddannelser.docx Bilag 4.2 20150325 Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalgsmøde Ergoterapeutuddannelsen Dato & tid 15. marts 2018 kl. 15-17 Sted Sigurdsgade 26, C211 Ansvarlig Helle Mousing Afbud Deltagere Maria Haak, Nina Olsen, Birgitte G. Jepsen, Cecilie von Bülow, Therese Vitthøfft Dahl, Pia Sadolin,

Læs mere

NY UDDANNELSE 2016 DORTE STEENBERG, NÆSTFORMAND, DSR JANUAR 2016 MED TILFØJELSER AF HELLE

NY UDDANNELSE 2016 DORTE STEENBERG, NÆSTFORMAND, DSR JANUAR 2016 MED TILFØJELSER AF HELLE NY UDDANNELSE 2016 DORTE STEENBERG, NÆSTFORMAND, DSR JANUAR 2016 MED TILFØJELSER AF HELLE 1 AGENDA Hvad er baggrunden Hvad er nyt struktur, begreber, indhold Hvordan ser formålsparagraffen ud? Hvilke læringsmål

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen

Uddannelsesudvalgsmøde på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen :\Sekretær-Institut for Teknologi\Katastrofe- og Risikomanageruddanenlsen\KATASTROFE OG RISIKO - Uddannelsesudvalg\2015\d. 2. september\02.09.2015-referat fra Dato & tid 2. september 2015 Kl. 13-15 Referent

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalgsmøde Ergoterapeutuddannelsen IRE-ledergruppe\Uddannelsesudvalg\1. ERGO\Møder\2012\29. oktober 2012\Referat til uddannelsesudvalgsmøde på Ergoterapeutuddannelsen 29 oktober 2012 ERGO.docx Dato & tid 29. oktober 2012 Tid 14.00-16.00

Læs mere

Dagsorden for mødet den 28. oktober 2015 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje

Dagsorden for mødet den 28. oktober 2015 kl Studierådet ved Institut for Sygepleje studieråd ISY møde 28 oktober 2015.docx Dato & tid Den 28. oktober 2015 kl. 16 17.30 Referent Lisbeth Ahl Afbud Faglig koordinator Anne-Mette Janum Institutchef Anne Mette Jørgensen Studerende Melanie

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil...

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale: A2.16 Deltagere: Afbud:

Læs mere

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Projektsygeplejerske

Læs mere

Dagsorden for mødet d. 25. februar 2014 kl Møde i Studierådet ved Institut for Sygepleje

Dagsorden for mødet d. 25. februar 2014 kl Møde i Studierådet ved Institut for Sygepleje Dato & tid D. 25. febr. kl. 16.15-18.00 2014 Referent Lisbeth Ahl Afbud Deltagere Dorte Samson, Nina Tvistholm, Helle Høyer, Malou, Maria Kremer Studerende Sarah Vinberg Andersen (formand SSR) Studerende

Læs mere