TILFREDSHED STUDERENDE 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILFREDSHED STUDERENDE 2013"

Transkript

1 beelser: TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28%

2 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM JURA SAMF SCIENCE SUND TEO Inviterede Inviterede Bachelor Kandidat

3 SVARPROCENT 02 Inviterede 21 eller yngre eller ældre Herunder er vist fordelingen af beelser af spørgeskemaet på henholdsvis dansk og engelsk. Dansk 96% Engelsk 4% 399

4 BAGGRUNDOPLYSNINGER 03 Nedenfor fremgår oplysninger om de studerendes uddannelsessituation. Herunder uddannelsesniveau, og hvor langt de er i uddannelsen. Resultaterne vises som en procent af beelserne på uddannelsen i alt. Til højre ses antal under hver mulighed. Uddannelsesniveau Bachelor 61% Kandidat 39% Uddybende uddannelsesinformation 1. års studerende (kun bachelorer) 21% I gang med et sidefag eller tilvalg 24% I gang med kandidatspeciale (kun kandidater) 11% 1.298

5 TIDSFORBRUG OG 04 LÆSEGRUPPE-/MAKKER Herunder fremgår de studerendes gennemsnitlige fordeling af tid mellem undervisningstimer, forberedelse, sociale aktiviteter i forbindelse med uddannelsen og erhvervsarbejde i den sidste uge, de havde med skemalagt undervisning. Derudover vises studerendes tilhørsforhold til en læsegruppe eller læsemakker. Timer brugt på undervisning Timer brugt på studieforberedelse Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse Timer brugt på erhvervsarbejde Timer brugt på campus i alt Har du en læsegruppe eller en læsemakker Ja Nej

6 TIDSFORBRUG OG 05 LÆSEGRUPPE-/MAKKER Herunder fremgår den gennemsnitlige fordeling af tid fra forrige side opdelt på fakultet og uddannelsesniveau. Fakultet HUM JURA SAMF SCIENCE SUND TEO Total Timer brugt på undervisning 7,7 7,9 10,5 15,4 18,9 9,5 12,7 Timer brugt på studieforberedelse 14,6 14,4 15,6 14,2 15,4 15,7 14,9 Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse 2,8 1,8 3,2 3,5 3,2 3,2 3,1 Timer brugt på erhvervsarbejde 7,9 10,8 9,6 5,6 6,1 8,6 7,5 Timer brugt på campus i alt 15,9 12,3 19,3 24,6 24,0 17,5 20,1 Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Timer brugt på undervisning 13,5 11,4 12,7 Timer brugt på studieforberedelse 15,3 14,2 14,9 Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse 3,5 2,4 3,1 Timer brugt på erhvervsarbejde 6,5 9,1 7,5 Timer brugt på campus i alt 22,1 17,0 20,1 Herunder vises de studerendes tilhørsforhold til en læsegruppe eller læsemakker opdelt på fakultet og uddannelsesniveau. Tabellen viser hvor mange procent af de studerende, der har en læsemakker eller læsegruppe. Fakultet HUM JURA SAMF SCIENCE SUND TEO Total Har du en læsegruppe eller en læsemakker 56,6 54,5 65,1 50,9 66,7 41,8 58,9 Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Har du en læsegruppe eller en læsemakker 68,0 44,6 58,9

7 OVERORDNET TILFREDSHED 06 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens overordnede tilfredshedsspørgsmål samt de evaluerede områder, som alle studerende er blevet bedt om at e. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er "Helt enig" (maksimum) og 1 er "Helt uenig" (minimum). Alle spørgsmål er stillet, så en høj vurdering er positiv. Gns. Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3, Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3, Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø 3, Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 3, Tilfredshed med kommunikationen 3, Tilfredshed med den administrative service i øvrigt 3, Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Gns. Tilfredshed med handicapforhold 3, Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

8 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 07 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, der er vurderet højest af studerende, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af studerende. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,0 Jeg har det godt på min uddannelse 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,8 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,8 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,6 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,7 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 2,6 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,6 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,5 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,

9 DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 08 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med det psykosociale studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3, Jeg har det godt på min uddannelse 4, Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3, Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4, Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3, Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3, Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3, Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3, Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3, Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3, Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

10 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 09 STUDIEMILJØ På denne og den næste side fremgår de studerendes på tilfredsheden med det fysiske/æstetiske studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø 3, De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3, De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3, Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3, Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2, Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2, Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 3, Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3, Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

11 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 10 STUDIEMILJØ Gns. Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø 3, Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 2, Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 2, Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3, Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2, Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

12 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 11 STUDIEMILJØ De studerendes evaluering af praktiske øvelser fremgår nedenfor. Kun studerende, der har haft praktiske øvelser vurderer kvaliteten og udbyttet af øvelserne. Har du praktiske øvelser i laboratorier, stalde, klinikker eller lignende Ja Nej Gns. Hvordan vurderer du den undervisning i sikkerhed og sundhed/arbejdsmiljø, du har fået i forbindelse med praktiske øvelser/laboratoriearbejde 2, God (3) Hverken eller (2) Dårlig (1) Har den undervisning i sikkerhed og sundhed, du har fået i forbindelse med øvelser/laboratoriearbejde mv., sat dig i stand til at bedømme sikkerheds- og sundhedsrisici for dig selv i forbindelse med undervisningen handle kvalificeret i forhold til sikkerheds- og sundhedsrisici i forbindelse med undervisningen handle kvalificeret i forbindelse med et uheld Ja Nej

13 DET DIGITALE STUDIEMILJØ 12 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med det digitale studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 3, It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2, Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3, It fungerer godt til eksamen 3, KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3, Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3, Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 2, Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

14 KOMMUNIKATIONEN 13 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med kommunikationen. Gns. Tilfredshed med kommunikationen 3, Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3, Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3, Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3, Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2, Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3, Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 3, Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3, Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

15 DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I 14 ØVRIGT Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med den administrative service i øvrigt. Gns. Tilfredshed med den administrative service i øvrigt 3, Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2, Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 3, Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2, Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3, Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

16 STUDERENDE MED 15 FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Nedenfor vises resultater af spørgsmål stillet til studerende med funktionsnedsættelse. Har du et diagnosticeret fysisk handicap såsom hørevansk., synsvansk., ordblindhed, et bevægelseshandicap eller en psykisk lidelse og/eller neurologisk lidelse Ja Nej Hvilken type funktionsnedsættelse har du Hørevanskeligheder 8% 85 Synsvanskeligheder 19% 199 Læse-/skrivevanskeligheder (ordblindhed) 15% 166 Psykisk lidelse 40% 424 Neurologisk lidelse 8% 91 Bevægelseshandicap 8% 85 Anden type 16% 176

17 STUDERENDE MED 16 FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Har du kendskab til muligheden for at modtage specialpædagogisk støtte (SPS) pga. din funktionsnedsættelse Ja Nej Gns. Tilfredshed med handicapforhold 3, Jeg oplever ikke problemer med tilgængelighed på campus som følge af mit handicap (kun bevægelseshandicap) 4, Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3, Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2, Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

18 NEGATIV TRIVSEL 17 Nedenfor vises resultater omkring mobning og stress-symptomer. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning eller chikane fra ansatte eller andre studerende? Ja Nej Har du oplevet fysiske stress-symptomer som hjertebanken, ondt i maven, nedtrykthed, koncentrationsbesvær, søvnbesvær mv. i forbindelse med din uddannelse I dagligdagen Op til eksamen Ja Nej Herunder opdeles oplevelse af fysiske stress-symptomer på fakultet. Tabellen viser hvor mange procent af de studerende, der har et Ja til at have stress-symptomer. Fakultet HUM JURA SAMF SCIENCE SUND TEO Total I dagligdagen 48,6 43,6 46,9 38,0 47,4 39,2 45,1 Op til eksamen 61,3 72,8 58,7 62,0 70,5 52,4 64,0

19 RESULTATER OPDELT PÅ FAKULTET 18 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på spørgsmålene på fakulteter. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er "Helt enig" (maksimum) og 1 er "Helt uenig" (minimum). Skalaens midte er således 3. Alle spørgsmål er stillet, så en høj vurdering er positiv. Fakultet HUM JURA SAMF SCIENCE SUND TEO Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,4 3,0 3,6 3,6 3,5 3,9 3,5 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,4 3,2 3,6 3,7 3,6 3,8 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 3,9 3,8 4,0 4,1 4,1 4,2 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,5 2,9 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,7 3,6 4,2 4,1 4,2 4,3 4,0 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,1 2,9 3,3 3,3 3,5 3,4 3,3 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,4 2,8 3,5 3,7 3,7 3,8 3,5 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,7 3,6 3,5 3,9 3,2 4,1 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,0 2,9 3,1 3,3 3,0 3,4 3,1 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,4 3,1 3,5 3,6 3,7 3,7 3,5 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,2 3,1 3,4 3,4 3,3 3,5 3,3 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 3,2 2,6 3,0 3,0 3,0 3,5 3,0 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,6 2,7 3,4 3,3 3,2 3,7 3,4 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,5 2,5 3,3 3,1 2,8 3,6 3,1 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3,3 2,6 3,5 3,5 3,5 3,7 3,4 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,8 1,5 2,2 2,9 2,5 3,8 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 3,0 2,0 2,4 2,6 2,4 3,0 2,6 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 3,2 2,4 2,8 3,2 3,0 3,3 3,0 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,5 3,0 3,6 3,4 3,3 4,0 3,4 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,6 2,3 2,7 2,8 2,7 3,3 2,7 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,3 2,9 2,5 2,7 2,9 3,9 2,9 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,7 3,8 3,7 3,6 3,9 4,3 3,8 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,3 2,3 2,5 2,3 2,5 2,3 2,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

20 RESULTATER OPDELT PÅ FAKULTET 19 Fakultet HUM JURA SAMF SCIENCE SUND TEO Total TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 2,9 2,8 3,4 3,3 3,2 3,4 3,2 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,7 2,4 3,0 3,2 2,9 3,3 2,9 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3,1 2,8 3,1 3,5 3,3 3,4 3,2 It fungerer godt til eksamen 3,1 3,1 3,5 2,8 3,3 3,1 3,2 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,2 3,0 3,8 3,6 3,5 3,5 3,5 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,3 3,2 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 2,1 2,1 3,0 3,1 2,6 3,4 2,6 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 2,9 2,7 3,2 3,2 3,0 3,5 3,0 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3,0 2,7 3,1 3,3 3,0 3,5 3,1 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,9 3,0 3,2 3,3 3,2 3,4 3,1 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,0 2,7 3,1 2,9 2,9 3,7 3,0 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,0 2,9 3,4 3,4 3,2 3,7 3,2 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 2,8 2,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,5 3,0 3,5 3,7 2,9 3,6 3,4 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,2 2,5 3,5 2,9 3,0 3,8 3,1 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2,9 2,1 3,2 2,9 2,7 3,6 2,9 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 3,2 2,8 3,4 3,1 3,0 3,6 3,1 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2,9 2,0 3,5 2,2 2,7 3,9 2,8 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,7 3,0 4,0 3,4 3,7 4,1 3,6 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 3,1 2,7 3,1 3,1 3,0 3,0 3,1 Tilgængelighed for handicappede 4,1 3,1 3,8 4,3 4,0 3,6 4,0 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 2,2 2,4 2,4 2,2 2,3 2,7 2,3 3,1 2,7 3,1 3,0 2,8 2,7 3,0 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

21 RESULTATER OPDELT PÅ 20 UDDANNELSESNIVEAU På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på spørgsmålene på baggrundsoplysninger. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår min. 5 beelser for en gruppe. Grupper med under 5 beelser slås sammen til "Øvrige". Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,6 3,3 3,5 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,6 3,4 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 4,1 3,9 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,9 3,5 3,8 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,1 3,8 4,0 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,4 3,1 3,3 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,6 3,4 3,5 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,6 3,6 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,1 3,1 3,1 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,6 3,3 3,5 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,3 3,3 3,3 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 3,1 2,9 3,0 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,4 3,2 3,4 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,3 2,9 3,1 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3,5 3,2 3,4 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,6 2,5 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,6 2,5 2,6 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 3,1 2,9 3,0 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,4 3,4 3,4 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,6 2,8 2,7 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 2,9 2,8 2,9 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,9 3,6 3,8 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,4 2,4 2,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

22 RESULTATER OPDELT PÅ 21 UDDANNELSESNIVEAU Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 3,2 3,2 3,2 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,9 2,9 2,9 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3,2 3,2 3,2 It fungerer godt til eksamen 3,1 3,4 3,2 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,6 3,4 3,5 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,7 3,5 3,6 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 2,6 2,6 2,6 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 3,1 3,0 3,0 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3,1 3,0 3,1 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3,2 3,0 3,1 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,0 2,9 3,0 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,2 3,2 3,2 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 3,4 3,2 3,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,4 3,2 3,4 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,2 3,0 3,1 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2,9 2,7 2,9 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 3,2 3,0 3,1 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2,8 2,7 2,8 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,7 3,5 3,6 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 3,2 3,0 3,1 Tilgængelighed for handicappede 4,1 3,9 4,0 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,3 2,2 2,3 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3,0 2,8 3,0 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

23 RESULTATER OPDELT PÅ ALDER 22 Alder 21 eller yngre eller ældre Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,8 3,5 3,3 3,1 3,2 3,5 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,8 3,6 3,5 3,3 3,3 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 4,2 4,0 3,9 3,7 3,7 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 4,1 3,8 3,6 3,4 3,4 3,8 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,3 4,1 3,9 3,8 3,7 4,0 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,5 3,4 3,2 2,8 2,8 3,3 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,8 3,6 3,4 3,3 3,2 3,5 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,2 3,1 3,0 3,0 3,1 3,1 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,8 3,6 3,3 3,2 3,2 3,5 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,4 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 3,2 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,6 3,4 3,3 3,1 3,2 3,4 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,4 3,2 3,0 2,9 2,9 3,1 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3,7 3,5 3,2 3,1 3,1 3,4 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 3,2 3,0 2,9 2,8 2,8 3,0 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,5 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 2,7 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,1 2,9 2,8 2,7 2,8 2,9 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 4,0 3,8 3,6 3,5 3,6 3,8 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,6 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

24 RESULTATER OPDELT PÅ ALDER 23 Alder 21 eller yngre eller ældre Total TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,2 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 3,0 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 It fungerer godt til eksamen 3,1 3,1 3,4 3,3 3,2 3,2 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,8 3,5 3,5 3,3 3,3 3,5 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,8 3,7 3,5 3,5 3,5 3,6 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 3,2 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3,4 3,1 3,1 3,0 3,0 3,1 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,1 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 3,5 3,3 3,3 3,2 3,2 3,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,5 3,4 3,3 3,2 3,4 3,4 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,3 3,0 3,1 3,0 3,2 3,1 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,1 2,7 2,8 2,7 2,9 2,9 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 3,3 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2,8 2,7 2,8 2,7 2,9 2,8 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,8 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 3,3 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 Tilgængelighed for handicappede 4,4 4,1 3,8 4,3 3,7 4,0 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,4 2,2 2,2 2,2 2,4 2,3 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3,0 3,0 2,9 2,8 3,1 3,0 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

25 RESULTATER OPDELT PÅ 24 LÆSEGRUPPE/ -MAKKER Har du en læsegruppe eller en læsemakker Ja Nej Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,6 3,3 3,5 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,7 3,4 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 4,1 3,8 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 4,0 3,5 3,8 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,1 3,9 4,0 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,5 3,0 3,3 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,7 3,3 3,5 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,6 3,6 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,1 3,0 3,1 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,8 3,0 3,5 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,3 3,2 3,3 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3,5 3,3 3,4 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 2,9 2,9 2,9 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

26 RESULTATER OPDELT PÅ TIMER PÅ 25 CAMPUS Timer på campus 10 timer eller færre timer timer timer timer mere end 30 timer Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,1 3,4 3,4 3,7 3,7 3,6 3,5 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,3 3,5 3,5 3,7 3,8 3,8 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 3,7 3,9 3,9 4,2 4,2 4,2 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,3 3,7 3,7 4,0 4,0 4,1 3,8 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 3,7 3,9 3,9 4,2 4,2 4,2 4,0 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 2,8 3,1 3,1 3,5 3,6 3,8 3,3 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,2 3,5 3,5 3,7 3,8 3,8 3,5 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 2,9 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,2 3,4 3,4 3,7 3,7 3,7 3,5 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,3 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,2 3,4 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 2,8 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 3,1 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3,0 3,4 3,4 3,6 3,6 3,7 3,4 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,3 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,5 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 2,8 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,0 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,3 3,5 3,5 3,5 3,4 3,3 3,4 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 2,8 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,3 2,4 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 2,4 2,6 2,6 2,8 2,8 2,7 2,6 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

27 RESULTATER OPDELT PÅ 26 STRESS-SYMPTOMER Stress i Fysiske stress-symptomer Ingen stress Kun stress Kun stress op til eksamen i dagligdagen dagligdagen og op til Total eksamen Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,7 3,5 3,5 3,2 3,5 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,8 3,6 3,6 3,3 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 4,3 3,9 4,2 3,7 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 4,0 3,8 3,8 3,6 3,8 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,1 4,1 4,0 3,9 4,0 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,4 3,3 3,3 3,2 3,3 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,8 3,6 3,6 3,3 3,5 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,8 3,7 3,6 3,4 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,4 3,0 3,2 2,8 3,1 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,8 3,6 3,5 3,2 3,5 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,6 3,2 3,4 3,0 3,3 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 3,2 3,1 3,1 2,9 3,0 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3,3 3,2 3,1 2,8 3,1 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3,3 3,2 3,2 3,0 3,1 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,1 3,0 3,0 2,8 3,0 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,3 3,1 3,3 3,1 3,2 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 3,5 3,4 3,3 3,2 3,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,5 3,5 3,4 3,2 3,4 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,2 3,1 3,1 3,0 3,1 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,0 2,9 2,9 2,7 2,9 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 3,3 3,2 3,1 3,0 3,1 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2,9 2,7 2,8 2,7 2,8 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

28 RESULTATER OPDELT PÅ SPROG 27 ANVENDT I SKEMA Sprog anvendt i spørgeskema Dansk Engelsk Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,4 3,7 3,5 TILFREDSHED MED DET PSYKOSOCIALE STUDIEMILJØ 3,6 3,5 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 4,0 3,8 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,8 3,4 3,8 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,0 3,4 4,0 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,3 3,3 3,3 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,5 3,5 3,5 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,6 3,8 3,6 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,1 3,2 3,1 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,5 3,3 3,5 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,3 3,6 3,3 TILFREDSHED MED DET FYSISKE/ÆSTETISKE STUDIEMILJØ 3,0 3,4 3,0 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,3 3,8 3,4 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 3,1 3,3 3,1 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3,4 3,2 3,4 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 2,5 2,5 2,5 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,6 3,3 2,6 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 3,0 3,7 3,0 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 3,4 4,1 3,4 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,6 3,4 2,7 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 2,9 3,3 2,9 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,8 3,3 3,8 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,4 3,0 2,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

29 RESULTATER OPDELT PÅ SPROG 28 ANVENDT I SKEMA Sprog anvendt i spørgeskema Dansk Engelsk Total TILFREDSHED MED DET DIGITALE STUDIEMILJØ 3,2 3,6 3,2 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,9 3,5 2,9 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 3,2 3,7 3,2 It fungerer godt til eksamen 3,2 3,6 3,2 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,5 3,7 3,5 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,6 3,7 3,6 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 2,6 3,2 2,6 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATIONEN 3,0 3,3 3,0 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3,1 3,4 3,1 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 3,1 3,4 3,1 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,0 3,3 3,0 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,2 3,5 3,2 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 3,3 3,8 3,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,3 3,7 3,4 TILFREDSHED MED DEN ADMINISTRATIVE SERVICE I ØVRIGT 3,1 3,4 3,1 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 2,8 3,5 2,9 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 3,1 3,5 3,1 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2,8 3,0 2,8 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,6 3,6 3,6 TILFREDSHED MED HANDICAPFORHOLD 3,1 2,8 3,1 Tilgængelighed for handicappede 4,0 4,0 4,0 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,3 2,1 2,3 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3,0 2,3 3,0 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.536 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 26% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

Universitetsrapport Svarprocent: 31,2% Antal besvarelser: Københavns Universitet

Universitetsrapport Svarprocent: 31,2% Antal besvarelser: Københavns Universitet Universitetsrapport Svarprocent: 31,2% Antal besvarelser: 10.857 LÆSEVEJLEDNING Indledning Gennem rapporten anvendes forskellige typer af figurer og benchmark der varierer afhængig af spørgsmålets type.

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.965 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 25% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013 KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013 JANUAR 2014 RESUMÉ Den overordnede svarprocent er 28 pct., men der er relativt store forskelle på tværs af fakulteter og nationalitet, hvilket

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i elektronik og Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 kandidatuddannelsen i kemi Studiemiljøundersøgelsen 015 kandidatuddannelsen i kemi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Studiemiljøundersøgelsen 201 diplomingeniøruddannelsen i Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Kildemarkskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i kemi- og bioteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Software Engineering Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i robotteknologi Studiemiljøundersøgelsen 201 civilingeniør i robotteknologi Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i 201. Tallene i denne rapport er de uddannelsesspecifikke

Læs mere

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 - diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne undersøgelse bygger på data fra Studiemiljøundersøgelsen, og omhandler

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Bilag. Studiemiljøundersøgelsen 7 Resultater for bachelor og kandidatstuderende på det Naturvidenskabelige Fakultet Denne rapport gengiver data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Produktion Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Sammenfatning Der er generelt stor tilfredshed med semesterets forløb, og 6 af 8 studerende angiver, at de har fået meget stort og stort læringsudbytte,

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 65% Mand 7 35% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 4 19% Der er nogle få, der er bedre end mig 16 76%

Frekvens / % Kvinde 13 65% Mand 7 35% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 4 19% Der er nogle få, der er bedre end mig 16 76% ETU EUD Hovedforløb / Hold: admsk () / Antal besvarelser: Gennemført:.. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der er nogle få, der er bedre

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen Jeg er glad for at gå i skole 1% 0% 14% 52% 33% Jeg føler mig tryg i klassen 3% 0% 46% 10% 41% Jeg kan lide mine kammerater i klassen 0% 0% 9% 40% 51% Mine venner kan lide mig, som den jeg er 1% 45% 46%

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniør i Product Development and Innovation Studiemiljøundersøgelsen 2 civilingeniør i Product Development and Innovation Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelse i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Kemi og Bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Innovation and Business Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Mechatronics Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Software Engineering Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Bacheloruddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april

Læs mere

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune 2015/16 SKOLERAPPORT Herning Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold 4 1.4 Læsning af figurer

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019.

Læs mere

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare.

På de følgende sider finder du en række spørgsmål om dit studiemiljø. Spørgsmålene tager max 10 minutter at besvare. Studiemiljøundersøgelse, Aarhus Universitet (change to English by pressing 'English' in the top right corner) Velkommen til studiemiljøundersøgelsen. På de følgende sider finder du en række spørgsmål om

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Product Development and Innovation Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University Land: Island Periode: Fra: 25. august 2013 Til: 16. december 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Elektronik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019. Kontaktoplysninger:

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2019

Studiemiljøundersøgelsen 2019 DET TEKNISKE FAKULTET Studiemiljøundersøgelsen 2019 Kandidatuddannelsen i Innovation and Business Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse April 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, april 2019.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Studiemiljøundersøgelsen 215 - diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Metode og dataindsamling 3 Præsentation af resultaterne 4 Baggrundsvariabler 4 Information om svejlederen 4 - kort sammenfatning

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 FYSISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

Svarfordeling Campus Kolding

Svarfordeling Campus Kolding Svarfordeling Campus Kolding Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 5 0,27% 0,61% 1 3 0,16% 0,37% 2 16 0,88% 1,96% 3 24 1,31% 2,94% 4 33 1,81% 4,05% 5 98 5,36% 12,02% 6 102 5,58% 12,52% 7 215 11,77%

Læs mere

Svarfordeling - Samfundsvidenskab

Svarfordeling - Samfundsvidenskab Svarfordeling - Samfundsvidenskab Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 15 0,19% 0,49% 1 12 0,16% 0,39% 2 49 0,63% 1,61% 3 99 1,28% 3,26% 4 132 1,71% 4,34% 5 333 4,31% 10,95% 6 367 4,75% 12,07% 7 740

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 100, d. 17. juni 2019 Pkt. 14 a. Bilag 2 Københavns Universitet Fysisk APV 2019 HOVEDRAPPORT Rambøll 21-05-2019 INDHOLD Svarprocent Svarprocent opdelt på fakulteter 01 Overordnede analyser

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 Civilingeniør i Fysik og Teknolog

Studiemiljøundersøgelsen 2015 Civilingeniør i Fysik og Teknolog Studiemiljøundersøgelsen 15 Civilingeniør i Fysik og Teknolog Spørgsmål 1: Studiemiljø De studerende er overordnet tilfredse med studiemiljøet, og den gennemsnitlige vurdering er 7, på en skala fra -1.

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69%

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69% ETU EUD Hovedforløb / Hold: Uge / Antal besvarelser: Gennemført:.... / Udskrivningsdato:... Er du kvinde eller mand? Kvinde % Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Spørgsmålene er inspireret af Termometeret fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, og der er valgt flg. områder ud: Generel

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010.

Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Undervisningsmiljøvurdering, marts 2010. Udarbejdet af: Christine 9c, Emil 9c, Morten 6.b, Caroline 6.a, Lilian Svart, Elna Jørgensen 1. Kortlægning jf. skema 2. Beskrivelse og vurdering af evt. undervisningsmiljøproblemer

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 81,. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-23-02-2015.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål?

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål? Undervisningsmiljøet på Thisted Gymnasium og hf. Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmålet og svarmulighederne igennem. Hvis der ikke er andet anført, bedes du sætte èt kryds (bogstavet

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Tech College Aalborg - samlet

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Tech College Aalborg - samlet Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg - samlet Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 74,5 69,4 75,8 63,7

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. december 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Det sociale miljø, Underspørgsmål til det sociale miljø om at gribe ind mod mobning, Lærerne/underviserne, Undervisningen,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere