INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer"

Transkript

1 Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i Fakta 4: Investeringsresultater i Fakra 5: Investeringsresultater i Dato:

2 INVESTERINGSPLAN 2028 Derfor investerer vi: Vi skal sikre, at kommunens bygninger er i god stand, så de understøtter kernedriften bedst muligt samtidig med, at vi investerer i bæredygtige bygninger. Dette gør vi i sporet, hvor der afsættes 201 mio. kr. til at renovere kommunens dagtilbud, klubber, kulturhuse, idrætsanlæg og øvrige kommunale bygninger. Derudover energirenoveres bygningerne, så indeklimaet forbedres og der spares på energien og kommunens klimaaftryk. Vi skal tiltrække nye virksomheder og borgere til kommunen ved at etablere nye byområder, hvor vi kan tilbyde by og bolig til borgere i alle aldre. Dette gør vi i sporet, hvor der er afsat 222 mio. kr. til kommunal og privat byudvikling. Derudover gives støtte til etableringen af 270 nye almene boliger, og der sælges kommunale grunde, der er med til at finansiere investeringsplanen. Vi skal have tidssvarende fysiske rammer for læringsfællesskaber til vores børn og unge samt have løftet efterslæbet på bygningsvedligeholdelse af skolerne. En klogere udnyttelse af skolernes kvadratmeter betyder, at vi kan prioritere fysiske miljøer, der understøtter, at vores børn og unge udvikles og trives, og bliver så dygtige, som de kan, fremfor alene at bruge midler på vedligeholdelse. Samtidig kan vi frigøre midler fra bygnings- og skoledrift ved at skabe større og mere effektive skoler. Dette gør vi i sporet Kreative læringsmiljøer for i alt 586 mio. kr. Før lukning af skolematrikler blev besluttet, var vedligeholdelsesefterslæbet alene på 538 mio. kr. Vi skal kunne tilbyde tidssvarende plejetilbud til vores stigende antal ældre, samt bedre botilbud til borgere med handicap og sindslidelse. Dette gør vi i sporet ved at bygge et nyt plejecenter i Egedal By Syd til borgere med demens samtidig med, at vi udvider antallet af plejeboliger med 45. Derudover sikrer vi 30 nye boliger til borgere med handicap og sindslidelse i Ølstykke for i alt 89 mio. kr., og kan effektivisere på driften ved at skabe større pleje- og boenheder. Der skal være råderum til, at vi løbende kan prioritere mindre investeringer, der er prioriteret af Byrådet. Dette gør vi i sporet Øvrige investeringer, hvor der er afsat 88 mio. kr. Puljen til øvrige investeringer kan udvides med 40 mio. kr., hvis der kommer flere salgsindtægter end de 100 mio. kr. der allerede er lagt ind som en forudsætning. Af de konkrete tiltag -der allerede er prioriteret - er en række projekter, der understøtter en effektiv kommunal drift, så som hjemmepleje i Smørum, indkøb af nyt økonomisystem, investeringer i øget digitalisering samt energimærkning af kommunale bygninger. Det står vi på: Ejendomsstrategien ved at afsætte midler til vedligehold og energirenovering af kommunens bygninger, samt tænke i multifunktionel ejendomsudnyttelse og bæredygtighed i alle kommunale byggeprojekter, herunder kreative læringsfællesskaber. sprogrammet og Planstrategien ved at afsætte midler til at implementere både kommunal og privat byudvikling i bl.a. Egedal By, Stenløse Syd, Kildedal og Smørum Vest. Principprogrammet for kreative læringsfællesskaber og multifunktionel ejendomsudnyttelse ved at afsætte midler til renovering, udbygning og modernisering af skolerne. Dette er også en del af Planstrategien. Plejeboligstrategien ved at afsætte midler til et nyt plejecenter i Egedal By Syd og etablering af botilbud til borgere med handicap og sindslidelse. 1

3 INVESTERINGSPLAN 2028 Revidering af den oprindelige Investeringsplan 2028 Med den reviderede investeringsplan holder vi os som udgangspunkt indenfor de overordnede rammer for investeringssporene. Derved holder vi fast i de nødvendige investeringer i kreative læringsfællesskaber, byudvikling, bygningsvedligehold, plejeboliger og botilbud, der blev besluttet med Budget Ændringer, som har været nødvendige: Budgettet for kreative læringsfællesskaber opskrives med samlet 40 mio. kr. Samtidig er budgettet til kreative læringsfællesskaber ikke længere afhængigt af kommende salgsindtægter i , som det fremgik af Budget Budgettet til øvrige investeringer er i den forbindelse nedskrevet med 40 mio. kr. Byggemodning i fase 2 af Egedal By vil fremover lægges over til private aktører. Udskydelse af vedligeholdelsesmidler, samt midler til byudvikling, for at skabe rum til at fremrykke investeringer i læringsfællesskaber. Den overordnede ramme for Investeringsplan 2028 er opskrevet med 27 mio. kr. som følge af overførsel af budget fra 2018 til Disse er fordelt med 2 mio. kr. til, 22 mio. kr. til og 3 mio. kr. til Øvrige investeringer. Øvrige investeringer Du kan på de næste sider se, hvad vi får vi pengene i årene , og

4 INVESTERINGSRESULTATER i Signaturforklaring I vil vi være godt i gang med - og næsten have afsluttet - de første ud af to etaper af moderniseringer, renoveringer og udbygninger på Hampelandsskolen, Boesagerskolen og Balsmoseskolen. Vi har afsluttet, at Ganløse Skole og Ganløse Fritids- og Ungdomsklub er flyttet sammen. Derudover vil vi have et nyt plejecenter klar i 2022 i Egedal By Syd, og der vil være gennemført byggemodning flere steder i Egedal By og Smørum, så byudvikling i disse områder kan være i gang. Konkret vil investeringerne medføre, at vi i : Fortsætter nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger, herunder dagtilbud, klubber, idrætscentre og kulturhuse. Løbende energirenoverer tekniske anlæg på daginstitutioner og øvrige kommunale bygninger. Udskifter underlag på en kunstgræsbane. Gennemfører byggemodning i Egedal By (stationsbyen), Dyvelåsen i Smørumnedre samt Kirkevangen Nord og Kildedal Syd (Kong Svends Park). Etablerer nyt parkeringshus i Egedal By delvist færdigt i Etablerer ny daginstitution i Smørum Vest opstart i juni Er i gang med at planlægge udvidelse af daginstitutionskapaciteten i Ølstykke. Indretter nye lokaler til Ganløse Fritids- og Ungdomsklub, samt ADHD klasser i 2020 samt udfører nødvendige renoveringsarbejder på Ganløse Skole i Gennemfører første etape af Hampelandsskolen i Blok A, B og D sammenbygges, renoveres og moderniseres. Er i gang med de første etaper af renovering, modernisering og udbygning af Balsmoseskolen og Boesagerskolen i Smørum. Etablerer nyt plejecenter til 78 beboere i Egedal By Syd klar til indflytning i efteråret

5 INVESTERINGSRESULTATER i Signaturforklaring I vil vi afslutte renoveringen af Hampelandsskolen, samt være færdig med de første etaper af Boesagerskolen og Balsmoseskolen. Derudover vil vi være i gang med at gennemføre projekter i Stenløse skoledistrikt, hvor de konkrete planer dog først skal lægges i Samtidig får vi etableret og moderniseret 33 boliger til borgere med handicap og sindslidelse så investeringssporet Plejeboliger og Botilbud derved kan afsluttes. Investeringerne medfører, at vi i : Fortsætter nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger, herunder dagtilbud, klubber, idrætscentre og kulturhuse. Udskifter underlag på kunstgræsbaner. Afslutter energirenovering af tekniske anlæg på daginstitutioner og øvrige kommunale bygninger. Udvider daginstitutionskapaciteten i Ølstykke med pladser i Renoverer cykelstier. Afslutter renoveringen af Hampelandsskolen med Blok C og E i Er i gang med første etape af Maglehøjskolen. Afslutter de første etaper af moderniseringer og udbygninger af Balsmoseskolen og Boesagerskolen i henholdsvis 2023 og På Balsmoseskolen etableres en ny indskolingsafdeling. På Boesagerskolen er gennemført renoveringer og ny indretning af kreative læringsfællesskaber i mellemtrin og udskolingsområder. Er i gang med byggeprojekter i Stenløse Skoledistrikt (analyse af skoledistriktet skal udarbejdes i 2020) Gennemfører etablering og modernisering af botilbud til 33 borgere med handicap og sindslidelse er gennemført i Derved afsluttes investeringssporet. 4

6 INVESTERINGSRESULTATER i Signaturforklaring I forventes sporene Kreative Læringsfællesskaber og i investeringsplanen afsluttet. Projekter på Maglehøjskolen vil være afsluttet, så skolen er udvidet og moderniseret til tre spor, og Boesagerskolen og Balsmoseskolen vil tilsammen kunne rumme syv spor. Derudover vil der være midler til at gennemføre renovering og indretning af kreative læringsfællesskaber i Ganløse og Stenløse skoledistrikter. Derudover vil der være råderum til at kunne prioritere andre øvrige investeringer. Der er afsat ca. 16 mio. kr. til at se nærmere på projekter til kultur og fritid. Der er et samlet råderum på ca. 7 mio. kr. til øvrige investeringer. Investeringerne medfører, at vi i : Fortsætter nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger, herunder dagtilbud, klubber, idrætscentre og kulturhuse. Øvrige investeringer I øvrigt kan prioritere et samlet råderum på ca. 7 mio. kr. til øvrige projekter. Kan igangsætte projekter under kultur og fritid for ca. 16 mio. kr. Afslutter første og anden etape af Maglehøjskolen. Bygningerne vil være renoveret og indrettet med kreative læringsfællesskaber. Mellemtrin og indskoling vil være udbygget til at kunne rumme fulde tre spor på skolen. Afslutter anden etape af Balsmoseskolen og Boesagerskolen, så distriktet kan rumme syv fulde spor på Balsmoseskolen. Gennemfører projekter i Ganløse og Stenløse skoledistrikter. 5

Notat om de overordnede forudsætninger for Investeringsplan2028

Notat om de overordnede forudsætninger for Investeringsplan2028 Notat om de overordnede forudsætninger for Investeringsplan2028 Formål og baggrund Nedenstående notat beskriver de overordnede forudsætninger for Investeringsplan2028, samt afledte konsekvenser for anlægsområdet

Læs mere

Q&A for Kreative Læringsmiljøer

Q&A for Kreative Læringsmiljøer Q&A for Kreative Læringsmiljøer Spørgsmål Svar Tidsperspektiv Er der penge nok til at gennemføre det hele? Hvornår besluttes det, hvilke scenarier der arbejdes videre med? Hvad er principprogrammet? Hvornår

Læs mere

Investeringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt

Investeringsoversigt. Bilag 4 Investeringsoversigt. 1. Alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 420.869 12.583 1.805 6.771 3.000 0 I -327.853-35.721-16.700-14.020 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 28.793

Læs mere

Korrigeret budget Budget 2019

Korrigeret budget Budget 2019 Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 16.366 11.297 11.490 3.000 0 0 I -18.457-101.946-14.020 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget U 44.204 65.038

Læs mere

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over

Læs mere

Nøgletal. v. Søren Trier Høisgaard Centerchef. Udvikling og effektivisering af skoleområdet workshop 24. august 2017

Nøgletal. v. Søren Trier Høisgaard Centerchef. Udvikling og effektivisering af skoleområdet workshop 24. august 2017 Nøgletal v. Søren Trier Høisgaard Centerchef Vores folkeskole i Egedal Børn med overskud Alle børn og unge skal opleve en skole, hvor de udvikles fagligt, socialt og personligt, og hvor de føler sig som

Læs mere

Bilag 2. Lukning af afdeling i Ølstykke skoledistrikt

Bilag 2. Lukning af afdeling i Ølstykke skoledistrikt 2018 Bilag 2 Lukning af afdeling i Ølstykke skoledistrikt Indledning... 2 1. Distriktsskole Ølstykke... 2 1.1 Elevtal i indskolingen... 2 1.2 Afdelingerne - Vedligeholdelsesefterslæb og anlægsinvesteringer...

Læs mere

Egedal Kommunes Ejendomsstrategi Vision

Egedal Kommunes Ejendomsstrategi Vision Egedal Kommunes Ejendomsstrategi Vision I Egedal skal kommunens ejendomme danne en fleksibel, multifunktionel og bæredygtig ramme omkring kerneopgaver som læring, omsorg, pleje, sundhed, fritidsaktiviteter,

Læs mere

Bilag 2 Oversigt over prioriteringsforslag Budget

Bilag 2 Oversigt over prioriteringsforslag Budget Reduktionsforslag - Drift CAS19-101D Reduktion af antallet af økonomikonsulenter i den centrale økonomifunktion R -230-230 -230-230 S CAS19-102D Generel indførelse af den lave km-takst for alle ansatte

Læs mere

I det følgende beskrives overordnede konklusioner for haller og gymnastiksale i distrikt Smørum:

I det følgende beskrives overordnede konklusioner for haller og gymnastiksale i distrikt Smørum: Notat Modtagere: Vedrørende: Fagudvalg Halkapacitetsanalyse Smørum og Ølstykke Indledning Formålet med denne analyse er at vurdere, hvilke konsekvenser en ændret skolestruktur i henholdsvis Smørum og Ølstykke

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

Distriktsskole Ølstykke-scenariet

Distriktsskole Ølstykke-scenariet Distriktsskole Ølstykke-scenariet Scenarier som konsekvens af Investeringsplan2028 foretaget af Skolebestyrelsen Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Kilder 2 Er der plads til børnene fra 2019/2020? 3 Hvornår

Læs mere

Der gennemføres i 2017 i alt 20 anlægsprojekter for en samlet sum på 75 mio. kr.

Der gennemføres i 2017 i alt 20 anlægsprojekter for en samlet sum på 75 mio. kr. Bilag 1. Status på er i Egedal Kommune i 2017 Nedenfor fremgår status på er i Egedal Kommune for 2017. Sidste status blev givet til Planudvalget og Økonomiudvalget i oktober. Projekterne er fordelt på

Læs mere

Investeringsoversigt. Investeringsoversigt for alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt

Investeringsoversigt. Investeringsoversigt for alle udvalg. Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt Investeringsoversigt Investeringsoversigt for alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2014-2018 Beløb i 1.000 kr. 1) Før Korrigeret Budget Budget Budget Budgetforbrug Økonomiudvalget 234.772

Læs mere

Oversigt over ejendomme, september 2017

Oversigt over ejendomme, september 2017 Oversigt over ejendomme, september 2017 Kaldenavn Adresse Tidl. anvend. Planstatus Bemærkning Acadre nr. Kratkær og Brændekær Gammel Roskildevej 16A Smørumparken Kratkær 6 og Brændekær 5, Smørum Roskildevej

Læs mere

Bilag 1. Lukning af afdeling i Smørum skoledistrikt

Bilag 1. Lukning af afdeling i Smørum skoledistrikt 2018 Bilag 1 Lukning af afdeling i Smørum skoledistrikt Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Distriktsskole Smørum... 2 1.1 Elevtal i indskolingen... 2 1.2 Afdelingerne - Vedligeholdelsesefterslæb og

Læs mere

CO 2 -regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 -regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 -regnskab for Egedal Kommune 2013 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2013 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Der gennemføres i 2017 i alt 20 anlægsprojekter for en samlet sum på 75 mio. kr.

Der gennemføres i 2017 i alt 20 anlægsprojekter for en samlet sum på 75 mio. kr. Bilag 1. Status på anlægsprojekter i Egedal Kommune i 2017 Nedenfor fremgår status på anlægsprojekter i Egedal Kommune for 2017. Sidste status blev givet til Planudvalget den 6. april 2017 og Økonomiudvalget

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Investeringsoversigt Investeringsoversigt 1. Alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt - Økonomiudvalget U 393.681 29.698 6.606 1.205 121 0 I -299.945-64.110 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Nyt boligområde i Smørumnedre

Nyt boligområde i Smørumnedre Boligområde med 59 parcelhusgrunde til bæredygtigt byggeri med adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...

Læs mere

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning kr. Forbrug før Bevillinger

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune - første budgetopfølgning kr. Forbrug før Bevillinger 10 Teknik- og Miljøudvalget 115.534 132.107 45.480 36.345 61.845 61.845 249.964 002223 Søndergård - fælleshus 5.809 1.392 0 0 0 0 7.200 002227 Søndergård fælleshus - udearealer 269 181 0 0 0 0 450 002235

Læs mere

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,

Læs mere

DEBATOPLÆG. Ny lokalplan for Smørum Vest. Invitation til borgermøde om planlægningen. Tværvej. Kirkevangen. Kong Svends Vej

DEBATOPLÆG. Ny lokalplan for Smørum Vest. Invitation til borgermøde om planlægningen. Tværvej. Kirkevangen. Kong Svends Vej Tværvej DEBATOPLÆG Kong Svends Vej Kirkevangen Ny lokalplan for Smørum Vest Invitation til borgermøde om planlægningen 1 Kom til borgermøde I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget for byområdet

Læs mere

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Børn og Unge - Budgetforliget

Børn og Unge - Budgetforliget - Budgetforliget 2017-2020 Børn og Unge Alle tal i mio. kr. Formål - Driftsbevillinger Indsats B2017 B2018 B2019 B2020 Proces Flere investeringer i vores børn og unge Vi vil investere i børns og unges

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

SAMMENDRAG AF INVESTERINGSOVERSIGT i KR.

SAMMENDRAG AF INVESTERINGSOVERSIGT i KR. SAMMENDRAG AF ALLE Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 ØKONOMET D 28.678 6.593 904 422 ND -25.390-843 -904-422 TEKNK- OG MLJØET D 34.614 14.060 15.969 0 ND -4.146 0 0 0 PLANET D

Læs mere

Der arbejdes aktuelt på flere optimeringsprojekter på børn- og ungeområdet, hvor skoler og daginstitutioner

Der arbejdes aktuelt på flere optimeringsprojekter på børn- og ungeområdet, hvor skoler og daginstitutioner PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2018-2021 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Kommunale Ejendomme er en del af Teknik og Miljø i Herning kommune. Kommunale Ejendomme varetager vedligeholdelse

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Nye bevillinger vedr. budgetforliget

Nye bevillinger vedr. budgetforliget STATUS maj 2018 Nye bevillinger vedr. budgetforliget 2018-2021 Flere lærere pædager omkring vores børn unge Det største velfærdsløft skal komme vores børn unge til gode. Vi ved, at investeringer i de mindste

Læs mere

Kommissorium. Omlægning af boliger til ældre- og socialområdet. Udarbejdet af Katrine Madsen 12. december Hjvhjgyu. Multifunktionelle m2

Kommissorium. Omlægning af boliger til ældre- og socialområdet. Udarbejdet af Katrine Madsen 12. december Hjvhjgyu. Multifunktionelle m2 Kommissorium Omlægning af boliger til ældre- og socialområdet i Udarbejdet af Katrine Madsen 12. december 2017 Hjvhjgyu Multifunktionelle m2 Formål har anvisningsretten til en række almene plejeboliger,

Læs mere

Oversigt over P nummer i Egedal kommune (maj 2015) CvrNr ProdNr Antal BraKode Navn Adresse PostNrPostDistr Rådhusene 29188386 1003283851 541 841100

Oversigt over P nummer i Egedal kommune (maj 2015) CvrNr ProdNr Antal BraKode Navn Adresse PostNrPostDistr Rådhusene 29188386 1003283851 541 841100 Oversigt over P nummer i Egedal kommune (maj 2015) CvrNr ProdNr Antal BraKode Navn Adresse PostNrPostDistr Rådhusene 29188386 1003283851 541 841100 Egedal Rådhus Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb tidligere 2018 2019 2020 2021 alt U 45.113 64.004 56.005 49.659 49.659 11.987 276.427-14.800-42.364 0 0 0 0-57.164 Miljø- og Teknikudvalget U 7.010 35.750 14.323 3.388 3.388 11.987 75.846 Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

9. Skole- og uddannelsesudvalget

9. Skole- og uddannelsesudvalget 9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygning af folkeskoler... 3 Søndermarksskolen skoleudviklingsplan 2015... 5 Hobrovejens

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Bog 1

Indholdsfortegnelse Bog 1 Indholdsfortegnelse Bog 1 Forord 3 Borgmesterens indledning til budgettet. Det beskriver kort budgettets omdrejningspunkter Politisk organisation 5 Viser Byrådets medlemmer Egedal Kommunens administrative

Læs mere

Læringsfællesskaber og multifunktionel anvendelse af kvadratmeter. Egedal Kommune

Læringsfællesskaber og multifunktionel anvendelse af kvadratmeter. Egedal Kommune Læringsfællesskaber og multifunktionel anvendelse af kvadratmeter Egedal Kommune 15. august 2018 Indholdsfortegnelse 1 Analysens baggrund, indhold og formål... 2 1.1 De otte scenarier... 4 1.2 Økonomiske

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget

2. Børne- og skoleudvalget 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 1 Tirsdalens skole... 3 Søndermarkskolen... 4 Hornbæk skole... 5 Havndal skole... 6 Assentoft skole... 7 Blicherskolen...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Oplæg til Ejendomspolitik

Oplæg til Ejendomspolitik Oplæg til Ejendomspolitik Kommunale ejendomme Katalysator for mulighederne gennem intensiveret anvendelse August 2015 1 /12 Eksempler på kommunale Ejendomspolitik / Ejendomsstrategi Fælles er typisk samme

Læs mere

Business Case for overvejelser om et nyt svømme-/bade-/ vandkulturanlæg

Business Case for overvejelser om et nyt svømme-/bade-/ vandkulturanlæg Business Case for overvejelser om et nyt svømme-/bade-/ vandkulturanlæg 1. Formål og baggrund. Idrætsforeningerne i Egedal Kommune har udarbejdet visionsplaner for de enkelte idrætsanlæg. I Kommuneplanen

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Tema om effektivisering

Tema om effektivisering Tema om effektivisering Temadag for Byrådet den 19. juni 2017 Eksempler på effektivisering 2 Virtuel faglig sparring mellem SOSUhjælper og sygeplejerske 3 Intelligente senge i hjemmeplejen 4 Timer Traktormonteret

Læs mere

Nr. Udvalg Poltikområde Overskrift Resume Udgiftstype Center

Nr. Udvalg Poltikområde Overskrift Resume Udgiftstype Center Budgetønsker 2020 (2021-2023) undervisnings udvalget Nr. Udvalg Poltikområde Overskrift Resume Udgiftstype Center 1 4.178 BUU 410 Folkeskolen Genanskaffelse af skole-it - fra leasing til anlæg Skolerne

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Forslag om at sende beslutning om at udskyde effektueringen af, at Karensmindeskolen bliver overbygningsskole for eleverne i Øster Hornum i høring.

Forslag om at sende beslutning om at udskyde effektueringen af, at Karensmindeskolen bliver overbygningsskole for eleverne i Øster Hornum i høring. Fremtidig kapacitet på skoler i Støvring - efter høring Sagsnr: 82.18.00-A00-1-14 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsresume Sagen afgøres i: Byrådet Forslag om at sende beslutning om at udskyde effektueringen

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Dialogforum. 1.november 2017

Dialogforum. 1.november 2017 Dialogforum 1.november 2017 Barnets første 1000 dage Samarbejde om børns trivsel og udvikling Parterne ønsker med målrettede investeringer at styrke barnets trivsel, udvikling og læring i de første år.

Læs mere

Nedenfor ses en oversigt over de parter, der har kommenteret høringsmaterialet, samt hvilket bilag til indstillingen deres høringssvar kan findes i.

Nedenfor ses en oversigt over de parter, der har kommenteret høringsmaterialet, samt hvilket bilag til indstillingen deres høringssvar kan findes i. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Byggeri og Kontrakt NOTAT Bilag 4. Oversigt over høringssvar vedr. Boligplan På baggrund af Socialudvalgets foreløbige godkendelse af Planen for boliger

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015 Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt

Læs mere

Beløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning

Beløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning Center for Teknik og Miljø Anlæg Oktober skab 216 Afvigelser nuar - Oktober November - December Samlet afvigelse 216 i alt Korrigeret budget + forventning i Prisme Realiseret forbrug Afvigelse mellem realiseret

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg

Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser

Læs mere

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning

Læs mere

Budgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem:

Budgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: Budgetforlig 2020-2023 i Brøndby Kommune - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: A. Socialdemokratiet O. Dansk Folkeparti V. Venstre F. Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten

Læs mere

Anlægspolitikken. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Anlægspolitikken. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Anlægspolitikken 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommune skal være en kommune i fortsat udvikling, og hvor eksisterende kvaliteter fastholdes. Det forudsætter en robust økonomi,

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Nye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato:

Nye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato: Nye anlægsprojekter Udfyldt af: JR Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Dato: 29-05-2017 Prioritet Betegnelse (beløb er i ) Vedligeholdelse af kapitalapparat Implementering

Læs mere

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles. Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste

Læs mere

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter.

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter. Forslag til ny skolestruktur i Egedal Kommune. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har drøftet muligheden for at ændre i den lokale skolestruktur for kommunen, og man har derfor bedt Skoleudvalget og

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015 Masterplan for plejehjemsmodernisering Møde i forligskreds 24. august 2015 Dagsorden Baggrund (fra Sundheds- og Omsorgsudvalget juni 2015) Mulige alternative forslag til at nedbringe ventetiden på kort

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. maj 2013 Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt 1. Resume Den kommunale klubafdeling på Holmstrupgårdvej 32A

Læs mere

Greves fremtidige skolestruktur Temamøde i Byrådet 24. juni 2014

Greves fremtidige skolestruktur Temamøde i Byrådet 24. juni 2014 Greves fremtidige skolestruktur Temamøde i Byrådet 24. juni 2014 Temamøde i Byrådet den 24. juni 2014 Samle op på dialogmøder mellem skolebestyrelserne og Børne- og Ungeudvalget Drøfte tidsperspektiv for

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv 1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål o Konkretisering af de overordnede strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere