Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:"

Transkript

1 Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: BERNER_53709.pdf

2 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING BERNER TOPROOF SOLID DIFFUSIONSÅBENT UNDERTAG

3 Berner TopRoof Solid er et diffusionsåbent undertag (Z-værdi<3) for tegl og betontagsten samt skifer, stål og andre former for tagplader, hvor tagbeklædningen ikke i sig selv giver tilstrækkelig beskyttelse mod regn og fygesne. Indholdsfortegnelse 1 Snit i tagkonstruktion 2 Montage parallelt 3 Montage på tværs af spær Detaljeløsning 4 Tagfod med udhæng 5 Tagfod uden udhæng 6 Forsænket skotrende ved tagfod 7 Forsænket skotrende ved kip 8 Forsænket skotrende lige forløb 9 Kvist - afslutning af skotrende 10 Afslutning bund af kvist 11 Rørgennemføring 12 Muret gavl med udhæng 13 Muret gavl uden udhæng 14 Kip uventileret 15 Ventilationsstuds 16 Spring i tagfladen / brandkam 17 Skorsten, svineryg ovenfor og overgang øverste hjørne 18 Grat 19 Opstramning 20 Ovenlysvindue 21 Reparation Materialedata TopRoof Solid Materiale Laminat af spunbondet polypropylen, mikroporøs film og polypropylen Materialeegenskaber Trækstyrke på langs/tværs (N/50mm) 290/205 Brudforlængelse på langs/tværs (%) 80/89 Rivestyrke på langs/tværs (N) 109/102 Fleksibilitet ved lav temperatur ( C) -30 Vanddampdiffusionsmodstand (GPa s m²/kg) 0,2 Anvendelsesbegrænsninger Taghældning, mindste ( ) 12 Uegnet til flg. tagdækningsmaterialer: Ingen Interimsafdækning, maksimalt (mdr.) 3 2

4 Undertaget skal altid monteres efter forskrifterne. En forkert eller dårlig montering kan føre til store og dyre skader både på tagkonstruktionen og andre bygningsdele. 1. Snit (tagkonstruktion) Det anbefales at montere isolering min. 10 mm under overkant af spær, så der er plads til evt. senere ekspansion af isolering. Denne løsning vil bevirke, at der også kan ventileres i frostvejr. 3

5 Træet i tagkonstruktionen må ikke indeholde fugt, som overstiger 14%. Konstruktionen bør derfor beskyttes mod nedbør og kondens i hele byggeperioden. 2. Montage parallelt med spær Uanset hvilken oplægningsmetode der bruges, skal første bane altid monteres på tværs af spærene og føres min. 300 mm ned i den tværgående bane. Undertag fastgøres med 100 mm overlæg. Afstandslister fastgøres. 3. Montage på tværs af spær Ved montering på tværs etableres min. 150 mm overlæg. Fra 30 hældning skal øvrige overlæg være 150 mm, og fra 20 hældning skal der være 200 mm overlæg. Afstandslister tilpasses og fastgøres. Overlæg mellem bane 1 og 2 skal være min. 300 mm. 4

6 Der må forventes en stor mængde kondens på indvendig side af undertaget, såfremt dampspærre og primær tagdækning ikke er monteret. Tagfodsbrættet bestående af min. 18 mm krydsfiner skæres min. 30 mm målt vinkelret fra spærhovedet. Faldet på tagfodsbrættet skal min. være 1:10 svarende til 10 cm pr. mtr. Rendejern nedfræses i fodpladen, og bagefter monteres fodblikket. Undertaget fastgøres med butyltape til fodblikket. 4. Tagfod med udhæng Tilbehør: Butyltape artikelnr Tagfod uden udhæng Pladen skæres i smig, således at der ikke dannes en kant mellem det faste underlag og tagfodspladen. Den vandfaste plade må ikke have bagfald. Rendejern nedfræses i fodpladen. Fodblikket monteres, og undertaget fastgøres med butyltape til fodblikket. Tilbehør: Butyltape artikelnr

7 Berner TopRoof Solid undertag monteret parallelt med spær giver den optimale sikkerhed for tæthed især ved mindre taghældninger. Minimum taghældning = mm krydsfinerplade monteres nedsænket mellem spær. Skotrende i zink eller lignende fastgøres iht. producentens forskrifter til krydsfinerpladen. Undertag fastgøres min. 100 mm fra skotrendekant med dobbeltklæbende butyltape. Afstandslister smigskæres evt. parallelt med skotrende. Lægterne smigskæres og sømmes til afstandslister og skotrendelægte. I skotrende og tagfod afskæres undertaget. 6. Forsænket skotrende ved tagfod Tilbehør: Butyltape artikelnr Skotrende forsænket ved kip Kipplanken monteres i samarbejde med tagdækker således, at rygningssten står på tagsten. 6

8 Mellem undertaget og taglægterne monteres mm trykimprægnerede afstandslister, afhængig af valg af tagsten. Listerne fastgøres for hver 30 cm med 31/80 søm gennem sideoverlæg ned i spær. 18 mm krydsfinerplade monteres nedsænket mellem spær. Skotrende i zink eller lignende fastgøres iht. producentens foreskrifter til krydsfinerpladen. Undertag fastgøres min. 100 mm fra skotrendekant med dobbeltklæbende butyltape. Afstandslister smigskæres eventuelt parallelt med skotrende. Lægterne smigskæres og sømmes til afstandslister og skotrendelægte. I skotrende og tagfod afskæres undertaget. 8. Skotrende forsænket, lige forløb Tilbehør: Butyltape artikelnr Kvist, afslutning af skotrende Tagfod smigskæres i skotrende og føres ud på tagflade i en bredde af ca. 3 tagsten. Tagfodplade understøttes på fast plade monteret mellem spær og inddækkes med zink. Plade understøttes, så tagsten kan føres under plade. Undertag føres ud på tagfod og klæbes med dobbeltklæbende butyltape. Tilbehør: Butyltape artikelnr Blyerstatning: Berner taginddækning sort (48757) teglrød (48758) grå (48759) lysgrå/alu (61729) 7

9 I hovedreglen kræver alle tegltage undertag. Dog kan tegltage, med mere end 40 hældning, godt undvære undertag. I stedet skal de understryges som ekstra sikring mod indtrængende fugt. Tagfodplade smigskæres i skotrende og føres ud på tagflade i en bredde af ca. 3 tagsten. Tagfodpladen understøttes på fast plade monteret mellem spær, og fodblik monteres. Blyerstatning fastgøres til fodblik med dobbeltklæbende tape. Undertag fastgøres ud på tagfod og klæbes med dobbeltklæbende butyltape. 10. Kvist, afslutning bund af kvist 11. Rørgennemføring Tilbehør: Butyltape artikelnr Blyerstatning: Berner taginddækning sort (48757) - teglrød (48758) Ved gennemføring af mindre rør f.eks. udluftningshætte anbefales det at anvende udluftningskrave. Der kan også etableres en krydsfinerunderkonstruktion til at understøtte undertaget og til fastgørelse af isoleringsrør. Midt i rørgennemføringen skæres et krydssnit i undertaget. Underdelen af rørgennemføring føres ned gennem hullet, monteres og fastlåses. Øverste og nederste del skrues sammen, så undertaget sidder fast. Taghætte og kanalsystem kan efterfølgende monteres. 8

10 Et tag med en meget tæt tagdækning, som falstagsten, stiller ikke så store krav til undertaget som mere åbne tagdækninger som f.eks. vingetagsten. På lægteenderne monteres en afstandsliste. Undertaget strammes og fastgøres midlertidigt med hæfteklammer. Undertaget fastgøres endeligt ved montage af vindskeder. 12. Muret gavl med udhæng Tilbehør: Hæftehammer artikelnr Klammer artikelnr Muret gavl uden udhæng Muret gavl udføres i henhold til Murefagets byggeblad nr. 36. På lægteenderne monteres en afstandsliste. Undertaget strammes og fastgøres. 9

11 Tagrummet skal mindst ventileres med et ventilationsareal på 1/500 af det bebyggede areal. Ventilation af åbne tagrum sker bedst gennem åbninger ved tagfod og tagkip. Bærelægte til samling af undertag i kip monteres mellem spær. Undertaget føres over løsholten og fastholdes med overlæg på begge sider af kippen. Kipplanke fastgøres med vinkelbeslag. 14. Kip uventileret 15. Ventilationsstuds Det ønskede gennemføringshul markeres med tusch tæt på spær og udskæres. Tætningsringen klemmes sammen. Ventilationslåget monteres på ringen. 10

12 Et regelmæssigt tjek kan spare dig for mange ubehagelige overraskelser og reparationer. Der etableres et krydsfinerunderlag til undertaget, der nedsænkes mellem spær. Undertaget føres min. 150 mm op ad mur og klæbes med butyltape. 16. Spring i tagfladen/brandkam Tilbehør: Butyltape artikelnr Skorsten, svineryg ovenfor og overgang øvre hjørne 18 mm krydsfiner monteres nedsænket mellem spær. Pladen monteres mellem spær og skorsten, min. 500 mm over skorsten og 150 mm under skorsten. Undertag føres 150 mm op og fastgøres til skorsten med dobbeltklæbende butyltape. Hjørner fuges. Stor svineryg opbygges til fastholdelse af zink og blyerstatning iht. Blikkenslager-forbundets forskrifter. Tilbehør: Butyltape artikelnr Tag- og undertagsklæber artikelnr Blyerstatning: Berner taginddækning sort (48757) teglrød (48758) grå (48759) lysgrå/alu (61729) 11

13 Ved brug af undertagsstrammere får undertaget en nedadgående retning og eventuelt indkommende vand får frit løb til tagrenden. Undertag føres over grat med overlæg, så øvre bane når ud under begge afstandslister. Gratplanken tilpasses og fastholdes med gratens afstandslister, som er smigskåret på langs. Stikspærenes afstandslister stødes i smig til afstandslister langs gratplanken. Lægter stødes i smig til gratplanken og stiksømmes. 18. Grat 19. Undertagsstrammer Berner Undertagsstrammer monteres på lægter for at fastholde undertaget og modvirke eventuelle støjgener. Berner Undertagsstrammer øger undertagets levetid. Antallet af klodser tilpasses det enkelte byggeri. (Normalt 1 klods pr. m 2 undertag) Tilbehør: Undertagsstrammer artikelnr

14 Berner TopRoof Solid garanti gælder kun, hvis undertaget er monteret efter denne montageanvisning. Hvis undertaget ikke overholder sin primære funktion, at være vandtæt samt diffusionsåbent, træder garantien i kraft. Garantien gælder ikke hvis der anvendes tape eller fugemasser med indhold af opløsningsmidler, eller hvis der anvendes afstandlister med anden imprægnering end trykimprægnering. Undertag skæres op og fastgøres på lægter i henhold til Velux montagevejledning. 20. Ovenlysvindue, afvanding ovenfor A - Øvre hjørne B - Nedre hjørne 21. Reparation af undertag Små huller: Huller på max. Ø40 mm kan tætnes med Berner Reparationstape artikelnr Store huller: Større huller tætnes ved, at der klæbes et smigskåret stykke undertag oven på hullet. De to stykker undertag klæbes med Berner Tagog undertagsklæb artikelnr , og kanterne klæbes med Berner Reparationstape. Hvis reparationen skal udføres tæt på afstandslister gøres følgende: Afstandslister fjernes på begge sider af hullet. Reparationen laves som beskrevet ved store huller, og afstandslister monteres. Generelt skal følgende overholdes: Reparationer skal udføres ved temperatur på min. 5 C Alle overflader skal være rene og tørre. 13

15 Berner TopRoof Solid undertag skal altid monteres med den kulørte side op (hvid side indad). Alle monteringsprincipper er betinget af en tæt dampspærre. Vi anbefaler, at der anvendes Berner Dampspærrefolie. Garantiordning for Berner TopRoof Solid undertag - Undertag med genetableringsgaranti 1. Produktet som omfattes af garantien Garantien gælder for produktet Berner TopRoof Solid undertag, der er fremstillet indenfor EU og leveret til Berner A/S via dansk agentur. Nærværende garantidokument kan rekvireres hos Berner A/S. 2. Produktegenskaber dækket af garantien Garantien tilsikrer kunden, at Berner TopRoof Solid undertag er vandtæt og diffusionsåbent inden for de krav til god byggeskik, som gælder for almindelige tagkonstruktioner i dansk byggeri. Der henvises til brugs- og monteringsanvisningen for Berner TopRoof Solid undertag for nærmere informationer. 3. Garantiens gyldighedsperiode Garantien gælder i 5 år fra det tidspunkt, hvor Berner TopRoof Solid undertag er monteret i en tagkonstruktion, idet dog garantien altid udløber senest 6 år fra fakturadatoen på det købte Berner TopRoof Solid undertag. Garantiperioden forlænges i tilfælde af berettiget garantireklamation med et tidsrum svarende til reklamationssagens behandling (d.v.s. fra modtagelse af garantireklamationen til afslutningen af reklamationsbehandlingen). Udskiftning af Berner TopRoof Solid undertag i medfør af en garantireklamation indebærer, at der med virkning fra udskiftningstidspunktet gælder en ny garanti på det nye undertag på samme vilkår som for det udskiftede undertag. 4. Hvem kan påberåbe sig garantien? Garantien kan i garantiens gyldighedsperiode påberåbes af køber eller af den til enhver tid værende ejer af den bygning, i hvis tagkonstruktion Berner TopRoof Solid undertag er monteret. 5. Hvilke krav er dækket af garantien? Garantien dækker udskiftning af et eventuelt fejlbehæftet Berner TopRoof Solid undertag med et nyt og fejlfrit produkt i form af de med udskiftningen direkte forbundne udbedringsomkostninger til arbejde og materialer til demontage og genmontage af undertaget. Andre omkostninger end de nævnte omfattes ikke af garantien, men garantien indebærer ingen begrænsning af de rettigheder, som i øvrigt måtte tilkomme køberen eller ejendomsejeren efter dansk rets almindelige regler. 14

16 BERNER TOPROOF SOLID - undertag med genetableringsgaranti 6. Bortfald af garantidækningen Garantien dækker ikke, såfremt det konstateres: at Berner TopRoof Solid undertag ikke er monteret i overensstemmelse med Berner A/S s brugs- og monteringsanvisning, som medfølger Berner TopRoof Solid undertag ved købet, at de garanterede produktegenskaber ikke er tilstede eller er nedsatte som følge af ydre påvirkninger, som uden Berner A/S s skyld er påført Berner TopRoof Solid undertag efter købet, f.eks. mekaniske, termiske, kemiske påvirkninger, eller såfremt Berner TopRoof Solid undertaget i øvrigt har været udsat for forhold efter købet, som må antages at have indvirket negativt på de af garantien omfattede produktegenskaber. Garantien bortfalder dog ikke som følge af påvirkninger, der beror på almindeligt og sædvanligt forekommende vejrlig som følge af årstidernes skiften. 7. Garantiens geografiske dækning Garantien gælder for anvendelse af Berner TopRoof Solid undertag til sædvanligt byggeri i Danmark. 8. Påberåbelse af garantien og gennemførelse af udbedring Krav ifølge garantien skal rettes skriftligt til Berner A/S inden garantiperiodens udløb. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for købet af det af garantien omfattede produkt tillige med en beskrivelse af de fejl og mangler, som garantikravet vedrører. Ved modtagelse af garantikrav iværksætter Berner A/S efter eget valg en besigtigelse og undersøgelse af produktet på dets anvendelsessted, hvortil Berner A/S skal have fuld adgang til at indsamle bevismateriale. Den garantiberettigede må ikke uden skriftligt samtykke fra Berner A/S iværksætte udbedring eller reparation, medmindre der er tale om foranstaltninger, der alene tjener til at forebygge yderligere skadesudvikling. Udbedring af garantiskader sker, medmindre andet aftales, på foranledning af Berner A/S, som har ret til at vælge håndværkere til udførelse af udbedringsopgaven. 9. Lovvalg og værneting for garantien Enhver tvist om garantien skal afgøres efter dansk ret ved Berner A/S s værneting i Danmark. 15

17 BERNER TOPROOF SOLID UNDERTAG Berner TopRoof Solid undertag Artikelnr ,1*50 m Artikelnr ,5*50 m Tag- og undertagsklæber Artikelnr Dobbeltklæbende butyltape Artikelnr Undertagsstrammer Artikelnr mm kniv m/kliklås Artikelnr Knivblade 18 mm Artikelnr Hæftehammer Artikelnr Klammer 9 mm Artikelnr Klammer 6 mm Artikelnr Undertagstape Artikelnr Rygnings- og gratbånd Artikelnr sort Artikelnr teglrød Blyerstatning/taginddækning Artikelnr sort Artikelnr teglrød Artikelnr grå Artikelnr lysgrå/alu Berner A/S Stenholm Nørresundby T F info@berner.dk Berner A/S. Forbehold for trykfejl

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde PROTEX UNDERTAGE som lader huset ånde DIFFUSIONSTÆTTE UNDERTAGE Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Tagfod et føres til tagrende og klæbes på fodblik - 10 mm fra forkant af fodblik. Vandtæt

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

PROTEX Undertage. - som lader huset ånde

PROTEX Undertage. - som lader huset ånde PROTEX e - som lader huset ånde Diffusionstætte undertage Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Vandtæt Stor rivestyrke Kræver ingen specialværktøj Kan lægges på langs og på tværs Lang levetid

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking.

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking. Montagevejledning KOMPROMENT UNDERTAG KOMPROMENT type 200 MH KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt på fast underlag KOMPROMENT Viking type 400 MH H MK godkendt på fast underlag Viking type 280 MK

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde PROTEX e Tørre og tætte tage som lader huset ånde Principskitser, undertage Ventileret undertag Anvendes et diffusionstæt undertag, skal der projekteres med en ventilationsspalte på 70 mm. Dette for at

Læs mere

KONSTRUKTIONSDETALJER

KONSTRUKTIONSDETALJER KONSTRUKTIONSDETALJER RYGNING 19 x 50/75 Kip Liste og ventilationsbånd monteres efter snor og rygning med søm pr. max. 300 mm. Anden øverste række plader sømmes i opbuk, øvrige plader sømmes i forkant.

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM Sundt indeklima i et sundt hus Halotex sundt indeklima Mange danskere bor i (for) tætte huse... Bygges der for tætte huse i Danmark? det har længe været diskuteret. Svaret er

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk Cembrit Weather Safe Montagevejledning Indhold Produktinformation Tilbehør Undertagets opbygning Montering Detaljer Opbevaring og håndtering Garanti og salg 2 3 4 5 8 12 12 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7172 Oversigt over klagepunkter: 1. Utilstrækkelig tagrumsudluftning. 2. Fugtskjolder udvendig på facademur ved bryggers, bad og soveværelse. 3. Fugtaftegninger på lofter omkring

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 660 cm 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Januar 2012 1.640 DK. Dansk. Bølgeplader og skifer. Leverandørbrugsanvisning

Januar 2012 1.640 DK. Dansk. Bølgeplader og skifer. Leverandørbrugsanvisning Januar 2012 1.640 DK Dansk Bølgeplader og skifer Leverandørbrugsanvisning Produkter fra ivarsson Type Mål Vægt kg/stk ivarcem 700T 610 x 1168 9,9 1220 x 1168 19,9 1525 x 1168 24,9 ivarcem 600R 1220 x 1086

Læs mere

DAFA AirVent System Montagevejledning

DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA AirVent System Montagevejledning NOVEMBER 2015 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk.

Icosafe (fast undertag) * DUKO er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen. For nærmere information se duko.dk. ICOPAL Undertage Icopals undertagsprogram omfatter en række forskellige, fritspændende banevarer samt naturligvis den traditionelle og teknisk optimale løsning med Icopal tagpap på brædder eller krydsfiner.

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten

Produktbeskrivelse. RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Produktbeskrivelse RT 716, Xenon-grå engoberet TiefaSupra variabel falstagsten Version: 10. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød

Produktbeskrivelse. RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Produktbeskrivelse RT 825, Rød Højslev dyb falstagsten lille model Hillerød Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

Alle tiders tumleplads

Alle tiders tumleplads lle tiders tumleplads 10 Gør Det Selv 10/2001 Det -formede legehus har alt, hvad der skal til, når børnene leger. Det er spændende og en lille smule farligt alligevel er det en solid og billig konstruktion.

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl

Produktbeskrivelse. RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Produktbeskrivelse RT 804, Rød Højslev S-formet Vingetegl Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse af produkt samt

Læs mere

design tagrender DARNELL as

design tagrender DARNELL as design tagrender NYHED! Skjult ophæng Titanzink DARNELL as DARNELL design titanzink tagrende DARNELLs designbeskyttede titanzink tagrende er en smagfuld og elegant løsning, hvor der lægges stor vægt på

Læs mere

Hvem sætter kvaliteten?

Hvem sætter kvaliteten? Hvem sætter kvaliteten? Entreprenøren? Myndighederne? Bygherren/ Driftsherren? Rådgiverne? Lær af fejlene Hvad er: Geografisk beliggenhed Kystnære områder Åbne landskaber Hvad er: Geografisk beliggenhed

Læs mere

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Projektering og anvendelse Indhold Power Board - C plader Power Board - C montering Detaljer 5 Facader byggeeksempler 6 Power Board -C Plank 7 Power Board - C Plank

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning For Nibra og Nelskamp tagsten Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Protex Undertage... side 6-7 Fastlæggelse af tagfladens længde... side

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Year. Year. Januar 2019

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Year. Year. Januar 2019 DAFA AirVent System Montagevejledning DAFA Function and Product Warranty Year Function and Product Warranty30 DAFA 15 Year Januar 2019 Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering

Læs mere

SAG: Udskiftning af tag og renovering af facader BYGH.: Holstebro Kommune Ole Juul Thomassen ENTREPRENØR: TØMRERMESTER ERIK JENSEN ApS

SAG: Udskiftning af tag og renovering af facader BYGH.: Holstebro Kommune Ole Juul Thomassen ENTREPRENØR: TØMRERMESTER ERIK JENSEN ApS PROJEKT-BESKRIVELSE Lokalhistorisk Arkiv Vinderup Tag og facaderenovering Side 1 af 13 GENEREL ORIENTERING... 3 TAGRENOVERING... 4 LEVERING/OPSTILLING AF FACADESTILLADS... 4 NEDBRYDNING... 5 TAGKONSTRUKTION...

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 12028 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 31 maj 2012 kl. 09:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Halotén Montagevejledning Undertag.

Halotén Montagevejledning Undertag. Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 26.11.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag.

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Maj 2015. Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Flemming Christiansen Center for Trafik og Ejendomme Rådmandshaven 23 marts 2015. Notat. Notat fra bygningsgennemgang på plejecentret Bakkegården,

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Tilsynsrapport Sag: Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet Kunde: Ejerlejlighedsforeningen Belek Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Udgivet Dato: 02.11.2011 Underskrift:

Læs mere

KOMPROMENT betontagsten

KOMPROMENT betontagsten KOMPROMENT betontagsten 30 GARANTI Å R TEGLTAG BETONTAG NATURSKIFERTAG SOLCELLETAG TAGTILBEHØR UNDERTAG OVENLYSVINDUER KOMPROMENT betontagsten Dobbelt D sort KOMPROMENT betontagsten Dobbelt D KOMPROMENT

Læs mere

1. Montagevejdledninger til DS og DG-serien

1. Montagevejdledninger til DS og DG-serien 1. Montagevejdledninger til DS og DG-serien 1.1. Montage på mur DanSolar Montagevejledning (A = DS-serie, B = DG-serie) Vægmontering: 1A. Find det sted hvor solfangeren skal sidde og skru de 2 nederste

Læs mere

HardiePlank Brædder i fibercement

HardiePlank Brædder i fibercement HardiePlank Brædder i fibercement www.cembrit.dk Fremtidens træværk Det suveræne alternativ til træbrædder HardiePlank brædder ligner til forveksling træ, men er fremstillet af miljøvenligt fibercement

Læs mere

Roof Pro 280. Montagevejledning. 10 år. 30 år ROOF PRO 280

Roof Pro 280. Montagevejledning. 10 år. 30 år ROOF PRO 280 Montagevejledning 8 10 16 12 14 1 11 13 9 7 15 4 5 17 2 3 6 19 18 ROOF PRO 280 MH H TOTAL PRODUKT HIGH QUALITY FOR PROFESSIONAL CRAFTSMEN 10 år 30 år GARANTI GARANTI VÆLG DET RIGTIGE UNDERTAG Undertaget

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den byggesagkyndiges forklaring: 1. Mur under tag i begge gavle er ikke afsluttet, hvorfor dyr og fugle kan

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Produktbeskrivelse. RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format

Produktbeskrivelse. RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format Produktbeskrivelse RT 810, Blådæmpet Højslev Vingetegl, lille dansk format Version: 7. september 2018 Indledning: Nærværende beskrivelse er tænkt som vejledning for Rådgiver, i forbindelse med beskrivelse

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Historisk anvendelse

Historisk anvendelse Naturskifertage Historie Oprindelse Skifertyper og størrelser Traditionel tætning Rygningstyper Nedbrydning af skiferen Nedbrydning af inddækningerne Reparationsmuligheder Omlægning Nye skifertage Tagvinduer

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13019 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 23. april 2013 kl. 12.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Undertage. Postadresse: Mileparken 38 Postboks Herlev

Undertage. Postadresse: Mileparken 38 Postboks Herlev 4. august 2008 - side IV-1 Kundeservice Telefon direkte: 44 88 55 55 Telefax: 44 88 55 30 E-handel: www.byg-e.dk Telefonekspedition: Mandag til torsdag: Kl. 08.00-16.00 Fredag: Kl. 08.00-15.30 Postadresse:

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 12. april 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.20. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Højprofiler s. 2 Opbevaring og montage s. 3

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Tagpapbranchens Oplysningsråd. Ventilation i tag. Sag nr.: TOR347R-002. 30. juni 2006

Tagpapbranchens Oplysningsråd. Ventilation i tag. Sag nr.: TOR347R-002. 30. juni 2006 Tagpapbranchens Oplysningsråd Willemoesgade 32-36 Ventilation i tag Sag nr.: TOR347R-002 30. juni 2006 Dr. Neergaards Vej 15 Telefon: Telefax: Giro: Reg.nr.: CVR: e-mail: Hjemmeside: DK-2970 Hørsholm (+45)

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus Undervisningsministeriet. Maj 2012. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med faglærer John Rosenmeyer

Læs mere

UNDERTAG. Montagevejledning KOMPROMENT BEDST BEDRE EKSTRE BRILLIA. Viking 800 Viking type 800. Viking 400 M H. Viking 280. Viking 200 MH M H MK

UNDERTAG. Montagevejledning KOMPROMENT BEDST BEDRE EKSTRE BRILLIA. Viking 800 Viking type 800. Viking 400 M H. Viking 280. Viking 200 MH M H MK Montagevejledning KOMPROMENT UNDERTAG NT BRILLIA BEDST Viking 280 BEDRE Viking 200 MH M H MK GODKENDT Trædesikert underlag Viking 400 M H MK GODKENDT Trædesikert underlag Varmereflekterende M EKSTRE Viking

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan

Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan - 1 - Vi byder dig velkommen i prislisten Alle priser er i d.kr. ekskl. moms, og levering sker fragt frit til din adresse ved køb over d.kr. 10.000. Her i prislisten finder

Læs mere