Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser"

Transkript

1 Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt. De oprindeligt fremsendte anlægsudvidelsestemaer for kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt (godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 14. august 2017) havde alle en anlægsudgift på over 10 mio. kr. Administrationen har derfor udarbejdet tre nye forslag til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt. Sekretariat og dagtilbud November /7506 Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet (godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017) skal der frem mod 2021 etableres ca års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt for at imødekomme pladsgarantien. Under forudsætning af at der i de første to forslag findes finansiering til bygningsmæssig opgradering af én eller flere pavilloner ud over dispensationen, som udløber ved udgangen af 2022, imødekommer alle tre forslag dette behov. Der er taget afsæt i de oprindeligt fremsendte anlægsudvidelsestemaer og pavillonerne ved Vesterlunden Kernehuset og Sundet Solsikken, som i efteråret 2017 blev etableret med samlet års pladser for at imødekomme pladsgarantien (endelig godkendt af Byrådet den 27. juni 2017). De to pavilloner er midlertidige, og har dispensation fra byggemyndighed til at kunne anvendes frem til I alle tre forslag anvendes kvalitetsniveau B ved tilbygninger, det vil sige færre kvadratmeter pr. barn end det politisk besluttede niveau. I forslag A og B anvendes én eller flere pavilloner ud over dispensationsperioden. En permanentgørelse kræver en bygningsmæssig opgradering og en fornyet dispensation. En anlægsudgift til en evt. kommende permanentgørelse er ikke indregnet i forslag A og B. Side 1 af 9

2 A. Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B, forlængelse af pavillon ved Vesterlunden Kernehuset samt ny midlertidig pavillon I Svendborg by foreslås det, at der bygges til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave med anvendelse af kvalitetsniveau B, således at børnehuset udvides med års pladser. Ved etablering af års pladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave imødekommes flere af de vedtagne principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, herunder principperne om, at prognosebehovet afgør hvor der udbygges, børnehusene gøres større, der bygges til eksisterende børnehuse og der etableres integrerede børnehuse. Vesterlunden Kernehuset etableret en midlertidig pavillon med års pladser. Ved etablering af pavillonen blev det forudsat, at pladserne overgår til en permanent løsning i løbet af Det foreslås, at man udskyder en permanent løsning af de års pladser, hvis dispensation forventes at udløbe i løbet af Et børnehus med to bygninger er dog mindre hensigtsmæssigt i forhold til børnehusets sammenhængskraft samt arbejdet med børnenes overgang fra vuggestue til børnehave. I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at der bygges til Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B, således at børnehuset udvides med års pladser. Ved etablering af års pladser i Sundet Solsikken imødekommes flere af de vedtagne principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, herunder at prognosebehovet afgør hvor der udbygges, børnehusene gøres større, der bygges til eksisterende børnehuse og der etableres integrerede børnehuse. Sundet Solsikken etableret en midlertidig pavillon med års pladser. Den permanente tilbygning til Sundet Solsikken forventes at kunne modtage 0-2- årige fra medio 2019, hvorefter pavillonen sælges eller anvendes til andre formål. Et evt. provenu ved et salg er ikke indregnet. Administrationen følger udbud og efterspørgsel efter 0-2 års pladser i hele Svendborg Kommune tæt. Behovet for en yderligere pavillon i Svendborg by inden Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave kan modtage 0-2-årige følges, og Udvalget for Børn og Unge vil blive orienteret, når behovet opstår. Forslag A medfører en kapacitetsudvidelse på års pladser i Svendborg by og års pladser i Tåsingeskolens distrikt, samlet års pladser. Under forudsætning af, at der findes finansiering til bygningsmæssig opgradering af de års pladser i pavillon ved Vesterlunden Kernehuset Side 2 af 9

3 senest fra 2022, forventes forslaget at kunne dække det behov for kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt, som er forudsat i Børnetalsprognose og kapacitet Forslag A. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser Anlægsøkonomi: Anlægsøkonomi 0-2 års pladser total Heraf som midlertidig løsning Rantzausminde Børnehave Vesterlunden Kernehuset Fortsat midlertidig brug Sundet solsikken Ny midlertidig pavillon I alt Note: Midlertidig pavillon i Svendborg by sælges eller anvendes til andre formål, når Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave er klar til at modtage 0-2-årige, hvorfor antallet af 0-2 års pladser er angivet til 0. Det er muligt at holde sig indenfor den afsatte anlægsramme på 10 mio. kr. Løsningen fordrer dog, at man udskyder en permanent løsning af de års pladser i pavillon ved Vesterlunden Kernehuset, hvis dispensation forventes at udløbe i løbet af En permanent løsning kunne være en bygningsmæssig opgradering af pavillon ved Vesterlunden Kernehuset, som er skønnet til 1,64 mio. kr. eller en tilbygning til Vesterlunden Kernehuset eller et andet børnehus. Dette kan dog ikke på nuværende tidspunkt holdes indenfor den afsatte anlægsramme. Der søges en samlet anlægsbevilling på 10 mio. kr., hvor rådighedsbeløbene omfordeles med 8 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i Det indstilles til godkendelse at de 8 mio. kr. afsat i 2018 meddeles og frigives. Den nye midlertidige pavillon og pavillon ved Sundet Solsikken forudsættes afhændet ved udgangen af 2019, hvorved der frigives to pavilloner til eventuel salg. Et eventuelt salgsprovenu er ikke indregnet i nærværende økonomi. Forslag A: Driftsøkonomi: Børnetalsafhængige udgifter Bygningsmæssige driftsudgifter Forældrebetaling Afledt tilskud til private Samlet drift Side 3 af 9

4 Driftsramme I alt Note: - = mindreforbrug, + = merforbrug. I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der indarbejdet en driftsramme på kr. fra 2018 og frem til at imødegå de øgede driftsudgifter forbundet med kapacitetstilpasningen. Der er i de bygningsmæssige driftsudgifter indarbejdet driftsudgifter til tilbygningerne fra 2019 og frem. Der er herudover indarbejdet driftsudgifter til den midlertidige pavillon og pavillonen ved Sundet Solsikken til og med 2019 og til pavillonen ved Vesterlunden Kernehuset til og med Side 4 af 9

5 B. Ombygning af Kastanjen i tilknytning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave med anvendelse af kvalitetsniveau A, tilbygning til Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B, forlængelse af pavillon ved Vesterlunden Kernehuset samt ny midlertidig pavillon I Svendborg by foreslås det, at Kastanjen ombygges i tilknytning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave med anvendelse af kvalitetsniveau A, således at den kommer til at rumme års pladser. Anvendelse af kvalitetsniveau B frem for A vil kun medføre få ekstra 0-2 års pladser på grund af bygningens størrelse. Ved etablering af års pladser i tilknytning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave imødekommes flere af de vedtagne principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, herunder at prognosebehovet afgør hvor der udbygges, børnehusene gøres større, og der etableres integrerede børnehuse. Et børnehus med to bygninger er dog mindre hensigtsmæssigt i forhold til børnehusets sammenhængskraft samt arbejdet med børnenes overgang fra vuggestue til børnehave. Vesterlunden Kernehuset etableret en midlertidig pavillon med års pladser. Ved etablering af pavillonen blev det forudsat, at pladserne overgår til en permanent løsning i løbet af Det foreslås, at man udskyder en permanent løsning af de års pladser, hvis dispensation forventes at udløbe i løbet af Et børnehus med to bygninger er dog mindre hensigtsmæssigt i forhold til børnehusets sammenhængskraft samt arbejdet med børnenes overgang fra vuggestue til børnehave. I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at der bygges til Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B frem for A, således at børnehuset udvides med års pladser. Ved etablering af års pladser i Sundet Solsikken imødekommes flere af de vedtagne principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, herunder at prognosebehovet afgør hvor der udbygges, børnehusene gøres større, der bygges til eksisterende børnehuse og der etableres integrerede børnehuse. Sundet Solsikken etableret en pavillon med års pladser (godkendt af Byrådet den 27. juni 2017). En permanent tilbygning til Sundet Solsikken forventes at kunne modtage 0-2-årige medio 2019, hvorefter pavillonen sælges eller anvendes til andre formål. Administrationen følger udbud og efterspørgsel efter 0-2 års pladser i hele Svendborg Kommune tæt. Behovet for en yderligere pavillon i Svendborg by følges, og Udvalget for Børn og Unge vil blive orienteret, når behovet opstår. Forslaget forudsætter, at der efterfølgende findes en permanent løsning på de Side 5 af 9

6 nye års pladser, som skal placeres i den midlertidige pavillon. Et børnehus med to bygninger er mindre hensigtsmæssigt i forhold til børnehusets sammenhængskraft samt arbejdet med børnenes overgang fra vuggestue til børnehave. Forslag B medfører en kapacitetsudvidelse på års pladser i Svendborg by og års pladser i Tåsingeskolens distrikt, samlet års pladser. Under forudsætning af, at der efterfølgende findes finansiering en permanent løsning for de i alt 28 plader i to midlertidige pavilloner, forventes forslaget at kunne dække behovet for kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt, som forudsat i Børnetalsprognose og kapacitet Forslag B. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser Anlægsøkonomi: Anlægsøkonomi 0-2 års pladser total Heraf som midlertidig løsning Kastanjen Vesterlunden Kernehuset Fortsat midlertidig brug Sundet solsikken Midlertidig pavillonløsning I alt Løsningen fordrer dog, at man udskyder en permanent løsning af de års pladser i midlertidig pavillon ved Vesterlunden Kernehuset, hvis dispensation forventes at udløbe i løbet af 2022, og udskyder en permanent løsning af de nye års pladser, som skal placeres i den nye midlertidige pavillon. Det er muligt at holde sig indenfor den afsatte anlægsramme på 10 mio. kr., også ved anvendelse af kvalitetsniveau A i tilbygning til Sundet Solsikken. Administrationen anbefaler dog, at niveau B anvendes, og at differencen på 1,77 mio. afsættes til at medfinansiere en permanent løsning af de manglende års pladser i 2022, således at den samlede anlægsramme stadig udgør 10 mio. kr. En permanent løsning kunne være en bygningsmæssig opgradering af pavillon ved Vesterlunden Kernehuset, som er beregnet til 1,64 mio. kr. og den midlertidige pavillon forventes at udgøre det samme, eller en tilbygning til Vesterlunden Kernehuset eller et andet børnehus, men dette kan ikke holdes indenfor den afsatte anlægsramme. Side 6 af 9

7 Der søges således en samlet anlægsbevilling på 10 mio. kr., hvor rådighedsbeløbene omfordeles med 8 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i Det indstilles til godkendelse at de 8 mio. kr. afsat i 2018 meddeles og frigives. Kastanjen har været planlagt afhændet, og den manglende salgsprovenu er indarbejde i anlægsøkonomien for Kastanjen. Pavillonen ved Sundet Solsikken forudsættes afhændet ved udgangen af 2019, hvorved der frigives en pavillon til eventuel salg. Et eventuelt salgsprovenu er ikke indregnet i nærværende økonomi. Forslag B: Driftsøkonomi: Børnetalsafhængige udgifter Bygningsmæssige driftsudgifter Forældrebetaling Afledt tilskud til private Samlet drift Driftsramme I alt Note: - = mindreforbrug, + = merforbrug. I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der indarbejdet en driftsramme på kr. fra 2018 og frem til at imødegå de øgede driftsudgifter forbundet med kapacitetstilpasningen. Dette forslag vil udfordre driftsrammen, men søges afholdt indenfor denne ramme. Der er i de bygningsmæssige driftsudgifter indarbejdet driftsudgifter til ombygningen og tilbygningen fra 2019 og frem. Der er herudover indarbejdet driftsudgifter til pavillonen ved Sundet Solsikken til og med 2019 og driftsudgifter til midlertidig pavillon og pavillonen ved Vesterlunden Kernehuset til og med Side 7 af 9

8 Forslag C. Ombygning af Hjortøhus, tilbygning til Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B samt ny midlertidig pavillon I Svendborg by foreslås det, at Hjortøhus ombygges til et børnehus med års pladser. Ved etablering af års pladser i Hjortøhus brydes flere af de vedtagne principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, herunder principperne om at prognosebehovet afgør hvor der udbygges, børnehusene gøres større, der bygges til eksisterende børnehuse og der etableres integrerede børnehuse. I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at der bygges til Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B, således at børnehuset udvides med års pladser. Ved etablering af års i Sundet Solsikken imødekommes flere af de vedtagne principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, herunder prognosebehovet afgør hvor der udbygges, børnehusene gøres større, der bygges til eksisterende børnehuse og der etableres integrerede børnehuse. Vesterlunden Kernehuset i Svendborg by og Sundet Solsikken i Tåsingeskolens distrikt etableret to midlertidige pavilloner med hver års pladser (godkendt af Byrådet den 27. juni 2017). Hjortøhus og en permanent tilbygning til Sundet Solsikken forventes at kunne modtage 0-2-årige medio 2019, hvorefter pavillonenerne sælges eller anvendes til andre formål. Et evt. provenu ved et salg er ikke indregnet. Administrationen følger udbud og efterspørgsel efter 0-2 års pladser i hele Svendborg Kommune tæt. Behovet for en yderligere pavillonløsning i Svendborg by inden Hjortøhus kan modtage 0-2-årige følges, og Udvalget for Børn og Unge vil blive orienteret, når behovet opstår. Forslag C medfører en kapacitetsudvidelse på års pladser i Svendborg by og års pladser i Tåsingeskolens distrikt, samlet års pladser. Forslaget forventes at kunne dække behovet for kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser i Svendborg by og Tåsingeskolens distrikt, som forudsat i Børnetalsprognose og kapacitet Forslag C. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser Anlægsøkonomi: Anlægsøkonomi 0-2 års pladser total Heraf som midlertidig løsning Hjortøhus Sundet solsikken Side 8 af 9

9 Midlertidig pavillon I alt Note: En ny midlertidig pavillon i Svendborg by sælges eller anvendes til andre formål, når Hjortøhus er klar til at modtage 0-2-årige, hvorfor antallet af 0-2 års pladser er angivet til 0. Det er muligt at holde sig indenfor den afsatte anlægsramme på 10 mio. kr. Der søges derfor en samlet anlægsbevilling på 10 mio. kr., hvor rådighedsbeløbene omfordeles med 8 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i Det indstilles til godkendelse at de 8 mio. kr. afsat i 2018 meddeles og frigives. Den nye midlertidige pavillon, pavillon ved Sundet Solsikken og pavillon ved Vesterlunden Kernehuset forudsættes afhændet ved udgangen af 2019, hvorved der kan frigives tre pavilloner til eventuelt salg. Et eventuelt salgsprovenu er ikke indregnet i nærværende økonomi. Ved valg af dette forslag er det ikke muligt at realisere en tidligere indarbejdet salgsindtægt vedrørende Hjortøhus på ca. 2,5 mio. kr. Forslag C. Driftsøkonomi: Børnetalsafhængige udgifter Bygningsmæssige driftsudgifter Forældrebetaling Afledt tilskud til private Samlet drift Driftsramme I alt Note: - = mindreforbrug, + = merforbrug. I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der indarbejdet en driftsramme på kr. fra 2018 og frem, til at imødegå de øgede driftsudgifter forbundet med kapacitetstilpasningen. Dette forslag vil udfordre driftsrammen, men søges afholdt indenfor denne ramme. Der er i de bygningsmæssige driftsudgifter indarbejdet driftsudgifter til ombygningen og tilbygningen fra 2019 og frem. Der er herudover indarbejdet driftsudgifter til pavillonen ved Vesterlunden Kernehuset, pavillonen ved Sundet Solsikken og den midlertidige pavillon til og med Side 9 af 9

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3

Læs mere

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien.

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien. Dagtilbudsområde: 4-Kløveren x 3.000 2.500 Gudme Børnehave x 855 1.912 12.752 0 Nyt dagtilbud/humlebien x 4.160 21.071 7.272 medfinansiering x -10.000-16.100 0 I alt -1.985 9.383 20.024 0 + = udgift, -

Læs mere

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet: SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering

ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering 18/21661 Beslutningstema Fremlæggelse af analyse af mulighed for etablering af forårssfo og beslutning om etablering af forårssfo som det pædagogiske

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2017-2021 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi og Udbud, april 2017. Acadre nr. 17/7506 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...4 2.1 Befolkningsprognosen...4

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017

BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017 BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017 Lovliggørelse af lokaler til SFO Lokalerne i den tidligere Færdselsskole på Risingskolen har fået dispensation fra Byggemyndigheden til at kunne anvendes

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 15/ Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 15/ Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15/9 2009. Anlægsbevilling på 3 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Børnehaven Mirabellen, Århus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSCENTER NOTAT Emne: Helhedsplan for dagpasning - budget 2012-15 Til: Byrådet Dato: 22. august 2011 Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 1. Opsummering og anbefaling

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 17. maj 2011 Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. Aarhus Kommune Sociale Forhold

Læs mere

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 Bilag 1. Baggrundsnotat. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 NOTATARK Hvidovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen 1. Baggrund Folketinget vedtog den 25. november

Læs mere

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug pr. 30.6.2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf

Læs mere

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 303266 Brevid. 2775965 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 17. april 2018 På baggrund af den seneste

Læs mere

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Bünyamin Simsek, Nils Petersen BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Læs mere

Teknik- og Ejendomsudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget 1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer

Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 30. oktober 2017 Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer Denne indstilling indeholder et forslag om at flytte Stensagerskolen til Ellekærskolens

Læs mere

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail:

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr.

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr. NOTAT RÅDHUSET Dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Nord/Midt Dette notat vedrører sammenhængen mellem kapacitet til børnepasning og det forventede behov i distrikt Nord/Midt i de kommende år. Det forventede

Læs mere

Budget 2018 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge

Budget 2018 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge Oversigt over temaer Læring for alle - det starter i dagtilbud 5.000 5.000 5.000 5.000 Puljen til mere pædagogisk personale 2.300 2.300 2.300 2.300 Unge og rusmidler 75 295 295 295 Akuthus for 0-12årige

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025

Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 Dato 08-02-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-1-18 Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 I dette bilag præsenteres demografiudviklingen for de 0 6 årige fra 2018 og frem til 2025.

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Notat Strategi for boliger til flygtninge

Notat Strategi for boliger til flygtninge INDLEDNING Kvoten for modtagelse af flygtninge er for Egedal Kommune sat op i januar 2015. Egedal Kommune skulle have modtaget 51 flygtninge i 2015. Kvoten blev ændret til 134 flygtninge og her ud over

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016: Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 226,5

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 21-12-2015 Økonomiudvalget - 21-12-2015 21.12.2015 kl. 17:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene

Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene Svendborg d. 4. juni 2010 Oplæg til udmøntning af eventuelle besparelsesforslag indenfor dagtilbudsområdet, der indgår i budgetbehandlingen for 2011 og overslagsårene I forbindelse med at der er fremsat

Læs mere

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer:

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer: Vedrørende: Mulighed for at tilbyde pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnavn: Pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnummer: 28.06.00-A26-1-14 Skrevet af: Anne Louise Nielsen E-mail: anne.louise.nielsen@randers.dk

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 6,85 mio. kr. til ombygning af en fløj på tidligere Frydenlundskolen til dagtilbudsafdeling. 1.

Indstilling. Anlægsbevilling på 6,85 mio. kr. til ombygning af en fløj på tidligere Frydenlundskolen til dagtilbudsafdeling. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. september 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 6,85 mio. kr. til ombygning af en fløj på tidligere

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper,

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper, Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. december 2017 og finansiering af overgangsløsning 1. Resume Indstillingen indeholder forslag til projektering af en ny skole i Nye,

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 31. maj 2011 Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. Aarhus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

Med indstillingen skabes nye forbedrede rammer for børn og unge i og omkring Rundhøjskolen.

Med indstillingen skabes nye forbedrede rammer for børn og unge i og omkring Rundhøjskolen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. februar 2016 Anlægsbevilling til RULL-projekt på Rundhøjskolen Med indstillingen skabes nye forbedrede rammer for børn og unge i og

Læs mere

Allerød Kommune. Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Sekretariat

Allerød Kommune. Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Sekretariat Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet Notat Som følge af den i sagsfremstillingen beskrevne situation skal kapaciteten udvides yderligere i de kommende måneder for at pasningsgarantien

Læs mere

Herning Kommune Børne og familieudvalget Børnehuset Molevitten Maj 2019

Herning Kommune Børne og familieudvalget Børnehuset Molevitten Maj 2019 Herning Kommune Børne og familieudvalget Børnehuset Molevitten Maj 2019 Ansøgning om oprettelse af flere vuggestuepladser i Molevitten Vi udnytter forandringer til at skabe fornyelse og udvikling! I Herning

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning JN Projektnavn: Anlægspulje under BFU Funktion: 03.22.01 X Nyt forslag har tidligere haft afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 2,6 mio. kr. frem til 2020. Ved etablering af centralt ejendomscentret

Læs mere

Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune

Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune 1 Indhold Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune...3 Baggrund...3 Styringsprincipper

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

1.000 kr Drift Anlæg Finansiering I alt

1.000 kr Drift Anlæg Finansiering I alt Oversigt over temaer Læring for alle - det starter i dagtilbud 5.000 5.000 5.000 5.000 Puljen til mere pædagogisk personale 2.300 2.300 2.300 2.300 Unge og rusmidler 75 295 295 295 Akuthus for 0-12årige

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Sagsnr P Cpr. Nr. + Dato Navn Sagsbehandler Johnni Helt

Sagsnr P Cpr. Nr. + Dato Navn Sagsbehandler Johnni Helt Sagsnr. 28.03.00-P00-1-17 Cpr. Nr. + Dato 2-5-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Helt Notat om kapacitetsudfordring for dagtilbud frem mod 2022 og 2026 1. Indledning. Udgangspunkt for udarbejdelse af dette

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT DAGTILBUD MAJ 2019

KVARTALSRAPPORT DAGTILBUD MAJ 2019 KVARTALSRAPPORT DAGTILBUD MAJ 19 Center for Børn og Læring, Maj 19 Indhold Formål og konklusion... 2 Oversigt over dagtilbudsdistrikter i Herning Kommune... 3 Definitionsafklaring... 4 Udvikling af antal

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

ForårsSFO Beskrivelser af de fysiske rammer

ForårsSFO Beskrivelser af de fysiske rammer ForårsSFO Beskrivelser af de fysiske rammer Formelle krav til lokaler Der stilles samme krav til SFO-lokaler, som til forårssfo-lokaler. Krav til undervisningslokalerne adskiller sig fra de to ovenstående

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Bilag 3. Skole-modellen. Distriktsoversigt kommunale og selvejende institutioner

Bilag 3. Skole-modellen. Distriktsoversigt kommunale og selvejende institutioner Bilag 3 Skole-modellen Organisering: Ringsted Dagpleje 2 ehaver 15 0-6 års institutioner 1 specialinstitution Placering: Dagpleje placeres i hele Ringsted Institutionerne placeres i midtbyen, i bynære

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg Dagsorden Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 11. juni 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: ASV, Tordenskjoldsgade Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Børne- og Skoleudvalgets budgetopfølgning pr.

Læs mere

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. juni 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 18:30-20:00 Carsten Møller Nielsen (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil Nielsen

Læs mere

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger 22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over

Læs mere

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3140509 NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 23. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere