Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020"

Transkript

1 Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Endnu flere skal overleve kræft Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Nye lægemidler og behandlingsmetoder Højere kvalitet i sundhedsvæsenet

2 regeringen afsætter 1,9 mia. kr. i 2016 og 15 mia. kr. fra 2016 til 2020 I Danmark skal vi fortsat have et sundhedsvæsen i topklasse med lige adgang for alle. Regeringen har målrettet udviklet og forbedret vores fælles sygehuse. Flere overlever kræft, psykiatrien er løftet mærkbart, de medicinske patienter og kronisk syge er i fokus. Men vi skal insistere på at gøre det endnu bedre. Vi skal kunne tage hånd om stadig flere ældre i vores samfund. Allerede i 2020 vil der være knap flere ældre over 70 år. Det betyder et pres for øgede udgifter, hvis vi skal fastholde og udvikle den behandling, som vi tilbyder patienterne i det danske sundhedsvæsen. Samtidig er der områder, hvor vi fortsat er bagefter andre lande. Det skal vi have indhentet. Og vi skal have penge til fortsat at kunne tilbyde borgerne de nye behandlingsformer og den nye medicin, som de medicinske fremskridt muliggør. Det er forbedringer, som danskerne med rette kan forvente i et velfærdssamfund. Regeringen fremlagde i efteråret 2014 vores flerårige sundhedsstrategi, der har lagt sporene for udviklingen af sundhedsvæsenet de kommende år. Nu er tiden inde til det næste skridt. Regeringen vil prioritere yderligere 15 mia. kr. fra 2016 til 2020 til bedre sundhed og ældre. Det betyder konkret, at sundhedsvæsenet allerede fra 2016 vil opleve et løft på 1,9 mia. kr. Det er et løft, der fra årsskiftet kan sikre bedre behandling til endnu flere, og håndtere det stigende udgiftspres som følge af befolkningsudviklingen. Regeringen har på forhånd sikret finansiering og afsat pengene. Det er ansvarligt. Konkret vil regeringen i 2016 og årene frem til 2020 prioritere: 1. Endnu flere skal overleve kræft Kræftbehandlingen i Danmark skal kunne måle sig med de bedste lande i verden. Der skal være langt flere kræftpatienter, der overlever deres sygdom. Regeringen har med sundhedsstrategien allerede gennemført markante løft på kræftområdet, der skal bidrage til at indfri regeringens målsætning om, at tre ud af fire kræftpatienter i 2025 skal være i live fem år efter diagnosen er stillet. 1

3 Regeringen vil fra 2016 og frem tage nye skridt for at nå målet, bl.a.: Flere midler til ny kræftmedicin. Øget sygehuskapacitet til behandling af kræft. Behandlingsansvarlig læge for de mest syge patienter. 2. Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Befolkningsudviklingen betyder, at der kommer flere ældre over de kommende år. De ældre har en berettiget forventning om, at sundhedsvæsenet leverer en behandling af høj kvalitet og på rette tidspunkt, så rammerne for et langt og aktivt liv sikres. Samtidig har mere end hver sjette borger en eller flere kroniske sygdomme. Disse indlægges eller har kontakt med sygehuset alt for ofte i sammenligning med andre lande. Med finansloven 2015 har regeringen forbedret indsatsen for de ældre medicinske patienter og borgere med kroniske sygdomme med bl.a. øget kapacitet og markant styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats. Regeringen vil fra 2016 og frem tage nye skridt for at sikre bedre pleje og behandling til det voksende antal ældre og borgere med kroniske sygdomme, bl.a.: Nye midler til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger. Styrket regionalt/kommunalt samarbejde. Styrket borgernær praksissektor. Målrettet forebyggelsesindsats og sundhedstjek. 3. Nye lægemidler og behandlingsmetoder Forskning og innovation er en grundsten i et moderne sundhedsvæsen. Der udvikles løbende nye lægemidler og behandlingsmetoder. De fremskridt skal de danske sygehuse naturligvis kunne benytte, fordi det kan øge overlevelsen og styrke livskvaliteten for patienterne. Derfor er der brug for løbende finansiering af nye lægemidler og behandlingsmetoder. 4. Højere kvalitet i sundhedsvæsenet Nytænkning skal sætte patientens behov i centrum og motivere sundhedspersonalet til vedvarende at skabe forbedringer til gavn for patienten og for samfundet generelt. Det stiller krav om en sammenhængende indsats, hvor der med ændringer i styringen, finansieringen, kvalitetsarbejdet, databrugen og organiseringen sættes fokus på at levere bedre kvalitet og værdi for patienten for de samlede ressourcer. Det er afgørende, at der er opbakning og ejerskab til det fælles mål fra alle aktører i sundhedsvæsenet. 2

4 Regeringens fire prioriteringer adresserer den rimelige forventning, at et moderne sundhedsvæsen skal levere behandling i verdensklasse til danske borgere. Samtidig er planen udtryk for en realistisk og ansvarlig tilgang til en befolkningsudvikling, der over de kommende år medfører flere ældre. Regeringen vil investere i sundhed med 1,9 mia. kr. allerede i 2016 og samlet 15 mia. kr. frem mod Regeringens politiske prioritering er ikke mulig, hvis det økonomiske råderum anvendes på skattelettelser, og den offentlige sektor derfor skal levere nulvækst. 3

5 prioritering af 15 mia. kr. til sundhed og ældre frem mod 2020 Med den flerårige sundhedsstrategi Jo før jo bedre, som regeringen fremlagde efteråret 2014, er sporene lagt for udviklingen af sundhedsvæsenet de kommende år. Det betyder en målrettet indsats for at løfte kvaliteten, ikke mindst målrettet de kræftsyge og patienter med kronisk sygdom. Samtidig udvikles en patientnær og samlet primær sundhedssektor, hvor en styrket almen praksissektor er omdrejningspunktet. Regeringen understøtter ambitionerne med en økonomisk prioritering, der sikrer økonomi til udviklingen af dansk sundhedsvæsen i de kommende år. Vi ved, at befolkningsudviklingen i de kommende år vil betyde øgede udgifter. Derfor sætter regeringen penge af til det på forhånd. Det er ansvarligt. I de kommende år bliver flere og flere danskere ældre. Frem mod 2020 vil omtrent flere danskere være over 70 år, jf. figur 1. Det betyder, at der vil være et pres for øgede udgifter til øget aktivitet, hvis vi skal fastholde og udvikle den behandling, vi tilbyder patienterne i det danske sundhedsvæsen. Vi skal forbedre vores sundhedsindsats, så kvaliteten bliver i verdensklasse. Der er områder, hvor vi fortsat er bagefter andre lande. Det skal vi have indhentet. Og vi skal have penge til fortsat at kunne tilbyde borgerne de nye behandlingsformer og den nye medicin, som de medicinske fremskridt muliggør. Det er forbedringer, som danskerne med rette kan forvente i et velfærdssamfund. 4

6 Figur 1 Flere ældre over 70 år personer personer Med forhåndsprioriteringen af samlet 15 mia. kr. fra til bedre sundhed og ældre prioriteres gradvist flere midler svarende til løft i det årlige udgiftsniveau på 6 mia. kr. i 2020 i forhold til niveauet i Den ekstra prioritering afspejler udviklingen med flere ældre, de stigende medicinudgifter og regeringens ønske om at styrke kræftindsatsen og behandlings- og plejeindsatsen for ældre patienter. Regeringen tager dermed hånd om udfordringerne. Det har vi råd til. Vi vil bruge en del af den stigende velstand i vores samfund til vores fælles velfærd. Det er vores prioritering. Uden vækst i de offentlige serviceudgifter skal alle udgifter til flere ældre og bedre fælles velfærd finansieres inden for de nuværende økonomiske rammer. Det vil sige alene ved effektiviseringer eller omprioriteringer. Regeringen vil gå en anden vej. 5

7 Boks 1 Regeringen vil forhåndsprioritere 15 mia. kr. til sundhed frem mod 2020 Bedre overlevelse for danske kræftpatienter Kræftbehandlingen i Danmark skal kunne måle sig med de bedste lande i verden. Der skal være langt flere kræftpatienter, der overlever deres sygdom. Regeringen har med sundhedsstrategien allerede gennemført markante løft på kræftområdet, der skal bidrage til at indfri regeringens målsætning om, at tre ud af fire kræftpatienter i 2025 skal være i live fem år efter, diagnosen er stillet. Hvis det var niveauet i dag, ville det svare til, at ca flere patienter om året ville overleve i minimum fem år efter, kræften er opdaget. Bedre behandling og pleje af ældre og kronikere Befolkningsudviklingen betyder, at der kommer flere ældre over de kommende år. De ældre har en berettiget forventning om, at sundhedsvæsenet leverer en behandling af høj kvalitet og på rette tidspunkt, så rammerne for et langt og aktivt liv sikres. Det kræver en øget kapacitet til behandling og pleje af ældre. Mere end hver sjette borger har en eller flere kroniske sygdomme. Disse borgere lever i dag et liv med mange kontakter til en række forskellige dele af sundhedsvæsenet. Og de indlægges eller har kontakt med sygehuset alt for ofte i sammenligning med andre lande. Regeringen vil derfor styrke den borgernære praksissektor, så de kroniske patienter kan få deres behov tilgodeset tæt ved deres hjem og med så lille indgriben som muligt. Nye lægemidler og behandlingsmetoder På sundhedsområdet udvikles løbende nye lægemidler og behandlingsmetoder. Forskning og innovation er en grundsten i et moderne sundhedsvæsen. Det danske sundhedsvæsen skal løbende anvende nye tilgange og nye lægemidler, der er mindre indgribende og styrker muligheden for tidlig diagnosticering af sygdomme. Det kan øge overlevelsen og styrke livskvaliteten for patienterne. Når vi målrettet investerer flere midler i vores fælles sundhedsvæsen, forpligter det også til at midlerne bruges klogt, og at vi løbende stiller os selv spørgsmålet, om vi kan arbejde klogere og mere effektivt og derigennem få flere penge til sundhed. Regeringens kurs er, at den offentlige sektor hele tiden skal forbedre og forny sig, så den leverer tidssvarende service af høj kvalitet, der matcher fremtidens muligheder og udfordringer. Verden står ikke stille, og det skal den offentlige sektor heller ikke. Målsætningen er løbende at gøre den offentlige sektor endnu bedre til at levere mest mulig velfærd for pengene. Et led i moderniseringen på sundhedsområdet er det sporskifte i styringen, som regeringen har lanceret med Det nationale kvalitetsprogram for sundhedsområdet fra april 2015, som betyder et opgør med bureaukratiske regler til fordel for mål, der giver mening for patienterne, og som motiverer personalet til fortsatte forbedringer af værdien for patienten. Regeringens politik går således på to ben: Vi vil vi løbende frem mod 2020 tilføre flere midler, så vi kan styrke velfærden til gavn for de syge, de ældre og vores børn. Samtidigt vil vi modernisere og omprioritere i den offentlige sektor, så vi får mere velfærd for pengene. 6

8 Regeringens langsigtede prioritering af økonomien til en holdbar udvikling af sundhedsområdet afspejler sig også i prioriteringen for Det betyder et samlet økonomisk løft på 1,9 mia. kr. i Det skal bl.a. finansiere ny medicin og bedre overlevelse for kræftpatienter. Figur 2 Løft på 1,9 mia. kr. til sundhed i 2016 heraf 1 mia. kr. som ny prioritering Mia. kr. Mia. kr. 4,5 4, ,5 3, ,5 2, ,5 1, ,5 0, Allerede prioriteret til sundhedsområdet Yderligere løft til kræft, ældre og medicin Regeringen har allerede med sundhedsstrategien samt finanslov- og satspuljeaftalerne for 2015 prioriteret et løft på 1,5 mia. kr. i 2015 og 2,4 mia. kr. i Men vi skal videre. Derfor vil regeringen prioritere yderligere 1 mia. kr. i 2016 og frem til et ekstra løft af vores fælles sundhedsvæsen. De nye midler i 2016 prioriteres særligt ny medicin, håndtering af flere ældre, bedre overlevelse på kræftområdet og en styrket behandlings- og plejeindsats for de ældre patienter, jf. boks 2. 7

9 Boks 3 1,9 mia. kr. til sundhedsområdet i 2016 Regeringen har med sundhedsstrategien samt finanslov- og satspuljeaftaler løftet sundhedsområdet med 1,5 mia. kr. i 2015 og 2,4 mia. kr. i Regeringen prioriterer nu yderligere 1 mia. kr. i Det betyder et samlet løft til sundhedsområdet i 2016 på 1,9 mia. kr. i forhold til Løftet i 2016 prioriteres særligt ny medicin, håndtering af flere ældre, bedre overlevelse på kræftområdet og en styrket behandlings- og plejeindsats for de ældre patienter: Dansk kræftbehandling i international topklasse Med Sundhedsstrategien er allerede prioriteret 1,1 mia. kr til direkte henvisning fra lægen og løft af kapaciteten til udredning med 20 pct. Nu skabes finansiering til ny dyr livsforlængende medicin, og patienter i komplekse forløb tilknyttes forløbsansvarlig læge. Nye tiltag for de ældre patienter Med finanslovsaftalen for 2015 er allerede prioriteret 725 mio. kr til mere effektive patientforløb og bedre omsorg for kronisk syge og ældre medicinske patienter. Nu skabes finansiering til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger, en styrket udrulning af faste læger på plejehjemmene og bedre sammenhæng for ældre medicinske patienter. Samtidig sikres grundlaget for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet i 2016 med håndtering af udviklingen med flere ældre og fremkomsten af nye behandlinger, styrket indsats i de fælles akutmodtagelser mv. En stærk offentlig sundhedssektor er en vigtig del af vores solidariske samfund. Det skaber tryghed og en høj grad af lighed. Hvis den offentlige service sakker bagud, svækker vi vores solidariske samfundsmodel med en høj grad af lige muligheder for alle. Det ønsker regeringen ikke. Vi vil prioritere flere ressourcer til den fælles velfærd. Regeringen vil drøfte den nærmere udmøntning af prioriteringen for 2016 med Danske Regioner og KL som led i økonomiforhandlingerne for Regeringen har med Jo før jo bedre prioriteret 1,1 mia. kr. i til tidlig opsporing og behandling af kræft. Regeringen og Danske Regioner har i februar 2015 aftalt en fælles plan for udmøntningen, der indebærer, at initiativerne implementeres fra efteråret

10 Boks 4 Allerede besluttede initiativer på kræftområdet sundhedsstrategien Sygehusenes kapacitet til kræftudredning øges med op til 10 pct. i 2. halvår 2015 og i 2016, og med yderligere 10 pct. fra Det betyder, at der kan gennemføres flere scanninger, prøver og ultralydsundersøgelser, jf. figur 3. Samtidig afsættes 150 mio. kr. til skånsom kræftkirurgi, som kan forbedre overlevelsen og give færre komplikationer og bivirkninger for patienten. De praktiserende læger får fra september 2015 udvidet adgang til at henvise patienter direkte til undersøgelser på sygehuset. Det betyder, at man som patient hurtigere kan blive udredt og få stillet en diagnose uden unødig ventetid. Regionerne stiller fra september 2015 en styrket rådgivning og faglig sparring til rådighed, så den praktiserende læge lettere kan få fat i sygehuslægen og drøfte de konkrete patienter med henblik på relevant udredning. Sygehusenes udgående indsats til behandling af børn med livstruende sygdom styrkes med 15 mio. kr. årligt fra Det betyder, at flere børn og deres familier kan få en god og tryg behandling i eget hjem uden at skulle indlægges på sygehuset. Hovedelementerne i strategien er at styrke de praktiserende lægers mulighed for at opdage kræft på et tidligere tidspunkt og at udvide sygehusenes kapacitet til at udrede og behandle kræft. Figur 3 Allerede prioriteret stigning i udgifter til kræftudredning Mia. kr Mia. kr Anslået udgiftsniveau i 2013 Ekstra løft Initiativerne skal understøtte regeringens mål frem mod 2025 om, at tre ud af fire kræftpatienter er i live fem år efter, at diagnosen er stillet. 9

11 Boks 5 Mål for kræftoverlevelse danskere rammes årligt af kræft. Men det er kun knap 60 pct. af kræftpatienterne, der er i live fem år efter, at sygdommen er opdaget. Det er væsentligt lavere end vores nordiske nabolande og gælder særligt for de danske mænd. Det er regeringens mål frem mod 2025, at tre ud af fire kræftpatienter er i live fem år efter, at diagnosen er stillet. Nye skridt Regeringens nye prioritering for 2016 og frem vil yderligere skabe grundlag for at imødekomme den forventede stigning i antallet af kræftpatienter med fokus på øget kapacitet, kontinuitet i behandlingen og ny livsforlængende medicin. Ramme til ny sygehusmedicin, herunder kræftmedicin Sygehusene købte i 2014 medicin for cirka 7,1 milliarder kroner (foreløbigt skøn). Det svarer til en stigning på ca. 2,5 mia. kr. siden Stigningen i udgifterne til sygehusmedicin skyldes bl.a. indførelsen af ny medicin på kræftområdet med enten helbredende eller livsforlængende effekt. Regeringen vil i 2016 prioritere yderligere midler til ny sygehusmedicin, som har en dokumenteret effekt på behandlingen. Det skal understøtte, at regionerne fortsat kan give alvorligt syge patienter med fx kræft den bedst mulige behandling. Yderligere midler til øget sygehuskapacitet til behandling af kræft Kræftbehandlingen i Danmark har de seneste år oplevet positive fremskridt. Stadig flere overlever en kræftsygdom, og stadig flere kommer igennem kræftpakkerne inden for de fagligt anbefalede tider. Og med regeringens sundhedsstrategi øges kapaciteten til udredning af kræft med omkring 20 pct. over de næste fire år. Regeringens nye prioritering for 2016 og frem vil skabe grundlag for et yderligere løft af kapaciteten til behandling af kræft. Det ekstra løft skal sikre, at flere patienter hurtigere med forbedret overlevelse som følge kan behandles uden unødig ventetid, fx ved at udvide åbningstiden på de behandlende sygehusafdelinger. Midlerne kan bl.a. bidrage til at imødekomme et øget behov til behandling af ældre patienter med fx tarmkræft eller prostatakræft. En behandlingsansvarlig læge for de mest syge patienter Mange patienter oplever i dag uhensigtsmæssige forløb ved overgange mellem forskellige afdelinger og sygehuse. Der er derfor behov for, at sundhedsvæsenet forbedrer patientens overgange ved at sikre en tydelig ansvarsplacering, så ingen er i tvivl om, hvem der på et hvert tidspunkt har ansvaret for patienten. 10

12 Patienter med særligt komplicerede forløb skal derfor tilknyttes en behandlingsansvarlig læge. Den behandlingsansvarlige læge skal have ansvaret for den faglige kontinuitet i hele forløbet på tværs af afdelinger og sygehuse, så patienter med komplicerede forløb kommer godt og trygt igennem systemet og ikke tabes mellem to stole. Det kunne fx være kræftpatienter og patienter, som af faglige årsager ikke kan udredes inden for udredningsretten på 30 dage. Beboerne på plejehjem har i dag ofte forskellige læger. Det gør det vanskeligt at skabe de nødvendige tætte relationer mellem læge, beboer og plejepersonale. Den tætte dialog mellem læge og plejepersonale er særligt vigtigt for de svage ældre på plejehjemmene, der kan have flere kroniske sygdomme og et stort og komplekst medicinforbrug. Med sundhedsstrategien har regeringen derfor foreslået en ordning med fast tilknyttede læger til plejehjem. For at understøtte en hurtig udrulning af ordningen afsætter regeringen nu 30 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til en honorarordning, hvor alment praktiserende læger modtager et honorar for at være tilknyttet på et plejehjem eller et bosted. Honoraret skal dække en aftale om, at lægen er på institutionen et fast tidsrum, alt efter hvor stort behovet og institutionen er. Lægen skal varetage de opgaver, som knytter sig til de beboere, der vælger den pågældende læge som egen læge, herunder medicingennemgang og inddragelse af pårørende, samt deltage i rådgivning og faglig sparring med personalet. Ordningen vil medføre større sammenhæng for svage borgere, bedre kvalitet både i pleje og behandling samt mindske de administrative ressourcer, som personalet anvender på kontakt og koordination. Antallet af ældre vil stige i de kommende år, og frem mod 2020 vil omtrent flere danskere være over 70 år, jf. figur 1 ovenfor. Mange ældre har flere samtidige sygdomme, tager forskellige typer medicin, har nedsat funktionsevne og hyppige kontakter til både almen praksis, sygehuset og kommunen. Regeringen har med Finansloven for 2015 prioriteret 725 mio. kr. i perioden til mere effektive patientforløb og bedre omsorg for kronisk syge og ældre medicinske patienter i sygehusregi samt en øget forebyggende indsats i kommunerne, jf. boks 6. Regeringens nye prioriteringer muliggør et yderligere løft af indsatsen for den ældre medicinske patient med fokus på øget kapacitet og forbedret samarbejde på tværs af sektorer. 11

13 Boks 6 Allerede prioriteret styrkelse af indsatsen for de ældre medicinske patienter Finansloven for 2015 Den kommunale forebyggelsesindsats styrkes, særligt med fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. Der er afsat 75 mio. kr. i 2016 og 100 mio. kr. årligt fra Samtidig øges kapaciteten på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger (sygdomme hos ældre) for at understøtte mere effektive patientforløb, korte hospitalsophold og bedre omsorg for de kronisk syge og ældre medicinske patienter. 50 mio. kr. i 2015, 100 mio. kr. i 2016 og 150 mio. kr. årligt fra Nye skridt Yderligere midler til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger For yderligere at forbedre indsatsen for ældre patienter vil regeringen styrke sundhedsvæsnets kapacitet på området og forbedre rammerne for samarbejdet om de ældre patienter, så sundhedsvæsenet kan understøtte, at flest mulige ældre får et langt og aktivt liv. Regeringens nye prioritering for 2016 skal bl.a. bidrage til at sikre, at ældre medicinske patienter, der får behov for en sygehusindlæggelser, får et effektivt, trygt og sammenhængende forløb af høj kvalitet. Midlerne skal bl.a. understøtte en hensigtsmæssig udnyttelse af kapaciteten på de medicinske og geriatriske afdelinger og medvirke til at undgå lokale problemer med overbelægning. Styrket regionalt/kommunalt samarbejde om ældre medicinske patienter og kronikere Mange ældre medicinske og kroniske patienter modtager behandling og pleje fra flere sektorer på samme tid, og ældre patienter er særligt sårbare overfor overgange mellem pleje og behandling i kommunen, hos den praktiserende læge og på sygehuset. Regeringen vil styrke rammerne for et sundhedsvæsen, hvor patienterne oplever gode, sammenhængende patientforløb, der er målrettet de ældre patienters behov. Rammerne for det tværsektorielle samarbejde er styrket med de fem nye sundhedsaftaler , som indebærer et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner. Med økonomiaftalerne med kommuner og regioner for 2014 blev der afsat i alt 600 mio. kr. til at understøtte indsatsområderne i sundhedsaftalerne og samarbejdet mellem regioner og kommuner. Senest er der med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 afsat yderligere 350 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til at styrke kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats. 12

14 Regeringens har med sin flerårige sundhedsstrategi Jo før jo bedre (august 2014) prioriteret 5 mia. kr. til løft af kvaliteten i sundhedsvæsenet i stat, kommuner og regioner over de kommende fire år. Strategien lægger sporene for en langsigtet omstilling af sundhedsvæsenet, hvor en stærkere almen praksis er bedre rustet til at løfte flere opgaver og opdage sygdomme tidligere og dermed forebygge indlæggelser. Strategien skal dermed også bidrage til at håndtere de udfordringer i sundhedsvæsenet, som følger af udviklingen med flere ældre og flere patienter med kroniske sygdomme. De konkrete indsatser udrulles i tæt samarbejde med Danske Regioner og KL og øvrige relevante aktører på sundhedsområdet. Indsatsen for et stort kvalitetsløft på kræftområdet, så overlevelsen forbedres, er sat i gang efter en samlet aftale på kræftområdet i marts 2015, der bl.a. løfter kapaciteten til udredning markant. For de øvrige indsatser er der tilsvarende resultater på vej, jf. boks 7. Boks 7 Regeringens flerårige sundhedsstrategi

15 Omdrejningspunktet for sundhedsstrategien er en vision for et fælles sundhedsvæsen, hvor alle borgere har adgang til behandling af høj kvalitet, og hvor der sættes bredt ind for at opnå bedre sammenhæng i det danske sundhedsvæsen og mere lighed i sundhed. Et centralt led i visionen er udviklingen af et patientnært og tilgængeligt sundhedstilbud, koncentreret omkring de praktiserende læger og med tilknytning af øvrige praksisgrupper og kommunale tilbud. Regeringen har derfor sat et stærkt fokus på at styrke den praktiserende læges rolle i sundhedsvæsenet. Det skal understøtte regeringens mål om at reducere antallet af indlæggelser og akutte genindlæggelser for patienter med kronisk sygdom. Der er bl.a. prioriteret midler til at ruste de praktiserende læger til hurtigere at opdage og reagere på mistanke om kræft og kroniske sygdomme som f.eks. KOL. Samtidig er der afsat midler til anlægsinvesteringer i almen praksis og moderne lægehuse, hvor flere praktiserende læger kan arbejde og bo sammen med f.eks. speciallæger, kommunale sundhedstilbud og udgående sygehusfunktioner. 14

16 ny styring der giver mening for patienterne og som motiverer personalet Sundhedsvæsenet står over for væsentlige udfordringer. Vi bliver ældre, flere af os får kroniske sygdomme, og vi lever længere med vores sygdom end tidligere. Disse udfordringer kræver en nytænkning af kvalitetsarbejdet. Nytænkningen skal sætte patientens behov i centrum og motivere sundhedspersonalet til vedvarende at skabe forbedringer til gavn for patienten og for samfundet generelt. Det stiller krav om en sammenhængende indsats, hvor der med ændringer i styringen, finansieringen, kvalitetsarbejdet, databrugen og organiseringen sættes fokus på at levere bedre kvalitet og værdi for patienten for de samlede ressourcer. Det er afgørende, at der er opbakning og ejerskab til det fælles mål fra alle aktører i sundhedsvæsenet. Derfor har regeringen lanceret et Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet (april 2015), jf. boks 8. Kvalitetsprogrammet markerer et klart styringsskifte på sundhedsområdet, der betyder: Fra bureaukratiske proceskrav til fokus på konkrete mål og resultater, der giver mening for patienter og personale. Fra ensidigt fokus på aktivitet og produktivitet til nye styringsinstrumenter, der har et balanceret fokus på aktivitet, kvalitet, resultater og omkostninger. Incitamenter og finansiering der understøtter kvalitet for patienten, med udgangspunkt i bl.a. værdibaseret styring. 15

17 Boks 8 Nationalt kvalitetsprogram på sundhedsområdet Kernen i programmet er at skabe større værdi for patienten. Programmet skal understøtte en udvikling i sundhedsvæsenet, hvor der leveres bedre og mere ensartet kvalitet i behandlingen med fokus på de resultater, der har betydning for patienten. Samtidig skal programmet understøtte, at der leveres mest sundhed for pengene. Programmet er inspireret af ønsker fra medarbejderne i sundhedsvæsenet og deres faglige organisationer, af patientperspektiver og patientforeningers efterspørgsel efter bl.a. bedre inddragelse og mere sammenhængende patientforløb, samt af de bedste erfaringer fra udlandet. Regeringen vil derfor udvikle programmet i tæt dialog og samarbejde med alle dele af sundhedsvæsenet, herunder Danske Regioner, KL, patientforeninger og faglige miljøer. Boks 9 Initiativer i det nationale kvalitetsprogram for sundhedsvæsenet Nationale kvalitetsmål der giver retning for kvalitetsarbejdet. Akkrediteringen efter Den Danske Kvalitetsmodel udfases på alle sygehuse efter afslutningen af 2. akkrediteringsrunde ved udgangen af Etablering af udgående lærings- og kvalitetsteams. Midler til kompetenceudvikling hos medarbejdere der bidrager til at forankre metoder til styrket patientinddragelse i praksis. Taskforce der understøtter udbredelse af viden og resultater af patientinddragelsesinitiativer. Sundhedsdataprogram der øger tilgængeligheden til sundhedsdata om kvalitet, aktivitet og økonomi. En modernisering af de regionale kvalitetsdatabaser. Et nationalt ledelsesprogram. Kvalitetspulje på sygehusområdet fra 2015 der understøtter forsøg med ny sygehusafregning. 16

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET 2 NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET VI LØFTER KVALITETEN MED PATIENTEN I CENTRUM Vi har de seneste 10-15 år oplevet et markant løft i kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet Rettigheder til den medicinske patient For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet September 2010 Redaktion: Fra Danske Patienter: Annette Wandel og Charlotte Rulffs Klausen (Diabetesforeningen);

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Udfordringen kender vi hvordan håndterer vi den? 2 www.regionmidtjylland.dk

Udfordringen kender vi hvordan håndterer vi den? 2 www.regionmidtjylland.dk Det tværsektorielle samarbejde Koncerndirektør Anne Jastrup, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Udfordringen kender vi hvordan håndterer vi den? 2 www.regionmidtjylland.dk Det tværsektorielle

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18 14. september 2014 Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Att.: Kvalitet og Udvikling Område Sjælland Område Sjælland Ringstedgade 71 4700 Næstved Tel +45 +45 2646 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT

STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT STYRKET INDSATS FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT NATIONAL HANDLINGSPLAN 2016 Indhold 1 Indledning 3 2 Vision og værdier 8 3 Hvem er den ældre medicinske patient? 11 4 Derfor er der brug for en styrket

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Danske Ældreråds konference 3. maj 2016, Nyborg Når sundheden flytter ud i kommunerne Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Formand for Seniorrådet,

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

ADGANG TIL KVALITETSDATABASER OG BIG DATA I SUNDHEDSVÆSENET MAJ 2015 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK

ADGANG TIL KVALITETSDATABASER OG BIG DATA I SUNDHEDSVÆSENET MAJ 2015 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK ADGANG TIL KVALITETSDATABASER OG BIG DATA I SUNDHEDSVÆSENET MAJ 2015 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK DISPOSITION 1. Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2. Kvalitetsdata 3. Big data i praksis DISPOSITION

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis Chefkonsulent Hanne Linnemann,, Magistratsafdelingen for Hvad er en sundhedsaftale? En politisk aftale mellem region og kommuner i regionen

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Resultater på sundhedsområdet December 24 Henvendelse om pjecen kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotholmsgade 1 12 1216 København

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer?

Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer? Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer? Workshop: Værdige og sammenhængende patientforløb af høj kvalitet for de ældre medicinske patienter hvad skal der til? DSKS, 14.1.2011 Mirjana

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Bidrag til en ny. sundhedspolitik

Bidrag til en ny. sundhedspolitik Bidrag til en ny sundhedspolitik Bidrag til en ny sundhedspolitik Danske Regioner 2013 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt:978-87-7723-825-3 ISBN elektronisk: 978-87-7723-826-0

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme Social og Sundhed Køgevej 80 4000 Roskilde Rasmus Baagland E-mail: rasmusbaa@roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 77 28 30. september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Læs mere

Kvalitet i regionerne

Kvalitet i regionerne Debat Kvalitet i regionerne Danske Regioner mener: Patienten som et aktiv den aktive patient En af regionernes store udfordringer er - i langt højere grad end hidtil - at involvere patienterne som brugere

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik

Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Layout:

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Indsæt Billede Fra fil her

Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen Enhedschef Jean Hald Jensen Det Borgernære Sundhedsvæsen 1. December 2011 Sundhed og sygdom Sundhed spiller

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1

07-01-2016. Til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr. 2015-0289116 Dokumentnr. 2015-0289116-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds og Omsorgsforvaltningens kommentarer til medlemsforslag om Akkreditering

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18 Demografifremskrivning ældreområdet Social- og ældreudvalget Ændringer i driftsbudgettet -900-675 4.100 9.300 Siden kommunesammenlægningen er der årligt sket en beregning af de økonomiske konsekvenser

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv

Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv Juni 2010 Medicinske patienters forløb - anbefalinger fra et patientperspektiv Alle patienter efterspørger overordnet: kvalitet, sammenhæng og inddragelse. De medicinske patienter er den dårligst stillede

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre.

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Samrådstale om ældremad og ældremilliarden Den 4. november 2014 Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn Sundheds- og Ældreministeriet Finansministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn 27. juni 2017 Regeringen ønsker et

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Primærsektorkonferencen, d. 1. november 2017 Udfordringer og næste skridt i forhold til at skabe et stærkt nært og sammenhængende Katrine Ring, kontorchef, Ældreområdet

Læs mere

TALEPAPIR. Samråd om planen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

TALEPAPIR. Samråd om planen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1415 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPPWN Koordineret med: Sagsnr.: 1805246 Dok. nr.: 680738

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens National handlingsplan for demens Overordnede mål 2025 1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Rehabilitering i det danske sundhedsvæsen. Jesper Hauton Konsulent Danske Regioner

Rehabilitering i det danske sundhedsvæsen. Jesper Hauton Konsulent Danske Regioner Rehabilitering i det danske sundhedsvæsen Jesper Hauton Konsulent Danske Regioner Styring/rammer Ny finansieringsreform Sundhedsstyrelsen Ingen kommunalfuldmagt Snævre rammer for det politiske arbejde

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Reel brugerinddragelse Hvordan?

Reel brugerinddragelse Hvordan? Reel brugerinddragelse Hvordan? Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Oplægget Om Danske Patienter Fremtidens patienter og udfordringer Det brugercentrerede sundhedsvæsen Inddragelse af patienter

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere