Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!"

Transkript

1 Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret en sides spørgsmål, skal du selv trykke dig videre til næste side ved hjælp af knappen 'Næste' nederst på siden. Hvis du må afbryde besvarelsen, eller hvis der skulle opstå problemer med at udfylde skemaet, kan du altid logge på igen med det tilsendte link. Besvarelserne går ikke tabt ved, at du logger ud, da svarene gemmes, efterhånden som der bladres fremad til næste spørgsmål. Sidst i skemaet er der mulighed for at printe skemaet ud. Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen, men vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis skal udfylde alle sider, og at de sidste sider omhandler faktuelle spørgsmål og derfor er hurtigere at besvare end de første. På forhånd tak for din medvirken i undersøgelsen! 1

2 De første spørgsmål handler om, hvordan du oplever dine muligheder for at bidrage gennem dit arbejde. I hvilken grad er du eller enig i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) 1. Jeg føler, jeg gør en betydelig uddannelsesmæssig forskel i mine elevers liv. 2. Jeg ved normalt, hvordan jeg får elevernes opmærksomhed. 3. Jeg har succes med eleverne i min klasse. 4. Jeg evner i høj grad at skabe ro i klassen, når det er nødvendigt. Helt enig De følgende udsagn drejer sig om din tilknytning til den skole, hvor du er ansat. Udsagnene bygger på en international skala, og nogle spørgsmål kan derfor virke højstemte og ind i mellem overlappende, men vi vil bede dig svare så godt som muligt I hvilken grad er du eller enig i følgende udsagn?" (sæt ét kryds for hvert udsagn) 5. Jeg ville være meget glad for at tilbringe resten af mit arbejdsliv på skolen. 6. Jeg føler mig ikke følelsesmæssigt knyttet til skolen. 7. Skolen har stor personlig betydning for mig. 8. Jeg har ikke en stærk følelse af at høre til skolen. Helt enig

3 I hvilken grad er du eller enig i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) 9. Det er lige så meget et spørgsmål om nødvendighed som lyst, at jeg bliver på skolen nu. 10. Jeg mener, at jeg har for få andre muligheder til overhovedet at overveje at forlade skolen. Helt enig 11. En af de få negative konsekvenser ved at forlade skolen ville være manglen på reelle alternativer for et andet arbejde. I hvilken grad er du eller enig i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) 12. Selv om det ville være en fordel for mig, synes jeg ikke, at det ville være rigtigt at forlade skolen nu. 13. Jeg ville få skyldfølelse, hvis jeg forlod skolen lige nu. Helt enig 14. Jeg vil ikke forlade skolen nu, fordi jeg føler mig forpligtet overfor de øvrige ansatte. 3

4 De følgende udsagn handler om, hvordan du oplever din nærmeste leder. Med nærmeste leder mener vi eksempelvis rektor på et gymnasium eller en uddannelsesleder på en større erhvervsskole. Hvis du er i tvivl om, hvem din nærmeste leder er, bedes du besvare i forhold til den leder, der afholder medarbejderudviklingssamtale med dig. Din leders fokus på skolens fremtid og retning I hvilken grad er du eller enig i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Min nærmeste leder udtrykker klart sin vision for fremtiden tegner et overbevisende billede af fremtiden for organisationen skaber opbakning omkring en fælles vision og mission har en klar fornemmelse for, hvor organisationen skal være om fem år siger ting, som gør medarbejderne stolte af at være en del af organisationen fremmer lærernes accept af fælles mål for skolen. 21. evner ikke at gøre det klart, hvordan jeg som medarbejder kan bidrage til skolens samlede mål. 22. gør meget ud af at være et godt eksempel for skolens ansatte. Helt enig

5 Din leders brug af belønninger og anerkendelse I hvilken grad er du eller enig i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Min nærmeste leder forsøger (gennem løntillæg el.lign.) at belønne mine præstationer, hvis jeg lever op til forventningerne. 24. belønner medarbejderne på baggrund af, hvor godt de gør deres arbejde. Helt enig giver mig særlig opmærksomhed, når jeg gør mit arbejde meget godt fortæller, hvad jeg kan forvente at modtage, når jeg opfylder de opsatte mål undlader jævnligt at anerkende mine gode præstationer. Din leders fokus på lærernes præstationer I hvilken grad er du eller enig i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Min nærmeste leder fokuserer på uregelmæssigheder, fejl, undtagelser og afvigelser fra normen indstiller lærere til afskedigelse, hvis de over en længere periode ikke præsterer tilfredsstillende. Helt enig kommenterer altid, når medarbejderne har problemer med at overholde aftaler eller regler kan kendetegnes ved, at problemer skal være alvorlige, før han/hun gør noget ved det gør mig opmærksom på det, når min indsats ikke lever op til forventningerne. 5

6 Ungdomsuddannelsesområdet er præget af flere centrale mål. I de senere år har der dog især været fokus på høj faglighed og fastholdelse. De følgende spørgsmål drejer sig om din tilslutning til og opfattelse af netop målene om et højt fagligt niveau og en høj gennemførelsesprocent. Den første række udsagn drejer sig om din tilslutning til målet om et højt fagligt niveau på den skole, hvor du er ansat. I hvilken grad er du enig i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) 33. Jeg har meget at miste, hvis jeg ikke formår at skabe et højt fagligt niveau på skolen. 34. Jeg ønsker virkelig at opnå et højt fagligt niveau på skolen. 35. Jeg skylder skolen at gøre mit bedste for at skabe et højt fagligt niveau på skolen. 36. Det kunne have store omkostninger for mig, hvis jeg ikke formåede at skabe et højt fagligt niveau på skolen. 37. Jeg føler mig forpligtiget til at gøre mit bedste for at skabe et højt fagligt niveau på skolen. 38. Et højt fagligt niveau på skolen er ligeså vigtigt for mig som for skolen. Helt enig

7 De følgende udsagn drejer sig om din tilslutning til målet om en høj gennemførelsesprocent på den skole, hvor du er ansat. I hvilken grad er du eller enig i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) 39. Jeg har meget at miste, hvis jeg ikke formår at bidrage til en høj gennemførelsesprocent på skolen. 40. Jeg ønsker virkelig at opnå en høj gennemførelsesprocent på skolen. Helt enig 41. Jeg skylder skolen at gøre mit bedste for at opnå en høj gennemførelsesprocent på skolen. 42. Det kunne have store omkostninger for mig, hvis jeg ikke bidrager til en høj gennemførelsesprocent på skolen. 43. Jeg føler mig forpligtiget til at gøre mit bedste for at skabe en høj gennemførelsesprocent på skolen. 44. En høj gennemførelsesprocent på skolen er ligeså vigtigt for mig som for skolen. 45. De følgende spørgsmål omhandler den måde, du og skolen prioriterer forskellige målsætninger. Hvordan vil du prioritere følgende målsætninger? Rangér målsætningerne på en skala fra gives til den højest prioriterede målsætning og 7 til den lavest prioriterede målsætning. Hvert tal må kun tildeles én gang. Hvis du vurderer, at en målsætning ikke er relevant, skrives der blot 0. Almen dannelse Studieforberedelse Højt fagligt niveau _ Høj gennemførelsesprocent (fastholdelse) _ Undgå underskud på regnskabet _ Lærertrivsel Elevtrivsel 7

8 46. I hvor høj grad oplever du, at du har haft indflydelse på prioriteringen af skolens mål? (sæt ét kryds for hvert udsagn) (1) I meget høj grad (2) I høj grad (3) I nogen grad (4) I lav grad (5) I meget lav grad (6) Slet ikke (7) Ved ikke 47. I hvilken grad oplever du, at der er en konflikt imellem at tilgodese et højt fagligt niveau på skolen og en høj gennemførelsesprocent? (sæt ét kryds) 0: Slet ikke : I meget høj grad (0) (6) (7) (8) (9) (10) I hvilken grad er du eller enig i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Jeg har som lærer pligt til at sikre... Helt enig det højst mulige faglige niveau i klasserne, også hvis det betyder, at de svageste elever ikke kan følge med det højst mulige faglige niveau i klasserne, så længe det ikke betyder, at de svageste elever falder fra at flest mulige elever gennemfører skolens uddannelsesforløb, også hvis det betyder, at det faglige niveau må sænkes.

9 51. Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit nuværende job på en skala fra 0-10? (sæt ét kryds) 0: Fuldstændi g utilfreds : Fuldstændi g tilfreds (0) (6) (7) (8) (9) (10) I hvilken grad er du eller enig i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) 52. Det motiverer mig at hjælpe med at forbedre de offentlige ydelser 53. Det er meget vigtigt for mig, at de offentlige ydelser er i orden 54. Jeg bliver følelsesmæssigt berørt, når jeg ser mennesker i nød 55. Det er min borgerpligt at gøre noget, der tjener samfundets bedste 56. Jeg sætter samfundsmæssige forpligtelser over hensynet til mig selv 57. Jeg er klar til at yde store ofre for samfundets skyld Helt enig I hvilken grad har der inden for følgende områder været eksempler på hed mellem ledere og medarbejdere på din arbejdsplads inden for det seneste år? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Overhovedet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 58. Lærernes arbejdstid 59. Brugen af overtimer 60. Lærernes løntillæg 61. Ressourcefordeling på skolen 62. Fastholdelse af elever 63. Lærernes tilstedeværelse på skolen 9

10 I hvilken grad er du eller enig i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt enig 64. På min skole er stemningen præget af mistillid mellem ledelse og lærere. 65. Generelt er der en god og konstruktiv dialog mellem skolens ledelse og lærere. 66. På min skole har ledelsen og lærerne en tilbøjelighed til at være e. 67. Er du tillidsrepræsentant eller suppleant for tillidsrepræsentanten? (sæt ét kryds) (1) Tillidsrepræsentant (2) Suppleant for tillidsrepræsentant (3) Hverken suppleant eller tillidsrepræsentant I det følgende vil vi bede dig tage stilling til, hvor ofte lærerne inddrages i beslutninger på skolen, og hvor stor indflydelse, de har. Hvis du er tillidsrepræsentant, vil du også blive bedt om at tage stilling til tillidsrepræsentantens inddragelse og indflydelse selvstændigt. Hvilken grad af indflydelse vil du vurdere, at lærerne har i forhold til følgende beslutninger? kryds for hver type beslutning) (sæt et Stor Nogen Ringe Ingen 68. Ressourcefordeling (1) (2) (3) (4) 69. Opgavefordeling (1) (2) (3) (4) 70. Skolens overordnede målsætninger (1) (2) (3) (4) 71. Ansættelser (1) (2) (3) (4) 72. Afskedigelser (1) (2) (3) (4)

11 Hvilken grad af indflydelse vurderer du, at lærernes tillidsrepræsentant(er) har i forhold til følgende beslutninger? (sæt et kryds for hver type beslutning) Stor Nogen Ringe Ingen 73. Ressourcefordeling (1) (2) (3) (4) 74. Opgavefordeling (1) (2) (3) (4) 75. Skolens overordnede målsætninger (1) (2) (3) (4) 76. Ansættelser (1) (2) (3) (4) 77. Afskedigelser (1) (2) (3) (4) De følgende spørgsmål handler om din oplevelse af unødige regler på din arbejdsplads. I hvilken grad er du eller enig i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) 78. Regler og procedurer gør, at arbejdsgangene i organisationen bliver mere omstændelige, end de behøver at være. 79. De regler og procedurer, jeg skal følge i forbindelse med mine primære arbejdsopgaver, er meget tidskrævende at efterleve. Helt enig 80. Eksisterende regler bevirker, at det bliver vanskeligt at opfylde det egentlige formål med mit arbejde. 81. De regler, jeg skal følge i forbindelse med mine primære arbejdsopgaver, har et klart formål. 82. De regler, jeg skal følge i forbindelse med mine primære arbejdsopgaver, hjælper mig til at gøre mit arbejde godt. 83. Mængden af regler og procedurer på min arbejdsplads er uoverskuelig. 11

12 I hvilken grad er du eller enig i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt enig Ved ikke 84. Statslige regler (love og bekendtgørelser) er en væsentlig kilde til unødigt bureaukrati på min arbejdsplads. 85. Overenskomster er en væsentlig kilde til unødigt bureaukrati på min arbejdsplads. 86. Interne regler og aftaler på skolen er en væsentlig kilde til unødigt bureaukrati på min arbejdsplads. (6) (6) (6) 87. Hvordan vil du vurdere graden af unødigt bureaukrati på din arbejdsplads? (sæt ét kryds) 0: Intet unødigt bureaukrati : Udelukken de unødigt bureaukrati (0) (6) (7) (8) (9) (10) 88. Hvordan har graden af unødigt bureaukrati på din arbejdsplads udviklet sig i de senere år? (sæt ét kryds) Stærkt stigende Stigende Ingen ændring Faldende Stærkt faldende Ved ikke (6) 89. Hvilke uddannelser underviser du på?(sæt gerne flere krydser) (1) HHX (2) HTX (3) STX (4) HG (5) HF (6) AMU (7) SOSU (8) EUD (eks. tømrer, mekaniker eller industritekniker) (9) Øvrige uddannelsesretninger, hvilke(n)?

13 [SURVEYEKSPERIMENT, 9 ITEMS] 90. Forestil dig, at ledelsen på din uddannelse beslutter at sænke adgangskravene for at øge optaget af elever. Hvor enig er du i, at det er en god ide? (sæt ét kryds) (1) Helt (2) (3) (4) enig (5) (6) Ved ikke 91. Forestil dig, at ledelsen på din uddannelse beslutter at sænke adgangskravene for at øge optaget af elever og derved øge taxameterindtægterne. Hvor enig er du i, at det er en god ide? (sæt ét kryds) (1) Helt (2) (3) (4) enig (5) (6) Ved ikke 92. Forestil dig, at ledelsen på din uddannelse beslutter at sænke adgangskravene for at øge optaget af elever og derved hjælpe flere ressourcesvage unge mennesker til at få en ungdomsuddannelse. Hvor enig er du i, at det er en god ide? (sæt ét kryds) (1) Helt (2) (3) (4) enig (5) (6) Ved ikke 13

14 93. Forestil dig, at ledelsen på din uddannelse beslutter at sænke adgangskravene for at øge optaget af elever fordi en undersøgelse viser, at det har positive effekter. Hvor enig er du i, at det er en god ide? (sæt ét kryds) (1) Helt (2) (3) (4) enig (5) (6) Ved ikke 94. Forestil dig, at ledelsen på din uddannelse beslutter at sænke adgangskravene for at øge optaget af elever og derved øge taxameterindtægterne fordi en undersøgelse viser, at det forbedrer uddannelsesinstitutionernes økonomi betydeligt. Hvor enig er du i, at det er en god ide? (sæt ét kryds) (1) Helt (2) (3) (4) enig (5) (6) Ved ikke 95. Forestil dig, at ledelsen på din uddannelse beslutter at sænke adgangskravene for at øge optaget af elever og derved hjælpe flere ressourcesvage unge mennesker til at få en ungdomsuddannelse fordi en undersøgelse viser, at det gavner ressourcesvage elever at gå i klasse med fagligt dygtige elever. Hvor enig er du i, at det er en god ide? (sæt ét kryds) (1) Helt (2) (3) (4) enig (5) (6) Ved ikke

15 96. Forestil dig, at ledelsen på din uddannelse beslutter at sænke adgangskravene for at øge optaget af elever fordi en undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at det har positive effekter. Hvor enig er du i, at det er en god ide? (sæt ét kryds) (1) Helt (2) (3) (4) enig (5) (6) Ved ikke 97. Forestil dig, at ledelsen på din uddannelse beslutter at sænke adgangskravene for at øge optaget af elever og derved øge taxameterindtægterne fordi en undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at det forbedrer uddannelsesinstitutionernes økonomi betydeligt. Hvor enig er du i, at det er en god ide?(sæt ét kryds) (1) Helt (2) (3) (4) enig (5) (6) Ved ikke 98. Forestil dig, at ledelsen på din uddannelse beslutter at sænke adgangskravene for at øge optaget af elever og derved hjælpe flere ressourcesvage unge mennesker til at få en ungdomsuddannelse fordi en undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at det gavner ressourcesvage elever at gå i klasse med fagligt dygtige elever. Hvor enig er du i, at det er en god ide? (sæt ét kryds) (1) Helt (2) (3) (4) enig (5) (6) Ved ikke 15

16 De følgende spørgsmål omhandler din baggrund. 99. Hvad er din alder? 100. Køn (1) Mand (2) Kvinde 101. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? (1) Afsluttet erhvervsuddannelse (2) Afsluttet gymnasial uddannelse (3) Videregående uddannelse af kort varighed (op til 3 år) (4) Videregående uddannelse af mellemlang varighed (over 3 år, men under 5 år) (5) Videregående uddannelse af lang varighed (5 år eller derunder) (6) Ingen (7) Vil ikke svare 102. Hvad underviser du i? 103. Hvor mange fag er du uddannet i? (sæt ét kryds) (1) Et fag (eks. bachelor-eller kandidatgrad i et fag) (2) To fag (eks. hovedfag og sidefag) (3) Tre eller flere fag (eks. hovedfag og flere forskellige sidefag) 104. Angiv, hvilke hovedområde(r) du er uddannet inden for (sæt gerne flere krydser) (1) Samfundsvidenskab (2) Naturvidenskab (3) Sundhedsvidenskab (4) Humaniora

17 105. Hvor mange fag underviser du i? (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 (8) Ønsker ikke at svare 106. Vælg det fag, du hyppigst underviser i (hvis du underviser lige hyppigt i to fag, så vælg blot et af disse og det næste i næste spørgsmål). (1) Afsætning (2) Astronomi (3) Billedkunst (4) Biologi (5) Bioteknologi (6) Dans (7) Dansk (8) Datalogi (9) Design (10) Dramatik (11) Engelsk (12) Erhvervsret (13) Filosofi (14) Finansiering (15) Fransk (16) Fremmedsprog (ud over engelsk, tysk, spansk, fransk) (17) Fysik (18) Geografi (19) Historie (20) Idehistorie (21) Idræt (22) Informationsteknologi (23) Innovation (24) International økonomi (25) International teknologi og kultur (26) Kemi (27) Kommunikation (28) Kulturforståelse (29) Latin (30) Markedskommunikation (31) Matematik 17

18 (32) Materialeteknologi (33) Mediefag (34) Multimedier (35) Musik (36) Musik og lydproduktion (37) Naturgeografi (38) Oldtidskunstskab (39) Organisation (40) Programmering (41) Psykologi (42) Religion (43) Retorik (44) Samfundsfag (45) Samtidshistorie (46) Spansk (47) Statistik (48) Teknikfag (49) Teknologi (50) Teknologihistorie (51) Tysk (52) Virksomhedsøkonomi (53) Andet fag 107. Vælg det andet fag, du underviser i. [Samme liste som spg. 106] 108. Vælg det tredje fag, du underviser i. [Samme liste som spg. 106] 109. Vælg det fjerde fag, du underviser i. [Samme liste som spg. 106] 110. Vælg det femte fag, du underviser i. [Samme liste som spg. 106] 111. Vælg det sjette fag, du underviser i. [Samme liste som spg. 106] 112. Vælg det syvende fag, du underviser i. [Samme liste som spg. 106] 113. Hvor mange timer er du ansat til at arbejde om ugen på skolen 114. Hvor mange år har du været ansat på din nuværende arbejdsplads? År

19 115. Er du studievejleder? (1) Ja (0) Nej 116. Er du inspektor? (1) Ja (0) Nej 117. Hvor mange år har du arbejdet inden for ungdomsuddannelsesområdet? År 118. Er du medlem af en fagforening? (1) Ja (0) Nej 119. Hvilken fagforening er du medlem af? (1) GL (2) DJØF (3) HL (4) Uddannelsesforbundet (5) Anden, hvilken: 120. Hvor mange minutter bruger du på at forberede en typisk undervisningstime? (undervisningstime = 45 minutters undervisning) Minutter 121. Hvis du har yderligere kommentarer, kan du skrive dem her: Du kan udskrive din besvarelse ved hjælp af printikonet: Dine svar er nu registreret, og du kan afslutte spørgeskemaet ved at trykke på knappen Afslut og derefter lukke vinduet ned. Vi takker for besvarelsen. 19

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn om din leders ledelsesstil. Med din leder mener vi

I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn om din leders ledelsesstil. Med din leder mener vi Spørgeskema til medarbejdere 2016 Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn om din leders ledelsesstil. Med din leder mener vi [Lederens navn]

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse.

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse. Spørgeskema til ledere 2016 Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds, vil dit bedste bud

Læs mere

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Eksamensresultatgennemsnit fordelt på uddannelse og institution samt karaktergennemsnit fordelt på fag og evalueringsform for årets dimittender 2011 inden for hver uddannelse og institution. Der er alene

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus

Sukkertoppen og Vibenhus Sukkertoppen og Vibenhus 2014 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have:

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have: HF-søfart 3-ÅRIG HF-SØFART ER FOR DIG, der vil have en gymnasiel uddannelse og samtidig søger spænding og afveksling i hverdagen. HF-søfart er en treårig uddannelse, hvor du veksler mellem almindelig undervisning

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE [Employee Post-Treatment Survey, SHORT] Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn om din leders ledelsesstil. Med din leder mener vi [Nærmeste

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Naturvidenskabelige studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger 1K MATEMATIK A KEMI A FYSIK B ol C Valg C Valg C Valg B: Bk, Bi, Id, Mu, Re, Sa Valg A: EN, FY, Sprog 2g MA A KE A DA A HI A id C bi C re C Fy B En B 1g sa C bk/mu C

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Velkommen til Orienteringsmøde EUX - EUD Stx Hhx

Velkommen til Orienteringsmøde EUX - EUD Stx Hhx Velkommen til Orienteringsmøde EUX - EUD Stx Hhx Lørdag d. 23. januar 2016 kl. 10.00 Orientering om de fire uddannelser, årets gang, arbejdsformer og de særlige tilbud Orientering om EUD EUX Hhx Stx EUD

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium - Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium HTX - en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse hvor vægten ligger på tekniske og naturvidenskabelige fag Opbygning: Grundforløb ½ år Studieretningsforløb

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Studieretninger 2015-2016

Studieretninger 2015-2016 Studieretninger 2015-2016 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 14. januar 2015 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse

Styrelsen for It og Læring Center for Data og Analyse Notat om studieretninger på de gymnasiale uddannelser stx, hhx og htx samt toårig stx Med aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser er det besluttet, at der skal være færre studieretninger. Studieretningerne

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende Køn (sæt kryds) Kvinde 12,68 % Mand 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Over 29 26 25 24 23 22 21 4,23 % 16,9 % 18,31 % 20 32,39 % 19 9,86 % Under 19 december 27, 2000 Page 1 of 81 Hvor mange år

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2012 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 202 Kolding Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Kolding Gymnasium Kolding Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 202 Der har deltaget i alt 730 elever

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne Dagens program 1. Brush up 2. Oplæg om muligheder efter 9. klasse 3. Appetitvækker film om EUD og GYM 4. Informationssøgning 5. Uddannelsesvalg dialogkort 6. Afrunding Study Aalborg Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne.

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne. 2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Sådan vælger du studieretning

Sådan vælger du studieretning STX Sådan vælger du studieretning FORÆLDREMØDE 2017 PROGRAM // 3 KØREPLAN FOR VALG AF STUDIERETNING // 4 SÅDAN VÆLGER DU STUDIERETNING // 5 STUDIERETNINGER // 6-7 VALGFAG // 8 TRÆF DET RIGTIGE VALG //

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD Dette spørgeskema er udsendt til håndboldspillere i Håndboldligaerne (herrer og damer). Alle besvarelser

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019

Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfundsfaglige studieretninger på Zahles 2016-2019 Samfund 1: samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C Samfund 2: samfundsfag A, matematik B, psykologi C Samfund 3: samfundsfag A, matematik B, idræt

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Studieretninger med tilpasset skema til træning af idræt på eliteplan I sommeren 2008 begyndte vores første klasse på en særlig eliteidræts-studieretning,

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod?

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod? Kollektiv vejledning 9.2 På vej mod? Dagens program Fagniveauer i EUD Fagniveauer i gymnasiet Adgangskrav Studievalgsportfolio Åbent hus Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning April 2015 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og SERVICELOVENS 86, STK.1) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 ørne- og Undervisningsudvalget 2011-12 UU alm. del ilag 196 Offentligt ilag til UU Teknisk gennemgang af gymnasiereformen 8. maj 2012 Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 Siden gymnasiereformens

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx Side 1 af 5 Data er sidst opdateret 26.06.2008 02:02:22 Antal besvarelser: 98 af 98 for udvalg: Nordenskov Skole Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om

Læs mere

S o l r ø d G y m n a s i u m

S o l r ø d G y m n a s i u m S o l r ø d G y m n a s i u m HF Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse, som vi på Solrød Gymnasium har valgt at tone. Det gør vi igennem fagpakker,

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Flest 1.g ere på stx går på samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige. Tabel 1. Fordeling

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted 1 Ud af skolen 2019 Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted Det er her, du vælger, hvilke uddannelser du ønsker samt en prioriteret rækkefølge. Denne side fortæller generelt

Læs mere

Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema?

Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema? Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema? Kære VUC kursist! Dit VUC deltager i et projekt, der har fokus på en særlig måde at undervise

Læs mere