SUNDHEDSPOLITIK Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018. Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1"

Transkript

1 SUNDHEDSPOLITIK Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE VORDINGBORG KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 3 SUNDHED HAR VI ALLE ET PERSONLIGT FORHOLD TIL 4 VISION 5 DER ER BRUG FOR FOKUS PÅ SUNDHED 6 INDSATSOMRÅDER 8 SUNDE VALG - HVER DAG 9 DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN 12 BILAG 1 - RISIKOFAKTORER, GENERELLE ANBEFALINGER OG NATIONALE MÅL 15 BILAG 2 - NYTTIGE LINKS OM SUNDHED 18 Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 2

3 VORDINGBORG KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Sundhedspolitikken sætter fokus på sundhed og forebyggelse for dig, der bor i Vordingborg Kommune. Sundhedspolitikken er et fælles afsæt for os alle. For kommunens mange frontmedarbejdere, den brede vifte af kultur- og uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, den opmærksomme nabo, kollega, ven, skolekammerat og kommunens mange ildsjæle. Sundhedspolitikken beskriver målsætninger for indsatser i kommunens kerneydelser og det nære sundhedsvæsen. Den betoner vores fælles ansvar for at styrke sundhed og livskvalitet hos os selv og de mennesker, der omgiver os. VISION 2030 Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave Sundhed spiller en central rolle i Vordingborg Kommunes vision. Vordingborg Kommunes styrker og potentialer understreges i visionen, og sundhedspolitikkens målsætninger er en del af arbejdet mod at realisere det gode og sunde liv, som Vordingborg Kommunes vision beskriver. Sundhedspolitikken skal bidrage til, at alle borgere får mulighed for at leve det liv, de ønsker. Sundhedspolitikken skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker, herunder børn- og unge-, pleje og omsorg, handicap- og frivillighedspolitikken. Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 3

4 SUNDHED HAR VI ALLE ET PERSONLIGT FORHOLD TIL Sundhed er en helt naturlig del af hverdagen. Nogle træffer mange bevidste valg i forhold til deres sundhed, mens andre ikke gør. Men sundhed er et bredt begreb. Og dermed er der mange faktorer, der har betydning for vores sundhed. Sundhed er ikke et mål i sig selv, men et middel til at leve det liv, som man ønsker sig. Sundhed er med til at skabe energi, mod på livet og flere gode leveår. Vi kan gøre en masse selv for at få færre livsstilssygdomme, overkomme mere og leve længere. SUNDHED ER OGSÅ At opleve at have det godt At uddanne sig og have et arbejde, man er glad for. At have gode sociale relationer At gøre en forskel for andre At gå en tur i det grønne At synge med på en sang Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 4

5 VISION Sundhedspolitikken bygger videre på principperne for, og resultaterne af, de seneste års sundhedspolitiske prioriteringer i Vordingborg Kommune. Vi vil fortsat arbejde samlet, ambitiøst og fokuseret for at være med i front på sundhedsområdet. VORES VISION ER Sundhed er en integreret og naturlig del af hverdagslivet. Sunde valg er oplagte valg og tilgængelige for alle - uanset livssituation Vi vil forebygge sygdom og mistrivsel og give den rette og tilstrækkelige hjælp, når det er nødvendigt. Vi vil gøre det gennem sundhedsfremmende rammer om hverdagslivet og målrettede tilbud til borgere med særlige behov. Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 5

6 DER ER BRUG FOR FOKUS PÅ SUNDHED Vordingborg Kommune tilbyder på mange områder fantastiske rammer for et godt og sundt liv. Men vi har også udfordringer, når det kommer til vores sundhed. Stadig flere lever med livsstilssygdomme som KOL, diabetes, overvægt og stress. Flere er inaktive. Alt for mange er ensomme eller nedslidte. I Vordingborg Kommune er vi flere med hårdt, fysisk arbejde end i mange andre kommuner. Og netop uddannelse, arbejde og netværk har betydning for vores sundhed. Forskning viser, at der er markante sammenhænge mellem menneskers helbred og deres økonomiske og sociale situation. Sundhedsprofil 2013 Sundhedsprofil 2013 skaber et samlet billede over sundhedstilstanden i Vordingborg Kommune. Den viser, at vi på nogle områder er blevet sundere siden 2010, hvor den sidste sundhedsundersøgelse blev lavet. SUNDHEDSPROFIL UDPLUK 28 % er fysisk inaktive (>10 tim/dag) 67 % ønsker at være mere aktive 23 % har risikabel alkoholadfærd 21 % ryger dagligt 13 % har meget usunde kostvaner 50 % vil gerne spise sundere 21 % oplever højt stressniveau 17 % er moderat/svært overvægtige 28 % har slidgigt Men den viser også, at vi fortsat har væsentlige, sundhedsmæssige arkilleshæle. Heldigvis drømmer mange om at leve sundere, og sundhedspolitikken skal hjælpe med at gøre forandringer lettere for den enkelte. Samtidig forpligter sundhedspolitikken til et bredt samarbejde om uddannelse, job og fællesskaber for alle i kommunen. Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 6

7 Vi vil arbejde benhårdt på at vende udviklingen! Derfor skal vi sætte målrettet ind med forebyggelsesindsatser, som vi ved virker. Vi skal være ambitiøse. Blandt andet ved at tænke forebyggelse ind, når vi tilrettelægger nye indsatser og tilbud. Og når vi lever vores private liv. Vi skal fortsætte og styrke samarbejdet med de mange frivillige, private aktører, foreninger - herunder idrætsforeninger - og andre ildsjæle, som allerede i dag spiller en værdifuld rolle i videreudviklingen af vores kommune som et attraktivt sted, hvor sundhed er en naturlig del af hverdagslivet. Effektiv forebyggelse er forebyggelse alle steder. Det betyder, at forebyggelse er et ansvar, som vi skal løfte i fællesskab! Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 7

8 INDSATSOMRÅDER I PERIODEN VIL VI PRIORITERE TO OVERORDNEDE INDSATSOMRA DER SUNDE VALG - HVER DAG Sundhed kræver vores opmærksomhed hver eneste dag. Vi træffer hele tiden valg, som har betydning for vores sundhed. De sunde valg er altså daglige valg, som træffes i mange forskellige sammenhænge og har konkret betydning for vores trivsel. Det er valg som: Trappen eller elevatoren? Æblet eller chokoladebaren? Bil eller cykel? De omgivelser, som vi færdes i hver dag, og de kommunale tilbud, som vi møder, skal understøtte og fremme mulighederne og motivationen for at træffe det bedste valg i situationen. Sunde valg er ikke nødvendigvis fravalg af de sjove ting. Men det er vigtigt at kende de mulige konsekvenser af de valg, vi træffer, og endnu vigtigere; at kende de sunde alternativer. Sundhedspolitikken skal gøre det nemmere for flere at opdage dét, som både er sjovt og sundt. DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Kommunens sundhedsområde er en del af et sammenhængende sundhedsvæsen. I samarbejde med sygehuse og privatpraktiserende læger løfter kommunen i stigende grad flere og mere komplekse behandlings-, rehabiliterings- og genoptræningsopgaver tæt på borgerens hverdag og hjem. Evidensbaseret viden, dokumentation og nytænkning er nøgleord i tilrettelæggelsen og udviklingen af sundhedsområdet. Det skal komme kommunens sårbare, syge og ældre borgere til gode. Kvalitet, sammenhæng og tryghed er kernen i det kommunale sundhedsvæsen. Flest muligt skal klædes bedst muligt på til at håndtere en ændret livssituation. Derfor skal sundhedsområdets tilbud tilrettelægges i sammenhæng med foreningslivets netværksskabende aktiviteter. Derfor skal vi have fokus på Sundhed i kommunens tilbud Naturen tæt på Fællesskaber for alle Derfor skal vi have fokus på Oplysning og opsporing Rehabilitering Behandling Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 8

9 SUNDE VALG - HVER DAG - Sundhed i kommunens tilbud Rammer og tilbud, der fremmer rygestop, fysisk aktivitet, sunde måltider, trivsel og tidlig opsporing, har stor betydning for vores livsstil og muligheder. Både som individer og som befolkning. Vordingborg Kommunes vision om, at sunde valg skal være oplagte og tilgængelige, forpligter til at gå foran, så det, vi ved virker, også er det, vi prioriterer. VI VIL Skabe rammer, der fremmer vores sunde valg i hverdagen Arbejde systematisk med forebyggelse i kommunens tilbud og kerneydelse Sikre et bredt samarbejde om sundhed DERFOR VIL VI BLANDT ANDET PRIORITERE Sundhedspolitikker med fokus på trivsel, fysisk aktivitet, kost og rygning i kommunens skoler og dagtilbud Flere sundhedsfremmende aktiviteter i kommunens tilbud til fysisk, mentalt og socialt sårbare borgere Øget fokus på røgfrie miljøer i idrætsanlæg, arbejdspladser og andre offentlige rum Tværgående samarbejder, der fremmer børn og unges sundhed VORES SUCCESKRITERIER Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker er implementeret på minimum grundniveau i 2018 (læs mere om forebyggelsespakkerne på side 14) Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 9

10 SUNDE VALG - HVER DAG - Naturen tæt på Vordingborg Kommune har højt til loftet og et hav af udendørs muligheder for fysisk aktivitet, leg og ro. Kommunens skove, kystlinje, klinter, skrænter, marker, parker og grønne områder er en skattekiste af sanselige oplevelser. Natur påvirker os positivt også sundhedsmæssigt. Forskning viser, at ophold i naturen er med til at styrke vores fysiske og mentale sundhed. Vi skal benytte os af, at vi i Vordingborg Kommune er særligt begunstigede på dette punkt. VI VIL Bruge Vordingborg Kommunes unikke natur som et stærkt redskab til sundhedsfremme Sikre gode rammer for leg, gåture, løberuter, cykelruter sport og aktivitet til lands og til vands Integrere naturaktiviteter i de kommunale tilbud til børn, unge, voksne og ældre DERFOR VIL VI BLANDT ANDET PRIORITERE At udeskole benyttes på alle klassetrin At alle daginstitutioner har et indholdsrigt udeliv hver dag At sansestierne ved kommunens plejecentre benyttes flittigt af beboere, pårørende, frivillige og naboer At de, som ikke allerede benytter naturens rige muligheder for samvær, bevægelse og nydelse, inspireres eller hjælpes til at komme ud i det grønne At flere af kommunens naturområder gøres tilgængelige og vedligeholdes til glæde for flest muligt, herunder borgere med funktionsnedsættelse At skyggesteder indtænkes i udviklingen af rekreative områder for børn og voksne, så risiko for solskader minimeres. VORES SUCCESKRITERIER Sundhedsprofil 2017 viser, at endnu flere benytter naturen jævnligt Dokumenteret stigning i brugen af udeskole (såvel Avnø som i den lokale skoles natur) Skyggemulighed er etableret på alle kommunale legepladser Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 10

11 SUNDE VALG - HVER DAG - Fællesskaber for alle Vores relationer til andre mennesker - familie, venner og kolleger - har også betydning for vores sundhed. At gøre en forskel for andre giver mentalt overskud, og godt samvær skaber glæde og tryghed. Forskning viser endda, at man kommer sig hurtigere over sygdom, hvis man har stærke sociale relationer. Omvendt har ensomhed negative effekter på vores helbred. Derfor skal sundhedspolitikken understøtte inklusion og sociale miljøer. Alle borgere i Vordingborg Kommune skal opleve at være en del af et eller flere fælleskaber. VI VIL Understøtte flere, større og tættere netværk for ensomme, ældre og syge Understøtte inklusion af udsatte, sårbare, handicappede, ældre og syge i idræts- og kulturtilbud Understøtte frivilligt arbejde DERFOR VIL VI BLANDT ANDET PRIORITERE At igangsætte flere, frivillige motionshold for borgere med sygdom eller funktionsnedsættelse At kommunale sundhedstilbud efterfølges af synlige og attraktive frivilligaktiviteter og netværk At der er fokus på inkluderende netværk i alle kommunens lokalområder Sundhedsplejens netværk for småbørnsfamilier VORES SUCCESKRITERIER Sundhedsprofil 2017 viser, at stadig færre er uønsket alene Sundhedsprofil 2017 viser, at stadig flere er frivillige Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 11

12 DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - Oplysning og opsporing Opsporing af sygdom og dårlig trivsel sker blandt andet i mødet mellem borgere og kommunens medarbejdere. Sundhedsplejen og hjemmeplejen har gode muligheder for at opdage sundhedsproblemer og dårlige vaner hos de mange borgere, der besøges i hjemmet. Også andre steder i kommunens vifte af sundhedstilbud, er den professionelle opmærksomhed rettet mod tidlige tegn på sygdom. Opsporingsarbejdet sikrer, at der kan sættes ind i tide med en åben dialog og, om nødvendigt, en målrettet indsats. VI VIL Sikre klar og målgruppebevidst information om sundhedsmæssige risikofaktorer Understøtte det øvrige sundhedsvæsens indsats for at opdage sygdomme og risikoadfærd så tidligt som muligt, så helbredelse er mulig og senfølger minimeres Sikre relevant henvisning efter opsporing af sygdom DERFOR VIL VI BLANDT ANDET PRIORITERE Lokal formidling af Sundhedsstyrelsens kampagner Cafe-arrangementer (som KOL-cafeer, 75+ cafeer) Screening for fødselsdepression hos nybagte mødre Alkoholscreening i Jobcentret Screening for psykisk sygdom i forbindelse med rusmiddelbehandling Fokus på mental trivsel, overvægt og motorik hos børnehave- og skolebørn VORES SUCCESKRITERIER Dokumenteret opsporing af sygdom/ mistrivsel og efterfølgende relevant handling Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 12

13 DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - Rehabilitering og træning Rehabilitering og træning er en nødvendig hjælp for mange efter sygdom eller ulykke - når man ikke længere kan det samme, som man har kunnet tidligere. Rehabilitering og træning hjælper borgere til at klare en hverdag og leve så selvstændigt et liv som muligt. Også selv om det sker på forandrede vilkår. Rehabilitering og træning er oftest fokuserede og tidsafgrænsede forløb, hvor målet er, at den enkelte styrkes i troen på egne ressourcer og motiveres til at fortsætte det aktive liv efter forløbet måske sammen med andre i lignende livssituation. DERFOR VIL VI BLANDT ANDET PRIORITERE Rehabilitering og træning på pleje- og aktivitetscentrene Patientskoleforløb til borgere med kronisk sygdom, henvist fra almen praksis og sygehus Tværfagligt samarbejde i Jobcentrets rehabiliteringsteam Effektiv efterbehandling til misbrugere Livstilsgrupper og træning i daglige færdigheder VI VIL Fortsat udvikle effektive, efterspurgte, lokale rehabiliterings- og træningstilbud Styrke det rehabiliterende perspektiv i beskæftigelsesindsatsen Arbejde ud fra nyeste sundhedspædagogiske viden Sikre fagligt samarbejde og sammenhængende patientforløb på tværs af hele sundhedsvæsenet Understøtte frivillige netværk som arena for opfølgende træning Sikre tilbuddenes tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse VORES SUCCESKRITERIER Fuld implementering af de regionale forløbsprogrammer Fortsat øget henvisning til kommunale rehabiliteringstilbud Øget livskvalitet og handlekraft hos borgere, der har modtaget rehabiliterende ydelser Færre indlæggelser blandt borgere med kronisk sygdom Øget beskæftigelse efter endt rehabilitering Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 13

14 DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - Pleje og behandling Sygehusvæsenet centraliseres i stigende grad. Det stiller nye krav til opgaveløsningen i det kommunale sundhedsvæsen. Behandlinger som ikke behøver højteknologisk apparatur eller speciallægelig kompetence gives nu til patienter i deres nærmiljø. Vordingborg Kommune tilbyder specialiseret pleje og behandling på en lang række områder. Det gælder blandt andet ældre medicinske patienter, misbrugere, psykisk syge og socialt udsatte. Opgaveløsningen er nøje afstemt med sygehusvæsenet og de praktiserende læger og defineres i Sundhedsloven og sundheds- og rammeaftaler med Region Sjælland. VI VIL Tilbyde den nødvendige og tilstrækkelige behandling med afsæt i kommunens kvalitetsstandarder Benytte evidensbaserede og effektive behandlingsmetoder Arbejde med individuelle, målrettede behandlingsplaner Kvalitetssikre vores behandlingsmetoder Sikre glidende overgange til og fra sundhedsvæsenets øvrige sektorer Sikre fokus på patientsikkerhed herunder medicinering Behandlingsopgaverne løses med høj faglig kvalitet og sker i et tæt samarbejde med borgeren og de pårørende. Målet er altid at sikre et velkoordineret, effektivt patientforløb og skabe optimale betingelser for støtte og opfølgning. DERFOR VIL VI BLANDT ANDET PRIORITERE At fastholde den høje kvalitet i kommunens børne- og omsorgstandpleje At implementere nye, nationale og internationale standarder i den kommunale alkohol- og stofmisbrugsbehandling Fortsat at sikre et højt sygeplejefagligt kompetenceniveau i alle sygeplejebaserede tilbud Opfølgning og tidlig indsats før og efter sygehusindlæggelse VORES SUCCESKRITERIER Gode behandlingsresultater (måles i forhold til landsgennemsnittet) Høj brugertilfredshed Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 14

15 BILAG 1 RISIKOFAKTORER, GENERELLE ANBEFALINGER OG NATIONALE MÅL DE 7 NATIONALE MÅL FOR DANSKERNES SUNDHED 1. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes 2. Flere børn skal trives og have god mental sundhed 3. Flere voksne skal trives og have god mental sundhed 4. Flere skal vælge et røgfrit liv 5. Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge 6. Færre børn skal være overvægtige 7. Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen FOREBYGGELSES- PAKKERNE Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker indeholder evidensbaserede og faglige anbefalinger til kommunale forebyggelsesindsatser. Anbefalingerne sikrer gode rammer for forebyggelse og kvalitet i indsatserne. De henvender sig til alle fagområder i kommunen og vedrører følgende risikofaktorer: Alkohol Fysisk aktivitet Hygiejne indeklima i skoler Mad og måltider Mental sundhed Overvægt Seksuel sundhed Solbeskyttelse Stoffer Tobak Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 15

16 DE 10 NYE KOSTRÅD FRA FØDEVARESTYRELSEN 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv 2. Spis frugt og mange grøntsager - spis 600 gram om dagen, mindst halvdelen skal være grøntsager 3. Spis mere fisk - I alt skal du have 350 g fisk om ugen 4. Vælg fuldkorn - spis mindst 75 g om dagen 5. Vælg magert kød og kødpålæg 6. Vælg magre mejeriprodukter 7. Spis mindre mættet fedt - vælg planteolier og flydende eller blød margarine i stedet for smør, smørblandinger og hård margarine 8. Spis mad med mindre salt 9. Spis mindre sukker 10. Drik vand i stedet for sodavand og saft Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 16

17 RYGNING Undlad at ryge. Hver eneste cigaret skader helbredet Rygning er den enkeltstående adfærdsfaktor, som har den største negative betydning for helbredet ALKOHOL Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere end 14 genstande for kvinder om ugen og 21 for mænd Stop før 5 genstande ved samme lejlighed FYSISK AKTIVITET Børn og unge: Mindst 60 min. om dagen Voksne: Mindst 30 min. om dagen Ældre: Mindst 30 min. om dagen Overvægtige: Mindst 30 min. om dagen SOLBESKYTTELSE Brug solcreme Pas især på solen mellem klokken 12 og 15 Anbring altid helt små børn i skygge Undgå at bruge solarie Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 17

18 BILAG 2 NYTTIGE LINKS OM SUNDHED Læs mere om sundhedsområdet i Vordingborg Kommune på Læs mere om sundhedsprofilen for Vordingborg Kommune og øvrige kommuner i Region Sjælland på Hent oplysninger om sundhedstilstanden i resten af landet og sammenlign kommuner på Læs mere om frivillighedsområdet i Vordingborg Kommune på Læs mere om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på Sundhedspolitik , godkendt november 2014 l 18

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 UDKAST - REV. 24/6

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 UDKAST - REV. 24/6 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 UDKAST - REV. 24/6 INDHOLDSFORTEGNELSE VORDINGBORG KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 3 SUNDHED HAR VI ALLE ET PERSONLIGT FORHOLD TIL 4 VISION 5 DER ER BRUG FOR FOKUS PÅ SUNDHED 6 INDSATSOMRÅDER

Læs mere

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk Politik for SUNDHED VISION Vordingborg Kommune er storbyens sunde og smukke forhave Vordingborg Kommunes sundhedsområde spiller en central rolle i realiseringen af

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Høringsforslag Forslag til offentlig høring Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Indholdsfortegnelse Forord: Sundheden skal frem i Holbæk Kommune... s. 3 Sundhedspolitikkens formål...

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

SSU Temadag om sundhed

SSU Temadag om sundhed SSU Temadag om sundhed { 1 Temadag om sundhed i Senior- og Sundhedsudvalget mandag d. 11. marts 2019 Program 12.30-13.00 Let arbejdsfrokost 13.00-14.00 14.00-14.10 14.10-14.55 Oplæg v. Professor Jakob

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord ved udvalgsformanden...3 Vision for kommunens sundhedsindsats...3 Indledning...4 Metode...5 Fra til Handleplan...5

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum Borgernes forudsætninger,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Indhold: 1. Indledning ved Ringsted

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg Bilag 1 Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter i flok for at realisere sundhedspolitikkens

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune 2018-2022 1 Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder

Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Handleplan for mad og måltider på botilbud og væresteder Baggrund 2 Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra: Kløvervænget, Borgercaféen, Nr. 1, Svanen og Beskyttet beskæftigelse. Derudover

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG I Sundhedspolitikken 2014-2018 har Byrådet opsat seks overordnede målsætninger. Målsætningen for bevægelse

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

Sundhedstilstanden i Fredericia Kommune og det brede sundhedsbegreb. Idéudviklingsdagen 12.09.13

Sundhedstilstanden i Fredericia Kommune og det brede sundhedsbegreb. Idéudviklingsdagen 12.09.13 Sundhedstilstanden i Fredericia Kommune og det brede sundhedsbegreb Idéudviklingsdagen 12.09.13 Indhold Det brede sundhedsbegreb Hvordan ser det ud i Fredericia Kommune? Lighed i sundhed Hvordan skal vi

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Forebyggelsesstrategi 2009-2015

Forebyggelsesstrategi 2009-2015 Forebyggelsesstrategi 2009-2015 Bilag 2 Indhold 1. Forord...2 2. Strategisk sundhedsfremme og forebyggelse...3 Patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse...3 Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse...4

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Sundhedspolitik Kerteminde Kommune

Sundhedspolitik Kerteminde Kommune Sundhedspolitik Kerteminde Kommune 2016-2019 Følg arbejdet med sundhed i Kerteminde på Facebook. Det tværgående sigte med sundhedspolitikken har afspejlet sig i hele tilblivelses processen. Arbejdet med

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i gribskov kommune april 2009 Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Forældre har hovedansvaret for deres børns

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Folkesundhed i et kommunalt perspektiv Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Hvorfor sundhed og forebyggelse? Sundhed er at have det godt, være rask,

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHED OG TRIVSEL FOR ALLE I NÆSTVED KOMMUNE Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. At være sund

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Indsatser der virker Faglige anbefalinger til den kommunale indsats til fremme af børns sundhed

Indsatser der virker Faglige anbefalinger til den kommunale indsats til fremme af børns sundhed Indsatser der virker Faglige anbefalinger til den kommunale indsats til fremme af børns sundhed Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Nødvendigt at styrke sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Sundhedspolitik Kerteminde Kommune

Sundhedspolitik Kerteminde Kommune Sundhedspolitik Kerteminde Kommune 2016-2019 Du er inviteret med til at skrive den ny sundhedspolitik! Sundhedspolitikken beskriver rammerne for, hvordan Kerteminde Kommune arbejder på at være en kommune,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere