Danske virksomheders kreditværdighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske virksomheders kreditværdighed"

Transkript

1 Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: , Website:

2 Resume Ultimo september 2013 var der et svagt fald i andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) siden ultimo august 2013 fra 16,9 % til 16,8 % af den samlede virksomhedsmasse 1. Andelen af B-ratede virksomheder (Kredit mod sikkerhed) oplevede et svagt fald fra 10,2 % til 10,1 %. De seneste måneders fald er således fortsat. Andelen af A-ratede virksomheder (Kreditværdig) udgjorde ultimo september 37,5 % af den samlede virksomhedsmasse, hvilket svarer til et marginalt fald på 0,2 procent point siden ultimo august I september 2013 udgjorde andelen af AA- og AAA-ratede virksomheder (Høj og højeste kreditværdighed) tilsammen 35,8 % af den samlede virksomhedsmasse, hvilket er en stigning på 0,4 procent point siden sidste måned. Antallet af konkurser 2 i september måned var 378, og det er en stigning i forhold til august. Sæsonkorrigeret er der dog tale om et fald, da der traditionelt er flere konkurser i september end august, og vi ser ligeledes et fald i forhold til samme måned sidste år. De positive takter vi så hen over sommeren er således fortsat. Danske virksomheders forrentningsevne, målt på afkastningsgraden, steg fra 2,9 % i 2011 til 4 % i 2012, hvilket må siges at være en klar forbedring. En langt overvejende del af alle hovedbrancher har oplevet en fremgang i afkastgraden, som ligeledes har været støt stigende siden Af hensyn til historiske data inddrages enkeltmandsvirksomheder ikke i Bisnode Credits rating-analyse. Bisnode Credit har siden 2011 kreditvurderet enkeltmandsvirksomheder. 2 Antal rene konkurser ekskl. antal ophævede konkurser. Optællingsmetode ændret fra november 2012.

3 Indledning Bisnode Credit er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation på erhverv og privatpersoner. Informationen benyttes til kreditvurdering, risikostyring samt til salgs- og marketingtiltag. Bisnode Credit blev etableret i 1908 og opererer i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Selskabet er en del af Bisnodekoncernen, som er en af Europas førende leverandører af forretningsinformationer. Bisnode er repræsenteret i 19 europæiske lande med cirka ansatte. Foruden Bisnode Credit, ejer Bisnode Dun & Bradstreet Danmark, Bisnode Market, Bisnode Informatics og InfoDirekt. Bisnode Credits kreditvurderingssystem AAA er en statistisk ekspertmodel, som hjælper din virksomhed med at undgå kredittab. Modellen bygger på specialiseret erfaring med kreditgivning og fanger en stor del af alle konkurser. Kreditvurderingen er et udtryk for sandsynligheden for, at en given virksomhed kommer i betalingsproblemer. Bisnode Credits kreditvurdering er udtrykt ved en bogstavkode, som er enkel at anvende og forstå. Bisnode Credits rating-skala løber fra AAA, som udtrykker den højeste kreditværdighed, til C som udtrykker den laveste kreditværdighed. Diagram 1 Rating-kategorier og risiko Sandsynlighed for konkurs, tvangsopløsning eller rekonstruktion i løbet af 12 måneder 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,2% 0,5% 1,7% 4,8% 8,2% Diagrammet ovenfor illustrerer, hvordan risiko for at en given virksomhed kommer i betalingsproblemer stiger med en ringere kreditvurdering ved Bisnode Credit. I kategorien AAA med lavest risiko er konkursandelen 1 af 500 virksomheder, mens konkursandelen i kategorien C med højest risiko er cirka 1 af 12 virksomheder. Dermed er der store forskelle på risiko efter, hvordan en virksomhed er kategoriseret.

4 De overordnede processer for generering af en rating er som følger: 1. Data indsamles løbende fra mange forskellige kilder. 2. Informationer testes for forklaringsevne og modeller konstrueres. 3. Et vægtet score-system opbygges efter variablernes forklaringsevne. 4. En rating genereres efter antal opnåede point i score-systemet. Overordnet vægtes variablernes hovedområder efter følgende prioritering: 1. Økonomi (Seneste regnskab, nøgletal, mm.). 2. Ejerforhold (Virksomhedsform, moderselskab mm.). 3. Betalingserfaring (fakturaoplysninger, betalingshistorik mm.). 4. Grunddata (Grundlagt år, juridiske forhold mm.). Forekommer der ændringer i ovennævnte forhold foretages der automatisk en ny kreditvurdering, hvilket betyder, at ratingen opdateres dagligt.

5 jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep Kreditværdigheden i dansk erhvervsliv Udviklingen i den generelle økonomi har som regel stor forklaringsværdi, når vi ser på, hvordan det går i erhvervslivet. Nedenfor er vist fordelingen på rating-kategorierne i Bisnode Credits rating, baseret på data for september måned. Diagram 2 Fordelingen af virksomheder på rating-kategorier 10,1% 16,8% 37,3% 6,5% 29,3% AAA AA A B C Den aktuelle fordeling viser, at knap 27 % af danske virksomheder hører til i rating-kategorierne C (Kredit frarådes) eller B (Kredit mod sikkerhed). Som figuren viser, er det fortsat kun relativt få virksomheder, der har opnået den eftertragtede AAA-rating, som betegner de sundeste virksomheder i dansk erhvervsliv, om end andelen af virksomheder i AA- og AAAgruppen er steget i løbet af Diagram 3 Udvikling i andele af rating-kategorier 2009 til % 50% 40% 30% 20% 10% AAA AA A B C 0%

6 Siden finanskrisens start omkring 2008 oplevede Bisnode Credit en generel tilvækst af virksomheder til højrisikokategorierne B og primært C. Det fald, vi har konstateret i B- og C-kategorierne siden 2010, er dog fortsat, og den gennemsnitlige rating af hele dansk erhvervsliv er fortsat rykket i positiv retning. Udviklingen i 2013 viser dels at andelen af A-ratede virksomheder er faldet svagt, hvilket skyldes, at der er sket et skift mod AA og AAA, og dels at andelen af C- og B-ratede virksomheder er faldet. Samlet set er den positive udvikling, vi så i løbet af første halvår, fortsat i andet kvartal, hvilket bekræfter den positive udvikling. Diagram 4 Andel og tilvækst i C-ratede virksomheder fordelt på branche i september % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% -1% -1% -2% -2% -3% Andel C-ratede Ændring år-år i %-point Diagram 4 ovenfor viser hvilke brancher 3, som er forbundet med relativ høj risiko ved samhandel. Selvom den generelle risiko ved samhandel har været faldende i løbet af 2013, oplever vi fortsat brancher, der ligger med en relativt høj andel af C-ratede virksomheder. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed er fortsat forbundet med væsentlig højere risiko end øvrige brancher. Den laveste risiko finder vi i de to forsyningssektorer samt Sundhedsvæsen. Landbrugssektoren har for tredje måned i træk oplevet et fald i andelen af C-ratede virksomheder. Det er positivt, da der samtidig jf. diagram 5 nedenfor er sket en stigning i andelen af AAA-ratede landbrugsvirksomheder for anden måned i træk. 3 Enkelte branchekategorier klassificeret vha. NACE kan fremstå som uhensigtsmæssige at rate. Dog eksisterer der underkategorier i NACEklassifikationen, hvori virksomheder er hensigtsmæssige at rate. Dette gælder f.eks. for NACE-kategorien Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring.

7 Samlet set har langt de fleste brancher oplevet et fald i andelen af C-ratede virksomheder i september 2013, og fremadrettet forventer vi et fortsat fald i andelen af virksomheder i højrisikokategorierne på grund af den generelle positive udvikling, vi ser i dansk økonomi. Råstofudvinding har som den eneste branche i september måned oplevet en stigning i andelen af virksomheder med en C-rating. Branchen oplevede ligeledes en stigning i august og ligger fortsat midt i feltet målt på andel af C-ratede virksomheder. Diagram 5 Andel og tilvækst i AAA-ratede virksomheder fordelt på branche i september % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% Andel AAA-ratede Ændring år-år i %-point Diagram 5 viser, hvilke brancher som er forbundet med relativt lav risiko ved samhandel. Det fremgår blandt andet, at branchen Råstofudvinding, som har oplevet en stigning af C-ratede, er karakteriseret ved en polarisering, idet andelen af AA og AAA-ratede er høj, samtidig med at andelen af C-ratede er stigende. Fremstillingsvirksomhed fortsætter med at klare sig godt, idet den både har en høj andel i de to bedste rating-kategorier samtidig med en høj tilvækst. Det generelle billede viser, at andelen af virksomheder med den højeste rating AAA er steget siden september måned sidste år. Den negative tilvækst blandt El,- gas- og fjernvarmestyring, som vi så i august, er fortsat i september 2013, og den gennemsnitlige andel af virksomheder i de bedste rating-kategorier ligger under det samlede gennemsnit for alle brancher.

8 Konkurser Som diagram 1 indikerede, er der en stærk sammenhæng mellem Bisnode Credits rating-kategorier og risikoen for konkurs for en given virksomhed. Dermed kan en lang række af de konkurser, vi ser, forklares ved en højrisiko-rating hos Bisnode Credit. Tabel 1 Oversigt over månedlige konkurstal 2008 til 2013 Faktiske konkurser Måned Middel Februar April Juni August Oktober December Total Middel Af tabel 1 fremgår det, at antallet konkurser i september måned var 378. Det svarer til en stigning i forhold til august, men idet antallet af konkurser historisk set har ligget højt i september, er der tale om et fald i de sæsonkorrigerede konkurser. Der er desuden tale om et fald i forhold til antallet af konkurser i september 2012 og et niveau, der ligger 11 % under middelværdien for september måned de sidste 5 år. Tabel 2 Oversigt over kvartalsvise konkurstal 2008 til 2013 Kvartal Middel Q Q Q Q Total Middel

9 Af tabel 2 fremgår det, at det kvartaltsvise antal konkurser i tredje kvartal 2013 ligger under middelværdien for de seneste fem år. Tredje kvartal 2013 viser desuden et fald sammenlignet andet kvartsl og den positive tendens i løbet af året er således fortsat. Diagram 6 Faktiske konkurser 2008 til Diagram 7 Sæsonjusterede konkurser og 12 mdr. løbende gns til Konkurser - sæsonjusteret 12 mdr. løbende gns.

10 Af Diagram 7 fremgår at konkurstallene fortsat er lavere end de relativt høje niveauer tilbage i 2010 målt på løbende gennemsnit. Det er dog stadig højere end niveauerne i Tabel 3 Konkurser fordelt på branche for september 2009 til 2013 Branche Antal konkurser for september måned Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofudvinding Fremstillingsvirksomhed El-, gas- og fjernvarmestyring Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand Bygge- og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler Transport og godshåndtering Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Information og kommunikation Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring Fast ejendom Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur forlystelser og sport Andre serviceydelser Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n Ekstraterritoriale organisationer og organer Uoplyst Total Tabel 3 viser konkurser fordelt på branche for september måned 2009 til På brancheniveau har især Landbrug, Transport og Undervisning klaret sig bedre i september i forhold til sidste år. Bygge- og anlægsbranchen, som ellers er inde i en vanskelig periode oplevede en ligeledes en forbedring, med et fald i konkurserne på 16 % i september måned i forhold til sidste år. Finanssektoren fortsætter med et stigende konkursniveau dog ikke i samme grad som de to forgående måneder. Blandt de større brancher var det Information og kommunikationsbranchen samt Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester der oplevede en stigning i antallet af konkurser. Engros- og Detailbranchen som traditionelt har meget bevågenhed oplevede en svag stigning i september.

11 Danske virksomheders forrentningsevne Nøgletal bruges til at give et sammenligneligt billede af, hvordan virksomheder klarer sig. I denne sammenhæng giver afkastningsgraden et godt billede af evnen til at forrente den samlede kapital og evnen til at tilpasse sig nye markedsvilkår. Diagram 8 - Afkastningsgradens niveau generelt for regnskabsårene 2008 til ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Afkastningsgrad 2012 udviste generelt stigende afkastningsgrader i dansk erhvervsliv, og niveauet har været konstant stigende siden Den gennemsnitlige afkastningsgrad var i 2012 på det højeste de seneste fire år og nærmer sig niveauet fra før krisen i 2007, hvor dansk erhvervsliv havde en gennemsnitlig afkastningsgrad på knap 4,5 procent.

12 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofudvinding Fremstillingsvirksomhed El-, gas- og fjernvarmestyring Vandforsyning; kloakvæsen, Bygge- og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel; Transport og godshåndtering Overnatningsfaciliteter og Information og kommunikation Pengeinstitut- og Fast ejendom Liberale, videnskabelige og Administrative tjenesteydelser Offentlig forvaltning og forsvar; Undervisning Sundhedsvæsen og sociale Kultur forlystelser og sport Andre serviceydelser Diagram 9 Afkastningsgradens 4 niveau og ændring år-år fordelt på branche for regnskabsåret Afkastningsgrad Ændring år-år Fordelt på brancher oplever vi fortsat en betydelig variation i afkastningsgraden. Det skal dog bemærkes, at alle brancher med undtagelse af El-, gas- og fjernvarmestyring og Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand har været bedre til at forrente kapitalen i 2012 sammenlignet med Bygge- og anlægsvirksomheder er karakteriseret ved en både høj og stigende afkastningsgrad. Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring har haft en meget positiv udvikling, hvilket indikeret et øget offentligt forbrug. Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed, som havde en høj andel af virksomheder i de laveste rating-klasser, har oplevet en positiv udvikling målt på afkastningsgraden. 4 Afkastningsgraden beregnes som Primært resultat / Balance

---- TEL FAX II %

---- TEL FAX II % 2003 2 2003 8 WWW.CEI.GOV.CN TEL010 68558355 FAX010 68558370 I ---- TEL010 68558355 FAX010 68558370 II 2003... 1...1...2...2 2003... 3...3...4...6 1....6 2....7...8...10 1....10 2. 40%...11 2003... 12...12...13...13

Læs mere

2 图 1 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 收 入 结 构 图 2 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 毛 利 结 构 印 染 加 工 10.8% 其 他 4.8% 丝 织 品 17.2% 印 染 加 工 7.8% 其 他 4.4% 丝 织 品 19.1% 涤 纶 长 丝 6

2 图 1 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 收 入 结 构 图 2 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 毛 利 结 构 印 染 加 工 10.8% 其 他 4.8% 丝 织 品 17.2% 印 染 加 工 7.8% 其 他 4.4% 丝 织 品 19.1% 涤 纶 长 丝 6 买 入 维 持 上 市 公 司 年 报 点 评 新 民 科 技 (002127) 证 券 研 究 报 告 化 工 - 基 础 化 工 材 料 与 制 品 2011 年 3 月 15 日 2010 年 业 绩 符 合 预 期, 增 发 项 目 投 产 在 即 基 础 化 工 行 业 分 析 师 : 曹 小 飞 SAC 执 业 证 书 编 号 :S08500210070006 caoxf@htsec.com

Læs mere

2-2

2-2 ... 2-1... 2-2... 2-6... 2-9... 2-12... 2-13 2005 1000 2006 20083 2006 2006 2-1 2-2 2005 2006 IMF 2005 5.1% 4.3% 2006 2005 3.4% 0.2% 2006 2005 911 2005 2006 2-3 2006 2006 8.5% 1.7 1.6 1.2-0.3 8.3 4.3 3.2

Læs mere

状 态, 使 人 类 社 会 难 以 正 确 认 识 评 级 这 一 信 用 经 济 的 内 在 规 律, 难 以 真 正 总 结 西 方 错 误 评 级 的 教 训, 难 以 让 评 级 有 效 服 务 于 人 类 信 用 经 济 实 践 如 果 我 们 还 不 能 在 信 用 评 级 思 想 领

状 态, 使 人 类 社 会 难 以 正 确 认 识 评 级 这 一 信 用 经 济 的 内 在 规 律, 难 以 真 正 总 结 西 方 错 误 评 级 的 教 训, 难 以 让 评 级 有 效 服 务 于 人 类 信 用 经 济 实 践 如 果 我 们 还 不 能 在 信 用 评 级 思 想 领 世 界 需 要 评 级 新 思 想 关 建 中 2015 年 5 月 26 日 2008 年 爆 发 于 美 国 的 全 球 信 用 危 机 证 明 : 信 用 评 级 关 系 人 类 社 会 安 全 发 展, 西 方 错 误 评 级 是 危 机 的 制 造 者, 它 不 能 承 担 世 界 评 级 责 任 于 是, 改 革 国 际 评 级 体 系 成 为 时 代 的 主 流 思 潮 和 向 人 类

Læs mere

1. 发 行 情 况 格 力 地 产 于 2014 年 12 月 25 日 发 行 9.8 亿 元 可 转 债 其 中, 原 股 东 优 先 配 售 2.1225 亿 元 (21.225 万 手 ), 占 本 次 发 行 总 量 的 21.66% 网 上 向 一 般 社 会 公 众 投 资 者 发

1. 发 行 情 况 格 力 地 产 于 2014 年 12 月 25 日 发 行 9.8 亿 元 可 转 债 其 中, 原 股 东 优 先 配 售 2.1225 亿 元 (21.225 万 手 ), 占 本 次 发 行 总 量 的 21.66% 网 上 向 一 般 社 会 公 众 投 资 者 发 衍 生 品 市 场 衍 生 品 市 场 转 债 研 究 转 债 研 究 证 券 研 究 报 告 证 券 研 究 报 告 转 债 定 价 报 告 2015 年 1 月 11 日 格 力 转 债 (110030) 上 市 定 价 分 析 公 司 资 料 : 转 债 条 款 : 发 行 日 到 期 日 期 限 转 股 期 限 起 始 转 股 日 发 行 规 模 净 利 润 2014-12-25 2019-12-24

Læs mere

untitled

untitled 1 2 3 4 5 A 800 700 600 500 400 300 200 100 0-100 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 2006.1-2007.5 A 1986.1-1991.12 6 7 6 27 WIND A 52.67 2007 44 8 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2001-05 2002-02

Læs mere

untitled

untitled 26 5 5. % 1 4.75 4.5 4.25 4. 3.75 3.5 Apr-5 Jun-5 Aug-5 Oct-5 (%) Dec-5 Feb-6 Apr-6 : DataStream, April 25 to April 26 415% 22 6 ( ) 1 1 ( ) 1 ( ) 1 4261 4.8%2541.7% 4 419.6 4ISM 355.2 4 57.3 3 6.1%13

Læs mere

untitled

untitled 2017 1 16 2016 2017 2016 12 13 14 FOMC 25 2016 12 FOMC 25 2017 25 2017 5 2 16 2016 2017 12 2016 6 2016 11 2015 2016 2017 WMP 2016 27 13 11 50 2016 11 30 2016 2017 2017 2017 2016 2017 50 2 2017 2% 2017

Læs mere

untitled

untitled CHINA SECURITIES RESEARCH 4000 08 1500 tiandonghong@csc.com.cn 010-85130599 hanmei@csc.com.cn 010-85130212 08-10 EPS 0.41 0.73 0.99 12 9.90 6 12.00 /% 1 3 12-4.3/5.5 33.7/54.4-59.9/6.2 12 / 26.13/4.90

Læs mere

目 录 1 新 闻 政 策 追 踪... 4 1.1 住 建 部 : 坚 持 因 城 施 策 完 善 房 地 产 宏 观 调 控... 4 2 行 业 数 据 追 踪... 4 2.1 限 购 政 策 落 地, 新 房 成 交 回 落... 4 2.2 库 存 微 降, 一 线 去 化 表 现 稍

目 录 1 新 闻 政 策 追 踪... 4 1.1 住 建 部 : 坚 持 因 城 施 策 完 善 房 地 产 宏 观 调 控... 4 2 行 业 数 据 追 踪... 4 2.1 限 购 政 策 落 地, 新 房 成 交 回 落... 4 2.2 库 存 微 降, 一 线 去 化 表 现 稍 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 Jan/16 Feb/16 Mar/16 Apr/16 May/16 Jun/16 Jul/16 Aug/16 房 地 产 行 业 行 业 研 究 - 行 业 周 报 行 业 评 级 : 增 持 报 告 日 期 :216-9-14 4% 3% 2% 1% % -1% -2% 沪 深 3 SW 房 地 产 研 究 员 : 宫 模 恒 551-65161836

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8F0D6DEB0D3B8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E65F4445435F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8F0D6DEB0D3B8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E65F4445435F2E646F63> 中 国 葛 洲 坝 集 团 股 份 有 限 公 司 中 期 票 据 跟 踪 评 级 报 告 主 体 长 期 信 用 等 级 AA + 级 本 期 债 券 信 用 等 级 AA + 级 评 级 时 间 2011 年 5 月 19 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service

Læs mere

新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 疆 交 建 发 行 人 或 公 司 ) 拟 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市, 公

新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 疆 交 建 发 行 人 或 公 司 ) 拟 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市, 公 长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 关 于 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 (2015 年 7 月 01 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 辅 导 机 构 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通

Læs mere

投资高企 把握3G投资主题

投资高企 把握3G投资主题 行 业 研 究 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 维 持 推 荐 白 酒 行 业 食 品 饮 料 行 业 2016 年 第 21 周 周 报 投 资 摘 要 : 上 周 市 场 表 现 和 下 周 投 资 策 略 上 周 食 品 饮 料 行 业 指 数 下 跌 0.89%, 跑 输 沪 深 300 指 数 1 个 百 分 点 食 品 饮 料 细 分 行 业 1 个 上

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0D9C4EAC0F5D4B0B8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6A3A8D6D5B8E5A3A92D322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0D9C4EAC0F5D4B0B8FAD7D9C6C0BCB6B1A8B8E6A3A8D6D5B8E5A3A92D322E646F63> 北 京 百 年 栗 园 生 态 农 业 有 限 公 司 跟 踪 评 级 报 告 主 体 长 期 信 用 等 级 BB 级 评 级 时 间 2012 年 4 月 17 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 北 京 百 年 栗 园 生 态 农

Læs mere

Microsoft Word - 第四章 資料分析

Microsoft Word - 第四章  資料分析 第 四 章 資 料 分 析 本 研 究 針 對 等 三 報, 在 馬 英 九 擔 任 台 北 市 長 台 北 市 長 兼 國 民 黨 主 席, 以 及 國 民 黨 主 席 之 從 政 階 段 中 ( 共 計 八 年 又 二 個 月 的 時 間, 共 855 則 新 聞, 其 中 179 則, 348 則, 328 則 ), 報 導 馬 英 九 新 聞 時 使 用 名 人 政 治 新 聞 框 架 之

Læs mere

专题研究.doc

专题研究.doc 2005 2 1 14 11.2 14 15 15 14 Yunyang.zhao@morningstar.com 500 MSCI 1991 2001 53 458 115 94 24 316 26 494 125 1995 26 14 1993 1993 1997 http://cn.morningstar.com 1998 1 2001 6 2000 1993 90 2002 2001 51

Læs mere

Sector — Subsector

Sector — Subsector Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Dec-14 Jan-15 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Mar-15 Apr-15 Apr-15 May-15 May-15 Jun-15 Jul-15 证 券 研 究 报 告 调 整 目 标 价 格 买 入 961.CH 价 格 : 人 民 币 18.95 58% 目 标 价 格 : 人

Læs mere

目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售...12 第 五 部 分 基 金 备 案...14 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回...15 第 七 部 分

目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分 基 金 份 额 的 发 售...12 第 五 部 分 基 金 备 案...14 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回...15 第 七 部 分 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 新 华 阿 里 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 管 理 人 : 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 四 年 二 月 目 录 第 一 部 分 前 言...1 第 二 部 分 释 义...3 第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况...9 第 四 部 分

Læs mere

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 推 票 蕴 含 的 投 资 机 会 卖 方 分 析 师 重 点 报 告 效 应 研 究 证 券 分 析 师 刘 均 伟 A0230511040041 夏 祥 全 A0230513070002 2014.4 主 要 内 容 1. 卖 方 分 析 师 推 票 的 时 滞 性 蕴 含 了 事 件 投 资 机 会 2. 卖 方 分 析 师 重 点 报 告 首 次 效 应 3. 卖 方 分 析 师 重 点 报

Læs mere

信息管理部2003

信息管理部2003 23 7 3 22 28451642 E-mail wpff@eyou.com 23 1 23 5 22 2 3 4 628 6688 866 62 52 956 46 817 912 696 792 6.5% 1: 2: -2.% -1.5% -19.% -27.6% 33.6 3.45 [2.22%] 5A:6.94 1A:9.89 2A:9.51 3A:8.44 22.14 11.23 1-1-12

Læs mere

新世纪评级 概述 编号 新世纪跟踪[2015]100007 跟踪对象 广西北部湾国际港务集团有限公司 2014 年度第二期及第三期短期融资券 本次 主体/展望/债项 AA /稳定/ A-1 + 14 北部湾 CP003 评级时间 主体/展望/债项 评级时间 2015 年 1 月 AA /稳定/ A-

新世纪评级 概述 编号 新世纪跟踪[2015]100007 跟踪对象 广西北部湾国际港务集团有限公司 2014 年度第二期及第三期短期融资券 本次 主体/展望/债项 AA /稳定/ A-1 + 14 北部湾 CP003 评级时间 主体/展望/债项 评级时间 2015 年 1 月 AA /稳定/ A- 广 西 北 部 湾 国 际 港 务 集 团 有 限 公 司 2014 年 度 第 二 期 及 第 三 期 短 期 融 资 券 跟 踪 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AA + 级 14 北 部 湾 CP002 信 用 等 级 :A-1 级 14 北 部 湾 CP003 信 用 等 级 :A-1 级 跟 踪 评 级 报 告 评 级 时 间 : 2015 年 1 月 14 日 上 海 新 世

Læs mere

産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185

産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185 産 産 184 産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185 爲 爲 爲 産 爲 爲 爲 産 186 産 爲 爲 爲 爲 爲 爲 顔 爲 産 爲 187 爲 産 爲 産 爲 産 爲 爲 188 産 爲 爲 酰 酰 酰 酰 酰 酰 産 爲 爲 産 腈 腈 腈 腈 腈 爲 腈 腈 腈 腈 爲 産 189 産 爲 爲 爲 爲 19 産 爲 爲 爲 爲 爲 爲 191 産 192 産 爲 顔 爲 腈

Læs mere

出 版 : 會 員 通 訊 網 址 香 港 大 眾 攝 影 會 有 限 公 司 通 訊 地 址 : 香 港 郵 政 總 局 郵 箱 10657 號 非 賣 品 只 供 會 閱 覽 HONG KONG CAMERA CLUB, LT

出 版 : 會 員 通 訊 網 址  香 港 大 眾 攝 影 會 有 限 公 司 通 訊 地 址 : 香 港 郵 政 總 局 郵 箱 10657 號 非 賣 品 只 供 會 閱 覽 HONG KONG CAMERA CLUB, LT 香 港 大 眾 攝 影 會 有 限 公 司 HONG KONG CAMERA CLUB, LTD. 永 遠 榮 譽 會 長 胡 世 光 先 生 陳 海 先 生 任 霖 先 生 永 遠 名 譽 顧 問 簡 慶 福 先 生 連 登 良 先 生 黃 貴 權 醫 生 BBS 2012-13 年 度 本 年 度 榮 譽 會 長 譚 炳 森 先 生 王 健 材 先 生 陳 炳 洪 先 生 廖 群 先 生 翁 蓮

Læs mere

行 业 研 究 证 券 行 业 周 报 1 1. 行 业 一 周 走 势 上 周 (214.3.3-214.3.7, 下 同 ) 沪 深 3 下 降.49%, 券 商 行 业 下 降 2.36%, 跑 输 大 盘 上 市 券 商 中 太 平 洋 上 涨 1.2%, 涨 幅 最 大 ; 广 发 证 券

行 业 研 究 证 券 行 业 周 报 1 1. 行 业 一 周 走 势 上 周 (214.3.3-214.3.7, 下 同 ) 沪 深 3 下 降.49%, 券 商 行 业 下 降 2.36%, 跑 输 大 盘 上 市 券 商 中 太 平 洋 上 涨 1.2%, 涨 幅 最 大 ; 广 发 证 券 市 场 表 现 增 持 维 持 4% 券 商 沪 深 3 3% 行 业 研 究 国 金 证 券 手 机 版 佣 金 宝 上 线 证 券 行 业 周 报 (214.3.3-214.3.7) 证 券 研 究 报 告 证 券 信 托 行 业 214 年 3 月 1 日 2% 1% % -1% -2% -3% 11-8 11-1 11-12 12-2 12-4 12-6 12-8 12-1 12-12 13-2

Læs mere

2 一 股 市 行 情 回 顾 指 数 上 证 综 指 深 证 成 指 中 小 板 创 业 板 沪 深 300 IF.CFE 涨 跌 幅 0.42% 0.06% 2.13% 3.88% 0.07% -0.17% 一 周 走 势 回 顾 : 周 一 : 两 市 双 双 低 开 低 走, 权 重 股 集

2 一 股 市 行 情 回 顾 指 数 上 证 综 指 深 证 成 指 中 小 板 创 业 板 沪 深 300 IF.CFE 涨 跌 幅 0.42% 0.06% 2.13% 3.88% 0.07% -0.17% 一 周 走 势 回 顾 : 周 一 : 两 市 双 双 低 开 低 走, 权 重 股 集 1 市 场 研 究 周 报 市 场 周 报 市 场 动 态 市 场 分 析 -- 周 期 成 长 齐 唱 戏 2014 年 月 2 日 投 资 要 点 上 周 市 场 调 整 幅 度 较 大, 上 证 综 指 下 跌 1.05%, 中 小 板 下 跌 1.04%, 创 业 板 下 跌 2.55% 市 场 的 调 整 主 要 系 8 月 汇 丰 PMI 数 据 略 低 于 预 期 和 新 股 周 三

Læs mere

(Microsoft PowerPoint - 2011 [L So] \272C\251\312\252\375\266\353\251\312\252\315\257f [\254\333\256e\274\322\246\241])

(Microsoft PowerPoint - 2011 [L So] \272C\251\312\252\375\266\353\251\312\252\315\257f [\254\333\256e\274\322\246\241]) 慢 性 阻 塞 性 肺 病 (COPD) 冬 令 殺 手 冬 令 殺 手 蘇 潔 瑩 醫 生 東 區 尤 德 夫 人 那 打 素 醫 院 內 科 部 呼 吸 科 副 顧 問 醫 生 慢 性 阻 塞 性 肺 病 (COPD) 慢 性 阻 塞 性 肺 病 簡 稱 慢 阻 肺 病, 主 要 包 括 慢 性 支 氣 管 炎 和 肺 氣 腫 兩 種 情 況 患 者 的 呼 吸 道 受 阻, 以 致 氣 流 不

Læs mere

文章题目

文章题目 2007 2006.12 1 1. 2. 3. 2 3 25.8 (1-3Q2006) 42 (1-3Q2006) 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1-3Q2006-10% 0% 10% 20%

Læs mere

Book1.xls

Book1.xls Adobe 经 销 商 名 单 省 份 公 司 名 称 电 话 地 址 北 京 北 京 三 原 电 脑 制 板 服 务 中 心 010-64171027 北 京 市 东 城 区 东 直 门 外 新 中 街 7 号 305 室 北 京 北 京 比 特 瑞 旺 电 脑 有 限 公 司 010-62648899-106 北 京 市 海 淀 区 知 春 路 118 号 知 春 大 厦 A 座 5 层 北 京

Læs mere

上 海 新 世 纪 评 估 投 有 限 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co.,Ltd. 市 场 各 种 产 收 益 率 的 上 涨 (4) 非 标 产 兴 起, 保 险 机 构 等 机 构 产 负 表 调 整 随 着

上 海 新 世 纪 评 估 投 有 限 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co.,Ltd. 市 场 各 种 产 收 益 率 的 上 涨 (4) 非 标 产 兴 起, 保 险 机 构 等 机 构 产 负 表 调 整 随 着 市 场 研 究 213 年 市 场 发 评 级 研 究 王 海 燕 / 文 一 市 场 环 境 213 年, 内 市 场 前 热 后 冷, 发 展 动 力 趋 弱, 主 要 表 现 为 : 上 半 年 市 场 收 益 率 曲 线 缓 慢 下, 下 半 年 后 大 幅 上 升, 扣 除 政 策 性 后 的 发 规 模 环 比 逐 下 降 从 影 响 市 场 环 境 的 因 素 看, 有 以 下 几 点

Læs mere

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 跟 踪 评 级 报 告 概 要 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016]100323 存 续 期 间 5(3+2) 年 期 债 券 50 亿 元 人 民

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 跟 踪 评 级 报 告 概 要 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016]100323 存 续 期 间 5(3+2) 年 期 债 券 50 亿 元 人 民 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 [ 此 处 键 入 本 期 债 券 名 称 全 称 ] 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 信 用 评 级 报 告 跟 踪 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AAA 级 债 项 信 用 等 级 : AAA 级 评 级 时 间 : 2016 年 6 月 24 日 上 海 新 世 纪 资

Læs mere

宏观与策略研究

宏观与策略研究 --2005 6 2 2005 6 A 86-0755-82943202 zhaojx@ccs.com.cn 86-0755-82960074 huangsx@ccs.com.cn 86-0755-82943566 luxw@ccs.com.cn 86-0755-82960739 jingzz@ccs.com.cn 2005-6-2 1996 2005 A 4 5 6 6 A+H 2005 A, 2005-4-6

Læs mere

跟 踪 评 级 概 述 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016] 跟 踪 对 象 : 南 京 市 浦 口 区 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 ( 简 称 本 期 短 券 ) 主 体 信 用 等 级 评 级 展 望 债

跟 踪 评 级 概 述 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016] 跟 踪 对 象 : 南 京 市 浦 口 区 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 ( 简 称 本 期 短 券 ) 主 体 信 用 等 级 评 级 展 望 债 南 京 市 浦 口 区 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 跟 踪 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : 债 项 信 用 等 级 : AA 级 A-1 级 评 级 时 间 : 2016 年 1 月 26 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating

Læs mere

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Læs mere

27-11-22 8627 65799773 liuyr@cjsc.com.cn 28 27 65 121.22% 91.3% 619 898 27 6282 78 12 7681 28 6681 5681 4681 3681 2681 1681 6-11 6-12 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 7-1 28 28 WIND 28 28 15% 5.1~5.2

Læs mere

业 务 声 明 本 评 级 机 构 对 2015 年 合 肥 兴 泰 金 融 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 小 微 企 业 扶 持 债 券 的 信 用 评 级 作 如 下 声 明 : 本 次 债 务 人 信 用 评 级 的 评 级 结 论 是 本 评 级 机 构 以 及 评 级 分 析 员

业 务 声 明 本 评 级 机 构 对 2015 年 合 肥 兴 泰 金 融 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 小 微 企 业 扶 持 债 券 的 信 用 评 级 作 如 下 声 明 : 本 次 债 务 人 信 用 评 级 的 评 级 结 论 是 本 评 级 机 构 以 及 评 级 分 析 员 2015 年 合 肥 兴 泰 金 融 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 小 微 企 业 扶 持 债 券 信 用 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AA + 债 项 信 用 等 级 : AA + 级 级 评 级 时 间 : 2015 年 11 月 30 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating

Læs mere

概 述 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016]100111 跟 踪 对 象 :2015 年 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 级 资 本 债 券 ( 简 称 本 期 债 券 ) 本 次 前 次 主 体 / 展 望 / 债 项 评 级 时 间 主 体 / 展 望 / 债 项 评 级 时

概 述 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016]100111 跟 踪 对 象 :2015 年 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 级 资 本 债 券 ( 简 称 本 期 债 券 ) 本 次 前 次 主 体 / 展 望 / 债 项 评 级 时 间 主 体 / 展 望 / 债 项 评 级 时 2015 年 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 级 资 本 债 券 [ 此 处 键 入 本 期 债 券 名 称 全 称 ] 跟 踪 评 级 报 告 信 用 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AAA 级 15 徽 商 二 级 债 信 用 等 级 : AA + 级 评 级 时 间 :2016 年 5 月 5 日 评 级 时 间 : 2012 年 10 月 12 日 上 海 新 世 纪

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0D0D2B5D1D0BEBF2DBBFAD0B5303930373233A3BABABDCCECBABDBFD5CAC7D6D8B5E3A3ACD4A2BEFCD3DAC3F1CAC7C7F7CAC6A3A8D4F6B3D6A3A95B315D2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0D0D2B5D1D0BEBF2DBBFAD0B5303930373233A3BABABDCCECBABDBFD5CAC7D6D8B5E3A3ACD4A2BEFCD3DAC3F1CAC7C7F7CAC6A3A8D4F6B3D6A3A95B315D2E646F63> 机 械 / 军 工 行 业 研 究 2009/07/28 深 度 研 究 航 天 航 空 是 重 点, 寓 军 于 民 是 趋 势 行 业 评 级 增 持 / 首 次 评 级 相 关 研 究 我 国 的 安 全 形 势 人 均 军 费 水 平 综 合 国 力 等 多 种 因 素 决 定 了 未 来 一 段 时 间 内 我 军 的 军 费 将 稳 步 增 加 而 随 着 部 队 官 兵 待 遇 的 逐

Læs mere

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Læs mere

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Læs mere

二零零五年度报告框架稿

二零零五年度报告框架稿 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ( 2004 12 31 ) 1 1 2 2.1 (1) 53,535 32,275 35,996 115,222 1,102 62,953 1,088 10,506 70,139 1,160 ( )/ (2) (322) 6,543 4,304 919 275 (665) (1,833) 3,721 2 (2) 2004

Læs mere

5. 6. 310-00 7. 8. 9. 2

5. 6. 310-00 7. 8. 9. 2 Mondeo 2003-03-08 2003 / MondeoGhia-X, 3S71-9H307-FA 310-069 (23-055) ( ) 1. 310-00 2. 310-00 3. 100-02 4. 1 5. 6. 310-00 7. 8. 9. 2 10 10. 11. 12. 3 13. 1. 2. 14. 310-00 15. 4 16. 17. 18. 19. 20. ( )

Læs mere

2.5 2.7 第 一 信 封 详 细 评 审 第 二 信 封 初 步 评 审 (5) 投 标 人 以 联 合 体 形 式 投 标 时, 联 合 体 协 议 书 满 足 招 标 文 件 的 要 求 : 投 标 人 按 照 招 标 文 件 提 供 的 格 式 签 订 了 联 合 体 协 议 书, 并

2.5 2.7 第 一 信 封 详 细 评 审 第 二 信 封 初 步 评 审 (5) 投 标 人 以 联 合 体 形 式 投 标 时, 联 合 体 协 议 书 满 足 招 标 文 件 的 要 求 : 投 标 人 按 照 招 标 文 件 提 供 的 格 式 签 订 了 联 合 体 协 议 书, 并 评 标 办 法 ( 综 合 评 估 法 ) 评 标 办 法 前 附 表 条 款 号 条 款 名 称 评 审 因 素 与 评 审 标 准 (1) 投 标 人 具 备 有 效 的 营 业 执 照 资 质 证 书 和 基 本 账 户 开 户 许 可 证 ; (2) 投 标 人 的 资 质 证 书 有 效 且 等 级 符 合 第 二 章 投 标 人 须 知 前 附 表 附 录 1 的 规 定 ; 2.2 2.3

Læs mere

Microsoft Word - Software sector_111107 _CN_.doc

Microsoft Word - Software sector_111107 _CN_.doc 软 件 服 务 2011 年 11 月 7 日 证 券 研 究 报 告 板 块 最 新 信 息 软 件 业 的 政 策 春 天 A 增 持 胡 文 洲, CFA* (8621) 2032 8520 eric.hu@bocigroup.com 证 券 投 资 咨 询 业 务 证 书 编 号 :S1300200010035 * 周 中 李 鹏 为 本 文 重 大 贡 献 者 中 银 国 际 证 券 有

Læs mere

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定 原 告 江 明 相 贵 州 省 织 金 县 人 民 法 院 民 事 判 决 书 委 托 代 理 人 江 如 红 ( 系 原 告 长 子 ) 委 托 代 理 人 江 如 平 ( 系 原 告 次 子 ) 被 告 李 启 富 被 告 龚 忠 吉 被 告 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 重 庆 分 公 司 法 定 代 表 人 周 炯, 该 公 司 总 经 理 委 托 代 理 人

Læs mere

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc 利 用 世 行 贷 款 柳 州 市 环 境 治 理 工 程 移 民 安 置 计 划 柳 州 市 城 市 投 资 建 设 发 展 有 限 公 司 柳 州 市 环 境 卫 生 管 理 处 二 00 五 年 一 月 二 十 日 0 目 录 第 一 章 项 目 简 述...6 1.1 水 环 境 综 合 治 理 项 目...8 1.2 城 市 公 厕 项 目...12 1.3 垃 圾 转 运 站 建 设 项

Læs mere

概 述 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2015]100631 跟 踪 对 象 : 西 安 曲 江 文 化 产 业 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 2015 年 度 第 一 期 中 期 票 据 13 曲 文 投 MTN1 15 曲 文 投 MTN001 主 体

概 述 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2015]100631 跟 踪 对 象 : 西 安 曲 江 文 化 产 业 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 2015 年 度 第 一 期 中 期 票 据 13 曲 文 投 MTN1 15 曲 文 投 MTN001 主 体 西 安 曲 江 文 化 产 业 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 [ 此 处 键 入 本 期 债 券 名 称 全 称 ] 2013 年 度 第 一 期 2015 年 度 第 一 期 中 期 票 据 信 用 评 级 报 告 跟 踪 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AA 级 13 曲 文 投 MTN1 信 用 等 级 : AA 级 15 曲 文 投 MTN001 信 用 等 级 :AA

Læs mere

目 录 1 高 送 转 概 念 持 续 火 热... 5 1.1 高 送 转 是 否 影 响 公 司 价 值?... 5 1.2 高 送 转 的 实 施 流 程 及 关 键 时 点... 5 1.3 高 送 转 数 量 与 送 转 比 例 逐 年 上 升... 6 1.4 TMT 行 业 与 中 小

目 录 1 高 送 转 概 念 持 续 火 热... 5 1.1 高 送 转 是 否 影 响 公 司 价 值?... 5 1.2 高 送 转 的 实 施 流 程 及 关 键 时 点... 5 1.3 高 送 转 数 量 与 送 转 比 例 逐 年 上 升... 6 1.4 TMT 行 业 与 中 小 权 益 量 化 量 化 策 略 2016 年 6 月 20 日 高 送 转 全 解 析 金 融 工 程 事 件 研 究 系 列 报 告 之 六 证 券 研 究 报 告 相 关 研 究 关 注 员 工 持 股, 捕 捉 超 额 收 益 员 工 持 股 计 划 事 件 驱 动 分 析 股 权 激 励 计 划 事 件 驱 动 研 究 事 件 研 究 系 列 报 告 之 二 破 发 股 票 投 资 机 会

Læs mere

新世纪评级 概述 编号 新世纪企评 评级对象 大连天宝绿色食品股份有限公司 信用等级 AA- 评级观点 评级展望 稳定 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 简称 新 世纪公司 或 本评级机构 对大连天宝绿色食品 股份有限公司 简称 天宝股份 该公司 或 公 司 的评级反映了天

新世纪评级 概述 编号 新世纪企评 评级对象 大连天宝绿色食品股份有限公司 信用等级 AA- 评级观点 评级展望 稳定 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 简称 新 世纪公司 或 本评级机构 对大连天宝绿色食品 股份有限公司 简称 天宝股份 该公司 或 公 司 的评级反映了天 大 连 天 宝 绿 色 食 品 股 份 有 限 公 司 [ 此 处 键 入 本 期 债 券 名 称 全 称 ] 主 体 信 用 评 级 报 告 信 用 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 :AA - 级 评 级 时 间 :2014 年 12 月 4 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors

Læs mere

南网资审文件范本

南网资审文件范本 广 州 供 电 局 生 产 设 备 状 态 监 测 及 评 价 中 心 建 设 项 目 基 础 环 境 建 设 工 程 施 工 招 标 资 格 预 审 文 件 招 标 人 : 中 国 能 源 建 设 集 团 广 东 省 电 力 设 计 研 究 院 有 限 公 司 时 间 : 2016 年 07 月 目 录 第 一 章 申 请 人 须 知... 1 第 二 章 资 格 审 查 办 法 ( 有 限 数

Læs mere

S S S ROE..

S S S ROE.. 2010 09 10 (600704.SH) 18.93 A ( ) 374.75 ( ) 8,313.59 ( ) 28.69/13.50 300 2903.19 2638.80 27.24 22.24 17.24 12.24 090910 091209 100309 1,200 100602 100826 1., 2010.8.17 2. 2010.8.17 3.,2010.7.8 800 600

Læs mere

■ China export will face daunting challenge from global economy slowdown caused by US sub-prime mortgage crisis

■ China export will face daunting challenge from global economy slowdown caused by US sub-prime mortgage crisis 经 纪 承 销 业 务 持 续 低 迷 融 资 融 券 利 好 值 得 期 待 证 券 行 业 策 略 行 业 研 究 2008 年 8 月 6 日 中 性 ( 维 持 评 级 ) 投 资 亮 点 : 7 月 份 券 商 佣 金 为 82.2 亿, 日 均 佣 金 收 入 3.57 亿 7 月 份 成 交 量 虽 然 走 出 6 月 份 的 地 量, 但 成 交 依 然 不 活 跃, 后 市 成 交

Læs mere

 研发中心

 研发中心 研 究 所 机 械 设 备 / 电 气 设 备 2009 年 9 月 21 日 新 股 研 究 申 购 建 议 : 申 购 国 都 证 券 特 锐 德 (300001): 箱 变 新 星, 驰 骋 于 我 国 高 铁 与 城 轨 建 设 快 车 道 核 心 观 点 申 购 建 议 : 公 司 合 理 股 价 为 21.95-25.08 元 考 虑 到 限 售 期 的 影 响, 建 议 按 10% 的

Læs mere

... 1... 3... 8... 10... 16... 28... 38... 180 China Petroleum & Chemical Corporation Sinopec Corp. 100029 86-10-64990060 86-10-64990022 http://www.sinopec.com.cn ir@sinopec.com.cn media@sinopec.com.cn

Læs mere

2012 年 宜 兴 市 城 市 发 展 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 跟 踪 评 级 报 告 概 要 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 (2016)100272 存 续 期 间 12 兴 城 投 债 :7 年 期 公 司 债 券 13 亿 元 人 民 币,2012 年 10 月 10 日

2012 年 宜 兴 市 城 市 发 展 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 跟 踪 评 级 报 告 概 要 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 (2016)100272 存 续 期 间 12 兴 城 投 债 :7 年 期 公 司 债 券 13 亿 元 人 民 币,2012 年 10 月 10 日 2012 年 宜 兴 市 城 市 发 展 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 跟 踪 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AA + 债 项 信 用 等 级 : AA + 级 级 评 级 时 间 : 2016 年 6 月 22 日 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors

Læs mere

Microsoft Word - 01_FR_V3_Cover3_C.doc

Microsoft Word - 01_FR_V3_Cover3_C.doc 5.2 地 下 水 5.2.1 关 于 地 下 水 赋 存 状 况 的 讨 论 (1) 太 子 河 流 域 的 地 下 水 开 发 情 况 在 太 子 河 下 游 部, 由 第 四 纪 堆 积 物 广 泛 分 布 的 平 原 地 区 为 主 要 含 水 层 分 布 地 域, 由 于 工 业 用 水 农 业 用 水 和 生 活 用 水 的 需 求, 地 下 水 被 大 量 开 采 利 用 太 子 河

Læs mere

Title

Title 本 研 究 报 告 仅 通 过 邮 件 提 供 给 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 (report@htffund.com) 使 用 1 上 市 公 司 公 司 研 究 / 公 司 报 告 证 券 研 究 报 告 食 品 饮 料 211 年 4 月 15 日 报 告 原 因 : 有 业 绩 公 布 需 要 点 评 黑 牛 食 品 (2387)

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0D0D2B5D1D0BEBF2DC5A9C1D6C4C1D3E6313030383130A3BA41B9C9CAB3D3C3D3CDCDB6D7CABBFABBE1BDA5CEAAC8CBCAB6A3A8D4F6B3D6A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0D0D2B5D1D0BEBF2DC5A9C1D6C4C1D3E6313030383130A3BA41B9C9CAB3D3C3D3CDCDB6D7CABBFABBE1BDA5CEAAC8CBCAB6A3A8D4F6B3D6A3A92E646F63> 21-8-1 行 业 研 究 / 深 度 研 究 农 林 牧 渔 / 植 物 油 加 工 业 增 持 / 维 持 评 级 A 股 食 用 油 投 资 机 会 渐 为 人 识 食 用 油 行 业 深 度 研 究 报 告 分 析 师 蒋 小 东 SAC 执 业 证 书 编 号 :S93282141 21-68498615 jiangxiaodong@lhzq.com 联 系 人 吴 晓 丹 21-68498528

Læs mere

前 言 为深入贯彻落实2012年中央1号文件精神 推进 农业科技促进年 活动 激励扎根农村基层 为农 业科教兴村作出杰出贡献的带头人 农业部于2012年 启动了百名农业科教兴村杰出带头人资助项目 该项 目是江苏华西集团公司捐赠500万元在中华农业科教基 金会设立 华西仁宝基金 开展的专项资助活动 资 助项目计划三年面向全国资助100名农业科教兴村杰出 带头人 每人资助5万元 按照项目申报和评审工作要求

Læs mere

序 1995 年 我 走 进 了 朝 阳 区 将 台 乡 五 保 老 人 院, 如 今 17 年 后, 十 分 欣 喜 有 机 会 为 这 本 流 金 岁 月 小 集 作 序 在 多 年 陪 伴 孤 单 老 人 的 过 程 中, 我 深 深 地 体 会 到 每 位 老 人 的 生 命 里 其 实 都

序 1995 年 我 走 进 了 朝 阳 区 将 台 乡 五 保 老 人 院, 如 今 17 年 后, 十 分 欣 喜 有 机 会 为 这 本 流 金 岁 月 小 集 作 序 在 多 年 陪 伴 孤 单 老 人 的 过 程 中, 我 深 深 地 体 会 到 每 位 老 人 的 生 命 里 其 实 都 1 序 1995 年 我 走 进 了 朝 阳 区 将 台 乡 五 保 老 人 院, 如 今 17 年 后, 十 分 欣 喜 有 机 会 为 这 本 流 金 岁 月 小 集 作 序 在 多 年 陪 伴 孤 单 老 人 的 过 程 中, 我 深 深 地 体 会 到 每 位 老 人 的 生 命 里 其 实 都 积 累 了 许 多 独 特 的 光 彩 与 体 验 2001 年 我 在 中 国 青 少 年 发

Læs mere

78 云 芝 79 五 加 皮 80 五 味 子 81 五 倍 子 82 化 橘 红 83 升 麻 84 天 山 雪 莲 85 天 仙 子 86 天 仙 藤 87 天 冬 88 天 花 粉 89 天 竺 黄 90 天 南 星 91 天 麻 92 天 然 冰 片 ( 右 旋 龙 脑 ) 93 天 葵

78 云 芝 79 五 加 皮 80 五 味 子 81 五 倍 子 82 化 橘 红 83 升 麻 84 天 山 雪 莲 85 天 仙 子 86 天 仙 藤 87 天 冬 88 天 花 粉 89 天 竺 黄 90 天 南 星 91 天 麻 92 天 然 冰 片 ( 右 旋 龙 脑 ) 93 天 葵 中 国 药 典 2015 年 版 目 录 一 部 药 材 和 饮 片 1 一 枝 黄 花 2 丁 公 藤 3 丁 香 4 九 里 香 5 九 香 虫 6 人 工 牛 黄 7 人 参 8 人 参 叶 9 儿 茶 10 八 角 茴 香 11 刀 豆 12 三 七 13 三 白 草 14 三 棱 15 三 颗 针 16 千 年 健 17 千 里 光 18 千 金 子 19 千 金 子 霜 20 土 木 香

Læs mere

123 5060 50 5060 19 5060 19

123 5060 50 5060 19 5060 19 122 201011 1975 1974 1976 123 5060 50 5060 19 5060 19 124 50 60 1976 L 19 5060 19741976 50 125 19 126 80 80 127 1975 21 1974 1974 50. 128 / / 50 129 130 L AA 131 70 132 1974 70 133 1980 2010 80 134 T 1980726

Læs mere

工 造 价 15 邗 江 南 路 建 设 工 一 标 市 政 公 用 6000 中 机 环 建 集 团 有 限 公 胡 美 娟 16 邗 江 南 路 建 设 工 二 标 市 政 公 用 6337 17 品 尊 国 际 花 园 1# 2# 3# 4# 7# 9# 10# 11# 楼 地 库 C 区 工

工 造 价 15 邗 江 南 路 建 设 工 一 标 市 政 公 用 6000 中 机 环 建 集 团 有 限 公 胡 美 娟 16 邗 江 南 路 建 设 工 二 标 市 政 公 用 6337 17 品 尊 国 际 花 园 1# 2# 3# 4# 7# 9# 10# 11# 楼 地 库 C 区 工 2 工 造 价 1 新 纪 元 广 场 房 屋 建 筑 40689 11000 中 机 环 建 集 团 有 限 公 叶 正 君 2 3 大 上 海 御 龙 湾 二 期 A 区 A2~A4 商 业 楼 A 区 地 下 车 库 万 科 蜀 冈 地 块 商 品 房 项 目 二 期 工 ( 万 科 花 园 )1#-8# 住 宅 楼 A16-2 地 下 车 库 工 幼 儿 园 13# 15# 18# 20#

Læs mere

第一篇 建置区划

第一篇 建置区划 第 八 篇 金 融 保 险 1986 年 至 2003 年, 全 县 金 融 体 制 不 断 改 革, 金 融 体 系 逐 步 形 成, 各 金 融 机 构 运 转 正 常, 存 贷 款 余 额 增 长, 逐 步 扭 亏 为 盈 全 县 4 大 保 险 公 司 开 展 多 种 保 险 业 务, 保 费 收 入 增 长, 理 赔 规 范 及 时 第 一 章 金 融 1986 年 至 2003 年, 蒙

Læs mere

untitled

untitled 33 3 17 No. 35 1 2 3 18 179 104 4 5 6 19 No. 35 7 8 20 9 21 No. 35 10 22 23 No. 35 24 11 AA 25 No. 35 12 26 13 2013 27 No. 35 14 28 29 No. 35 15 30 16 17 31 No. 35 18 32 19 20 33 No. 35 21 34 22 2016 1

Læs mere

43081.indb

43081.indb 163 56 52 55 45 56 64 62 45 61 195156200712 19751219901119974 1997420009 2000920026 20026 195552200712 19826 199261994819948 19991019991020009 2000920026 200262007122004 5 164 195255200712 2000919931220009

Læs mere

一 天 吃 两 顿, 从 不 例 外 我 上 班 就 是 找 一 个 网 吧 上 网 上 网 的 内 容 很 杂, 看 新 闻, 逛 论 坛, 或 者 打 打 小 游 戏 如 果 没 钱 上 网, 我 会 独 自 一 个 人 到 一 个 偏 僻 的 地 方, 静 静 地 坐 着 发 呆 这 也 是

一 天 吃 两 顿, 从 不 例 外 我 上 班 就 是 找 一 个 网 吧 上 网 上 网 的 内 容 很 杂, 看 新 闻, 逛 论 坛, 或 者 打 打 小 游 戏 如 果 没 钱 上 网, 我 会 独 自 一 个 人 到 一 个 偏 僻 的 地 方, 静 静 地 坐 着 发 呆 这 也 是 内 容 简 介 这 是 一 部 自 传 体 小 说, 也 是 一 本 向 年 轻 人 传 授 发 财 之 道 的 教 科 书 2005 年, 作 者 老 康 三 十 而 立, 带 着 老 婆, 拖 着 儿 子 ; 没 有 存 款, 没 有 房 子 ; 读 的 是 烂 学 校 破 专 业, 一 无 所 长 ; 毕 业 后 混 了 多 年, 稀 里 糊 涂, 不 幸 下 岗 ; 因 为 混 得 差, 朋

Læs mere

基金池周报

基金池周报 基 金 研 究 / 周 报 关 注 新 华 优 选 成 长 等 零 存 整 取 型 基 金 民 生 证 券 基 金 池 动 态 周 报 民 生 精 品 --- 基 金 研 究 周 报 2011 年 05 月 03 日 建 议 资 金 充 裕 渴 望 在 中 长 期 获 取 超 额 收 益 的 投 资 者 关 注 华 夏 大 盘 精 选 (000011.OF ) 大 摩 资 源 优 选 混 合 ( 163302.OF

Læs mere

2015 年 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 评 价 结 果 一 勘 察 单 位 ( 共 92 家 ) AAA 级 (48 家 ) 1 中 国 电 建 集 团 北 京 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2 北 京 市 水 利 规 划 设 计 研 究 院 3 中 水 北 方 勘 测

2015 年 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 评 价 结 果 一 勘 察 单 位 ( 共 92 家 ) AAA 级 (48 家 ) 1 中 国 电 建 集 团 北 京 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2 北 京 市 水 利 规 划 设 计 研 究 院 3 中 水 北 方 勘 测 2015 年 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 评 价 结 果 一 勘 察 单 位 ( 共 92 家 ) AAA 级 (48 家 ) 1 中 国 电 建 集 团 北 京 勘 测 设 计 研 究 院 有 限 公 司 2 北 京 市 水 利 规 划 设 计 研 究 院 3 中 水 北 方 勘 测 设 计 研 究 有 限 责 任 公 司 4 天 津 市 水 利 勘 测 设 计 院 5 河 北 省 水

Læs mere

模 型 更 新 时 间 :2010.03.25 股 票 研 究 原 材 料 建 材 评 级 : 上 次 评 级 : 目 标 价 格 : 24.00 上 次 预 测 : 22.00 当 前 价 格 : 17.15 公 司 网 址 公 司 简 介 公 司 是 一 个 以

模 型 更 新 时 间 :2010.03.25 股 票 研 究 原 材 料 建 材 评 级 : 上 次 评 级 : 目 标 价 格 : 24.00 上 次 预 测 : 22.00 当 前 价 格 : 17.15 公 司 网 址  公 司 简 介 公 司 是 一 个 以 股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 插 上 区 域 振 兴 的 翅 膀 :5 大 区 域 规 划 本 身 稀 缺 韩 其 成 021-38676162 hanqicheng@gtjas.com S0880208070351 本 报 告 导 读 : 冀 东 水 泥 经 营 区 域 中 有 环 渤 海 沈 阳 内 蒙 古 陕 西 吉 林 5 个 区 域 涉 及 国 家 振 兴 规 划, 这 本 身

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D203230313130353130D2BBD6C2D2A9D2B5D6AEC9EEB6C8B1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203230313130353130D2BBD6C2D2A9D2B5D6AEC9EEB6C8B1A8B8E62E646F63> 一 致 药 业 000028.SZ 头 孢 业 务 完 全 审 视, 价 值 再 发 现 深 度 报 告 公 司 证 券 研 究 报 告 研 究 结 论 一 致 药 业 是 中 国 医 药 集 团 旗 下 的 上 市 公 司,2010 年 医 药 商 业 和 工 业 各 贡 献 公 司 整 体 营 业 毛 利 的 60% 和 40%, 本 篇 报 告 在 全 面 介 绍 公 司 各 项 业 务 的

Læs mere

Microsoft Word - 3635966_11153427.doc

Microsoft Word - 3635966_11153427.doc 马 钢 股 份 (600808) 马 钢 股 份 (0323.HK) 公 司 点 评 研 究 报 告 维 持 中 性 评 级 2012-3-29 分 析 师 : 刘 元 瑞 (8621) 68751760 liuyr@cjsc.com.cn 执 业 证 书 编 号 : S0490510120022 联 系 人 : 王 鹤 涛 (8621) 68751760 wanght1@cjsc.com.cn 财

Læs mere

目 录 1. 表 现 回 顾 与 行 业 观 点...3 1.1. 行 业 表 现 :6 月 略 微 跑 输 大 市...3 1.2. 行 业 观 点 :2H 相 对 收 益 乐 观...4 2. 行 业 要 闻 与 公 司 动 态...5 2.1. 行 业 要 闻...5 2.2. 公 司 动 态

目 录 1. 表 现 回 顾 与 行 业 观 点...3 1.1. 行 业 表 现 :6 月 略 微 跑 输 大 市...3 1.2. 行 业 观 点 :2H 相 对 收 益 乐 观...4 2. 行 业 要 闻 与 公 司 动 态...5 2.1. 行 业 要 闻...5 2.2. 公 司 动 态 股 票 研 究 行 业 月 报 证 券 研 究 报 告 [Table_MainInfo] [Table_Title] 2012.07.02 2H 相 对 收 益 乐 观 国 泰 君 安 农 业 月 报 2012 年 7 月 秦 军 ( 分 析 师 ) 翟 羽 佳 ( 研 究 助 理 ) 傅 佳 琦 ( 分 析 师 ) 021-38676768 021-38674941 021-38674635 qinjun@gtjas.com

Læs mere

第 一 节 认 识 自 我 的 意 义 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 够 正 确 地 认 识 到 自 己 的 优 劣 势, 找 出 自 己 的 职 业 亮 点, 为 自 己 的 顺 利 求 职 推 波 助 澜 ; 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 在 求 职 中 保 持

第 一 节 认 识 自 我 的 意 义 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 够 正 确 地 认 识 到 自 己 的 优 劣 势, 找 出 自 己 的 职 业 亮 点, 为 自 己 的 顺 利 求 职 推 波 助 澜 ; 一 个 人 只 有 认 识 自 我, 才 能 在 求 职 中 保 持 第 一 篇 知 己 知 彼, 百 战 不 殆 基 本 评 估 篇 第 一 章 认 识 自 我 我 就 是 一 座 金 矿 人 啊, 认 识 你 自 己! 塔 列 斯 ( 希 腊 学 者 ) 要 想 知 道 去 哪 儿, 必 须 先 知 道 你 现 在 在 哪 儿 和 你 是 谁 茜 里 娅. 德 纽 斯 ( 美 国 职 业 指 导 学 家 ) 本 章 提 要 了 解 认 识 自 我 在 职 业 生

Læs mere

Microsoft Word - Daily160429-A _CN_.doc

Microsoft Word - Daily160429-A _CN_.doc 每 日 焦 点 中 银 国 际 证 券 研 究 报 告 指 数 表 现 收 盘 一 日 今 年 % 以 来 % 恒 生 指 数 21,388 0.1 (2.4) 恒 生 中 国 企 业 指 数 9,061 0.3 (6.2) 恒 生 香 港 中 资 企 业 指 数 3,803 (0.2) (6.1) 摩 根 士 丹 利 资 本 国 际 香 港 指 数 12,193 (0.0) 0.9 摩 根 士 丹

Læs mere

,,/, /,,, /,,,/ / () ( ) / ( ) / / /,:,, ;,,,,,,,,,,,,,, ( 16),,,,,,,,,,,,,,,, ;,, 46

,,/, /,,, /,,,/ / () ( ) / ( ) / / /,:,, ;,,,,,,,,,,,,,, ( 16),,,,,,,,,,,,,,,, ;,, 46 2009 2 NO1212009 ( 114 ) DUN HUAN G RESEA RCH TO TAL 114 (, 746000) : (814),,, :; ;;; : K877. 42 :A :100024106 (2009) 0220045205,,,,,,,,,,,,,, [1 ], (814), 1194,! 4,,, (759), ( ), :,,, [2 ],,,,,,,, 3.

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DA313139BDECB9E3BDBBBBE1B2CED5B9CAD6B2E1B7FECEF1D6B8C4CF303330322D6F6B2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DA313139BDECB9E3BDBBBBE1B2CED5B9CAD6B2E1B7FECEF1D6B8C4CF303330322D6F6B2E646F63> 为 方 参 展, 范, 特 定 第 11 届 中 进 出 口 商 交 易 会 出 口 展 参 展 ( 以 下 ) 自 第 11 届 中 进 出 口 商 交 易 会 ( 以 下 广 交 会 ) 起 行 前 与 的 定, 均 以 为 准 可 通 过 广 交 会 方 网 届 广 交 会 的 况 的 中 对 易 中 心 1 展 展 展 服 务 广 交 会 部 安 或 用 展 位 报 2 2 A 区 1 2

Læs mere

untitled

untitled 2014 2014 20147.2~7.5% 2013 12 QE 2014 QE 2014 2013 2014 GDP 2014 110 2014 010-63152104 010-83168383 010-63180126 3 3 2013 QE 2013 6 14 7~11 GDP 2014 QE 20140.5%~1.0% GDP 2014 127.5% 2014 1 2013 11 9 ~12

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D2047CEF7B7C920B9ABCBBED1D0BEBFB1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2047CEF7B7C920B9ABCBBED1D0BEBFB1A8B8E62E646F63> 公 司 研 究 G 西 飞 (000768): 大 股 东 的 飞 机 总 装 资 产 值 得 期 待 增 持 军 工 机 械 行 业 当 前 股 价 :9.74 元 报 告 日 期 :2006 年 7 月 25 日 主 要 财 务 指 标 ( 单 位 : 百 万 元 ) 2005A 2006E 2007E 2008E 主 营 业 务 收 入 1,180 1,686 2,163 2,798 (+/-)

Læs mere

AA

AA I 2008 06 03 22623690 lich@pasc.com.cn...3 BJ...3...3 5 4...3 WTI...4...4 FOB...5...5...5...6...6 BDI...6...7...7...8...8 LME...9...9 LME...10 8000...10...11...11...11...11 0809...13...13 0809...13...13

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CDA8D0C5C9E8B1B8D6C6D4ECD2B5A3A83230303630393031A3A9A3BACEF6D6F7C1F7C9E8B1B82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CDA8D0C5C9E8B1B8D6C6D4ECD2B5A3A83230303630393031A3A9A3BACEF6D6F7C1F7C9E8B1B82E646F63> 行 业 研 究 析 主 流 设 备 商 2 季 财 报, 评 中 兴 通 讯 市 场 表 现 26/9/1 通 信 设 备 制 造 业 全 球 9 家 电 信 设 备 制 造 巨 头 占 据 了 约 9 的 市 场 份 额, 中 兴 通 讯 海 外 销 售 占 比 已 超 过 了 37%, 而 且 还 有 不 断 增 长 的 可 能 我 们 选 取 已 公 布 2 季 度 财 报 并 且 竞 争 领

Læs mere

编 号 : 新 世 纪 债 评 (2016)010235 概 述 2016 年 贵 州 省 政 府 一 般 债 券 ( 一 ~ 四 期 ) 评 级 观 点 本 批 债 券 信 用 等 级 :AAA 主 要 数 据 及 指 标 项 目 2012 年 2013 年 2014 年 发 行 人 经 济 财

编 号 : 新 世 纪 债 评 (2016)010235 概 述 2016 年 贵 州 省 政 府 一 般 债 券 ( 一 ~ 四 期 ) 评 级 观 点 本 批 债 券 信 用 等 级 :AAA 主 要 数 据 及 指 标 项 目 2012 年 2013 年 2014 年 发 行 人 经 济 财 2016 年 贵 州 省 政 府 一 般 债 券 [ 此 处 键 入 本 期 债 券 名 称 全 称 ] ( 一 ~ 四 期 ) 级 报 告 信 用 评 级 报 告 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 编 号 : 新 世 纪 债 评 (2016)010235

Læs mere

平成18年期末決算短信(連結)添付資料

平成18年期末決算短信(連結)添付資料 18 12 1812 115 (20061.112.31) 2006 2007 1 75 14 3 17 411 29 12 1 3 17 1 Sumirubber Vietnam, ltd Dunlop Tire (Thailand) Co.,Ltd Oniris S.A.S. 13 Sumirubber Industries (Malaysia)Sdn.Bhd. Changshu SRI Tech

Læs mere

(Microsoft PowerPoint - 03 \253\355\251w\245\315\262\ \301\277\270q.ppt)

(Microsoft PowerPoint - 03 \253\355\251w\245\315\262\ \301\277\270q.ppt) 恆 定 生 產 台 灣 動 物 科 技 研 究 所 動 物 醫 學 組 劉 學 陶 大 綱 前 言 恆 定 生 產 更 新 計 畫 配 種 技 術 分 娩 助 產 離 乳 餵 飼 結 論 4 週 離 乳 案 例 介 紹 20 床 62 床 每 2 週 一 批 次 分 娩 約 20 胎 / 批 離 乳 180 頭 / 批 年 產 肉 豬 4,212 頭 10 週 齡 保 (200 仔 ) 保 (200

Læs mere

宜 昌 市 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 考 核 评 价 管 理 办 法 ( 试 行 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 建 立 我 市 开 放 统 一 竞 争 有 序 的 水 利 建 设 市 场, 推 进 水 利 工 程 建 设 领 域 诚 信 体 系 建 设, 建 立 和 完 善

宜 昌 市 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 考 核 评 价 管 理 办 法 ( 试 行 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 建 立 我 市 开 放 统 一 竞 争 有 序 的 水 利 建 设 市 场, 推 进 水 利 工 程 建 设 领 域 诚 信 体 系 建 设, 建 立 和 完 善 宜 昌 市 水 利 建 设 市 场 主 体 信 用 考 核 评 价 管 理 办 法 ( 试 行 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 建 立 我 市 开 放 统 一 竞 争 有 序 的 水 利 建 设 市 场, 推 进 水 利 工 程 建 设 领 域 诚 信 体 系 建 设, 建 立 和 完 善 守 信 激 励 和 失 信 惩 戒 机 制, 确 保 水 利 建 设 活 动 规 范 有 序, 有 效

Læs mere

2010 01 23 60.21 29.70 5271.41 300 3366.20 3128.59 12595.94 5792.92 5777 5277 4777 4277 3777 3277 090123 090423 090717 091015 100106 300 1 2010 2010.1.20 2 12, 2010.1.18 (8621)61038269 xieg@gjzq.com.cn

Læs mere

由社會發展趨勢探討國人睡眠品質

由社會發展趨勢探討國人睡眠品質 1 2 3 1. 2. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 4 5 6 7683 7 3-2 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9 4-1 10

Læs mere

72075(BOC A Share)_入cover同back cover.indb

72075(BOC A Share)_入cover同back cover.indb 2015 32 3 20142014 2015630 201516 2014 1 2015630 20141231 73,858 85,123 (1) 1,651,951 1,727,805 (2) 126,744 158,224 (3) 396,199 420,059 2,248,752 2,391,211 (1) 2015630 18.5%2014123120.0%5.0%2014 12315.0%

Læs mere

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Læs mere

中农发中票跟踪信用评级报告2015 (1)

中农发中票跟踪信用评级报告2015 (1) 中 国 农 业 发 展 集 团 有 限 公 司 [ 此 处 键 入 本 期 债 券 名 称 全 称 ] 2010 年 度 第 一 期 及 2011 年 度 第 一 期 中 期 票 据 信 用 评 级 报 告 跟 踪 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 :AAA 级 10 农 发 集 MTN1 信 用 等 级 :AAA 级 11 农 发 集 MTN1 信 用 等 级 :AAA 级 评 级 时 间

Læs mere

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAFDBEDDCFC2D6DCB9ABB2BC20CAD0B3A1B3E5B8DFC8D4D3D0D5F0B5B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAFDBEDDCFC2D6DCB9ABB2BC20CAD0B3A1B3E5B8DFC8D4D3D0D5F0B5B42E646F63> 2010 年 8 月 8 日 市 场 策 略 第 一 创 业 研 究 所 分 析 师 : 于 海 涛 S1080200010003 电 话 :0755-25832792 邮 件 :yuhaitao@fcsc.cn 沪 深 300 交 易 数 据 年 初 涨 跌 幅 : -18.96% 日 最 大 涨 幅 : 3.78%(5/24) 日 最 大 跌 幅 : -5.36%(4/19) A 股 基 本 数

Læs mere

2013-all-chinese

2013-all-chinese 2013 2013 2 3 4 11 16 22 25 30 54 71 77 1 2 3 2013 4 5 Dusseldorf, Germany Toyo Japan San Jose, USA 6 7 8 9 10 2013 11 12 46,975 33,882 2012 2013 2012 2013 33,882 (22,287) (30,555) (36,020) 46,975 7,510

Læs mere