DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI Selskabsmeddelelse 10 / Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

2 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr. i samme periode sidste år. Primært resultat udgjorde -30,8 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 16,8 mio.kr. i samme periode sidste år. I de første 6 måneder af 2015 udgjorde koncernens pengestrøm fra driftsaktivitet i alt 29,7 mio.kr. hvilket er 66,5 mio.kr. mindre end i samme periode sidste år. Koncernens nettorentebærende gæld pr. 30. juni 2015 udgjorde 1.066,5 mio.kr. (pr. 31. december 2014: 1.048,2 mio.kr.). Koncernens kapitalberedskab er 140,3 mio.kr. pr. 30. juni PARKEN Sport & Entertainment A/S fastholder som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 9 den 7. august 2015 en omsætning på ca mio.kr. og et resultat før skat på -45 til -55 mio.kr. for Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 2 af 2

3 Hoved- og nøgletal for koncernen 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Mio.kr Hovedtal Indtægter i alt 518,2 530,6 287,1 291,4 Primært resultat før amortiseringer, transferaktiviteter og særlige poster -7,6 8,0 12,5 18,3 Amortiseringer 1,2 1,0 0,6 0,5 Resultat af transferaktiviteter -22,0 9,8-9,4-0,1 Særlige poster 0,0 0,0 0,0 0,0 Primært resultat -30,8 16,8 2,5 17,7 Resultat af finansielle poster -21,5-23,8-10,4-11,8 Resultat før skat -52,3-7,0-7,9 5,9 Resultat -40,0-5,3-6,0 4,5 Langfristede aktiver 2.524, , , ,0 Kortfristede aktiver 217,5 325,1 217,5 325,1 Aktiver i alt 2.742, , , ,1 Aktiekapital 197,5 197,5 197,5 197,5 Egenkapital 966, ,2 966, ,2 Langfristede forpligtelser 1.374, , , ,4 Kortfristede forpligtelser 401,3 412,5 401,3 412,5 Pengestrøm fra driften 29,7 96,2 36,6 60,9 Pengestrøm til investering, netto -89,7 9,4-44,5 19,4 Pengestrøm fra finansiering 38,3-62,5 11,0-31,1 Pengestrøm i alt -21,7 43,1 3,1 49,2 Nettorentebærende gæld 1.066,5 967, ,5 967,7 Nøgletal Overskudsgrad, i % -1,5 1,5 4,4 6,3 Afkastningsgrad, i % -0,3 0,3 0,5 0,7 Egenkapitalandel (soliditet), i % 35,3 36,3 35,3 36,3 Indre værdi pr. aktie 97,9 101,8 97,9 101,8 Aktiekurs ultimo 57,0 78,0 57,0 78,0 Resultat pr. aktie (EPS) á kr. 20-4,05-0,53-0,61-1,52 Resultat pr. aktie udvandet (EPS-D) á kr. 20-4,05-0,53-0,61-1,52 Der henvises til Nøgletalsdefinitionerne i note 30 i årsrapporten for Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 3 af 3

4 Ledelsesberetning Koncernomsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr. i samme periode sidste år, hvilket er et fald på 12,4 mio.kr. Udviklingen skyldes primært en lavere omsætning i F.C. København & Stadion (-7,2 mio.kr.), Lalandia (-3,2 mio.kr.) og fitness dk (-2,0 mio.kr.). Koncernens eksterne omkostninger udgjorde 287,6 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 282,3 mio.kr. i samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært fitness dk (+13,0 mio.kr.) modsvaret af F.C. København & Stadion (-9,3 mio.kr.). Koncernens personaleomkostninger udgjorde 194,0 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 197,3 mio.kr. i samme periode sidste år. Faldet skyldes primært F.C. København & Stadion (-3,0 mio.kr.) og fitness dk (-1,4 mio.kr.). Af- og nedskrivninger udgjorde 44,1 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015, hvilket er uændret i forhold til samme periode sidste år. Primært resultat før amortiseringer, transferaktiviteter og særlige poster udgjorde -7,6 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 8,0 mio.kr. i samme periode sidste år, svarende til et fald på 15,6 mio.kr. Udviklingen skyldes primært fitness dk (-15,3 mio.kr.) og Lalandia (-4,5 mio.kr.). I Lalandia og fitness dk har udviklingen i de første 6 måneder af 2015 ikke været i overensstemmelse med koncernens forventninger. I Lalandia har en ombygning i Rødby betydet et fald i antallet af solgte boligdøgn, og i fitness dk har de fortsat vanskelige markedsvilkår på fitnessmarkedet medført en utilfredsstillende resultatudvikling. Resultat af transferaktiviteter i F.C. København udgjorde -22,0 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 9,9 mio.kr. i samme periode sidste år, hvilket er et fald på 31,8 mio.kr. Udviklingen skyldes primært lavere avance ved salg af kontraktrettigheder i de første 6 måneder af 2015 i forhold til samme periode sidste år. Finansielle poster udgjorde -21,5 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015, hvilket er 2,3 mio.kr. lavere end samme periode sidste år. Resultat før skat udgjorde -52,3 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod -7,0 mio.kr. i samme periode sidste år. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 4 af 4

5 2. kvartal 2015 Koncernomsætningen udgjorde 287,1 mio.kr. i 2. kvartal 2015 mod 291,4 mio.kr. i samme periode sidste år, hvilket er et fald på 4,3 mio.kr. Udviklingen skyldes primært en lavere omsætning i F.C. København & Stadion (-9,4 mio.kr.) delvist opvejet af fitness dk (+1,7 mio.kr.) og Lalandia (+3,6 mio.kr.) Koncernens eksterne omkostninger udgjorde 150,7 mio.kr. i 2. kvartal 2015 mod 149,5 mio.kr. i samme periode Stigningen skyldes primært Fitness dk (6,7 mio.kr.) og Lalandia (2,7 mio.kr.). Koncernens personaleomkostninger udgjorde 101,7 mio.kr. i 2. kvartal 2015 mod 102,4 mio.kr. i samme periode Faldet skyldes primært F.C. København & Stadion (2,7 mio.kr.). Af- og nedskrivninger udgjorde 22,2 mio.kr. i 2. kvartal 2015 mod 21,2 mio.kr. i samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært fitness dk. Primært resultat før amortiseringer, transferaktiviteter og særlige poster udgjorde 12,5 mio.kr. i 2. kvartal 2015 mod 18,3 mio.kr. i samme periode sidste år, svarende til et fald på 5,8 mio.kr. Udviklingen skyldes primært fitness dk (-6,8 mio.kr.) delvist opvejet af F.C. København & Stadion (+1,6 mio.kr.) Resultat af transferaktiviteter udgjorde -9,4 mio.kr. i 2. kvartal 2015 mod -0,1 mio.kr. i samme periode sidste år, hvilket er en stigning på 9,3 mio.kr. Udviklingen skyldes højere transferaktiviteter i 2. kvartal 2015 i forhold til samme periode sidste år. Finansielle poster udgjorde -10,4 mio.kr. i 2. kvartal 2015, hvilket er 1,4 mio.kr. lavere end samme periode sidste år. Primært resultat udgjorde 2,5 mio.kr. i 2. kvartal 2015 mod 17,7 mio.kr. i samme periode sidste år, mens resultat før skat udgjorde -7,9 mio.kr. i 2. kvartal 2015 mod 5,9 mio.kr. i samme periode sidste år. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 5 af 5

6 Balance Immaterielle aktiver udgjorde 412,4 mio.kr. pr. 30. juni 2015 mod 399,2 mio.kr. pr. 31. december Udviklingen skyldes amortiseringer i perioden samt salg af kontraktrettigheder. Materielle aktiver udgjorde 2.086,0 mio.kr. pr. 30. juni 2015 mod 2.064,1 mio.kr. pr. 31. december Koncernens kortfristede aktiver udgjorde 217,5 mio.kr. pr. 30. juni 2015 mod 209,3 mio.kr. pr. 31. december Egenkapitalen udgjorde 966,9 mio.kr. pr. 30. juni 2015 mod 986,2 mio.kr. pr. 31. december Faldet skyldes driftsresultatet for de 6 første måneder af 2015 modsvaret af ændring i reserve for sikringstransaktioner (fald i negativ værdi af renteswaps). Koncernens langfristede forpligtelser udgjorde 1.374,1 mio.kr. pr. 30. juni 2015 mod 1.360,1 mio.kr. pr. 31. december Heri indgår et fald i anden gæld og en stigning i kreditinstitutter som følge af en ny 5-årig kreditaftale. De kortfristede forpligtelser udgjorde 401,2 mio.kr. pr. 30. juni 2015 mod 350,0 mio.kr. pr. 31. december 2014, hvilket kan henføres til stigning i leverandørgæld og andre gældsforpligtelser og periodeafgrænsningsposter. Den rentebærende nettogæld udgjorde 1.066,5 mio.kr. pr. 30. juni 2015 mod 1.048,2 mio.kr. pr. 31. december 2014, hvilket er en stigning på 18,3 mio.kr. Koncernens kapitalberedskab er 140,3 mio.kr. pr. 30. juni 2015 mod 159,0 mio.kr. pr. 31. december Pengestrømsopgørelsen Pengestrøm fra driftsaktivitet udgjorde 29,7 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 96,2 mio.kr. i samme periode sidste år, hvilket primært skyldes en negativ udvikling i driftskapitalen samt et lavere driftsresultat i de første 6 måneder af Koncernens pengestrøm til investeringsaktivitet udgjorde -89,7 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 9,4 mio.kr. i samme periode sidste år. Ændringen kan primært henføres til øget nettoinvesteringer i kontraktrettigheder samt et højere investeringsniveau i materielle aktiver i de første 6 måneder af 2015 i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 6 af 6

7 Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet udgjorde således -60,0 mio.kr. i de 6 første måneder af 2015 mod 105,6 mio.kr. i samme periode sidste år. Koncernens pengestrøm fra finansieringsaktivitet udgjorde 38,3 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod -62,5 mio.kr. i samme periode sidste år. Det skyldes primært udnyttelse af trækningsfacilitet i de første 6 måneder af 2015 i forhold til samme periode sidste år. Koncernens samlede pengestrøm for de første 6 måneder af 2015 udgjorde således 21,7 mio.kr. mod 43,1 mio. i samme periode sidste år. Koncernens likvider udgjorde 20,1 mio.kr. pr. 30. juni Der er i april 2015 indgået en ny 5-årig kreditaftale med hovedbankforbindelse. Det er ledelsens vurdering, at koncernen har et tilfredsstillende kapitalberedskab. Udviklingen i koncernens segmenter i de første 6 måneder af 2015 F.C. København & Stadion Omsætningen i de første 6 måneder af 2015 udgjorde 95,2 mio.kr. hvilket er 7,2 mio.kr. lavere end samme periode sidste år. Det skyldes primært et fald i antallet af arrangementer på stadion. De eksterne omkostninger udgjorde 43,7 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015, hvilket er 9,3 mio.kr. lavere end samme periode sidste år. Personaleomkostningerne i de første 6 måneder af 2015 udgjorde 57,9 mio.kr., hvilket er 3,0 mio.kr. lavere end samme periode sidste år. Resultat af transferaktiviteter udgjorde -22,0 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 9,8 mio.kr. i samme periode sidste år, hvilket er et fald på 31,8 mio.kr. Udviklingen skyldes primært lavere avance ved salg af kontraktrettigheder i de første 6 måneder af 2015 i forhold til samme periode sidste år. Resultatet før skat og finansiering udgjorde -38,7 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod -11,8 mio.kr. i samme periode sidste år, hvilket er et fald på 26,9 mio.kr. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 7 af 7

8 Lalandia Omsætningen i de første 6 måneder af 2015 udgjorde 188,4 mio.kr., hvilket er et fald på 3,2 mio.kr. set i forhold til samme periode sidste år. Et fald i antal solgte boligdøgn på grund af ombygning i Lalandia i Rødby er den primære forklaring på nedgangen i omsætningen. De eksterne omkostninger og personaleomkostningerne udgjorde samlet 162,7 mio.kr. i de 6 første måneder af 2015, hvilket er på niveau med samme periode sidste år Resultatet før skat og finansiering udgjorde 9,8 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 14,5 mio.kr. i samme periode sidste år, hvilket er et fald på 4,7 mio.kr. Tilbagegangen kan primært henføres et lavere antal solgte boligdøgn i starten af fitness dk Omsætningen i de første 6 måneder af 2015 udgjorde 112,1 mio.kr., hvilket er 2,0 mio.kr. lavere end samme periode sidste år. Det skyldes primært et fald i den gennemsnitlige medlemspris i forhold til samme periode sidste år. De eksterne omkostninger udgjorde 149,0 mio.kr i de første 6 måneder af 2015, hvilket er en stigning på 13,0 mio.kr. sammenholdt med samme periode sidste år. Stigningen kan henføres til en stigning i antallet af centre. Personaleomkostningerne udgjorde 66,5 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015, hvilket er et fald på 1,4 mio.kr. set i forhold til samme periode sidste år. Afskrivninger ligger 1,7 mio.kr. over samme periode sidste år. Resultatet før skat og finansiering udgjorde -12,4 mio.kr. i de 6 første måneder af 2015 mod 3,0 mio.kr. i samme periode sidste år, hvilket er et fald på 15,4 mio.kr. Udviklingen skyldes primært den lavere gennemsnitspris. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 8 af 8

9 Kontorejendomme Omsætningen i de 6 første måneder af 2015 udgjorde 18,9 mio.kr. mod 19,2 mio.kr. i samme periode sidste år. Resultat før skat og finansiering udgjorde 15,7 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 16,1 mio.kr. i samme periode sidste år. Væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer Der henvises til årsrapporten for Forventning til 2015 PARKEN Sport & Entertainment A/S fastholder som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 9 den 7. august 2015 en omsætning på ca mio.kr. og et resultat før skat på -45 til -55 mio.kr. for Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 9 af 9

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2015 for PARKEN Sport & Entertainment A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 24. august 2015 Koncerndirektion: Anders Hørsholt Bestyrelse: Bo Rygaard Niels-Christian Holmstrøm Karina Deacon Formand Næstformand Henrik Møgelmose Benny Olsen Erik Skjærbæk Karl Peter K. Sørensen Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 10 af 10

11 Resultatopgørelse t.kr. 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Nettoomsætning Indtægter i alt Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Primært resultat før amortiseringer, transferaktiviteter og særlige poster Amortiseringer Resultat af transferaktiviteter Primært resultat Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 11 af 11

12 Totalindkomstopgørelse t.kr. 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Periodens resultat Anden totalindkomst Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Periodens værdiregulering Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 12 af 12

13 Balance t.kr AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Kontraktrettigheder Andre immaterielle aktiver Materielle aktiver Investeringsejendomme Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmidler og inventar Materielle aktiver under opførelse og forudbetalinger for materielle aktiver Andre langfristede aktiver Deposita Andre tilgodehavender Øvrige langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 13 af 13

14 Balance t.kr PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Overkurs fra emission Reserve for sikringstransaktioner Reserve for egne aktier Overført resultat Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter Anden gæld Deposita Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 14 af 14

15 Egenkapitalopgørelse Reserve for Over- sikrings- Reserve Aktie- kurs fra trans- for egne Overført t.kr. kapital emission aktioner aktier resultat I alt Egenkapital 1. januar Totalindkomst for perioden Periodens resultat Anden totalindkomst Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Periodens værdiregulering Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Totalindkomst for perioden Periodens resultat Anden totalindkomst Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Periodens værdiregulering Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt for perioden Egenkapital 30. juni Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 15 af 15

16 Pengestrømsopgørelse 1. halvår 1. halvår t.kr Periodens resultat Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.: Af- og nedskrivninger Amortiseringer Andre ikke-kontante driftsposter, netto Resultat af transferaktiviteter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat af periodens resultat Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Renteindtægter, betalt Renteomkostninger, betalt Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Salg af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Pengestrøm til investeringsaktivitet Pengestrøm fra drifts- og investeringsaktivitet Fremmedfinansiering: Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Ændring i øvrige langfristede gældsforpligtelser Ændring i kortfristet gæld til kreditinstitutter Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 16 af 16

17 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til koncernregnskabet og årsregnskabet for 2014, hvortil der henvises. Koncernregnskabet og årsregnskabet for 2014 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af delårsrapporten som ved udarbejdelsen af årsregnskabet for Ændring af anvendt regnskabspraksis Parken Sport & Entertainment A/S har med virkning fra 1. januar 2015 implementeret følgende nye regnskabsstandarder (IAS og IFRS) og fortolkningsbidrag (IFRIC): Amendments to IAS 19 Dele af Annual Improvements to IFRSs Cycle various standards Annual Improvements to IFRSs Cycle various standards Implementeringen af de ændrede standarder og fortolkningsbidrag i delårsregnskabet for 2015 har ikke haft effekt på indregning og måling. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 17 af 17

18 Note 1 Segmentoplysninger Aktiviteter 1. halvår 2015 og 2014 (mio. kr.) F.C. Rapporterings- København Kontor- pligtige & Stadion Lalandia fitness dk ejendomme segmenter, i alt Omsætning til eksterne kunder 94,3 101,0 188,4 191,6 220,6 222,6 14,9 15,3 518,2 530,5 Intern omsætning mellem segmenter 0,9 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 3,9 4,9 5,3 Segmentomsætning 95,2 102,4 188,4 191,6 220,6 222,6 18,9 19,2 523,1 535,8 Eksterne omkostninger 43,7 53,0 95,6 94,8 149,0 136,0 1,5 1,4 289,8 285,2 Personaleomkostninger 57,9 60,9 67,1 65,6 66,5 67,9 0,1 0,1 191,6 194,5 Afskrivninger 10,3 10,1 15,7 16,7 16,4 14,7 1,6 1,6 44,0 43,1 Primært resultat før amortiseringer, transferaktiviteter og særlige poster -16,7-21,6 10,0 14,5-11,3 4,0 15,7 16,1-2,3 13,0 Amortiseringer 0,0 0,0 0,2 0,0 1,1 1,0 0,0 0,0 1,3 1,0 Transferaktiviteter -22,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-22,0 9,8 Segmentresultat før finansiering og skat -38,7-11,8 9,8 14,5-12,4 3,0 15,7 16,1-25,6 21,8 Segmentaktiver 751,4 795, , ,0 380,2 396,1 559,0 556, , ,5 Segmentforpligtelser 131,5 121,2 120,1 124,3 64,3 81,7 19,4 21,0 335,3 348,2 Afstemning af periodens resultat før skat 1. halvår 1. halvår Segmentresultat før finansiering og skat for rapporteringspligtige segmenter -25,6 21,8 Særlige poster vedrørende andre driftssegmenter 0,0 0,0 Ikke-fordelte koncernomkostninger, centrale funktioner -5,2-5,0 Finansielle poster, netto -21,5-23,8 Resultat før skat, jf. resultatopgørelsen -52,3-7,0 I segmenterne F.C. København & Stadion og Lalandia er der normalt et markant større aktivitetsniveau i anden halvdel af kalenderåret sammenlignet med første halvdel, mens aktivitetsniveauet i Kontorejendomme og fitness dk normalt er mere jævnt fordelt over kalenderåret. F.C. Københavns deltagelse i UEFA Champions League eller UEFA Europa League kan i høj grad have indflydelse på aktivitets- og resultatudviklingen. Note 2 Dagsværdimåling af finansielle instrumenter Koncernen anvender renteswaps til afdækning af koncernens risici relateret til ændringer i pengestrømme på koncernens variabelt forrentede gæld som følge af udsving i renteniveau. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 18 af 18

19 Pr. 30. juni 2015 udgør dagsværdien af renteswaps -217,2 mio.kr. Renteswaps værdiansættes på niveau 2 med tilbagevendende dagsværdimålinger og er alene baseret på eksternt beregnede dagsværdier. Dagsværdien opgøres baseret på tilbagediskonteringsmodeller og observerbare markedsdata, såsom rentekurver. Det er koncernens politik at indregne overførsler mellem de forskellige kategorier fra det tidspunkt, hvor en begivenhed eller ændring i forholdene medfører, at klassifikationen ændres. Der har ikke været overførsler mellem enkelte niveauer i de første 6 måneder af Note 3 Nærtstående parter KB og B 1903 har i henhold til moderselskabets vedtægter ret til at udpege hver ét medlem til moderselskabets bestyrelse. Moderselskabet har indgået aftale med B 1903 om benyttelse af spillelicens og med KB om samarbejde i relation til elitesport. Moderselskabet har en række aftaler med KB og B1903 om bl.a. brugsret af træningsfaciliteter m.v. Koncernen har tegnet en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring. Note 4 Begivenheder efter delårsperiodens udløb Der er efter delårsperiodens udløb ikke indtrådt begivenheder af væsentlig betydning for delårsrapportens retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling. Kontaktpersoner Bestyrelsesformand Bo Rygaard Telefonnummer (pressechef Jes Mortensen) Hjemmeside: PARKEN Sport & Entertainment A/S København den 24. august 2015 Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn og forventninger til regnskabsåret Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for den fremtidige udvikling og involverer risiko og usikkerhed, og de realiserede resultater vil muligvis afvige væsentligt fra dem, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn på grund af forskellige faktorer. Læserne advares om ikke at lægge unødig vægt på disse fremadrettede udsagn, der kun er gældende pr. datoen for denne meddelelse. Koncernens omsætningsudvikling vil fortsat være påvirket af bl.a. F.C. Københavns sportslige præstationer, antal boligdøgn i Lalandia, antal medlemmer i fitness dk og tomgang i Kontorejendomme. Medmindre der er tale om et lovkrav eller tilsvarende forpligtelser, er PARKEN Sport & Entertainment A/S ikke forpligtet og frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden efter offentliggørelsen af denne meddelelse, hvad enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Side 19 af 19

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Selskabsmeddelelse 17 / Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Selskabsmeddelelse 17 / Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2015 Selskabsmeddelelse 17 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 831,0 mio.kr. i de første 9 måneder af 2015 mod 855,4

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015. Selskabsmeddelelse 5 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015. Selskabsmeddelelse 5 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Selskabsmeddelelse 5 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 17 Resumé Omsætningen udgjorde 231,1 mio.kr. i de første 3 måneder af 2015 mod 239,2

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2016 Selskabsmeddelelse 07 / 2016

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2016 Selskabsmeddelelse 07 / 2016 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2016 Selskabsmeddelelse 07 / 2016 CVR nr. 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Side 1 af 16 Resumé Omsætningen udgjorde 253,6 mio.kr. i de første 3 måneder

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR Delårsrapport 1. januar 30. september Selskabsmeddelelse 13 / 2014

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR Delårsrapport 1. januar 30. september Selskabsmeddelelse 13 / 2014 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Selskabsmeddelelse 13 / 2014 Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Side 1 af 19 Resumé Omsætningen udgjorde 855,4 mio.kr. i de første 9 måneder

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR Delårsrapport 1. januar 31. marts Selskabsmeddelelse 08 / 2014

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR Delårsrapport 1. januar 31. marts Selskabsmeddelelse 08 / 2014 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Selskabsmeddelelse 08 / 2014 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Side 1 af 17 Resumé Primært resultat udgjorde -0,9 mio.kr. i de første 3 måneder

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2016 Selskabsmeddelelse 09 / 2016

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2016 Selskabsmeddelelse 09 / 2016 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2016 Selskabsmeddelelse 09 / 2016 CVR nr. 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Side 1 af 17 Resumé Omsætningen udgjorde 555,4 mio.kr. i de første 6 måneder

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2016 Selskabsmeddelelse 11 / 2016

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2016 Selskabsmeddelelse 11 / 2016 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2016 Selskabsmeddelelse 11 / 2016 CVR nr. 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. september 2016 Side 1 af 17 Resumé Omsætningen udgjorde 1.010,6 mio.kr. i de første

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2017 Selskabsmeddelelse 09 / 2017

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2017 Selskabsmeddelelse 09 / 2017 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2017 Selskabsmeddelelse 09 / 2017 CVR nr. 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2017 Side 1 af 16 Ledelsesberetning Resumé Omsætningen udgjorde 263,8 mio.kr. i

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Selskabsmeddelelse 11 / 2017

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Selskabsmeddelelse 11 / 2017 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Selskabsmeddelelse 11 / 2017 CVR nr. 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Side 1 af 17 Ledelsesberetning Resumé Omsætningen udgjorde 574,5 mio.kr. i de

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Selskabsmeddelelse 12 / 2017

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Selskabsmeddelelse 12 / 2017 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Selskabsmeddelelse 12 / 2017 CVR nr. 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. september 2017 Side 1 af 17 Ledelsesberetning Resumé (1. januar 30. september 2017)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2018 Selskabsmeddelelse 07 / 2018

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2018 Selskabsmeddelelse 07 / 2018 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2018 Selskabsmeddelelse 07 / 2018 CVR nr. 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2018 Side 1 af 17 Ledelsesberetning Resumé 1. januar 31. marts 2018 Omsætningen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2019 Selskabsmeddelelse 12 / 2019

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2019 Selskabsmeddelelse 12 / 2019 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 31. MARTS 2019 Selskabsmeddelelse 12 / 2019 CVR nr. 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2019 Side 1 af 18 Ledelsesberetning Resumé 1. januar 31. marts 2019 Koncernomsætningen

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse 17 / 2012

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse 17 / 2012 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012 Selskabsmeddelelse 17 / 2012 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012 Side 1 af 19 Resumé Omsætningen udgjorde 523,8 mio. kr. i de første 6 måneder af

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2018 Selskabsmeddelelse 09 / 2018

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2018 Selskabsmeddelelse 09 / 2018 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2018 Selskabsmeddelelse 09 / 2018 CVR nr. 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2018 Side 1 af 20 Ledelsesberetning Resumé 1. januar 30. juni 2018 Den 28. juni 2018

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010. Selskabsmeddelelse 15 / 2010

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010. Selskabsmeddelelse 15 / 2010 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse 15 / 2010 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010 Side 1 af 21 Resumé Koncernomsætningen i PARKEN Sport & Entertainment A/S faldt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2018 Selskabsmeddelelse 12 / 2018

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2018 Selskabsmeddelelse 12 / 2018 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2018 Selskabsmeddelelse 12 / 2018 CVR nr. 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. september 2018 Side 1 af 19 Ledelsesberetning Resumé 1. januar 30. september 2018

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014. Selskabsmeddelelse 10 / 2014

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014. Selskabsmeddelelse 10 / 2014 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Selskabsmeddelelse 10 / 2014 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Side 1 af 17 Resumé Omsætningen udgjorde 530,6 mio.kr. i de første 6 måneder af

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008 Side 1 af 13 Resume PARKEN Sport & Entertainment A/S fortsatte væksten i 1. halvår af 2008. Primært resultat

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. september 2013. Selskabsmeddelelse 12 / 2013

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. september 2013. Selskabsmeddelelse 12 / 2013 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. september 2013 Selskabsmeddelelse 12 / 2013 Delårsrapport 1. januar 30. september 2013 Side 1 af 18 Resumé Omsætningen er steget 6,8 mio.kr (til 893,5 mio.kr.)

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2019 Selskabsmeddelelse 18 / 2019

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2019 Selskabsmeddelelse 18 / 2019 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2019 Selskabsmeddelelse 18 / 2019 CVR nr. 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2019 Side 1 af 19 Ledelsesberetning Resumé 1. januar 30. juni 2019 Koncernomsætningen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Side 1 af 13 Side 2 af 13 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 38.504 33.014 95.247 84.324 115.643 Af- og nedskrivninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. september 2012. Selskabsmeddelelse 22 / 2012

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport 1. januar 30. september 2012. Selskabsmeddelelse 22 / 2012 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Selskabsmeddelelse 22 / 2012 Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Side 1 af 17 Resumé Koncernen opjusterer forventningen til resultat før

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR Delårsrapport 1. januar 30. september Selskabsmeddelelse 20 / 2011

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR Delårsrapport 1. januar 30. september Selskabsmeddelelse 20 / 2011 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 Selskabsmeddelelse 20 / 2011 Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 Side 1 af 20 Resumé Udviklingen viser i de første 9 måneder af 2011 sammenholdt

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr Side 1 af 14 Side 2 af 14 o o Side 3 af 14 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 28.996 29.246 56.743 51.309 115.643 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR Delårsrapport 1. januar 31. marts Selskabsmeddelelse 06 / 2011

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR Delårsrapport 1. januar 31. marts Selskabsmeddelelse 06 / 2011 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 Selskabsmeddelelse 06 / 2011 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 Side 1 af 20 Resumé Driftsudviklingen i de første 3 måneder af 2011 sammenholdt

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR Delårsrapport 1. januar 30. september 2008

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR Delårsrapport 1. januar 30. september 2008 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S har valgt at udarbejde en udvidet rapportering i form af en fuldstændig delårsrapport i betragtning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011 for perioden 1. januar 2011-30. juni 2011

Delårsrapport 1. halvår 2011 for perioden 1. januar 2011-30. juni 2011 Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 31. august 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 13/2011 Delårsrapport 1. halvår 2011 for perioden 1. januar 2011-30. juni 2011 Resumé af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

13 Delårsrapport. 3. kvartal

13 Delårsrapport. 3. kvartal 13 Delårsrapport 3. kvartal FREMSKRIDT PÅ TRODS AF HÅRD KONKUR RENCE og TILBAGEGANG PÅ MARKEDERNE Saniståls markeder er fortsat kendetegnet ved tilbagegang og hård konkurrence. Vi har taget markedsandele

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2012. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2012 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2013 Udviklingen i SKAKO Vibration er positiv,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 21. maj 2013 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 21. maj 2013 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 21. maj 2013 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 31. marts 2013: Udviklingen i SKAKO Vibration er fortsat positiv

Læs mere

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. halvår 2016 SKAKO A/S realiserede i 1. halvår 2016 et resultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014

Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014 Til NASDAQ Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen har i dag behandlet og

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. oktober 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. oktober 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. oktober 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2015 SKAKO A/S realiserede i årets første

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere