10 kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl. 3 0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0"

Transkript

1 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Fårvang Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Antal spor i specialklasser 2007/08 0 kl. 2 0 kl kl. 2 3 kl kl. 0 5 kl. 6 kl kl kl kl kl. 2 0 Elever i alt (opsamles automatisk) Antal elever i alt excl. specialklasser Antal elever i specialklasser Antal elever pr. 5. september elever 0 elever Antal elever pr. 5. september elever 0 elever Elever samlet 2006 Elever samlet 2007 Elever pr. klasse 392 elever 389 elever Antal klasser i alt 22 klasser 2 klasser Antal elever pr. klasse (klassekvotient) 7,2 elever/klasse 5 elever/klasse Andel af børn i SFO i forhold til elever i klasse Antal børn i SFO pr. 5. september Antal børn i klasse 6 Opgørelse SFO 98,3 % Dansk som andet sprog Antal tosprogede elever i alt 7 elever Desuden 7 elever i modtagelsesklasse Antal elever, der modtager supplerende undervisning i dansk som andet sprog pr. 5. september elever Desuden 7 elever i modtagelsesklasse Elever pr. normeret lærerstilling Antal omregnede fuldtidslærerstillinger pr.. august ,0 stillinger 2,4 stillinger Antal børnhaveklasselederstillinger pr.. august 2007,0 stillinger 0,0 stillinger Antal omregnede pædagogstillinger pr.. augst 2007, stillinger 0,8 stillinger Antal elever pr. omregnede fultidslærerstillinger 3, elev/lærerstilling 4,2 elev/lærerstilling Undervisningens gennemførelse Der oplyses den samlede fraværsprocent for elever på skolen. Det oplyses herudover, hvilken procent af Elevfravær det samlede fravær, der skyldes sygdom. Antal skoledage 43 Stikprøve, november april 2008 Antal elevdage Antal fraværsdage i perioden.94 Elevfravær i % 7, Antal fraværsdage p.g.a. sygdom 64 Sygdomsfravær i% 3,8 Antal elever, der har fravær på mere end 20 % 27 Undervisningstimer Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning og planlagte lektioner (undervisningstimer, holdtimer, timer til specialpædagogisk bistand) Samlet antal undervisningstimer for lærerne , ,75 Samlet antal undervisningstimer for børnehaveklasseledere 77,75 0,00 Samlet antal undervisningstimer for pædagoger.440,00 0,00 Tallene er hentet fra grundskoleindberetningen 38,7 % 44,7 Planlagte undervisningstimer ( 6) 0. klasse. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse Opgøres med årstimetal. 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse klasse I alt Specialklasse af 2

2 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Gennemførte undervisningstimer I hvilket omfang planlagte timer bliver gennemført set over perioden august juni 2008 Planlagte timer timer i alt.560 timer i alt Aflyste timer - bemærk 58,25 timer i alt 0 timer i alt Andel af aflyste timer 0,84 % 0 % Lærernes uddannelsesniveau Lærere med liniefag Kvalifikationer: Liniefag Antal timer i planlægningen, årstimeta Antal timer dækket af liniefagsuddannet, årstimeta ,6 % Specialpædagogisk bistand I hvilket omfang undervisningen af børn med særlige behov bliver varetaget af lærere med specialpædagogisk kompetence Antal timer i planlægningen, årstimeta Antal timer læst af lærere m. specialpæd. kompetence.87 76,6 % Dansk som andet sprog I hvilket omfang undervisningen i dansk som andet sprog bliver varetaget af lærere med liniefagsuddannelse eller tilsvarende kompetence Antal timer i planlægningen, årstimeta 50 Incl. 450 timer til modtagelsesklasse Antal timer læst af lærere med liniefagsuddannelse i dansk som andet sprog eller tilsvarende kompetencer % Udgiftsniveau Alle udgifter er baseret på regnskabsåret 2007 og eleverne fra 2006/07 og 2007/08 omregnet til kalenderårselever Efteruddannelse I hvilket omfang der er anvendt midler på efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærerne Mål & Midler gruppering 420 Uddannelse netto (regnskab 2007) kr. i alt Timer til uddannelse (skoleår 2007/08) kr. i alt Efteruddannelse i alt kr. i alt Materiale- og aktivitetsudgifter, incl. IT. Gennemsnitlig udgift pr. elev Mål & Midler gruppering 500 og 600 Materiale- og aktivitetsudgifter, incl. IT, netto (regnskab 2007 Gennemsnitlig udgift pr. elev kr. i alt 4.07 kr./elev IT-ressourcer Antal PC under 5 år 5 Antal elever pr. PC (under 5 år gammel) med internetopkobling 3,4 elever pr. PC 2 af 2

3 Forklaring til data - Kvalitetsrapportens rammebetingelser 2007/08 Skolestruktur Klassetrin 7, stk. 2, pkt. Spor 7, stk. 2, pkt. 2 Antal elever 7, stk. 2, pkt. 3 Elever pr. klasse 7, stk. 4, pkt. Børn i SFO 7, stk. 2, pkt. 4 Dansk som andet sprog 7, stk. 3, pkt. 2 Elever pr. normeret fuldtidslærerstilling 7, stk. 4, pkt. 2 Alle data trækkes centralt. Angiver de forskellige klassetrin, der findes på skolen, f.eks. fra klasse. Der er en søjle for normalundervisning og specialklasser. Viser, hvor mange parallelklasser der er på en årgang på skolen. 2 klasser på en årgang er 2 spor. Mange skoler har et differentieret billede med f.eks. 2 klasser på nogle årgange og 3 på andre. Det totale antal elever på skolen på opgørelsestidspunktet den 5. september. Viser klassekvotienten, dvs. hvor mange elever, der er i gennemsnit i klasserne. Opgørelse over, hvor mange procent af børnene i indskolingen, der er tilmeldt SFO Her vises det antal elever, der pr. 5. september 2007 modtog supplerende undervisning på skolen i dansk som andet sprog. Skolen indberetter antal omregnede fuldtidsstillinger, børnehaveklasselederstillinger samt pædagogstillinger. Pædagogstillinger indgår ikke i elev/fuldtidslærerstillingskvotienten. Undervisningens gennemførelse Elevfravær 7, stk.4, pkt. 3 Undervisningstimer 7, stk. 4, pkt. 6 Planlagte undervisningstimer 7, stk. 4, pkt. 7 Gennemførte undervisningstimer 7, stk. 5, pkt. Data, der dels er indberettet til Undervisningsministeriets grundskoleindberetning, og dels baseret på skolens egen opgørelse. Opgørelsen baseres på stikprøvedata fra den enkelte skole. Der oplyses, hvilken procent af det samlede fravær, der skyldes sygdom. Læreres og børnehaveklasselederes samlede antal undervisningstimer. Desuden det antal omregnede pædagogstillinger, der indgår i undervisningen (fra grundskoleindberetningen). Data fra grundskoleindberetningen. Aflyste timer: Timer, hvor eleverne er sendt hjem (eller i SFO) og som ikke læses på et andet tidspunkt. Opgøres for hele skoleåret. Deleholds aflysning tæller fuldt med. Antallet af aflyste undervisningslektioner sat i forhold til det planlagte antal fører til, hvor stor en procentdel af undervisningslektionerne, der er blevet aflyst i skoleåret. Omregnes til undervisningstimer. Lærernes uddannelsesniveau Lærere med liniefag 7, stk. 5, pkt. 2 Specialpædagogisk bistand 7, stk. 5, pkt. 3 Dansk som andetsprog 7, stk. 5, pkt. 4 Data baseres på skolens egen opgørelse. Lærere med liniefag en optælling af, hvor mange procent af skolens undervisningstid, der dækkes af liniefagsuddannede lærere. Grundskoleindberetningens opgørelse af undervisningstid bruges. Data baseres på skolens egne oplysninger. Data baseres på skolens egne oplysninger. Udgiftsniveau Efteruddannelse 7, stk. 5, pkt. 5 Materiale- og aktivitetsudgifter, incl. IT 7, stk. 4, pkt. 5 IT-ressourcer 7, stk. 4, pkt. 4 Alle udgifter er baseret på regnskabsåret Eleverne fra 2006/07 og 2007/08 er omregnet til kalenderårselever. Økonomidata trækkes centralt fra økonomisystemet. Skolens anvendte midler til efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærerne. Data er hentet fra kontoplanens gruppe 420. Pædagogiske dage og foredrag mv. er kursus. Materiale- og kørselsudgifter indregnes i kursusudgiften. Skolens timetal til efteruddannelse (fra TR2000) omregnes til kr. og lægges sammen med kursusudgiften, så den samlede ressource synliggøres (der anvendes gennemsnitstimeløn i beregningen). Skolens anvendte midler til materiale- og aktivitetsudgifter samt IT. Data er hentet fra kontoplanens gruppe 500 og 600 og indeholder f.eks. også adminstrationsudgifter. Skolens antal PC er, der er under 5 år gamle og har internetopkobling opgøres årligt. Opgørelsen findes på cis.emu.dk. Den beregnede kvotient fortæller, hvor mange elever, der er pr. PC. Paragraf-henvisningerne er til Bekendtgørelse nr. 62 af 22. februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen.

4 Kvalitetsrapport 2007/08 - Pædagogiske processer Fårvang Skole: Kvalitetsrapport 2007/08 - Pædagogiske processer Kommunale indsatsområder Skolepolitikken Skole-hjem samarbejde Læsning Forpligtende fællesskaber Se særskilt side i kvalitetsrapporten Se særskilt side i kvalitetsrapporten Se særskilt side i kvalitetsrapporten Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik Slet ikke I hvilken er den sammenhængende Børneog Ungepolitik præsenteret for medarbejderne? I hvilken er den sammenhængende Børneog Ungepolitik implementeret blandt medarbejderne? I ringe I nogen I høj Kommentar Drøftet på pædagogisk rådsmøde. Praksis lever op til politikken Kvalitetsrapporten Slet ikke I ringe I hvilken er kvalitetsrapporten 2006/07anvendt til at kvalificere skoleudviklingen på skolen? I hvilken indgår kvalitetsrapporten 2006/07 som et dialogværktøj på skolen ved drøftelse af skolens faglige niveau? I hvilken indgår kvalitetsrapporten 2006/07 som et væsentligt dialogværktøj ved drøftelse af skolens faglige niveau med Skoleafdelingen? I nogen I høj Kommentar Ved besøg fra skoleafdelingen Sundhed Skolen deltager i Silkeborg Kommunes sundhedsprojekt (udarbejdelse af en evidensbaseret oversigt over skolebørns vaner mht. kost og motion) Skolen har formuleret sundhedspolitik (herunder kost- eller bevægelsespolitik) Ja Nej Evalueringskultur I hvilken er der på skolen arbejdet med evalueringskultur? Slet ikke I ringe I nogen I høj Kommentar Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsen har, iht. Skolestyrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, fatsat principper for: Ja Nej Den årlige timefordelingsplan inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer, samt ud fra det timetal, der er tildelt skolen, og det klassetal, der er fastsat. P-fagsordninger og valgfagsordninger. Tilrettelæggelse af specialundervisning på skolen, for så vidt denne ikke er etableret som undervisning, der dækker flere skoler f.eks. specialklasser. Arbejdets fordeling mellem lærerne. Samarbejdet mellem skole og hjem. Principper for å hvilke måder elever og forældre skal underrettes om elevens udbytte af undervisningen. Ordensregler for skolen. Lejrskoler, fællesarrangementer, ekskursioner og praktikforløb. Skolebestyrelsen udarbejder forslag til læseplaner for skolen efter retningslinier fastsat af kommunalbestyrelsen. Skolebestyrelsen afgiver indstilling om forsøgs- og udviklingsarbejder til kommunalbestyrelsen i det omfang, at det overskrider de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Skolebestyrelsen fastsætter principper for indholdet i skolefritidsordningen. Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinier, om voksne kan deltage i skolens undervisning på klassetrin. Skolebestyrelsen fastsætter principper herfor. Skolebestyrelsen har desuden fastsat principper for: Skriveundervisning, Elevkantine, klasseforældreråd, retningslinier for overgang fra fødeskoler til overbygningen, skemalægning af 4

5 Kvalitetsrapport 2007/08 - Pædagogiske processer Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Indrapporteres i bilaget Kvalitetsrapport 2007/08 - Resultater Inddragelse af eleverne i undervisningens tilrettelæggelse Fase Fase 2 Fase 3 Inddragelse ved hjælp af Elevsamtaler Klassesamtaler Gruppesamtaler Evaluering efter afsluttet emne Elevinterviews Samtaledage Elevvalg i forbindelse med temadage mv. Om emner til P-fag Klassens tid Elevfastsættelse af individuelle mål Overordnet planlægning af undervisning Undervisningsdifferentiering Medvirken i idéfasen Elevansvarlighed for aktivitetsdage Ved valg af arbejdsmetoder Valg af eget skema i perioder På anden vis Altid Hyppigt Sjældent Altid Hyppigt Sjældent Altid Hyppigt Sjældent Evt. uddybende forklaring Anvendelse af elevplaner Form: Skolen har en standardskabelon Skolen har forskellige skabeloner Skolen har ingen skabelon Sæt kryds Hyppighed Udarbejdes af Årgang, hyppighed mv. 0. årgang. årgang 2. årgang 3. årgang 4. årgang 5. årgang 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 0. ågang plan pr. år 2 planer pr. år Flere Klasselærer Faglærere Klasse/årg.team Evt. uddybende forklaring 2 af 4

6 Kvalitetsrapport 2007/08 - Pædagogiske processer Arbejdet med holddeling Anvendes holddeling i skolens undervisning? Ja Nej Hvis ja: Overordnet Som bærende princip Ud fra valgte principper I storhold I fag I boglige fag som dansk, sprog, matematik og fysik/kemi I kreative fag, P-fag og valgfag Faglige hold/emnedage I værkstedsfag Ved særlige undervisningsforløb som f.eks. læsetræning/læsekurser I nye fag Efter bestemte metoder og i bestemte sammenhænge: På en eller flere årgange sammen Efter interesse Efter fagligt niveau Efter sociale kompetencer Efter alder Efter læringsstile Kønsopdelt I forbindelse med undervisnings- og elevdifferentiering I forbindelse med blokdage/temauger mv. I klasser med særlige behov Ved aktiviteter ud af skolen Fase Fase 2 Fase 3 Evt. uddybende forklaring Fase Fase 2 Fase 3 Evt. uddybende forklaring Fase Fase 2 Fase 3 Evt. uddybende forklaring Har ikke råd til 3 af 4

7 Kvalitetsrapport 2007/08 - Pædagogiske processer Dansk som andetsprog Bekendtgørelse nr. 3 af 0. januar 2006 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog indeholder bestemmelser om organisering og tilrettelæggelse af undervisningen. 3. Elever, der ved optagelsen har behov for støtte, men er i stand til at deltage i den almindelige undervisning, henvises til supplerende undervisning i dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen i klassen, på hold eller lignende. Dansk som andetsprog er beskrevet som et særligt fagområde i Fælles Mål faghæfte 9 Dansk som andetsprog. Ved undervisningens tilrettelæggelse koordineres Fælles Mål for dansk som andetsprog med Fælles Mål for folkeskolens øvrige fag, således at undervisningen tilgodeser, at eleven tilegner sig såvel sproglige som faglige kundskaber sideløbende. Hvor mange tosprogede elever er der på skolen? Heraf modtager 7 elever basisundervisning i dansk som andetsprog. Hvor mange elever deltager i supplerende undervisning i dansk som andetsprog i skolens normalundervisning? (Tal fra kvalitetsrapportens rammebetingelser) 4 7 På hvilke måder og i hvilken organiseres den supplerende undervisning i dansk som andetsprog på skolen: I ringe I nogen I høj Slet ikke Kommentar Undervisningen i dansk som andetsprog er en integreret del af den almindelige klasseundervisning Der gives supplerende undervisning i dansk som andetsprog uden for den almindelige undervisningstid Der gives supplerende undervisning uden for klassen i den almindelige undervisningstid Sæt gerne flere krydser: Hvilken praksis har skolen for at sikre, at dansk som andetsprog indgår som en dimension i alle fag: Dansk som andetsprog indgår som en dimension i alle årsplaner Der udarbejdes særlige årsplaner for undervisning i dansk som andetsprog Dansk som andetsprog indgår som en dimension i efteruddannelsesplaner Dansk som andetsprog et emne på pædagogiske rådsmøder Skolen har en materialesamling vedrørende dansk som andetsprog Der er videndeling mellem lærere med særlig viden om undervisning i dansk som andetsprog (sprogcenterlærere mm) Der afholdes temadage om dansk som andetsprog Kryds Kommentar: I skoleåret 2007/2008 har al 2-sprogsundervisning været varetaget af en lærer. Specialpædagogisk bistand I henhold til bekendtgørelse nr. 373 af 5. december 2005, om specialpædagogisk bistand i folkeskolen er det skolelederens ansvar at iværksætte specialpædagogisk bistand i forhold til elever, der har behov herfor. Inden indstilling til PPR har skolen dokumentation for nedenstående: Lærerteamet Ja Nej Kommentar To-lærer undervisning og elevplan Holdddannelse og elevplan Særlig tilrettelagt undervisning og elevplan Elevbeskrivelse og inddragelse af skolens egne ressourcepersoner Skolens egne ressourcepersoner Vejledning og handleplan Skolens ledelse Drøftelse på koordineringsmøde med fremlæggelse af problemformulering, elevplan, elevbeskrivelse, handleplaner og evalueringer heraf Efter indstilling og skriftlig vurdering og forslag fra PPR har skolens ledelse dokumentation for nedenstående: Ja Nej Kommentar Iværksættelse af specialpædagogisk bistand herunder skriftlig redegørelse for form og indhold til forældre og PPR. Evaluering af den specialpædagogiske bistand skriftligt en gang årligt til forældre med kopi til PPR. 4 af 4

8 Kvalitetsrapport 2007/08 - Resultater Fårvang Skole: Kvalitetsrapport 2007/08 - Resultater Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Fase Fase 2 Fase 3 Skolen anvender til brug for den løbende evaluering følgende redskaber: Prøver og test: Standardiserede og diagnostiske prøver i dansk Standardiserede og diagnostiske prøver i matematik Selvproducerede faglige prøver og tests Andre Metoder: SMTTE-modellen Kvalitetsstjernen Beskrevet evaluerings- eller vurderingskoncept for fag og faggrupper Andre Værktøjer: Elevplaner Kan/kan næsten Portefolio Logbog for eleven Logbog for klassen Min egen bog Elevens udviklingsplan/udviklingsmappe LUS Forløbs- og emneevalueringer Spørgeskemaer Evaluerings- og samtaleark Observationer/daglige iagttagelser Elevsamtaler Gruppesamtaler Klassesamtaler Elevinterview Trin for trin Den gode cirkel Produktfremvisning og elevfremlæggelser Teamsamtaler Klasse- og/eller holdkonferencer Mundtlige og skriftlige fremlæggelser Supervision Andre Har skolen særlig fokus på bestemte fag? Fagtype Humanistiske fag Naturvidenskabelige fag Praktisk/musiske fag Specialområdet. årg. Karaktergivning i Folkeskolens afgangsprøver (fase 3-skoler) Den seneste nationalt offentliggjorte karaktergivning, juni 2007: Se og vælg denne skole. Den seneste lokalt offentliggjorte karaktergivning, juni 2008, link til skolens egen hjemmeside: 2. årg. 3. årg. 4. årg. Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse (fase 3-skoler) De seneste offentliggjorte tal pr. marts 2008: - link til UU-Silkeborgs egen statistik. - link til Den fælles tilmelding, UVM-statistik 5. årg. 6. årg. 7. årg. 8. årg. 9. årg. 0. årg. Evt. særlig positiv effekt? Elektroniske prøver. Pædagogisk afdækningstests 7.kl. AKT Fase Fase 2 Fase 3 Evt. beskrivelse af fokus af

0 kl. 3 1 kl. 2 2 kl. 2 3 kl. 2 4 kl. 2 5 kl. 2 6 kl. 2 7 kl. 2 8 kl. 2 9 kl. 2 10 kl. 0

0 kl. 3 1 kl. 2 2 kl. 2 3 kl. 2 4 kl. 2 5 kl. 2 6 kl. 2 7 kl. 2 8 kl. 2 9 kl. 2 10 kl. 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Frisholm Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 0

Læs mere

Grauballe Skole. 0 kl. 1 1 kl. 1 2 kl. 1 3 kl. 1 4 kl. 1 5 kl. 1 6 kl. 1 7 kl. 1 8 kl. 0 9 kl kl. 0

Grauballe Skole. 0 kl. 1 1 kl. 1 2 kl. 1 3 kl. 1 4 kl. 1 5 kl. 1 6 kl. 1 7 kl. 1 8 kl. 0 9 kl kl. 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2008 Spørgeskema (Rammebetingelser) Skolestruktur Skole: Grauballe Skole Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i

Læs mere

0 kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl. 0 0

0 kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl. 0 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Langsøskolen Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Antal

Læs mere

Der oplyses den samlede fraværsprocent for elever på skolen. Det oplyses herudover, hvilken procent af Elevfravær

Der oplyses den samlede fraværsprocent for elever på skolen. Det oplyses herudover, hvilken procent af Elevfravær Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Ulvedalskolen Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Skolen

Læs mere

0 kl. 2 1 kl. 2 2 kl. 1 3 kl. 1 4 kl. 1 5 kl. 1 6 kl. 1 7 kl. 2 8 kl. 3 9 kl kl. 1

0 kl. 2 1 kl. 2 2 kl. 1 3 kl. 1 4 kl. 1 5 kl. 1 6 kl. 1 7 kl. 2 8 kl. 3 9 kl kl. 1 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Dybkærskolen Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 0 kl.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Bilag A A1: Rammebetingelser, 9 sider A2: Pædagogiske processer, 5 sider A3: Resultater, 1 side

Bilag A A1: Rammebetingelser, 9 sider A2: Pædagogiske processer, 5 sider A3: Resultater, 1 side Bilag A A1: Rammebetingelser, 9 sider A2: Pædagogiske processer, 5 sider A3: Resultater, 1 side Kvalitetsrapport 2007/08 Rammebetingelser Bilag A1 figur 1 Klassetrin og spor 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 6 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Dalumskolen Skoleår: 2007-2008 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 5 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Tarup Skole Skoleår: 27/28 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser Fordeling

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008 5.08 Indhold 5.08.1 Forord ved skolelederen...2 5.08.2 Vurdering af skolens faglige niveau...2 5.08.2.1 Skolens arbejde med kommunale fokusområder...2 Ledelse...2 Evalueringskultur...3 Faglighed og inklusion

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Absalons Skole 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Rammebetingelser 2.1. Lærere med liniefagsuddannelse samt kompetenceudvikling og efteruddannelse

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Dette er Gjessø Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08. Her præsenteres skolens vurdering af en række data, der beskriver væsentlige forhold på

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2008-2009 Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport - August Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 4 Antal elever i alt pr. skole 4 Elev-lærer ratio 4 Antal spor pr. klassetrin 5 Antal elever

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2012- September Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Antal elever i alt pr. skole 3 Elev-lærer ratio 3 Antal spor pr. klassetrin 4 Fraværsprocent

Læs mere

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

YDELSER 3 ORGANISERING 12

YDELSER 3 ORGANISERING 12 KVALITETSRAPPORT Skåde Skole INDHOLD YDELSER 3 95 % MÅLSÆTNINGEN 3 RESPEKT FOR GRÆNSER 4 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB 5 VÆRDIREGELSÆT OG ORDENSREGLER 6 MILJØLEDELSE 7 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Vejle Kommune. Skolerapport Kvalitetsrapport for Nørremarksskolen for skoleåret 2007/08

Vejle Kommune. Skolerapport Kvalitetsrapport for Nørremarksskolen for skoleåret 2007/08 Vejle Kommune Skolerapport Kvalitetsrapport for Nørremarksskolen for skoleåret 2007/08 Indhold 1. Kort om kvalitetsrapporten... 3 1.1 Formål og indhold... 3 1.2 Metode... 3 1.3 Opbygning af skolerapporten...

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole Indhold 1. Indledning... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 6 Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO... 6 3. Særligt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

YDELSER 3 ORGANISERING 12

YDELSER 3 ORGANISERING 12 Lisbjergskolen INDHOLD YDELSER 3 95 % MÅLSÆTNINGEN 3 UDVIKLING AF UDSKOLINGEN 4 PÆDAGOGISK IT 5 FØRSTEHJÆLPSUNDERVISNING 6 MILJØLEDELSE 7 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO 8 INKLUSION - FOLKESKOLENS

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne:

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lindebjergskolen Sagsnr. 226314 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lynghøjskolen Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Absalons Skole Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan skolen har arbejdet

Læs mere

Guldborgsund kommunes skolevæsen

Guldborgsund kommunes skolevæsen SAKSKØBING SKOLE 8. OKTOBER 2007 Guldborgsund kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport 2007 del 1. Skole: Sakskøbing Skole Skoleåret 2006/07 danner grundlag for rapporten. 1. Klassetrin og Spor Antal normalklasser

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

Moltrup Skole Kvalitetsrapport 2007 / 2008

Moltrup Skole Kvalitetsrapport 2007 / 2008 Moltrup Skole Kvalitetsrapport 2007 / 2008 Skolebestyrelsen juni 2008: Anna Grethe Smith, Formand Morten Finnemann, Næstformand Margit Jensen, Forældrerepræsentant Susanne Spindler, Forældrerepræsentant

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 203 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Helhedsvurdering af skoleområdet i Slagelse Kommune

Helhedsvurdering af skoleområdet i Slagelse Kommune 2012-2013 Kvalliitetsrapport Light-udgave af Hovedrapporten 2 Indledning Denne udgave er en forkortet version af Kvalitetsrapportens hovedrapport. Kvalitetsrapporten er inddelt i nogle overordnede temaer,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Nr. Søby Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner På Nr. Søby Skole arbejder vi på at skabe stor indholdsmæssig sammenhæng i skolens hverdag

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen Indhold 1. Indledning og opfølgning på sidste års kvalitetsrapport... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 5 Mål-

Læs mere

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION Århus Kommune Børn og Unge ELEVPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Skoleåret 2006/2007 er et læreår for arbejdet med elevplaner, hvor skolen skal arbejde med at finde en model

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selv Skolens profil Her og nu Kapitel 1 2 Her og nu Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Skælskør Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Skælskør Skole 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Skælskør Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 5 Kommunale

Læs mere

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 stre Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 vang øndermark Rønneskolen Rønneskolen Indhold Visioner og værdier... side 04 Inklusion... side 06 Trivsel og tryghed...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Nordvestskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68

Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68 Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Indledning...5 Silkeborg Kommunes Skolevæsen...6 Kvalitetsbeskrivelse af Silkeborg

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Klinteskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Klinteskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Klinteskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Virklund Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Virklund Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Kvalitetsrapport for Virklund Skole, skoleåret 0/ Virklund Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 0/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 0/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 5 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Tingkærskolen Skoleår: 2007-2008 1.3.08 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Parkskolen ved Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Parkskolens elever er alle visiteret gennem

Læs mere

Sammenfattende vurdering 5 Faglige niveau 5 Andre former for evalueringer 5 Specialundervisning 7 Dansk som andetsprog 7

Sammenfattende vurdering 5 Faglige niveau 5 Andre former for evalueringer 5 Specialundervisning 7 Dansk som andetsprog 7 Kvalitetsrapport Vordingborg for 2006 2007. Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2006 2007. Elevtal, ressourcetal m.m. er de til Undervisningsministeriet indberettede tal pr. 5.9. 2006, på nær pkt.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2009/10

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2009/10 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2009/10 BØRN OG UNGE Bankagerskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget 2010... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

Byrådets beslutninger om delegation af beslutningskompetence præciseres nedenfor i kompetencefordelingsskema.

Byrådets beslutninger om delegation af beslutningskompetence præciseres nedenfor i kompetencefordelingsskema. ilag 2: Kompetencefordeling og ledelsesstruktur [til top] 1. Kompetencefordeling yrådets beslutninger om delegation af beslutningskompetence præciseres nedenfor i kompetencefordelingsskema. Hovedpunkterne

Læs mere

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014 stre Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014 vang øndermark Rønneskolen Rønneskolen Indhold Visioner og værdier... side 04 Udfordringer for alle... side 06 Inklusion...

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Jammerbugt Kommunes skolepolitik. "Jammerbugt Kommunes skolepolitik" er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen.

Jammerbugt Kommunes skolepolitik. Jammerbugt Kommunes skolepolitik er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen. Version: 28.1.2008 "Jammerbugt Kommunes skolepolitik" er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen. Det er målet, at "Skolepolitik i Jammerbugt Kommune" vil bidrage til, at vi i Jammerbugt

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport 2009-2010 Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2009-2010. 1. Kommunens elev- og klassetal Skolens elev-og klassetal for henholdsvis normalklasseundervisning

Læs mere