SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse Forord Indledning Spørgeskemaet Indflytning Ophold på Christians Have Husførelse Personlig pleje Pleje og omsorg Mad Interesser Personale Baggrundsvariable Pårørende Konklusion

3 1. Forord I slutningen af 2009 gennemførte Visitations- og koordinationsenheden en tilfredshedsundersøgelse blandt de permanente beboere på plejecenteret Christians Have. Formålet med denne undersøgelse er at få et billede af, hvordan beboerne i henholdsvis den kommunalt og den privat drevne del af plejecenteret befinder sig. Med det formål for øje er samtlige beboere og deres pårørende blevet bedt om at besvare en række spørgsmål. Svarprocenten ved denne undersøgelse har været 68 %, hvilket betyder, at 53 ud af de 78 beboere har returneret spørgeskemaet. Det er desværre en noget lavere svarprocent end i 2005, hvor den var 91 %. I denne sammenhæng er det dog vigtigt at pointere at undersøgelsen stadig er valid. 2. Indledning Ifølge kontrakten indgået mellem Solrød Kommune og de to tjenesteydere på plejecenteret gennemfører Solrød Kommune en tilfredshedsundersøgelse med henblik på at afdække beboernes tilfredshed med opholdet på Christians Have. Sigtet med undersøgelsen er at måle den oplevede kvalitet ud fra de i kontrakten beskrevne kvalitetsområder. Denne rapport redegør for, hvordan beboerne oplever en række centrale områder i forhold til kvalitets- og opgavekravene 3. Spørgeskemaet På baggrund af erfaringerne ved den sidste tilfredshedsundersøgelse på plejecenteret har Visitations- og koordinationsenheden udarbejdet et spørgeskema, som blev fremlagt for det daværende Social- og Kulturudvalg i efteråret Spørgeskemaet er bygget op på samme måde som det forrige spørgeskema med 2 overordnede afsnit. Det første afsnit henvender sig til beboeren, mens det andet afsnit udelukkende henvender sig beboerens pårørende. 1

4 4. Indflytning I første delafsnit bliver beboeren bedt om at give udtryk for sin tilfredshed med indflytningen på Christians Have. Først bliver beboeren bedt om at give udtryk for sin tilfredshed med introduktionen til personalet og de øvrige beboere i bogruppen. Som det fremgår af figur 4.1, er flere beboere i den kommunalt drevne del af plejecenteret, enten meget eller blot tilfreds med introduktionen til personalet og de øvrige beboere i bogruppen, end det er tilfælde i den privat drevne del. Figur % af beboerne i den kommunalt drevne del af Christians Have giver enten udtryk for at være meget eller blot tilfredse med introduktionen. Dette gør sig glædende for 74 % af beboerne i den privat drevne del af plejecenteret. Det er værd at bemærke, at ingen i den privat drevne del af plejecenteret enten ikke er tilfredse eller meget utilfredse med introduktion til de øvrige beboere og personalet, mens dette gør sig gældende for 11 % i den kommunalt drevne del. Til gengæld har hele 26 % i den privat drevne del enten valgt at besvare spørgsmålet med enten ved ikke eller helt at undlade at besvare det. Det er interessant at undersøg om, der er ske en ændring i tilfredsheden på dette område siden sidste undersøgelse. 2

5 I figur 4.2 ses svarfordelingen for beboerne i den kommunalt drevne del af plejecenteret i henholdsvis 2005 og Som det fremgår af figuren, er der sket en ændring i andelen af beboere, som ikke er tilfredse med den introduktion, som de har fået. I 2005 gav 2 procent udtryk for enten utilfredshed eller meget utilfredshed, mens dette gør sig gældende for 11 % i Figur 4.2 Ligeledes fremgår det også af figur 4.2, at andelen af beboere som er meget tilfreds med introduktionen til personalet og de øvrige beboere er steget med 5 % i perioden fra 2005 til 2009, mens andelen af beboere, som blot er tilfredse, er faldet med 2 % i samme periode. Hvis man ser på udviklingen i andelen af tilfredsheden blandt beboerne i den privat drevne del af plejecenteret, er der sket en minimal ændring i andelen som giver udtryk for meget eller blot tilfredshed. Det er dog værd at bemærke, at der er sket en markant ændring i fordelingen mellem beboere, som giver udtryk for stor tilfredshed og blot tilfredshed. 3

6 Som det fremgår af figur 4.3, er andelen af beboere, der giver udtryk for stor tilfredshed, steget fra godt 20 % i 2005 til 37 % i 2009, mens andelen af beboere, som blot giver udtryk for tilfredshed, er faldet fra 58 % i 2005 til 38 % i Figur 4.3 Dernæst bliver boeren bedt om at give udtryk for sit kendskab til sin kontaktperson. Som der fremgår af figur 4.4, er kendskabet til kontaktpersonen stort set lige stort i de to dele af plejecenteret. Henholdsvis 57 % af beboerne i den kommunalt drevne del svarer ja til, at de kender deres kontaktperson, mens dette gør sig gældende for 55 % af beboerne i den private del. Figur 4.4 Det er værd at bemærke, at andelen af beboere i den kommunalt drevne del af plejecenteret, som svarer nej til dette spørgsmål, er noget større end i den privat drevne del. 39 % af beboerne giver udtryk for, at de ikke kender deres kontaktperson, mens dette gør sig gældende for 27 % i den private del. 4

7 Til gengæld er andelen af beboere, som har undladt at besvare dette spørgsmål markant større i den privat drevne del end i den kommunalt drevne del af Christians Have. Hvis man ser på udviklingen over tid i svarfordelingen for dette spørgsmål, er andelen af beboere i den kommunalt drevne del af centeret, som giver udtryk for, at de kender deres kontaktperson stort set uændret i perioden fra 2005 til 2009, mens andelen som ikke kender deres kontaktperson er steget med 9 % i samme periode. Figur 4.5 I den privat drevne del af Christians Have er andelen af beboere, som har valgt ikke at besvare dette spørgsmål, steget fra 9 % i 2005 til 18 % i Som det fremgår af figur 4.6 nedenfor, er andelen af beboere som giver udtryk for at kende deres kontaktperson stort set er uændret, mens andelen af beboere som ikke mener at kende deres kontaktperson er faldet fra 36 % i 2005 til 27 % i Figur 4.6 5

8 5. Ophold på Christians Have I andet delafsnit af spørgeskemaet bliver beboeren bedt om at give udtryk for sin generelle tilfredshed med at bo på Christians Have. Som det fremgår af figur 5.1, giver alle beboerne i den kommunalt drevne del af plejecenteret udtryk for enten at være meget tilfreds eller blot tilfredse med opholdet. I den privat drevne del af plejecenteret gør det sig gældende for 88 % af beboerne. Figur 5.1 Når man ser på udviklingen over tid, er andelen af tilfredse beboere i den kommunalt drevne del af plejecenteret steget fra 91 % i 2005 til 100 % i 2009, hvilket må siges at være meget flot. Figur 5.2 6

9 Som det fremgår af figur 5.3, er andelen af beboere i den privat drevne del af plejecenteret, som er tilfredse med at bo på Christians Have faldet markant fra 72 % i 2005 til 38 % i Til gengæld er andelen af beboere som er meget tilfredse med opholdet steget fra 22 % i 2005 til 51 % i Det betyder, at der samlet er sket et mindre fald i andelen af tilfredse beboere fra 94 % i 2005 til 89 % i Figur 5.3 7

10 6. Husførelse I tredje delafsnit i spørgeskemaet bliver beboeren bedt om at forholde sig til husførelsen i bogruppen. Det første beboeren skal forholde sig til, er tilfredsheden med rengøringsniveauet i sin egen lejlighed. Som det fremgår af figur 6.1, giver 15 % af beboerne i den kommunalt drevne del af plejecenteret udtryk for utilfredshed med rengøringsniveauet, mens dette gør sig gældende for 4 % i den privat drevne del af plejecenteret. Hvis man slår kategorierne meget tilfreds og tilfreds sammen, er der stort set ingen forskel mellem beboernes tilfredshed i den kommunalt og privat drevne del af Christians Have. Samlet er 84 % af beboerne i den kommunalt drevne del tilfreds med rengøringsniveauet, mens dette gør sig gældende for 85 % af beboerne i den privat drevne del. Figur 6.1 8

11 Hvis man sammenligner beboernes tilfredshed med rengøringsniveauet i egen bolig i den kommunalt drevne del af Christians Have i 2005 med udsagnene i denne undersøgelse, er der ikke ske nogen ændring. Hvis man lægger kategorien meget tilfreds sammen med kategorien tilfreds, gav 85 % af beboerne udtryk for tilfredshed i 2005, hvilket også er tilfælde i Som det fremgår af figur 6.2, er andelen af beboere som ikke er tilfredse steget fra 3 % til 15 %. Figur 6.2 Hvis man ligeledes sammenligner beboernes tilfredshed med rengøringsniveauet i egen bolig i den privat drevne del af plejecenteret, kan man konstatere et minimalt fald i den samlede tilfredsheden. Hvis man også her lægger kategorien meget tilfreds sammen med kategorien tilfreds gav 88 % af beboerne udtryk for tilfredshed i 2005, mens dette gør sig gældende for 84 % i

12 Figur 6.3 Det er interessant at se, at der i denne del af plejecenteret er sket markante ændringer i forholdet mellem andelen af beboere som er meget tilfredse og blot tilfredse. Som det fremgår af figur 6.3, er andelen af meget tilfredse beboere steget markant fra 19 % i 2005 til 43 % i 2009, mens andelen af tilfredse beboere er faldet fra 60 % i 2005 til 40 % i

13 7. Personlig pleje I det fjerde delafsnit af spørgeskemaundersøgelsen bliver beboeren bedt om at give udtryk for sin tilfredshed med den personlige pleje. Som det fremgår af figur 7.1, giver 62 % af beboerne i den privat drevne del af Christians Have udtryk for meget tilfredshed med den hjælp, som de modtager i forbindelse med den personlige pleje. Dette gør sig gældende for 42 % af beboerne i den kommunalt drevne del. Ligeledes viser figur 7.1, at 38 % af beboerne i den kommunalt drevne del af plejecenteret giver udtryk for tilfredshed mod 22 % i den privat drevne del af centeret. Figur 7.1 Hvis man ser på, hvordan tilfredsheden blandt beboerne i den kommunalt drevne del af Christians Have, har udviklet sig over tid, kan man konstatere, at der er sket forholdsvise markante ændringer i fordelingen mellem andelen af meget og blot tilfredse beboere. 11

14 Som det fremgår af figur 7.2, er der sket et fald fra 58 % i 2005 til 41 % i 2009 af beboerne som er meget tilfredse med hjælpen til personlig pleje. I samme periode er andelen af tilfredse beboere steget fra 27 % i 2005 til 38 % i Figur 7.2 Som det fremgår af figur 7.3, er der sket mindre forskydninger i tilfredsheden blandt beboerne i den privat drevne del af pleje centeret. Andelen af beboere, som giver udtryk for stor tilfredshed med hjælpen i forbindelse med den personlige pleje, er steget fra 57 % i 2005 til 62 % i 2009, mens andelen af tilfredse beboere er faldet fra 33 % til 22 % i samme periode. Figur

15 Herefter bliver beboeren bedt om at give udtryk for, om de oplever, at der bliver taget individuelle hensyn i forbindelse med den personlige pleje. Andelen af beboere som altid oplever, at der bliver taget individuelle hensyn er stort set den sammen i såvel den kommunalt drevne som den privat drevne det af plejecenteret. Figur 7.4 Som det fremgår af figur 7.4, oplever 42 % af beboerne i den kommunalt drevne del af plejecenteret, at der bliver taget hensyn, mens dette gør sig gældende for 44 % af beboerne i den privat drevne del. Det fremgår ligeledes af figur 7.4, at 11 % af beboerne i den kommunalt drevne del af Christians Have kun indimellem oplever, at der bliver taget individuelle hensyn. Denne oplevelse giver 3 % af beboerne i den privat drevne del af plejecenteret udtryk for, at de næsten aldrig har. 13

16 Som det fremgår af figur 7.5, er andelen af beboerne i den kommunalt drevne del af plejecenteret, som altid oplever, at der bliver taget individuelle hensyn i forbindelse med personlig pleje steget fra 33 % i 2005 til 42 % i Figur 7.5 Til gengæld er andelen af beboere i den del af centeret, som oftest oplever, at der bliver taget individuelle hensyn, faldet fra 33 % i 2005 til 27 % i Hvis man ser på udviklingen i beboernes oplevelser over tid i den privat drevne del af plejecenteret, er der stort set ikke nogen ændring. Som det fremgår af figur 7.6, er andelen af beboere, som altid oplever at der bliver taget individuelle hensyn i forbindelse med den personlige pleje, steget fra 42 % i 2005 til 44 % i I samme periode er andelen af beboere, som oftest oplever, at der bliver taget individuelle hensyn, faldet fra 36 % til 33 %. Figur

17 8. Pleje og omsorg I det næste delafsnit i spørgeskemaet skal beboeren forholde sig til sine oplevelser i forbindelse med pleje og omsorg. Figur 8.1 viser, at 50 % af beboerne i den kommunalt drevne del af Christians Have altid oplever, at det er muligt at tilkalde personalet, hvis de har behov for hjælp. Dette gør sig gældende for 59 % af beboerne i den privat drevne del af plejecenteret. Lige ledes fremgår det af figur 8.1, at en markant større andel nemlig 38 % af beboere i den kommunalt drevne del af plejecenteret oftest oplever muligheden for at tilkalde hjælp mod 15 % i den privat drevne del. Figur 8.1 Når man ser på udviklingen i beboernes oplevelser over tid af at kunne tilkalde hjælp over tid, er den største ændring ske blandt beboerne som oftest oplever, at de kan tilkalde hjælp, hvis de har behov for det. I denne kategori er andelen af beboere i den kommunalt drevne del af plejecenteret steget markant fra 21 % i 2005 til 38 % i 2009, hvilket fremgår af figur 8.2. Figur

18 Andelen af beboere i den privat drevne del af plejecenteret, som altid oplever at kunne tilkalde hjælp, er stort set uændret. Som der fremgår af figur 8.3, er der kun ske små ændringer i beboerne i den privat drevne del oplevelser af at kunne tilkalde personalet, hvis de har behov for hjælp. Figur 8.3 Andelen af beboere som enten altid og oftest oplever at kunne tilkalde hjælp steget med 3 % fra 2005 til Som figur 8.4 viser, føler langt de fleste beboere på Christians Have sig altid trygge ved at opholde sig i bogruppen, uanset om de bor i den kommunalt eller privat drevne del. Mere præcist giver 81 % af beboerne i den kommunalt drevne af plejecenteret udtryk for, at de altid er trygge, når de opholder sig i deres bogruppe. Dette gør sig gældende for 78 % af beboerne i den privat drevne del af centeret. Figur

19 Hvis man ser på beboernes oplevede tryghedsfølelse over tid, er der sket en mindre ændring blandt beboerne i den kommunalt drevne del af plejecenteret. Som det fremgår af figur 8.5, er andelen af beboere som altid føler sig tryg i bogruppen steget fra 73 % i 2005 til 80 % i Figur 8.5 Det samme billede gør sig gældende for beboerne i den privat drevne del af plejecenteret - her er ændringen dog lidt mindre. Figur 8.6 viser, at 76 % af beboerne i 2005 gav udtryk for, at de følte sig trygge i bogruppen. Dette gør sig gældende for 78 % i Figur

20 9. Mad I dette delafsnit af spørgeskemaet skal beboerne give udtryk for deres tilfredshed med den mad, som de spiser. Ved undersøgelsen i 2005 var der netop på dette område stor forskel på andelen af meget tilfredse beboere i henholdsvis den privat og kommunalt drevne del af Christians Have. Som det fremgår at figur 9.1 har dette udlignet sig. Hovedparten af beboerne i såvel den kommunalt som den privat drevne del af Christians Have er forsat enten meget eller blot tilfredse med madens smag og anretning. 88 % af beboerne i den kommunalt drevne del af plejecenteret er enten meget tilfredse eller tilfredse med madens anretning og smag. Dette gør sig gældende for 86 % af beboerne i den privat drevne del af plejecenteret. Figur 9.1 Når man kigger nærmere på beboernes tilfredshed over tid, er der ske en markant ændring i beboernes tilfredshed i den kommunalt drevne af Christians Have. 18

21 Som det fremgår af figur 9.2, er andelen af beboere som er meget tilfreds med madens anretning og smag faldet fra 85 % i 2005 til 50 % i 2009, mens andelen af tilfredse beboere er steget fra 9 % i 2005 til 39 % i Hvis man vælger at lægge de to kategorier sammen, er der sket et samlet fald fra 94 % i 2005 til 89 % i Figur 9.2 I den privat drevne del af plejecenteret er der ikke sket lige så markante ændringer mellem andelen af beboere som giver udtryk for meget tilfredshed og blot tilfredshed. Figur 9.3 viser en minimal ændring på 1 % i andelen af beboere som er meget tilfreds med madens anretning og smag. I 2005 var 52 % af beboerne meget tilfredse, mens dette er tilfælde for 53 % i Andelen af tilfredse beboere er faldet fra 45 % i 2005 til 32 % i Figur

22 Beboeren bliver herefter bedt om at forhold sig til madplanen. Figur 9.4 viser at 13 % flere beboere i den kommunalt drevne del af Christians Have altid finder madplanen varieret end i den privat drevne del. Figur 9.4 Som det fremgår af henholdsvis figur 9.5 og figur 9.6 nedenfor, er der stort ikke ske nogen ændringer over tid i beboernes oplevelser af madplanen, uanset om de bor i den kommunalt eller privat drevne del af Christians Have. Figur

23 Figur

24 10. Interesser En del af det at yde pleje til beboerne på Christians Have er også at aktivere dem, således at de oplever at have en indholdsrig hverdag. Derfor bliver beboerne spurgt om, hvorvidt aktiviteterne i bogruppen lever op til dette formål. Som det fremgår af figur 10.1, oplever flere af beboerne i den kommunalt drevne del af plejecenteret, at aktiviteterne i bogruppen altid giver dem mulighed for en indholdsrig hverdag, end i den privat drevne del. 31 % af beboerne giver udtryk for denne oplevelse, mens dette gør sig gældende for 23 % af beboerne i den privat drevne del af plejecenteret. Figur 10.1 Når man ser på andelen af beboere i den kommunalt drevne del af plejecenteret, som altid oplever, at aktiviteterne giver dem en indholdsrig hverdag, er der sket en stigning fra 21 % i 2005 til 31 % i Tilsvarende er sket en stigning i andelen som oftest har den oplevelse. Figur 10.2 viser en stigning fra 18 % i 2005 til 23 % i Figur

25 Trods denne udvikling er det dog forsat kun godt og vel ½ af beboerne som oplever, at aktiviteterne i bogruppen enten altid eller oftest giver dem mulighed for en indholdsrig hverdag. I den privat drevne del af plejecenteret ses en markant stigning i andelen af beboere som altid oplever, at aktiviteterne i bogruppen giver dem en indholdsrig hverdag. I 2005 var der kun 9 % af beboerne som have denne oplevelse, mens dette gør sig gældende for 23 % i Figur 10.3 viser, at der i samme periode er sket et fald fra 34 % til 23 % som oftest har den oplevelse. Figur 10.3 Til trods for denne ændring er andelen af beboere som enten altid eller oftest oplever, at aktiviteterne giver dem mulighed for en indholdsrig hverdag, stadig mindre end 50 %. Beboeren bliver dernæst bedt om at forholde sig til samværet med de øvrige beboere. Som det fremgår af figur 10.4, oplever ca. 40 % af beboerne i begge dele af Christians Have altid samværet med de øvrige beboere tilfredsstillende. Figur

26 Hvis man ser på udviklingen i beboernes oplevelser over tid, er der sket en stigning i andelen af beboere, som altid oplever samværet med de øvrige beboere tilfredsstillende i såvel den kommunalt som den privat drevne del af plejecenteret. Figur 10.5 viser, at andelen af beboere i den kommunalt drevne del af plejecenteret, som altid finder samværet med de øvrige beboere tilfredsstillende, er steget fra 30 % i 2005 til 39 % i Figur 10.5 I den kommunalt drevne del af plejecenteret ses ligeledes en lille stigning i andelen af beboere som oftest har oplevelsen af et godt samvær med de øvrige beboere. Der kan konstateres en stigning på 3 % fra 28 % i 2005 til 30 % i 2009, mens andelen af beboere, som indimellem oplever samværet med de øvrige beboere tilfredsstillende, er steget fra 15 % i 2005 til 22 % i I den privat drevne del af plejecenteret har der være noget større udsving. Andelen af beboere, som altid er tilfredse med samværet med de øvrige beboere er steget fra 25 % i 2005 til 40 % i 2009, hvilket fremgår af figur Figur

27 Til gengæld er der sket et fald i andelen af beboere, som oftest oplever et tilfredsstillende samvær med de øvrige beboere. Figur 10.6 viser, at andelen er faldet med 11 % fra 49 % i 2005 til 28 % i

28 11. Personale I dette delafsnit skal beboeren give udtryk for sin oplevelse af personales fremtræden. Som det fremgår af figur 11.1, oplever hovedparten af beboerne i såvel den kommunalt som den privat drevne del af Christians Have enten altid eller oftest, at personalet optræder høfligt og venligt. Figur 11.1 Figur 11.1 viser, at 70 % af beboerne i den kommunalt drevne del af plejecenteret altid oplever, at personalet optræder høfligt og venligt, mens dette gør sig gældende for 81 % af beboerne i den privat drevne del. 26

29 Som det fremgår af figur 11.2, er der sket en minimal ændring i beboernes oplevelse af personalets fremtoning fra 2005 til 2009 i den kommunalt drevne del af plejecenteret. Andelen af beboere som enten giver udtryk for, at de altid eller oftest oplever at personalet optræder høfligt og venligt, er faldet med 3 % fra 90 % i 2005 til 87 % i Figur 11.2 I den privat drevne del af plejecenteret er der ligeledes sket en minimal udvikling i beboernes samlede oplevelse af personalets fremtoning. Figur 11.3 viser, at andelen af beboere som enten giver udtryk for, at de altid eller oftest oplever, at personalet optræder venligt og høfligt, er faldet med 5 % fra 93 % i 2005 til 88 % i Figur

30 12. Baggrundsvariable Sidste delafsnit af spørgeskemaet omhandler nogle baggrundsspørgsmål om beboerne på Christians Have. Som det fremgår af figur 12.1, tilhører de fleste beboere aldersklassen fra 75 år og derover. Figur 12.1 Figur 12.2 viser, at meget få af beboerne har været stand i til at udfylde spørgeskemaet selv. Hovedparten af beboerne i såvel den kommunalt som den privat drevne del af Christians Have har fået hjælp til at udfylde skemaet. Figur

31 13. Pårørende I andet hovedafsnit af spørgeskemaet bliver beboernes pårørende bedt om at besvare nogle spørgsmål om deres oplevelse af at komme på plejecenteret. De pårørende medtages i undersøgelsen for at understrege vigtigheden af, at de i videst mulige omfang inddrages i beboernes hverdag. Figur 13.1 viser, at hovedparten af de pårørende til beboerne i såvel den kommunale som den privat drevne del af Christians Have enten altid eller oftest føler sig velkommen, når de besøger deres pårørende. Dette gør sig gældende for 74 % af de pårørende til beboere i den kommunalt drevne del og 70 % af de pårørende til beboere i den privat drevne del af plejecenteret. Figur

32 Som det fremgår af figur 13.2, er der sket en minimal ændring i andelen af pårørende som føler sig velkommen, når de besøger beboerne i den kommunalt drevne del af plejecenteret. Figur 13.2 Figur 13.3 viser, at der er sket en lidt større ændringer i andelen af pårørende som føler sig velkommen, når de besøger beboerne i den privat drevne del af Christians Have. I 2005 gav 71 % udtryk for, at de altid føler sig velkommen, når de kommer på Christians Have, mens dette gør sig gældende for 62 % i Figur

33 Ifølge figur 13.4 oplever 64 % af de pårørende til beboerne i den kommunalt drevne del af plejecenteret, at de altid eller oftest er glade for at være på Christians Have. Det samme gør sig gældende for 66 % i den privat drevne del. Figur 13.4 Hvis man alene ser på de pårørendes oplevelser i den kommunalt drevne del, er der over tid sket et lille fald i om de enten altid eller oftest oplever, at beboeren er tilfredshed med at være på Christians Have. Som det fremgår af figur 13.5, er der sket et fald på samlet 3 % fra 67 % i 2005 til 64 % i Figur 13.5 Hvis man tilsvarende ser på de pårørendes oplevelser i den privat drevne del af plejecenteret, har man ligeledes oplevet et fald over tid. 31

34 Figur 13.6 Figur 13.6 viser, at 79 % af de pårørende til beboerne i den privat drevne del af plejecenteret i 2005 enten altid eller oftest opleverede, at beboerne var glade for at være på Christians Have. Denne oplevelse er faldet til 66 % i Til sidst bliver de pårørende bedt om at tilkendegive, hvor nemt de oplever, at det er nemt at komme til at tale med beboeren kontaktperson. Figur 13.7 viser, at 22 % af de pårørende i den kommunalt drevne del af plejecenteret altid oplever, at det er nemt at komme til at tale med beboerens kontaktperson, mens hele 51 % af de pårørende i den privat drevne del har samme oplevelse Figur

35 Hvis man alene ser på, hvordan de pårørende til beboerne i den kommunalt drevne del af plejecenteret oplever mulighederne for at komme i kontakt med beboerens kontaktperson over tid, er der sket et fald fra 2005 til denne undersøgelse. Figur 13.8 viser, at andelen af pårørende som enten altid eller oftest oplever, at det er nemt at komme til at tale med kontaktpersonen, er faldet fra 54 % i 2005 til 45 % i Figur 13.8 Hvis man tilsvarende ser på, hvordan de pårørende til beboerne i den privat drevne del af plejecenteret oplever mulighederne for at komme i kontakt med beboerens kontaktperson, er der sket en stigning fra 2005 til denne undersøgelse. Figur 13.9 Figur 13.9 viser, at andelen af pårørende, som enten altid eller oftest oplever, at det er nemt at komme til at tale med kontaktpersonen, er steget fra 48 % i 2005 til 59 % i

36 14. Konklusion På baggrund af analysen af beboerne og deres pårørendes tilkendegivelser kan det konkluderes, at langt hovedparten fortsat er tilfredse med at bo og komme på besøg på Christians Have uafhængigt af, om de har tilhørsforhold i den kommunalt eller privat drevne del af plejecenteret. Faktisk giver 100 % af beboerne i den kommunalt drevne del af plejecenteret enten udtryk for at være meget eller blot tilfredshed med at bo på Christian Have, hvilket må siges at være meget flot. Det samme gør sig gældende for 88 % af beboerne i den privat drevne del af plejecenteret. På en nogle områder kan man konstatere, at der er sket mere markante ændringer i fordelingen af beboere som har svaret meget tilfreds/ ja, altid og tilfreds/oftest i forhold til ved undersøgelsen i Dette gør sig blandt andet gældende for beboernes tilfredshed med rengøringen i deres egen lejlighed i den privat drevne del af plejecenteret. Andelen af meget tilfredse beboere steg fra 19 % i 2005 til 43 % i 2009 i denne del af plejecenteret. I samme periode faldt andelen af beboere som blot var tilfredse med rengøringsniveauet fra 60 % til 40 %. Denne ændring kan skyldes tilfældigheder, men det kan også skyldes, at beboerne rent faktisk oplever et mere tilfredsstillende rengøringsniveau. Et andet område hvor der også er sket en forskydning mellem andelen af meget og blot tilfredse beboere er i forbindelse med den personlige pleje. På dette område gav 58 % af beboerne i den kommunalt drevne af plejecenteret udtryk for megen tilfredshed med den hjælp, som de modtog i forbindelse med den personlige pleje i Denne andel er faldet til 41 % i I samme periode er andelen af tilfredse beboere steget fra 27 % til 38 %. Ved undersøgelsen i 2005 kunne der indenfor emnet mad konstateres en forholdsvis stor forskel på andelen af meget tilfredse beboere i henholdsvis den privat og kommunalt drevne del af Christians Have. Denne forskel har udjævnet sig. Hovedparten af beboerne i såvel den kommunalt som den privat drevne del af Christians Have er forsat enten meget eller blot tilfredse med madens smag og anretning. Dette gør sig gældende for 88 % af beboerne i den kommunalt drevne del af plejecenteret for 86 % af beboerne i den privat drevne del af centeret. Der er dog sket et meget markant fald i andelen af beboere i den kommunalt drevne del af plejecenteret, som giver udtryk for stor tilfredshed med madens smag og anretning siden undersøgelsen i Ved undersøgelsen i 2005 gav hele 85 % af beboerne udtryk for stor tilfredshed, mens dette gør sig gældende for 50 % af beboerne i I samme periode kan konstateres en næsten lige så markant stigning i andelen af tilfredse beboere, idet 9 % af beboerne gav udtryk for tilfredshed med madens smag og anretning i 2005, mens andelen var steget til 39 % i Det kunne være interessant at undersøge, hvad der skyldes denne ændring. 34

37 På aktivitetsområdet i de enkelte bogrupper er der siden undersøgelsen i 2005 sket en stigning i andelen af beboere i såvel den kommunalt som den privat drevne del af Christians Have, som oplever, at aktiviteterne altid giver dem mulighed for en indholdsrig hverdag. I den kommunalt drevne del er der i denne periode sket en stigning på 10 %, mens der i den privat drevne del af plejecenteret er sket en stigning på 14 %. Hvis man lægger andelen af beboere som oftest oplever, at aktiviteterne i bogruppen kan medvirke til en indholdsrig hverdag sammen med dem, som altid oplever det i henholdsvis den kommunalt og privat drevne del af Christians Have, er det dog fortsat kun omkring ½ af beboerne som oplever, at aktiviteterne i bogruppen giver dem mulighed for en indholdsrig hverdag. Det kunne være interessant at undersøge, hvad der skal til for at beboerne oftere, oplever aktiviteterne som værende medvirkende til en indholdsrig hverdag. 35

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud Georgs Æske Antal beelser: 28 Svarprocent: 85% Hillerød

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet - 8 SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 2 3. Spørgeskemaet... 3 4. Visitation...

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheders rente på kassekreditten er faldet med 2 %-point de seneste 2,5 år. Det er positivt, men det er fortsat bemærkelsesværdigt,

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Rudkøbing Plejehjem

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Plejeboligområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning Som

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus

Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus Tilfredshedsundersøgelse af maden i Leve Bo Miljø leveret af Det Danske Madhus Rapporten er udarbejdet af NB Consult. April 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Metode... 4 Målgruppe...

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2014 Antal beelser: 1.618 Svarprocent: 50,2 % Side 1 ud af 13 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Det talte ord gælder.

Det talte ord gælder. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Det talte ord gælder. Spørgsmål A: Mener ministeren, at de gældende regler i forhold til ældres mulighed for at beholde egne

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelsen er baseret på data om højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold, som er indsamlet maj 2015. Spørgsmålene omhandler

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune beelser: 3.178 Svarprocent: 58,61% Hillerød Sammenligning af kommune

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 6. december 2012 Mads Lund Larsen 21 Kundeundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller,, at bestyrelsen tager orienteringen til

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

plejehjem for alle Peder Lykke Centret - et mangfoldighedsplejehjem Velkommen Dobrodošli Welcome Soo dhawaw Hoşgeldiniz

plejehjem for alle Peder Lykke Centret - et mangfoldighedsplejehjem Velkommen Dobrodošli Welcome Soo dhawaw Hoşgeldiniz plejehjem for alle Peder Lykke Centret - et mangfoldighedsplejehjem Dobrodošli Velkommen Welcome Hoşgeldiniz Soo dhawaw 2 Velkommen KAN DU FØLE DIG HJEMME PÅ ET PLEJEHJEM I DANMARK? Peder Lykke Centret

Læs mere

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem Voksenhandicapundersøgelsen Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem 1 Voksenhandicapundersøgelsen 1:4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en stor undersøgelse på voksenhandicapområdet

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører 24.5.2005 Notat 12260 MELA/CADA Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører om kommunalreformen FTF har ultimo april 2005 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Temaer om trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer... 3 1.4 Vejledning og inspiration til det

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato: 23.01.15

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere