Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab"

Transkript

1 Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1

2 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * Direktion * Drift 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Direktion Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 24 43

3 REGNSKABSOVERSIGT 01 Administration og service * Stab Fællessekretariatet * Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter vedr. ejendomme Grunde og bygninger Andre faste ejendomme Fællesudgifter og -indtægter Budgetkonto Håstrup Børnehave Søllinge gl. Skole Grunde og bygninger V. Hæsinge gl. Skole Grunde og bygninger Klostergade 34, Faaborg (tidl. Faaborg Børnehave) Grunde og bygninger Lagonis Minde 11a, Faaborg (tidl. Vester Mølle Børnehave) Grunde og bygninger Tværgade 2, Ringe Grunde og bygninger 5 02 Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Færgedrift Bjørnø ruten Tilskud til trafikseskaber Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation

4 REGNSKABSOVERSIGT 40 Fælles formål Fælles formål Tilskud i.h.t. partistøtteloven Kommunalbestyrelsesmedlemmer Fælles formål Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kommissioner, råd og nævn Beredskabskommissionen Materiale- og aktivitetsudgifter Huslejenævn Materiale- og aktivitetsudgifter Beboerklagenævn Materiale- og aktivitetsudgifter Ø-udvalg Materiale- og aktivitetsudgifter Valg m.v Fælles formål Kommunalvalg Administrativ organisation Administrationsbygninger Fælles udgifter og indtægter Budgetkonto Personale Grunde og bygninger Bryggergården 6, Faaborg Grunde og bygninger Bryggergården 2, Faaborg Grunde og bygninger Nørregade 2, Faaborg Grunde og bygninger Graabjergvej 3 A, Ryslinge

5 REGNSKABSOVERSIGT 500 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Mellemgade 15, Faaborg Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Tinghøj Alle 2, Ringe Budgetkonto Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Østerågade 40, Broby Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Nørregade 4, Faaborg Grunde og bygninger Guldhøj, Floravej, Ringe Grunde og bygninger Graabjergvej 3, Ryslinge (IT-stab) Grunde og bygninger Bygmestervej, Ringe Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles udgifter og indtægter Budgetkonto Øvrig administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Fællessekretariat Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

6 REGNSKABSOVERSIGT 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Fællesudgifter og -indtægter Materialer og aktiviteter Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Interne forsikringspuljer Arbejdsskader Tingskader Anlæg 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagtede arealer Køb/salg af bygninger Omkostninger Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og frasalg af ejendomme Køb/salg af bygninger 060 Omkostninger Beboelse Nedrivning og salg af kalekovej Køb/salg af bygninger Håndværkerudgifter Andre faste ejendomme Myndighedskrav på V. Hæssinge gl. skole Håndværkerudgifter Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Færgedrift Ny færge til Lyø-Avernakø-ruten

7 REGNSKABSOVERSIGT 030 Entrepriser Omkostninger Nye færgelejer til Lyø-Avernakø-færgen Entrepriser Omkostninger Havne Havne Havneanlæg Håndværkerudgifter Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Indvendig renovering af rådhus og øvrige administrationsbygninger Budgetkonto Håndværkerudgifter Anskaffelse af inventar og apparatur Omkostninger Stab Økonomi * Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Intern Drift Materiale- og aktivitetsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge Lunden Budgetkonto Tilbud til ældre og handicappede

8 REGNSKABSOVERSIGT Ældreboliger Ældreboliger, Åvænget 1, Ferritslev Lejeindtægter Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Ældreboliger, Nørrevænget, Gislev Lejeindtægter Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn Grunde og bygninger Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Lindehuset, Ringe Budgetkonto Palleshave - fælles Budgetkonto Pegasus Budgetkonto Solskrænten, Korinth Budgetkonto Toften, Kværndrup Budgetkonto Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Sekretariatet Bofamiko Budgetkonto Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Industriværkstedet Montagen Budgetkonto Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

9 REGNSKABSOVERSIGT Job og Aktiv Budgetkonto Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Fælles udgifter og indtægter Økonomi Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Sundhed og handicap Betaling andre off. myndigheder Jobcentre Jobcenter IT, inventar og materiel Voksen-, ældre- og handicapområdet Sundhed og handicap Betaling andre off. myndigheder Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Budgetkonto Tjenestemandspension Budgetkonto Udbetalinger af tjenestemand- pensioner, tidligere kommunale Personale Stab HR & Innovation* Drift 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger HR og Personale

10 REGNSKABSOVERSIGT Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Budgetkonto Stab IT * Drift Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger IT Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter 2 52 Fælles IT og telefoni Budgetkonto Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Anlæg 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Udviklingsstrategi - Intern kabling på institutioner (Kvalitetsfond) Budgetkonto Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Kanalstrategi Budgetkonto Omkostninger Fagsekretariat Borgerservice *

11 REGNSKABSOVERSIGT Drift 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Supplerende hjælp efter sygesikringsloven Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Betaling andre offentlige myndighed Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk Førtidspension med 50 pct. refusion Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion Betaling andre offentlige myndighed Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion Betaling andre offentlige myndighed Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra Førtidspension med 35 pct. refusion Betaling andre offentlige myndighed Kontante ydelser Boligydelser til pensionister Tilskud til lejere Lån til ejere af en og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m. fl

12 REGNSKABSOVERSIGT 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Betaling andre offentlige myndighed Boligsikring Budgetkonto Boligsikring som tilskud og lån Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Boligsikring efter særligt behov uden refusion Efterregulering Betaling andre off. myndigheder Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Borgerservice Budgetkonto Myndighedsudøvelse Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Betaling andre off. Myndigheder Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Refusion af varmetillæg Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg

13 REGNSKABSOVERSIGT 68 Førtidspension med 50 pct. refusion 004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. 005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. 005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion 57 Kontante ydelser 76 Boligydelser til pensionister 002 Refusion af boligydelse 77 Boligsikring 002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b

14 REGNSKABSOVERSIGT 02 Pleje og omsorg * Fagsekretariat Pleje og Omsorg * Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Ældreboliger, ejet af almennyttige boligselsk., selvejende inst. og pensionskasser Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Lejetab Plejeboliger, ejet af almennyttige boligselsk. og selvejende inst Lejetab Boudlæg Lejetab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn Budgetkonto Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Koordinatorer Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice 2 44 omfattet af frit valg af leverandør Social og sundhedsuddannelse Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Aktiv pleje Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Hjemmepleje område Vest (Omr.leder) Ledelse og administration Hjemmepleje område Øst (Omr.leder) Ledelse og administration Fælles udgifter og indt. plejecent Personlig og praktisk hjælp undtaget frit 82-1 valg af leverandør Plejecenter område Vest (Omr.leder)

15 REGNSKABSOVERSIGT 200 Ledelse og administration Plejecenter område Øst (Omr.leder) Ledelse og administration Fællesudgifter køkken og café Ledelse og administration Forebyggende indsats for ældre og handicappede Fællesudgifter for forebyggende indstats for ældre og handicappede 001 Forebyggende hjemmebesøg Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens og Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf servicelovens pgf Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Ældreråd Materiale- og aktivitetsudgifter Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Pleje og omsorg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 1 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet Pleje og omsorg Budgetkonto Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Lønpuljer Løn- og barselspuljer Budgetkonto Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning

16 REGNSKABSOVERSIGT 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion vedr. funktion Berigtigelser Anlæg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejecenter Humlehaven, forundersøgelse samt etabl. af nyt plejecenter 000 Budgetkonto Konsulentbistand Omkostninger Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i FMK (Kvalitetsfond) Budgetkonto Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Omkostninger Bakkegården - Ombygning af tekøkkener Budgetkonto Opgradering og levering af nødkaldeanlæg Budgetkonto Håndværkerudgifter Åløkkeparken - Renovering/isolering Budgetkonto Kostforplejning * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fællesudgifter køkken og café Budgetkonto Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Kølemadskøkken, Tømmergården Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Køkken og café, Bakkegården Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Køkken og café, Tingager Ældrecenter

17 REGNSKABSOVERSIGT 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Køkken og café, Åløkkeparken Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Køkken og café, Åhaven Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Køkken og café, Humlehaven Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Plejecenter område vest * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejecenter område Vest (Omr.leder) Budgetkonto Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 200 Ledelse og administration Plejecenter Lykkevalg Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Materiale- og aktivitetsudgifter Plejecenter Lysbjergparken Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Prices Have Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Steensvang Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Åløkkeparken Personlig og praktisk hjælp undtaget frit

18 REGNSKABSOVERSIGT valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter område øst * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem Præstekærgaard Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Plejecenter område Øst (Omr.leder) Budgetkonto Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Rehabiliteringscenter Bakkegården Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Humlehaven Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Nørrevænget Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Tingager Budgetkonto Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Plejecenter Åhaven Budgetkonto Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice

19 REGNSKABSOVERSIGT undtaget frit valg af leverandør Ledelse og administration Hjemmepleje område vest * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje område Vest (Omr.leder) Budgetkonto Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje Ledelse og administration Hjemmepleje område Vest (grupper) Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 200 Ledelse og administration Hjemmepleje område øst * Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fællesudgifter for ældreplejen i Faaborg-Midtfyn Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Hjemmepleje område Øst (Omr.leder) Budgetkonto Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje Ledelse og administration Hjemmepleje område Øst grupper) Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør 004 Hjemmesygepleje Ledelse og administration Hjemmesygeplejen Budgetkonto Hjemmesygepleje - 50

20 REGNSKABSOVERSIGT 03 Social og arbejdsmarked * Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked * Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Fællesudgifter og -indtægter Boliger til integration af udlændinge Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge Hestehavevej 1, Årslev Boliger til integration af udlændinge Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Grundtilskud til produktionsskoler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge 8 25 integrationslovens pgf. 23d 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge 251 integrationslovens pgf. 23a 007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23c 008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23d 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrations program til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrations program til selvforsørgende iflg. Integrationslovens Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktions forløb iflg. Integrationslovens 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 014 Tolkeudgifter Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven 016 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie til selvforsørgende iflg. Integrationslovens Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie som en del af et introduktionsforløb iflg.

21 REGNSKABSOVERSIGT 092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrations programmet ifølge 45, stk. 3 i integrationsloven 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45 stk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45 stk Center for aktiv indsats 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a 61 Introduktionsydelse Ydelse til udlændinge Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 pct Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct Repatriering Hjælp til repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Tandbehandling, personlig tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, personlige 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Kontante ydelser Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 30 i lov om sygedagpenge 003 Sygedagpenge med 50 pct. Refusion, jf. 30, stk. 1, pkt. 2 i lov om sygedagpenge 004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn 005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge 006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62 stk. 3, i lov om sygedagpenge 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med pct. Ref. efter 76 og 77 i lov om en aktiv besk.indsats 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Sociale formål Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84) 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og 85) Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) Tilbagebetaling

22 REGNSKABSOVERSIGT Kontanthjælp Kontanthjælp til forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. Ref. ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 nr. 1 og 2, 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 2, nr. 3, 25, stk. 3, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen u/ ret til social pension og til visse førtidspensionister med 30 pct. refusion ( 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) Kontanthjælp til unge under 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) ATP-differencer Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion (pgf. 91, 93 og Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50pct. refusion (pgf. 91,93 og 94 i Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 35 pct. refusion (pgf. 92 i Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 92 i Betaling andre offentlige myndigheder Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge i aktive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering Medfinansiering 50% af befordringsgodtgørelse vedr Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 70 pct.kommunalt bidrag Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 50 pct. refusion 1.649

23 REGNSKABSOVERSIGT 003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som 794 opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 58 Revalidering Revalidering Revalideringsydelse med 30 pct. refusion ( 52 i lov om aktiv Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion(lov om aktiv Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik Udgifter uden refusion Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65pct. refusion (pgf. 65, pgf i Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige Udgifter til hjælpemidler efter i lov om aktiv Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion ( 74 e og 74 h) Særlig ydelse til personer uden ret ledighedsydelse med 30 pct. refusion Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskuds Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med Ledighedsydelse i visitationsperioden før første Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4 i Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion ( 74 a, Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion jf Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse og og særlig ydelse, Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Ressourceforløb pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Fælles udgifter og indtægter Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Driftsudgifter til ordinær uddannelse for

24 REGNSKABSOVERSIGT 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse Aktiverings- og revacenter Faaborg Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Aktiverings- og revacenter Ringe Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Aktiverings- og revacenter Årslev Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Center for Aktiv Indsats Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Fællesudgifter CAI (fordeles senere) Puljemidler Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct Personlig assistance til handicappede under efter- og Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusion, jf Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% refusion, Jobrotation med 100% refusion - forenklet permanent ordning Jobrotation med 100% refusion (tilskud efter ansøgning) Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - statslige og Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - private Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede ledige over 55 år i Løntilskud til forsikrede ledige med50 pct. refusion - kommunale Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftig Servicejob Udbetaling af tilskud til servicejob (tidl. staten) Seniorjob til personer over 55 år Løn til personer i seniorjob Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs Beskæftigelsesordninger

25 REGNSKABSOVERSIGT Center for Aktiv Indsats Udgifter til mentor for flere per soner, jf. lov om en aktiv beskæft Fællesudgifter og -indtægter Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf Udgifter til mentor for flere per- soner, jf. lov om en aktiv beskæft Finansiering fra LBR til godkendte projekter Forsikring vedr. aktiverede kontant-hjælps-/starthjælpsmodtagere Jobpræmie til enlige forsørgere Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed Materiale- og aktivitetsudgifter Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Materiale- og aktivitetsudgifter Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Social og arbejdsmarked Budgetkonto Myndighedsudøvelse Øvrig administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Jobcenter Budgetkonto Personale IT, inventar og materiel Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduk- tionsforløb mv Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering013

26 REGNSKABSOVERSIGT Refusion af udgifterne på gruppering Introduktionsydelse Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Repatriering Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Kontante ydelser Sygedagpenge Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion (grp. 003, 005, 008 og 009) Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion til forældre med alvorligt Refusion af dagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 og 010) Sociale formål Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering og Kontanthjælp Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013, 016, 017, Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus grp. 091, Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004,011,012, Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Refusion af udgifterne til særlig uddannelsesydelse i passive Refusion af udgifterne til særlig uddannelsesydelse under Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning Revalidering

27 REGNSKABSOVERSIGT 80 Revalidering 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. 009 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, minus 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. 006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 007 Ref. af udg. til løntilskud til persi fleksjob, handicap. pers. og tils. 008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, 91 Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance 006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp ) 96 Servicejob 004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob) 97 Seniorjob til personer over 55 år 002 Tilskud til kommunale seniorjobs 98 Beskæftigelsesordninger 008 Refusion af udgifter til hjælpe- midler, mentorudgifter og til Refusion af udgifterne til jobpræmieordningen

28 REGNSKABSOVERSIGT 04 Børn - Dagtilbud * Fagsekretariat Børn - Dagtilbud * Drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Budgetkonto Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbuds Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling andre off. kommuner Dagpleje Fælles formål Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudslo Dagpleje Løn til dagplejere Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudslo Børnehaver Fælles formål Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbuds Fryd - Hættegården Ledelse og administration Toftegårdens Børnehaver Ledelse og administration Integrerede daginstitutioner Fællesudgifter og -indtægter Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og Børnehaven Klatretræet Ledelse og administration Sundbrinkens børnehus

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Note 2 Fællessekretariatet REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.155 16.815 17.152-337 00 Direktion * 9.155 17.152-337 1 Drift

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Note 2 Fællessekretariatet REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 8.263 18.088 18.319 931 00 Direktion * 8.263 18.319 931 1 Drift

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

C. Renter i alt

C. Renter i alt HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB i 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevill. 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Sociale Formål 52705000 Overf. til personer,skattepligtige ydels - Efterlevelseshjælp (akt. 85a) 115.351 Sociale Formål 52709000 Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Hjælp

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanst............

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

LEDELSES- INFORMATION - ØKONOMI - AKTIVITET. Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. september - 2015. januar -

LEDELSES- INFORMATION - ØKONOMI - AKTIVITET. Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. september - 2015. januar - Serviceudgifter garanterede udgifter 3. 3. 2.75 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2. 2. mio. kr 1.75 1.5 1.25 mio. kr 1.75 1.5 1.25 1. 1. 75 75 5 5 25 25 LEDELSES INFORMATION ØKONOMI AKTIVITET januar september Aalborg

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Netto Udgift Indtægt Ungdomsuddannelse 20.171 21.431-1.260

Netto Udgift Indtægt Ungdomsuddannelse 20.171 21.431-1.260 Ungdomsuddannelse 20.171 21.431 1.260 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.495 10.495 0 033044 Produktionsskoler 6.536 6.536 0 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 3.140 4.400 1.260 Serviceudgifter

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere