Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk."

Transkript

1 Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Stress, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Rammer 2, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang, Kost og rygning, Helbred og velbefindende, Underspørgsmål til helbred og velbefindende om fravær Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Lynge Skole Følgende filtreringer indgår i resultatvisningen: køn: Dreng, Pige Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode. Følgende undersøgelser indgår i resultatvisningen: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2011 Følgende hold indgår i resultatvisningen: 3.A, 3.B, 3.C, 3.E, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C, 5.E, 56.D, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 7.E, 78.D, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C, 9.D, 9.E Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne på flere måder: Simple tabeller viser, hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål Et søjlediagram viser et pointtal for hvert emne (fx "mobning" og "sikkerhed") i jeres undersøgelse. Pointtallet viser, hvordan I klarer jer på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst. (Læs mere om point: Et søjlediagram med landsgennemsnittet over samme pointtal Et søjlediagram viser et pointtal for jeres bonusresultater dvs. for de "ekstra" emneområder, der kan beregnes ud fra elevernes svar på forskellige spørgsmål på tværs af de Termometer emner, I har valgt at tage med i jeres undersøgelse. (Læs mere om bonusresultater: Et søjlediagram med landsgennemsnittet over samme pointtal for bonusresultater Hvis I har føjet jeres egne, hjemmelavede emner og spørgsmål til undersøgelsen, præsenteres resultaterne heraf i simple tabeller Elevernes eventuelle kommentarer til undersøgelsen i prosaform. Hvordan følger vi op på vores undersøgelse? Hvis jeres Termometerundersøgelse skal danne afsæt for en undervisningsmiljøvurdering (UMV), skal I efter denne kortlægning videre med de næste faser i UMV processen: At vurdere resultaterne i dialog med jeres elever og sammen med dem prioritere eventuelle undervisningsmiljøproblemer (nogle kræver måske en nærmere undersøgelse) samt at udarbejde en handlingsplan og retningslinjer for opfølgning. I finder værktøjer til de øvrige faser og metoder til dialog om resultaterne på Her finder I også skabelonen "UMV sådan!", hvori I løbende kan samle hovedkonklusionerne fra arbejdet med UMV en. Den udfyldte skabelon er jeres færdige UMV, og ved at placere den centr på skolens hjemmeside, lever I op til kravet om UMV ens offentlige tilgængelighed. DCUM anbefaler desuden, at I synliggør jeres UMV ved at registrere jeres skole på det elektroniske Danmarkskort, Undervisningsmiljøkortet. I kan finde kortet via DCUM s hjemmeside eller direkte på kort.dk 1. Simple tabeller Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder ved hvert spørgsmål. Side 1 af 30

2 Dreng Pige 1 Er du: 172 / 47% 194 / 53% 366 Generel tilfredshed Ja, id Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 2 Er du glad for din skole? 83 / 22,9% 254 / 70% 22 / 6,1% 4 / 1,1% 363 Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem 3 Er du glad for dine lærere? 115 / 31,7% 198 / 54,5% 49 / 13,5% 1 / 0,3% 363 Hvor tit... Altid For det meste Ikke så tit 4 - glæder du dig til at komme i skole? 51 / 14% 228 / 62,8% 71 / 19,6% 13 / 3,6% glæder du dig til at se dine klassekammerater? 231 / 63,6% 118 / 32,5% 9 / 2,5% 5 / 1,4% 363 Ja, id Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 6 Er du glad for den klasse, du går i? 196 / 54% 149 / 41% 16 / 4,4% 2 / 0,6% 363 Ja, id Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 7 Føler du dig tryg i klassen? 214 / 59% 124 / 34,2% 20 / 5,5% 5 / 1,4% 363 Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem 8 Kan du lide dine kammerater i klassen? 145 / 39,9% 196 / 54% 21 / 5,8% 1 / 0,3% 363 Ja, tit Engang imellem Aldrig 9 Er du sammen med klassekammerater uden for skoletiden? 181 / 49,9% 138 / 38% 37 / 10,2% 7 / 1,9% 363 Side 2 af 30

3 Klassen og kammeraterne Ingen En enkelt 2-5 Mere end 5 10 Hvor mange venner har du i din klasse? 1 / 0,3% 4 / 1,1% 56 / 15,5% 300 / 83,1% Hvor mange fra din klasse, tror du, ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det? 3 / 0,8% 13 / 3,6% 114 / 31,6% 231 / 64% Hvor mange fra din klasse ville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til? 29 / 8% 89 / 24,7% 205 / 56,8% 38 / 10,5% 361 Ja, id Ja, for det meste Engang imellem 13 Føler du, at dine klassekammerater kan lide dig som den, du er? 142 / 39,3% 170 / 47,1% 40 / 11,1% 9 / 2,5% Føler du dig uden for kammeratskabet i klassen? 7 / 1,9% 10 / 2,8% 78 / 21,6% 266 / 73,7% Synes du, at I taler grimt til hinanden i klassen? 15 / 4,2% 40 / 11,1% 203 / 56,2% 103 / 28,5% 361 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 16 Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre i klassen? 243 / 67,3% 115 / 31,9% 1 / 0,3% 2 / 0,6% 361 Ja Nej Ved ikke 17 Har I regler for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden i klassen? 174 / 48,2% 66 / 18,3% 121 / 33,5% 361 Svar også på nr. 17a-17c Gå direkte videre til 18 Eleverne og klasselæreren Eleverne alene Klasselæreren alene Ved ikke 17a Hvem har lavet disse regler? 147 / 84,5% 4 / 2,3% 12 / 6,9% 11 / 6,3% 174 Ja, id Ja, for det meste Engang imellem 17b Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig over for dine klassekammerater? 74 / 42,5% 92 / 52,9% 6 / 3,4% 2 / 1,1% 174 Side 3 af 30

4 Hver dag Næsten hver dag Engang imellem 17c Hvor tit oplever du, at andre elever i klassen bryder reglerne for, hvordan I skal opføre jer overfor hinanden? 3 / 1,7% 31 / 17,8% 99 / 56,9% 41 / 23,6% 174 Mobning Ja, helt bestemt Ja, måske Nej, det tror jeg ikke Nej, helt bestemt ikke 18 Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør klasselæreren så noget ved det? 218 / 60,7% 119 / 33,1% 17 / 4,7% 5 / 1,4% Tror du, at din klasselærer ved, hvis nogen i din klasse bliver mobbet? 65 / 18,1% 222 / 61,8% 63 / 17,5% 9 / 2,5% 359 Ja Nej 20 Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever på skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning? 120 / 33,4% 239 / 66,6% 359 Svar også på nr. 20a-20b Gå direkte videre til 21 Ja Nej 20a Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen? 65 / 54,2% 55 / 45,8% b Har du haft lyst til at gribe ind, når du har set, at en elev blev mobbet men gjorde det ikke? 82 / 68,3% 38 / 31,7% 120 Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 21 Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? 1 / 0,3% 12 / 3,3% 38 / 10,6% 308 / 85,8% 359 Svar også på nr. 21a-21b Gå direkte videre til 22 Når du er blevet mobbet er det så af... Ja Nej 21a - nogle fra din egen klasse? 35 / 68,6% 16 / 31,4% 51 21b - nogle fra en anden klasse? 33 / 64,7% 18 / 35,3% 51 Side 4 af 30

5 Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 22 Har du inden for de sidste 2 måneder mobbet eller været med til at mobbe en eller flere andre elever? 0 / 0% 3 / 0,8% 23 / 6,4% 333 / 92,8% 359 Rigtig meget Meget Hverken meget eller lidt Lidt Meget lidt eller slet ikke 23 Synes du, at der er mobning i din klasse? 1 / 0,3% 8 / 2,2% 30 / 8,4% 92 / 25,6% 228 / 63,5% 359 Svar også på nr. 23a-23b Gå direkte videre til 24 23a Hvilken type mobning drejer det sig om? (sæt gerne flere krydser) Øgenavne/grimme ord 106 / 80,9% Hånlige kommentarer 94 / 71,8% Udelukkelse (at blive holdt udenfor) 57 / 43,5% Fysiske overgreb (fx skub, slag, spark) 30 / 22,9% Ubehagelige SMS'er 9 / 6,9% Andet 44 / 33,6% I 131 Side 5 af 30

6 23b Hvor foregår mobningen mest? (sæt gerne flere krydser) I klasseværelset 92 / 70,2% På gangen 53 / 40,5% I skolegården 54 / 41,2% På toiletterne 0 / 0% I aulaen (eller andre fællesrum) 13 / 9,9% På vej til skole 4 / 3,1% På vej hjem fra skole 6 / 4,6% Andre steder 39 / 29,8% Det ved jeg ikke 32 / 24,4% I 131 Ja, mange gange Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 24 Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen? 0 / 0% 5 / 1,4% 25 / 7% 329 / 91,6% 359 Ja Nej Ved ikke 25 Har din skole regler mod mobning? 197 / 54,9% 12 / 3,3% 150 / 41,8% 359 Konflikter Meget tit Engang imellem Ikke ret tit 26 Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende) i skolen? 48 / 13,4% 133 / 37% 102 / 28,4% 76 / 21,2% 359 Svar også på nr. 26a-26b Gå direkte videre til 27 Side 6 af 30

7 26a Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter i klassen 178 / 62,9% Det er konflikter på tværs af klasser 128 / 45,2% Det er konflikter mellem pigerne 184 / 65% Det er konflikter mellem drengene 107 / 37,8% Det er konflikter mellem piger og drenge 122 / 43,1% Det er konflikter mellem bestemte elevgrupper eller kliker 69 / 24,4% Det er konflikter i forhold til regler på skolen 29 / 10,2% Det er konflikter mellem elever og lærere 78 / 27,6% I b Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) Misforståelser 175 / 61,8% Sladder/rygter 122 / 43,1% Grimt sprog 172 / 60,8% Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 115 / 40,6% Forskellighed 76 / 26,9% Mangel på respekt for hinanden 129 / 45,6% Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting 26 / 9,2% Andet 94 / 33,2% I 283 Side 7 af 30

8 Meget tit Engang imellem Ikke ret tit 27 Hvor tit oplever du selv at være en del af konflikter i skolen? 10 / 2,8% 61 / 17% 100 / 27,9% 188 / 52,4% 359 Svar også på nr. 27a-27b Gå direkte videre til 28 27a Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter i klassen 110 / 64,3% Det er konflikter på tværs af klasser 49 / 28,7% Det er konflikter mellem mig og en anden elev 79 / 46,2% Det er konflikter mellem mig og flere andre elever 41 / 24% Det er konflikter i forhold til bestemte elevgrupper eller kliker 28 / 16,4% Det er konflikter i forhold til regler på skolen 12 / 7% Det er konflikter mellem mig og lærerne 12 / 7% I 171 Side 8 af 30

9 27b Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt gerne flere krydser) Misforståelser 109 / 63,7% Sladder/rygter 59 / 34,5% Grimt sprog 75 / 43,9% Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 61 / 35,7% Forskellighed 51 / 29,8% Mangel på respekt for hinanden 67 / 39,2% Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting 10 / 5,8% Andet 56 / 32,7% I 171 Ja, tit Ja, engang imellem Ikke ret tit 28 Oplever du, at konflikter i skolen gør dig ked af det? 11 / 3,1% 71 / 19,8% 86 / 24% 191 / 53,2% Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen? 79 / 22% 159 / 44,3% 85 / 23,7% 36 / 10% Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde? 128 / 35,7% 162 / 45,1% 48 / 13,4% 21 / 5,8% 359 Klasselæreren Ja, meget Ja, noget Hverken meget eller lidt Nej, kun lidt Nej, slet ikke Synes du, at din klasselærer viser interesse for dig? Synes du, at din klasselærer gør noget for, at alle i klassen skal have det godt? 116 / 32,4% 123 / 34,4% 86 / 24% 24 / 6,7% 9 / 2,5% / 52,2% 106 / 29,6% 36 / 10,1% 22 / 6,1% 7 / 2% 358 Side 9 af 30

10 Ja, meget tit Ja, tit Sommetider 33 Taler din klasselærer med jer om, hvordan I har det i klassen? 54 / 15,1% 105 / 29,3% 169 / 47,2% 30 / 8,4% Taler I sammen om, hvad I kan gøre for at få en god klasse? 57 / 15,9% 94 / 26,3% 168 / 46,9% 39 / 10,9% 358 Ja, id Ja, for det meste Sommetider Nej, for jeg har ingen problemer Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer i skolen? Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer, der ikke har noget med skolen at gøre? 30 / 8,4% 83 / 23,2% 80 / 22,3% 85 / 23,7% 80 / 22,3% / 3,1% 18 / 5% 56 / 15,6% 163 / 45,5% 110 / 30,7% 358 Ja, id Ja, for det meste Sommetider Ved ikke 37 Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din klasselærer? 105 / 29,3% 104 / 29,1% 49 / 13,7% 26 / 7,3% 74 / 20,7% 358 Ja, id Ja, for det meste Sommetider Ved ikke 38 Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos en anden voksen på skolen? 56 / 15,6% 89 / 24,9% 62 / 17,3% 40 / 11,2% 111 / 31% 358 Timerne og undervisningen Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Det er forskelligt fra fag til fag Ved ikke Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen - rent fagligt? Hvad tror du, at din klasselærer mener om, hvordan du klarer dig? 72 / 20,1% 127 / 35,5% 33 / 9,2% 109 / 30,4% 17 / 4,7% / 16,8% 122 / 34,1% 44 / 12,3% 59 / 16,5% 73 / 20,4% 358 Side 10 af 30

11 Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Aldrig 41 Keder du dig i timerne? 30 / 8,4% 45 / 12,6% 179 / 50% 91 / 25,4% 13 / 3,6% Får du ros af lærerne for dit arbejde? 44 / 12,3% 105 / 29,3% 158 / 44,1% 42 / 11,7% 9 / 2,5% Savner du at arbejde mere sammen med andre om opgaver? 30 / 8,4% 61 / 17% 145 / 40,5% 72 / 20,1% 50 / 14% Savner du at arbejde mere alene om opgaver? 16 / 4,5% 18 / 5% 92 / 25,7% 141 / 39,4% 91 / 25,4% 358 Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Aldrig 45 Savner du mulighed for at arbejde mere praktisk eller kreativt i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.) 51 / 14,2% 75 / 20,9% 135 / 37,7% 59 / 16,5% 38 / 10,6% 358 For store krav Passende krav For små krav 46 Synes du, at der for det meste stilles for store eller for små krav til dig fra lærerne? 29 / 8,2% 302 / 85,1% 24 / 6,8% 355 Ja, id Ja, for det meste Sommetider Aldrig Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilken måde I skal arbejde med et emne eller en opgave? 9 / 2,5% 132 / 37,2% 127 / 35,8% 67 / 18,9% 20 / 5,6% / 0,6% 10 / 2,8% 93 / 26,2% 172 / 48,5% 78 / 22% / 1,4% 19 / 5,4% 114 / 32,1% 147 / 41,4% 70 / 19,7% Synes du, at du lærer noget i skolen? 110 / 31% 190 / 53,5% 41 / 11,5% 9 / 2,5% 5 / 1,4% 355 Side 11 af 30

12 51 Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt gerne flere krydser) Når det er læreren, der underviser os 262 / 73,8% Når vi har gruppearbejde med nogen fra klassen 192 / 54,1% Når vi har gruppearbejde med nogen fra de andre klasser 48 / 13,5% Når vi arbejder hver for sig 139 / 39,2% Når vi løser opgaver på en kreativ eller praktisk måde (maler, tegner, synger, bygger, spiller, dramatiserer osv.) 154 / 43,4% Når vi har temadage eller projekter på tværs af fag 152 / 42,8% Andet 128 / 36,1% I 355 Stress For mange Passende For få 52 Synes du, at du har for få eller for mange lektier for? 103 / 29% 235 / 66,2% 17 / 4,8% 355 Ja, id Ja, tit Sommetider 53 Føler du dig stresset på grund af dine lektier? 16 / 4,5% 67 / 18,9% 182 / 51,3% 90 / 25,4% 355 Ja Nej 54 Har du fritidsjob? 85 / 23,9% 270 / 76,1% 355 Svar også på nr. 54a Gå direkte videre til timer pr. uge 4-6 timer pr uge 7-9 timer pr. uge 10 timer eller mere pr. uge 54a Hvor mange timer arbejder du om ugen? 52 / 61,2% 21 / 24,7% 7 / 8,2% 5 / 5,9% 85 Side 12 af 30

13 Ja, mange Ja, nogle Ikke ret mange Nej, ingen 55 Har du pligter derhjemme (ud over lektier)? 35 / 9,9% 181 / 51% 116 / 32,7% 23 / 6,5% 355 Svar også på nr. 55a Gå direkte videre til 56 Mindre end ½ time hver dag ½-1 time om dagen 1-2 timer om dagen Mere end 2 timer hver dag 55a Hvor lang tid bruger du på dine pligter (ca.)? 103 / 47,7% 83 / 38,4% 25 / 11,6% 5 / 2,3% 216 Ingen eller flere 56 Hvor mange gange om ugen (ca.) skal du af sted til fritidsaktiviteter 35 / 9,9% 26 / 7,3% 94 / 26,5% 98 / 27,6% 54 / 15,2% 48 / 13,5% 355? Ja, id Ja, tit Sommetider 57 Synes du, at du generelt har for meget at se til? 10 / 2,8% 47 / 13,2% 191 / 53,8% 107 / 30,1% 355 Side 13 af 30

14 Rammer 1 Hvad synes du om... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden Ved ikke/findes ikke 58 - jeres klasselokale? 96 / 27,1% 165 / 46,6% 89 / 25,1% 4 / 1,1% pladsforholdene i klassen? 113 / 31,9% 131 / 37% 105 / 29,7% 5 / 1,4% indretningen af klassen? 119 / 33,6% 173 / 48,9% 49 / 13,8% 13 / 3,7% antallet af lokaler eller steder til gruppearbejde? 75 / 21,2% 138 / 39% 98 / 27,7% 43 / 12,1% indretning af grupperum eller steder til gruppearbejde? 66 / 18,6% 124 / 35% 89 / 25,1% 75 / 21,2% skolens faglokaler? 150 / 42,4% 160 / 45,2% 22 / 6,2% 22 / 6,2% adgang til PC'ere? 187 / 52,8% 121 / 34,2% 35 / 9,9% 11 / 3,1% muligheden for at opbevare overtøj, egne ting mm.? 57 / 16,1% 140 / 39,5% 140 / 39,5% 17 / 4,8% toiletforholdene på skolen? 6 / 1,7% 44 / 12,4% 269 / 76% 35 / 9,9% antallet af steder/områder, hvor man kan være i ro? 45 / 12,7% 168 / 47,5% 103 / 29,1% 38 / 10,7% skolens legeplads? 114 / 32,2% 170 / 48% 39 / 11% 31 / 8,8% skolegården? 155 / 43,8% 161 / 45,5% 23 / 6,5% 15 / 4,2% skolens boldbaner og/eller andre udendørs aktivitetsområder? 165 / 46,6% 136 / 38,4% 36 / 10,2% 17 / 4,8% 354 Side 14 af 30

15 Hvad er dit indtryk af... Det er et godt/rart sted at være Det er hverken godt eller dårligt Det er et trist/kedeligt sted at være Ved ikke/findes ikke 71 - jeres fælles indendørs opholdsarealer (fx aula og andre fællesrum)? 143 / 40,5% 147 / 41,6% 50 / 14,2% 13 / 3,7% skolens gangarealer? 102 / 28,9% 180 / 51% 58 / 16,4% 13 / 3,7% skolens kantine? 145 / 41,1% 135 / 38,2% 39 / 11% 34 / 9,6% skolens idrætslokale eller hal? 256 / 72,5% 69 / 19,5% 26 / 7,4% 2 / 0,6% jeres udearealer (fx hyggekroge, gårdhaver og grønne områder)? 125 / 35,4% 132 / 37,4% 41 / 11,6% 55 / 15,6% 353 Hvordan vurderer du... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden 76 - vedligeholdelsen af skolen? 82 / 23,2% 237 / 67,1% 34 / 9,6% farverne på væggene? 77 / 21,8% 185 / 52,4% 91 / 25,8% udsmykningen på skolen (planter, billeder osv.)? 103 / 29,2% 172 / 48,7% 78 / 22,1% 353 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ikke ret meget Nej, slet ikke Ved ikke Har eleverne på din skole indflydelse på, hvordan skolens lokaler skal indrettes og udsmykkes? Har eleverne på din skole indflydelse på, hvad skolens udearealer skal bruges til, og hvordan de skal se ud? 14 / 4% 110 / 31,2% 107 / 30,3% 52 / 14,7% 70 / 19,8% / 8,5% 124 / 35,1% 87 / 24,6% 40 / 11,3% 72 / 20,4% 353 Side 15 af 30

16 81 Hvilke ord synes du, passer bedst på din skole? (sæt gerne flere krydser)? Spændende 89 / 25,3% Grim 71 / 20,2% Hyggelig 166 / 47,2% Kold 111 / 31,5% Trist 66 / 18,8% Velholdt 102 / 29% Kedelig 112 / 31,8% Lys 116 / 33% Nedslidt 131 / 37,2% Mørk 62 / 17,6% Pæn 77 / 21,9% Indbydende 83 / 23,6% Upersonlig 73 / 20,7% Rar 210 / 59,7% I 352 Aktivitetsmuligheder Meget tit Tit Af og til 82 Hvor tit er du fysisk aktiv (bevæger dig, klatrer, løber osv.) i frikvarteret? 126 / 35,9% 91 / 25,9% 88 / 25,1% 46 / 13,1% Hvor tit er du fysisk aktiv i de timer, hvor der ikke står gymnastik eller svømning på skemaet? 21 / 6% 71 / 20,2% 151 / 43% 108 / 30,8% 351 Side 16 af 30

17 Ja, mange Ja, en del Ikke ret mange Nej, næsten ingen 84 Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter udendørs? 90 / 25,6% 173 / 49,3% 69 / 19,7% 19 / 5,4% Synes du, at skolen giver mulighed for fysiske aktiviteter indendørs? 38 / 10,8% 113 / 32,2% 137 / 39% 63 / 17,9% 351 Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke i orden... Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden 86 - mulighederne for at se, hvad der sker på tavlen? 204 / 58,1% 135 / 38,5% 12 / 3,4% stolene, du sidder på? 128 / 36,5% 154 / 43,9% 69 / 19,7% mulighederne for at kunne indstille din stol? 50 / 14,2% 84 / 23,9% 217 / 61,8% mulighederne for at kunne indstille dit bord? 44 / 12,5% 103 / 29,3% 204 / 58,1% lyset til at kunne se at læse og skrive? 224 / 63,8% 111 / 31,6% 16 / 4,6% mulighederne for at kunne høre, hvad der bliver sagt? 222 / 63,2% 114 / 32,5% 15 / 4,3% 351 Side 17 af 30

18 Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende... Hver dag Næsten hver dag Af og til 92 Træk i klasselokalet? 11 / 3,1% 33 / 9,4% 161 / 45,9% 146 / 41,6% For høj eller for lav temperatur i klassen eller andre steder på skolen? 38 / 10,8% 88 / 25,1% 167 / 47,6% 58 / 16,5% Larm og støj? 68 / 19,4% 119 / 33,9% 142 / 40,5% 22 / 6,3% For skarpt dagslys? 10 / 2,8% 34 / 9,7% 147 / 41,9% 160 / 45,6% For lidt dagslys? 11 / 3,1% 19 / 5,4% 128 / 36,5% 193 / 55% Rod? 38 / 10,8% 61 / 17,4% 174 / 49,6% 78 / 22,2% Dårlig lugt? 33 / 9,4% 59 / 16,8% 140 / 39,9% 119 / 33,9% Rengøring? 44 / 12,5% 98 / 27,9% 143 / 40,7% 66 / 18,8% Ventilation og udluftning? 48 / 13,7% 76 / 21,7% 136 / 38,7% 91 / 25,9% 351 Sikkerhed Ja Nej Ved ikke 101 Har du fået at vide, hvad du skal gøre, hvis der udbryder brand på skolen? 306 / 87,4% 28 / 8% 16 / 4,6% 350 Ja, mange gange Ja, nogle gange Ja, et par gange Ja, en enkelt gang Nej 102 Er du kommet til skade på skolen i løbet af det seneste år? 26 / 7,4% 36 / 10,3% 65 / 18,6% 63 / 18% 160 / 45,7% 350 Svar også på nr. 102a-102b Gå direkte videre til 103 Side 18 af 30

19 102a Hvor skete dit/dine uheld? (sæt gerne flere krydser) Indendørs 83 / 43,7% Udendørs 127 / 66,8% I forbindelse med undervisningen 27 / 14,2% I et frikvarter 154 / 81,1% I 190 Det var alvorligt Det var lidt alvorligt Det var ikke noget særligt 102b Hvordan vil du beskrive din skade/dine skader? 15 / 7,9% 60 / 31,6% 115 / 60,5% 190 Kost og rygning Hver dag Næsten hver dag Af og til 103 Hvor tit spiser du morgenmad? 280 / 80% 31 / 8,9% 20 / 5,7% 19 / 5,4% 350 Hver dag Næsten hver dag Af og til 104 Hvor tit spiser du frokost? 245 / 70% 70 / 20% 30 / 8,6% 5 / 1,4% 350 Altid For det meste Af og til 105 Efter din egen mening, hvor tit er din morgenmad sund? 119 / 34% 165 / 47,1% 52 / 14,9% 14 / 4% 350 Altid For det meste Af og til 106 Efter din egen mening, hvor tit er din frokost sund? 145 / 41,4% 151 / 43,1% 44 / 12,6% 10 / 2,9% 350 Side 19 af 30

20 Ja Nej Sommetider 107 Ryger du? 5 / 1,4% 331 / 94,6% 14 / 4% Føler du dig generet af rygning på skolens område? 51 / 14,6% 232 / 66,3% 67 / 19,1% 350 Helbred og velbefindende Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt 109 Hvordan synes du, at dit helbred er? 180 / 51,4% 148 / 42,3% 18 / 5,1% 4 / 1,1% 350 Hvor tit har du... Hver dag eller næsten hver dag En eller flere gange om ugen En eller flere gange om måneden En eller flere gange i løbet af et halvt år hovedpine? 12 / 3,4% 49 / 14% 75 / 21,5% 89 / 25,5% 124 / 35,5% mavepine? 6 / 1,7% 23 / 6,6% 85 / 24,4% 89 / 25,5% 146 / 41,8% feber? 1 / 0,3% 1 / 0,3% 17 / 4,9% 123 / 35,2% 207 / 59,3% problemer med astma og/eller allergi? 7 / 2% 15 / 4,3% 10 / 2,9% 43 / 12,3% 274 / 78,5% problemer med eksem/udslæt? 10 / 2,9% 7 / 2% 14 / 4% 47 / 13,5% 271 / 77,7% ondt i nakke, ryg eller skuldre? 33 / 9,5% 43 / 12,3% 59 / 16,9% 91 / 26,1% 123 / 35,2% smerter andre steder i kroppen? 22 / 6,3% 27 / 7,7% 54 / 15,5% 77 / 22,1% 169 / 48,4% andre helbredsproblemer? 6 / 1,7% 8 / 2,3% 20 / 5,7% 44 / 12,6% 271 / 77,7% 349 Side 20 af 30

21 Hvor tit inden for de sidste 2 måneder... Hele tiden Det meste af tiden En del af tiden Lidt af tiden Slet ikke har du været i rigtig godt humør? 72 / 20,7% 193 / 55,5% 55 / 15,8% 23 / 6,6% 5 / 1,4% har du følt dig godt tilpas? 91 / 26,1% 186 / 53,4% 44 / 12,6% 24 / 6,9% 3 / 0,9% har du været ked af det? 7 / 2% 14 / 4% 33 / 9,5% 162 / 46,6% 132 / 37,9% har du følt dig ensom? 7 / 2% 10 / 2,9% 21 / 6% 83 / 23,9% 227 / 65,2% har du følt dig træt og uoplagt? 13 / 3,7% 28 / 8% 62 / 17,8% 174 / 50% 71 / 20,4% har du haft svært ved at koncentrere dig? 12 / 3,4% 26 / 7,5% 62 / 17,8% 173 / 49,7% 75 / 21,6% 348 Intet fravær 1-3 dage 3-6 dage 6-9 dage 9 dage eller mere 124 Hvor meget fravær har du haft inden for de sidste 2 måneder (ca.)? 129 / 37,1% 119 / 34,2% 51 / 14,7% 19 / 5,5% 30 / 8,6% 348 Afslut besvarelsen Svar også på nr. 124a-124b Side 21 af 30

22 124a Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt gerne flere krydser) Jeg har været syg 204 / 93,2% Jeg har svært ved at følge med i timerne 9 / 4,1% Jeg har det ikke godt i klassen 10 / 4,6% Jeg har det ikke godt med en eller flere af lærerne 9 / 4,1% Jeg er træt af den undervisning, vi har for tiden 17 / 7,8% Jeg er træt af skolen i det hele taget 21 / 9,6% Jeg har travlt med andre ting 10 / 4,6% Jeg kan ikke komme op om morgenen 13 / 5,9% Jeg kan ikke nå at lave mine lektier/opgaver 11 / 5% Andet 55 / 25,1% I 219 Ja Nej 124b Har nogen på skolen (lærere eller andre personer) spurgt til dit fravær? 134 / 61,2% 85 / 38,8% 219 Side 22 af 30

23 2. Søjlediagram over pointtal for hvert emne Her ser I et søjlediagram over pointtal for hvert emne (fx "mobning" og "sikkerhed") i jeres undersøgelse. Pointtallet viser, hvordan I klarer jer på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst. (Læs mere om point: Søjlediagrammet viser også særskilte pointtal for "underspørgsmål". Underspørgsmål er spørgsmål, der er udløst af bestemte svar på andre spørgsmål. Et bekræftende svar på spørgsmålet: "Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever på skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning?" udløser således følgende underspørgsmål: "Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen?" Grunden til, at underspørgsmålene ikke blot regnes med i pointtallet for de emner, de reelt tilhører, er, at det ikke er alle elever, der besvarer underspørgsmålene. Beregningsgrundlaget for de to typer spørgsmål er så forskelligt, og elevernes besvarelser kan derfor ikke "blandes sammen" under ét pointtal. I den elektroniske vejledning til Termometeret linkes der til en liste over, hvilke spørgsmål, der afhængigt af elevernes svar kan udløse underspørgsmål: SFO ( Indskoling ( Øvrige klassetrin ( Se også vejledningen for råd om, hvad I skal være opmærksomme på, når I "læser" jeres point: Side 23 af 30

24 Side 24 af 30

25 Emner Point Antal besvarelser Generel tilfredshed 8,1 363 Klassen og kammeraterne 8,2 361 Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler 7,7 174 Mobning 7,6 359 Underspørgsmål til mobning hjælper andre 5,4 120 Konflikter 6,1 359 Klasselæreren 6,6 358 Timerne og undervisningen 6,0 355 Stress 6,3 355 Rammer 1 5,8 352 Aktivitetsmuligheder 6,2 351 Rammer 2 4,8 351 Sikkerhed 7,7 350 Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang 7,1 190 Kost og rygning 7,9 350 Helbred og velbefindende 6,8 348 Underspørgsmål til helbred og velbefindende om fravær 6,1 219 Side 25 af 30

26 3. Landsgennemsnit Landsgennemsnittet er baseret på de undersøgelser, der er afsluttet inden for det seneste år, og det vises med de samme filtreringer, som I har valgt for jeres egen undersøgelse. Det vil sige, at hvis I vælger at se et resultatet af besvarelserne alle piger i 5. klasse, vil landsgennemsnittet tilsvarende være baseret på besvarelser fra piger på 5. klassetrin. For at sikre de medvirkende skolers anonymitet og dataenes validitet afhænger muligheden for visning af landsgennemsnit af den samlede datamængde i det givne udtræk. At sammenligne egen skoles resultater med et landsgennemsnit er selvfølgelig ganske interessant. Men den vigtigste sammenligning, når det gælder udviklingen af undervisningsmiljøet, er sammenligningen med sig selv fra år til år. Det er først og fremmest her, I kan se den direkte effekt af jeres indsats, og her en positiv udvikling skal konstateres. Side 26 af 30

27 Side 27 af 30

28 Emne Point Antal besvarelser Generel tilfredshed 8, Klassen og kammeraterne 8, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler 7, Mobning 7, Underspørgsmål til mobning hjælper andre 5, Konflikter 6, Klasselæreren 6, Timerne og undervisningen 5, Stress 6, Rammer 1 6, Aktivitetsmuligheder 5, Rammer 2 5, Sikkerhed 7, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang 6, Kost og rygning 7, Helbred og velbefindende 6, Underspørgsmål til helbred og velbefindende om fravær 6, Side 28 af 30

29 4. Søjlediagram over pointtal for jeres bonusresultater Dette søjlediagram viser et pointtal for jeres bonusresultater dvs. for de "ekstra" emneområder, der kan beregnes ud fra elevernes svar på forskellige spørgsmål på tværs af de Termometer emner, I har valgt at tage med i jeres undersøgelse. (Læs mere om bonusresultater: Emner Point Antal besvarelser Social trivsel 7,3 348 Sundhed 6,5 348 Det fysisk/æstetiske miljø 5,4 351 Lærer elevrelation 6,6 355 Læring 6,6 348 Medindflydelse 5,4 353 Side 29 af 30

30 5. Landsgennemsnit bonusresultater Igen gælder det, at landsgennemsnittet i det viste søjlediagram er baseret på de undersøgelser, der er afsluttet inden for det seneste år, og det vises med de samme filtreringer, som I har valgt for jeres egen undersøgelse. Emne Point Antal besvarelser Social trivsel 7, Sundhed 6, Det fysisk/æstetiske miljø 5, Lærer elevrelation 6, Læring 6, Medindflydelse 6, Side 30 af 30

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse for klassetrin

Undervisningsmiljøundersøgelse for klassetrin Undervisningsmiljøundersøgelse for 3. 6. klassetrin Vadehavsskolen maj 2010. 1. Simple tabeller Her ser I hvor mange elever (antal og omregnet i procent), der har sat kryds ved de enkelte svarmuligheder

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2010 Hold: 5. klasse 2010, 6. klasse 2010 Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Klasselæreren, Stress, Rammer 1, Rammer 2,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. december 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Ikke viste hold: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' på Østervangskolen 2009 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 9a M, K 9b Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin (4. - 8. årgang)' 2009 4Å, 5Å, 6Å, 7Å, 8Å M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole?

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Klasselæreren, Timerne og undervisningen,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Stor gruppe Undervisningsmiljø undersøgelse.

Stor gruppe Undervisningsmiljø undersøgelse. Stor gruppe. 2007 Undervisningsmiljø undersøgelse. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 2 / 15% 10 / 77% 1 / 8% 0 / 0% Ja, dem alle

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i klasse Oktober 2007

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i klasse Oktober 2007 1 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Østre skole (Termometeret ) for alle elever i 4.-9. klasse Oktober 2007 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Side 1 af 12 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 30 / 45% 33 / 50% 3 / 5% 0 / 0% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. november 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9.

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. oktober 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Rammer 2, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang, Kost og rygning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. December 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 17. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 1. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% nogle enkelte 31 / 28% 63 / 57% 16 / 15% 0 / 0% meste 14 / 13% 61 / 55% 29 / 26% 6 / 5%

23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% nogle enkelte 31 / 28% 63 / 57% 16 / 15% 0 / 0% meste 14 / 13% 61 / 55% 29 / 26% 6 / 5% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet 23 / 21% 77 / 70% 8 / 7% 2 / 2% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 3. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere