Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt"

Transkript

1 Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Anj, den 24. november 2010 Fics brevid: Indhold 1. Forældretilfredshed i dagtilbud Andel sikre læsere i folkeskolen Forældretilfredshed i folkeskolen Trivsel i folkeskolen Besøgende på Roskilde Bibliotekerne fysisk og digitalt Tilfredshed med kulturtilbud Affald som indsamles hos private borgere Generel tilfredshed med kommunens service Lyssignalets betydning Rød betyder: at resultatet klart ikke er tilfredsstillende ift. de opstillede mål og resultatkrav. Gul betyder: at der ikke er sket en positiv udvikling siden sidste måling, og at resultatet er under ønsket niveau. Lysegrøn betyder: at der er sket en positiv udvikling siden sidste måling, og at resultatet er på ønsket niveau Mørkegrøn betyder: at resultatet er klart tilfredsstillende. 1

2 1. Forældretilfredshed i dagtilbud Forældre til børn i Roskilde Kommunes 0-6 års dagtilbud skal opleve at deres børn trives i dagtilbuddene. Et godt samarbejde mellem dagtilbud og forældre medvirker til børns trivsel. Høj forældretilfredshed med børns trivsel i dagtilbud ses som et udtryk for at der er et godt samarbejde omkring børnene. Forældre til børn i Roskilde Kommunes 0-6 års dagtilbud skal ligeledes opleve at de ansatte på en tilfredsstillende måde skaber en god dialog og et godt samarbejde mellem forældre og personale. Forældretilfredshedsundersøgelser gennemføres hvert andet år. Mål Forældre og børn i Roskilde Kommune skal have et 0-6 års dagtilbud af høj kvalitet. Resultatkrav 92 % af forældre til børn i dagtilbud i Roskilde Kommune skal være tilfredse eller meget tilfredse med deres barns trivsel. 90 % af forældrene skal være tilfredse eller meget tilfredse med deres dialog og samarbejde med dagtilbuddets personale. [Mål og resultatkrav foreslås administrativt ud fra en faglig vurdering] Indikator Tilfredshed med barns trivsel samt dialog og samarbejde Forældretilfredshed 2010* 2012 Tilfredshed med barns trivsel 90,6 % Tilfredshed med dialog og samarbejde forældre og personale imellem 84,1 % * Andelen angiver kategorierne meget tilfredse og tilfredse Datakilde Forældretilfredshedsundersøgelse 2010 Senest opdateret: 4. kvartal 2010 Næste opdatering: 1. kvartal 2012 Målopfyldelse x Der er igangsat flg. aktiviteter for at opnå en forbedring af målopfyldelsen: - Institutionerne har afholdt erfaringsudvekslingsmøder med henblik på at dele viden om metoder, som kan give højere forældretilfredshed - Institutionerne og forældrebestyrelser arbejder frem til næste undersøgelse lokalt med at forbedre forældretilfredsheden - Forældretilfredsheden er taget op i forbindelse med forvaltningens tilsynsmøder i efteråret

3 Uddybende materiale Forældretilfredshedsundersøgelse (link til undersøgelsen på hjemmesiden indsættes) 3

4 2. Andel sikre læsere i folkeskolen (Der er tale om en udbygning af det nuværende mål i kvalitetskontrakten. Det nuværende mål fokuserer alene på 3. klassetrin.) Gode læsefærdigheder er en grundlæggende forudsætning for barnets læring i skolen. Der er i en årrække arbejdet målrettet på kommunens folkeskoler med særlig vægt på indskolingen med at udvikle det enkelte barns læsekompetencer. Den særlige fokusering på læsning som basis for den faglige læring udbredes nu til alle klassetrin. Mål Roskilde Kommune arbejder på at udvikle det enkelte barns kompetencer bedst muligt og vil sikre, at eleverne har en læsekompetence, der svarer til deres alder. Resultatkrav Andelen af sikre læsere på 1. klassetrin skal i skoleåret 2012/13 udgøre mindst 85% Andelen af sikre læsere på 3. klassetrin skal som minimum fastholdes på samme niveau som målingen i 2008/2009, dvs. 92 %. Andelen af sikre læsere på 6. og 8. klassetrin skal i skoleåret 2012/13 udgøre mindst 80% [Mål og resultatkrav foreslås administrativt udfra en faglig vurdering] Indikatorer - Læseresultater Læseresultat på 1. klassetrin Roskilde Kommunes resultat af læseprøven Gennemsnit 2008/2009 A1: Hurtig og sikker 16 % B1: Tøvende og sikker 64 % Andel sikre læsere (A1 + B1) 80 % C1: Meget langsom og sikker 13 % A2: Hurtig og mindre sikker 0 % B2: Tøvende og mindre sikker 1 % C2: Meget langsom og mindre sikker 4 % A3: Hurtig og usikker 0 % B3: Tøvende og usikker 1 % C3: Meget langsom og usikker 1 % Læseresultat på 3. klassetrin Roskilde Kommunes resultat af læseprøven Gennemsnit 2006/2007 Gennemsnit 2007/2008 Gennemsnit 2008/2009 A: Hurtig og sikker 40 % 44 % 49 % B: Tøvende, men sikker 45 % 43 % 43 % Andel sikre læsere (A + B) 85 % 87 % 92 % C: Meget langsom og noget usikker 11 % 10 % 5 % D: Hurtig og usikker 2 % 1 % 1 % 4

5 E: Langsom og usikker 1 % 2 % 1 % F: Meget langsom og usikker 1 % 1 % 1 % Læseresultat på 6. klassetrin Roskilde Kommunes resultat af læseprøven Litterær læsning Gennemsnit 2008/2009 Faglig læsning G1: Godt læsetempo og sikre resultater 19 % 9 % G2: Langsomt læsetempo og sikre resultater 3 % 2 % Andel sikre læsere (G1 + G2) 22 % 11 % G3: Godt læsetempo og noget svingende resultater 48 % 62 % G4: Langsomt læsetempo og noget svingende resultater 10 % 19 % G5: Svingende læsetempo og meget usikre resultater 20 % 1 % Læseresultat på 8. klassetrin Roskilde Kommunes resultat af læseprøven Litterær læsning Gennemsnit 2008/2009 Faglig læsning G1: Godt læsetempo og sikre resultater 40 % 32 % G2: Langsomt læsetempo og sikre resultater 8 % 3 % Andel sikre læsere (G1 + G2) 48 % 35 % G3: Godt læsetempo og noget svingende resultater 38 % 48 % G4: Langsomt læsetempo og noget svingende resultater 12 % 11 % G5: Svingende læsetempo og meget usikre resultater 1 % 4 % Datakilde Roskilde Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007, 2007/2008 og 2008/2009. Senest opdateret: 3. kvartal 2010 Næste opdatering: December 2010 (kommunens kvalitetsrapport for 2009/10) Målopfyldelse x I løbet af 2011 udarbejdes en handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer. Handleplanen indeholder anbefalinger og aktiviteter, som skal sikre, at elevernes læsestandpunkt over en 3-årig periode forbedres, så resultatkravene nås. Nærmere om indikatoren Læsetesten på 3. klassetrin har hidtil været den primære indikator for barnets tidlige læseindlæring, således at eleverne ved udgangen af 3. klasse skal kunne læse en alderssvarende tekst. Spektret af kommunale læsetest er udvidet fra og med 2008/2009, og derfor er der nu også fastsat resultatkrav for hhv. 1., 6. og 8. klassetrin. Resultatet offentliggjort i kvalitetsrapport 2006/2007 viser det første samlede kommuneresultat for 3. klassetrin af læseundersøgelse efter kommunesammenlægningen. Principielt arbejdes der på, at alle børn skal være sikre læsere, når de er på 3. klassetrin, men personlige, fysiske og sociale forhold for 5

6 enkelte børn gør, at dette mål ikke vil kunne nås. Hvor tæt på målet 100 % sikre læsere det er muligt at komme, kan ikke dokumenteres ud fra hverken nationale eller internationale undersøgelser. Resultatet for 3. klasse fra maj 2009 viser en pæn fremgang fra maj 2008, og især er det værd at bemærke, at det er øverste kategori, som er vokset. Resultaterne for 1., 6. og 8. klassetrin er som nævnt først blevet samlet på kommunalt plan fra og med 2008/2009, og der eksisterer således ikke noget sammenligningsgrundlag kommunalt eller nationalt. Resultaterne for 6. og 8. klassetrin fremviser dog et bekymrende lavt niveau, hvilket vil blive imødegået med en kommunal handlingsplan. Data til sammenligning Læseundersøgelserne er baseret på henholdsvis OS64, SL60, TL1 og TL3 for 1., 3., 6. og 8. klassetrin. Testene er standardiserede test fra Pædagogisk Psykologisk Forlag og bygger på et stort nationalt testmateriale. Uddybende materiale Roskilde Kommunes kvalitetsrapporter (link) 6

7 3. Forældretilfredshed i folkeskolen Roskilde Kommune har i sin målsætning for skole/hjemsamarbejdet fokus på at inddrage forældrene i arbejdet med dels at give deres egne børn gode forudsætninger for deres skolegang dels at medvirke til at forankre skolens rummelighed bedst muligt. Formålet er, at forældrene tager medansvar for deres eget barns læring og trivsel samt hele klassens trivsel, at de som positive rollemodeller går aktivt ind i processen med at skabe en god og rummelig klasse, som bygger på anerkendelse og respekt for den enkelte og retten til at være forskellig. [Roskilde Kommunes skolepolitik, vedtaget i Byrådet ] Mål Roskilde Kommunes mål er, at forældrene skal være tilfredse med informationsniveauet og skole/hjemsamarbejdet generelt og specifikt om samarbejdet vedrørende elevernes faglige niveau. Resultatkrav Mindst 80 % af forældrene skal give udtryk for en generel tilfredshed med folkeskolen. [Mål og resultatkrav er fastsat af byrådet ] Indikator Forældretilfredshed Roskilde Kommune 65 % - Partnerskabet (gennemsnit) 63 % - Datakilde Partnerskab om folkeskolen, KL 2009 Senest opdateret: Juni 2010 Næste opdatering: Ultimo 2011 Målopfyldelse x Roskilde Kommune har ikke nået kommunens eget mål, men ligger over gennemsnittet i partnerskabet. Der er igangsat flg. aktiviteter for at opnå en forbedring af målopfyldelsen: - Resultatet af undersøgelsen er taget op på skolelederniveau, hvor der er sat fokus på metoder til at forbedre forældretilfredsheden - Der er i 2010 uddannet forældrenetværks-koordinatorer på alle skoler. Koordinatorerne skal sætte fokus på forældretilfredsheden ud fra lokale behov og problemstillinger. Nærmere om indikatoren Roskilde Kommune valgte i 2007 at deltage i Partnerskab om Folkeskolen sammen med 33 andre kommuner og KL. Partnerskab om Folkeskolen er baseret på en politisk aftale mellem de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og KL s bestyrelse. Partnerskabet ophørte ved udgangen af På Skole- og Børneudvalgsmødet den 9. juni 2009 blev det besluttet, at forældretilfredshedsundersøgelsen skulle gennemføres i august/september 2009, som en del af Partnerskab om Folkeskolens statusanalyse. Endvidere blev det besluttet, at forældretilfredshedsundersøgelsen skal gentages i efteråret

8 3571 forældre ud af 9003 mulige har besvaret det elektroniske spørgeskema. Der ses en stor spredning i besvarelsesprocenten mellem de enkelte skoler nemlig fra 13,1 % til 73,3 % med en gennemsnitlig kommunal besvarelsesprocent på 39,7 %. Den store spredning ses derimod ikke i tilfredshedsgraden fra skole til skole, idet den kun svinger fra 60% til 71% set i forhold til den gennemsnitlige tilfredshed på 65 %. Data til sammenligning På kommunens hjemmeside findes adgang til resultaterne fra Roskilde Kommune og en sammenligning med partnerskabets øvrige 33 kommuner. Uddybende materiale Roskilde Kommune sammenlignet med partnerskabets 33 kommuner (link) 8

9 4. Trivsel i folkeskolen Roskilde Kommune ønsker en folkeskole for alle, hvor forskellighed og mangfoldighed ses som en styrke. En folkeskole, der kan rumme og give udfordringer til den enkelte elev samt tilgodese fællesskabet. En folkeskole, hvor eleverne trives, udvikles og har lyst til at lære. (Roskilde Kommunes skolepolitik, vedtaget i Byrådet ) Mål Roskilde Kommunes mål er, at folkeskolens undervisningstilbud udvikles og styrkes, så den enkelte elevs behov, udvikling og læring tilgodeses yderligere. (Roskilde Kommunes skolepolitik, vedtaget i Byrådet ) Resultatkrav Mindst 85 % af eleverne skal i 2011 give udtryk for, at de glade for at gå i skole. [Resultatkrav foreslås administrativt udfra en faglig vurdering] Indikator Jeg er glad for at gå i skole Roskilde Partner skabet Roskilde Partner skabet Roskilde Partner skabet Enig 71 % 68 % 80 % 74 % - - Hverken enig eller uenig 24 % 26 % 17 % 21 % - - Uenig 5 % 6 % 3 % 5 % - - Datakilde Partnerskab om folkeskolen, KL 2009 Senest opdateret: Juni 2010 Næste opdatering: Ultimo 2011 Målopfyldelse x Roskilde Kommune ligger over gennemsnittet i partnerskabet og har haft en positiv udvikling fra 2007 til 2009; en udvikling som også ligger over gennemsnittet. Nærmere om indikatoren Roskilde Kommune valgte i 2007 at deltage i Partnerskab om Folkeskolen sammen med 33 andre kommuner og KL. Partnerskab om Folkeskolen er baseret på en politisk aftale mellem de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og KL s bestyrelse. Partnerskabet ophørte ved udgangen af Det er administrativt besluttet, at elevundersøgelsen gentages i efteråret Besvarelsen bygger på svar fra 3933 elever ud af 9083 eller en besvarelsesprocent på cirka 57 %. Ideelt set bør alle elever være glade for at gå i skole, altså 100 % enige. Roskilde Kommune stræber efter dette mål velvidende, at det er et urealistisk mål på grund af bredt spektrum af individuelle og momentane faktorer. 9

10 Data til sammenligning På kommunens hjemmeside findes adgang til resultaterne fra Roskilde Kommune og en sammenligning med partnerskabets øvrige 33 kommuner. Uddybende materiale Roskilde Kommune sammenlignet med partnerskabets 33 kommuner (link) 10

11 5. Besøgende på Roskilde Bibliotekerne fysisk og digitalt Mål Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Det er derfor en grundlæggende forudsætning for driften af bibliotekerne, at Roskilde bibliotekerne er i berøring med så mange af kommunens borgere som muligt. Resultatkrav Når der måles i 2012 skal 70 % af borgerne i Roskilde Kommune besøge Roskilde Bibliotekerne fysisk og 50 % af borgerne besøge bibliotekerne digitalt mindst 1 gang om året. [Mål og resultatkrav foreslås administrativt udfra en faglig vurdering] Indikator besøgende % af befolkningen, der besøger biblioteket fysisk % af befolkningen, der besøger biblioteket digitalt % af befolkningen, der ikke besøger biblioteket % 47 % 31 % Datakilde Borgerpanelundersøgelse. Hvert 2. år. Senest opdateret: 2010 Næste opdatering: 2012 Målopfyldelse x For at leve op til målene arbejder bibliotekerne bl.a. med en plan for, hvordan Roskilde Biblioteks lokaler skal udvikles de kommende år. Der arbejdes i 2010 og 2011 desuden tematisk med indsatsområder, der påvirker biblioteksrummet markant. Bibliotekerne har siden 2009 fokuseret ekstra på nye medier og digitale platforme. Et af tiltagene er Det Rullende Multimedielab, som giver de ansatte mulighed for at bruge de nye medier. Bibliotekerne har desuden igangsat en række digitale løsninger, såsom AgeForce.dk, som er et socialt netværk til alle borgere over 50 år. Data til sammenligning Landstal: 60 % af befolkningen besøger hvert år bibliotekerne. 11

12 6. Tilfredshed med kulturtilbud Dette resultatmål fokuserer på borgernes oplevelse af hhv. kultur- og idrætstilbuddene, sådan som kommunens borgerpanel giver udtryk for dette, når det samtidig spørges om tilfredshed med kommunens serviceniveau, kommunikationen med kommunen og med at bo i kommunen. Der er altså tale om en oplevet tilfredshed uden at man nødvendigvis er bruger af tilbuddene set i relation til andre ydelser. Mål Borgerne skal opfatte Roskilde som en kommune, der leverer et højt niveau indenfor kultur- og idrætstilbuddene. Resultatkrav Borgernes opfattelse af kommunens service skal ved næste måling primo 2011 være mindst 80% s tilfredshed for kulturtilbud og mindst 80% s tilfredshed for idrætstilbud. [Mål og resultatkrav foreslås administrativt udfra en faglig vurdering] Indikator - Borgernes opfattelse af hhv. kultur- og idrætstilbud Tilfredshed med kulturtilbud Tilfredshed med idrætstilbud Datakilde Borgerpanelets svar på spørgsmålene Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med kultur tilbuddene i Roskilde Kommune? og Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med idrætstilbuddene i Roskilde Kommune? Seneste opdatering: Første opdatering vil være december 2010 Næste opdatering: December 2011 Målopfyldelse Kan først angives i december Uddybende materiale Borgerpanelets svar på spørgsmålet Hvor tilfreds eller utilfreds er du med at bo i Roskilde Kommune? fordeler sig således: 12

13 13

14 7. Affald som indsamles hos private borgere Det affald, som kommunen hver dag indsamler hos private borgere, bliver enten genanvendt/genbrugt, forbrændt, deponeret på kontrolleret losseplads eller sendt til særlig behandling. Helt overordnet handler det om at reducere affaldsmængderne og mindske miljøbelastningen ved affaldshåndtering. Mål o o o Affaldsmængderne fra private borgere og erhverv må ikke stige Udsorteringen af genanvendelige materialer skal øges, og mængderne til forbrænding og deponering skal reduceres De separat indsamlede mængder af farligt affald skal øges Resultatkrav Opfyldelse af de nævnte mål skal bl.a. ske ved at følgende resultatkrav gennemføres: o at affaldsmængderne falder 5 % årligt o at andelen til deponering fastholdes på 3 % eller derunder o at andelen til genanvendelse/genbrug øges med 5 %-point årligt [Mål er fastsat af Byrådet i Affaldsplan , resultatkravene foreslås administrativt udf ra en faglig vurdering] Indikator behandling af affald fra private borgere Behandling Tons Pct. Tons Pct. Tons Pct. Genanvendelse/genbrug papir og pap glas Forbrænding Deponering Særlig behandling I alt Som det fremgår, er der i perioden fra 2008 til 2009 sket en positiv ændring, således at stadig mere affald sendes til genanvendelse eller genbrug, mens mængden af affald til forbrænding er faldet og mængden til deponering og særlig behandling er uændret. Affaldsmængderne er faldet 5,8% fra 2008 til 2009 Andelen til genanvendelse er øget med 2%-point fra 2008 til 2009 Datakilde Oplysningerne stammer fra rapporten Kortlægning af affald KARA/NOVEREN 2009, som er udarbejdet i et samarbejde mellem en række kommuner under affaldsselskabet. Senest opdateret: oktober 2010 Næste opdatering: september 2011 Målopfyldelse x Nærmere om indikatoren Overordnet ses et fald i mængderne som primært skyldes den økonomiske krise, som fortsat påvirker affaldsmængderne positivt. 14

15 Som det fremgår, er der sket et mindre fald i mængden af papir og pap til genanvendelse, hvilket bl.a. skyldes at færre holder avis men i stedet læser nyheder på nettet. Samtidig modtager stadig flere mails frem for post og reklamer. Tendensen er i øvrigt landsdækkende. Genanvendelse betyder at fx glas smeltes om til nyt glas, men genbrug betyder at glas skylles og bruges igen. Forbrænding er efter den kommende ratificering af EU s affaldsdirektiv, der implementeres pr. 12. december 2010 at betragte som nyttiggørelse, når der ved forbrænding sker en energiudnyttelse ved produktion af el og varme. Særlig behandling er typisk oparbejdning af farligt affald ved forbrænding eller deponering Data til sammenligning I forhold til de øvrige kommuner som vi samarbejder med omkring kortlægning af affaldsmængder ligger vi lidt lavere for så vidt angår genanvendelse/genbrug, mens vi ligger bedre mht. forbrænding. Det kan skyldes bl.a. usikkerhed omkrig opgørelse af mængder, som afleveres på genbrugspladserne samt at mængden af bygningsaffald fra private, der afleveres på genbrugspladserne, tilsyneladende er væsentlig større end i Roskilde Kommune. Uddybende materiale Læs Roskilde Kommunes Affaldsplan eller se hvad der sker med dit affald på et af de mange videoklip om Affaldets Vej. Opfyldelse af de nævnte mål skal ske ved at gennemføre en række af de initiativer som fremgår af den vedtagne affaldsplan. Her nævnes bl.a. o informationsmateriale om sammenhængen mellem affald og miljø o kampagner om forbrug og affaldsdannelse o undersøgelse af grundlaget for en fast indsamlingsordning for storskrald og haveaffald o undersøgelse af grundlaget for sortering af grønt køkkenaffald fra til genanvendelse o kampagner for korrekt sortering af farligt affald. 15

16 8. Generel tilfredshed med kommunens service Serviceniveau består både af forholdene omkring den faktisk leverede ydelse og borgernes forventninger til den betjening, de modtager. Dette mål fokuserer på borgernes subjektive oplevelse af servicen omkring kommunale ydelser. Den subjektive oplevelse kan ændre sig både i relation til, at serviceydelserne konkret forbedres over tid, og/eller at borgernes forventninger til servicen ændrer sig. Mål Borgerne skal opfatte Roskilde Kommune som en virksomhed, der leverer service på et højt niveau. Resultatkrav Borgernes opfattelse af kommunens service skal ved næste måling ultimo 2010 vise et gennemsnit på mindst 3,7 point og i øvrigt vise en stigende tendens, så der opnås 4,0 point i [Mål og resultatkrav foreslås administrativt ud fra en faglig vurdering] Indikator - Borgernes opfattelse af kommunens service Som det fremgår af grafen, er borgernes tilfredshed med serviceniveauet i Roskilde Kommune steget siden 2007 og 2008 og er oppe på 3,59 point i gennemsnit i den senest gennemførte undersøgelse i Datakilde Borgerpanelets svar på spørgsmålet Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med serviceniveauet i Roskilde Kommune? Seneste opdatering: nov (n=732). Der er yderligere spurgt i maj 2008 (n=1044) og dec (n=1161) Næste opdatering: december 2010 Målopfyldelse 16

17 Uddybende materiale Borgerpanelets svar på spørgsmålet Hvor tilfreds eller utilfreds er du med at bo i Roskilde Kommune? fordeler sig således: Tilfredsheden ligger generelt højere ved svar på dette spørgsmål, men som det fremgår af grafen, er borgernes tilfredshed med at bo i Roskilde Kommune meget stabil og har ligget på stort set det samme niveau de seneste tre år. Der ses altså ikke samme tendens til stigning som på spørgsmålet Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med serviceniveauet i Roskilde Kommune?. 17

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune Skoleåret 2014/15 Marts 2016 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1.

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

Udskoling og ungdomsuddannelse

Udskoling og ungdomsuddannelse Udskoling og Det langsigtede mål med indsatserne i udskolingen er, at andelen af unge på Frederiksberg der gennemfører en skal øges. Frederiksberg Kommune vil opnå dette mål via en række sammenhængende

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Forældreundersøgelse 2008. Skoleområdet

Forældreundersøgelse 2008. Skoleområdet Forældreundersøgelse 2008 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Metode... 4 2.1. Undersøgelsens opbygning og spørgsmål... 6 2.2. Fremadrettet brug af erfaringerne med første udgave

Læs mere

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 Struer Kommune 2013 1. Datagrundlag Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 1 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 2.1 Elevernes faglige niveau Den følgende graf viser

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats...

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 6 5. Undervisning... 8 6. Den pædagogiske indsats... 10 7. Samarbejdet mellem skole og hjem... 16

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Implementeringsplan til frikommuneforsøg

Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan Titel på forsøg: Årgangsorganisering, holddeling og kontaktlærerordning Forsøgsansvarlig: Anne Poulsen Forsøgschef Finn Drabe Påbegyndt: 01-08-2012

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ

1. Indledning. 2. Spørgsmål Æ Disposition 1. Indledning 2. Spørgsmål Æ 3. Spørgsmål Ø 4. Spørgsmål Å 1. Indledning I tilknytning til en undersøgelse gennemført af Skole og Samfund har Udvalget bedt mig om at besvare tre spørgsmål om

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver 8. klasse november 2008

Evalueringsrapport klasselæseprøver 8. klasse november 2008 Evalueringsrapport klasselæseprøver 8. klasse november 2008 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Idrætsvej 1 6580 Vamdrup v. læsekonsulenterne Lotte Koefoed Jensen og Majbrit Jensen 1 Indhold 1. Indledning

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Alle børn og unge er en del af fællesskabet

Alle børn og unge er en del af fællesskabet Alle børn og unge er en del af fællesskabet Herning Kommunes Inklusionsstrategi PIXIUDGAVE Til forældre Forskning har vist, at forskellighed i børnegruppen skaber et markant bedre udviklings- og læringsgrundlag

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog 11. maj 2010 Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Århus Kommune har siden 2006 henvist skolebegyndere med dansk som andetsprog og med et ikke uvæsentligt

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Bavnehøjskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008 5.08 Indhold 5.08.1 Forord ved skolelederen...2 5.08.2 Vurdering af skolens faglige niveau...2 5.08.2.1 Skolens arbejde med kommunale fokusområder...2 Ledelse...2 Evalueringskultur...3 Faglighed og inklusion

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune beelser: 3.178 Svarprocent: 58,61% Hillerød Sammenligning af kommune

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Den 27. januar 2010

Notat. Århus Kommune. Den 27. januar 2010 Notat Emne Til Kopi til Bilag 1. Udkast til Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus Kommune Nils Petersen, Ole Kiil Jacobsen, Charlotte Groftved Ole Ibsen og Simon Calmar Andersen Den 27.

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning En fri grundskole skal regelmæssigt evaluere skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen I evalueringen indgår en vurdering

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHED OG TRIVSEL: ET MÅL I SIG SELV, ET MIDDEL TIL LÆRING At være sund og trives handler om at have det godt fysisk,

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Maglegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Maglegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Maglegårdsskolen 2011/2012 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 3 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer]

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014 [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Da resultaterne for nationale test ikke må offentliggøres er de fjernet fra redegørelsen. 1. Indledning Kvalitetsredegørelsen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn Skolestart 1 Kære børn og forældre At begynde i skolen er en stor begivenhed i et barns og en families liv. De fleste børn ser frem til dagen

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune Indhold 1. Resultatet af den nationale trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune... 1 1.1. Kommunalt og nationalt trivselsmål... 2 1.2.

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

SKOLEPOLITIK FOR NY HEDENSTED KOMMUNE

SKOLEPOLITIK FOR NY HEDENSTED KOMMUNE SKOLEPOLITIK Politikken dækker skolernes og skolefritidsordningernes dvs. skolevæsenets samlede virksomhed. I det følgende dækker begrebet skole såvel skolefritidsordning som skolegang/undervisning. På

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Velkommen til Hurup Skoles overbygning

Velkommen til Hurup Skoles overbygning Velkommen til Hurup Skoles overbygning 02-04-2014 Læring Fællesskab Trivsel Hurup Skole er karakteriseret ved gode læringsmiljøer, høj kvalitet og faglighed samt et tæt samarbejde mellem alle involverede

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Årsberetning for Skolebestyrelsen

Årsberetning for Skolebestyrelsen Årsberetning for Skolebestyrelsen 2014 Skolebestyrelsen på Blovstrød Skole udsender hvert år en årsberetning, der kort beskriver de væsentligste sager og temaer fra året der gik. Skolebestyrelsen ved Blovstrød

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge

Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge ANALYSEPAPIR SEX & SAMFUND UGE SEX JANUAR 2015 Unge vil have forældre og venner på banen for at reducere mistrivsel hos danske børn og unge Danske unge peger i en ny undersøgelse fra Sex & Samfund på forældre

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget Kerneområde/ effektmål Flere kommer i uddannelse og job (Udvikling og Læring) Gennemførsel af ungdomsuddannelse Børn lærer mere og er mere kompetente (Udvikling og Læring) læring Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Fællesbestyrelsen i Nim Skole og Børnehus vil hermed ansøge om at indføre rullende indskoling jfr. 34, stk. 3, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen af

Læs mere

Tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune.

Tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Kære Forældre. Kommunen skal i henhold til dagtilbudslovens 11 tilbyde alle 3 årige børn i kommunen en sprogvurdering. Formålet med dette

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål.

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere